Page 1

Medicul de familie și sistemul de asigurări de sănătate Sandra Alexiu, Dorin Gabor, Adrian Grom, Cristian Oană, Raluca Zoițanu

SNMF


“Medicina de familie de calitate este asociată cu rezultate pozitive în domeniul sănătății, costuri scăzute (în mod robust și consistent) și o mai bună echitate în ceea ce privește serviciile de sănătate.”

Prof. Dr. Barbara Starfield, profesor și cercetator în domeniul politicilor de sănătate,

Universitatea Johns Hopkins SNMF


 Indiferent de sistemul de asigurări ales – medicul de familie

este prima şi cea mai importantă resursă a sistemului de asigurări  Medicul de familie (GP, FM) supravieţuieşte în orice sistem de asigurări  Cu cât medicul de familie este mai bine plătit şi implicat în traseul pacientului prin sistemul de asigurări, cu atât sistemul este mai eficient (atât financiar cât şi prin creşterea stării de sănătate a populaţiei). SNMF


Orice sistem de sănătate care își cunoaște interesele va susține o medicină de familie puternică și bine finanțată!

SNMF


Puncte forte  Caracterul universal – medicul de familie se adresează tuturor celor

înscriși în sistemul de asigurări, indiferent de starea de sănătate, oferind accesibilitate inclusiv prin distribuția geografică a medicilor de familie, similară cu cea a pacienților. În majoritatea cazurilor, medicul de familie este singurul furnizor de servicii medicale - de exemplu, 10% din totalul medicilor din România, adică medicii de familie care practică în mediul rural și în zonele izolate, deservesc 45% din populația româniei, locuitorii din zonele rurale  Caracterul economic – medicul de familie este cel mai economic medic

din sistem, prețul de cost fiind, raportat la eficiența sa, cel mai scăzut.  Caracterul preventiv – medicul de familie are abilitatea de a depista

precoce modificările stării de sănătate și, implicit, de a rezolva aceste probleme cu costuri reduse și cu un grad mare de satisfacție pentru pacient.  Abordare comprehensivă, centrată pe pacient, nu pe boală. SNMF


Puncte slabe

 Birocratizare excesivă

 Exces de reglementare  Subfinanțare cronică  Interrelaționare dificilă cu alte specialități

SNMF


 Majoritatea sistemelor de sănătate recunosc atât punctele

slabe cât și punctele tari.  Acolo unde există discrepanțe între caracterul declarativ și cel constitutiv al sistemelor de sănătate se constată că e vorba de o ingerință politică, fără o analiză de sistem și de costuri pe termen scurt și lung.  Cuantumul finanțării contează indiferent de forma prin care medicina de familie este finanțată prin sistemul de asigurări (per capita, per serviciu, rambursarea taxei de consultație etc). SNMF


Este important doar ca medicul de familie să aibă independență din punct de vedere profesional. Atunci gradul de reușite terapeutice precum și satisfacția pacientului cresc considerabil. SNMF


Scopurile unui asigurător  Cheltuieli cât mai reduse  Încasări cât mai mari

Profit = INTRĂRI (polițe de asigurare) - IEȘIRI (cheltuieli medicale cu asigurații)

Din primele două se deduc scopurile secundare:  O stare de sănătate cât mai bună a asiguraţilor  O prevenţie eficientă (creșterea cotizației fără consum)  Contracte cu o paletă largă de furnizori  Folosirea unor furnizori care să aducă economii în sistem (eficienți cu

cheltuieli minime)

SNMF


Furnizorul ideal de servicii medicale

 Uşor accesibil, apropiat de pacient  Costuri reduse de accesare  Eficienţă mare, atât medicală cât şi economică  Disponibilitate geografică şi temporală

SNMF


Medicina de familie

 Cenuşăreasa sistemului de sănătate, eclipsată de soluţii

high-tech şi supraspecializarea mediatică  Rolul medicului de familie trebuie foarte bine precizat în sistemul de asigurări  Manager de intrare în sistem ?  Manager de pacient ?  Manager de bani în sistem ? SNMF


Medicul de familie – furnizor ideal?

 Prin profilul său medicul de familie se apropie de furnizorul

ideal:  Se adresează tuturor asiguraţilor, indiferent de starea de

sănătate sau cuantumul poliţei de asigurare  Se află în aceeaşi locaţie geografică cu pacientul, fiind (în România) singura specialitate medicală cu distribuţie naţională

SNMF


Medicul de familie – furnizor ideal?

 Medicul de familie este medicul ideal pentru prevenţie,

având în vedere că poate asigura o supraveghere medicală de la naştere pâna la adânci bătrâneţi  Medicul de familie este cel mai eficient. Peste 80% din adresările pentru servicii de sănătate se opresc la medicul de familie.

SNMF


Asigurătorul: contabil sau manager?

 Birocratizarea excesivă – creşterea numărului de raportări,

justificări scrise şi verbale duc inevitabil la scăderea timpului alocat pacientului. Ca efecte secundare apar trimiterea excesivă la alte specialităţi pentru confirmări de diagnostic, scăderea calităţii actului medical, scăderea prevenţiei şi, în final, creşterea costurilor sistemului.

SNMF


Asigurătorul: contabil sau manager?  Exces de reglementare: independenţa actului medical este

strict limitată de decizii administrative, de reducerea accesului la diverse tratamente, la proceduri dificile de obţinere a acordului asigurătorului.  Lipsa unor ghiduri şi protocoale care să reducă zelul administrativ în emiterea de acte normative

SNMF


Asigurătorul: contabil sau manager?  Subfinanţarea cronică  Medicina de familie nu este ieftină. Un cabinet de medicină de

familie consumă mult mai puţin decât alte cabinete, este mult mai eficient în privinţa rezultatelor obţinute în starea de sănătate a pacienţilor  E necesară o investiţie pe termen mediu în medicina de familie (minimum 4 - 5 ani, rezultate la 10 ani distanță) pentru ca rezultatele în scăderea accesării celorlalte specialităţi să apară.

SNMF


Finanţarea medicinii de familie

 Se face prin mai multe metode: per capita, per serviciu,

plata directă (cu rambursarea consultaţie), sumă fixă (salariu).  Importantă nu e forma (forma se adaptează fiecărui stat) ci cuantumul finanţării, care trebuie să asigure funcţionarea în parametri normali ai cabinetului şi un venit corespunzător importanţei sociale a medicului.

SNMF


Concluzie

 Medicina de familie este una din cele mai importante soluții

pentru un sistem de asigurări de sănătate corect, bazat pe necesitățile și posibilitățile de plată ale populației asigurate  Analiza cost – beneficiu pe termen lung este singurul instrument corect folosit în acest caz.

SNMF


Întrebări la care așteptăm răspuns:  Va mai există un procent garantat/recomandat privind   

nivelul cheltuielilor cu asistența primară ? Valoarea punctului va fi uniformă ? Cum vor fi stabilite nivelul procentului şi valoarea punctului, negociere/impunere ? Dacă este negociabil, cine va negocia în numele MF? Medicul de familie şi pacientul vor mai avea libertatea să aleagă specialistul din ambulator sau spitalul căruia se adresează ? SNMF


Întrebări la care așteptăm răspuns:  MF şi pacientul vor mai avea libertatea să aleagă laboratorul cu    

care lucrează ? MF este captivul unui singur asigurător sau va avea contracte cu toți asigurătorii la care contribuie pacienţii de pe lista sa ? Asigurătorii vor impune medicului şi nivelul asigurării de malpraxis ? Autorizarea cabinetului se va face doar de Autoritatea de sănătate publică sau și asigurătorii vor avea un cuvânt de spus ? MS doreşte să-şi asume un rol de arbitru în eventualul conflict dintre MF şi asigurători ? SNMF


VĂ MULȚUMESC!

SNMF

Medicul de familie si sistemul de asigurari de sanatate  

Prezentare sustinuta de Dr. Sandra Alexiu, secretar SNMF, in cadrul conferintei nationale „Un nou sistem al asigurarilor de sanatate – oport...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you