Page 1

2013/12/19 Заглавие

Рейтинг

Вид

Език

Мин.

кат B

Дуб.

-

108

кат B

Дуб.

-

108

кат B

Суб.

EN

146

кат C

Суб.

EN

106

кат B

Суб.

EN

103

кат B

Дуб.

-

79

кат C

Суб.

EN

100

14:00

кат B

Суб.

EN

105

14:40

Син жасмин

кат B

Суб.

EN

98

Съветникът

кат D

Суб.

EN

117

кат B

Суб.

EN

113

14:50

кат B

Суб.

EN

161

14:10

Замръзналото кралство 3D Замръзналото  кралство Игрите на глада:  Възпламеняване Коварен капан:  част 2 Кой е баща ни? Нико 2: Малко  братче, големи  проблеми 3D Отбранителна  линия Последният  пенсионерски  запой

Тор: Светът на  мрака 3D Хобит:  Пущинакът на  Смог 3D

15:20

16:20

17:30

14:10

19:40

20:40

21:50

18:30 15:20

18:10

21:00

17:10 15:00

21:20 17:10 16:10

18:15 17:00

20:20 19:10

22:30 21:20

19:20 18:50 21:10 15:10

16:20

17:20

18:20

19:30

20:30

21:30

22:40


2013/12/20 Заглавие

Рейтинг

Вид

Език

Мин.

кат B

Дуб.

-

87

15:10

кат B

Дуб.

-

108

15:20

кат B

Дуб.

-

108

кат B

Суб.

EN

146

Кой е баща ни?

кат B

Суб.

EN

103

Нико 2  2D

кат B

Дуб.

-

79

15:30

кат C

Суб.

EN

100

15:50

кат B

Суб.

EN

105

кат B

Суб.

EN

98

19:20

кат B

Суб.

EN

125

19:00

кат B

Суб.

EN

113

14:50

кат B

Суб.

EN

161

14:10

В света на  динозаврите 3D Замръзналото  кралство 3D Замръзналото  кралство Игрите на глада:  Възпламеняване

Отбранителна линия Последният  пенсионерски  запой Син жасмин Спасяването на  Мистър Банкс Тор: Светът на  мрака 3D Хобит:  Пущинакът на  Смог 3D

16:30

17:00

18:50

17:30

14:30

20:40 19:40

18:40 15:20

21:30 17:10

21:20

18:00 16:45

20:10 19:00

22:20 21:10

20:50 15:10

16:20

17:20

18:20

19:30

20:30

21:30

22:40


2013/12/21 Заглавие В света на  динозаврите 3D Замръзналото  кралство 3D Замръзналото  кралство Игрите на глада:  Възпламеняване

Рейтинг Вид

Език Мин.

кат B

Дуб.

-

87

11:30

13:20

15:10

кат B

Дуб.

-

108

11:00

13:10

15:20

кат B

Дуб.

-

108

кат B

Суб.

EN

146

Кой е баща ни?

кат B

Суб.

EN

103

Нико 2 2D

кат B

Дуб.

-

79

кат B

Дуб.

-

79

кат C

Суб.

EN

100

кат B

Суб.

EN

105

Син жасмин

Чакас

Суб.

EN

98

Съветникът

кат D

Суб.

EN

117

кат B

Суб.

EN

113

кат B

Суб.

EN

161

Нико 2: Малко  братче, големи  проблеми 3D Отбранителна  линия Последният  пенсионерски  запой

Тор: Светът на  мрака 3D Хобит:  Пущинакът на  Смог 3D

12:10

17:00 18:50 16:30 17:30

14:30

20:40 19:40

18:40 15:20

18:10

21:00

17:10 13:50

15:30

13:40

15:50

21:20

11:20

12:00

18:00 16:45

20:10 19:00

22:20 21:10

19:20 13:00 14:15 11:00

12:00

13:10

14:10

20:50 15:10

16:20 17:20 18:20 19:30 20:30 21:30

22:40


2013/12/22 Заглавие В света на  динозаврите 3D Замръзналото  кралство 3D Замръзналото  кралство Игрите на глада:  Възпламеняване

Рейтинг Вид

Език Мин.

кат B

Дуб.

-

87

11:30

13:20

15:10

кат B

Дуб.

-

108

11:00

13:10

15:20

кат B

Дуб.

-

108

кат B

Суб.

EN

146

Кой е баща ни?

кат B

Суб.

EN

103

Нико 2 2D

кат B

Дуб.

-

79

кат B

Дуб.

-

79

кат C

Суб.

EN

100

кат B

Суб.

EN

105

Син жасмин

Чакас

Суб.

EN

98

Съветникът

кат D

Суб.

EN

117

кат B

Суб.

EN

113

кат B

Суб.

EN

161

Нико 2: Малко  братче, големи  проблеми 3D Отбранителна  линия Последният  пенсионерски  запой

Тор: Светът на  мрака 3D Хобит:  Пущинакът на  Смог 3D

12:10

17:00 18:50 16:30 17:30

14:30

20:40 19:40

18:40 15:20

18:10

21:00

17:10 13:50

15:30

13:40

15:50

21:20

11:20

12:00

18:00 16:45

20:10 19:00

22:20 21:10

19:20 13:00 14:15 11:00

12:00

13:10

14:10

20:50 15:10

16:20 17:20 18:20 19:30 20:30 21:30

22:40


2013/12/23 Заглавие В света на  динозаврите 3D Замръзналото  кралство 3D Замръзналото  кралство Игрите на глада:  Възпламеняване

Рейтинг Вид

Език Мин.

кат B

Дуб.

-

87

11:30

13:20

15:10

кат B

Дуб.

-

108

11:00

13:10

15:20

кат B

Дуб.

-

108

кат B

Суб.

EN

146

Кой е баща ни?

кат B

Суб.

EN

103

Нико 2 2D

кат B

Дуб.

-

79

кат B

Дуб.

-

79

кат C

Суб.

EN

100

кат B

Суб.

EN

105

Син жасмин

Чакас

Суб.

EN

98

Съветникът

кат D

Суб.

EN

117

кат B

Суб.

EN

113

кат B

Суб.

EN

161

Нико 2: Малко  братче, големи  проблеми 3D Отбранителна  линия Последният  пенсионерски  запой

Тор: Светът на  мрака 3D Хобит:  Пущинакът на  Смог 3D

12:10

17:00 18:50 16:30 17:30

14:30

20:40 19:40

18:40 15:20

18:10

21:00

17:10 13:50

15:30

13:40

15:50

21:20

11:20

12:00

18:00 16:45

20:10 19:00

22:20 21:10

19:20 13:00 14:15 11:00

12:00

13:10

14:10

20:50 15:10

16:20 17:20 18:20 19:30 20:30 21:30

22:40


2013/12/24 Заглавие

Рейтинг

Вид

Език

Мин.

кат B

Дуб.

-

87

11:30

13:20

15:10

кат B

Дуб.

-

108

11:00

13:10

15:20

кат B

Дуб.

-

108

кат B

Суб.

EN

146

Кой е баща ни?

кат B

Суб.

EN

103

Нико 2 2D

кат B

Дуб.

-

79

Отбранителна линия

кат C

Суб.

EN

100

Последният пенсионерски запой

кат B

Суб.

EN

105

Съветникът

кат D

Суб.

EN

117

Тор: Светът на мрака  3D

кат B

Суб.

EN

113

Хобит: Пущинакът на  Смог 3D

кат B

Суб.

EN

161

В света на  динозаврите 3D Замръзналото  кралство 3D Замръзналото  кралство Игрите на глада:  Възпламеняване

12:10

14:30 15:20

11:45

11:30

13:50

15:30

13:40

15:50

12:00 13:00 14:15 11:00

12:00 12:50

14:10

15:10

16:00


2013/12/25 Заглавие

Рейтинг

Вид

Език

Мин.

кат B

Дуб.

-

87

13:20

15:10

кат B

Дуб.

-

108

13:10

15:20

кат B

Дуб.

-

108

кат B

Суб.

EN

146

Кой е баща ни?

кат B

Суб.

EN

103

Нико 2 2D

кат B

Дуб.

-

79

13:50

15:30

кат C

Суб.

EN

100

13:40

15:50

кат B

Суб.

EN

105

Син жасмин

Чакас

Суб.

EN

98

Съветникът

кат D

Суб.

EN

117

кат B

Суб.

EN

113

кат B

Суб.

EN

161

В света на  динозаврите 3D Замръзналото  кралство 3D Замръзналото  кралство Игрите на глада:  Възпламеняване

Отбранителна линия Последният  пенсионерски  запой

Тор: Светът на  мрака 3D Хобит:  Пущинакът на  Смог 3D

12:10

16:30

17:00

18:50

17:30

14:30

20:40 19:40

18:40 15:20

18:10

21:00

17:10

12:00

21:20

18:00 16:45

20:10 19:00

22:20 21:10

19:20 13:00 14:15 12:00

13:10

14:10

20:50 15:10

16:20

17:20

18:20

19:30

20:30

21:30

22:40


2013/12/26 Заглавие В света на  динозаврите 3D Замръзналото  кралство 3D Замръзналото  кралство Игрите на глада:  Възпламеняване

Рейтинг Вид

Език Мин.

кат B

Дуб.

-

87

11:30

13:20

15:10

кат B

Дуб.

-

108

11:00

13:10

15:20

кат B

Дуб.

-

108

кат B

Суб.

EN

146

Кой е баща ни?

кат B

Суб.

EN

103

Нико 2 2D

кат B

Дуб.

-

79

кат B

Дуб.

-

79

кат C

Суб.

EN

100

кат B

Суб.

EN

105

Син жасмин

Чакас

Суб.

EN

98

Съветникът

кат D

Суб.

EN

117

кат B

Суб.

EN

113

кат B

Суб.

EN

161

Нико 2: Малко  братче, големи  проблеми 3D Отбранителна  линия Последният  пенсионерски  запой

Тор: Светът на  мрака 3D Хобит:  Пущинакът на  Смог 3D

12:10

17:00 18:50 16:30 17:30

14:30

20:40 19:40

18:40 15:20

18:10

21:00

17:10 13:50

15:30

13:40

15:50

21:20

11:20

12:00

18:00 16:45

20:10 19:00

22:20 21:10

19:20 13:00 14:15 11:00

12:00

13:10

14:10

20:50 15:10

16:20 17:20 18:20 19:30 20:30 21:30

22:40

Presentation1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you