Page 1

19.06.2013 Slupsk .................................., dn. ....................... Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia

19.06.2013 ........................

mLingua Sp.z.o.o.

Zleceniodawca: Stary Rynek 100 ;61-773 Poznan .............................................................................................................................................................

NIP: 778-14-35-103

............................................................................................................................................................. Zleceniobiorca:

GT 87

.............................................................................................................................................................

ul.Elizy Orzeszkowej 1/2 ; 77-200 Slupsk

.............................................................................................................................................................

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

11073,23 EUR

1. Kwota wynagrodzenia brutto: ............................................. 2. Kwota uzysku: .................................................................. 5536,61 EUR 20% lub 50% pozycji nr 1

5536,62 EUR

3. Kwota do opodatkowania: .................................................. różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

996,59 EUR

4. Podatek od wynagrodzenia: ................................................ 18% pozycji nr 3

10076,64 EUR

5. Kwota do wypłaty: ............................................................ różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

dziesiec tysiecy siedemdziesiat szesc euro,szescdziesiat cztery euro cent

(słownie: .............................................. ...................................................)

Nauka wystawiania dokumentow ksiegowych (Joanna MIREK) ........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzieło  

Wystawiony przeze mnie rachunek do umowy o dzieło z 50% kosztem uzyskania przychodu dla Klienta odnośnie tłumaczeń trzech dokumentów w różny...