Page 1

Comune di Lusevera Komun Bardo

PLANET BARDO Esplorazioni artistiche in Alta Val Torre

21. - 28.07.2013


CIAO


LA FRESCA ESTATE IN ALTA VAL TORRE SVEŽE POLETJE V TERSKI DOLINI


ALTA VAL TORRE www.comune.lusevera.ud.it

L’attrattiva naturalistica e turistica più conosciuta nel Comune di Lusevera è l’affascinante sistema ipogeo delle Grotte di Villanova che si dirama in un’infinita ragnatela di grotte e cavità. Lusevera è Comune del Parco naturale Prealpi Giulie. La rete dei sentieri che percorre la valle permette un contatto agevole con i diversi aspetti del territorio. I numerosi sentieri offrono la possibilità di osservare aspetti legati alle valenze naturali ma anche di prendere visione di alcuni segni dell’attività umana del passato e del presente. L’Alta Val Torre è abitata un’antica comunità che mantiene un’identità etnica, linguistica e culturale ancora oggi fortemente radicata nel tessuto sociale. Tale identità è in primo luogo rappresentata dal dialetto sloveno del Torre, miracolosamente sopravissuto fino ai giorni nostri. Si tratta di un mondo esclusivo, ricco di peculiari tradizioni e assai diverso da quello della pianura, pur trovandosi a soli 25 km dal capoluogo friulano, Udine.

Il territorio offre diverse possibilità di soggiorno anche in camper per trascorrere indimenticabili momenti di relax e benessere, con possibilità di svolgere tantissime attività outdoor. Nei numerosi ristoranti della valle si potrà assaporare il gusto antico della tradizionale cucina valligiana composta da ingredienti semplici che, grazie alla fantasia ed alla necessità delle genti locali, formano piatti unici dalla fragranza inconfondibile, ricchi di sapori gustosi.


Najbolj poznana naravna in turistična atrakcija občine Bardo je čudovit podzemni sistem Zavarških jam, ki ga sestavljajo številne jame in votline. Bardo je ena izmed občin Naravnega parka Julijskih Predalp. Poti in stezice, ki se prepletajo po vsem občinskem ozemlju, nam omogočajo, da pridemo v neposreden stik z različnimi značilnostimi tega teritorija in lahko občudujemo naravne lepote teh krajev in spoznamo, kako so živeli tu ljudje nekoč in danes. Prebivalci Terske doline ohranjajo etnično, jezikovno in kulturno identiteto, ki je globoko zasidrana v družbeno tkivo. To identiteto predstavlja zlasti slovensko tersko narečje, ki se je čudežno ohranilo do današnjih dni. Gre za izjemno bogat svet, ki je poln posebnih tradicij in ki se močno razlikuje od nižinskega, pa čeprav je le 25 kilometrov oddaljen od furlanske prestolnice, Vidna. Terska dolina nudi različne nastanitvene možnosti. Na razpolago je tudi cona za kamperje. Obiskovalci bodo tu doživeli nepozabne trenutke sprostitve in dobrega počutja, možne pa so tudi številne dejavnosti na prostem. V številnih gostilnah Terske doline je mogoče okusiti staro tradicionalno domačo kuhinjo na podlagi zelo enostavnih sestavin. Fantazija prebivalcev, pa tudi njihove potrebe, so pripomogle k nastanku edinstvenih tradicionalnih jedi posebnih vonjav in bogatih okusov.

TERSKA DOLINA www.comune.lusevera.ud.it


Affittacamere

Alloggio

VAL TORRE

VILLA ADRIANA

LA DACIA

Pradielis, 53

Vedronza, SR 646

Vedronza, 58

347 3315070

339 5881780

338 4981488

AI CICLAMINI Pian dei Ciclamini 0432 787916

AI TEMPLARI Villanova delle Grotte, 2 0432 787491

AL VECCHIO

DA

POGGIOLO

STEFANUTTI

Micottis, 33

Vedronza, 59

339 8166244

0432 787084

BRUOLEN B&B Pradielis 339 1870593

Alloggio

B&B

LUCIANA

AI DUE GUFI

Pradielis, 9

Vedronza, 68

0432 787342

0432 787163


AI

ALLE

CICLAMINI

SORGENTI

Pian dei Ciclamini

Musi, 1

0432 787916

0432 787476

AL PANORAMA

LA ZUCULE

Villanova delle Grotte

Villanova delle Grotte, 57

0432 787025

0432 787090

AI TEMPLARI

TERMINAL

Villanova delle Grotte, 2

Villanova delle Grotte, 1

347 3315070

0432787020

BARBAR-DO

DA

NOVA COOP

STEFANUTTI

Lusevera, 42

Vedronza, 59

339 5857878

0432 787084


22.07—27.07 Pradielis—Ter Centro LEMGO Esposizione dei quadri realizzati nelle precedenti edizioni. Entrata libera tutti i giorni negli orari di laboratorio 10-12 / 16-19. Presenti gli artisti della Colonia 2013. Razstava slik iz prejšnjih izvedb. Prost vstop vsak dan v času odprtja delavnice: od 10.00 do 12.00 in od 16.00 do 19.00. Prisotni bodo umetniki Kolonije 2013.


PROGRAMMA PROGRAM

PLANET BARDO 2013

22.07.2013 Lunedì - Ponedeljek

CONCERTO-KONCERT

LUSEVERA - BARDO

Chiesa di San Giorgio / Cerkev Sv. Jurija 18.30 Concerto di benvenuto e presentazione degli artisti Koncert dobrodošlice in predstavitev umetnikov ORGANO NACCHINI / NACCHINIJEVE ORGLE

SILVIA TOMAT organista / organistka 24.07.2013 Mercoledì - Sreda

CONCERTO-KONCERT

LUSEVERA - BARDO

Area Festeggiamenti / Prostor za praznovanja 18.30 Canto popolare e d’autore nei dialetti del Torre, Natisone, Resia ed in friulano Ljudsko in avtorsko petje v terščini, nediščini, rezijanščini in v furlanščini Segue / sledi Rinfresco e concerto della latin jazz band “AP GROUP” Zakuska in koncert latin jazz benda “AP GROUP” 27.07.2013 Sabato - Sobota

ESPOSIZIONE-RAZSTAVA

LUSEVERA - BARDO Area Festeggiamenti - Festa Ex emigranti / Prostor za praznovanja - Praznik Bivših emigrantov

18.30

Gli artisti incontrano la comunità. Esposizione delle opere artistiche realizzate nella terza Colonia d’Arte Alpe Adria Odprtje razstave del umetnikov


PLANET BARDO Ambasciatori— Ambasadorji Hanno partecipato alle precedenti edizioni della Colonia d'Arte Alpe Adria gli artisti: Prejšnjih likovnih kolonij Alpe Jadran so se udeležili:

2011

2012

Nilo Cabai (Ita)

Dany Bouts (Bel)

Dino Durigatto (Ita)

Ondŕej Kohout (Cze)

Giordano Floreancig (Ita)

Gregor Maver (Slo)

Stanka Golob (Slo)

Luigi Moderiano (Ita)

Richard Kaplenig (Aut)

Margitt Pittschieller (Ita)

Dario Pinosa (Ita)

Maria Grazia Renier (Ita)

Toni Zanussi (Ita)

Eva Vones (Cze)


Alta Val Torre, un punto d’incontro Terska dolina je stičišče med ljudmi Planet Bardo, il contenitore di mezza estate ideato dal Comune di Lusevera, si presenta al suo terzo appuntamento denso d’incontri con l’arte, con le tradizioni della valle, con un’abbondante offerta gastronomica, con paesi e borgate immerse in un ambiente prealpino unico. Nato per essere un punto d’incontro tra le esperienze pittoriche di quanti operano in regioni storicamente legate a “confini” ora superati, l’evento presenta e confronta i vari linguaggi dell’espressione artistica proponendoli in una riuscita fusione di partecipazione condivisa e accolta dall’intera valle incorniciata dall’inconfondibile profilo roccioso dei monti Musi. Particolari appuntamenti musicali di ottimo valore e ricerca, canti popolari e d'autore anche nei dialetti delle valli vicine e feste di paese sono il giusto approdo per godersi la fresca brezza della sera nella valle segnata dal fiume che qui nasce.

Planet Bardo, poletna prireditev, ki jo že tretjič prireja Občina Bardo in se odvija v vasicah in naseljih v edinstvenem predalpskem okolju, tudi letos ponuja številna srečanja z umetnostjo, obenem pa omogoča spoznavanje starih krajevnih navad ter običajev in bogate gastronomske ponudbe. Tu se srečujejo umetniki iz različnih krajev ob mejah, ki jih ni več. V dolini pod Mužci imajo priložnost za izmenjavo izkušenj in primerjavo med ra zl i č ni mi n a či ni u me t ni š k eg a izražanja. Planet Bardo pa je še veliko več. Pester program vsebuje tudi številne kvalitetne glasbene dogodke, poseben kulturni večer, na katerem bodo v ospredju različna narečja Terske, pa tudi sosednjih dolin, in ljudske praznike. Il sindaco-Šindik GUIDO MARCHIOL


MATTEO BABBI ITA

Matteo Babbi, nato il 03/04/1986 a Cesena, residente e attivo fra Cesena e Bologna. Dopo studi artistici all'istututo d'arte di Forlì, e la laurea specialistica in pittura all'Accademia di Belle Arti di Bologna, si specializza in tecnologie dell'informazione e della comunicazione al corso ITS Mc Luhan di Cesena. Parallelamente è attiva la ricerca personale, l'interesse per il corpo inteso come corpo pittorico, ma anche anatomico, porta la figurazione ad esiti ontologici, alla semplificazione cromatica e compositiva, rimanendo sempre sorvegliata dalla forma. Scultura, installazione, monotipia, computer grafica svolgono un progressivo ruolo all'interno della produzione artistica, in una integrazione dei nuovi media che giunge di recente ad incursioni nella video arte performativa.

Matteo Babbi, rojen 3. aprila 1986 v Ceseni, živi in ustvarja med Ceseno in Bologno. Po obiskovanju Umetnostnega liceja v Forliju in diplomi iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Bologni je nadaljeval študij tehnologij informiranja in komuniciranja na tečaju ITS Mc Luhan iz Cesene. Vzporedno poteka osebno raziskovanje, rase zanimanje za telo, bodisi s slikarskega bodisi z anatomskega vidika. Upodabljanje zaznamuje ontologija, postane kromatsko in kompozicijsko poenostavljeno, nad vsem pa prevladuje oblika. Kiparstvo, inštalacije, monotipija, računalniška grafika odigravajo vse večjo vlogo v njegovi umetniški produkciji, v povezavi z novimi mediji pa so se pojavili tudi primeri performativne video umetnosti.

babbimatteo@gmail.com


JANA DOLENC SLO

L’artista Jana Dolenc è nata il 2 febbraio 1964 a Lubiana. Dopo aver frequentato le scuole dell’obbligo a tolmino si è diplomata nel 1988 all’Accademia di Arte pittorica di Lubiana con la professoressa Metka Krasevec. Il suo lavoro artistico si può suddividere in diverse fasi. In un primo momento l’hanno ispirato le acque del tolminese. Tra i fondi rocciosi accarezzati dall’acqua, l’artista è andata alla ricerca di nuove forme espressive. Tra gli anni 1993 e 2003 ha vissuto in Olanda dove si è sposata. Lì si è dedicata allo studio della figura umana e alle connesse tematiche. Oggi vive e lavora a Kamno di Kobarid. Prima del suo rientro in Slovenia, la Dolenc ha cominciato una serie di dipinti dedicati alla musica. In questi lavori l’artista traccia i segni sulla tela seguendo il ritmo di vari generi musicali. I lavori più recenti, più astratti, traggono ispirazione dall’archittetura e dall’ambiente. Akademska slikarka Jana Dolenc se je rodila 2.5.1964 v Ljubljani. Osnovno in srednjo šolo je obiskovala v Tolminu, na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pa je diplomirala leta 1988 pri profesorici Metki Krasevec. Njeno ustvarjalno delo zajema več sklopov. Prvega so navdihnile tolminske vode. V skalnih gmotah, ki jih je izdolbla in omehčala voda, je slikarka iskala prepoznavne oblike. Med leti 1993 in 2003 je živela na Nizozemskem, kamor se je poročila. Posvetila se je človeski figuri in z njo povezani tematiki. Danes živi z družino in ustvarja na Kamnem pri Kobaridu. Se pred vrnitvijo v Slovenijo so nastale prve slike iz serije posvečene glasbi. V teh delih slikarka poskusa s čopicem slediti ritmu in melodiji določene glasbene zvrsti. Za novejša dela, ki so motivno zreducirana na simbolne oblike, je Dolenc dobila inspiracijo v naravi in arhitekturi.

jana.dolenc@hotmail.com


MARCELLO FORGIA ITA

Nato nel 1954, Marcello Forgia si è diplomato al Liceo Artistico "De Chirico" di Roma. Ha poi seguito studi di Architettura e Storia dell'Arte che gli hanno consentito di ottenere due patentini di guida turistica. Nel contempo ha coltivato per diversi anni lo studio della figura umana presso la Scuola Libera del Nudo dell'Accademia di BB AA di Roma e ha conseguito il diploma in Tecnica dell'affresco presso la scuola comunale "S. Giacomo" di Roma. Da circa trenta anni lavora come disegnatore grafico presso il Museo Nazionale Etrusco di Roma. In tale veste ha potuto partecipare a numerose missioni archeologiche nel vicino oriente, collaborando con prestigiose Istituzioni culturali italiane.

Marcello Forgia, letnik 1954, je z najvišjo oceno zaključil Umetnosti licej De Chirico v Rimu. Nato je študiral arhitekturo in umetnostno zgodovino ter postal turistični vodnik. Istočasno se je posvetil študiju človeške figure na šoli “Scuola Libera del Nudo” Akademije za likovno umetnost v Rimu in diplomiral iz tehnike slikanja fresk na občinski šoli S. Giacomo v Rimu. Približno trideset let je zaposlen kot grafični risar v Državnem etruščanskem muzeju v Rimu. V tej vlogi se je udeležil številnih arheoloških odprav na bližnjem vzhodu in sodeloval s prestižnimi italijanskimi kulturnimi inštitucijami.

marforio@tiscali.it


ARMIN GUERINO AUT

1961 1978 1981 1982/84 1982/86 1986 1983 1985

1961 1978 1981 1982/84 1982/86 1986 1983 1985

armin@guerino.at

Nasce il 12 dicembre a Vienna Studia con il prof. Rudolf Kedl Diploma Scuola Superiore in ingegneria elettronica di Klagenfurt Studi di fisica, Università di Vienna Accademia di Arte Visuale, Vienna, studi di grafica con il prof. Melcher Diploma, M. A. Accademia estiva internazionale, Salisburgo, litografia con Werner Otte Accademia estiva internazionale, Salisburgo, illustrazione con Luis Murschetz Se rodi 12. decembra na Dunaju Se uči pri profesorju Rudolfom Kedlom Diplomira na Višji šoli za elektroinženirstvo v Celovcu Študira fiziko na Univerzi na Dunaju Obiskuje Akademijo za vizualno umetnost na Dunaju, in študira grafiko pri profesorju Melcherju Diploma (M.A.) Na Mednarodni poletni akademiji v Salzburgu študira litografijo pri Wernerju Otteju. Na Mednarodni poletni akademiji v Salzburgu študira ilustracijo pri Luisu Murschetzu


ELENA HAMERSKI ITA

Elena Harmerski è nata a Forlimpopoli nel 1989. Si è diplomata all'Istituto Statale d'Arte di Forlì, attualmente frequenta l'Accademia di Belle Arti di Bologna. Ha partecipato a diversi concorsi e collettive (es.: Venice Art-Fair Forlì, 2008). Tra le sue collaborazioni spicca la realizzazione di un’opera di Mario Yabarra Junior con la Galleria Enrico Astuni di Bologna in occasione della mostra "A chi ti stai rivolgendo/ Who is your audience?” Nel Novembre 2010 viene selezionata per il workshop di Work.Lab "Jim Morrison African Fan Club" a cura dell'artista Brandon Labelle. Nel 2012 ha ricevuto la “menzione speciale” al Premio SAMP presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Vive e lavora a Forlì.

Elena Harmerski se je rodila v kraju Forlimpopoli leta 1989. Po opravljeni maturi na Državnem umetnostnem liceju v Forliju se je vpisala na Akademijo za likovno umetnost v Bologni, ki jo obiskuje še sedaj. Udeležila se je številnih natečajev in sodelovala na skupinskih razstavah (na pr.: Venice Art-Fair Forlì, 2008). Med njenimi sodelovanji je bilo najpomembnejše tisto z Galerijo Enrico Ostuni iz Bologne za realizacijo dela Maria Yabarre Juniorja za razstavo "A chi ti stai rivolgendo / Who is your audience?". Novembra 2010 so jo povabili k udeležbi na workshopu Work.Laba "Jim Morrison African Fan Club", ki jo je vodil umetnik Brandon Labelle. Leta 2012 je bila deležna "posebne omembe" na natečaju Premio SAMP Akademije za likovno umetnost v Bologni. Živi in ustvarja v Forliju.

elena.hamerski@hotmail.it


GIANLUCA STUMPO ITA

Gianluca Stumpo (S. Giovanni in Persiceto—Bo, 1980). Dopo la maturità artistica si laurea in Pittura all’Accademia Clementina di Bologna sotto la guida di Davide Benati. Artista iperrealista esprime, con determinata convinzione, i contrasti del vivere quotidiano. La sua calda e armonica gamma cromatica interpreta alla perfezione l’esaltazione di singolari scene di vita metropolitana. Artista chiuso ai progressismi convenzionali, rappresenta uno dei pochi baluardi capaci di opporsi a chi fa della pittura inesistente uno scudo per nascondere i propri limiti. Influenzato dagli interni di Edgar Degas, esprime con esaltante signorilità l’equilibrio degli spazi nei quali si muovono miseria e benessere della vita di ogni giorno.

Gianluca Stumpo (S. Giovanni in Persicelo—Bo, 1980). Po maturi na umetnostnem liceju je diplomiral iz slikarstva na Klementinski akademiji v Bologni pod mentorstvom Davideja Benatija. Hiper realistični umetnik odločno in prepričano predstavlja nasprotja vsakdanjega življenja. Njegova topla in harmonična izbira barv odlično podaja zanos nekaterih svojevrstnih prizorov iz metropolitanskega življenja. Umetnik, ki odklanja konvencionalni progresizem, je eden izmed redkih, ki so se znali upreti tistim, ki uporabljajo "neobstoječe" slikarstvo kot ščit, s katerim skrivajo svoje meje. Njegova dela, v katerih se opazi vpliv Edgarja Degasa, z navdušujočo prefinjenostjo izražajo uravnoteženost prostora, v katerem se prepletata revščina in blagostanje vsakdanjega življenja.

gianlucatulp@hotmail.com


MARINA TOFFOLO ITA

Nata a Udine, Marina Toffolo frequenta l’Istituto d’Arte Giovanni da Udine con indirizzo ceramica. Conseguita la qualifica di figurinista modellista, insegna stilismo di moda e pittura presso diversi istituti professionali della regione. Dagli anni ottanta è attiva con esposizioni collettive e personali presso gallerie d'arte e numerose sedi artistiche operanti in regione. Dagli anni novanta apprende e sviluppa le tecniche dell’incisione d’arte. Artista di formazione autodidatta, Marina Toffolo dimostra una spiccata attitudine per il disegno che sviluppa sperimentando molteplici materiali e tecniche pittoriche e illustrazioni specifiche per l’editoria.

Marina Toffolo se je rodila v Vidmu, kjer je obiskovala Umetnostni licej Giovanni da Udine in izbrala smer keramike. Potem ko je pridobila kvalifikacijo risarke in oblikovalke, je poučevala modni stilizem in slikarstvo na različnih poklicnih zavodih v naši deželi. stilismo di moda e pittura. V osemdesetih letih je sodelovala na številnih skupinskih razstavah v galerijah La Loggia in Morena v Vidmu; v kraju Madonna di Campiglio pa je imela svojo samostojno razstavo. V naši deželi je razstavljala tudi v občinah Basiliano, Pasian di Prato, Neme, Latisana, Bibione, Morsano al Tagliamento in Videm. V devetdesetih letih se je naučila in začela uporabljati tehnike graviranja. Marina Toffolo, ki je v glavnem samoukinja, kaže izredno nadarjenost za risanje in preizkuša številne vrste materialov in slikarskih tehnik. Trenutno se ukvarja tudi z ilustriranjem pesmi in zgodovinskih esejev.

info@marinatoffolo.it


2013 3^ COLONIA D’ARTE ALPE ADRIA 3. KOLONIJA ALPE ADRIA Centro STOLBERG PRADIELIS—TER 21.—27.07.2013 Coordinamento—Usklajevanje Sindaco e Giunta Comunale Župan in Občinski odbor Direttore artistico—Umetniški vodja TONI ZANUSSI Consulenza tecnica—Tehnično svetovanje DINO DURIGATTO Progetto grafico—Grafično oblikovanje IGOR CERNO Addetto stampa—Tiskovni ataše SILVIA SAVI


Comune di Lusevera

Fondi ex art. 22 L. R. 26/2007 a sostegno della minoranza linguistica slovena

ISK Istituto per cultura slovena InĹĄtitut za slovensko kulturo Ĺ pietar

- San Pietro al Natisone

Ex emigranti Lusevera

Center za kulturne raziskave - Bardo Centro ricerche culturali - Lusevera


LA FRESCA ESTATE IN ALTA VAL TORЯE

SVEŽE POLETJE V TERSKI DOLINI

3^ COLONIA D’ARTE ALPE ADRIA, LUSEVERA 3. UMETNIŠKA KOLONIJA ALPE ADRIA, BARDO 21. - 28.07.2013

www.comune.lusevera.ud.it www.facebook/com/planetbardo

planet bardo 2012  

planet bardo 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you