Page 1KIKA, KAMO DRUGDJE!

   

UKLJ. FUNKCIJU 

4.799.- -50% kn

umjesto 9.703.80**

   '

 "    '  (   )*  " +,- . /01 2 0 3 

  

 455' 06- . 7, . +66 8 *$ 9 : ";  <   = 

 455' /6> . 07 . ?1  />1+++->; />7>,+1+        

AKCIJA

AKCIJA

Vrijedi od 27.12.2013. do 12.01.2014.

-50%

  *   

    

  "   

    # 

 

    $#  % 

 &"  

  

-50% !"

   

    

  

 "   

    # 

 

 


 

  8  (( 

'(# &

-35%

3.799.-

kn

UKLJ. FUNKCIJA 

umjesto 5.848.20**

  & '  '  +,6 . /-> )*  "  />1 . /0? B 

 

 :  8 *  

2 (   

   =  />+01-?/; />+01->?; />+0116,

8  (( 

UKLJ. FUNKCIJA 

" # $%& 

-33%

1.790.-

kn

umjesto 2.673.-**

  # $ '  +66 . /-6 2 0 3 ; (   )*  "  +66 . /+6 

Mog. montiranja L i D. Dostupno u sivoj i crvenoj boji. />-7-+,/; />-7-+1?

(& &

('& 

(

 (

8 

399.-

kn

379.-

kn

/kom

2

-35%

' # 455' /6- . ,6 . 1- ' 

 

C  ; E ; 

F

' ,$../ 455' 10 . ,+ . /6- 2  # ;   C -6 . -6 ' ; * ;

 

F 8 />077+-?; />077006;

/>/7>00+; />/7>0/1; />/7>0+,

/>0770-1; />077,/0

umjesto 583.20**

399.- -50% kn

/kom*

umjesto 801.90

' ()*+ 455' >6 . ,, . -- 8 

2  G7 )  

satiniranog stakla. Metalne noge. />01/>1,

       


   )$(%*& +-&/

  & ' '

 "    

i rukonaslonom lijevo. 2-sjed s (    )*  "  +,- .

/01 2 0 . 3

;

  : G 

" $<J9 8 *$&9 /7- . +77 =

 455' //6 . ,/ . ?7 

 

4.799.- -50% kn

umjesto 9.703.80**

299.- -38%

+66/77-/; +66/77??; +66/777-

kn

umjesto 485.10**

1 & $/ )  &  ";  )  ; B C 455' 1? .

>7

. ?7 /7>,,/->; /7>,/70; /7>,,+67

1.499.-

kn*

3 4 + *6/ :   N F; 

  455' +-7 . /77 . ,+ />7+/0,7

 

549.- -41% kn

umjesto 931.50**

1 2 KG" 8 * " 455' 11 .

?? . 1- '  ; "

 

boji. /101-7,,; /101-701; /101-76+

2.999.- -62% kn

umjesto 8.093.80**

3 4 + *#+ 455' +?- . +6+ . -, : 8 F;  N <'N G 3 ; 

 

:  455' /-/ . 7, . -, +. ; ,.  7  ,600;76 

G16O />-6>6??; />-6>0+,

       

3


 

8  (( 

 

1.449.- -55% kn

umjesto 3.223.80**

3 4 + *>99 455' +0- . /?, . ,6 

' 

  :

(

F  U ; :

(  F $89 U 

lak, bijela. Rasvjeta uz nadoplatu. /7+76,?6; />006177; /7+76,77

0-&

 

4.999.- -41% kn

= #>1= (.>= 6?@#<>A

umjesto 8.577.90**

  *+ '  +1- . /-7 )*  " +/1 . /,/ B 3 3 B 

 

 2 ( 

  

+  U

  /77+/177; /77+/?60; /77+/?//; /77+/?+>

8  (( 

(( 

8 

799.- -50% kn

umjesto 1.603.80**

' <'+

 455' //6 . 16 . ,- ) ; '  7 

Postolje: umjetni materijal. Crno ili bijelo lakirano. />0+-0,6; />0++?17 4

1.799.- -36%

UKLJ. FUNKCIJA 

kn

umjesto 2.826.90**

8 94: +; 455' /71 . >/ . >+ )*  " /+6 . /71 : 

noge. Dostupno u plavoj, zelenoj i sivoj boji. /1?/06>0; /77-,+1?; /77-,+?-        


   8  (( 

7.990.-

= #>1= (.>= 6?@#<>A

kn*

= #>,6"B"6? ,"B<#>.=A

  "; '  +>6 . +,6 )*  "  +++ . /07 : G";  8 *

 ;  B 3 3 2 

 * ;  

(   #    =  />01>>66; />01>>/7; />01>>+1

8 

 ( ( 

-45%

 +

399.-

kn

999.- -44% kn

umjesto 729.-**

+, ;)C Drveno postolje s crnim nogicama. =   455' /66 . -, . 06 B ' ,6 . ,6 . ,6   0->;G 1 D  /1>>;G

umjesto 1.790.-**

' B

 455' ?-5065?- <'N 

 ;  W  ( 

  2 , />-->7?,

/>1071+7; />107101; />1071,,

- 52%

-50%

239.-/kom kn

umjesto 479.-**

169.-/kom kn

umjesto 359.-**

@E ;# < ; 45 -7 . /?- 

@E ;&  <   /7- 

Boja: crna, bijela, boja oraha ili natur lak.

/7////?6; /7////>1; /7///+//; /7///+,-

//71-?/1; //71-1>/; //71-?67; /1/,?070

          

-


 

, ' ' ( $ 8;    455'

/16 . /,6 . ?1 <  ;

  8 ; 1 

(19059527)

999.- -35% kn

umjesto 1.549.-**

Maks. opteretivost: 150 kg && #&&&

  ! 

Funkcija njihanja

-44%

  ! 

359.-

kn

umjesto 649.-**

Uredska stolica â&#x20AC;&#x17E;Brindisiâ&#x20AC;&#x153; ) 

 ` ;

   C

 F : 

 "

 < 

  >6 :

   + 

 (18026791)

- 50%

1.599.-

kn

umjesto 3.199.-**

Uredska stolica â&#x20AC;&#x17E;BGâ&#x20AC;&#x153;. C " :

 

  + 

(17136583)

Visoki sjaj

1.399.- -40% kn

Komoda, 2 vrata

719.- -40% kn

umjesto 1.199.-**

Komoda â&#x20AC;&#x17E;Pedroâ&#x20AC;&#x153; : C  N ; 

 

/7>7,,16; /7>7106>; /7>710/?; /7>71070

6

umjesto 2.349.-**

Komoda â&#x20AC;&#x17E;Revolverâ&#x20AC;&#x153; w    ) " +. 

455' >6 . ?? . ,7 Bijela komoda. B " )  1.499,- kn  +->>;G />77,1,0; />77,??1          


8  (( 

2.499.-

kn*

+4'   F  5  8" -G 

; 455' ++1 . />? . -, x  ;  " /16 . +66 x  F      '  *

  />-/1>?0; />-/1>7/; />-/1>>>; />-/?6/+; />76+01,; />76+1+>; />76+1?>; />76+??7

8  (( 

1.799.- -67% kn

umjesto 5.499.-**

, '4: 4 6  '  " /76 . +66   G"  ;  3  455' />+ . >6 . +06 < ; ;   />-7-1+/; />-7-?6,; />-7->16

8  ( (399.-

kn

/kom*

Madrac â&#x20AC;&#x17E;Microâ&#x20AC;&#x153;. >6 . +66 2     ;

  " (   

 

#  

  

16yC   /6 />?7?710; />7+,-?,; />7+,->6        

8

(   ( 999.- -47% kn

umjesto 1.899.-**

Madrac â&#x20AC;&#x17E;Vialaâ&#x20AC;&#x153;. >6 . +66 = + =G  ( ; "  +    <  

    

 16yC `     ;    2   /> (19619115) 7


 

8  (( 

3.399.- -46% kn

umjesto 6.326.-**

" * ' 9 *4 *6; +G 

 

 : F; ( F5  `  

Ĺ /V/D: 200 x 216 x 68 cm. />7-,+-7; />7-,+11

8  (( 

1.799.- -62% kn

umjesto 4.849.-**

8  (( 

2.299.- -64% kn

  ! 

! 4 4 (     ; ; * '  " /16 .

200 cm. Madraci i podnica uz nadoplatu. Dostupno i u dimenzijama >6 . +66; /,6 . +66

/76 . +66 />,0/6++; />7+0+1/

umjesto 6.449.-**

  ! 

, '4: 4 <  455' />1 . >0 . +06 KG"  

# '  " /76 . +66 (19589590)        

8


 

BESPLATNO KOMPJUTERSKO PLANIRANJE!

Vrijedi od 27.12.2013. do 12.01.2014.

NjemaÄ?ka

4 A

WXY DO

 ***

-74%

 

3.999.-

Vrijedi od 27.12.2013. do 12.01.2014.

kn*

7XY DO

umjesto 15.899.-** C  

 &8C F 

  3 ; 

 ~

 ***

) ' + ' +06 :F 

 0G   3   ; 

; 7S  +6?>>;G 8 ;  3

 

/>1/7/,/; />1/?7>1

Visoki sjaj

2.299.- -26%

Visoki sjaj

T  * 9 +WX;*

kn

umjesto 3.149.-*

249.- -21% kn

  ! 

umjesto 319.-*

) ' 6'' N  

 5* :  ` 

F 4 +,6 K 3  

) ' + *6'' ,' Fronta: bijela visoki sjaj. Korpus: bijela.

(19766073)

/>?11+,?; />?1?0+7; />?1?001; />?11+,?

             

   

 

  

 "   

    # 

 

   

   F F 

 3 9


 

 

Stolica

399.-

kn

/kom

umjesto 809.19**

-50%

Stol

1.399.- -35% kn

Blagovaonska garnitura. umjesto 2.178.90** Stol â&#x20AC;&#x17E;Vincentâ&#x20AC;&#x153;. & F;  )  455' /16 . ?1 . >6 Stolica â&#x20AC;&#x17E;Hollyâ&#x20AC;&#x153;. )    ) " &  ; 455' ,1 . /66 . 16 

/7+661?1; />6>/7>+; />6>/>00; /770,+0-

7-dijelni set!

  ! 

1.699.- -40% kn

/set

umjesto 2.849.-**

Blagovaonska garnitura/set â&#x20AC;&#x17E;Elenaâ&#x20AC;&#x153;. 8" /. 8;  455' /-6 . ?- . >6 1 .  ) ;   2 " &  455' -6 . /6> . ,/ 

/>107717; />10770,

Razne boje! 8  (( 

Stolica

399.-

kn

/kom

Podesiva visina stola!

umjesto 728.19**

- 45%

Stol

2.999.- -58% kn

Blagovaonska garnitura. umjesto 7.281.90** Stol â&#x20AC;&#x17E;Tedâ&#x20AC;&#x153;. ) /+6G/16  ?- ) 

 <'N 

 ;  ) ;

. Stolica â&#x20AC;&#x17E;Miriamâ&#x20AC;&#x153;. & ) ;

  ) ;  " `  455' -1;- . >? . ,-;- />-/-1,,; />1++>,,; />1++>16; />?010,>; />?010>>

10

       


 "  60°C

13.

40°C

89.90

90

od

kn/kom

kn/kom*

umjesto 159.-

**

6: `  -6 . 77 /66O 1- . /06 26,90 kn/kom*.

-43%

  ! 

 :C 8GÂ B /66O   '  * 

'  *  />+/0,+6; />+/0,-,

/7,6>/60; /7,6>///; />,6-->7; />,6-16-

Dostupno i u roza boji!

  !

179.-

kn

/kom

umjesto 259.-*

-30%

" 9 4 #_' /0- 8 '

 *  /7/+/706

2.399.-

kn

/set

umjesto 2.999.-*

- 20%

!: ;?* ) ;  # 0 G    * 

  '

   />-76,+0; />-76,,>

       

11


 

8  ( ( 

60°C

Jastuk

99.90

kn/kom*

umjesto 239.-**

  ! 

-55%

,

4:

149.-

kn

29.90

kn/kom

umjesto 79.90**

- 60%

/kom*

umjesto 329.-

**

-55%

Jastuk â&#x20AC;&#x17E;Miraâ&#x20AC;&#x153;. 70 x 90 cm. Navlaka i punilo: 100% poliestersko vlakno. ,

4:&

140 x 200 cm. Navlaka i punilo: 100% poliestersko vlakno. (19289075, 19289059)

Plahta â&#x20AC;&#x17E;40 godinaâ&#x20AC;&#x153;. 100 x 200 cm. 100% pamuk. Dostupno u viĹĄe boja. (19662635)

40°C

79.90

kn/kom

umjesto 139.-*

-42% 60°C

49.90

kn/kom

umjesto 159.-

**

- 70%

  ! 

Posteljina â&#x20AC;&#x17E;Dartsâ&#x20AC;&#x153;. 70 x 90 cm. 140 x 200 cm. 100% poliestersko vlakno. (19809708, 19809724)

12

8  (( 

Posteljina â&#x20AC;&#x17E;Trioâ&#x20AC;&#x153;. 70 x 90 cm. 140 x 200 cm. 100% pamuk. (19435818)        


8  (( 

30°C

8  (( 

30°C

29.90

-33%

kn/kom

umjesto 49.90*

Zavjesa â&#x20AC;&#x17E;Organza*Uni. 145 x 245 cm. 100% poliestersko vlakno. Dostupno u viĹĄe boja. (16014136, 16014144, 19638865, 16939045, 16939300, 16014152, 16939194)

  ! 

  ! 

44.

90

-70%

kn/m

umjesto 159.-*

64.90

kn/kom

umjesto 139.-

**

8  (( 

Dekor tkanina â&#x20AC;&#x17E;Sopo*grupa*2â&#x20AC;&#x153;. Ĺ irina: 140 cm. 100% poliestersko vlakno. Dostupno u viĹĄe modela i boja. (20031811)-53%

;' %

Dekor â&#x20AC;&#x17E;Poloâ&#x20AC;&#x153;. 145 x 245 cm. 65% poliestersko vlakno, 35% pamuk. Dekor â&#x20AC;&#x17E;Aktionâ&#x20AC;&#x153;. 65% poliestersko vlakno, 35% pamuk. (18335829, 18335811, 13902988, 18335829)

4668 9

-30%

Vrijedi od 27.12.2013. do 12.01.2014.

-20%

49.

NA PRIBOR ZA LAMINATE!***

90

kn/m 2

kn

/kom*

8  (( 

Laminat. ' F ' /+>6 . />, . 1 : C050/ U 

lajsna. Dim: 2400 x 40 x 20 mm. Umjesto 49,90 kn* sada 34,90 kn/kom. (19786055, 19786758)

1.790.-

umjesto 2.227.50**

- 19%

8  (( 

Krzno. /66O  " `    35 

5 

Dim. ca. 3-5 m2. (17467706, 15346853)

          

    "

  

 "   

    # "

 ;  ; BJ  ; 

   $#  9

13


 

< &9

239.- -40% kn

44.

90

kn*

umjesto 399.-**

Stropna svjetiljka â&#x20AC;&#x17E;Salomeâ&#x20AC;&#x153;. 8  <  ) 06 

/. K+?5/66Â&#x2020; >007>>>; >007>1-

89.90

kn/kom*

umjesto 119.-**

Stropna svjetiljka â&#x20AC;&#x17E;Sigmaâ&#x20AC;&#x153;. 0G 45' 0? . /1 0. W>500 Â&#x2020; : "  

   

/>/,-/+7

- 24%

Stolna svjetiljka â&#x20AC;&#x17E;Lauraâ&#x20AC;&#x153;. :   )5 /, . +> 

'    / . K/,5,6 Â&#x2020;

/,7-1+6>; /,7-1-1,; /,>+>166

-58%

  ! 

149.-

kn*

umjesto 359.-** Stolna svjetiljka â&#x20AC;&#x17E;Plasmaâ&#x20AC;&#x153;. 8  +G

  +/ 

/+>/?,6>

14

599.- -40% kn

umjesto 999.-**

Podna svjetiljka â&#x20AC;&#x17E;Big Appleâ&#x20AC;&#x153;. :;    /+6 

/. K+?516 Â&#x2020; /,,7>-/0        


8  (( 

2-dijelni set

119.- -50% kn

/set

umjesto 239.-**

Tave. )5 +6 . , 

+1 . -  ; "     `J &&J

8 

(( 

/>7>>166; />7>>1/7

  ! 

-40%

119.-

kn*

49.

90

umjesto 199.-** Umetak za ladicu. ' 455' ,0 . ? . 0, 

//>+7760

kn/kom

Ogledalo â&#x20AC;&#x17E;Waveâ&#x20AC;&#x153; ' +6 . /,> />/,110>

5-dijelni set

-20%

1.349.-

kn

/set

umjesto 1.699.-* 5-dijelni set lonaca â&#x20AC;&#x17E;Parisâ&#x20AC;&#x153;. ) 

 

  8 "

  /1  +, )   

3 /?/-1+0,        

15


 

- 46%

8  (( 

15.90

kn/kom

umjesto 29.90**

, + 9 pohranjivanje. 2 

 

'  

 455' +0;- .

/? . /+;- />>77-/6

- 30%

139.-

kn

/kom

de core

umjesto 199.-**

ÂŽ

KoĹĄ za rublje. 2 

  16 455' ,1;+ . 1+;? . 0-;0 /7011117; /70111-6

od

3.90

kn/kom*

"  '4 9: ; ' ?;- . +;- `   

#: ; 76 19,90 kn/kom*. /0/?,101; /7?0/,6?

40) )

Okvir za slike. ' 7+ . 06 . +;- &  

Â&#x2021; /+  /6 . /- />1>7000

90

99.90 -58% kn

umjesto 239.-**

AKCIJA

AKCIJA

74.(( 8 

 

kn*

!'9 : , ;;/ 45 >6 . 00 ; &  )    7> 

/7?-1/0+

AKCIJA

Vrijedi 4. i 5.1.2014.

Vrijedi od 28.12.2013. do 29.12.2013.

Vrijedi od 28.12.2013. do 29.12.2013.

Vrijedi od 27.12.2013. do 12.01.2014.

-15%

-20%

BESPLATNO J; ZAVJESA!*

NA BLAGOVAONICE!*

F HF  J*

"#$%"&'()+,'$" -#-+)"(/(("(5:;',+("#<(#=$#=#' "#>+-'")(=%-#+)#%$#=#': =',<((+'&("'#?:(<<"( (')&+(#<(#"@(?#&((@:

"#$%"&'()+,'$"-#-+)"( /(("(5:;',+("#<(#=$#=#'"#> +-'")(=%-#+)#%$#=#':=',<( (+'&("'#?(')&+(#<(#"@(?#&( (@:(<<"(Q++&'HU QH )(&( &):

"#$%"&'()+,'$" -#-+)"(/(("(5:;',+("#<(#=$#=#' "#>+-'")(=%-#+)#%$#=#': =',<((+'&("'#?:

       

&?W

&? ! 4

4 

&?Q&

@% H '

*92 

= ;

:

@* ;

' 

;T 

 +/4 

@

= ; 

4 

9'+ T=

pon - sub: 10.00 - 20.00 h ned: 10.00 - 16.00 h

! 4 ?T6<2Â&#x2020;(<B6

 ET4E4 

 

4

Â&#x2021;

  * 8 * W*  / /6 6,6 Â&#x2021; = 6/5-1+- +// N. 6/5-1+- +/6

4 '

;' 

6 :

( $( 

" <'

 

4 '4

.?#? ? ' A3

  *   4 +/6 6>6 Â&#x2021; = 6/5-,>> +// N. 6/5-,>> +/6 pon - sub: 10.00 - 20.00 h ned: 10.00 - 16.00 h

IZLAZ Zagreb zapad

  * U 1? -/ 666 ` = 6-/51+? +// N. 6-/51+? +/6 pon - sub: 10.00 - 20.00 h ned: 10.00 - 14.00 h

"': 9*

Centar

"': 403

E61 A7

Â&#x201E;

.. v Â&#x201E;2       2  

*  " ;    '*  *

     3 ) 

 +?/++6/0 /+/+6/,; 

  F # 

 

   

" 

 

 `

8 &) 

( "    * )         /+0??

Â&#x201E;

.

Â&#x2C6; F   0- +6? W   

 = 60-5 -66 ,76 N. 60-5 -66 ,/6 pon - sub: 10.00 - 20.00 h ned: zatvoreno " '&# '&# 9&

>>><

Sjev . ve

zna

cest a

Ä?ka

ije

Os

Supernova

IZLAZ Sl.Bro d istok Getro

Kika katalog 27.12.-12.01.2014.  

http://snizenja.hr/kika-katalog/