Page 1

Varningsmärkning för terrängkörningstrafik vid korsningar mellan snöskoterled och allmän väg [2010-11-23] Inför säsongen 2010/11 kommer ytterligare 66 korsningar mellan snöskoterled och allmän väg att märkas med varningsmärket för terrängkörningstrafik!

Under åren 2008-10 har Trafikverket fått in uppgifter om ca 650 skoterledskorsningar, från bland annat snöskoterklubbar och kommuner i landet. Korsningarna har sammanställts och klassats efter bland annat vägnummer, hastighet, siktsträckor och antal fordon på väg och skoterled. Ungefär 300 av de inventerade korsningarna behövde ses över mer i detalj. Det har skett under sommaren 2010. Vid bedömningen om vilka korsningar som skulle skyltsättas har Vägverkets riktlinje för utmärkning med varningsmärket för terrängkörningstrafik använts som underlag för beslut i varje enskilt fall. Kriterierna för att använda varningsmärket är: 

att det är korta siktsträckor eller

att det är hög skyltad hastighet på vägen, - 80km/h eller högre

mycket trafik på vägen - mer än 2000 fordon/årsmedeldygn eller - att det är en så kallad ”turistväg” - alltså att det färdas mycket trafik under korta perioder, t ex under sportlov och påsk

och mycket trafik på skoterleden - mer än ca 25 snöskotrar per dygn

Flera av de korsningar som inte har fått varningsmärken ligger i eller i direkt anslutning till tätorter där den skyltade hastigheten är låg. Där används sällan varningsmärken. Ett annat skäl till är att trafiken på vägen är låg.

Jan Lindgren Samordnare för Nationella Snöskoterrådet Direkttel/mobil 0611 - 443 38 E-post jan.lindgren@trafikverket.se Hemsida www.snöskoterrådet.se


Antal varningsmärken per län: Varningsmärken sen tidigare Värmland (S) 3 Dalarna (W) 1 Gävleborg (X) 0 Västernorrland (Y) 1 Jämtland (Z) 6 Västerbotten (AC) 8 Norrbotten (BD) 4 TOTALT 23

Varningsmärken 2010 4 10 0 21 23 4 4 66

Totalt 7 11 0 22 29 12 8 89

Lista över korsningar som skyltas inför säsongen 2010/11: Län S S S S W W W W W W W W W W Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Kommun Torsby Torsby Torsby Torsby Falun Malung-Sälen Malung-Sälen Malung-Sälen Malung-Sälen Malung-Sälen Malung-Sälen Malung-Sälen Malung-Sälen Malung-Sälen Kramfors Kramfors Kramfors Sollefteå Sollefteå Sollefteå Sollefteå Sundsvall Sundsvall Sundsvall Sundsvall Sundsvall Sundsvall Ånge Ånge Örnsköldsvik Örnsköldsvik Örnsköldsvik Örnsköldsvik

Vägnr E45 E45 E45 E45 80 71 71 71 71 71 71 71 71 E45 90 90 90 87 87 87 90 544 544 E14 E14 86 86 83 83 348 348 348 908

Plats Fläskbäcken, ca 8 km sydväst om Värnäs Värnäs, vid OKQ8 Väbergsstugan, ca 6 km nordost om Värnäs Linalund, ca 15 km nordost om Värnäs 1,5 km väster Bjursås Ca 400 m norr om bron i Torgås Fiskarheden- Ca 1 mil söder om Sälen Kläppen- Ca 1 km norr om Kläppen Norra Lindvallen- Ca 6 km väster om Sälen Transtrand- Ca 1 km söder om Transtrand Statoil Transtrand- Ca 8 km söder om Sälen Statoil Lindvallen- Ca 3 km väster om Sälen Skoterterminal Lindvallen- Ca 2 km väster om Sälen Lisskogsbrändan Lunde Mekonomen, Kramfors Väja Bäckaskog Infart Långsele Järnvägsövergång Örbäck OKQ8 Sollefteå Ca 1,5 km söder om Matfors Matfors Skallböle vid infart till Bjässhamnen och Vattjom Sättna Kovland Kovland Boltjärn Infart Ånge tätort österifrån Billsta Ca 1 km öster om avfart till Mellansel Överhörnäs Bjästa (Wijo)

Jan Lindgren Samordnare för Nationella Snöskoterrådet Direkttel/mobil 0611 - 443 38 E-post jan.lindgren@trafikverket.se Hemsida www.snöskoterrådet.se


Y Y Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z AC AC AC AC BD BD BD BD

Örnsköldsvik Örnsköldsvik Bräcke Bräcke Härjedalen Härjedalen Härjedalen Härjedalen Krokom Ragunda Ragunda Ragunda Åre Åre Åre Åre Åre Åre Åre Östersund Östersund Östersund Östersund Östersund Östersund Lycksele Lycksele Lycksele Vilhelmina Luleå Piteå Piteå Piteå

E4 E4 E14 E14 84 84 84 E45 E14 87 87 87 E14 E14 E14 E14 E14 E14 E14 87 E14 E14 E45 E45 E45 E12 E12 E12 E45 97 E4 E4 E4

Vändplats E4 Könsa Saluböle Gimåbacken 200 m väster om Bensjö Plantskola Högsta Hållan Sveg - Västra utfarten Överberg Korsningen E 45 - R 84 Krokomsviken Dusnäsviken, ca 11 km väster om Stugun Stugun, Bron över Indalsälven Stugun, ca 500 meter öster om centrum Gevsjön Mattmars sågverk Småbodarna Storvallen Västra Storvallen Östra Såå handelshus Ånn Lungre 2400m SO om rondellen i Brunflo Torvalla trafikplats Östersund Norrgård Sjörtjärn Tandsbyn 2 km Sydost om Lycksele Betsele Lugnet Meselefors Norra Sunderbyn Norr om Jävre Övermarken Övermarken

Viktig information om skoterkorsningar Det är viktigt att korsningarna ligger på bra platser och att de utformas på bra sätt så att det blir säkert att passera en väg på skoter. Några viktiga saker är att det ska vara bra sikt, att det finns bra vilplan för skotrarna (så att de ser och syns bra och kan komma igång lätt) och att det finns stoppmärken på leden. Ledkorsningarna bör märkas upp tydligt (t ex med snöstör med reflexer). En dialog pågår mellan Trafikverket, skoterledsansvariga och driftentreprenörer för att komma överens om ett enhetligt sätt att märka upp korsningarna. Det är viktigt för att få ett bra resultat av märkningen. Kom ihåg att förare av snöskotrar har stopp- och väjningsplikt mot trafik på vägen! Varningsmärken på vägen är till för att höja uppmärksamheten hos trafikanter på vägen om att det kan förekomma att snöskotrar passerar över vägen eller kör längs vägen en kortare stäcka, t ex över en bro.

Jan Lindgren Samordnare för Nationella Snöskoterrådet Direkttel/mobil 0611 - 443 38 E-post jan.lindgren@trafikverket.se Hemsida www.snöskoterrådet.se


Önskemål om uppsättning av varningsmärke De som önskar att en skoterledskorsning över en väg ska märkas med varningsmärke ska ansöka om det hos väghållningsmyndigheten. Ansökan ska innehålla uppgifter om plats (gärna med karta), ansvarig för leden, ungefärlig trafikmängd på skoterleden (antal skotrar per dygn), uppgifter om korsningen (stopp- och förvarningsskyltar på leden, vilplan, siktsträckor och liknande) För Trafikverkets vägar ska ansökan  ske på Trafikverkets hemsida www.trafikverket.se Klicka på: - ”Service & e-tjänster” - ”Ansök om bidrag & tillstånd” - ”Ansök om varningsmärken” (OBS! Rubriken ”Ansök om varningsmärken” kommer att läggas ut i början av december 2010). 

eller skickas per post till: W, X, Y o Z län: Trafikverket, Box 417, 801 05 Gävle AC o BD län: Trafikverket, Box 809, 971 25 Luleå S län: Trafikverket, 405 33 Göteborg C, T, U län: Trafikverket, Box 1140, 631 80 Eskilstuna

Jan Lindgren Samordnare för Nationella Snöskoterrådet

Jan Lindgren Samordnare för Nationella Snöskoterrådet Direkttel/mobil 0611 - 443 38 E-post jan.lindgren@trafikverket.se Hemsida www.snöskoterrådet.se

Skyltning av korsningar mellan väg-skoterled 2010  

Just nu pågår det uppsättning av varningsmärken för terrängkörningstrafik på ett antal platser i landet. När det är klart kommer det att fin...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you