Page 1

27 februari ÅR 6 V. 9 2014, LÖSNUMMER 25 KR, PRENUMERATION 16 KR www.inblick.se

Spelet bakom Inblicks presstöd Göran Lambertz: Det är olämpligt!


ledare

En räddningsaktion för Inblick

I

den här tidningen ägnar vi stort utrymme åt att berätta om bakgrunden till Presstödsnämndens beslut att dra in presstödet för Inblick under 2014. Beslutet togs med minsta möjliga marginal, röstsiffrorna i nämnden var 6 mot 5, och Aftonbladet-chefen Sofia Olsson Olsén var - tillsammans med två röd-gröna oppositionspolitiker (MP och V) från Uppsala - pådrivande i beslutet att Inblick skulle förlora sitt presstöd. Beslutet är naturligtvis ett hårt slag emot tidningen, men vi menar att det inträffade i första hand handlar om vilken plats den kristna rösten ska ha i vårt land. Presstödsnämnden har de senaste åren beslutat att ge såväl högerextrema som vänsterextrema tidningar presstöd för sin opinionsbildning, medan en fristående kristdemokratisk tidning ifrågasätts öppet. Redan i slutet av förra året beslutade nämnden att frysa presstödet fram till sitt sammanträde den tolfte februari och i onsdags förra veckan blev det slutgiltiga beslutet offentligt: Inblick förlorar hela årets presstöd på närmare tre miljoner kronor.

Vi har i den uppkomna situationen vidtagit en rad åtgärder. Vi har lämnat in en resningsansökan till Kammarrätten, men har också har varslat delar av personalen och genomfört ett kraftfullt besparingsprogram. Vi har självklart även ökat aktualitetsgraden ytterligare för att vara på den säkra sidan inför presstödsbeslutet inför år 2015. Det inträffade innebär att Inblick behöver omkring en miljon kronor omgående (vilket motsvarar uteblivet presstöd vid mars månads utgång) för att vi inte ska behöva ta beslutet att lägga ned tidningen. Vi behöver dessutom lika mycket innan sommaren inleds och därefter ytterligare en miljon kronor inför hösten. Som Du säkert förstår kommer vi inte att klara detta utan hjälp. Vi startar därför en räddningsaktion för att rädda Inblicks utgivning under 2014. Vi kommer att skriva till Dig som prenumerant och göra

Nu startar vi en räddningsaktion för att trygga och utveckla Inblicks framtid. ett upprop till en trygghets- och utvecklingsfond som kan garantera tidningens utgivning. Vi kommer att kontinuerligt berätta i tidningen hur gensvaret på detta upprop blir. Inblick vill i sin nyhetsbevakning ta parti för den lilla människan. Vi vill genom opinionsbildning och nyhetsförmedling belysa oegentligheter och lyfta fram goda exempel. Vi vill presentera nyheter utifrån ett kristet perspektiv och dessutom publicera personliga livsberättelser från människor som har upplevt Jesus i vardagen. En av de mest fruktbärande resultaten av Inblicks utgivning är alla de som får läsa tidningen i Sveriges fängelser, genom gåvoprenumerationer till

människor som förlorat hoppet och övergetts av sin omgivning. Tack för att Du ber för oss i denna svåra situation och för att Du står med i visionen om ett förvandlat Sverige!

Börje Claésson Ansvarig utgivare

Pressgrannar

Gazaraketer över södra israel För invånarna i västra Negev i Israel har början av 2014 varit en återgång till mardrömmen som varit under tidigare år. På grund av en ökning av raketattacker från terrorister i Gaza mot civila hörs nu larm nästan dagligen. Sedan 2001 har närmare 13 000 raketer och granater avfyrats mot Israel från olika terrorgrupper i Gaza.

och dess medborgare tvingas att söka skydd. Israels försvarsmakt är kapabla att stoppa attackerna, men hindras från att göra det av politiska skäl. Det internationella samfundet fördömer israeliska motåtgärder, men kan inte säga vad Israel får göra för att skydda sina medborgare. Så de skapar en humanitär katastrof – på

Det är i genomsnitt tre per dag. För närvarande bor 3,5 miljoner israeler inom raketernas räckvidd däribland små kibbutzer, mindre städer och större städer som Ashkelon, Ashdod, Beer Sheva och även Tel Aviv. Israel begränsar sina motattacker mot Gaza för att undvika internationellt fördömande. Som ett resultat lever hela städer under terror,

den israeliska sidan: femtonåriga gymnasieelever i Sderot, känner inte till en värld utan raketattacker. En generation växer upp under eld. Det internationella samfundet måste sluta flirta med Hamas och i stället förena sig med Israel i att sätta press på terrorregimen för att stoppa attackerna mot oskyldiga civila. Livets Ords Israelinformation

Omslagsbild: Spelet bakom inblicks presstöd: Nicklas malmberg, Ilona Szatmari Waldau, Sofia Olsson Olsén, BÖrje Claesson och ingvar svensson

NyhetsTidningen Inblick, Box 15, 34321 Älmhult Telefon: 0476-13270. Telefontid Må-Fr kl. 9-12,13-16. Fax: 0476-13272 Internet: www.inblick.se, info@inblick.se Ansvarig utgivare: Börje Claésson Chefredaktör: Tomas Ander Nyhetschef: Ruben Agnarsson Redaktion: Eva Ruderstam, Tomas Ander, Gunvor Wärme Redigering: Eduardo Souza Tryck: Tryckeriet i Älmhult • Annonsproduktion: Eduardo Souza Annonssäljare: Habib 0704-671226 • Bankgiro: 406-2501 Plusgiro: 515868-8 Prenumeration: Helår 790 kr, (50 nr), Halvår 450 kr, Autogiro 65 kr / månad (50 nr / år) prenumeration@inblick.se, tel: 0476-13270. Utlandsprenumeration: Helår 1495 kr (50 nr), Halvår 795 kr och Kvartal 425 kr. IBAN: SE85 8000 0841 7891 3118 9434 BIC: SWEDSESS. INBLICK är en nyhetstidning med kristen profil med politisk beteckning oberoende kristdemokratisk. Inblick ges ut av Kristen Tidning i Sverige AB. Annonserna i tidningen speglar inte nödvändigtvis tidningens ideologi.

2


veckans nyheter kristna världen

Sixten får medalj för hjälpinsatser

Sixten Widerstedt är grundare till den kristna hjälporganisationen Hjärta till hjärta. Hans och hustrun Karins insatser i Polen inleddes genom deras vän Waclaw Rosovski. Waclaw var en polsk baptist som överlevde fem år i koncentrationslägret Auschwitz. Han räddades i maj 1945 av Bernadottes vita bussar och kom då till Linköping. Där lärde han 1961 känna Sixten och hans fru, och de förblev vänner hela hans liv. Waclaw skickade ner pengar och nödvändigheter till Polen, och Widerstedt hjälpte till. Det utvecklades så småningom till hjälporgani-

foto: Hjärta till Hjärta

I dag, torsdag, uppmärksammas Sixten Widerstedt av den polska ambassaden. På Linköpings slott ska han få en tacksamhetsmedalj för sitt mångåriga hjälparbete i Polen. – Det känns bra, men det är inte medaljen som är viktig. Och det är många som har medverkat, säger Sixten Widerstedt.

Sixten Widerstedt har arbetat med hjälpsändnignar till Polen i många år. nare spred sig verksamheten till hela Östeuropa. Vi skickade hjälpsändningar till barnhem, skolor, sjukhus och handikappade. I varje land hade vi civilarbetare som såg var behoven

sationen Hjärta till hjärta. – Vi har hållit på med hjälpsändningar till Östeuropa i 32 år. De första tio åren var det bara Polen som var öppen för hjälpsändningar, men se-

Yonggi Cho dömd

Pastor David Yonggi Cho.

EVA RUDERSTAM LOUISE OLOFSSON

i�n� � l � V ���! I�r

David Yonggi Cho, grundare av världens största församling Yoido Full Gospel Church i Seoul, Sydkorea, har dömts till tre års villkorligt fängelsestraff för förskingring. Även hans son har dömts. David Yonggi Cho döms för att ha orsakat sin församling en ekonomisk förlust på motsvarade 87 miljoner kronor när han var med om att leda församlingen in i en affär som innebar att församlingen köpte aktier i Yonggi Chos sons bolag – till ett värde som var fyra gånger högre än det marknadspris som gällde 2002. Detta uppger den sydkoreanska nyhetsbyrån Yonhap. Yonggi Cho döms för trolöshet mot huvudman. Fängelsedomen är på tre år, men det blir en villkorlig dom med en femårig prövotid. David Yonggi Cho ska också betala motsvarande 32 miljoner kronor i böter. Enligt The Gospel Herald bedöms Cho också vara skyldig till att ha kringgått motsvarande 20 miljoner kronor i skatter. Yonggi Chos affärer började utredas 2011 efter att 29 ledare i församlingen anklagat honom för att ha förskingrat kyrkans fonder och privatiserat kyrkans tillgångar. Cho dömdes till tre års fängelse, men får villkorlig dom beroende på

var som störst, berättar Sixten. En gång tidigare har Sixten uppmärksammats med en medalj för sina insatser. Det var 1985 som han fick en medalj från Polen. Och nu är det dags igen. Europeiskt Solidaritetscentrum i Gdansk har kontaktat Widerstedt och vill ge honom en tacksamhetsmedalj – ”en utmärkelse som hedrar utländska medborgare som stöttade Polen i kampen för frihet och demokrati”. Idag, den 27 februari, kommer Barbara Sosnica, chef för den konsulära avdelningen på polska ambassaden i Stockholm, till Linköping för att överlämna medaljen ”som ett symboliskt tack för hans personliga mod och all hjälp han bistod Polen innan landet blev fritt och demokratiskt”. Sixten Widerstedt, som hunnit bli 86 år, är glad för uppmärksamheten. Men han ser sig inte som någon hjälte. – Visst känns det bra, men för mig är det inte medaljen som är viktig. Vi är många som har medverkat till hjälpen.

foto: FGTV

hans bidrag till samhället. Sonen Hee-Jun Cho döms till tre års fängelse för att ha stått i maskopi med sin far. 78-årige David Yonggi Cho grundade församlingen Yoido Full Gospel Church 1958. Med sina 800 000 medlemmar är det en av världens största församlingar. Cho är inte längre föreståndare, utan emeritus pastor. Han har också grundat missionsorganisationen Church Growth International. Enligt ett uttalande från organisationen är ”Dr Cho full av frid och lugn just nu. Han gjorde inget felaktigt med avsikt. Han blev lurad.”

Din gåva hjälper oss att ge Israel liv Den påverkar människor, djur och natur, samhälle, forskning, parker och skogar.

SMS:a ”KKL 25” för att ge 25kr • SMS:a ”KKL VATTEN” för att ge 60kr SMS:a ”KKL TRÄD” för att ge 100kr • SMS:a texten till nummer 72672 Plusgiro 15 03 76-2 • Bankgiro 5816-5515 • 08-661 86 86 • www.kkl.nu

EVA RUDERSTAM

3


veckans nyheter

Inblick förlorar 3 m Aftonbladets röst avgjorde - resningsansökan inlämnad till kamma

Inblick är inte tillräckligt aktuell, menade en majoritet av Presstödsnämndens ledamöter och drog in tidningens presstöd på tre miljoner. En anmälan om jäv har lämnats in till Kammarrätten i Stockholm, med anledning av att Aftonbladets representant var pådrivande i beslutet.

Den 12 februari 2014 fattade Pres�stödsnämnden beslut om att dra in presstödet på tre miljoner för Inblick under 2014, med hänvisning till att tidningen inte har tillräcklig aktualitet. Presstödsbeslutet, som blev offentligt i onsdags förra veckan, fattades med endast en rösts majoritet, där fem ledamöter ville att Inblick skulle få fortsatt presstöd. En av dem som var pådrivande för att Inblick skulle förlora presstödet var Aftonbladets Sofia Olsson Olsén, som förutom att ha en chefsbefattning på Aftonbladet också är andre vice ordförande i Presstödsnämnden. Inblicks ansvarige utgivare Börje Claesson har mot bakgrund av detta gjort en resningsansökan till Kammarrätten i Stockholm, där han yrkar på att Presstödsnämndens beslut att avslå Inblicks ansökan ska upphävas på grund av jäv. Just nu pågår nämligen en process i Pressens Opinionsnämnd efter att Inblicks ansvarige utgivare Börje Claesson hängts ut med namn bild i flera kritiska artiklar i Aftonbladet. Till tidningen Resumé, som upp-

Inblick har lämnat in en resningsansökan till Kammarrätten (bilden) med anledning av Presstödsnämndens beslut om att dra in presstödet.

Sofia Olsson Olsén, chef på Aftonbladets plus-redaktion, var pådrivande när Presstödsnämnden med röstsiffrorna 6 mot 5 tog beslutet om att dra in presstödet för tidningen Inblick.

Aftonbladets kritiska artiklar om Inblicks VD och ansvarige utgivare är tillgängliga på Aftonbladets plusarkiv, där Sofia Olsson Olsén är ny chef.

märksammat Inblicks resningsansökan till Kammarrätten, säger Sofia Olsson Olsén att hon inte sitter i redaktionsledningen för Aftonbladet. – Jag lämnade Aftonbladets redaktionsledning i februari 2011 för att bli HR-chef, säger hon till tidningen.

som ny Plus-chef på Aftonbladet. Och hon sitter fortfarande i Aftonbladets affärsledning efter att ha suttit länge i redaktionsledningen. När hon blev redaktionschef på tidningen år 2007 var det bland annat just för att ta ansvar för Plus och andra kommersiella redaktionella tjänster. I april 2011 presenterades hennes företrädare Lovisa Madås Agdestein som ”vår redaktionella Pluschef” av

Aftonbladets chefredaktör Jan Helin. Tidningen Chef beskrev ungefär samtidigt hur ”redaktören Lovisa Madås Agdestein chefar över en liten grupp av fem personer på Plus-redaktionen...” Aftonbladets kritiska artiklar om Inblicks VD och ansvarige utgivare är tillgängliga på Aftonbladets plusarkiv, där alltså Sofia Olsson Olsén är ny chef.

Pluschef

Men strax innan presstödsbeslutet om Inblick lanserades Sofia Olsson Olsén

Ruben Agnarsson ruben@inblick.se

”Aktualiteten är oerhört mycket tydligare idag”

Ingvar Svensson: Det här är – Inblick har utvecklats betydligt i aktualitet sedan tidningen godkändes 2011, säger Ingvar Svensson som menar att avslaget är ett politiskt beslut. – Presstödsnämnden ska inte uppträda som något slags åsiktspolis.

– Presstödsnämnden ska inte uppträda som något slags åsiktspolis, men här tycker jag det är en mycket tydlig tendens till det, säger Ingvar Svensson

som suttit med i Presstödsnämnden i tolv år och i Konstitutionsutskottet i 15 år. Han var med när Inblick fick sitt presstöd 2011 och menar att avslaget tycks vara ett politiskt beslut, eftersom Inblick har utvecklats i aktualitet betydligt, sedan tidningen godkändes. – Det är en stor skillnad. Aktualiteten är oerhört mycket tydligare idag. Jag är väldigt förvånad över den här bedömningen. – Jag tycker också att de borde ha

I presstödsnämnden sitter man inte som politiker. Man ska tolka regelverket på ett mycket strikt sätt. 4

gjort en helhetsbedömning och tittat på hela upplagan när det gäller aktualitetsinnehållet och inte bara valt ut vissa exemplar att ta ställning till. Det är inte relevant i sammanhanget.

Kansliet pådrivande

Ingvar Svensson konstaterar att det ser ut som om kansliet har drivit den här linjen. – Ja, det har ju skett en förändring i kansliets sätt att hantera presstödsärenden. Jag var djupt oroad över det


veckans nyheter

miljoner i presstöd rrätten

Presstödsordförande är chef på Kammarrätten

Göran Lambertz om att domare uttalar sig om pågående rättsprocess

”I de flesta fall är det olämpligt”

Uttalar sig i ett beslutsärende som hon själv deltagit i och som ska överprövas i en domstol där hon själv är chef. Presstödsnämndens ordförande är chef på Kammarrätten - den domstol som en resningsansökan formellt ska lämnas in till. – Jag anser att det var lämpligt att hon deltog i Presstödsnämndens beslut, skrev Gunilla Svahn Lindström i ett mail till Inblicks med anledning av Sofia Olsson Olséns eventuella jävsituation. I onsdags förra veckan ställde Inblick en fråga via e-post till Gunilla Svahn Lindström, ordförande i pres�stödsnämnden, om hon tyckte det var lämpligt att Sofia Olsson Olsén deltog i beslutet mot Inblick. Fem timmar senare lämnade Inblick in en resningsansökan till Kammarrätten. Det visade sig då att Gunilla Svahn Lindström är Kammarrättslagman och chef på just den domstol där en resningsansökan formellt ska lämnas in. Det hindrade henne inte från att uttala sig om Inblicks presstödsbeslut. I fredags förmiddag – två dagar efter

Inblick ställt frågan – kom helt plötsligt ett skriftligt svar från Gunilla Svahn Lindström. – Enligt de uppgifter som jag har lämnade Sofia Olsson Olsén Aftonbladets redaktionsledning i början av 2011. Jag anser att det var lämpligt att hon deltog i Presstödsnämndens beslut den 12 februari 2014 angående driftstöd till Inblick, skrev Gunilla Svahn Lindström i ett mail till Inblicks redaktion. Efter en uppföljande mailfråga om hur lämpligt det är att hon uttalar sig i ett beslutsärende som hon själv deltagit i och som nu ska överprövas i en domstol där hon själv är chef, utspelar sig följande mailväxling mellan Gunilla Svahn Lindström och Inblick: – Jag deltar inte i resningsärendet. Så det är alltså ok att du uttalar dig om sakfrågan som resningsärendet gäller? … (På den avslutande mailfrågan har Inblick fortfarande inte fått något svar).

Varken kammarrättslagman Gunilla Svahn Lindström eller någon annan på Stockholms tingsrätt vill uttala sig om hur lämpligt det är att föregå Kammarrättens dom genom att uttala sig om ett ärende i förväg. – I de flesta fall är det olämpligt, menar han justitierådet Göran Lambertz. Varken kammarrättslagman Gunilla Svahn Lindström eller någon annan ansvarig på Kammarrätten vill svara på hur lämpligt det är att Gunilla Svahn Lindström föregår Kammarrättens dom genom att uttala sig om ett ärende som ska avgöras av den domstol hon själv är

Ruben Agnarsson

ett politiskt beslut i min sista period i nämnden. – I presstödsnämnden sitter man inte som politiker. Där ska man agera som om man vore jurist, man ska tolka regelverket på ett mycket strikt sätt. Under min sista period upplevde jag att man började bli allt mer upptagen med att diskutera sina åsikter istället för att diskutera regelverket. Även kansliet har varit inne på den linjen mycket mer än tidigare kansli. Det är lite allvarligt, tycker jag. Han ifrågasätter också att Afton-

bladet satt med och fattade beslut mot Inblick. – Det kan mycket väl vara någon form av delikatessjäv i den situationen. Om man är medveten om detta bör man inte delta i den typen av voteringar. Nu var hon med och argumenterade också för ett avslag. – Jo visst, det förvånar mig inte ett dugg. Aftonbladet har den policyn att de kan argumentera om vad som helst.

Ingvar Svensson suttit med i Presstödsnämnden i tolv år och i Konstitutionsutskottet i 15 år.

Ruben Agnarsson

5

verksam på. Justitierådet Göran Lambertz är desto tydligare. Han menar att det som regel är olämpligt att som domare uttala sig om en pågående rättsprocess där en dom inte fallit. – Ja, i de flesta fall är det olämpligt, förklarar han. – Olagligt är det inte. Och det behöver inte vara olämpligt heller om man till exempel inte säger något okontroversiellt utan bara förklarar vissa sammanhang. – Om det är en domare som ska döma i målet kan det vara "olagligt" att uttala sig i den meningen att han blir jävig och man tvingas ta om rättegången. I allvarliga fall kan man nog också döma domaren för tjänstefel, men det har aldrig förekommit och är nog mest en teoretisk möjlighet, menar Göran Lambertz.


veckans nyheter Kansliets felaktiga beskrivning år 2011:

”Inblick har nästan bara TT-m

Ruben Agnarsson ruben@inblick.se

pektiv

Redan finn s nästan två miljoner svensk ar som är öve r 64 år, och cirk 800 000 som a är över 80 år.

erens i sak Kalla fakta: Vi är öv

foto: voglER

inslag valutareglering i 1930-talet: Ingående början. Fick efterhand tyska n vid 1930-talets i det nomiska depressione judiska inflytandet tränga undan det som syftade till att 25 protvungen att betala näringslivet. från Tyskland var inte ta med Tyska judar fick 1931: Den som flyttade efter en förmögenhet i skatt. ta med sig pengar cent av sin samlade senare nödvändigaste. Att Efim Wechsler som sig mer än det allra inget alternativ för alltså var försäljning far. med drottning Silvias . skulle göra affär fullvärdiga medborgare att sälja sina företag. 1935: Judar är inte ar för att få judar 1938/39 1937: Officiella påtryckningyrkesmässig handel. Vid årsskiftet driva Företagen 1939: Judar förbjuds sålts eller slagit igen. annars alla judiska butiker var viktigt för landet, hade så gott som tyskar bara om företaget överläts till ariska Sommerlath likviderades de. företag till Walther Wechsler säljer sitt April 1939: Efim tomter i Brasilien. kaffefarm och tre och får i utbyte en undERsökning

Nyhetskomme

kÄlla: ERik noRbERgs

ntar

4

respons - ur ett annat

raåringar!

perspektiv

Breivik Anders Behring en och Osama bin Lad

Systembola gets snabba rep lik

Fremskrittspartiets Siv Jensen i Norge skall se över sin

politiska retorik om invandring och multikultur. rBehöver en nyanse ing av språkbruket ? ske även i Sverige

s ett stort framsteg

Ruben Agn

Nyhetschef

Tuve Skånberg (KD) Riksdagsledamot

ruben@inblick .se

ARsson

okraterna be– Ja, Sverigedem retorik och sin höver se över sin ge motivation politik för att inte för framtida och uppbackning vansinnesdåd.

4

3

nat nordisk t land kom så många porter: Från Stasirap60-talet och rapporter registrerade framåt finns 2 919 i Stasis datasy SIRA, skriver hon på DN stem Debatt.

våldtäkt Anmälde polis för lyssnAd

veckans nyheter

– blev telef onAv

miljoner

värmebölja i veckan

för stort mörkertal cykelolyckor

4

sson ruben@inblick. se

Vem b

ola Karlman

18

eter

utrikes

SOMALIA O

SOMALIA

veckans nyh

eter

utrikes

A

lämnar M ogadish u

Svensk h jälp når fram i to rkan s A frika

E

går vidare. Starka förespråkare för eutanasi är förbundet Humanisterna med Christer Sturmark i spetsen. Numera är också författaren PC Jersild ansluten till detta ateistiska förbund och engagerad i dödshjälpsdebatten.

Människan är på flera sätt unik på jorden, inte minst med

sid 13

tanke på vår mentala kapacitet. Vi har ett språk. Vi resonerar kring moraliska värden. Vi är de enda som söker kontakt med ett högre väsen. Vi har förmågan att nedteckna och spara information. Och så vidare. Vilken människosyn vi har blir avgörande när vi skall ta ställning i den allt mer heta dödshjälpsdebatten. De olika synsätten på människan delas in i tre olika grupper.

Först har vi den naturalistiska människosynen. Richard

Dawkins beskriver den med orden: ”Om du frågar; Vad är en människa – och de andra djuren?, säger jag något i stil med; En farkost för sina gener.” Grundsynen är alltså tydlig: Människan är inget mer än evolutionens lek med våra gener. Den andra kallas för den panteistiska. Även den menar att människan har ett opersonligt ursprung utan syfte eller plan, och har därmed ingen individuell personlighet. Buddha förespråkade den synen. Det tredje alternativet är den syn som varit vägledande för de västerländska demokratiernas framväxt och lagstiftning – den judisk-kristna. Den skiljer sig tydligt från de två tidigare. Här har människan ett personligt ursprung, ett unikt värde och ett verkligt syfte. Människan är skapad till Guds avbild och har därmed ett unikt och heligt värde i förhållande till den övriga skapelsen.

2011

sid 14-15

16

Att bli ung igen

veckans nyh

Matbesp ari eter

inrikes

tic

Människosyn och dödshjälp

nga sid 10 edömn k ga b God y a y ökande Årets geolog d abba foTo sGUs bildarkiv Jo svedlUnd

som sam-

Ledare

Anders berättar om Alpha

Chokladrutor i långpanna

namnen.

Den som ser ett traktorrace på plats får uppleva dieselrök, motorbuller och en dramatik. Tävlinge stor portion n kan betraktas som lekfull men det märks ändå att förarna vill vinna. Under tävlingen i Kristianopel fick vi uppleva att en traktor välte (dessbättre utan personskador) och att en annan helt plötsligt stod på fälgen medan det gigantiska bakdäck et låg kvar i gräset några meter bakom efter en punktering. Traktorerna maskin. En som tävlar fingervisning är av varierande kan möjligen vara och soliga vädret sort. att och nyare maskinerSåväl större Mikael Petersson årets segrare, Det erbjöds serveringsom rådde. som äldre från Rödeby, och mindre kör, , utställare rattade en liten från olika företag det är upp till och rapp traktor. visade upp sin den tävlande Att köra traktorra verksamhet och att välja vad de minsta kunde man vill ställa upp söndagspromenad ce är ingen roa sig med med. En stor . Det studsar ponnyridning och stark motor ger häftigare och och att provsitta stora förstås fördel häftigare ju på raksträckorna mer banan körts upp, endet på besökarn traktorer. Lemellan portarna till (höbalarna) ett smärre styrkepro slut är det närmast unisont as läppar var medan man v att ratta i när dagen var vänder smidigare rätt riktning. över och troligen och återvänder de snäva momente tjänar tid i de Publiken såg flesta n med en mindre när ut att ha en trivdet åter vankas sam eftermid traktorrace i byn. dag i det varma

Islamistisk milis

I en intervju i Humanisternas tidskrift Sans beklagar sig PC Jersild över att KD sitter på socialministerposten, eftersom han menar att KD där utgör en bromskloss för de eutanasi-idéer som Jersild driver. Han säger: – Det är väldigt olyckligt att KD har socialministerposten i den nuvarande regeringen. De kunde gärna sitta någon annanstans.

sid

fängelse om hon röjer

0.se/c lassic

veckans nyh

omponenttillveronella fordonsk kräver (TT). Den internati Components, TrollhäTTan Automotive International karen IAC, miljoner kronor. i Uddebile på drygt 44 gdemyndigheten Saab Automo s in till Kronofo Kravet, som lämnade största som gäller Saab. en ny kinesisk , är det valla i måndags samma dag som nyheten om t. Ordern värbade företage Kravet kommer krisdrab det och Saab bilar från miljoner kronor, order på 582 euro, cirka 120 deras till 13 miljoner pengarna den här veckan. att förfå in pressmeddelande räknar med att förklarar i ett det kortsiktiga Vd Victor Muller bilarna säkrar en del av innan slutet av de 582 få sina löner säljningen av de anställda kan Gunilla Gustavs på Saabs behovet och att s av som bekräfta månaden, något lning. informationsavde

Ambulans lämnar patienter i sticket

sid 4-5

roliga rutan

med Stasi, men hotas med

www. radio1

och vice ordföSocialstyrelsen en ECPAT. Hon ade psykoterapeurande i förening Den legitimer berättelse verskrev redan i menar att Karins g. ten Ann Wilkens ett intyg som kar väldigt trovärdi kvinna som september 2008 trovärdighet. – Det är en rädd styrkte Karins hon varit utsatt Wilkens beskrev berättar vad Men när Ann in blir behandoch lämnade men som inte för, Karins utsatthet man ska bli en, utsattes lad med den respekt brottsoffer, intyget till tingsrätt för påtryckd med som behandla psykoterapeuten de och kolsäger hon. ningar från närståen aret Owe och anmälde polisen. Även pastorsp legor till den nekar Kerstin Carlsinterna utredm som ibland Även polisens son, som känt inte bara SOS-alar Även ambulanssjuk(TT). Det är ningar – CU grunder. STockholm Karin sedan miti sticket. s på felaktiga – hörde av sig personer ambulan för att lämna svårt sjuka patienter ten av 1980-takritik flera tillsynsärenden. med närgång vården får nu beskriver let, er Socialstyrelsen samt en oförmåga att lära Islamiströr n na frågor. Just nu handlägg Istället för att Karin som en elsen al-Sha i dokumentatione Carlund, inspektör på Sopålesman, Dessa – Vi ser brister Maria av den huvudstaden baab ger åtmin mälan mycket trovärr misstag, säger on för tillsynen stone tillfäl Mogadishu tryckninga ta Karins polisan sig av tidigare etens talespers dig person. ligt upp av taktis den räknas. planerna lsen och myndigh polisen och ka skäl. fick Ann Wilssjukvår cialstyre Karin 12 att styra – dit ambulan allvar riktade händelse den hela Soma kens att i sep- på prehospitala vården som nu utreds gäller en lia och henne hela hennes fa-i slagit i huvulämnar, Foto: moham tember 2009 enlig sin Ett av de ärenden som ramlat och misstankar mot ed sheikh in milj var med taEn berusad man noR, aP Mogadishu I stället låste polisen Photo totalför- Malmö pingstskriva ett nytt mars förra året. /scanP ambulansvård. ix för brott mot rörelsen (TT-ReuTeRs) Islam gånger nekades hittades han död. där flera intyg: det senare ng, al-Sh isttill församli abaab ledde Somalias Några timmar rebellerna lämn ”Jag har i svaret, vilket honom i en cell. var föredishu. Det huvudstad Mogaar från huvu har inlett reträ s för jag egenskap av i tolv utsatte sker tten dstad Karin ståndare till rege sidans att en av skäl, men (AU). Soma psyjubel ringstaktiska hennes liska reger som lider , men för de ing som år, säger Owe t ler militä att al-Shabaab per och flesta ingstrupkoterapeu behåltelefonavlyssn Amisom nöd på . Kerra posit Carlsson torka städer. ioner i har försö kontroll grund . inneb kontaktats av andra över kt få tvångsåtgärd stin fyller i: eller avgö är det varken av hårda stride huvudstad Regerings snar rande lindr en vid denna vecka kan Somalia har närstående till svåra satalesm r De semester – det drabb rahman Men centr anne ing. senaste på inleder årets ats av svår över Sverige beOmar Osm n Abdimannen året. (TT). De som torka, och lja kommer in ker som hon STockholm I fyra år reträtten är i stort alregeringen i an beskr flyktingar landet 27 grader kan väder. En värmebö som en ett sådant sätt har al-Sh sett makt ev från lande låta helt ofattba”gyllene dit för Islamiströr landet. Upp till njuta av varmt det har lös och t strömmar att få herra abaab strirättar om, kan dag”. sakna SMHI:s meteoi stora delar av lansom jag uppin i flyktin ingar... En landet. gare helt elsen har inte berättelse hänger Sverige, säger sedan dikta t verklig ledni och ger värme väldet över På gläger i ra, men hennes tididelarna av södra fattat som påtryckn en (polis) grannlände belltalesma lördagen uppg under de lämnat huvudstad Barre störtatorn Mohamed ng väntas i de inre sanningens prägel. ringer r, för rna Kenya av reår då uppr ihop, och bär Siad nnen Ali en minut senare des älde med Karin i och Etiop av veckans solstråla Rage i President rolog Emil Björck. Men även 1991. oret pågå Mohamud den polisanm ien. Mång radio att passa på att njuta Vi har haft kontakt och ibland tt. Sharif kollega till a flyktin islamistger en reträ inte sen al-Shabaa Soldyrkare bör vecka, åter. har även kontakFlera lände gar är boska Foto: FaRah tt från huvumilisen inlett att utrop Ahmed var illan b, väntas regnet stort sett varje hon mannen… Jag abdi WaRsa psuppfödar a seger: taktiska att ha nära som anklagas – Soma lm och på teredan nästa vecka veckan, sedan drabbats r i östra Afrik meh aP orsaker”. dstaden ”av e och när lias reger flera gånger i Photo tats av CU Stockho sekretessbea har av den /scanP att al-Sh nar fram rornätverk kontakter med för Han övergrepp för ing djuren dött ix dessa om på välko uppg värst ut hjälp för abaab behå gången 60 år av a torka a männ utsattes av torka lefon frågats som reger mpositioner trupperna vara splitt et al-Qaida, uppgtern ller militä n bli läget niskor måstoch miljontals r om min patient. – Flyktingläiskor att bo kvar. ingsi andra rad och mycket ra har åstad snart tre år sedan. lagda uppgifte mänmed stöd styrning städer. allvarligt. sakna centr es Vittnen med mat e nu snabbt komm varit ett svårbefulla. Dessu gren är redan bade av och koor al få hjälp brev Det har för mig från polisens styrkor bekräftade att överde styrk av den fredsbevar it diner hiv/a tom är Läget i dör de. och vatten – fick Karin ett risk att rebel lämnade an något hand ids eller lider landet har ing. annars I förra veckan begripligt agerande flyktingläg det en stor rade plats vid ett press Amisom, sade anflera ocku lav hung av förvärrats Diakonia Läkarmissione förvandlas ngskassan som gar.” satt arbet ikapp som ger erkat er ren på han igång en pemöte i sitt n från Försäkri är interna utrednin horn. Bara astrofen i Afrik Talesperso i Mogadishu. Amisom, katastrofin residens. som båda hjälporganisat och bedömde hennes Om männ till stora slum sikt foder till sförmåga. Men nedatt hjälp as i Soma ioner skrev hur de städer. Rage sade nen Ali Moh der jämte 9 000 man som nas 3,7 har start a de värst samling för lia beräk . Med hänlingar för få stöd iskor kan bo kvar amud tror på Karin, kompone djuren är en även miljoner striat även de i en radio drabbade, i nuvarande situation a läkarutlåär en afrik regeringstrupp drabbade. invån vikti hittillstorkans offer insamnt i den – Om man inte ärendet. Om och vill intervju större chansitt vardagsliv, strofhjälp erna, är fler än man ansk styrk niskor blir förhindra att och ned att . akuta kata-g bistå dem Islamiströr are vara har de visning till befintlig ngskassans dat från tidigare cykelolyckorna en. ska man lägga a med manmänflyktingar som behö elsen har I somm ring på rapporte va, även ser att klara ska man utDe allvarliga hotat Försäkri derna – Afrik (TT). vatte baserad Det henne, och ar på sig i ver malmö med att grannlänhar mång anska . här n, säger när den tanden hjälpsändn esjälman tror d, bland annat för der försäkunionen uppger är över, stoppa Diakonias mat och a niskor till är områden där g slog myndigh ingar till ingen ursäkt sekreterar – Om vi FAKTA: SOM säger Marc värsta krisen trott. En ny mätmeto på ett stort mörkertal, männfrån katastrofo starka bilställda. egen utrednin mängeneralreda. Det finns e Bo Forsb de nödsom ansva har omfattangen på det skapsuppföstor del lever som hus, pekar us Holm betyder kan bistå dem iskor svälte mrådena där Karin ALI utrednin att akutsjuk erg. på fast från Allt A ut på gren det ten enbosedan dikta att dra . medi r kabla konsekv nens katas rar för Läkarmiss dö är det dare. Börjar ckors besvär som helt mark igen att de kan bruk plats Karins advokat Myck ts ut i torn Siad eva RudeRs politiskt ringsbolaget Folksam att utvärdera trafikoly på a. lust trofinsatse djure de skador och pået fokus iomycket a sin här sättet, sade Barre här tam instab sättet de kan de hälsoför Läkarmiss arbetsförmåga r. säger Steph när regnet komm allvarligt. n i början av det som leder till pien estora inte ge ständig kontr ila länder. Ingen störtades 1991 ”Med det nya flyktingläg har legat ionen nedsätter hennes framtid. Då en Ndic Björn Hurtig grupp” förser mat till personskador är Soma och att konia. ren i och regering, lig hu från er, områden är med och familjen köpa nya ser sker lika många r, cirka 1 700 per år för respektiv Framför oll över hela lande eller grupp lia ett av värld för all överskåd Diaflyktingar Kenya som tar Etioåret. Etiopien i för kosts djur är ens mest m-Lannes, t. Land Diakonia , har sedan allde både politi allt USA, FN, med mat Kenya och amt. Det ett pressmeddelande. cykel som i bilolycko on Monica Dahlströkriminalinfinns ocksåfrån Somalia. Menemot dess Speciellt Arabiska et har beskrivits kor kan på Folksam i är då männ les ska och malia, Keny finns på plats Ruben AgnARss och som ”laglö haft fulllandet, stöd får och vatten. det Unio tvingas organisatio militära säger Maria Krafft i Soisa och Ugan koncentre men som varit polis fem år, ruben@inblick.se på ge sig st”. sina hem, barn unde medel sökt nen och granl ner – Den rar sina da. gravida därefter lärare I detta maktmisslyckats. änderna säger Marc iväg från här torka r hjälpa till insatser som hushåll spektör, och kvinnor 5 åt gren. under en n har pågå vakuum us Holm på att som är att skapa har med är rådgivare lar i delar eller inrätt extra tt grund av Polishögskolan, stabilitet av nia-kontor lång tid och En anna ordningen. landet, främs ade islamiska grupp att de vuxn utsatta på i Diakon en organ i t regionen vill hjälp i långsiktigt isation a är drab al-Shabaab Till sitt stöd bildahuvudstaden Moga er islamska shari a männ arbet som iskor på horn är adomstokatastrofe för att förhindra ar de vars mål dishu Afrikas Somalia, Diakonia. är att driva domstolarna egna , för att återu r av det att vilka De har uppstå. pprätta miliser. bort de dragit Men nu här slaget ska Al-Shabab stödjer landets 4 En etiopiska måst tillfälliga rätt katas är klass soldaterna av dessa är Kanada, trofarbete e ett regelsom finns Australien ad som en terro regering. till för kerhetstjän i rorganisat och Storb att ritannien, ion Bo Forsb av värld ster, däribland erg, Diako liksom av av bland andra ens den lände sekreterare. norsk USA, flera väste nias gener r, räkna Somalia r inte Al-Sh a och svenska. rländska albestår till FN, EU sämycket abab som stor och flerta sårbart terroristor vid torka del av öken, främ let . st i de norra ganisation. delarna, och är Samtalet om människosyn och dödshjälp – eutanasi – källa:

livshjälp istället för dödshjälp

4

knakar!

du på den Lyssna även enBirgitta Forskaren emusik Almgren får läsa Säpohandlingar klassiska väckelsarbetade om de svenskar

Foto: maRcu s maRke

Innehåll

Växer så det

g Foto: stock.xchn

sade Karin i sjukhus av polisen,rade: år sedan anmälde TV4, som konstate För snart tre förhördes inlednamn) en polis ”Polischefen ens Karin (fingerat Få andra, om misshandel. ningsvis kort. för våldtäkt och hördes. Kvinnan utreda misstan några, vittnen . Istället för att misstänkt av g på sina skador” hade rättsinty karna, blev Karin mot totalförtre dagar flera TV4 hade under , polisen för ”brott för telefonKarins situation olika inslag om svaret” och utsattes rättspolitiska vilket fick KD:s avlyssning. Szyber att mediebevaktalesperson Caroline e myndigTrots massiv lades TV4, friståend annat kräva att en ning i bland – ska ned polisen själva mot polisen het – och inte utredningen åtgärd. tt. någon utreda polisbro nu i maj, utan säga att när det – Jag kan bara går som Karin fall ra anmälde är ett av tvåhund man vad det I augusti 2008 förhon hade ett till åtal så undrar är den polischef och vet inte om det för våldtäkt e beror på. Jag hållande med, om en friståend kåranda, eller s misshandel. vara lösningen, lakan lämnade myndighet skulle Ett nedblodat det se över varför övergreppet, och men vi måste in som bevis för gsvis sade hon till blev inlednin är så låga siffror, polischefen frånvaro. TV4. anhållen i sin senare dagar När Karin några en gick polisens sig tillrätta på Efter TV4:s inslag till försvar hade funnit att den sig gar det interna utrednin kvinnojour visade polisen via tidinte längre var för den anmälde anmälde polisen där den utredanningen SKURK, anhållen. de för detalsenare är polisen de polisen redogjor Snart tre år i polisutredningen, tjänst, inga vittnen jer och fakta fortfarande i terial och polis tidigare inget bevisma som åklagare ng är hörda, och med hänvisni förvägrat Karin har granskats. ishär året kom till sekretessen. I början av det tillbaka påpekade detta lakanen Karin blodiga När tället de att rikspolischefens postpaket, utan förhållande för till Karin i ett Bergström, uppMats ts. f stabsche utha undersök polisen – som att anmäla den manades hon Utredningen mot maj i år – som lämnat ut ned i polisen, lades redande tidslutligen om fallet till till någonting. all information ledde inte fram trots att han själv ningen SKURK hemligstämplat i september 2009 berättade Karin hela utredningen. gjord, vilket I oktober 2009 historia i TV4 Nu är anmälan justitiekanssin dramatiska till att där rikspolischefen ledde pet, endast Kvällsöp daren, medförsvarade sig lern friade polisutre ar Bengt Svensson del av handling höll på att utrean Karin fick med att ärendet som hon tidigare . om utredningen das av åklagare sedan uppförvägrats. För några veckor att Nyvisade det sig återigen TV4 Bland annat märksammade för att ta Karins situation, efterpolisen – istället heterna Karins gar på allvar – riktade interna utrednin polisanmälan som polisens kför brott tre års efterfors ar mot henne misstank – efter närmare Karin sig för att lägga varet och att mot totalförs ningar – beslutat lyssning för telefonav utsattes ned ärendet. jag i sängen och som tvångsåtgärd. – Det var blod till då jag fördes var medvetslös

FAKTA: STASI

STASI, Ministeriu tysklands hemlig högkvarter i Berlin I mitten på 19 nen 91 000 anstä både Östtyskland Det utländska Undersökningar i verksamma i Sver Efter Berlinmure för allmänheten, f och familjemedlem anhöriga.

Traktorrace är precis vad det låter – maskine r som normalt drar harvar och om vem av dem plogar tävlar som är snabbast. Det går till som så att de 16 deltagarna möts i så kallad parallellstvå och två lalom där vinnaren går vidare och så håller man på tills en segrare korats. Skillnade n mot när Ingemar Stenmark en gång åkte parallellslalom mot sina medtävla re är att portarna i traktorrace består av höbalar.

Ruben AgnAR

5

saab krävs på 44

na se att hela msbekämpning gick till fattigdo Men det är i annat. finns och inte till de regler som vilka enlighet med som reglerar i ett enligt DAC kan anses ingå utgifter som bistånd.

I östra Blekinge har även det årliga traktorracet sällat den skaran då årets upplaga, sig till som kördes på byn Kristianopel en åker utanfö , samlade över r 1000 åskådare.

Positiv bild

av DDR:s Christian system Halbrock, en annan Stasi-arkiven som studera forskare vid samhet i Sverige Günter Borma t Stasis verk, beskriver politiker såg ningar från nn får regelbundet förfrågjournalister mellan fingrarvarför svenska tyska spiona vill ha inform och forskar get i Sverige na på det öste ation berättar samtid från Stasi-arkiven, som . – Svensk a DDR:s samhä politiker hade en Sverige delvis igt om att intress men bild av et från llssystem är begränsat. positiv Uppgif som – Forskare . Därför var ganska terna i boken och journal är dessuto kräftelse på de av att gripa var man inte så intress att ta del m en beav vårt arkiv, ister är välkomna att journal dessa eraister som Flemm Sørensen än 110 kilome som rymme I denna politisk spioner, menar på Jylland han. ter skriftlig ing r fler a miljö var sposten i och Stein för DDR:s staplats i hyllorn inform det naturlig Danmark Viksveen pressattaché a, säger Günter ation som t på Stavan blad i Norge Wolfgang vara nära till Inblick ger AftenEschka vän med Aftonb Bormann – som både och berätta sett Stasi som Dieter r film-, fotoladet-journalis att med hemlig erkänt att de förStrand och och videoa att information i var några information Gunnar Fredrik ter rkivet tillkom En av de Günter Borma skandinavisk – inte mer. svensk sson. nn ar beskriv a undantag. som finns den svensk sonliga uppgif er med a Stasi-listan, ter och namn hur alla perStasi intres som journal Stasi strax Björn Jensen, på förstördes innan organis ist Birgitta Almgrserade av Sverig kratiska partietknuten till det sociald var i mars 1990, ationen upphö av e medan de emo, till Socialis rde och Stasi hade ens forskning visar registerkort len och till skriver register tinternationaatt DDR Bommersvik. som beett stort intress och att den ter och rappor nummer, inkomna Två e veckor för Sverige östtysk rapportörens placeri a statsledningen ett positiv Björn Jensen, före Palme-mordet finns kvar. ng fortfara t gensvar lämnade mötte På Stasi-ar som hade nde från svensk Framstående kivet pågår nig, den rappor omfattande täcknamnet a politiker. idag ett arbete med litiker som socialdemokratiska mest betyde t som Stasi klassad Köpussla ihop att restaur skolpoStellan Arvids era och sönderrivna e som lsefull av Stenholm rapporter. rapporter. Königs samtlig son och kombinerade Brita a exempelvis Beteende tunga för dikta Beskrev I dagarna turer parti och kom forskar militärpolit Björn Jensen grens nya en Birgitta bok redogjorde Almik medlemmarna rige. Boken ”Inte bara spioner” för de ut i har i det sociald viktigaste partiet och för att Birgitta skapat debatt, inte Sveemokra berätta minst tiska Almgren de om dagen för gång till först har fått de partiet. Dessut situationen i riksmilitärpolitisk därefter hotatssvenska Stasi-arkiven, tillom beskrev s a men den situatio med fängelse om troverser nen slöjar de svensk inom socialis i Sverige, konhon avsamt kontak tinternational Den svensk a namnen på Stasi-li ter stan. en, polska Solidar mellan svenska forskare på a hållningen förvån LO och ar tyska Stasi-arkiven. itet. politiska uppdra Han leverer – Att hemlig g i sitt eget hålla läsning knyta nära mokratiska ade dessutom det som Sverige land med på det sätt band socialdepartiets interna gör är ett att skapsföreninge till DDR och att Stasi. beteende netecknar telefonlista via vänsom diktaturer, n DDR-S till positiv bild menar Helmu känler-Enbergs verige skapa En annan av socialdemokra på Stasi-ar t Mülhemma i Sverigekommunistdiktaturen en mer i Stasis kivet, som derat vilka t som förekom har stuinformatörer register – här chef Ulf Svenss hade i Sverige Arbetet belöna . Kolmårdens och agente r Stasi förre under det des on – med var medaljer och med Sten kurortsvistelse i sin tur god kalla kriget. – Det är ofattba Andersson, utmärkelser vän rt att en demok uppdragsgivar Olof var Carlsso handla så! från de östtyskr, rati kan n, och rappor Palme och Ingna. a tära anlägg Birgitta Almgre I Birgitta Almgre terade om ningar för milin beskriv ns bok ”Inte blev ”ett u-båtar pings hamn ner” avslöja tyngdpunktsla er hur Sverige bara spios att nio av med omgivn , om Norrkökriget, en säkerhetsanor de finns med nd” under ingar, samt brygga och på Säpos lista 57 svenskar som kalla om buffertstat och väst. chefens sommadningar runt svensk samarbetade över person mellan öst Det a Säpoer med Stasi rstuga. syn på socialisgällde att sprida en är journalister. som Hans kontak Statistiken positiv visar m, tperson identifiera att journal gativa person hette Dieter prioriterad var Stasi-ag fientlig ister var en er Schwartz grupp för ning och inflyteloch genom opinion t-neoch var djurpa ent, rektör i Rostoc DDR och ryktade säkerh sspriddess berksdiseagenter etstjänst. ges integra son ta emot k. I april 1988 fick Ulf förhindra tion i västs SvensDDR:s heders försvarssystemSveritack för alla Almgren nål i guld konstaterar kontakter . som som förmed att från inget lats. an-

med retorik – Ja, det är farligt i fack som placerar människor tärande, som som närande eller Denna nyttiga eller parasiter. Den är hat. retorik legitimerar jobbar också felaktig, exempelvis a och en majoritet av invandrarn försörjer sig själva.

Foto: riksdagen

för att vi beGaltung varnar Breivik gjort traktar det som störd mans som en enskild har analyoss lösa proDe senaste veckorna verk. Att vi tror Den norske spärra in hoserna varit många. blemet genom att skaren anstalt, freds- och konfliktfor nom på en psykiatrisk att Breioch glömma Johan Galtung menar stänga dörren med istället är viks dåd skall jämföras som skett. Nej, det utförde tankarna som det som nazisterna det idéerna och t och är bombattenunder andra världskrige mans När nyheten om är bärare av som Breivik oss, störd nådde enskild bekäminte som en tatet i Oslo först farliga och som måste flesta att det i samhället, verk. trodde nog de pas. De finns ute Breivik är att islamisett anser ännu Galtung spärras in! handlade om även om Breivik utgåva av attentat. När en ”moderniserad” tiskt självmords inte antisevi sen fick nazismen. Han är Breivik och timmarna gick och Anders Behring t. Som Hitngarna på mit men antiislamis har mycket höra om masskjutni Osama bin Laden mot rasblandning var en vit redet rasade de att ler om och även Utøya, multikulturgemensamt, attentatsrasar Breivik mot olika utopier. norrman som var talar inte om presenterar helt och föralismen. Men han människosyn, mannen, blev chocken Samma vidriga ras utan om kultur. av massmörvåningen stor. samma metoder a för att De förutfattade antaganden Hitler andande och terrorism planSom nazisterna och och ideoom ännu ett ondskefullt av famåste utrotas uppnå sina politiska utfört såg att judarna ariska lagt terrorattentat syften. den rena logiska som ras för att arabisktklingGaltung natiska män med stammen, så menar under det att demokratiska ande namn, som Breivik har Kampen för det Akbar, Alatt Anders Behring behöver till det man ropade ”Allah och öppna samhället attentatet, en liknande inställning och i Varje ny lah Akbar” utförde ständigt utkämpas. ”svärmultikulturella samhället erövra de deBreivik byttes ut mot en ljushyadsvenskgeneration måste synnerhet till muslimer. a och det morsdröm” med mokratiska idealen. menar att det oskuldsfull från Anders. befrias klingande namnet rena Norge måste ralismen och Islam. och multikultu ner slagit Bomben hade inte bara rtiet slagit sönder idyllen, och Breivik utsåg Arbeiderpa Oslo ra denna i i det sommarfag tomas till huvudmotståndare ungdomarrtiet bland de 500 – 600 ander kamp eftersom Arbeiderpa och också i vår e partiet na på Utøya, men är det statsbärand gsvärld. Hur banar partiet egen föreställnin enligt Breivik så en ung mänralismen var det möjligt att vägen för multikultu de norsk och niska – med entydig och därmed så ”fördärvar uppväxt nordisk bakgrund,

Foto: riksdage n

I Sverige är uppgifterna svenskar om vilka som sama Stasi hemli rbetade med gstäm I Stasi-arkivet plade. i Berlin är uppgifter samma tillgän är intresserad gliga för alla som e. – Stasi-arkiven här gängliga för svens i Berlin är tillka forska journaliste re och Bormann, r som vill, säger Günte Stasi-arkivet lin. s chef i Ber-r

Hillevi Larsson (S) Riksdagsledamot

.

Norge med muslimer”

skulle gär-

okrater en – Vi kristdem biståndsbudget

Svenska jo urnalister och forskare är välkomna hit!

att

Foto: riksdagen

Foto: scanpix

F

negati

Riksdag

Marknader, stadsf ester, konserter, teatrar och festiva sommartid lockar ler – alla har de stora mängder det gemensamt besökare.

ter

inrikes

Det är natur ligtvi

r som med kristna värderinga till en grund – kunde utvecklas massmördare!

ipartiers sympat avvisar dessa ing av om minskn ” krackelerar sörer förslag isörerna hos ”bäst i klassenigt. allt mer bibiståndet. Sympatär också mer därmed betänkl sticker ändå S vensken blir C, M, FP och invandrarvänMen – Sverige stånds- och negativa. spektiv. Tillpositiva än gmottagandet ut i ett EU-per Luxemburg, aternas stöd. lig. Flyktin med Sverigedemokr grupp som större välvilja sammans enda ses med allt Holland ligger trupper är den sig genom att demokraternas att Danmark och om ut mål Trots Sverige blåser det – EU:s a klart skiljer en vi klart över gt mer negativ intåg i riksdag tiv – full motna år 2015 vara väsentli Endast medlemsländer protill bistånd. ur deras perspek ågor. upp till 0,7 isöän positiva hjärtefr skall ha nått av SD:s sympat nde Svevind i deras EU:s mål under 15 procent bistånd var cent av BNI. BNI. . En hårresa Vad gäller Då procent av rer är positiva Europa 2009. som 2010 var 0,56 rige bäst i BNI. ligger länder låg siffra. procent av Skamligt nog enlåg vi på 1,03 ke och Italien era är dock ner under e Tyskland, Österri de siffrorna. att konstat 2010 föll vi Intressant och vi hamnad även långt under svilja och toleranti procentmålet Luxembistånd hur efter hand nde går på andra plats årliga r från SOMflyktingmottaga frågor har ju visar den Undersökninga dessa Göteborgs orburg. Detta vid Att hand. Båda Aidwatch som att institutet människosyn. rapporten visar tydligt utatt göra med Concord släppte Universitet Sverige i hög biståndsvilja ganisationen svensken och juni. svenska folkets ihop med lanför den ”öppna i mitten av sträckning står är något vi hör i hög grad ktur. iska konjun famnens politik”över. Men ockkritiseras Sverige bidets ekonom inI rapporten kristider är skall vara stolta slå vakt om. sbudgeten I ekonomiska skall svagare än för att i bistånd er som inte så något vi iljan klart gör i kostnad ståndsv aterna Under er. kludera msbejunktur Sverigedemokr skäl till fattigdo under högkon och under den verkligen inte ade direkt går dessa frågor De kritiser 1990-talskrisen risen sjönk bikämpning. itet för sitt namn. är flyktingmottasenaste finansk och generos kostnaderna kraftigt. Givmildhet , skuldavskrivståndsviljan positivt. Enskilundersökgande i Sverige världen, kostär alltid något som SOM-institutets att kvinnor, eller länder ningar i tredje ka studenter också ga da människor ningar visar människovänli nader för utländs nationer i ildade är mer präglas av är alladbygg yngre och högutbän män, äldre handlingar och ambass attityder och Tyvärr behand biståndsvänliga . Tjänstemän sina andra länder. dade. vinnare länder tid övriga a och lågutbil lar de flesta biståndspositiv ar på samma är klart mer biståndsbudget e. sätt. än arbetar tveksamma TOmas bort de tveksam s mest Räknar vi r finner du de når Sverige ande litiskt erna Partipo ma kostnad väljarna hos upp till 0,89 biståndsvänliga Miljöpartiet bistånd endast Alltså en bra BNI. Vänsterpartiet, Med procent av lla bimokraterna. det natione ent och Kristde av bit under ive 62proc på en procent 69, 67 respekt som ståndsmålet av Sverige 3 BNI. Bilden

veckans nyhe

nappt hade ABBA-profile Sveriges mest n och en av folkkära sångar Andersson e, Benny och hans son Ludvig tat i tv-prog , berätrammet ”Skavl alkoholproble an” om sina snabba replik m, förrän Systembolage kom: Hela sättningen ts kunna beställ Systembolagets ska ningarna i fortför att kunna as på webben och förutsättdet svensk erbjuda hemlev a folket ska erans till omgående som System utredas. ”Ett hela bolagets styrelse står pressmeddela beslut bakom” intygar här veckan ndet som skickades . ut i början av den

alkoholens

2011 redagen den 22 juli den i Oslo och tisdagen i New 11 september 2001 kommas York kommer att våldsihåg som dagar då ansikten – ideologierna fick Breivik och Anders Behring Osama bin Laden.

och Biståndsvilja ns flyktingtolera

K

Stasiforskar

– Att hemlighålla läsning på på med, i DDR höll man det sätt som Sverige koll på gör är ett sorn Birgitt alla, säger Helmut Müller-Enbeteende som kännetecknar Säpohandli bergs, när vi möts i Stasi-arkivets diktaturer, säger Helmut Müllersom samarb foajé. Enbergs på Stasi-arkivet ett hot om i BerHelmut Müller-Enberg lin. Han har studerat vilka s är hon röjer n inforverksam som forskare matörer och agenter Stasi på Stasisamarbetad hade arkivet i Berlin och har i Sverige under det kalla bland ankriget. nat studerat vilka informatörer – Man kan självklart inte använKan du jäm och agenter Stasi hade da begreppet diktatur i Sverige om Sveridra nordiska under det kalla kriget. ge, men agerandet mot Birgitta den svenska Han föreslår att vi genomför Almgren är högst ovanligt bristen på öp för intervjun på ett café ett en demokrati. kvarter – Alla lände bort, och på vägen dit Svarta markeringar i stenbeläggpasserar till Rozenh vi en övervakningskamera ningen visar hur Berlinmuren i ena visar vilka änden av Stasi-byggnad fram till år 1989 inneslöt en, som Danmark har Branpåminner besökarna om att vi denburger Tor i de östra hållningen, ä delarna även i dag lever i ett av Berlin. samhälle vetenskapsmä som inte riktigt litar Om man lämnar markeringarpå sina information s medborgare. na för muren och passerar sig. I Finland under Brandenburger Tor hamnar punktuell. Ma man CIA och Säpo har Stasikartotek på den kända allén holtz är offen Unter den Helmut Müller-Enberg Linden som leder till s tänder utvecklingslan en annan en cigarett och berättar olycksbådande påminnelse att Stasi öppna sig, ung om försökte förstöra vad viktiga delar det kalla kriget handlade – Men Sveri om. Hillevi Larsson av sitt arkiv när de förstod Unter den Linden byter t (S) att har inte gjort nämliRiksdagsledamo DDR skulle kollapsa. gen ganska snart namn I kaoset Vi här i Tysk till Karl som bi- Liebknecht-St som uppstod när Stasi inte räknas förlorade rasse och på gaatt en demokra – Nej, det kan minska tunumret makten över arkivet är ett sätt att försvann 31 tornar en byggnad lyxen att acce stånd. Detta enproäven det kartotek som upp sig som fortfarande bistånd så att innehöll Genom att ag orsakar anslaget till uppgifter om vilka medarbetare . Det är fel. politiska förvecklingar tillåter sig inte runt om i cent-målet frångås Stasi hade i utlandet. världen. Det är ofattbar Så småningom visade Här finns nämligen Stasi-arkidet sig kan handla så! att amerikanska CIA vet, där den beryktade hade fått östtyska tag på detta kartotek, säkerhetstjänsten tidigare som fick Menar du att Sv hade namnet Rosenholz-kar sitt högkvarter. toteket. en diktatur? I början av 2000-talet över– Jag skulle utt lämnade CIA uppgifter Alla övervakades till olika annat sätt. Det regeringar om vilka Det var inte säkerhetstjäns personer att säga vad tens som samarbetat med effektivitet som gjorde Stasi. Det nar en diktatur Stasi så är därför som svenska ökänd, utan snarare Säpo i dag lighålla dess stora läsning sitter med dessa uppgifter, omfattning och att alla som är ett beteende som medborhemligstämplade. gare övervakades. diktaturer. Man Helmut Müller-Enberg – Vanligtvis brukar ett s förvåinte använda b lands nas över den svenska inställningsäkerhetstjänst hålla reda tur om Sverige, på vad en, där regeringsrätten en liten andel extremister i somras mot Birgitta Alm håller beslutade att den svenska profesDésirée Pethrus ovanligt för e sledamot (KD)

att Är det rimligt en biståndsbudget ader innehåller kostn ttagför flyktingmo ssadande och amba er? byggnation

/ sCAnPIX

hovEt

aP Photo/ kungliga

Sommerlath.

iljon hund

redrik Reinfel dt har sagt: – Jag hoppas just nu inför kunna jobba 80 – givet till nomiskpolitiskmycket viktiga ekoatt jag får behålla hälsan och En fempar del är relatera a beslut som till viss vara frisk. tiutredning de till den anspartierna med Allilivslängden ökande och Sociald Statsministern i förhålla terna har emokras somma nde till ett icke tidsenli tillsatts med medalen, gt pension den tydliga ambitionen Visby, handla rtal i Alssystem. Länder som att hitta metode som han de om det vägar för att anser r och Spanien, Portug Grekland, Italien, höja pension framtidsfrågan vara den största utredningen al, Frankri såldern. I flera har att ke med har man enats överskuggar , den fråga som på se över alla allt annat, formera sina ett kraftfullt sätt reåldersgränser om att den ökande nämligen pensionssystem ler pension som gälålderskurvan det krävs Annelie Enoch erna. Syftet . Till tillhörande politike och är de medellivsläng r med mod att högre utmaningar en väljark Riksdagsleda son hället står och som samår som inser sämre pensiond inte ska resultera inför mot (KD) det ohållba ra i den nu i annat pension vad gäller bland er. fungerande ssystem I Frankrike ordningen. – Nej, jag et, sjukvår den och äldrevå går man anser att 65 Samtidigt till rden. i pension årsgränsen farande är som i genomsnitt exempel fortrimlig. Dock emot att jobba många ser fram 58,8 redan behållet att års med det förBeräkningar ålder. vid man kan dra som kämpaförbi 65 år, finns anvisar att få stanna frivilligt tills barn som vartannat kvar till den gränsen r för att orka fram föds idag vill och orkar. man är 67 år om kan se fram emot sin . Till man exempel går en livsmed egen 100-års elsarbetare dag. Redan finns nästan i genomsnitt i pension två miljone redan som är över r svenskar medan manlig vid 59 års ålder, 64 år, och cirka 800 000 som är över för att få forsättaa forskare gör allt 80 år. I Storbritannien arbeta efter 65. planera sionsminister / sCanPiX r penNyligen Jonas EkstRömER berättade fram till. foto det komme Steve Webb för att Kalla Fakta kom om landsti nyheterna r TV4-programmet ngsanställda miljon hundrafinnas cirka en halv dager än den som terskor som sjuksköåringar år , ställer fadern i annan väljer att 2066. deltid för gå far Walther Sommerlath att över huvudner på Idag pensio göra angående hennes orka jobba låtit Erik Norberg neras svensk taget kvar. nomsnitt g som drottning Silvia en i gevid 63,7 Den undersöknin Skillnaderna års ålder. Eva vi fortsätt Om lan olika gruppeär alltså stora meler på trodet viset Erik Norberg r. Även kan a scenario den nya Hur påverkas framtid Statsminister se ut så här: ett pensionsutredndet måste har doktorehanunga det tillför ny kunbarn, Vi är Reinfeldt hänsyn till. värdighet av att bilden, mer än att ingen ta och andra var studenter Almedalen sa . affären under också att procen historia betalningen under Lars-Arne i att t av våra riks20 rat i Sveriges skap om själva sade där det framgick G Staxäng in oss på att ”vi kanske får ställa schef Under 40 centatt han varit liv. Riksdagsleda ha två långa FAKTA: ERIK NORBER provärldskriget och av våra liv förvärv ett led i ariseringen. Johan Åsard, redaktion r att mitt i livet karriärer mot & ledam FN-uppdrag? sarbeta med dessa nya och haft välkomna är filosofie dokhar bilden för under och 1942, fakta, pensionsgrup att r född vi Kalla arkivarie Förändras sedan vid ot i de senare på komålder bli egna Erik Norberg, har fram, men pen (M) den bild ni gav Erik livetNorbergs universitet och företagare”. 70 års lever vi som 40 procenten – Oavsett av uppgifter? Är du nöjd med nya fakta kommit ligt framtid tor vid Stockholms Erik drar den nya uppEtt häroch aktivare pensionärer. Alla förstår inom projektet Svesperspektiv, – Idag går Norberg och hovet som historiker att historikern tanke på att dessa Erik tom – petens med menar att att det ungefä en Someller? skrivit en avhandling as har sådan ordnin tolkas som att Walter längden inte inte oberostora slutsatr en pension tre arbetsta världskriget. Han gi så är denna utredning tydliga slutsatsen gifter skulle kunna Norberg drar för kan fungera ander är på har gare. Redan Även vi i rige under Andra a. att fly från av Walter Somsammanhanget . ie, chef för KrigsSverige måste om 25 år kommer det att ende. I det här merlath hjälpte Wechslerså, men jag Wechsler fick hjälp ser av de nya uppgiftern pensionssystem vara arbetat som krigsarkivar inse att av drottningen. Hela västvär vara Tyskland? på två arbetsta närmare en pension riksarkivarie. et behöve han ett uppdrag Tyskland. Det kan merlath att lämna lden och meras och är arkivet samt som gare. Detta i synnerhet Europa om de uppgifter är nöjd med den tvärsäkra slutsatfakta stora slutsatatt det normal r reforhaft åtskilliga FNvi måste se – Ja, absolut. Jag I sak är vi överens och Euro-lä skulle inte dra så Drog inte Kalla vara att genom Dessutom har han över pension innebär att a inte kan tydligt Somfinns inga som talar för nderna Det väldigt Walter och internaatt fram. uppgifter Unesco – sreglerna. redovisade menade och finns Ja, står jag tror som kommit ser. Det bilden, vi ser när ni en sker redan snittspensioneringuppdrag för Unido t. cka när det en flytt från i ariseringen av sionsåldern att vi måste höja peninom arkivområde vid 63 års motsättningar i sak. att Wechsler förberett att vi hade en kunskapslu merlath var aktiv ålder. och så tionella engagemang för RubEn agnaRsson att ni saknade upp65 års ålder. att fler kan jobba efter varit styresman Sommerlath betalade redan tidigare, oberoende trots har vad Tyskland gäller Tyskland Norberg Erik se. Ingenting av det systemet tar Men det är viktigt apsakademien och av Walther Sommerlath hur affären gick till. gifterna om en bytesaffär? utan det att hänsyn till Kungliga Krigsvetensk slitna att de nu fått fram förändrar Vitterhetsakademien. de som är Det var ingen värdering redovi– drottningen så inte kreterare vid Kungliga 3 orkar jobba som vi r inom politisk 5 vidare. fanns ett dokument Han har skrivit publikatione ap. samt arkivvetensk och militär historia

merlath. sin fabrik fick Som betalning för kaffeplantage och han nämligen en Det gav hotre tomter i Brasilien. d till Brasilien, och nom inresetillstån strax före andra han kunde emigrera världskrigets utbrott. s föräldSjälv flyttade drottningen Alice Sommerlath rar Walther och Brasilien 1937 . Fatill Tyskland från Tyskland med sina miljen blev kvar i kriget, och familjen barn under hela att återvända till fick inte möjlighet nästan två år efter Brasilien förrän 1947. krigsslutet minnesbilder – Jag har inga egna eftersom jag var så från den här tiden . Efteråt orkaliten, säger drottningen tala om kriget. Jag de ingen heller att att upplevelserna antar att det var för var så våra att hantera. genomlevt kriget – De som inte med att förstå hade också bekymmer säger drottalla dem som drabbats, lande. ningen i ett pressmedde RudERstam

iv annat perspekt

FOTO: sxc.hu

Undersökni Efim Wechsler rädke fabriksägaren i sista stund, dade sig ut ur Tyskland med Walther Somtack vare affären

Tomas Enerot h Riksdagsleda mot & ledam pensionsgrup ot i pen (S) – Jag har kritiser at regerin ras ensidig a fokusering gen för desionsålder på höjd pensom pensionssystem enda väg att stärka et. Väsent gare är att ligt viktiupprätthålla ning, förhind full syssels ättframför allt ra utförsäkringar och säkerställa att fler får lighet att möjarbeta fram till 65. Jag sluter dock uteinte åldersgränser framtida föränd i pensionssystem rade et.

Foto: riksdage n

En halv m

F

emigrera Tysk jude kunde att den judisngen visar

med sin far Walther

respons - ur ett

Foto: riksdage n

Fakta har unTV4:s program Kalla drottning Silvider lång tid granskat allt drottningas familj, och framför . ens far Walther Sommerlath

till att den judishar kritiserat, ledde flytta till Brasilien ke ägaren kunde och undkomma förintelsen. för vad jag skul– Jag var inte rädd söka i arkiven. le hitta när jag började hade anledning Jag visste att jag inte drottning Silvia, att vara orolig, säger i både Tyskland som har sökt i arkiv i sin fars efterlämoch Brasilien samt nade brev och papper. på sin hemNu publicerar hovet g som drottsida den undersöknin Tidigare krigsgöra. låtit ningen riksarkivarien Erik arkivarien och och kompletleta Norberg har värderat Inte rädd för att att det köp av s uppgifter i en terat drottningen Den visar bland annat Kalla Fakta som g. egen undersöknin en fastighet i Berlin

varit mycket Granskningen har Sommerlath som kritisk till Walther som nazist i programmen utpekats i ariseringen – och anses ha deltagit t av judarna det vill säga utträngande i Tyskland livet ur det ekonomiska under nazismen. detta nya uppFör drottningen var därför under ett gifter, och hon har egna pengar gjort halvårs tid och för g som ger en en egen undersöknin annan bild.

veckans nyheter

Bör pension såldern höjas?

oto

far, Walther Drottning Silvias strax före Sommerlath, köpte utbrott en ets andra världskrig Det ledde till fabrik i Berlin. ägaren kunde att den judiske och därmed flytta till Brasilien . undkomma förintelsen undersökning Det visar en gjort tillsom drottning Silvia riksarkivarien sammans med Erik Norberg.

En ung Silvia tillsammans

ett annat pers

FoTo: HenRIK MonTgoMeRY

r rottning Silvias fa d år tv n re a kt fa Nya

r veckans nyhete inrikes

GEN S DE JUDISKA FÖRETA FAKTA: SÅ KVÄVDE av den ekoTyskland på grund

Den 12 oktober 2011 skriver kansliet i sitt beslutsunderlag: ”Genomgången visar också att innehållet i kategorin ”allmäntaktuellt” nästan uteslutande består av inköpt material från TT. Detta innebär att tidningens egenproducerade material främst faller inom kategorin ”intresseområde-ej aktuellt”.” I själva verkat hade varje utgåvas huvudartikel som regel allmän nyhetskaraktär. Av de artiklar som kansliet bedömt som "allmänt aktuellt" i de tidningar som kansliet själva mätt låg snittet på 62 procent eget material. Till detta kom tidningens ledare som i princip alltid hade allmän nyhetskaraktär, samt tidningens nyhetskommentarer och nyheter på sidan 3, samt ”lättare” nyheter lite längre bak i tidningen som också delvis både är egenproducerade och allmänna/aktuella. Kansliet bortsåg även från att framsidan nästan alltid hade rubriker som syftade på allmänna nyheter och ofta även en bild som syftar på en nyhetshändelse och skrev istället: ”Urvalet på förstasidan består av rubriker inom tidningens intresseområde (kristenhet och kyrkoliv).” Artikeln Respons beskrevs enligt följande: ”En sida med ofta aktuell fråga inom tidningens intresseområde”, trots att artikeln oftast hade en allmän nyhetshändelse som utgångspunkt och skulle betraktas som allmänpolitisk opinionsbildning. Kanslichef Åsa Finnström vill inte kommentera felbeskrivningen från år 2011: – Frågan om nyhetsbyråmaterial var aktuell i början av er utgivning och har sedan inte uppmärksammats, skriver hon i ett mail till Inblick.

respons - ur

r veckans nyhete inrikes

Pengar-m eller med ål el?

Foto: istockph

Det är inte första gången som Presstödsnämndens kansli ger en felaktig och grovt missvisande bild av Inblick. I det beslutsunderlag som Presstödsnämnden fick del av år 2011 bortsåg kansliet helt från de egenproducerade samhällsartiklar som tidningen hade. Trots den felaktiga beskrivningen godkände Presstödsnämnden Inblicks presstödsansökan.

årdsutredn ngen Sv knam öften vanvm m 5

E g ym be ked om medde ade på e ä WikiPed

Besparing lösningar skrav och stork öksger oapti inom äldrevårde tlig och n mat som närin får de äldre gsfattig både matlu att tappa På äldre st och vikt. boendet Öster våla Tallgården i rare och blev de äldre maghemlagadmagrare – tills på meny e maten återv den erna. ände

ia

Många komm ten i äldrev uner sparar in på maården. För kostnaderna att hålla tillagningen, anlitas ofta storkö nere k transportsträ med stordrift och vid långa ckor Maten tappar som följd. därmed ringsämnen viktiga utseende. och förlorar sitt aptitlinäDessutom ga storkökens är inte alltid moderna sade till menyer äldres anpasTallgården önskemål. i Österv de äldreb åla var ett oende sedan drabb n som för några av ades av år spariver. kommunens Äldreb gare till Västm oendet hörde tidianland, men sedan över flyttades till – Det var Uppsala. då det blev Ingegerd fel, säger Rudäng, som de lägenh eter för äldre, bor i en av anslutning som ligger till i – När matenTallgården. började göras sala för att sedan i Upptransportera blev den ensidig, näringsfattig s hit var inte alls Tallgården god. De som bodde och blev magra på rare. Till re och magslut näringslösninfick personalen tillsätta ler inte bra, g. Men det blev ju helmagen tål inte alltid Besparingsk det.

Tappad

matlust

Den tappad e matlusten de äldre började tyna ledde till att te inte att bort, det hjälpsjukskötersk tillsätta näringslösnin orna började och risotto g. För tzatzik i all ära, i men det var när

raven inom äldreomsorg en påverk fläskkorven ar matsed och de hemla bullarna gade köttkom aptiten återvä tillbaka på menyn på Tallgå rden som nde. att ge synpu fic Ingegerd Rudängs tiklar i Uppsa protester rättar Ingegenkter och rd Ru ligen besluts la Nya Tidning fick ar– Det var nämfattarna att va om matenså lite Det börjad ändra på sig. e med att ark separa , så ja de som bodde t, förklar – Det ledde till a

Regeringe

”Dåli

Den judisk-kristna människosynen lyfter varje enskild

människa till att vara något heligt, alltså något fullständigt okränkbart. Ja, ett mål i sig själv. Aldrig ett medel för att nå andras syfte eller något särskilt syfte, hur ädelt det än kan verka vara. Den judisk-kristna människosynen är människovänlig, till gagn för såväl ateisten, kommunisten, islamisten, som den fromt troende kristne. Sverige gör väl i att bevaras i denna historiskt vägledande människosyn – inte minst nu när Humanisterna, i sin dödshjälpsiver, driver sin kampanj mot det unika människovärdet.

sid 16-17

– Stordrift behöver Risken med långain sträckor är aptitliga att maten utseende sitt närin gsvärde, oc ingens äldresamosä Nilsson Bågenholmrdn pas nu . att fler komm sig av Öster vålas erfar

Eva Nilsso n resonemang Bågenholm konsta terar där det ska vara så billigt att många komm uner lätt som möjlig hamnar t. Foto i ett Bertil ericsoN

/ scaNPiX

4 omsLAgsFoto: gjohn-marko berisha FotogrAF:eva ruderstam

Kristen tidning i sverige AB, Box 15, 34321 Älmhult telefon: 0476-13270. Telefontid Ti-Fr kl. 9-12. Fax: 0476-13272 internet: www.inblick.se, info@inblick.se Ansvarig utgivare: Börje Claésson nyhetschef: Ruben Agnarsson redaktion: Eva Ruderstam, Tomas Ander, Elisabeth Landin redigering: Landin & Souza Bankgiro: 406-2501 Plusgiro: 515868-8 tryckort: Tryckeriet, Älmhult, www.atryck.se Annonsproduktion: Eduardo Souza Annonssäljare: Calle eller Ann 08-59 11 22 00 Prenumeration: Helår 790 kr, (49 nr), Halvår 450 kr (24 nr), Autogiro 65 kr / månad (49 nr/ år) prenumeration@inblick.se, tel: 0476-13270. Utlandsprenumeration: Helår 1495 kr, Halvår 795 kr och Kvartal 425 kr. IBAN: SE85 8000 0841 7891 3118 9434 BIC: SWEDSESS. inBLiCK är en nyhetstidning med kristen profil. Annonserna i tidningen speglar inte nödvändigtvis tidningens ideologi.

Tomas ander chefredaktör

2

När nb ck skrev nyhetsartik ar om aktue a ämnen som säkerhetspo tik rätts ga rågor å dr ngsvård männ skovärde utr kespo tik e er soc a a rågor k ass ficerade kans et dem s n beskr vn ng ti nämnden kategor n ntresseområde e aktue t skr ve se den to fte oktober 2011 Ovanstående artik ar pub cerades under den per od som kans ets beskr vn ng avsåg 6

Läkarförbun Eva Nilsso dets förre or n Bågen början av holm det här året ordnare när regeri till äl 3,75 miljar ngen der krono r på


veckans nyheter

material”

re kritiser ar Sveriges sluten het

När Inblick väl fick del av den bakgrundsanalys som skulle ligga till grund för Presstödsnämndens beslut angående Inblick visade det sig att den innehöll ett fyrtiotal grova felräkningar, felsummeringar och felbedömningar, som konsekvent gav Inblick en lägre aktualitetsgrad än i verkligheten. Ovanstående faksimil från Asps bakgrundsanalys exemplifierar hur bråttom Asp hade och hur slarvig analysen var.

ta Almgren skulle få ut ingar om de svenskar betade med Stasi, med fängelse över sig om namnen på dem som de med Stasi.

mföra Sverige med ana länder och beskriva a öppenheten – eller ppenhet?

Slarvfel och hastverk bakom beslut

er har olika relation holtz-akterna, som agenter Stasi hade. r den mest offentliga än så länge. Där har än tillgång till den som Stasi samlat på nd är offentligheten aterialet från Rosenntligt. Norge är ett nd, som håller på att gefär som Island. ige är tyst. Sverige t något offentligt. kland brukar säga, ati måste tillåta sig eptera sanningen. gera på detta sätt Sverige denna lyx. rt att en demokrati

verige agerar som

trycka mig på ett är inte glasklart

som känneteckr, men att hempå detta sätt är m kännetecknar n kan självklart begreppet diktamen agerandet mgren är högst en demokrati.

– Jag tycker om Sverige så mycket att det är svårt för mig att ge ett i en demokrati, säger Helmut svar. Det är ovanligt Müller-Enbergs, forskare att man på detta sätt på Stasi-arkivet i Berlin. täpper till munnen på en ärlig och uppriktig kvinna, som Birgitta Almgren. Detta är ovanligt Varför tror du Sverige FoTo: Ruben AgnARsson agerar på detta sätt?

mer vi inte att få en korrekt historiebeskrivning. Sverige kommer alltså inte veta hur det kalla kriget gestaltade sig. Svenskar, som via skatter betalar för att forskare ska ta reda på vad som hänt, kommer inte att få reda på vad som skedde. – Jag tror inte att den svenska säkerhetstjänsten Säpo var dålig, men de är ändå skyldiga att redovisa hur många av dessa agenter de kände till. Stasi hade relativt många informatörer och agenter i Sverige, det är ingen hemlighet utan det brukar man ofta tala om, även om jag tror att den svenska politiken påverkades mindre. De som ofta värvades var vanliga medborgare.

– Offentlighet kring säkerhetstjänster är svårt, så det är på ett sätt förståeligt, men det kalla kriget är slut och efter kriget måste man kunna skriva om kriget. Kan man inte berätta om det, kom-

um für Staatssicherheit , var Östga säkerhetstjänst. Stasi hade sitt n-Lichtenberg och grundades 1950. 980-talet omfattade organisatioällda och 100 000 informatörer i d och i västvärlden. spionaget riktade sig främst mot Västtyskland. i arkivet visar att Stasi hade ett 50-tal spioner rige.

ens fall 1989 har Stasis material gjorts tillgängligt forskare och journalister. Många ”nära vänner” mmar visade sig då ha spionerat på sina nära och

Birgitta Almgren får nu lov att titta på filerna, men får inte berätta vad hon sett. Hur kommenterar du det?

– Jag tycker om Sverige så mycket att det är svårt för mig att ge ett svar. Det är ovanligt att man

på detta sätt täpper till munnen på en ärlig och uppriktig kvinna, som Birgitta Almgren. Detta är ovanligt i en demokrati.

men i det här fallet är det möjligt. Vi har 111 kilometer med akter här i Stasi-arkivet och här finns även de akter som har sitt ursprung i Sverige. En del av detta material kommer att publiceras som en bilaga till Birgitta Almgrens bok.

I höst kommer Birgitta Almgren ut med en bok. Hela Sverige väntar på att få reda på vad hon vet, men hon får i sin tur inte avslöja det. Hur kommenterar du detta förhållande?

Är det ditt sätt att hjälpa det svenska folket att få veta?

– Jag kan egentligen inte svara på frågan eftersom jag inte känner till vad Birgitta Almgren kommer att berätta i sin bok, jag vet endast innehållet i de kapitel jag själv skriver. Jag medverkar alltså i en bok utan att veta vad den kommer att handla om. Jag vet bara vad de kapitel jag har skrivit handlar om.

– Ja, det är ett vetenskapligt biståndsarbete. Kommer du att publicera namn på personer som samarbetade med Stasi i din bilaga?

– Ja, det finns namn i den. Kända namn?

– Jag tycker om Sverige mycket, men känner inte landet så väl att jag kan säga vilka som är kända eller okända.

Kan ni här i Tyskland hjälpa Sveriges folk att få reda på sin egen historia?

– Ja. Det är sällan som det tyska folket kan hjälpa det svenska,

– Ju längre tiden går från år 1989, desto mer kommer vi att få veta. Utvecklingen går mot större offentlighet och efter hand kommer vi inte att vara beroende av olika länders öppenhet eller brist på öppenhet. – Vilka kontakter som svenska myndigheter hade med sina motsvarigheter i DDR, finns i akterna. Vilka kontakter den svenska regeringen hade med DDR:s regering, det finns i akterna. Det är bara för forskare och journalister att ställa de konkreta frågor de vill ha svar på.

Ska jag tolka ditt svar som att det rör sig om kända personer?

Ruben AgnARsson ruben@inblick.se

5

ig

g

d

c vg

att de under

b

A

photo

e

Foto: istock

f

En extremt kort handläggning, samt grova fel och motsägelsefulla motiveringar i den innehållsanalys som låg till grund för presstödsnämndens beslut att ta bort Inblicks presstöd. Urvalet av de tidningar som analyserades var dessutom missvisande.

– Stasi hade sällan betydelsefulla personer som agenter, förutom i länder som Belgien där Nato och Europaparlamentet finns. Vad är det mest betydelsefulla som Stasi-arkiven avslöjat sedan Berlin-murens fall?

mvg

Sex steg istä stora för llet för fyra. De änd t är den elever som ringen för tusent i dagarn baka till a komme als sko r tillinförs näm lan. Från och med i ligen en både ino ny betygs höst m grunds skala, gymnas ieskolan, kolan och ino m med syf pa mer rättvisa te att ska bet yg. De ele går i års kur ver som andra elle s nio och elever som går r tredje dock for gymnas ieåret får tsä gamla bet tta med betyg enl ygsskalan igt den .

foto: sxc.hu

Skolstart med ny bet ygsskala

Foto: sxc.hu

Sex bety E) och g: fem godkända (Akommerett icke godk änt (F) systemet att ersätta det gamla med fyra rav tre bety godk godkänd, ända (myc g, vaket väl godkänd) väl godkänd samt icke och godkänd. – Fler

väl godkä nd, C – – starkt väl godkä väl väl godkä godkänd/svagt nd, B Däremot nd, och mycket godkänd. klassas A – myck inte som förän Om det et väl ett nytt för eleven saknas betygssystedringen handlar underlag olika betyg s kunsk fortfa istället ap ges i olika ämne kunskapsre rande om ett m. Det för ett streck ciserade mål- och n finns grundsärsk ett betyg. För på Skolv steg komm som bygge laterat eleverna betygssyste erkets hems prehögre precis er att inneb r på att elever i istället A-E. olan blir betyg m ida. per ska ära Fler förän sskalan en nas kunsk bedömas Det komm ion i betygsättni ai relatio ficerade ngen. Men förän dringar n till specirare och er att bli tydlig kunskapskv Ska löna are för elever att För aliteter. De elever dringen gäller sig läatt hjälpa tiskt krävs se vad att plug Den främs inte alla. som redan lärarna som visa betyg ga enligt det Karin Hectoför ett visst betyg fakhar fått finns precisatt sätta rättbetygsskalata kritiken mot gamla system betyg för vilka den förra börjar i n var att erade krav Skolverket. r-Stahre, enhet , säger kunskaper et inneb årskurs ett betyg schef på ära en eleverna nio komm och nu fortsätta kan De nya ska ha skap. Över stor variation med den er betygen av kunlan även gamla betyg att få beskrivas kan lite sätts har hälften av alla under förenklat sskasom F – betyg som sitt varit G skolan. svagt godkä icke godkä – godkä av dem De komm sista år i grund nd, nd. En nd, D – som fått er iställe de nya Det ska del godkänd/sv E – betyg gränsen betyget t att löna sig ligger på till nasieskolan en när de börjar möta agt känd, meda betyget VG – att plugga . gymväl godn andra Även de och det räckligt skall löna sig med kunsk precis har tillkurs två elever som börjar vika ett att vara ap för att i årsIG – icke kommer eller tre på Fler steg undflitig. godkänd. gymn att När betyg i betygssk betygsskala få behålla den asiet tygen också sstegen blir fler alan gör det gymnasieti n under resten gamla blir bemer rättvi lättare – Det ska d. av sin sande. att höja betyget Den nya löna sig det skall att plugg betyg gen löna sig den sskalan om att man a och enda lägger att vara steg i betyg är flitig. Fler in en extr skolstart. förändringen inför inte höja betyg sskalan gör det Från och a växel.” lättar juli gäller med den årets in en extra et genom att man e att skolm första inistER förordningaen ny skollag Jan BJöRkl Jan Björk växel, säger skolm lägger och nya und lund (FP). gymnasiesk r. Mest märk inister s detta för att nå i börjar gymnolan där de elever Fjärde E. För att betygsnivåerna skalan nationella asiet i höst möts som A, C och få betyg sedan 60-ta Förändring uppfylla et ämnesplan program, exam av nya let hela krave D måste eleven temen har arna inom ensmål, er utom till t för E och betygssysSnart kommoch kunskapskr största delen fjärde gångevarit många. dessav. vet för C. er ännu Det är kunskapskr ringar n sedan För nu fler förän i skolsy Sverige att få betyg aatt eleven byter betyg 1960-talet som dstemet. införs betyg et B krävs Nästa sskala. C och dessuuppfyller hela och årsku redan från årsku höst kravet för tom rs till överv rs sex kunskapskr sju, jämfö då elever ägande rt med avet för na idag A. Krave del hösttermine får betyg från n för och med 14 n i årsku rs åtta.

KD? iledare för rt a p a t s ä blir n

NyhetER

Eva RudE

Rstam

fotfästet för inte tappa n: ”Man får

ns mer än

att det fin

t”

en kandida

Ebba Bush. 73 t, jag är n. . inte aktuell Alf Svensso – Det är on till Inblick Alf Svenss som tror Adeår, säger är en av dem Mats Odell. e idol Konrad Klara kyrka, Din politisk år när han blev förUtbult. är Bengt just 73 i sin perpå Roland inga dörrar, nauer var Utbult förenar – Jag stänger besked. tills – Roland värdekonsers som bundskansler? förbundskansler isansvar och värvar Germundsson gick även journal sledamoten . son socialt vatism. När – Ja, han hade en helt s andra riksdagHägglunds avgång I söndag år, men han ut och berätny dekonservatism han var 87 s Birro parjag. är än till krävde Göran r tydlighet och Marku et till ten är som bäst kandiderade annan kapacit två kandidater – Vi behöve till Rapport. socinu tade att han Efter påtryckningar han kan bli fler den också Det finns gick pargnista, sade n, och det ten, under måntiledarposten. förra året alt medve Gerpartiledarpostekommenterar du det? drog han atur. I november fafrån TV4 Hur oten Bengt sin kandid de att värnar om fotfästet för framöver. tistyrelseledam med analysen baravslöja ju inte tappa dagen tillbaka och ut miljen för – Man får veckor sedan kandidat, r utvärmundsson och För några mer än en nd att en gruppi partiet behöve Sahlberg. nens skull att det finns Television m så att Häggluom Carl-Erik ledarskapet lpoatt tv-jour Sveriges full alkoho lobbar för det är ju dessutot att det vore bra ny deras. en ansvars skull och så inom partiet Adaktusson ska bli Alf förordar själv har uttryck didater, säger karnas ntial g. sade till Exmotkan nalisten Lars litik för missbru på en förik Sahlber det fanns Vi har pote Adaktusson bli partilehet nu hoppas säger Carl-Er som partiledare. vill et erfaren on, vidare, process. Svenss han varken något parti. ju flerårig att bli myck och öppen grundat pressen att av – Utbult har ratiskt sonlig, vänlig tror är medlem som engagemang, i ett demok dare eller ett socialt man med en av dem större. Jag n hantera av Är är – grund. kunna kristen man som Även Utbult efterträdare fråga på klassisk sätt. tänkbara parti så måste r som nämnts demokratiskt att partiledarr hösten. nämnts som Andra persone arkandidater för AgnARsson detta på ett Hägglund. denna vecka , Ruben partiled Göran unde se Larsson till tänkbara utbult (Kd) prövas i Kanal 10 RolAnd han ruben@inblick. erna är Maria AnI en intervju kl. 21.00) får Kristdemokrat, Ebba Busch, Acko KD idag, torsdag tänka sig att bli n. ndsson – Attefall (sänds Svensso Germu Alf Stefan han kan on – och vill. åren i MarValvinnaren frågan om och partiet t av väljark karberg Johanss – om Gud för fick 45 procen valet – är en av dem direktor partiledare Sahlberg, karyd i senaste möjlig efterträdare Carl-Erik som som nämns Hägglund. till Göran tredjestod som Roland Utbultslistan i Västra Götaav de t riksdag riksdapå i procen in namn nsen 8 men kom t personvalsgrä iska väljarnas röster lands län Västrakryss och 16,4 procen des Mi709 fyra kristdemokrat eget mandat, i stället år 1998 placera gen med 2 Utbult fick ett plats men Inför valet rösterna. förnär Stefan och därmed av person son på sjätte procent av sledamot valsedelns som i röster än kael Oscars 8,32 r. gsledamöter blev han riksdag on. gånger fler kryss eller till ministe rösFem riksda valet tillsammans fick 1 509 väljarnas Magnus Jacobss i Svenska Attefall utsågs svalet i september 2010 te stanamn, mokratiska det senas personkryss, efter-plats in i riksdakom en replik riksdagsde kristde Inför riksdag på andra es därmed I måndags annat l i Svens Skånberg fick 11 300 toppade Osdär bland ter och kryssad stod Tuve ryss eller 12,68 debattartike n en ny Andersson, Dagbladet senaste valet 194 personk Anders då 2 009 vällyste i en gen. I det okratiska men fick 1 Gunther, adet i helge ln och fick ledamöterna t av , Pernilla de kristdem ka Dagbl i KD. Sex riksdagscarsson valsede och mer än tre 16,38 procen von Arnold procent av Pethrus och därmed Otto edare mans fick och partil on, Désirée personkryss ryss än förmed tillsam jarnas stöd Irene Oscarss m försvarade Göran des på många personk. ledamöter nkryss kontrade rösterna. fick gånger så Anders Sellströ sex ledamöterna Carlson placerai JönköMikael Anefur ber 2010 4 185 persomed en debattarAndreas ln De stanamnet el (4 185) i septem på valsede Hägglund. i i måndags försvarade Göran drygt en tredjed fjärde plats fick 2 180 personkryss fem I riksdagsvalet e Enochson in tillsammans jämförelse med de och Anneli tikel som i nästan dubpings län kryss. I Gökom även vilket var avgång. personkryss via person Attefall Hägglund. 3 208 Hägglunds i valet 2010, sson riksdagen som Stefan fick hon som krävde stort gräsRuben AgnAR s kommun belt så många gånger fler än Irene före förstateborg t, litiker med förnyelse fyra KD-po procen 16,4 Flera fanns över och mer än nu krav på röster och efsom båda Lega. Det rotsstöd driver . Fem valvinnare Oskarsson, vallistan. namnet David nå Carlson på i Svenska att s i partiledningen rtikel Andrea Carlson are en debatta 45 kryss för terlyste i ny partiled saknades 5 i helgen en Dagbladet för partiet.

Roland Utbult.

on. tröm Johanss uppAcko Ankars för den här mig taggad gjorde bedöm– Jag känner och . Hägglund, r nu att Göstöd i partiet giften, sade han har starktUtbult väckte samn plats som ningen att Roland det kring Göde. Men Utspelet från i kretsen dat reaktioner efter hans lar kandi tidigt starka men några veckor Utt. nd, har Roland ade partie ran Hägglu a Dagbladet störet Svensk i myck utspel sig. d m fått moten Rolansbult inte ändratfast och har dessuto han unkt, säger – Jag står igång disku ståndp för min te i KD. mycket stöd . till Inblick till älla sin plats a g på avgån andra följt upp Rotbult till Svensk Fler krav na har veckan blev veckor och förra av De senaste or sedan, i som krav. I mitten mokraterna land Utbults gsledamoten Han för Kristde nds av. styrelsen beslutade ds avgång Göran Hägglu som län kräva igt Mats Odell Stockholms val på raken. och Odell föreslog samtid ade Mats gång och ydliga språk, n. I helgen bekräft t större. partiledarposte efterträdare. bli mycke erade till ung Kristde att han kandid år föreslo frågan prövas som parjanuari i Redan i a som första skulle land Utbult, bäst i Uppsal är Hägglund mokraterna vem som nd. veckan att Göran tet Förra Hägglu tidistrik Odell. Göran a den mot Mats kom dagen från Uppsal bytas ut pmaning Oscarsson till TT att blev Mikael gglund sagt da KD.

ng glunds avgå kräver Häg Valvinnare

INIONEN ch VÄLJAROP

ionsmätvus fick 3,7 na erna och d hamna agsspärren I al i dag. ed rekord

har partiet edjedel av

riksdagsval vid de EU-val gått tillbaka , 1999 (EU): je i rad där tillfällena 11,76% m vid båda aterna gick valen: 1998: partiet dessuto för de senaste sju 2010: 5,6% ut n 1999 har (EU): 4,68%, valresultaten 2006: 6,59%, 2009 Så här ser (EU): 5,68%, : 9,1%, 2004

ingar får äld re att tappa m atlusten

40-tal fel

Så sent som klockan 20:44 kvällen innan rapporten skulle skickas till ledamöterna, fick Inblick klartecken av kanslichef Åsa Finnström att formulera sina synpunkter till nämnden med anledning av Asps analys. Den rapport som nämnden fick del av visade sig i efterskott innehålla ett fyrtiotal grova felräkningar, felsummeringar och felbedömningar, som konsekvent gav Inblick en lägre aktualitetsgrad än i verkligheten. Asp hade exempelvis inledningsvis felaktigt räknat in tidningens interna annonser som ”övrigt redaktionellt material”. När kansliet hade rättat till alla fel i Asps analys bedömdes de sex utvalda tidningarna ha 49 procent aktuellt material. Många artiklar i Asps grundmaterial hade inledningsvis både klassificerats som ickeaktuella och aktuella, för att slutligen bedömas som icke-aktuella, trots att

veckans nyh

eter

Mery /

scaNPiX

inrikes

ens äldres amordnar e:

Foto: Jessica

Gow / scaNPiX

sparingskrav gen påverk en inom äldreo msorar matse februari deln. I slutet i år av reboendet skrev Expressen om äldNordlund enligt ett i besparingsbe Köping, som hetschefen inte längre slut från entill frukos t på vardag skulle få ägg arna.

Prostesterna mot sparkr Expressens aven och och äggen nyhetsartikel fick släcka kaffetö effekt, är nu tillbak bordet på som centra rsten på boendet, äldreboende a på frukostefterlköket, som ror, reager Ungefär t levererar ade över samtidigt Nordlund. vahög förbru Dagbladet skrev Svensk Personal kning och boend äldreboendeom att kaffeälskare a kraftigt e reager . på upprörda. n i Hässleholm på de tidnin det indragna kaffet ade gsartiklar En var och som följde att det server ransonering de en protes innebar skapaades ett tal koppa fick en privattstorm som bland begränsat r och att annat ande boend glömma paket kaffe person att skänk e kunde påtåren. a sex till Kökspersona Ransonering kommunen. len på sbeslutet fick inte baka efter längre beställ Ekegården uppmärksam drogs tillkaffepaket dierna. a heten i mesom behöv så många des för att ruBeN

ig nutritio n ä r ett a v de vikti gaste pro blemen”

nte vara fel. vård för a transportde allra mest sjuka Förutom n tappar äldre. sitt Eva Nilsso äldresamordnare ch förlor n Bågen ar holm också blev förande äger reger för på sociald en särskild arbets orddnare Evagrupp eparte – Mat, vård mentet. Hon hopoch miljö passade muner lär ska vara efter anEva Nilsso de äldres behov renheter. , säger n Bågen holm när hon får till Inblick hänt på Tallgåhöra talas om vad som rden i Österv – Dålig nutriti åla. tigaste proble on är ett av de äldres situati men när det gällervikde man lättare on. Det leder till bryta benen ramlar och riskera att r att , tillägger hon och tyck-

ransonerin

Det är inte g bara i Österv åla som be-

aGNarssoN ruben@inblick .se

er det låter meny med lite malplacerat med inte anpas moderna maträtter en konstaterar sats som empel som hon och hoppas – Stordrift till äldre. att behöver kök kan att komm Tallgården ska bidra exbetjäna flerainte vara fel, ett uner inser Däremot att det även till ekonomi äldreboende måste det i god och n. förvaras näringsriktig finns är estetis När Eva så kt tilltala nde och behållatt det ringen. Långa trädde som Nilsson Bågenholm mat. er tilläldresamord till att maten transportsträckor nänade hon nare betoatt leder tappar sitt ende och som är bra det redan pågår aptitliga förlorar sitt mycket utseEva Nilsso näringsvärde hon ville runt om i landet och n lyfta fram att många Bågenholm konsta . som förebi goda exempatt kommuner lder. terar el ett resone – Exemp lätt hamna mang där let billigt som das, hoppa i Östervåla borde det ska vara r i möjligt. s spriså upptäckter att de berättar om – Inriktn ingen går sina dem, säger så att fler kan få mot storkö del av Eva Nilsso k, n Bågenholm. ruBeN aGNarssoN

5

FAKTA: ÄLD REB

OOMEN Socialdepar OCH ÄLD tementet som egentl REOMSO har igen komm tagit fram en model RGEN utmaningar. er l som ska Projektet att krävas för att år fram kunna hanterge svar på vad till år 2050. simulerar hur a demog 300 000 naderna Socialdepar rafins indivi till stiga med följd av den åldran tementets beräkn der åldras år från ingar visar cirka 70 de befolk procen med närma ningen att re 30 procen t och kostnaderna s äldreomsorg kostPersonalbeho väntas t till 2050. för hälsooch sjukvå äldreomsorg vet kommer rd att väntas till en, och en person öka med cirka 50 procent, 2030. Social albrist med mest inom behoven departemen ungefär på allvar 65 000 tets simule kommer ringar visar årsarbetare att påverk att de ökand a kostnaderna e om 10 till 15 år. källa: sociald eParteM

eNtet

Foto HeNrik

blir ensidig , näringsfattig och smakar ck fylla i inte så bra, en enkät vilket leder för er på sitt ringde mig till att de boende, äldre tappar beudäng för sammanträdoch att de därefte både matlus Inblick. r hade en plats t och vikt. maten skulleen där man besluta för att skride att ag skrev gjorda på maj i år görs lagas lokalt. Från ett helt A4riktig köttfär första maten här rar hon. är maten – Maten väldigt bra, istället, och nu som vi fick s, och köpta. att en av av halvfa Rudäng och fortsätter cheferna brikat och tidigare bestod Ingerd förklarar socker och innehöll nad det mycket är på hemla vilken stor skillen mängd tillsatser. gade köttbu llar Kaffe

MoNtGo

deln. Maten

rdförande utsågs i ldresamsatsade å bättre

Den 26 november 2013 – en vecka innan kansliet skulle skicka ut handlingarna till Presstödsnämnden inför det årliga presstödsbeslutet – fick Inblick en innehållsanalys som professor Kent Asp gjort av sex utgåvor av Inblick. Analysen skulle ligga till grund för nämndens bedömning av Inblick. Rapporten påstod att Inblick endast hade 43 procent aktuellt material och hävdade också att ”hela grundmaterialet där det framgår hur var och en av de undersökta artiklarna klassificerats, har överlämnats till presstödsnämndens kansli”. Båda dessa påståenden visade sig vara felaktiga.

Asp hade nämligen inte alls skickat något bakgrundsmaterial. Inblick fick i varje fall inte ta del av det först dagen innan analysen skulle skickas ut till Presstödsnämndens ledamöter.

IB-affären ingen nyhet? I granskningen av Inblick har Kent Asp försök sig på en egen definition av vad som är en nyhet. I sin definition har han bortsett från allmänintresset, istället saknar en artikel aktualitet om den kan publiceras när som helst under året. Att på detta sätt helt utesluta graden av allmänintresse innebär att den redaktion som lägger tid och resurser på att genom grävande artiklar avslöja dolda skeenden inte kan räkna med att deras artiklar klassificeras som aktuella av Presstödsnämnden. 7

Kent Asps definition innebär därmed exempelvis att IB-avslöjandet år 1973 inte var en nyhet, eftersom de företeelser som avslöjades i Jan Guillous och Peter Bratts artiklar hade pågått under lång tid och därmed hade kunnat publiceras när som helst under året. Inblick har både ställt frågor till Presstödsnämnden som helhet, till presstödsnämndens kanslichef och till professor Kent Asp om de anser att IBavslöjandet var en nyhet, men har ännu inte fått något svar.

författaren i en skrivelse till Presstödsnämnden ("PM ang innehållsstudier", december 2011) betonat att det är ”bättre att följa principen hellre fria än fälla” om man ska klassificera artiklar som icke-aktuella.

Missvisande urval

Kansliet hade inför Asps innehållsanalys på egen hand valt ut fem nummer från första halvåret och endast ett nummer från andra halvåret 2013. Ett av numren var påsknumret, som inte alls är representativt för hur tidningen normalt ser ut. Asp och kansliet visade sig vara oeniga om hur "det slumpmässiga" urvalet hade gått till. Kansliet påstod att urvalet "gjordes tillsammans med Kent Asp" (mail från Kajsa Rohdin 19 december) medan Kent Asp i sin utvärderingsrapport hävdar att "Utgåvor har valts slumpmässigt av Pres�stödsnämndens kansli". När Inblick påpekade att urvalet var missvisande, lade kansliet till två tidningar från höstens utgivning inför uppföljningsbeslutet den 12 februari, vilket gjorde att andelen aktuellt material ökade till 53 procent. Om även de artiklar som låg i gränslandet räknades med, blev andelen aktuellt material 56 procent. Ruben Agnarsson


Anna-Karin använder hästarna som centrum Pilbest, Nadja och Nellie sträcker ut i ett vintrigt Sörnedansjö som ligger utanför Sundsvall. Anna-Karin och Staffan har överlämnat sin gård i Guds hand och Han har svarat med att ski Anna-Karin har lärt känna en kärleksfull Gud. "Mitt vittnesbörd handlade aldrig om att jag var perfekt och älskade Gud utan om att Han älskade mig."

Från ett liv som ensamstående mamma med depressioner och ekonomiska svårigheter så har Gud upprättat Anna-Karins liv med man och en hel gård med djur. Visionen om hästen i centrum börjar ta form på deras gård utanför Sundsvall. – Djur och natur har en fantastisk möjlighet att ge det människor behöver och visionen är att kombinera detta med budskapet om Guds kärlek. Anna-Karin Bouvin arbetar som klasslärare på en skola i Matfors. Fritiden delar hon och hennes man med katter, hundar, hästar, får och en åsna på en gård som ligger på landsbygden i Sörnedansjö utanför Matfors. Förbi huset går Sankt Olavsleden där vandrare går från Sundsvall mot Trondheim under sommarhalvåret. Anna-Karins

hjärta klappar för både människor och djur som behöver ett vilorum. – På hästryggen slappnar man av, släpper vardagsbekymren och börjar fundera över livet. Det är så många människor som besökt min gård som jag har pratat med om djupa inre saker, vi har pratat om Gud, bett och gråtit.

Anna-Karin började få sömnsvårigheter och depressionssymptom. – Jag fick medicin mot ångest och sömnproblem. Det var svårt att vara sjuk med hus och en fyraåring och en sexåring att ta hand om, tillsammans med en ständig oro för ekonomin. – Dessutom hade jag dåligt samvete över barnen, över att inte orka och inte ha råd. Varken i mitt yrke eller som mamma räckte jag till.

Tro från barnsben

Anna-Karin är uppvuxen i ett kristet hem och har alltid trott på Gud. Hela familjen var djupt engagerad i församlingen när hon växte upp. Anna-Karin flyttade till Luleå, gick bibelskola och arbetade i en församling innan hon började utbilda sig till lärare. Hon gifte sig också och fick två döttrar. De hade ett utåtriktat socialt liv och var engagerade i en församling, fram till den dagen då äktenskapet kraschade.

Ingen tid för Gud

Livet som ensamstående drog AnnaKarin allt längre från sin tro på Jesus. – Jag orkade inte tänka på att besöka en kyrka. Allt som hade med min kristna identitet släppte jag taget om. Det kändes som om min hårddisk raderades, fast tron på Guds existens kunde jag inte släppa. – Till slut gick det så långt så att jag tittade på Bibeln med förvåning och undrade hur den kunde vara så nött och välläst. Den kristna litteraturen i bokhyllen städade jag undan. För att få ro till natten prövade Anna-Karin alla slags tankar och avslappningsövningar. – En tanke var att om Gud är kärlekens Gud, hur skulle han då tänka och säga till mig? Jag såg Gud titta ner på mig i mitt gula hus och säga: ” Hallå därnere. Jag älskar dig och jag har allting under kontroll. Du behöver inte oroa dig.” Då började jag att lyssna till den inre rösten som ständigt sa att jag var älskad.

Jennica och Pilbest är ute på turridning.

Nellie njuter i vintersolen.

Återvänder hem

Anna-Karin flyttade ner till Sundsvall med döttrarna. Flickorna hade blivit äldre och ville gå i kyrkan där de hade sina kusiner. – Jag följde med och då började

Anna-Karin har en förtrolig relation till sina hästar. Även när Anna-Karin var klädd till brud, ville Nellie vara med och prata. 8

Nya lamm väntas på gården i vår.


Nyhets kommentar

Inblicks ansökan om presstöd

S

verige är ett litet land. Ibland blir detta ovanligt påtagligt. När Inblicks ansvarige utgivare Börje Claesson i höstas anmälde Aftonbladets nidartiklar om honom till Pres�sens Opinionsnämnd, visste han knappast att Sofia Olsson Olsén både satt i ledningen för Aftonbladet och var suppleant i Pressens Opinionsnämnd. Inte heller att hon i egenskap av andre vice ordförande i Presstödsnämnden – tillsammans med de röd-gröna Uppsalapolitikerna, vänsterpartisten Illona Szatmari-Waldau och miljöpartisten Niclas Malmberg – några månader senare hade för avsikt att argumentera för att Inblick skulle fråntas sitt presstöd på tre miljoner kronor. Men historien slutar inte här. För när Inblick i förra veckan gjorde en resningsansökan till Kammarrätten angående denna misstänkta jäv-situation, visade det sig att Presstödsnämndens ordförande Gunilla Svahn Lindström – som tog intryck av dessa tre vänster-debattörer och medverkade i ett beslut mot Inblick som fattades med minsta möjliga marginal – sitter som chef på den domstol som formellt ska pröva Inblicks resningsansökan.

m för Gud cka dit barn, ungdomar och vuxna med olika behov.

Foton: privat

Trots att ärendet har anmälts till den Kammarrätt där Gu-

Jag skulle vilja inspirera kristna som har lantbruk, att söka Guds vilja och överlåta hela gården i Hans händer. det hända saker. Jag lyssnade på lovsång och fick tillbaka tungotalet. Jag började upptäcka en profetisk gåva och att jag kunde tala rätt in i människors liv. En eld flammade upp inom mig. Anna-Karin kände sig ovärdig att ta emot allt detta från Gud och behövde upprättelse. – Jag hade levt ett liv under några år i sus och dus men Gud väckte liv i mina gåvor ändå. Successivt rätade Gud upp mitt liv både till ande, själ och kropp. Jag upplevde hur Gud helade sår, jag lärde mig förlåta, min sömn blev stabil och tron växte sig allt starkare.

Livet på gården

Anna-Karin träffade Staffan och de köpte tillsammans gården i Sörnedansjö. Livet blev fyllt med djur och människor. Speciellt hästar fick uppta en stor del av deras intresse men efter några år stod de i ett vägskäl. – Jag satt på en stubbe i skogen och grubblade över vad jag skulle göra med våra fyra hästar nu när döttrarna började gymnasiet och hade annat för sig. Ville Gud att vi skulle sälja dem?

nilla Svahn Lindström har en chefsposition, tvekade hon inte att uttala sig om Sofia Olsson Olsén medverkan i Presstödsnämndens majoritetsbeslut: ”Jag anser att det var lämpligt att hon deltog i Presstödsnämndens beslut den 12 februari 2014 angående driftstöd till Inblick”, skrev hon i ett mail till Inblick två dygn efter resningsansökan och hänvisade till att Sofia Olsson Olsén lämnade Aftonbladets redaktionsledning i början av 2011. När hon reserverade sig med orden: ”Enligt de uppgifter jag har”, får man förmoda att hon fått uppgifterna från Sofia Olsson Olsén. Gunilla Svahn Lindström uttalar sig alltså om en resningsansökan som ska avgöras i den domstol där hon själv har en chefsbefattning. Varken hon själv eller någon annan ansvarig på Kammarrätten vill svara på hur lämpligt det är att Gunilla Svahn Lindström på detta sätt föregår Kammarrättens avgörande genom att uttala sig om ett ärende som ska avgöras på den domstol hon är verksam på. Justitierådet Göran Lambertz är desto tydligare i detta nummer: ”I flesta fall är det olämpligt”.

För att söka svar hos Gud så slog Anna-Karin i Bibeln på måfå. Ett ord som hon inte visste fanns dök upp ” På den dagen skall det på hästarnas bjällror stå: "Helgad åt HERREN". – Jag sprang hem och berättade för min man och han log. Nu började vi tro att det fanns en mening allt. De bad och överlät gården med alla djuren till Herren och Han började sända barn, ungdomar och vuxna dit med olika behov. – Jag skulle vilja inspirera kristna som har lantbruk, att söka Guds vilja och överlåta hela gården i Hans händer. Att lämna allt till Herren, låta varje spade, träd, lada, ja allt som finns här vara till välsignelse är det bästa man kan göra. Då blir tillvaron plötsligt väldigt spännande.

När Sofia Olsson Olsén tillträdde som redaktionschef på Aftonbladet år 2007 fick hon ansvar för Plus och andra kommersiella redaktionella tjänster. Strax innan Presstödsbeslutet om Inblick nu i februari lanserade Aftonbladet henne återigen som Plus-chef, efter Lovisa Madås Agdestein som i sin tur lanserades som ”vår redaktionella Pluschef” av Aftonbladets chefredaktör Jan Helin när hon fick tjänsten i april 2011. ”Redaktören Lovisa Madås Agdestein chefar över en liten grupp av fem personer på Plus-redak¬tionen på kvällstidnin¬gen Aftonbladet”, skrev tidningen Chef ungefär samtidigt. Cirkeln sluts av att Aftonbladets kritiska artiklar om Inblicks VD och ansvarige utgivare är tillgängliga på Aftonbladets plusarkiv, där Sofia Olsson Olsén är nytillträdd chef. Är det någon som tror att Inblicks presstödsansökan får en rättvis bedömning i denna situation?

Hästar på tur

Verksamheten ingår som en del i lantbruket men visionen finns om att utveckla den till något ännu större. Idag rider en del ut på tur på hästryggen tillsammans i grupp medan andra kommer för ridretreat under teman som: "Vad är så speciellt med Jesus? Hur får min själ ro? Hur kommer jag ur mitt stressade ekorrhjul? Min tro är död, hur får den liv igen?". – De flesta kommer tillbaka, så det är någonting som lockar. Jag kan med mitt liv visa på att det finns en väg in i frihet. Där drömmar kan bli sanna och själen hel igen. – Min granne Petrus brukar säga; Anna-Karin, du har ju sadeln som din predikostol. För inte kan man vara tyst om det som har betytt så mycket i mitt liv.

Ruben Agnarsson Nyhetschef

GUNVOR WÄRME

ruben@inblick.se

www.ridningisornedansjo.n.nu

9


veckans nyheter

Familjen Nigora Hasanova från Kazakstan har en dramatisk livsberättelse med maffiaattacker, kidnappningar, brutal misshandel, dödshot poliskorruption och falska anklagelser. Men Migrationsverket vägrar tro på deras berättelse. – Skamligt att svenska myndigheter behandlar akut utsatta människor på det sättet, säger en till familjen närstående person.

foto: Tomas Ander

Skall utvisas trots misshandel och dödshot – Maffian kunde komma mitt i natten, klockan fem på morgonen, eller mitt på dagen. Dom slog, sparkade och släpade mamma i håret. Stora hårtussar lossnade från hennes huvud. De låg blod överallt. Hennes ansikte var helt nedblodat, berättar Adil. Nigora Hasanova med sina tre sönerna Adil 17 år, Raim 15 år och Ilham 7 år, flydde från Kazakhstan för snart tre år sedan på grund av svår och brutal misshandel och systematiska trakasserier från maffian och polisen. De tog sig till Sverige. Men nu har Migrationsverket beslutat att de skall skickas tillbaka till Kazakstan. Dom har inget att frukta, menar migrationsverket, polisen i Kazakstan kommer att beskydda dem!

Tomma löften

Eftersom familjen vet, av bitter erfarenhet, att maffian och polisen i Kazakstan samarbetar, är migrationsverkets löften bara nonsens och tomma ord. – Migrationsverket förstår inte hur det fungerar i Kazakstan. Alla som har någon kännedom om landet vet att det är genomkorrumperat och att det i synnerhet gäller polisen, säger mamma Nigora till Inblick. – Att polisen skulle beskydda dem är ett rent hån mot familjen, säger Henrik Larsson. Han är talespersonen för en större grupp av människor på Västkusten som valt att beskydda familjen från den hotande utvisningen. – Vi känner Nigora, och vet att hon och hennes pojkar talar sanning. – Det är skamligt av Migrationsverket att inte vilja tro på deras berättelse,

Varje dag hade vi besök av maffian. Dom kunde komma när som helst på dygnet. Mitt i natten, klockan fem på morgonen, eller mitt på dagen, det spelade ingen roll.

Nigora Hasanova

10

säger Henrik med emfas. Familjen Hasanova tillhör folkgruppen uigurerna, vilka utgör en minoritetsgrupp i Kazakstan. Detta gör deras situation än mer utsatt. Sedan Kazakstan blev självständigt i samband med upplösningen av Sovjetunionen, har nationalismen hos majoritetsbefolkningen kazakerna brett ut sig, vilket inte sällan tar sig uttryck i diskriminering och hot mot andra grupper. Till exempel så är det oerhört svårt för en uigur att över huvud taget få en anställning.

Spårlöst försvunnen

Problemen för familjen Hasanova började när pappan spårlöst försvann i samband med en affärsresa till Kina. – Vi hade ett par framgångsrika butiker i en av Almatys basarer, där vi sålde tyger, främst möbeltyger


veckans nyheter

Bild: Wikipedia

De bär på en ständig skräck att bli utvisade

Kidnappade sonen på dagis

På grund av att hennes man försvunnit, började kompanjonerna, med hjälp av maffian, att trakassera familjen och kräva Nigora på de pengar de förlorat. – Varje dag hade vi besök av maffian. Dom kunde komma när som helst på dygnet. Mitt i natten, klockan fem på morgonen, eller mitt på dagen, det spelade ingen roll, berättar Nigora. – En eftermiddag, när jag skulle hämta Ilham på dagis, som då var fyra år, var han bara borta. Maffian hade tagit honom. – På kvällen kom de och lämnade tillbaka honom. Då hotade dom med att om jag inte får fram pengarna, så kommer inte Ilham att lämnas tillbaka nästa gång. Någon vecka senare kommer fyra män, mitt på dagen, in i familjens lägenhet och börjar brutalt misshandla Nigora och de två äldsta pojkarna. – Dom slog, sparkade och drog mamma i håret släpandes på golvet. Stora hårtussar lossnade från hennes huvud. Det var fruktansvärt att se. De låg blod överallt på golvet och hennes ansikte var helt nedblodat, säger Adil. – Samtidigt som detta pågick under ungefär två timmar så skrek dom till mamma; var är din man, var är pengarna? – Dom sparkade och slog även mig och min bror. Raim blev sparkade i nacken och ryggen. Han var helt blåslagen, berättar Adil. Han berättar också om hur två av

förövarna letade igenom hela huset efter pengar. – Dom skar upp våra madrasser, gick igenom alla lådor med mera. Men det fanns ju inget att ta, säger Adil.

Henrik Larsson har tillsammans med en grupp vänner valt att hjälpa familjen Hasanova. – Jag anser att Migrationsverket i fallet Hasanova bryter mot både barnkonventionen och mänskliga rättigheter, säger han. – Det är en skam för Sverige att vi har myndigheter som inte tror på människor som faktiskt blivit brutalt misshandlade, diskriminerade och hotade till livet, menar Henrik Larsson. – Känner man lite till hur det fungerar i Kazakstan så är deras rädsla för att tvingas återvända helt befogad. – Att sonen Raim svimmade när han fick höra att de fått avslag på sin asylansökan, säger ju en hel del.

Anklagad för terrorism

Efter misshandeln ringde man efter polis och ambulans. Men Nigora vågade inte åka med ambulansen eftersom hon då var rädd för vad som skulle hända pojkarna. Tre dagar senare gick hon till sjukhuset. Den rapport som läkaren skrev om hennes tillstånd fick hon själv inte se. – Den skickades istället till polisen. Och nån dag senare kom polisen och genomsökte vårt hus. Och jag blev förd till polisstationen och fick tillbringa tre dagar där, i en källare, berättar Nigora. – Poliserna varken gjorde eller sa något till mig under de tre dagarna. De bara tittade på mig. Nigora berättar att några dagar efter det att hon blivit frigiven kom två poliser på besök i deras hus. – De började gå runt i huset. Plötsligt visade de fram några papper som de påstod sig ha hittat i huset. Det var papper som sa att min man tillhörde en muslimsk terroristorganisation. Om de hade haft pappren med sig själva, eller om pappren planterats i vår lägenhet i samband med att vi utsattes för misshandel, det vet jag inte. – Det enda jag vet är att allt var en stor lögn.

Infiltrerat rättssystemet

Henrik Larsson berättar om hur kriminella organisationer i Kazakstan infiltrerat landets rättssystem, polis och tullmyndigheter. – Den kazakiska polisen är känd för sina brutala metoder vilka kan ta sig uttryck i att hela familjer utplånas. I det här fallet är mannen försvunnen och har med största sannolikhet blivit mördad, säger Henrik. – Närstående till Nigora i Kazakstan kan vittna om den brutala misshandel hon råkade ut för.

– När hon nyligen talade med sin mamma via telefon, visade det sig att maffian avlyssnade telefonen. Efter bara 15 minuter var maffian hemma hos Nigoras mamma och hotade henne. – Detta visar att hotet mot Nigora och hennes barn är fortfarande lika stort som då hon flydde för 2,5 år sedan, menar Henrik. Nigora är sedan åtta månader tillbaka gift med en svensk man, som hon och hennes pojkar lever ihop med. Trots att Nigora har lämnat in äktenskapsbevis till Migrationsverket vägrar de att pröva denna nya grund för automatisk asyl. – Nigora har också konverterat till kristen tro. Även detta vägrar Migrationsverket ta hänsyn till, berättar Henrik Larsson.

Lever gömda

Pojkarna talar svenska och de två äldsta går på högstadiet. – De är omtyckta, har många vänner och fungerar väl i det svenska samhället. Vid en utvisning blundar Migrationsverket för barnens rätt till liv och utveckling, menar Henrik. Nigora och hennes pojkar är nu på grund av utvisningsbeslutet efterlysta och lever gömda. – De bär ständigt på skräcken över att bli förvisade tillbaka till Kazakstan. – Deras förtvivlan och vanmakt över att inte få asyl är inte svår att förstå, avslutar Henrik Larsson. Tomas Ander tomas.ander@inblick.se

Johan Åström, juridiskt ombud:

– Migrationsverket agerar åklagare

15 års fängelse

Nu hotades Nigora av 15 års fängelse för sin mans påstådda terrorism. Detta gjorde att hon handlade snabbt. Men hjälp av en vän lyckades Nigora och pojkarna att sätta sig på ett tåg till Novosibirsk i Ryssland. Där fixade man falska ryska pass åt familjen. Efter ett par månader kunde de två äldsta pojkarna flyga till Stockholm via en mellanlandning i St Petersburg. Nigora och den yngsta pojken tog sig via Ukraina och Grekland till Stockholm. Nu har deras asylansökan avslagits på grund av att migrationsverket inte tror på deras berättelse. – Vi känner Nigora. Vi vet att hon och hennes pojkar talar sanning. – Det är skamligt av Migrationsverket att vägra tro dem, säger Henrik Larsson

Familjen Hasanovas juridiska ombud, Johan Åström, är mycket kritisk till migrationsverkets ovilja att lyssna och ta till sig familjens utsatta belägenhet. – Migrationsverket vägrar ta del av ny och kompletterande bevisning. Det enda svar man får är att saken redan är utredd. – Det faktum att Nigora Hasanova är gift med en svensk man sen åtta månader tillbaka skall självklart leda till en ny prövning. Men migrationsverket vägrar beakta denna nya omständighet. Johan Åström menar att migrationsdomstolen är uppenbart oskicklig i sin handläggning. – Man har intagit ett åklagar- och subjektivitetsperspektiv som leder till att allt som talar för asyl familjen Hasanova lämnas utan beaktande. Johan Åström påpekar att man enligt

Tomas Ander tomas.ander@inblick.se

11

FN inte får skicka tillbaka en asylsökande ensamstående mamma med barn om de inte har en fast punkt och adress att återvända till i hemlandet. Johan Åström, – Även mot Familjen Hasanovas den regeln anser juridiska ombud sig migrationsverket ha rätt att bryta, säger Åström. – Hotbilden som bevisligen finns mot familjen i Kazakstan, det faktum att Nigora ingått äktenskap med en svensk man, och att ett av barnen i ren förtvivlan försökt begå självmord, borde vara tillräckligt för att migrationsverket skall ge familjen en ny prövning, sammanfattar Johan Åström. Tomas Ander

foto: Ingrid Byström

och tyger till bilklädslar. Tygerna importerade vi från Kina, berättar Nigora med tolkhjälp av de äldsta pojkarna som talar bra svenska. – Den här gången hade han mycket pengar på sig, eftersom affärerna görs med kontanter i Kina. Det var inte bara hans pengar utan även några kompanjoners. – Sen han reste iväg har vi inte sett honom mer. Ingen vet vad som hänt, säger Nigora. Hon berättar att de gjort efterforskningar och fått veta att hennes man har registrerats vid en gränsövergång till Kina på den kazakiska sidan. – Men hos den kinesiska gränsövergånghen, tio meter längre bort, finns ingen registrering av att han skulle ha passerat. Där slutar alla spår efter min man, säger Nigora uppgivet.

Nigora Hasanova fruktar för sitt och sina pojkars liv vid ett återvändande till Kazakstan. – Känner man lite till hur det fungerar i det landet så är deras rädsla helt befogad, menar Henrik Larsson.


Döende ro

Annonsera i

När Maria Lönnefeldt var i 30-årsåldern blev hon livshotande sjuk. Hon ropade till Gud när hon upplevde att hon höll på att dö. I samma veva fick Maria en handledare som berättade för henne om sin tro på Jesus, vilket förvandlade hennes liv.

Annonssäljare: Habib och Sara 0704 671226

Maria Lönnefeldt fyller 50 i år och är verksamhetschef för Södermalmskyrkans hemtjänst. Hon växte upp i Småland i en vanlig svensk familj som inte gick i kyrkan annat än vid dop, bröllop och begravningar. Som 14-åring konfirmerades hon i kyrkan och hon har alltid trott på Gud, berättar hon. Men Maria sökte under många år i New Age efter sanningen om Gud.

Kyrkornas söktjänst

Sökte Gud förgäves i new age

Inom New Age testade Maria allt möjligt. Hon gick på yoga, meditation, besökte medium, höll på med reiki-

Allt hon sa sög jag i mig som en svamp. Med ens visste jag att det hon berättade var sant. Jag blev frälst och lät döpa mig inom en vecka.

EXTRA RESA till ISRAEL

PRIS

14.250:inkl. halvpension, inträden, buss och guide

ISRAEL 15-22 MAJ

maj 2014

Upplev landet när det är som allra vackrast med grönskande berg och dalar. Vandra i Jesu fotspår och låt dig bli betagen av skönheten och platserna som inte lämnar någon oberörd. Storslagna vyer, vackra, fridfulla landskap, Jerusalems sjudande stadsliv, och inte minst en härlig gemenskap är något av det du får uppleva. Kvällssamlingar med härlig sång och musik och friska vittnesbörd som du inte vill missa. Resan blir ett minne för livet.

healing och stenar. Men under årens lopp var Maria med om en del otäcka andliga upplevelser som väckte en fruktan inom henne. En gång lämnade hon sin egen kropp och blev rädd. Hon var hela tiden på jakt efter meningen med sitt liv, men kyrkan var inget för henne, trodde hon. – Jag tyckte om Jesus, men trodde att han bara var en historisk person och inte Guds son. Under min uppväxt i Småland hade jag mött religiösa människor som jag uppfattade som både tråkiga och falska. De visade ett ansikte utåt, men gjorde andra saker i det fördolda. Jag trodde att kyrkan var något förlegat och att New Age var den nya vägen till Gud. Men tomheten bara växte inom mig.

Detta är en resa i lite lugnare tempo. Vi börjar uppe i Galliléen och fortsätter upp till Jerusalem via Nasareth och Caesarea vid Medelhavet. Resan avslutas med ett par nätter på Galil Hotel i Netanya, precis vid havsstranden. Direktflyg från Stockholm. Reseledare är Kjell & Gunilla Lindstedt m.fl. Max 45 personer.

FOTO:ITAMAR GRINBERG/WWW.GOISRAEL.COM

i samarbete med

Ring eller maila för mera info eller bokning DBC Travel, Älmhult 0476 - 50 20 01 e-post: info@dbctravel.se

Sjukdom ledde till frälsning

Maria var nyskild med en son som var drygt två år gammal och studerade 12

Länge sökte Maria efter meningen med sitt liv i New Kvinnan berättade för henne om Jesus på ett sätt so

beteendevetenskap vid Stockholms universitet, då hon under några månader fick ont i ryggen och bröstkorgen. På vårdcentralen sa läkaren att det var något som inte stämde när han lyssnade på andning och puls. Läkaren uppmanade henne att söka specialistvård. Men Maria var rädd för att få besked om att hon var allvarligt sjuk och sökte inte vidare vård med en gång. – Jag ville inte veta hur sjuk jag var. Men jag hade ofta jätteont i hjärtat och flera gånger kändes det som om jag skulle dö. Då ropade jag i desperation till Gud och jag vet att Han hörde mitt rop på hjälp. Strax därefter fick Maria en praktikplats vid Uppsala universitet på den internationella medicinska institutio-


pade Maria till Gud och bara hade några veckor kvar att leva om hon inte genomgick en operation. Läkaren sa att hon hade 50 % chans att överleva operationen. – Sedan ingreppet utförts behövde jag ingen rehabilitering som andra liknande patienter, utan återhämtade mig mirakulöst snabbt. Det var Gud som helade mig, säger Maria. Då hon efter sommaren kom på återbesök hos läkaren, sa han att hon nu kunde börja med lättare gymnastik och promenader. Men hon var jättestark direkt efter operationen och hade redan varit ute och rott båt i skärgården hela sommaren.

Innan jag tog emot Jesus svor jag ofta, men efter att jag blivit frälst slutade jag tvärt. Det gick helt enkelt inte längre. Jag insåg att jag hade åkallat djävulen varje gång jag svor. Det var en drastisk förändring som folk i min närhet lade märke till. Age. 1996 mötte hon en troende kristen forskare på universitetet. m fick Maria att själv börja tro.

foto: Joel Svantesson

nen. Under sin praktik som handlade om forskning kring internationell hälsovård fick hon en mentor som var från Kenya. Det var en kvinnlig forskare som föreläste över hela världen om trafficking och barnprostitution och hon visade sig vara troende kristen. – När vi åt lunch tillsammans började min handledare att prata om Jesus. Jag fick höra om Gud på ett helt nytt sätt. Allt hon sa sög jag i mig som en svamp. Med ens visste jag att det hon berättade var sant, minns Maria. Jag blev frälst och lät döpa mig inom en vecka. Mentorn övertalade henne att gå till en läkare när hon berättade om sina symptom. Maria fick då veta att hon hade en anyrism på kroppspulsådern

Jag hade ofta jätteont i hjärtat. Flera gånger kändes det som om jag skulle dö. Då ropade jag i desperation till Gud och jag vet att han hörde mitt rop på hjälp. 13

Vrede byttes mot frid

Gud gjorde under i hennes liv både fysiskt, psykiskt och andligt, berättar Maria. Hon hade mycket vrede och rädsla inom sig sedan tidigare. – Jag var upprorisk och obstinat, ville diskutera allting och gav mig sällan. Det var en process att bli kvitt det . Innan jag tog emot Jesus svor jag ofta, men efter att jag blivit frälst slutade jag tvärt. Det gick helt enkelt inte längre. Jag insåg att jag hade åkallat djävulen varje gång jag svor. Det var en drastisk förändring som folk i min närhet lade märke till. Vreden fick jag däremot jobba med, men den är jag helt befriad från i dag. Gud tog också bort den fruktan som hon länge burit på. Hon fick ett lugn och en frid som hon aldrig hade haft förut. – Tidigare var jag orolig och rastlös. Om jag inte hade fullt upp att göra fick jag ångest. Nu har jag fullständig frid och kan konsten att bara ta det lugnt. Gud har gett mig förmågan att njuta av livet och ta vara på det även om svårigheter drabbar. Jag behöver inte längre oroa mig för framtiden.

Fler blir frälsta

Det har gått 18 år sedan hon blev frälst och Maria säger att hon aldrig har ångrat sitt beslut att följa Jesus. Hennes mamma är numera frälst och även några av Marias tidigare kollegor och vänner har omvänt sig och börjat tro på Jesus. Maria har sedan några år en egen cellgrupp som ingår i Södermalmskyrkan. I dag kämpar Maria med ”Aortadissektion” som är ett av symptomen på obotliga ”Marfans syndrom”, vilket är en ärftlig bindvävssjukdom. Maria klarar att arbeta heltid, men hon får inte träna. Hon tror att hon kommer bli helad igen. Angelica Victorin


Målle Lindberg har jobbat som evangelist i äver 60 år. I dag är det ett tag sedan han var ute i tjänst på grund av synsvårigheter, men han hoppas kunna åka ut någon gång i framtiden igen.

Foto: eva rudenstam

Målle Lindberg bröt ny mark – 60 år som evangelist Redan som sexåring upplevde han en Guds kallelse att bli evangelist. I dag har han jobbat som det i över 60 år. Uno Lindberg, mer känd som Målle, är en sångare och musiker och numera bor i Göteborg. Målle gick i skolan endast tre år, och han säger själv att han var mer frånvarande än närvarande. När han var elva år fick hans skolklass i uppgift att skriva en uppsats. Målle valde att skriva om att han ville bli evangelist. Lärarinnan tyckte uppsatsen var så bra att Målle fick åka till Svenska kyrkan där han blev välsignad av Olov Hartman. Målle var 21 år när han blev frälst. Han gick därefter en bibelskola hos Lewi Pethrus i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Hans första evangelisttjänst var på Svartbolandet utanför Stockholm. Han utgick mycket från Lewi Pethrus predikosamling ”Gud med oss”. Han läste ofta sina predikningar och blev därför känd som den läsande predikanten.

Införde elgitarren

Målle var väldigt nyfiken av sig och sökte sig utanför kyrkan och

– Jag hade tänkt komma inridandes på en åsna, men jag fick aldrig tag på någon. Då hyrde jag en helikopter istället, berättar Målle. Sagt och gjort. En helikopter hyrdes och Målle kom in sjungandes på en repstege från helikoptern i en självlysande dräkt. På scenen stod 17 elgitarrister och kompade. – Jag vågade betydligt mer på den tiden, säger Målle.

till marknadslivet. Där träffade han mycket olika människor. – Det var svårt att nå ut med det kristna budskapet, för formerna i frikyrkan var mycket striktare då. Jag ville själv vara med och bryta ny mark, precis som Martin Luther. Jag fick inbjudan att komma till Nalen och Hamburger Börs i Stockholm, säger Målle.

Alltid gillat det spektakulära

På 60-talet blomstrade Maranataväckelsen, och Målle drogs dit. Han var med och introducerade elgitarren i kristna sammanhang. Det var något nytt, för man brukade kalla elgitarren för djävulens instrument. Men det dröjde inte länge förrän det blev ett himmelskt instrument som kunde användas i gudstjänsterna. Under 60-talet startade Målle en församling i Göteborg. Den kallades Världsvid Väckelse och man höll till i Folkets Hus vid Järntorget. – Under den här tiden fick vi be med 300 människor till frälsning och vi fick döpa 200 i vatten, berättar Målle. Målle har alltid gillat det spektakulära. En gång i Örnsköldsvik så hade 25 000 människor samlats till en surströmmingsnatt och Målle var där som artist.

Vill ut och evangelisera

I dag är inte Målle ute och evangeliserar lika ofta. Åldern har tagit ut sin

rätt. Ibland syns han på Kanal 10, men det var ett tag sedan. Han har på senare dagar drabbats av synsvårigheter, men han får medicinsk behandling för det. – Jag hoppas att det ska hjälpa. Jag får fortfarande kallelser att medverka i möten och jag hoppas kunna resa ut i tjänst igen, säger Målle. Men under väntetiden får Målle tänka tillbaka på de många trevliga minnen han har från sin evangelisttid, och han vet att frälsningen håller att lita på – även när man blir gammal. ASTOR JÖNSSON

Målle Lindbergs första predikningar utgick mycket från Lewi Pethrus predikosamling "Gud med oss". Han läste oftast inantill och blev därför känd som den läsande Foto: pressbild predikanten. 14


veckans nyheter

Skola och skratt till syriska flyktingbarn

Häromdagen stod det klart att UNHCR får ett bidrag på 10 miljoner kronor och att UNHCR tillsammans med Clowner utan gränser får 9 miljoner kronor till ett specialprojekt för att syriska barn på flykt i Libanon ska få gå i skolan. Pengarna kommer från svenska Postkodlotteriet. Katinka Lindholm konstaterar att barn på flykt har upplevt stora svårigheter och enorma trauman. För att de ska kunna känna sig säkra i sin nya situation, är det viktigt att bygga upp rutiner för att få en fungerande vardag. – Här spelar skolan en stor roll. Samtidigt är det viktigt att barnen känner sig trygga för att kunna tillgodogöra sig undervisningen, säger hon.

Foto: UNHCR Alex Hinchcliffe

Syriska flyktingbarn får hjälp till skolgång, lekar, humor och skratt. Tack vare svenska Postkodlotteriet. – Bidragen kommer extremt lägligt. UNHCR har enorma behov av stöd i den humanitära katastrof som orsakas av konflikten i Syrien, säger Katinka Lindholm, generalsekreterare för Sverige för FN:s flyktingorgan UNHCR.

5 000 syriska flyktingbarn ska få hjälp att komma tillbaka till skolan – och därmed trygga rutiner i vardagen. Pengarna till UNHCR:s och Clowner utan gränsers projekt kommer från svenska Postkodlotteriet. Där kommer projektet med Clowner utan gränser in. De arbetar med lekar, humor och skratt för att få barnen att känna glädje och hopp, trots omständigheterna. I projektet ”Back to school” samarbetar de för att ge syriska flyktingbarn i Libanon

möjlighet till skolgång och självstärkande roliga aktiviteter. – Att vi fått pengar till specialprojektet tillsammans med Clowner utan Gränser är extra glädjande. Det innebär att vi kan sätta igång skolprojektet redan i mars, säger

Katinka Lindholm. 80 procent av de syriska barnen som flytt till Libanon med sina familjer går inte i skolan. Projektet ”Back to school” hoppas kunna hjälpa över 5 000 barn att börja skolan igen. EVA RUDERSTAM

Känner du någon som vill prova tidningen?

Prenumerera direkt via din smartphone

Prova 12 nummer för bara 149kr!

Ja, tack, jag vill prova på Nyhetstidningen Inblick. Prenumerationen avslutas automatiskt efter provperioden.

PORTO BETALT

Namn: ............................................................................................................................................................................................................................... Vecka 9 - 2014

Adress:................................................................................................................................................................................................................................

Postadress:...........................................................................................................................................Telefon:..........................................................

Kristen Tidning i Sverige AB

E-post: ....................................................................................................................................................................................................................

besök vår webbsida och klicka på Prenumerera - www.inblick.se. Beställ nu! Ring 0476- 132 70 15eller

SVARSPOST 20557772 343 20 Älmhult


roliga rutan Text: Kristofer Gadd • Bild: Eduardo Souza

Visste du att?

Inget är viktigare än tiden du har med Jesus.

En dag blev Jesus hembjuden till en kvinna som hette Marta.

Finn 5 fel!

Se till att du likt Maria prioriterar det viktigaste i livet, din egen tid med Jesus.

Men Jesus förklarade då för Marta att Maria gjorde rätt, för även om det inte var fel att hjälpa till med allt runt omkring fanns det något hon behövde så mycket mer.

Mitt i besöket började hon klaga på sin syster Maria som istället för att hjälpa med hemsysslorna satt stilla ner för att lyssna på sin mästare.

Familjen Pappersson är skapat av Eduardo Souza - info@snilleblixtar.se

Stor frid äger Stor defrid somäger älskar de din somundervisning, älskar din undervisning, ingenting kan ingenting få dem kan på fall. få dem på fall. Psaltaren 119:165 Psaltaren 119:165

Stor frid äger Stor defrid somäger älskar de din somundervisning, älskar din undervisning, ingenting kan ingenting få dem kan på fall. få dem på fall. Psaltaren 119:165 Psaltaren 119:165

sudoku Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.44)

9

1

4

5 3

7

2 7

7

6

1

1 9

9

1

9

4

8

7

2

9 2

6

1 6 3

7

6

1

8

2 6

6

4

Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Fri Feb 5 07:40:26 2010 GMT. Enjoy!

2

5

4

4 9

9

1

3

7

7

6

16 16

Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Fri Feb 5 07:40:41 2010 GMT. Enjoy!

9

1

8 6

4 4

6

7

3

1

8

3 5

6 8

1

5

9

1

2 7

7

4

3

8

6 1

6

6 8

2

8

4 7

3

9

6

4

6 9

2

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.88)

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.59)

3 2

6 4

Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Fri Feb 5 07:40:54 2010 GMT. Enjoy!


a y n t e d

lin, i Medebl ia Colom

Enith Diaz

Över 730 barn har Enith räddat under åren

Medellin - En av världens farligaste städer att leva i.

Som extra bonus medverkar: Kjell Rodheim • Stefan Andersson. • Simon Öst (son till Calle Öst) • Lejf Boman • Stig Svensson

SÄND DIN GÅVA TILL:

Församlingen i Missionshuset Nävekvarn Bankgiro 653 - 2774 • Plusgiro 79 28 48 - 4 eller kontakta oss för att få ett inbetalningskort.

Barnen på att flväntar ytta in.

Behov: Minst 150.000kr

Nu behövs sängar, madrasser, möbler, filtar, kuddar, lakan, lampor, mattor, tvättmaskiner, kontorsinredning, grytor, tallrikar, glas, muggar, bestick, skoluniformer m.m.

GE EN GÅVA PÅ MINST 1000kr TILL INVENTARIER I KÄRLEKENS OAS SÅ FÅR DU 2 EXEMPLAR AV SYSKONEN ANDERSSONS NYA SKIVOR! (Så fort de nya skivorna är klara.) FÖR MER INFO: Pastor Lasse Andersson

Missionshuset - Hyttvägen 1 • 611 76 Nävekvarn. Tel:170155 50002 • Mobil: 070 797 10 25 e-post: lasse.andersson@fokusskolan.se

Tack !


välkommen till gudstjänst Välkommen! Södra Ringgatan20 www.korskyrkanalingsas.se v. 9 Fre 19.00 ”YOU” ungdomsmöte Sön 11.00 Möte – Amanda oBox Eva Marklund, lovsång,Söndax, café 97, S-599 22 Ödeshög Ons 09.00 Bön • Ons 19.30 Sverigebönen

Tel. 0144-120 00 fax 0144-122 77 Pastor Göran Rubensson Tel.0144-313 08, 070-741 14 44 Mail. goran.rubenson@telia.com

Göteborgskyrkan Göteborgskyrkan kommer av predikan! Tron Tron kommer av predikan!

Införingsdag 2011-05-26 Lör 18.00 Your Kingdom Come, Brandströmska skolans aula, AmbrosiusgatanVälkommen 1. Ett teamtill från församlingen Morningstar i våra gudstjänster med USA medverkar. • Sön 12.00gudstjänster Gudstjänst i Medborgarhuset, söndagsskola varje söndag klmed 12:00 Välkommen till våra Brahegatan 11 i Medborgarhuset, Gamlestaden Kerstin Adeström och kören SysBraheg.11, Gamlestaden söndagsskola söndag kl 12:00 konbandet från Kristnavarje synskadades förening medverkar och sjunger. Christian Wendesten predikar.Gamlestaden goteborgskyrkan.se www.goteborgskyrkan.se www.goteborgskyrkan.se Medborgarhuset, Braheg.11, www.goteborgskyrkan.se

Fred. Fredagslunch Fr. 11,30 11,30 Fredagslunch • 21.30 Cafébussen på torget Lö. 18,00 21.30 Ungdomsmöte Fred. Cafébussen på torget Sö. 11,00 07.00 GudstjänstArbete med Nattvard Göran Rubensson Lörd. på• Kyrkbygget Ti. 10.00 Bön, Filadelfiakyrkan Sönd. Predikan Göran Rubensson, On. 19.30 11,00 Bön o undervisning Onsd. 19.30 Bön

Ett besök som kan förändra ditt liv!

söndagsskola VÄLKOMMEN TILL EN FÖRSAMLING I FÖRÄNDRING! Vi finns på Tredje Avenyn 11 i Hässleholm

Mjölbyv.19 Ödeshög www.ordet.com, Mail. ordet.com

Gudstjänst varje söndag kl 15:30 www.newlifechurch.nu VARMT VÄLKOMMEN Gudstjänst sön 10:00 Ungdomsmöte fre 19:30 På Kanal 10 lör 17:00

Sön 2 mars kl 9.30 Bönemorgon • kl 10.00 Gudstjänst/BKC-Kids Predikan Christer Linebäck • lovsång/ förbön. Efter Gudstjänsten fika • I övrigt se webbsidan.

Kyrka: Djurgårdsg. 7, Exp: Tegnérg. 37 - Sävsjö Tfn: 0382 10070 www.gudskraft.se

Albanoliden 1, Borås • Tel 033-48 07 77 • www.bkc.nu

Tis 18-19 Bön & Kyrkans Barntimme Ons 13.30-15.30 After School Fre 19 Kungens, för ungdomar Sön 11 Gudstjänst med söndagsskola Cafét öppet mellan 10-14

Älmhult Pastor Börje Claésson. www.citykyrkan.com • info@citykyrkan.com Plats: Skånevägen 34 • Tel.exp. 0729 672817

Åsljunga Tor 27/2, kl 19.00 - Åke Persson m.fl. • Sön 27/2, kl 15.00 - CaféSöndag med Ann och Calle, Toye Josefsson, Elisabeth och Johnny Martinsson.

Tel: 021-18 27 95 • Adress: Fatbursgatan 7, Västerås • www. vallbykyrkan.se

Eringsboda Tor 27/2, kl 19.00 - Möte med Ann och Calle Malmstedt. Ljungby Fre 28/2, kl 19.00 - Ann och Calle Malmstedt m.fl.

Kontakt: Gråbogatan i Huskvarna Tfn: 036-379090 www.livetsordjonkoping.se

Älmhult Fre 19.30 Ungdomsamling på Kings Corner • Lör 20.00 Kings Corner Sön 2/3, 17.00 - Owe Carlsson och lovsångsteamet medverkar. Servering efter mötet.

Smålandsstenar Mån 3/3 19.00 Bibelläsning och bön. Servering. Gränum Tis 25/2 19.00 Bönesamling med Ann och Calle Malmstedt.

Jens Garnfeldt, Sönd. kl 11.00 Gudstjänst • kl 16.00 Gudstjänst på arabiska känd från Kanal 10

Missa inte!

Välkommen till

Victory Bibelcenter i Linköping

JESUSFESTIVAL EXTENDED FORTSÄTTER MED PASTOR JENS GARNFELDT! Mån, tis och ons kl 19.00 Stefan Jernsand & församlingens lovsångsteam och pastorer medverkar

info@citykyrkan.com • www.citykyrkan.com

Församlingsbön måndagar kl 19:00 • Gudstjänst söndagar kl 11:00

Alla är välkomna!

Pastor Håkan Eriksson: 070-7336887 Götgatan 35 (Abisko center) • 582 31 Linköping • Tel: 013-13 75 45 info@victorybibelcenter.se • www. victorybibelcenter.se

SKÖRDETRÖSKAN BEHÖVER BRÄNSLE

Örnsköldsvik | www.svedjeholmskyrkan.se

Välkommen till gudstjänst varje söndag 11.00! Söndagsskola / aktiviteter för barn, café & bokshop öppen efter gudstjänsten

Ungdomsmöte fredag 20.00 | Se våra program på Kanal 10

Webb-TV, aktuell info, förbönsjour m.m. på vår hemsida: www.svedjeholmskyrkan.se

Söndagar: Bön (09.30) Gudstjänst (10.00) 4 km från Horred mot Kungsbacka • Tel. 0320/802 41 • www.stadenpaberget.se

Beställ vår missionstidning GRATIS på nätet! 90-konto:

900307-0 18

Samarrangemang:

www.mediemission.org


fritt ur hjärtat

till sist

1+1=3

I

bland blir ett plus ett mer än två. Ta till exempel fetaost och soltorkade tomater. Var för sig är det gott, men tillsammans blir det mer än gott. Eller, har du varit i en samling med bara män eller bara kvinnor? Det tar inte lång tid förrän det känns som om det är något som saknas. Man plus kvinna blir mer än bara två personer. Det skapas någonting mer i ”mellanrummet”.

"Helt klart är, att jag vill leva mitt liv så att det tål inblick. Synonymer till inblick är insyn, möjlighet till kontroll, uppfattning, kunskap, förtrogenhet och kännedom." , skriver Rigmor Holst.

Foto: sxc.hu

Vi tål att granskas

T

idningen som du läser i just nu heter Inblick. Synonymer till ordet inblick är insyn, möjlighet till kontroll, uppfattning, kunskap, förtrogenhet och kännedom. När jag reflekterar över dessa ord väcker det olika associationer i mig. Helt klart är, att jag vill leva mitt liv så att det tål inblick, men att det också betyder möjlighet till kontroll blev jag mer tveksam till, tills jag såg att synonymer till ordet kontroll är: övervakning, granskning, koll, undersökning och andra upplyftande ord.

Ofta har jag sagt att jag önskar

leva mitt liv så det tål insyn. Jesus själv var transparent i allt han gjorde. Om han var i templet bland de teologiskt lärda eller om han fanns bland de utstötta i samhället, så höll han måttet. Alltid densamma i alla situationer. Han kontrollerade aldrig andra människors liv. Däremot var han själv lydig sin himmelska fader, och Jesus sa, att han gjorde ingenting, utan att Fadern först hade

visat honom vad han skulle göra. Att låta sig kontrolleras av den helige Ande och leva i ljuset med sitt liv, är inte det samma som att utöva kontroll över andra.

Upplever du någon gång att

människor utövar kontroll över dig, så akta dig noga. Tillåt ingen se ner på dig. Kom ihåg att du har en möjlighet att välja frihetens väg. Du behöver kanske hjälp. Sök den! När nu det är sagt vill jag också tillägga, att det är meningen att våra liv skall påverka andra. Livet med Jesus handlar om att leva så att andra människor blir avundsjuka på det vi har i tron på honom. Det är inte alltid lätt att finna de rätta orden men våra liv kan vittna om den tro vi äger. Den indiske nobelpristagaren Tagore har skrivit: " Jag somnade och drömde att livet var glädje. Jag vaknade och fann att livet var tjänande. Jag tjänade och fann att tjänandet var glädje."

allt annat vi utför i Guds rike är att det skall ha ett syfte : Att tjäna människor i liv och gärning, genom det liv vi lever, genom det skrivna ordet likväl som genom vår TV kanal. Jag vill vara med att påverka den värld jag lever i , därför att jag är övertygad om att livets djupaste mening, är att tillbe och älska Gud och vara till glädje och nytta för de människor jag möter på min vandring. Vågar vi ta ett kvalitetsbeslut i dag, att leva våra liv så det tål inblick i alla lägen och att vi igenom det kommer att göra en skillnad i den värld vi lever i? Låt oss påverka !

Rigmor holst

daglig ledare, Kanal 10 Norge

Min bön och dröm för ditt och mitt liv, för Kanal 10 och Inblick och

19

I Bibeln ser vi också denna matematik. Det är härligt med bön och det är härligt med fasta, men vi kan se att de nämns tillsammans. Att samtidigt fasta och be ger större genomslagskraft. Ett sista exempel är Paulus. Han hade studerat under den lärde Gamaliel och hade mycket kunskap, men han saknade relationen med Gud. Därför missade han totalt att Jesus var son till den Gud han vigt sitt liv åt. Han hade bara kunskapen, inte kraften. Men när Paulus på vägen till Damaskus fick möta Jesus, fick han del nummer två ­­­- relationen som han saknade. Och i relationen kom kraften. Varför valde inte Jesus ut Petrus, Johannes eller Bartolomeus till att missionera i hela Europa? Jag tror att svaret är två saker: för att Paulus levde efter devisen ”allt eller inget” och för att han just hade så mycket kunskap. Den kunskap som tidigare dödade, blev till liv med den Helige Andes uppenbarelse - i bönen och relationen. Om vi nu går till din och min vardag. Kanske du, precis som jag, har upplevt hur lätt det är att få antingen bönen eller bibelläsningen att fungera. Men att få båda att flyta på bra samtidigt är svårare. Jag tror att det är för att vår fiende ser den dynamiken som sin värsta fiende. Kunskap och bön blir tillsammans en explosion som inte gynnar honom. Jag har träffat människor som bara ber och jagar efter upplevelser. De glömmer att spegla allt genom Bibel och det kan bli lite flummigt. Och den som bara har bibelkunskap blir lätt trist och lite dömande. Men dessa båda delar tillsammans blir något mycket bättre och starkare än var och en för sig. Som fetaost och soltorkade tomater. Och lite basilika. Mmmm…

Elisabeth Landin Radiochef, Radio 10


POSTTIDNING Kristen Tidning i Sverige AB Box 15 343 21 ÄLMHULT

A

foto: wikipedia

Ejdern på väg bort i skärgården

Stockholm (TT) Nu kommer oroande signaler om fågellivet i den svenska skärgården. Fågeln framför andra i den miljön, ejdern, är nästan helt borta från de yttre

delarna av skärgården, visar Skärgårdsstiftelsens inventering av djurlivet, rapporterar ABC. – I de yttre delarna är det så gott som tomt, något bättre i de inre delarna, säger Gunnar Hjertstrand, projektledare för "Levande skärgårdsnatur", till ABC. Skärgårdsstiftelsens övervakning visar att minskningen gått ofattbart snabbt. Mätningarna har pågått i snart tre decennier. – Det har varit en drastisk minskning de senaste åtta åren, säger Gunnar Hjertstrand, som minns enorma flockar från när han var tillsynsman på Svenska Högarna på 70- och 80-talet.

Kritik efter misslyckad abort

tionen för vård och omsorg, IVO, efter en misslyckad abort, skriver Borås Tidning på nätet. När en kvinna som fått tabletter för en medicinsk abort berättade för barnmorskan att hon haft en blödning tolkade barnmorskan det som att aborten lyckats och skickade hem kvinnan. Några veckor senare gjordes dock ett graviditetstest som visade att kvinnan fortfarande var gravid. IVO slår fast att barnmorskan inte följt rutinerna som skickat hem kvinnan utan att kontrollera att aborten var fullständig.

Europas barn växer på bredden

Stockholm (TT) Att vara överviktig riskerar att bli en regel snarare än ett

undantag bland europeiska barn, konstaterar WHO i en ny rapport. Grekland, Portugal, Irland och Spanien har störst andel överviktiga barn. I dessa länder är mellan 30 och 33 procent av elvaåriga flickor och pojkar överviktiga. I Sverige är motsvarande siffra cirka 16 procent. Minst andel överviktiga elvaåringar finns i Nederländerna (13 procent) och Schweiz (11 procent). Ett stort problem, konstaterar WHO, är avsaknad av fysisk aktivitet. I 23 av de 36 europeiska länderna får mer än 30 procent av 15-åringarna för lite motion.

Prischock för sprit och cigaretter

Köpenhamn (TT) Inför ett lägsta pris på alkohol i Danmark- och höj priset på ett

paket cigaretter från 40 till 100 kronor. Dessutom bör tobaksförsäljning begränsas till butiker med särskild licens. Så lyder förslagen från den danska expertgruppen Vidensråd for forebyggelse vars mål är att förbättra folkhälsan, rapporterar nyhetsbyrån News Öresund. Enligt experterna dör 14 000 personer i Danmark av rökning varje år, samtidigt som var fjärde ungdom mellan 16 och 20 år röker. Nu hoppas experterna få med sig folketingspolitikerna på de förslagna prishöjningarna som ska presenteras vid en konferens i Folketingets lokaler i Köpenhamn i dag.

Foto: Tomasz Sienick

Borås (TT) En barnmorska vid Södra Älvsborgs sjukhus kritiseras av Inspek-

Inblick vecka 9 2014 låg  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you