Page 1

TB_Destdag_20-21okt09

09-08-24

11.38

Sida 1

SAMVERKAN SVERIGE

Turistbyrådagen 20 oktober 2009 09.15–09.45

Registrering Kaffe och fralla och mycket mera

09.45–10.05

Välkommen Eva Hedenström, VD FörTur och Lars Carmén, turistdirektör i Malmö

10.05–10.25

Presentation av utställarna

10.25–11.20

Ett lyckat värdskap kräver samarbete Thomas Brühl, VD VisitSweden VisitSweden marknadsför Sverige för våra utländska resenärer. Efter en lyckad kampanj reser de till oss med förväntningar som de vill få uppfyllda och gärna mer än så.

Eva Hedenström VD FörTur

Under detta seminarium får du kunskap om hur din turistbyrå aktivt kan arbeta för att uppfylla de utländska resenärernas förväntningar. Du får även kunskap om hela kedjan. Dvs: Från VisitSweden - de regionala turistorganisationerna - lokala turistorganisationerna till det lokala näringslivet. Alla länkar är viktiga för ett bra värdskap. Du kommer att få praktiska tips och råd som du har nytta av i ditt arbeta framöver. Du får också veta vad VisitSweden kommer att göra framöver. Lars Carmén Turistdirektör, Malmö Moderator

11.20–11.35

Bensträckare

11.35–12.05

FörTur, din branschorganisation Medverkande. Alla på FörTur. Detta pass bjuder på information om FörTur. Vad vi har gjort, vad vi gör och vad vi planerar att göra. Vi presenterar även en undersökning som gjorts av era hemsidor. Frågor som besvaras är bl a hur din hemsida uppfattas av en resenär. Skapar den reslust? Vi har funnit både guldkorn och minor.

Christer Jönsson Produktionskoordinator, Operan, Malmö

12.05–13.05

Lunch

13.05–13.45

Seminarier 1 och 2. Se information till höger på detta uppslag.

13.45–13.55

Eventuellt byte av lokal.

13.55–14.35

Seminarier 3 och 4. Se information till höger på detta uppslag.

14.35–15.05

Fikapaus

15.05–16.45

Storytelling – ett effektivt marknadsföringsgrepp Emma Dennisdotter, författare och företagsekonom Idag krävs att en destination tränger igenom mediebruset för att synas och höras i kampen om turister och besökare. Denna föreläsning ger dig verktygen som får dig att lyckas. Storytelling är idag en framgångsrik metod för att få en människa att stanna upp och lyssna, när annat rinner förbi. Emma Dennisdotter, författare till den kända boken: Storytelling för ett effektivt marknadsföringsgrepp kommer ur ett turistperspektiv lära dig hur du väcker intresse hos besökare för just dina smultronställen, historiska platser och destinationer. Hon kommer lära dig att analysera vilken typ av berättelse du ska välja och du får också kunskap om hur berättelsen skapas och hur den bäst förmedlas och distribueras för en destination. Även en kortare övning kommer presenteras för att du som deltagare direkt ska få en konkret "story" med dig hem att använda.

Thomas Brühl VD VisitSweden

Emma Dennisdotter Författare och företagsekonom

16.45–17.00

Tack för den här gången. Vi ses nästa år!

17.00–19.00

Mingel

19.00–22.30

Middag med underhållning

Seminarie 1 13.05-13.45 Europeiska turistbyråer – hur fungerar de? György Székely, Regional Director Hungarian tourist office in northern Europe Vi vet alla, hur våra egna organisationer fungerar – men hur gör de andra? Finns det några genomgående regler och rutiner eller jobbar alla länder och regioner enligt egna standarder? Kan vi lära någonting av andras verksamheter? Vi tittar på några typexempel i olika europeiska länder och försöker att hitta likheter och skillnader – samt bedöma vilka som kan vara effektivare och i sådant fall varför. Är det fortfarande information som är turistbyråernas huvudsakliga syssla eller håller det på att förändras i takt med att samhället förändras? Vem överlever och vem försvinner?

Seminarie 2 13.05-13.45 Vad innebär den nya konkurrenslagen för turistorganisationerna? Advokat Eric Ericsson Den 1 november 2008 fick Sverige en ”vässad” konkurrenslag och under 2010 väntas lagen kompletteras med strängare konkurrensregler för offentliga organ, bl.a. inom turismnäringen. Vad innebär detta konkret för regionala och kommunala turistverksamheter nu och i framtiden? Advokat Eric Ericsson, som har mångårig erfarenhet som rådgivare och föreläsare inom konkurrensjuridikens område, reder ut begreppen och ger exempel på de nya reglernas effekter.

Seminarie 1

SAMVERKAN SVERIGE

13.15-13.55 Hur man lockar engelsmän till Sverige! Noel Josephides, engelsk researrangör, SUNVIL Holidays Detta seminarium ger dig svar på vad vi i Sverige behöver utveckla för att öka tillströmningen av engelska besökare.

Destinationsutveckling 21 oktober 2009

Du får också veta vilka förväntningar och krav engelsmännen ställer på sin semester. Du får svar på hur du kan hitta dina målgrupper på annat sätt än genom researrangörer. Du får även lära dig om partnerskap från grunden samt mycket mer.

OBS! Seminariet hålls på engelska.

Seminarie 2

Seminarie 3

Seminarie 3

13.55 -14.35 Danska turistbyråer – hur fungerar de? Lars Nielsen, turistchef Koege turistbyrå, Danmark. Lars ingår i ett Själland/Mön nätverk med kommuner och turistorganisationer. Under detta seminarium får du kunskap om hur danska turistbyråer arbetar och samarbetar med näringen.

14.05 -14.45 Bokningsdjungeln Helena Franzén produktchef, Amadeus Citybreak, Amadeus, Expedia, Lastminute.com, mrJet.com, Galileo, hotels.com, hemsidor m fl. Det finns många möjligheter för företag att exponera sig.

Hur ser turistbyråernas roll ut i en tid med stigande kommunalt intresse för turismen? Du får förklarat för dig varför värdskap anses vara kärnkompetens och vilka utbildningskrav som ställs på turistbyråpersonalen. Bedriver turistbyråerna försäljning och stugförmedling och behöver turistbyråerna förändras för att ta steget in i framtiden?

Men hur ska man veta vilket som är bäst och hur och var söker kunderna? Vad är egentligen ett bokningsföretag? Vem äger vem? Hänger alla ihop eller konkurrerar de med varandra? Frågorna är många och under detta seminarium kommer Helena med mer än 20 års erfarenhet i ämnet att reda ut begreppen.

Seminarie 4

Seminarie 4

13.55 -14.35 Turistbyrån som skapar lönsamhet Gunnel Ahlbeck, marknadsansvarig Kristianstads Turistbyrå Kristianstads framgångskoncept bygger på samarbete. Turistbyrån är spindeln i nätet, den plattform som krävs för ett effektivt samarbete.

14.05 -14.45 Hur man lockar holländare till Sverige! Rob Huussen holländsk researrangör, DE JONG INTRA VAKANTIES Detta seminarium ger dig svar på vad vi i Sverige behöver utveckla för att öka tillströmningen av holländska besökare.

Under detta seminarium för du kunskap om hur man enar allt från handeln och turistföretag till taxibolag. Tillsammans med näringen kan man skapa bokningsbara produkter, ordna marknadsföringskampanjer i exempelvis Danmark, ta emot journalistbesök och mycket mera. För att nå framgång måste man alltid ligga steget före och planera för framtiden.

Du får veta vilka förväntningar och krav holländarna ställer på sin semester. Du får svar på hur du kan hitta dina målgrupper på annat sätt än genom researrangörer. Du får även lära dig om partnerskap från grunden och mycket mer.

OBS! Seminariet hålls på engelska.

Registrering Kaffe och fralla och mycket mera

09.45–10.05

Välkommen Eva Hedenström, VD FörTur och Lars Carmén, turistdirektör i Malmö

10.05–10.20

Presentation av utställarna

10.20–11.00

Turismens förutsättningar Mats Hulth, VD SHR, pratar om turismpolitiska mål för att stat, landsting och kommuner ska kunna utveckla sin turismnäring. Yvonne Ingman, vice vd Svensk Handel, presenterar en rykande färsk undersökning som turismnäringen tagit fram om betydelsen av turismen kommun för kommun. Därefter presenteras de tre bästa kommunerna. Undersökningen och rangordningslistan delas ut efteråt.

11.00–11.20

Bensträckare

11.20–12.15

Lågprisflyg, ett nytt starkt redskap för turism till Sverige! Anders Lidman, VD Aeropol AB Lågprisflyget är den ojämförligt största allmänna transportören av turister till Sverige. Hur samarbetar man med lågprisbolagen, vem håller i taktpinnen och vad skall de svenska regionerna göra för att dra nytta av flyget?

Mats Hulth VD, SHR

13.15-13.55 Affärsmöjligheter med sociala media Beata Wickbom strategisk rådgivare, Pool Idag handlar digitala media om mycket mer än säljande hemsidor. Under det här passet får du idéer, inspiration och konkreta exempel på hur du kan arbeta med sociala media i din kommunikation. - Hur kan man bevaka vad som sägs om sina varumärken i sociala media? - Hur kan man utnyttja sociala media som försäljningskanal, nationellt och internationellt? Var hittar man utländska ungdomar på nätet som bloggar om att de har besökt Sverige? - Vilka bloggare bör ni bygga relation med och hur? - Hur arbetar man rent praktiskt med kanaler som Twitter? Vad ska man satsa på om man har begränsad budget och tid? Här får du 5 tips.

09.15–09.45

Yvonne Ingman vice VD, Svensk Handel Moderator

Anders illustrerar exempel på regioner som gått långt över tidigare gränser för samarbete och hur de strategiskt jobbar med marknadsföring, internet och lågprisflyg. Vad krävs för att få flygbolag att etablera sig i Sverige? Nya tider kräver nya arbetssätt.

Christer Jönsson Produktionskoordinator, Operan, Malmö

12.15–13.15

Lunch

13.15–13.55

Seminarie 1 och 2. Se information till vänster på sidan.

13.55–14.05

Eventuellt byte av lokal

14.05–14.45

Seminarie 3 och 4. Se information till vänster på sidan.

14.45–15.15

Fikapaus

15.15–16.15

Entreprenör med naturkrafter Pigge Werkelin, entreprenör Entreprenör med positiva naturkrafter som gärna testar nya idéer och drar igång stora projekt med mottot att det är okej att lyckas till 80 procent. En av initiativtagarna till Sverigeflyg AB som startar upp lokala flygbolag över hela Sverige samt har utvecklat ett koncept med Strandbyar som gör det lätt att få in många privata finansiärer när man vill investera i campingar. Är du intresserad av hur man kan vända problem till vinstmöjligheter? Ta chansen att ställa dina frågor till Pigge som tillsammans med moderator bjuder på en stunds gränsutmanande diskussion.

Anders Lidman VD, Aeropol

Pigge Werkelin Entreprenör

16.15–16.25

Prisutdelning av entreprenörspriset av SHR, VisitSweden, FörTur och tidningen Hit o Dit.

16.25–16.40

Tack för den här gången! Vi ses nästa år!

UTDELNING

Entreprenörs

priset


09-08-24

11.39

Sida 2

Malmö Arena, Malmö

Välkommen till Hilton Malmö City!

Allsång på Malmö Arena

ll kvarn! ti t rs ö F r. e ts la p OBS! Endast 60

Tack vare Malmö Turism och våra övriga sponsorer/ samarbetspartners höjs inte priset i år.

Medlem: 1.895 kr exkl moms. Ej medlem: 2.295 kr exkl moms. I priset ingår seminarier, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och mingel.

Medlem: 2.500 kr exkl moms. Ej medlem: 2.900 kr exkl moms. I priset ingår seminarier, förmiddagsfika, lunch samt eftermiddagsfika.

Kvällsarrangemang med middag á 350 kr exkl moms består av varmrätt, efterrätt och ett glas vin eller öl.

Sista anmälningsdag till konferensen är den 19 oktober. Anmälan gör du på www.turism.se

I anmälningsformuläret hittar du olika logiförslag.

Hitta rätt

Anmäl dig till båda konferensdagarna den 20 och 21 oktober så bjuder vi på middagen den 20 oktober á 350 kr exkl moms förutsatt att du bokar före den 13 oktober.

Kvällen bjuder på middag och underhållning i stora mått. Spänn fast säkerhetsbältena och låt er roas av Per-Ola Sandberg och Pontus Stenkvist. Det blir en blandning av Allsång på Skansen, Så ska det låta och Robinson.

Vi gör ett fotostopp vid Turning Torso och fortsätter till Zlatans hus och Malmös eget Grand Canyon. Malmösonen Percy Nilssons Malmö Arena skymtar vi och ser också dagens Malmö Opera, där Ingmar Bergman gjorde succé på 40-talet med stor dramatik.

Tack vare Malmö Turism och våra övriga sponsorer/ samarbetspartners höjs inte priset i år.

Vi bjuder på middag!

Välkommen till en annorlunda sightseeing i det nya Malmö som slutar i Malmö och Percys arena.

Turen tar dig bland annat till Västra hamnen som bjuder på spännande arkitektur och ekologiskt tänkande.

Deltagaravgift

OBS! Sista anmälningsdag till konferensen är den 19 oktober. Anmälan gör du på www.turism.se

Ikväll, sightseeingtur och därefter middag och underhållning på Malmö Arena!

Under 1,5 timme får du följa med på en guidad tur i Malmö, staden som sjuder av liv och framtidstro.

Deltagaravgift

Logi

Kvällsarrangemang tisdag 20 oktober 2009

Måndag 19 oktober 2009

Destinationsutveckling onsdag 21 oktober 2009

Din anmälan till middagen måste vi ha senast den 13 oktober. Anmälan är bindande.

Avnjut en kväll i goda vänners sällskap!

Sightseeingtur – se Malmös nya siluett

Turistbyrådagen tisdag 20 oktober 2009

Erbjudandet är strikt personligt (ej per företag) och gäller enbart om du går på båda dessa kunskapshöjande dagar. I deltagaravgiften ingår då för båda dagarna förmiddags- och eftermiddagsfika, lunch båda dagarna samt mingel och middag med underhållning den 20 oktober.

På Malmö Arena avnjuter vi en tvårätters middag med varmrätt, efterrätt, ett glas vin och härlig underhållning när den är som bäst!

En noggrann vägbeskrivning till Hilton Malmö City finns i anmälningsformuläret, både från tåg och flyg samt för dig som kommer med bil.

Anmälningsformulär Anmälningsformuläret hittar du på www.turism.se

Gratis för dig som deltar under någon av konferensdagarna. Vi träffas i foajén på Hilton kl. 14.00 och är tillbaka ca 15.30.

Eva Hedenström

Västra Hamnen, Jessica H Jönsson©Malmö Turism

Västra hamnen, Frederik Tellerup©Malmö Turism

Vi träffas i foajén på Hilton kl. 19.00 för en sightseeingtur på ca 45 min med slutstation Malmö Arena. Kvällen avslutas kl. 22.30 med återresa till Hilton.

Linda Yhr

SAMVERKAN SVERIGE 2 dagar för utveckling av svensk turism på Hilton Malmö City med Turistbyrådagen tisdag 20 oktober 2009 och Destinationsutveckling onsdag 21 oktober 2009!

Kostnad: 350 kr exkl moms. Gratis om ni bokat båda konferensdagarna 20-21 oktober 2009.

Det bjuds på smörrebröd och öl under turen.

009! 2 r e b o t k o 9 1 Boka senast

Turning Torso, Malmö

TB_Destdag_20-21okt09

Beatrice Rosenqvist

Eva Sturk

FörTur, Kronobergsgatan 27, 2 tr, 112 33 Stockholm. Telefon 08-617 39 20 Telefax 08-617 39 29 fortur@turism.se www.turism.se SAMARBETSPARTNERS

Med reservation för programändringar.

Internationell utblick är naturligt i och med att vi är i Malmö. Nära kontinenten, med utländska besökare som handlar, äter och mår bra oavsett årstid. Turismnäringen är betydelsefull och allt fler politiker, beslutsfattare och media har fått upp ögonen för vår näring. Det finns orter som har lagt ner sin gamla tunga industri och nu är turismnäringen räddningsplankan. Det tar dock tid att lyckas och då krävs samarbete. Samarbete över kommun- och länsgränser, mellan turismföretagare och över de politiska gränserna. Malmö, en stad och region som det sjuder i. Trots lågkonjunktur i världen, har denna region lyckats få stora delar av turismnäringen att tjäna pengar, tack vare samarbete, inom regionen men även med grannlandet Danmark. Därför är det extra roligt att ha dessa två kompetensdagar i en snabbt växande stad och region.

Varmt välkomna!

Samverkan Sverige  

2 dagar för utveckling av svensk turism på Hilton Malmö City med Turistbyrådagen tisdag 20 oktober 2009 och Destinationsutveckling onsdag 21...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you