Page 1

Dobro doĹĄli u svijet dĂ˜P´‚PÌĤÕí¾įíŕÄ&#x;PwĂ‘Qž KIKA, KAMO DRUGDJE! N O V O OT V O R E N O

    

Vrijedi od 23.11.2013. do 24.11.2013.

Vrijedi od 22.11.2013. do 24.11.2013.

-15% -20%  

*

   *

                      

 

                      

 
01

259.-

!' > % ? ?

Kn

/kom

umjesto 329.-**

-21%

02

27.90

od

kn/kom

umjesto od 34.90*

> % ? ?

-20%

Keramika

'@A)66BF)6G 'BH")48BG)H?'I

Staklene kuglice

od

01

12.90

kn/kom

umjesto od 16.90**

Vaza

-23%

03

139.-

Kn

od

/kom

umjesto od 179.-*

?20 kom/pak

 ? 

!'

319.-

%

/kom*

> 

Set od 20 kuglica

-20%

05

139.-

Kn

79.90

/kom

kn/kom* 90**

umjesto 99.

-20%

01 Dekoracija sa 10 LED lampica.

Dim: 13 x 13 x 25 cm. Zlatna boja sa crvenom maĹĄnicom. Umjesto 149,-** sada 119,- kn/kom. ! !" Dim: 43 x 15 x 61 cm. Zlatna boja. umjesto 329,- kn** sada #$& '(')*+ ! )3!) 46)7*8"+V: 90 cm. Metal, zlatna boja. umjesto 349,- kn** sada 279,- kn/kom. ! Staklena kuglica. Dim: "  # $ %  &' $ %    ()$+/  12,90 kn/kom. ! !'+Dim: 9,5 x 5 cm. Keramika, zlatna boja. umjesto 49,90 kn**sada

2

umjesto 399.-**

>?)46"

04

06 Kn

> % ? ?

> % ? ?

-22%

umjesto 179.-*

39,90 kn/kom* (19764316, 19764126, 19764209, 19711945, 19757965)

02 !'+ Dim: 7,5 x 9 cm. Umjesto 34,90 kn* sada 27,90 kn/kom. Dim: 11 x 15 cm. Umjesto 49,90 kn/kom* sada 39,90 kn/kom. (19766859, 19766867) 03 Vaza.

Oblik torbice. Keramika. Zlatna boja. Dim: 19 x 10 x 18 cm. Umjesto 179,- kn** sada 139,- kn/kom. Dim: 31 x 11 x 15 cm. Umjesto 249,- kn** sada 189,- kn/kom.

-22% 04 Set od 20 kuglica „Carat“.

6 cm. 5 x boja bakra. 5 x zlatna sa ĹĄljokicama. 5 x zlatna mat. 5 x zlatna sjajna. (19769895)

05 >?)46"+

Dim: 84,5 x 44 cm. Bijela boja. Umjesto 179,- kn* sada 139,- kn/kom. (18879538)

06 !'+

Metani, crna boja. Dim: 52,5 x 120 cm. umjesto 399,- kn** sada 319,- kn/kom*.

(19765588) (19758153,19758145) @  A      %    %


!'

POKLON IDEJA

07

39.

90

kn/kom

umjesto 49.90*

Staklo

-20%

!'

39.90

kn/kom

umjesto 49.90*

-20%

!'+ Staklo. Dim: 11 x 15 cm. (19766867) $&\]#&"*

Ukrasni tanjur

24.

07

)3!!

90

44.90

kn/kom*

kn/kom

-20%

umjesto 34.90*

-25%

umjesto 59.90**

% 

od

39.

08

90

kn/kom

-20%

>

 

umjesto od 49.90**

Jelen

od

79.

Vaza

99.

kn/kom **

umjesto 139.-

10

94.

-20%

11

90

90

kn/kom

umjesto od 119.-*

)3!)46)

AKCIJA Vrijedi od 18.11. do 24.12.2013.

-28% > % ? ?

? )3!!

> % ? ?

?

)3!!+ Dim: 9,7 x 12,5 cm. Bijela boja. (19758707)

-20%

74.90

kn/kom

umjesto 94.90**

kn/kom *

07 !'+

Drveni sa 3 zvijezde. V 32,5 cm. Umjesto 49,90 kn* sada 39,90 kn/kom ! 6+ Dim: 25 x 17 x 5 cm. Umjesto 99,90 kn** sada 79,90 kn/kom Dim: 37 x 29 x 5 cm. Umjesto 199,- kn** sada $& '(')*+ ! !' @@4+Drvo. Dim: 27 x 27 x 11,5 cm. Umjesto 199,- kn** sada $& '(')* ! Ukrasni tanjur. Dim: 33 cm. Antik srebrena, J %  L  FJ$+/ N sada 24,90 kn/kom. ! Kuglice „Bernstein“ &' $ %   L  16,90 kn** sada 12,90 kn/kom.

-20%

YB@6Z?8!*+ (// P & '$ P > $ Q' Q $ R T 

09

-20%

ÂŽ

YB@6Z?8!*

90

umjesto 99.90**

NA SVA de core

>  [I***

(19857038, 19857054, 19857129, 19857301) > % ? ?

')6?AB'+Dim: 7 cm. Sjajno crvena. Umjesto 13,90 kn** sada 9,99 kn/kom. (19766990, 14991667, 19832692, 19832709, 19832717, 19791351, 19720186)

08 )3!!+

10 Jelen „Bernstein“.

Dim: 26 x 13 x 24 cm. umjesto 119,- kn/kom* sada 94,90 kn/kom Dim: 27 x 11 x 40 cm. umjesto 159,- kn/kom* sada 119,- kn/kom (19782649, 19782657)

Dim: 7 x 14 cm. Umjesto 49,90 kn** sada 39,90 kn/kom. Dim: 7 x 16 cm. Umjesto 54,90 kn** sada 43,90 kn/kom.

11 Vaza sa dekoracijom.

Dim: 13 x 35 cm. (19765041)

(19759599, 19759854)

09 )3!)46)+

C > E C A FG$" H G H FF  (19765637)

@  A      %    %                       

 

KIKA, KAMO DRUGDJE!

3


^)4)3'@?) Pribor za jelo

8.

24.

90

-28%

03

> % ? ?

15.90

kn/kom*

umjesto 34.90**

kn/kom*

4@3?6"

02

90

01

kn/kom*

umjesto 19.90**

-20% qZ

04

29.90

kn/kom*

umjesto 49.90**

-40% > % ? ?

Pladanj

05

39.90

?8)B

-27%

umjesto 54.90**

07

189.-

Kn

kn/kom*

od

/set

umjesto od 239.-**

-20%

> % ? ?

Porculanski ?36

06

119.-

Kn*

 Sim

ol i%n a

umjesto 149.-** ?oto

-20%

gra?ij a

01 Pribor za jelo „Gastro“.

R A (GN(/  % $  &    E ()(G)YY+$

05 Pladanj.

]  ]  ^NNCA F($" H /$" H F($"  (+FY+[")

()(G)YGY$ ()(G)Y+"$ ()(G)G/[$ ()(G)G(/

02 ^)4)3'@?)+

L   &A FG  C    (+GFFYJ+$ (+GFFY)"$ (+GFFYG($ (+GFF+[(

03 4@3?6"`?f+

&A (J  &  Desertni tanjur. &A (+  Ĺ alica. &A (+  C  F %  L  (+$+/  15,90 kn/kom*. (+GF([[[$ (+GF([F/$ (+GF([(J qZ`6")f+ 04 # W$    R A staklo. (YJ(YY(+$ (YJ(YY[Y$ (YJ(YYF"

06 ^)6"B'?36+

08 Plahta „Sing. Jersey“.

+/N(// H (+/N[//  (//\  (J/N()/ H (+/N[//  199,- kn/kom*. (G/N[// H (+/N[//  249,- kn/kom*. C    (/+/"G(/

&A [Y$G  &A [[$/  L  A [J$"  (+FG((JJ

09 Posteljina „Crystal“.

07 18-dijelni set za kavu „Palazza“. &  >  )  '  W    L  239,- kn** sada 199,- kn/set* # 4?8)B+&  >  ) ' '  L  F(+$X  sada 229,- kn/set*. (+G(()+)$ (+G((Y[+

Y/ H +/  (J/ H [//  (//\  Posteljina „Autenthic“. Y/ H +/  (J/ H [//  (//\  L  F[+$X  sada 179,- kn/kom*. (+)")GJJ$ (+)")GG)$

(+)"))[/

10 Posteljina „Season“.

Y/ H +/  (J/ H [//  (//\  (++FJJ+G$ (++FJ"/"

@  A      %    %

4


POKLON IDEJA

08

Posteljina

149.-

09

179.-

Kn

Kn

/kom*

de core

> % ? ?

Plahta

od

60°C

60°C

60°C

ÂŽ

Dekorativni jastuk

49.90

kn/kom

umjesto 119.-* Posteljina

449.-

Kn

/kom*

umjesto 329.-**

10

-45%

umjesto 729.-**

40°C

de core

-38%

-58%

Dekorativni jastuk „Rudolf“. ["  A G"\   $ ("\   & A  kuglice. (+(/Y+GG

40°C

60°C

ÂŽ

60 x 80 cm

Posteljina

149.-

Kn

/kom

Deka

umjesto 179.-*

11

149.-

Kn

Jastuk

/kom

^)?`H)!f+ Y/ H +/  (J/ H [//  (//\  Flanel. (+(+")YG

279.-

Kn

-62%

umjesto 399.-**

od

-16%

12 /kom*

100% vuna

60°C

F8)F)

149.-

Kn

/kom

umjesto 229.-*

^)'6F

Set za krevet

13

519.-

649.-

/set

/kom

umjesto 1.299.-**

F8)F)`?f+ L   % (//\    > % (G"/[)FJ

Kn

Kn

umjesto 1.599.-**

-60%

-34%

14

-59%

30°C

de core

40°C

ÂŽ

H6?F

16

299.-

Kn

/kom

umjesto 399.-*

-25% Deka

299.-

Kn

/kom

Tepih za kupaonu

15

119.-

BF'

Kn

od

/kom

umjesto od 179.-*

od

-33%

11 ^)'6F`>6)Bf+

(J/ H [//  (/// A (//\  & A (//\  (+GY(F)+

12 Deka „Touch“.

(J/ H (+/  )/\ $ J/\  C    (++(G/)[$ (++(G/([$ (++(G//J$ (++(Y+G($ (++(G/FG$ (++(G([+$ (++(G()($ (++(G(Y+$ (++(G(J"$ (++(G(FY

13 Jastuk „Max“.

)/ H G/  (/// A (//\  & A (//\   @ _ `RHf )/ H G/  )"/ A (//\  & A Y/\  $ F/\ paperje guske. I klasa. 399,- kn/kom*.

16

34.

umjesto 479.-*

90

Deka „Kitzbuhel“. ([" H ("/  (//\  (+[)GY[[

kn/kom

umjesto od 59.90*

-35%

-29%

14 Set za krevet „Prestige“.

> A Y/ H +/  A (//\  & A (//\    & % (J/ H [//  A (//\  & A "/\  $ "/\    (Y[F(+[+

16 BF'`w6x?f+

"/ H (//  (//\  Y/ H (J/  L  (J+$X  74,90 kn/kom. H6?F`w6x?f+ (//\  L  F++$X  299,- kn/kom. (+)"[/[J$ (+)"[/"G$ (+)"["Y+

15 Tepih za kupaonu „Wellness“.

"/ H "/  (//\   "/ H )/  L  (G+$X  sada 129,- kn/kom. )/ H (//  L  [++$X  sada 199,- kn/kom. G(+"F+)+J$ (+"F+)JJ$ (+"F+)G)$ (+"F+Y/($ (+"F+YG"$ (+"F+G(G$ (+"F+Y(+$ (+"F+G[)$ (+"F+GFJ$ (+"F+YF"$ (+"F+G)G$ (+"F+G"/

G)+Y(/)$ G)+Y((J @  A      %    %

KIKA, KAMO DRUGDJE!

5


63F@

od

02

29.

90

kn/kom

-60%

umjesto od 79.90**01 6Z

349.-

Kn

od

03

219.-

Kn

/m*

od

/kom

umjesto od 299.-*

-27%

)?'@GI

H6F'@4"B

04

B?'

05

H6F'

159.-

97.90

kn/kom*

H6F' )"

Kn

/kom*

07

€6"

379.-

Kn

/set

08

/set*

F')"

      $ '    (8977631)

2.390.-

Kn

/set

/kom*

umjesto 3.190.-*

04 H6F'@4"B`>H?"f+

& %   ^NNCA J/ H F[ H [$"  L% F  (   ([JFY)+Y

02 63F@`')*H?f+

P C  A J/  (//\    C  W  | R C  A J/  L  ((+$X  ‚\&$7'(')*+

05 B?'`wf+

(+Y(Y(["$ (+Y(Y(/+$ (+Y(Y((Y$ (+Y(Y[F[$ (+Y[F[

06 H6F'`??f+

03 6Z`'f+ CA (J/  & A ([

 R A

 L% % W  CA (G/  L  F)+$X  #ƒ$& '(')*+ CA [[/  L  JF+$X  sada ‚#$& '(')*+("""G[)G$ ("""G[Y)$ ("""G[GJ

09 Kn

499.-

01 4')6`Â )G?]f+

06

199.-

Kn

 % A F)  P )    C     (+GYY""Y

 [)+F)" "[X   (+G)[(F)

-25%

08 €6"`8Gf+

^NNCA JG H G/ H ")  w   y %  X  >      { A "$" ()JG)F[Y$ (Y[/)Y"G$ (YF)J"")

09 F')"`>ABf+

> A ] ? X }L  $ W $  ~w / # & Q ?      C  W  (+"(+"G+$ (+"(+"+Y$ (+""")G[

07 H6F' )"`>ABf+

> A   W    #   F  (+GF[F)( @  A      %    %

6


 ?  ? >%

[ ‡ > 

8G

10

 %

239.-

/kom

kn/kom

 ? 

? 

11 Kn

73.90

>

8G

**

umjesto 149.-

-50%

umjesto 809.-**

> % ? ?

12

299.-

569.-

90

kn/kom*

umjesto od 64.90**

^8BF@H)?

-20%

16

90

Z*' 'B?

74.90

-50%

15

kn/kom*

umjesto 89.90**

B?@A)3! B'6

79.

-16%

17

90

kn/set*

umjesto 79.90**

umjesto 1.149.-**49.

14

 ?

Z*''B?

/kom

 

-40%

13 Kn

?

/kom

umjesto 499.-*

69.

8G

% 

Kn

od

  €I

 >

8G

-71%

-12%

kn/kom

umjesto 119.-**

-32%

?

 

 ?

% 

>

10 8G`Af

14 Z*''B?` 46)]f+ C A )/ H (("  C A G/ H ("/  L  [F+$X $ $& '(')*+ L   #

 A (/$" ^NNCA FY H (J H [)  L  C A ([/ H (Y/  L  F++$X $ $$& '(')*+ )J$+/  „$&$7'(')*Â…+ #

 A [Y ^NNCA "" H ()$" H C A ()/ H [F/  L  GY+$X $ „‚$& '(')*+ FG$"  L  ++$+/  \$&$7'(')*Â…+ #

 A C A [// H [+/  L  ((J+$X $ ƒ$& '(')*+ "/ ^NNCA "" H F/$" H FG$"  L  ([+$X  (+)(J"[+$ (+)(J"J"$ (+)(J+["$ (+)(JG+[$ (+)(JJGG$ $$&$7'(')*Â…+ (+G[(J+Y$ (+G[(""J$ (+G[(")[

11 F?8G

C A G/ H ()/  +/ H ()/  (//\    (G+[+"F($ (G+[+""Y$ (+[J()+"

12 F?8G`)x4B]f

C A (// H ("/   ? A (F

 (+[Y/"/F$ (+[Y/)YG

13 8G`")6f+

C A ([/ H (Y/  C A ()/ H [F/   [)++$X $ +‚„$& '(')*+ (+)J/)/Y$ (+)J/)YF$ (+)J/G[(

15 Z*''B?`†B6A)]f+

L   #

 A [G ^NNCA F+ H [Y H F+  &$  $    (+G[(J/"$ (+G[(J[($ (+G[(JF+$ (+G[(J(F

16 ^8BF@H)?+

 A FGXJ/$ J(XJJ C    ("/G/F(/

17 B?@A)3!B'6+

^NNCA J) H FY H ["  L  

 (F/Y+"F+

@  A      %    %

KIKA, KAMO DRUGDJE!

7


PONUDA Vrijedi od 18.11. do 24.12.2013.

-44% NA PROGRAM NAMJEĹ TAJA „COLOR“!***

Komoda v: 147,5 cm 01

1.679.-

Kn

umjesto 2.999.-**

-44%

PONUDA Vrijedi od 18.11. do 24.12.2013.

Regal/polica, 1 pretinac

02

329.-

Kn **

umjesto 479.-

-31%

Komoda

-30%

03

1.299.-

Kn

NA PROGRAM NAMJEĹ TAJA „SPACE“!****

umjesto 1.779.-**

-26%

Visoki sjaj

AB6

04

229.-

Kn

umjesto 399.-**

?)!

05

279.-

VjeĹĄalica

-42%

umjesto 359.-**

01 Program namjeĹĄtaja „Color“

Komoda. Korpus: bijelo mat lakirano. Fronta: raznih dekora. visoki sjaj lakirano. 4 vrata, 1 ladica. Š/V/D: 88,6 x 147,5 x 39 cm. (19533240, 19533274, 19533282 ‌)

02 Program namjeĹĄtaja „Space“

@ A $  '    & %A tehnika, 44 mm. (18907503, 20002929, 18907529‌)

03 Komoda „Score“

]  ? A  $  C    % A F[

 w%    $   Uklj. 4 vodilice. (17371981, 17372054, 17372228, 17372278)

06

299.-

Kn

Kn

-22%

umjesto 559.-**

-46%

04 AB6`^)H)f

Postolje: umjetni materijal. Tapecirani jastuk za sjedenje. Ĺ /V/D: cca. 36 x 51 x 36 cm. Lakirano, visoki sjaj. S prostorom za spremanje. (18832297, 18832304, 18832312)

05 ?)!`B?6f+

Ĺ /V/D: 45 x 40 x 45 cm. Lakirano, razni dekori. (15474654, 16803240, 16803258, 18406018, 19543603, 19543611)

06 Z"`))*f

MDF rosa, bijela ili zelena. Ĺ /V/D: cca. 42 x 160 x 42 cm. (19171529, 19171553, 19171561)

@  A      %    % R  JJ\  %    % R  F/\  %    %         %     %                       

 

8


Masivno drvo.

>

 %

 ?  ?

> % ? ?

Soba za mlade

07

Krevet na kat

08

1.799.-

Kn*

2.999.-

Kn

umjesto 2.664.-**

-32%

AKCIJA Vrijedi od 18.11.-24.11.2013.

-15% NA PROGRAM „FLEXA“!*** > % ? ?

07 Soba za mlade „Plane“.

y  N $ A   F $  A +/ H [// $ ^NNCA +J H "" H [/) $   $ ^NNCA JY H (JY H 34 cm, radni stol, cca. Ĺ /V/D: 120 x 75 x 64 cm, 3-krilni ormar, cca. Ĺ /V/D: 136 x 197 x 54 cm. Dostupno i u izvedbi orah dekor/bijelo. (18948268, 18948284, 18948309, 18948317, 18948333, 18948341)

08 Krevet na kat „Katamaran“.

@ A  $  C  A (J/ H [//  +/ H [//   ("[  R    (11333193)

09 Soba za mlade „Flexa“.

Izvedba: bor masiv, natur ili bijeli lak.

@  A      %    %                       

 

KIKA, KAMO DRUGDJE!

9


Krevet 140 x 200 cm

Krevet 140 x 200 cm

01

> % ? ?

Dostupno u viĹĄe dimenzija.

02

1.299.-

Kn

1.149.-

Kn*

/kom

-45%

umjesto 2.399.-** > % ? ?

> % ? ?

^6BF'6? 180 x 200 cm

^6BF'6? 04

03

1.799.-

2.699.-

Kn

umjesto 5.499.-**

Kn

-67%

umjesto 4.949.-**

^6BF'6? 05

3.999.-

^6BF'6? 06

9.999.-

Kn

umjesto 7.999.-**

-45%

Kn

-50%

> % ? ?

01 ^6BF'6?` 'xf+

@ A  $  C  A(J/ H [//     ^NNCA (J" H Y) H [/"  L A    R$  $  %  C    (+F/""+/$ (+F/")("

-45%

> % ? ?

04 ^6BF'6?`)*A)f+

@    C  A ()/ H [//  L%  R$ %     P (G/ H [// s madracem i podnicom +„$$& '…  )G++$X  (Y(""""+$ (Y("""GF$ (Y(("J/J$ (Y((""FY$ (Y(F+)"[

05 ^6BF'6?` ?6)^Bf+

02 6'6?`BA)f+

@ A     L A     C   A +/ H [//$ ([/ H [//$ (J/ H [// (G/ H [//  (+GJ(+/G$ (+GJ["FJ$ (+GJ[Y))$ (+GJ[+Y[

03 ^6BF'6?`?)f+

umjesto 18.257.40**

C  A (G/ H [//  @  X  $  E  ^NNCA (+[ H +/ H [F/  R$  $ %  

 (+"G")[($ (+"G"Y/J$ (+"G"+)/

C  A (G/ H [//  @ A  $   A  Q ^NNCA (+G H +F H [JG  C      (GG"FFFJ$ (GG"FFY)

06 ^6BF'6?`)*)f+

C  (G/ H [//  @  $   L%

   & %$      ^NNCA (++ H "FX((F H [F(  (+(/+G)+

@  A      %    %

10


'86ƒ7Žw

^  '86ƒ7Žw

>%?

 

? 

> % ? ?? 

 ?

%

 

>

Madrac

07

))*46"

08

749.-

Kn

399.-

Kn

od

/kom*

umjesto od 1.549.-**

?B'

299.-

Kn

-51%

>

 %

umjesto 589.-*

-49%

?B'`"f+ †   A  R   $   J/Â…Q ^NNCA Y[ H J[ H ([ 

 ? 

? 

(+"G((/G

Madrac

?

 

 ?

% > 

09

999.-

Kn

umjesto 1.269.-*

-21%

'86„7Žw

4*46"

449.-

Kn

umjesto 569.-*

Madrac 

 ?  

>

? % 

1.849.-

Kn

umjesto 2.089.-*

07 >46"`>"6)f+

+/ H [//  L       $

   ?        )/Â…Q  (J  (+YGYG)F$ (+G[J"YJ$ (+G[J"+/

08 ))*46"`'f+

10

YX  ?  _ A (J $ A [  A   )/Â… Q C   A +/ H (+/$ +/N(//N([/N(J/ H [//  ()/+("(J$ ()/+([(Y$ ()/+(G)($ ()/+(G+"$ ()/+(+[G

-11%

-21%

4*46"`)?)8f+ +/ H [//  †   { T( X W {  Q' $ L   "  C    (+"[GYGG$ (+"[GY+)$ (+"[GG/F$ (+"[GG(($ (+"[GYY/

09 >46"`?f+

+/ H [//      &L $   "   (+  C    (JG[)([+$ ("/G(JJ(

10 >46"`6H)?68Bf+

+/ H [//  Y $ '   L  (+  { A [   J/ QÂ… C    (+[/"YF[$ (+[/"YYJ

@  A      %    %

KIKA, KAMO DRUGDJE!

11


€ >( 

> % ? ?

)386)H6*

01

1.449.-

Kn

umjesto 3.223.80**

> % ? ?

['+6?I

-55%

€ >(€ 

)386)H6*

02

2.199.-

Kn

od

/set

umjesto od 4.851.90**

-54%

> % ? ?

Visoki sjaj

)386)H6*

03

2.999.-

Kn

umjesto 8.083.90** 01 )386)H6*`@@f+

Ĺ /V/D cca: 235 x 174 x 40 cm. Dostupno u izvedbi: Korpus i fronta: orah dekor. Okvir: lak, crna. Korpus i fronta: dekor hrast „Sonoma“. Okvir: lak, bijela. Rasvjeta uz nadoplatu. (18280470, 19330688, 18280488, 19857963)

-62%

03 )386)H6*`))8f+

Ĺ /V/D: 275 x 202 x 54 cm. Korpus: Sonoma hrast, tamni. Fronta MDF X E $  ]   ^NNCA ("( H GJ H "J  2x vrata, 4x ladica. +$$& ' umjesto 4.033,80 kn** -60%. (19509077, 19509324)

04 4!H6?B6` �?f+ 02 )386)H6*(?`?)f+ Izvedba: Korpus: Baltimore orah. Fronta: Baltimore orah/ hrast  L%  @ A ] A ' > T A ' > N ' C  L%  Sada #+‚$$& ' umjesto 2.999,- kn* -20%. (18760604, 19492181)

>A     L     (JF H )F H [/  L ? % $ W  [// H (J/  ] A X $ E > W A  $  L F E jastuka i 2 dekorativna jastuka. Ca. 243 x 155 cm. Visina: 71-88 cm. R     (19618290)

@  A      %    %

12


> % ? ?

['+#4')6??B'I

>)HB!)?)A)?6)H*)?6I

>)HBF)?*)?6I

['+4B'@8)?BI

['+‚?B'I

['+‚]?B'I

> % ? ?

[+Â?[ w [ q I

4!H6?B6

04

3.499.-

4!H6?B6

05

4.999.-

Kn

umjesto 7.281.90**

[+Â?[ w [ q I Kn

-51%

umjesto 11.631.60**

-57%

> % ? ?

)?B8)BZA)8)?)"I ^)4)@HBI

AB6I

> % ? ?

[+Â?[ w [ q I

4!H6?B6

06

4.999.-

 q ‘ �[ w I

4!H6?B6

Kn

60**

umjesto 7.338.

07

6.499.-

Kn

-31%

05 4!H6?B6`*f+

C   X   L F E  ] A  `] ? f > W A  `{ f$ N bijelo. Nogice od umjetnog materijala-crno. Uklj. sanduk za posteljinu ? % & W  A (FF H ["J   WA J/  C  WA )F  Q F// H (++  A GY  R    (19621425)

od

umjesto od 9.444.60**

-31%

07 4!H6?B6`) f+

R A > ??$ } E E L    L %  H ?   C  ["Y H (YG  } ili desna izvedba. Model sa svim navedenim funkcijama $+$$$& ' umjesto 14.547,60,- kn** -31%. Bez navedenih funkcija )4ƒ+„$$& '  +JJJ$)/$X  XF(\ {  +‚77& ' umjesto 1.895,40,- kn** -31%. Ostale izvedbe uz nadoplatu. (19908253, 19908279,

19908295, 19908328, 19908477, 19908469, 19908500)

06 4!H6?B6`>)f+

C A (Y" H [J"  & W  (G/ H ([/  { $ E }    L% ? %     PE  E {   nadoplatu. (19233593, 19233600, 19233618)

@  A      %    %

KIKA, KAMO DRUGDJE!

‚


> % ? ?

^ ^ [

^)4F86)4*?I

Vrijedi od 18.11-24.12.2013.

‚” ^>  € ` fI………

 *?

01

889.-

Kn

umjesto 1.377.-**

-35% ^)4F86)4*?I

^ ^ [ Vrijedi od 18.11-24.12.2013.

‚”

)*)4

> % ? ?

^>  € ` fI………

02

3.999.-

Kn

umjesto 6.172.20**

-35% Dostupno u viĹĄe boja po istoj cijeni! > % ? ?

Â?)?

03

1.990.-

Kn

od

/kom *

umjesto od 2.490.-

‚& 4

03

4.999.-

Kn

-20%

# 4

03

3.399.-

Kn

/kom *

umjesto 6.290.-

-20%

/kom

umjesto 4.290.-*

-20%

01 )386)H6*` 4H)f+

Hrast dekor Durance. Stolac „Indigo“ Ĺ /V/D: 45 x 96 x 54 cm, „$$& 'Â…Â’TV element Ĺ /V/D: 140 x 56 x 54 cm, ““$& 'Â…Â’ Vitrina Ĺ /V/D: 56 x 198 x 44 cm, +#$$& 'Â…Â’ Regal Ĺ /V/D: 103 x 198 x 44 cm. +#$$& 'Â…Â’] ^NNCA )( H (() H JJ $ $$$& 'Â…+(17483158, 17483281, 17483504, 17483356, 17483190)

02 )386)H6*`6f+

{   % $   E     ] ^NNCA )G H ()/ H J/ $ ‚+$$$& 'Â…Â’ Vitrina Ĺ /V/D: 68 x 205 x 40 cm, ‚+$$& 'Â…Â’ TV element Ĺ /V/D: 160 x 47 x 40 cm, #+\$$& 'Â…Â’  ^NNCA ("+ H F) H F/ $ $$$& 'Â…Â’ P ^NNCA )G H ()/ H 40 cm, ‚+7$$& 'Â…Â’ ]  ^NNCA ([/ H Y" H J" $ +\$$& 'Â…+(16807367, 16807648, 16808018, 17285009, 16807557, 1728554...)  + 03 Dostupno u izvedbu: 3,5-sjed. Ĺ /V/D: 318 x 75 x 108 cm. 3-sjed. Ĺ /V/D: 222 x 84 x 105 cm. 2-sjed. Ĺ /V/D: 170 x 75 x 105 cm. Fotelja. Ĺ /V/D: 110 x GJ H ++ ((+ H ((/ H +J  &  WA `> ÂŽf$  E ] A `?f L P   (18676893, 18676900, 18676926, 18676992, 18677015, 18677049, 18677057, 18677065, 18677073, 18677081, 18677106, 18677114) @  A      %    % R  F"\  %    %         %     %                       

 

14


> % ? ?

> % ? ?

^ 

^)')?

44.90

kn/set

?)"

04

429.-

?)

04

799.-

Kn

-40%

umjesto 74.90**

Kn

/kom 90**

umjesto 1.044.

-58%

umjesto 1.206.90**

-33%

^)')?`€)?wG)"f+ #   > A  % W$  $ R' � 

  % (19502188)

> % ? ?

6?

54.90

kn/set

-65%

umjesto 159.-**

6?+ > A %$  ' Dostupno u viĹĄe dezena. (18389280) ?)"

05

399.-

?)

05

1.399.-

Kn

Kn

/kom 19

umjesto 809.

-50%

umjesto 2.178.90

-35%

“Y)?)H6Y

> % ? ?

> % ? ?

'6

169.-

Kn

?)"

06

399.-

^ ‡  #7 #77w>I

?)

Kn

1.799.-

Kn

/kom

umjesto 728.19**

06

-45%

umjesto 3.442.50**

-47%

/kom

umjesto 329.-**

-48%

'6 Dim.: 54 x 104 x 4 cm. Bijele boje (19776080)

04 H))'H6?B6

?)`Â?Af+ 120 x 80 cm. Izvedba: Hrast dekor, svijetli. ca. Ĺ /V/D: 120 x 75 x 80 cm ?)"`*)f+ &   @ A  > W A   $  } EA $    ([/  ^NNCA JF H +)$" H 58 cm. (19753616, 19918278) 05 H))'H6?B6+ ?)`"?f+ y '$  & %  ^NNCA ()/ H Y) H +/  ?)"`€)xf+&  A @ A  & A  y A $  ^NNCA J) H (// H )/  (18200676, 19091892, 19091933, 18834235) 06 H))'H6?B6+

?)` )'x)f+ ^NNCA ([/X[// H Y) H GF  >  % y &  A $  T % ?)"`"f+&   >   A    y   ^NNC A J) H +" H "Y  (19214303, 19513698, 19235846)

@  A      %    %

KIKA, KAMO DRUGDJE!
!ŕʼnÄ&#x;ĤÌQÄŻĂƒÂ‚ÂŒĂ‘Q~ÄŻÄŻ kika poklon bon ^ ^ [#+#„+#+#7‚+

['+G)H36B

NA KATALOĹ KU PRODAJU

-20%

ROBNE MARKE

!* Stropna svjetiljka 02

199.-

Kn

umjesto 339.-**

!?'

-41%

01

4.399.-

Kn

-20%

umjesto 5.499.-*

!?' 03

499.-

Kn

umjesto 659.-*

01 !?'`6f+

&NA )/ H J+  & [J]  >Â?  "H Â’(JNJ/ ‘ (G+(+/"F

02 Stropna svjetiljka „Lou“.

03 !?'`8?"f+

&A (Y  ] $  FH ~+NFF ‘ L '  (+YF/JG[

P &NA F" H ((/  [H Â’[YN)/ ‘

(JF/YGG/ @  A     & %    %

AKCIJA

Vesele nagrade! Zabavne igre za djecu i roditelje!

  F/(([/(F /(([[/(F

-15%

Z??'4"&? ')&4)@ B''B'')A)*463* *Z*B3)BAH4')* 68))3B+4"B8686*) 46)&86H6Z?@B86 zabavni program!

30.11. i 1.12.2013.!

NA BABY ASORTIMAN!*

                      

   y $ > $ _  _ 

*U poslovnicama u Zagrebu na Žitnjaku i Jankomiru. Do isteka zaliha.

  #

  BA6-24%

 " 

 

*6

@6

["'

" B @

!

)8€

? "

64

)'

"?

4F'

'

64

 [(" 6

B')

)

FqB

B')*6"

[+H64

[+H

pon. - sub.: 10.00 - 20.00 h ned: 10.00 - 16.00 h

BA6 (w 

ZZ!AA

  W  > W ~W ( (/ /J/ # { A /(N")[" [(( THA /(N")[" [(/

w?xw?6 ?)'

 H6A?)' A3

  W    ^ [" (/ /+/ # { A /(N"J++ [(( THA /(N"J++ [(/ pon. - sub.: 10.00 - 20.00 h ned: 10.00 - 16.00 h

IZLAZ Zagreb zapad

$%&'% ('% )*&+& - $%*'.-/ 0 1 

  W  P % )Y "( /// w { A /"(N)[Y [(( THA /"(N)[Y [(/ pon - sub: 10.00 - 20.00 ned: 10.00 - 14.00

F' )@B*

Centar

F' 403

E61 A7

‡'B6

L  %      L  %  W     $    C W  W     %  E% &   (G(( [J([[/(F$   '          w  > y & ?     W &  %      ([F"+

qv)6‡'B6

‡'B6

†'   F" [/Y ~     { A /F"N "// JG/ THA /F"N "// J(/

Sjev . ve

pon - sub: 10.00 - 20.00 h ned: zatvoreno

   zna

cest a

Ä?ka

O

sije

Supernova

IZLAZ Sl.Bro d istok Getro

Kika katalog 18.11.-24.12.2013.  

http://snizenja.hr/kika-katalog/

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you