Page 38

YARATILIŞ

yeni gelen kabarcıkların yine güneşi göstermesiyle daimi bir güneşin varlığına işaret eder. Şu kâinattaki her bir varlık da, bu dünyaya gelişi ve hayatlarıyla Vacibü’l-vücud’un varlığına

ve birliğine

şahadet ettikleri gibi, zevalleri ve ölümleriyle o Vacibü’l-vücud’un ezeliyetine ve ehadiyetine şahadet ederler. Soru: Kur’an’a gre varlıkların yaratılışı nasıl gerçekleşmiştir? Kur’an-ı Kerim’de yaratılış kıssası bir bütün hâlinde verilmez. Kur’an’ın çeşitli yerlerinde ana prensipleriyle ve genellikle yaratıcısı nazara verilerek zikredilir. “O (Allah) ki, gökleri ve yeri altı günde yarattı” 15. “O (Allah)’dur. Gökleri, yeri ve aralarında olanları altı günde yarattı”16. Buradaki “gün,” 24 saatlik süreden ziyade, gündüz aydınlığını ifade eder. Çoğulu eyyam ise, “günler” manasına gelmekle birlikte, “uzun zaman, süre belirlenmemiş zaman devresi” olarak da kullanılır17. Kur’an’da Allah nezdindeki günlerin bizim günümüzle bin yıl olduğu belirtilir:

15

Hud/7. Furkan/59. 17 Baucaille, M. (1976). La Bible le Coran et la Science. Terc. S. Yıldırım. Kitab-ı Mukaddes, Kur’an ve Bilim. T.Ö.V. yayınları, no:3, 1981. 16

38

Yaratılış  

Yaratılış - Prof. Dr. Adem Tatlı

Yaratılış  

Yaratılış - Prof. Dr. Adem Tatlı

Advertisement