Page 15

YARATILIŞ

Beş kelimelik koyun kelimesi kendi kendine yazılamazken, göz, kulak ve kalp gibi pek çok organdan meydana gelmiş olan koyunun kendisi, kendi kendine olabilir mi? 2- Sebeplerin o şeyi vücuda getirdiğini kabul eden görüş “Koyun”

kelimesini

yazan

sebeplerin

başında

tebeşir

gelmektedir. Tebeşirin kendiliğinden yerinden kalkıp bu kelimeyi yazdığını, aklı başında olan bir kimseye inandırmak mümkün değildir. Ya da, bu kelimeyi elementler yazmış olmalıdır. Yani, her bir atom veya molekülün, bir araya gelerek bu yazıyı oluşturduğunu kabul etmek gerekecektir. Cansız ve şuursuz elementlerin böyle bir kelimeyi yazabileceğini hiç kimse kabul etmeyecektir. Bir koyun kelimesini dahi yazamayan sebepler, her bir hücresi çok organize olmuş ve adeta bir şehir gibi plan ve programa sahip milyarlarca hücreden

oluşan koyunu sebepler nasıl yapmış

olacaktır? 3- Tabiatın, o varlığı meydana getirdiği görüşü Önce tabiat nedir, onun bir tarifini verelim. Canlı ve cansız varlıkların tamamı olarak ifade edilen tabiat; sanattır, sanatkar değildir. Kanundur, kudret sahibi olamaz. Bir nakıştır, nakkaş olamaz. Mahluktur, Halık ve Yaratıcı olamaz. Tabiatın unsurlarından olan; hava, su ve toprak gibi cansızlar varlıkların tahtaya koyun kelimesini yazması mümkün değildir. 15

Yaratılış  

Yaratılış - Prof. Dr. Adem Tatlı

Yaratılış  

Yaratılış - Prof. Dr. Adem Tatlı

Advertisement