Issuu on Google+

{

SNOR X


SNOR X LIEVEN HERREMAN pagina 4

ISABELLE PATEER pagina 20


STEPHANIE DE SMET pagina 40

THOMAS VANDENBERGHE pagina 58


Lieven Herremans Déesses fragiles is een indrukwekkende en verslavende reeks zwart-wit naaktportretten van honderd vrouwen. De foto’s brengen hulde aan onbevreesde, zelfstandige vrouwen én getuigen van het metier van Herreman als fotograaf. In Déesses fragiles gaat Herreman op zoek naar de twee tegenpolen die hij met vrouwen associeert: broosheid en sterkte. Hij onderzoekt hoe die twee contrasten toch kunnen samen gaan. De volledige reeks foto's uit Déesses fragiles is verkrijgbaar als een heel mooi self-published boek. www.lievenherreman.be

LIEVEN HERREMAN. DÉESSSES FRAGILES


.


ISABEL U


LLE PATEER. UNSETTLED In de fotoreeks Unsettled van Isabelle Pateer is het lot van het Antwerpse dorpje Doel een metafoor voor ongebreidelde industriële expansie.

Het bijna leeggelopen dorp en de omringende polders zullen door de uitbreidende Antwerpse haven onherroepelijk opgeslokt worden. Pateer gebruikt Doel als een case study voor de talrijke andere gebieden in de wereld waar net hetzelfde gebeurt.

Unsettled is geen puur documentaire reeks. Portretten van jonge bewoners worden afgewisseld met landschapsfoto’s die de veranderende omgeving vastleggen. Doel wordt omgetoverd tot een braakland waar entropie, vertwijfeling, ennui en poëzie hand in hand gaan. Unsettled wordt in 2014 ook als boek gepubliceerd. www.isabellepateer.com


Stephanie De Smet fotografeerde al voor VICE, Gonzo en verschillende online magazines. In haar verleidelijke, analoge wereld wervelen kleurrijke na誰viteit, spontaniteit en joie de vivre vrolijk door elkaar, maar laat de snapshottechniek je niet misleiden: ze heeft haar beelden perfect onder controle. stephanie-desmet.tumblr.com

STEPHANIE DE SMET.


THOMAS VAN BERGHE. SOR HAVE SAVED


NDENRRY WOULD D ME THE TRIP


Sorry would have saved me the trip is een reeks zeer poÍtische fragmenten uit de fotodagboeken van de Gentse fotograaf Thomas Vandenberghe. De tactiele zwart-witfoto’s roepen een dromerig universum op, waarin natuur en het vrouwelijke lichaam een extensie van elkaar vormen. Lichamelijk en geestelijk verlangen wisselen elkaar voortdurend af. Vandenberghe heeft Sorry would have saved me the trip ook als een self-published boek uitgegeven. www.thomasvandenberghe.be


WIL JE OOK SNORREN? STUUR JE FOTO’S NAAR INFO@ SNOR.IT Iedereen mag een serie (of series) foto’s indienen. De SNOR redactie beslist dan of je serie gepubliceerd wordt. Je kan je foto’s gewoon opsturen. Gooi maximaal 12 foto’s in een .zip of .rar file. Die foto’s mogen maximaal 15 cm groot zijn (langste zijde) en moeten een minimale resolutie van 150ppi hebben. Stuur die .zip / .rar file naar info@snor.it en je hoort nog van ons!


COLOFON SNOR bestaat uit Bert De Jonghe en Bruno Roels. Je kan hen bereiken op info@snor.it. SNOR bedankt Ernst Deruyter, Nina Jua Klein en iedereen die in ons gelooft. Alle rechten van de foto’s ligt bij de respectievelijke fotografen.


SNOR X