Page 1

NOVO

  

  

   '  ()( 

POSEBNA PONUDA Vrijedi od 20.05. do 02.06.2013.

-35% PROGRAM ***

TV element

999.-

Kn

umjesto 1.611.90**

-35%

 

 Dostupno u izvedbi: Korpus: wenge. Fronta: bijela, visoki sjaj. Korpus: Choimbra jasen.          !"# !$!# %# ""$%# "$$!%# ""%!"!& ***

   +   0+  )1  )  + & 2   ) 3    1 1 ) 4  +   

* + -  + -- +  

PONUDA

PONUDA

Vrijedi od 24.05.2013. do 26.05.2013.

Vrijedi od 24.05.2013. do 26.05.2013.

-25%

-30%

   

  * -=  >!?  +   2   )    +   0+  )1  )  + & 4  +   * @)) # A  # Now by Hulsta, Hulsta, Kanizsa Karpit, Arte M, cash and carry asortiman.

NA BLAGOVAONICE I BARSKE STOLICE!* -=  >!?  +   2   )    +   0+  )1  )  + & 4  +   


! '(! "&

!" !#$ "&! 467/849:674

#) 

!&

01

3.199.-

Kn

umjesto 6.471.90**

! ' "&

-50%

4647/849:674

? , 

02

499.-

Kn

'  ()( 

umjesto 842.40**

-40%

>

!&

02

3.499.-

Kn

umjesto 5.961.60

; )!"&,"&

! !&

! 

-40%

467/849:674

< "& =#

&!

>

!&

03

4.799.-

Kn

umjesto 9.703.80**

#) 

!&

+ 

01 A 3    A  (+   E  3 + " G % + I % J # ' E + LO P Q R 3# + @ !> G >%" + =)1      $>>>S&

-50%

#) 

!&

, 

03 A 3    A  (  E  3 >%! G S$ + I S J    XY2YA S! G % G > + ' E + L* P Q R3# =) )  $>>>!&

#) 

!&

!

02 A   3 A  + >!% G ! + E  3 + > G > + I % + !$ G % +  @T # +  @T #  4) +     2 $ + U    %>$!# %>%# %S$&

& & 

04 WT  =A T# (  #  XY2YA ! G "! G ! + !&

&. /1

05 A      3 E(  = #    S!!!# >"S# "S!# ""$># >$# >$%# ">"# """&

2

* +  -   + -- +  


'  ()( 

&

04

&.

1.199.-

Kn

90**

umjesto 2.421.

05

&.

399.-

od

Kn

/kom

19**

umjesto od 809.

-50%

06

259.-

Kn

/kom

umjesto 404.19**

-50%

I#" J ! "& K=LQWFQQ. 

-35%

Y"& !

$! $#,

XW#!"&

&

07

999.-

Kn

umjesto 1.611.

+ !" 

!&

07

349.-

-38%

Kn

/kom

19**

umjesto 809.

08

1.449.-

Kn

/kom 90**

&.

/set

-56%

'  ()( 

90**

umjesto 3.231.

XW#!"&

+ !" 

!&

&.

09

279.-

Kn

/kom

/set

umjesto 2.016.90**

umjesto 524.25**

-35%

&. ,

06 O #  A  +  XY2YA ++ %" G G ! + $%# $"S&

+ !" 

!&

& .@ XY2YA $R> G "" G + Z# )  I  R    &. !# XY2YA ++ %S G " G ! +   R3 A  +  !%S>$!# "%$%# "%$S"& + !" 

!&

'CF

10 Kn

1.299.-

07

-55%

-46%

+ !" 

!&

H !!

09 ' 3 ' XY2YA ++ > G "! G "! + \ # ( @  % G + XY2YA % G S G %! + ' E #  !%>!!& &. !"" 

10  R3   #  [ ) +$$># %"$# %!# %!>$# %!S%# %!!# %!$# %$"!# %$&

08 '3 ' XY2YA G "! G + '   =   

BRZO UREĂ?ENJE

% + XY2YA ++ %$ G ">#! G %$ + A    "$S%# >>!%# >>!& * +  -   + -- +  

ODMAH NA RASPOLAGANJU

3


PONUDA Vrijedi od 20.05. do 02.06.2013

'  ()( 

BESPLATNO

PONUDA Vrijedi od 20.05. do 02.06.2013

KOMPJUTERSKO PLANIRANJE!

-40%

BESPLATNA DOSTAVA I ;?***

NjemaÄ?ka

kvaliteta!

Kuhinjski blok

NA KUPAONSKI PROGRAM "AQUAPLUS"!****

")

) 50 x 73,5 cm 02

01

3.990.-

Kn

Kn

umjesto 801.90**

-75%

Sudoper

04

329.-

Kn

umjesto 799.-**

Kuhinjski blok

03

2.590.-

Kn

umjesto 3.290.-*

-21%

MjeĹĄalica za sudoper

-40%

'  ()( 

umjesto 16.080.-**

479.-

Kupaonski blok

2.999.-

Kn*

-58%

05

299.-

Kn*

Barska stolica Lounge bar

479.-

Kn

umjesto 2.249.-**

09

umjesto 1.199.-**

-42%

Stolica

429.-

umjesto 1.499.-**

umjesto 959.-**

-50%

-55%

SR   J )  1 +# ) # &# 5.690,- kn  >"#R -- $%# $"$& Kupaonski program â&#x20AC;&#x17E;Aquaplus".

02 O  2    "%!$"$# "%$>>%S# "%!S!!# "%!S%# "%!S>& Kuhinjski blok â&#x20AC;&#x17E;Limoneâ&#x20AC;&#x153;    +    Q    X >$ + _ J   %%""& Sudoper â&#x20AC;&#x17E;Blancoflex Miniâ&#x20AC;?

04 *G I  #   3 A  " G %S#! + ""!& MjeĹĄalica za sudoper â&#x20AC;&#x17E;Classicâ&#x20AC;&#x153;

05 2 #  E + Q E % QE   06

Kn

Barska stolica

**

Kuhinjski blok â&#x20AC;&#x17E;Speedâ&#x20AC;&#x153;

 + ` %%& Kupaonski blok â&#x20AC;&#x17E;Saarowâ&#x20AC;&#x153;. + #   Q   +  '  1 

-60%

10

339.-

Kn

01 A >S + _ J   QT    

03

Barski stolac

09

749.-

Kn

08 Kn

07

1.299.-

Stol

06

umjesto 479.-

-29%

11

199.-

Kn*

) #  x    )     X  ++ + %$>& Lounge bar â&#x20AC;&#x17E;Squareâ&#x20AC;&#x153;

07 2  #  >G  ) #  A S G $ + 2  ! + $%""!&

Barska stolica â&#x20AC;&#x17E;Manchesterâ&#x20AC;&#x153;.

08 @# #  # J 3      2   E $% R " +  #  =  ) )  

 ""# >%# S># !>$# !S%& Barska stol/stolica â&#x20AC;&#x17E;Coolâ&#x20AC;&#x153;

09 I   2   Q  O XY2YA ++ $ G $R% G $ + O + =    ) XY2YA ++ % G $%R! G S + )  

 Uf2  Y  "!""# "$!# S!S!# S!SS# S!%# S!%&

Barski stolac â&#x20AC;&#x17E;Floydâ&#x20AC;&#x153;

10 E   ' E   T =   ) XY2YA S#! G !R G S#! + 4 )  

q >!"%%# >!"!# >!"$# >!"$>$&

* +  -   + -- +   ---0+  )1  )  + & 2   ) 3    1 1 ) 4  +   A 3   O]W^^ T    ----=  %?  +   2   )    +   0+  )1  )  + & 4  +   

4


'  ()( 

AKCIJA

AKCIJA

Vrijedi od 20.05. do 02.06.2013.

Vrijedi od 20.05. do 02.06.2013.

-10%

-10%

IÂ&#x2020; SOBU â&#x20AC;&#x17E;MIAâ&#x20AC;&#x153;!***

2-krilni ormar 100 x 222 cm

12

1.599.-

Kn

umjesto 1.819.-*

'  ()( 

IÂ&#x2020; SOBU â&#x20AC;&#x17E;MARTAâ&#x20AC;&#x153;!***

2-krilni ormar 100 x 228 cm

13

2.399.-

Kn

umjesto 2.709.-*

'  ()( '  ()( 

Metalni krevet

14

I "! & 15

899.-

3.599.-

Kn

umjesto 1.199.-*

Kn

-25%

umjesto 4.799.-**

AKCIJA

-25%

Vrijedi od 20.05. do 02.06.2013.

NA SOBU ZA MLADE â&#x20AC;&#x17E;FUNKYâ&#x20AC;&#x153;!***

NA KATALOĹ KU PRODAJU ORMARA â&#x20AC;&#x17E;EXPRESSâ&#x20AC;&#x153;!***

3.599.-

Kn

999.-

Kn

'  ()( 

Barska stolica â&#x20AC;&#x17E;Zetaâ&#x20AC;&#x153;

11   ' E +  3  % +# 2 + W   ) 4   

 !!>%# !!>!&  ) ", ; 

12 Q A ([# ( 3  2    ) 3 2  )1 (+   E   2 ) "%># "%$S# "%"# "!%# "!S# "!%$# $%!&

13

-40%

Ormar 200 x 216 cm17

Krevet 90 x 200 cm 16

umjesto 1.179.-*

AKCIJA Vrijedi od 20.05. do 02.06.2013.

'  ()( 

-10%

 ) ", ;

& W )  )  +             )  +   "%>>"# "%>!# "%>$# "%># "%>%># "%>!# "%>$# "%S# """!!# """$S# """"# """&

Metalni krevet â&#x20AC;&#x17E;Daybedâ&#x20AC;&#x153;.

14 A  3  G > + @ #  J XY2YA $#! G ! G >$ + =+#  +  $S>"&

umjesto 6.058.80**

-40%

I "! &" #15 A  3  G > + *  R3  XY2YA G SR$ G >>> + =+# +#  +  $>%# $>%>$# >$"$& Soba za mlade â&#x20AC;&#x17E;Funkyâ&#x20AC;&#x153;.

16 =   # )J    Y 3 2       Q  G > + 999,- kn umjesto "#R- +# +# +#   +  $$S># $$SS"# ">$%!>%# ">$%!!# ">$%!$$# ">$%!"%# ">$%!># ">$%$!# ">$%$>S# >>S>!# %># %>>%# %>>%# %>S!# !$>$%$# %>&

Ormar s kliznim vratima â&#x20AC;&#x17E;Diamondâ&#x20AC;&#x153;.

17 >R   Q ( T#   + @+ XY2YA > G >$ G $ + *  Y  Y ) 4.199,- kn  ">#R -- S">%# >">%&

BRZO UREĂ?ENJE

* +  -   + -- +   ---0+  )1  )  + & 2   ) 3    1 1 ) 4  +   

ODMAH NA RASPOLAGANJU

5


( )

 (

premium

Rolo madrac

' 

Madrac/set

01

02

9!

1.999.-

Kn

od 999.

Kn*

umjesto od 1.549.-**

40

34.

/set

umjesto 3.142.80**

-35%(

03

-36%

I 

)  (

04

119.-

Kn

kn

90**

umjesto 69.

 ' 

/kom

-50%

umjesto 139.-*

40°C( 

)  (  '

Madrac

05

1.999.-

Madrac/set

Kn

umjesto 3.264.30**

06

 & 

2.499.-

Kn

od

umjesto od 3.288.**

-38%

Posteljina

/set*

149.-

Kn

07

69.90

-20%

umjesto 249.-*

kn/kom*

-40%

Dostupno u dimenzijama 120 cm, 160 cm i 200 cm

15 godina garancije " Â?8'Â&#x2018;<F

Laminat

08

09

119.-

Kn 

( )

/m2

umjesto 149.-**

( -20%

' 

Zavjesa za kadu

Y& "

11

KarniĹĄa

88.90

10

od

kn

189.-

Kn

*

umjesto 149.-

/kom*

12

149.-

Kn

/kom

umjesto od 299.-

-40%

-50%

'  ()( 

30°C

'  

30°C

 ()

? @

13

179.-

Kn

? @

14

749.-

**

umjesto 319.-

-43%

**

umjesto 959.-

Rolo madrac â&#x20AC;&#x17E;Kikaâ&#x20AC;&#x153; 90 x 200 cm.

07

6

**

umjesto od 199.-

/kom

umjesto 299.-

-20%

Madrac/set â&#x20AC;&#x17E;Lotus de Luxe". G > +# 1 > "R (  2  jezgre: 14 cm. Podnica Compact KF. Navlaka periva pri 60°C. (15908067) Posteljina â&#x20AC;&#x17E;S1* Magic World". 70 x 90 cm. 140 x 200 cm. 100% poliestersko vlakno. & 9"

08 S-XL. 100% poliestersko vlkano. I 9" 2  'RÂ&#x2030;] ?   I 74,90 kn* sada 44,90 kn. (19413830, 19413757) Laminat â&#x20AC;&#x17E;Young Artistâ&#x20AC;&#x153;.

09 $! G >> G  *)  A 3 10

16

179.-

/m

(19428011, 19428029)

(19657678, 19657686, 19657701)

04

149.-

Navlaka Aegis: skidiva i periva na 60°C. Prikladno za )  U1 >  & (17303455)

9!?.@Â&#x160; 50 x 100 cm. 100% pamuk. Dostupno u raznim bojama. I ;

 140 x 200 cm. Navlaka i punilo: 100% poliestersko vlakno. Jastuk â&#x20AC;&#x17E;Miraâ&#x20AC;&#x153;. 70 x 90 cm. Navlaka i punilo: 100% poliestersko vlakno. Umjesto 99,90 kn* sada 89,90 kn/kom. (19289059, 19289075)

-21%

od

; #

./ "@8 Â? &Â&#x160;

06

Zavjesa Kn

05 G > + 2  $ + \ ) _=@  

2 (medium). Navlaka: skidiva i periva pri 60° C. Dostupno u dimenzijama: 90 x 190, 90/100/120/140 x 200 cm. (16091514, 16091217, 16091861, 16091895, 16091928) Madrac/set â&#x20AC;&#x17E;Ravenna". =+ G > +# 1 > UR  7-zonska jezgra od hladne pjene s valovitom konturom. Q(   3 + # # ) ) )  )  I  ++ $ + + >%"#  ) 3 % T 3 T  + (19428475, 15306964)

15 Kn

/kom

01 "R (  \ ) % +# 1

03

Dekor

Kn

/kom*

02

( 

sivoj boji. (17074551, 17074543) Y& " ! G SS +    =    vlakno. (19003938, 19136458, 19216317, 19429283)

-40%

Zavjesa za kadu â&#x20AC;&#x17E;Kristallâ&#x20AC;&#x153;.

11 180 x 200 cm. 100% poliestersko vlakno. Zavjesa â&#x20AC;&#x17E;Drop". 180 x 200 cm. (19399238, 19470434) KarniĹĄa

12 A3 > +  $ @Y  garnitura. Dodatka: rezervni djelovi metal patinirani. = (12654027) ? @/ "@

13 > G " + =    (19469247, 19469255, 19469388, 19469445, 19469479)

? @7 !.8"C

14 % G > + =    (19473024,19473008)

Dekor tkanina

15 Ĺ : 145 cm. 100% poliestersko vlakno. Kombinira se uz zavjesu 21800. V: 290 cm. Umjesto 249,- kn** sada 199,- kn. 100% poliestersko vlakno. Kombinira se uz dekor 21877. (19680554, 19680942) Zavjesa â&#x20AC;&#x17E;LNA*17064".

16 145 x 245 cm. 100% poliestersko vlakno. (19666158) * +  -   + -- +  


Stolna svjetiljka 18

Svjetiljka za " )"&

39.

umjesto 89.90*

kn/kom*

139.-

kn

-33%

umjesto 199.-**

20 Kn

99.90

kn/kom

90

Svjetiljka za " )"&

Stolna svjetiljka 19

59.90

17

umjesto 229.-*

-49%

-39%

Stropna svjetiljka 21

Stropna svjetiljka

90

99.

od

kn

umjesto 129.-*

22

339.-

Kn

90

99.

/kom

kn/kom

umjesto od 239.-**

-22%

Stropna svjetiljka 23

-58%

umjesto 999.-**

-66%

@ ! ") "& 26

499.-

Kn

umjesto 779.-**

2-struka svjetiljka 25

299.-

Kn

-35%

Podna svjetiljka

/kom

umjesto 499.-

299.-

/kom

umjesto 599.-**

-40% 4-dijelni set

'  ()( 

Pri kupnji 4 ĹĄalice, 2 na poklon

6 J " " 27

Ĺ alica za kavu

umjesto 29.

9 "@ #! & 30

-33%

90**

umjesto 29.

& $ " )"&+ ".Â&#x160;

17 2 S> + G _>"Y$ Â&#x160; = O   Stolna svjetiljka.

99.

-33%

Stropna svjetiljka â&#x20AC;&#x17E;Jeanetteâ&#x20AC;&#x153;.

I#! "& !#C 2 ! + # 3   G _%Y% Â&#x160; (19273416, 19273391, 19273482)

1x E 14/40 W. (18820250, 18820284) &! "& Â&#x2019; !C

& $ " )"&<QÂ&#x201C;F

20 Srebrna V: 56 cm. 1x GY 6,35/50 W. (19488833) Stropna svjetiljka â&#x20AC;&#x17E;Kimâ&#x20AC;&#x153;.

21 S> G S> + '     1 2x E27/60 W. (19324003)

25 Nikal, krom. V: 17cm. 1-struki. 1xG9/33W. Umjesto 149,- kn** sada 84,90 kn/kom. FW"& Â?& Ĺ /D: 19 x 33 cm. 2x G9/33 W. Umjesto 299,00 kn** sada 179,- kn/kom. <W"& "& Ĺ /D: 16 x 37 cm. 3x G9/33 W. Umjesto 399,00 kn** sada F<Â&#x201C;KW!Â&#x2018; 'W"&  svjetiljka. D: 94 cm. 4x G9/33 W. Umjesto 499,00 kn** sada 299,- kn/kom. 6-struka svjetiljka. D: 180 cm. 6x G9/33 W. Umjesto 699,00 kn** sada 419,- kn/kom. (19145079, 19145110, 19145128, 19145136, 19145152)

22

& ! "& 8 "& Satinirano staklo. Cvjetni uzorak. 1x E27/60 W. Ĺ /V: 22 x 22 cm. Umjesto 239,- kn** sada 99,90 kn. Stropna svjetiljka. Ĺ /V: 29 x 29 cm. 2x E27/60 W. Umjesto 359,- kn** sada 149,- kn. (18663551, 18663577)

") "& ! 

umjesto 129.-*

-22%

6 J " " 

27 I   Y2 $ G > + @ #  # 3 plava. (16206783, 16206791, 16206808, 16206767) Ĺ alica za kavu.

28 + )   + J  1 + %   (14364955)

9Â?& 

19 Â?   2 S + G _%Y% Â&#x160; (18663444)

kn/set

umjesto 119.-*

23 34 x 34 cm. 1x LED / 18 W. (19557422) 24

kn

90

(11514488, 11514470)

18 2 >S + Q   ]  

99.90

6 J$ " ## 29

kn/kom

kn/kom 90**

28

19.90

19.90

-50%

'  ()( 

**

24

Kn

& J $ " ##

29 I   )   + J %R  3 % E 3 # # zelena i plava. (19502609) 9 "@ #! & I ""

30 Umjetni materijal . Ĺ /V/D: 37 x 40 x 28 cm. Zapremnna: >! O  9 "@ #! . Umjetni  ' T 1 # ! Umjesto 12,90 kn*. sada 9,90 kn/kom. (18481599, 18481614)

26 Nikal, bijelo staklo. Ĺ : 80 cm. Podesiva do 225 cm. 4x E14/40 W. (19311472)

BRZO UREĂ?ENJE

* +  -   + -- +  

ODMAH NA RASPOLAGANJU

7


NamjeĹĄtaj odmah na raspolaganju! '  ()( 

'  ()( 

Sklopiva stolica 01

Stolac

249.-

Vrtne dekoracije 03

02

349.-

Kn*

Kn

od

17.99

kn/kom*

'  ()( 

Suncobran Vrtni paviljon

04

 &! 

479.*

umjesto 799.-

Kn

'  ()( 

-40%

od *

umjesto 1.190.-

-20%

Vrtni program â&#x20AC;&#x17E;Siena/Metropolâ&#x20AC;?.

01 '    # 3 T 499,- kn* XY2YA ! G "> G + '  +  #    XY2YA $>#! G #! G !$#! + SS>$!# %!!"&

Vrtni program â&#x20AC;&#x17E;Cecina/Grandiâ&#x20AC;?.

02     ' XY2YA G "S G ! +     1.190,- kn. Stolac bez rukonaslona, s jastukom 349.- kn. "!%%!# "!%!>&

06

299.-

Kn

949.-

Kn

od

05

/kom

*

umjesto 399.-

'  ()( 

-25%

Vrtni paviljon â&#x20AC;&#x17E;Shadowâ&#x20AC;&#x153;.

04 Â?   3 T#    3 x 3 m 479,- kn  "#R -# % G % 899,- kn umjesto 1.190,- kn*. O +  (18882333, 18882341, 19594268, 19594292) &!  

05 0  #    =)1  I  Dostupno u crnoj i sivoj boji. $!>!"># "S!%S& Suncobran â&#x20AC;&#x17E;Brindisiâ&#x20AC;?.

03

06 Postolje antracit. Presvlaka poliestersko vlakno. Ă&#x2DC; 200 299,- kn umjesto 399,- kn*.

Vrtne dekoracije. Veliki izbor raznih modela.

Ă&#x2DC; 250 399,- kn umjesto 499,- kn* Dostupno u natur, antracit, terakota i zelenoj boji.

(19499484, 19499616, 19500885, 19501338)

S>S# S>%%# SS"# SS$"# SS# SS!# SSS%# SSS$%& * + -  + -- +  

AKCIJA

PONUDA

AKCIJA

AKCIJA

Vrijedi od 24.05.2013. do 26.05.2013.

Vrijedi od 31.05.2013. do 02.06.2013.

Vrijedi od 20.05.2013. do 02.06.2013.

Vrijedi od 25.05.2013. do 26.05.2013.

-20%

-25%

NA MALI I UREDSKI NAMJEĹ TAJ!*

*

NA TEPIHE!

-0+  )1  )  + & 2   ) 3    1 1 ) 4  +   

  

-=  >!?  +   2   )    +   0+  )1  )  + & Ne vrijedi za akcijsku i reklamnu robu.

Zagreb - Jankomir

BESPLATNA DOSTAVA!* -0+  )1  )  + & 2   ) 3    1 1 ) 4  +   Akcija vrijedi za kupovinu ukupne vrijednosti iznad 5.000,- kn   S   + 

Rijeka - Ĺ kurinje

-20% NA VRTNI NAMJEĹ TAJ!*

-0+  )1  )  + & 2   ) 3    1 1 ) 4  +      L4

 + P LU  + P

Slavonski Brod

Y,:>97+Â&#x2018;87?9 !

6

 >!

"&

.pon - sub: 10.00 - 21.00 h ned: 10.00 - 20.00 h

> #

:: : ,$ #

!J> J) ,,

kika namjeĹĄtaj d.o.o. ' E ^E 1 10 040 Zagreb Tel.: 01/5625 211 Fax: 01/5625 210

 .

A3

!

" 

 !

 .

 >

8&C8!&

!7 "&

:: : ,"&

kika namjeĹĄtaj d.o.o. Velimira Ĺ korpika 25 10 090 Zagreb Tel.: 01/5499 211 Fax: 01/5499 210 pon - sub: 10.00 - 21.00 h ned: 10.00 - 20.00 h

IZLAZ Zagreb zapad

kika namjeĹĄtaj d.o.o. W $" !  U !Y$>" > G !Y$>" > pon - sub: 10.00 - 21.00 h ned: 10.00 - 20.00 h

Naznaene cijene su maloprodajne i PDV je ukljuen u cijenu. Stare cijene su dosadaĹĄnje prodajne cijene. Naznaene cijene odnose se na proizvod prikazan na slici a ugradbeni elektri J  unati u cijenu. Ponuda vrijedi od 20.05. do 02.06.2013. odnosno do isteka zaliha. Navedeni artikli u prospektu nisu 3  +  + ' O 4  ) )1e tiskarske ) E   >%$& 4  3  +  ) 

"

!$

Centar

"

403

E61 A7

Â&#x2013; !

6v Â&#x2013; !

Hrvatskih branitelja bb S! >" ^ 2 (ind.zona isatok) Tel.: 035/ 500 480 Fax: 035/ 500 410

Sjev . ve

zna

ij

Os

ces ta

a eÄ?k

Supernova

IZLAZ Sl.Bro d isto k Getro

pon - sub: 10.00 - 21.00 h

Â&#x2013; !

   

www.kika.hr

kika katalog 20.05.-02.06.2013  
kika katalog 20.05.-02.06.2013  

kika katalog 20.05.-02.06.2013

Advertisement