Page 1

30 januari ÅR 5 V. 5 2014, LÖSNUMMER 25 KR, PRENUMERATION 16 KR www.inblick.se

Ukraina på gränsen till inbördeskrig?

Sid. 10 - 11

öppning i Raoul Wallenberg-fallet Sid. 6 - 7

Davids tro bär i glädje och sorg Sid. 12 - 13


ledare

USA, människovärdet och extrem lagstiftning

D

ödsstraffet slopades i Sverige genom ett riksdagsbeslut den 7 maj 1921. Den sista avrättningen verkställdes den 23 november 1910 då Johan Alfred Ander avrättades på Långholmen i Stockholm med giljotin efter att ha dömts till döden för mord. Det bärande argumentet mot dödsstraffet var att människan inte har rätt att besluta om andra människors liv.

Enligt Amnesty Internationals senaste rap-

port från 2012 ligger Kina i topp vad det gäller avrättningar. Det handlar om tusentals årligen. I Iran avrättades officiellt 314 personer, men man tror att mörkertalet är ytterligare 200 – 300. I Irak avrättades 129, Saudiarabien 79 och i USA 43. USA utmärker sig som det enda demokratiska land som finns med i denna dödens topplista. Avrättningsmetoder som används är hängning, halshuggning, exekutionspatruller och dödliga injektioner. I Saudiarabien lät man vid ett tillfälle 2012 korsfästa en man efter avrättningen för att visa upp honom som ett varnande exempel. Många av avrättningarna hade inget att göra med begångna våldsbrott. Det kan istället handla om att man konverterat från Islam, hädat, eller begått äktenskapsbrott. Även narkotikabrott och ekonomiska brott ledde till döden.

Just nu pågår en intensiv debatt i USA om dödsstraffet. Detta sedan landet saknar inhemsk produktion av läkemedlet pentobarbital, som används vid avrättningar. Samtidigt har de europeiska tillverkare man tidigare handlat av bestämt sig för att sluta sälja till fängelser. Delstaten Ohio bestämde då att man skulle använda ett preparat som var nytt och otestat. Medlet användes för ett par veckor sedan på den dödsdömde Dennis McGuire. Lokaltidningen Columbus Dispatch reporter skrev om det ohyggliga resultatet av detta experiment: ”Runt klockan 10.33 började McGuire kämpa och högt kippa efter andan, med frustande och

Delstaterna Wyoming och Missouri överväger att använda sig av exekutionspatruller vid avrättningar, eftersom man nu i USA saknar giftet pentobarbital, vilket man brukat använda som giftinjektion vid avrättningar. storknande läten... med bröstkorgen i häftiga rörelser och nävarna knutna. Djupa rasslande läten kom från munnen. De sista minuterna innan han dödförklarades låg han stilla.” I vittnesrummet utanför satt McGuires dotter och såg hela förloppet, rapporterar Svenska Dagbladet. Att scener av detta slag kan få förekomma i en demokratisk stat, är för de flesta av oss obegripligt. Det är självklart ovärdigt en rättsstat.

Men nu är man beredd att ta ytterligare steg

i denna förfärliga avhumanisering av det amerikanska samhället. I brist på det dödliga medlet pentobarbital överväger nu delstaterna Wyoming och Missouri att använda exekutionspatruller vid avrättningar. Man undrar vad som håller på att hända i det land vars första invandrare var de frihetsälskande, fredsälskande och djupt religiösa puritanerna på pilgrimsfartyget Mayflower? Var det denna utveckling man önskade se i ”the land of the free”?

Situationen blir ju inte bättre av att det i 25

av USA:s 52 delstater är fri abort fram till födelsen. Alltså ända in i vecka 40! I Sverige, som betraktas som Europas mest abortliberala land, är aborträtten begränsad till vecka 18. Socialstyrelsen kan i undantagsfall bevilja abort fram till vecka 22. Förre presidenten George W Bush förbjöd dessa sena aborter, men när Barak Obama tillträdde var något av det första han gjorde att tillåta dem igen.

Att två så extrema lagstiftningar (dödsstraffet och aborträtten till v.40) lätt kan leda till starka motsättningar i ett samhälle, är högst förståeligt.

Tomas Ander Chefredaktör

tomas.ander@inblick.se Twitter: @tomas_ander

Ledarkommentar

Fri abort med modifikation Att Sverige har fri abort är en sanning med modifikation. Faktum är att en graviditet är 40 veckor och i Sverige har vi fri abort till och med vecka 18. Det innebär att vi inte har fri abort under 22 av den 40 veckor långa graviditeten. Om fostret bara är en del av kvinnans kropp, varför då begränsa aborträtten? Det finns ju inga hin-

med egen blodgrupp, ibland med annan hudfärg än moderns, och med en egen inneboende rätt till att få utvecklas som människa? Den som vågar vara sann mot sig själv och mot den biologiska verkligheten inser att det finns ett djupt moraliskt och etiskt dilemma förknippat med aborträtten. Att nästan alla Europas länder har

der, lagar eller tidsbegränsningar för kvinnor inom andra delar av sjukvården att ta bort sjuka, icke önskvärda eller icke fungerande delar av kroppen, om så är nödvändigt. Men med det ofödda barnet är det annorlunda... Är det just därför att barnet inte bara är en del av kvinnans kropp utan faktiskt en självständig individ,

begränsat den fria aborten till vecka 12 är i detta perspektiv ganska självklart. Det är hedervärt att man genom en sådan lagstiftning erkänner problematiken omkring att det i en abortsituation faktiskt handlar om två skyddsvärda individer – mamman och barnet! Tomas Ander Chefredaktör

Omslagets huvudbild: oroligheter i ukraina • foto: Mstyslav Chernov/Unframe

NyhetsTidningen Inblick, Box 15, 34321 Älmhult Telefon: 0476-13270. Telefontid Må-Fr kl. 9-12,13-16. Fax: 0476-13272 Internet: www.inblick.se, info@inblick.se Ansvarig utgivare: Börje Claésson Chefredaktör: Tomas Ander Nyhetschef: Ruben Agnarsson Redaktion: Eva Ruderstam, Tomas Ander, Gunvor Wärme Redigering: Eduardo Souza Tryck: Tryckeriet i Älmhult • Annonsproduktion: Eduardo Souza Annonssäljare: Habib 0704-671226 • Bankgiro: 406-2501 Plusgiro: 515868-8 Prenumeration: Helår 790 kr, (50 nr), Halvår 450 kr, Autogiro 65 kr / månad (50 nr / år) prenumeration@inblick.se, tel: 0476-13270. Utlandsprenumeration: Helår 1495 kr (50 nr), Halvår 795 kr och Kvartal 425 kr. IBAN: SE85 8000 0841 7891 3118 9434 BIC: SWEDSESS. INBLICK är en nyhetstidning med kristen profil med politisk beteckning oberoende kristdemokratisk. Inblick ges ut av Kristen Tidning i Sverige AB. Annonserna i tidningen speglar inte nödvändigtvis tidningens ideologi.

2


veckans nyheter kristna världen

Elise Lindqvist nominerad till pris

Broder Yun i Sverige Broder Yun talar i Svenska kyrkan i Tingsryd, han tolkas av "Broder Ren".

Han har kallats för den himmelske mannen – broder Yun från Kina. Nu besöker han Sverige. – I Peking finns det idag 4 500 kyrkor. De växer kraftigt. I en av kyrkorna tackade man Gud för 2 000 nya medlemmar under 2013, berättade Broder Yun vid besöket i Tingsryd.

Broder Yun växte upp som en fattig bondpojke i Henan-provinsen i Kina. Han blev frälst och upplevde att Gud kallade honom att predika evangelium om Jesus. Broder Yun blev snabbt en av le-

darna för den snabbt växande husförsamlingsrörelsen i Kina, och har därför även tillbringat många år bakom galler. Han har flera gånger fängslats och torterats för sin tros skull, men har också många gånger fått se hur Gud har förvandlat de mest hopplösa situationer. Bland annat har han en otrolig berättelse om hur Gud ledde honom ut ur ett välbevakat fängelse. Arbetet för de underjordiska församlingarna i Kina har gjort det svårt för honom att stanna kvar i hemlandet, och idag bor och arbetar broder Yun i Europa. Men hjärtat är kvar i Kina, och han är bland annat talesman för den kinesiska

Foto: eduardo souza

”Tillbaka till Jerusalem-rörelsen”. Nu gör han ett nytt besök i Sverige, inbjuden av Missionsorganisationen Ljus i Öster, för att uppmuntra och utmana kristna att verkligen tro på Gud. Första mötet hölls i söndags, och han besöker nya orter varje dag. Ikväll besöker han Linköping, på fredag är han i Falun, på lördag i Enköping och på söndag i Huddinge och Alunda. Broder Yuns självbiografi ”Den himmelske mannen” har förundrat människor över hela världen. Den svenska översättningen har precis kommit i nyutgåva. EVA RUDERSTAM

Nekades jobb efter abortvägran Eksjö (TT)

Barnmorskan Ellinor Grimmark nekades sommarjobb för att hon inte vill utföra aborter av religiösa skäl. – Man borde rimligtvis få kräva det, säger hon. Men facket har en annan syn. Nu anmäler hon Höglandssjukhuset i Eksjö till diskrimineringsombudsmannen (DO), uppger SVT Smålandsnytt. I anmälan till DO skriver hon att hon blivit lovad sommarjobb samt vikariat när utbildningen var klar. Innan sommaren berättade hon dock att hon inte var kapabel att utföra aborter på grund av sin tro. Jobberbjudandet drogs tillbaka och

hon fick slutföra sin praktik utan studielön. Ellinor Grimmark är nu klar med sin barnmorskeutbildning och har fått ett sexmånadersvikariat på sjukhuset i Värnamo, där hon ska börja så fort hon kan avsluta sin tjänst som sjuksköterska i Eksjö. – Jag har deklarerat min inställning för ledningen i Värnamo och dom tycker att det är problematiskt men okej och är beredda att göra ett försök. TT: Är det rätt att kräva att få välja bort arbetsuppgifter på grund av sin tro? – Man borde rimligtvis få kräva det, jag tycker det ingår i de mänskliga rättigheterna och man borde ha

samvetsfrihet även i Sverige. TT: Vad hoppas du vinna med din DO-anmälan? – Personligen vet jag inte, men jag hoppas detta öppnar upp frågan och att det kan hjälpa andra. Vårdfackets linje är tydlig när det gäller vilka arbetsuppgifter som ska göras. – Som patient i Sverige måste det vara tydligt att det som svensk lag säger att du kan få utfört, det ska också kunna ske, säger Vårdförbundets vice ordförande Pia Arndorff. – Det ska inte vara beroende av vem du råkar träffa på. Ett beslut väntas inom kort, troligen redan nästa vecka. 3

Elise Lindqvist har nominerats till utmärkelsen Årets Trottoarpratare. Vinnaren utses av juryn för Faktumgalan – en gala skapad av gatutidningen Faktum, som arbetar för att få hemlösa och socialt utsatta i arbete. Årets Trottoarpratare är en utmärkelse som ska lyfta ”en person, grupp eller organisation/institution som på ett kreativt och vågat sätt bildat opinion mot socialt utanförskap”. Juryn motiverar nomineringen med att Elise själv har levt med missbruk och som prostituerad, men nu viger sitt liv åt att hjälpa utsatta sexarbetare, som volontär i Klara församling i Stockholm. Elise Lindqvist har bland annat berättat om sitt arbete som sommarpratare i radio och när hon besökte tv-programmet Skavlan. I september släppte Elise sin självbiografi Ängeln på Malmskillnadsgatan. Faktumgalan hålls i Göteborg den 27 februari.

Equmeniakyrkan fokuserar på Syrien

Equmeniakyrkan har tillsammans med fem andra kyrkor och organisationer tagit fram en handlingsplan för hur man kan ge hjälp och stöd i Syrien. Kyrkan ska fokusera på tre områden – opinionsarbete, rehabilitering och humanitärt och andligt stöd – för att stötta sin partnerkyrka The National Evangelical Synod of Syria and Lebanon. – Kyrkornas insatser är viktiga, då man har nära kontakt med den lidande syriska befolkningen och har stort förtroende på lokalplanet. Företrädare för olika kyrkor och religioner måste samverka för freden i landet och kan göra mer än vi anar, säger Bertil Svensson, internationell koordinator på Equmeniakyrkan. – Vi vill nu bidra med vad vi kan för att ge stöd inom de områden som är möjliga för oss, både i mottagandet av flyktingar och invandrare i våra församlingar i Sverige och i arbetet för fred och försoning. Humanitära insatser i Libanon och Syrien är också viktiga, tillägger han.

Ny Generation på turné i Sverige

Elevorganisationen Ny Generation åker i vår ut på turné i Sverige. Fem städer kommer att besökas mellan mars och maj, och eventet går under namnet ”Det ultimata upproret – en helkväll om vardagen, Jesus och världsförbättring”. – Vi tror att det behövs ett nytt slags uppror – ett positivt uppror som innebär att bry sig om andra och sin omvärld och våga gå mot strömmen, säger Brad Hawkes, ordförande i Ny Generation. – Eventet är till för att uppmuntra och inspirera ungdomar och hjälpa dem att inse att de kan göra skillnad på sin skola, att de är skillnaden, tillägger han. Städer som besöks är Kalmar, Malmö, Jönköping, Örebro och Alingsås.


veckans nyheter

Förstatligande av sjukv en allt hetare valfråga Större statligt inflytande

Göran Hägglund anser därför att den nuvarande organisationen inte är ändamålsenlig. – Jag menar att staten behöver få en större roll, och landstingen en mindre, sa han. Han menade också att efter att han under snart åtta år varit socialminister och därmed haft det yttersta ansvaret för Sveriges sjukvård, så framstår det allt klarare att frågan om organisationen och huvudmannaskapet måste ses över. – Inte bara för att vården ska vara jämlik över hela landet. Utan också för att vi vet att vi inte kommer att behöva mindre vård i framtiden utan mer, sa Hägglund.

Foto: kristdemokraterna

I den senaste partiledardebatten i Sveriges Riksdag belyste Göran Hägglund problemet med att huvudmannaskapet för sjukvården är uppdelad på 21 landsting. Han gjorde det genom att ta ett exempel om behovet av robotar för operationer. – SBU, som är ett kunskapscentrum för hälso- och sjukvården, har gjort en analys av robotarnas betydelse. Ett exempel de belyste var att drygt hälften av alla prostataoperationer av ett visst slag genomförs med hjälp av robotar. Det nationella behovet för att kunna operera alla dem som har detta problem är sex stycken. Men i

dag finns det hela nitton sådana robotar ute bland landstingen. – Och varje robot kostar omkring tjugo miljoner kronor. – Bristen på samordning och samarbete har alltså gett oss långt fler robotar än vad vi behöver till en kostnad på ungefär en kvarts miljard. – Pengar som väl hade behövts på andra håll, menade Hägglund.

Foto: Centerpartiet

Sveriges socialminister Göran Hägglund (KD) har beslutat sig för att inför valet i höst driva frågan om ett större statligt inflytande över sjukvården. Enligt en nyligen gjord väljarundersökning är just sjukvården den viktigaste frågan för väljarna. Men han får kraftiga mothugg från ordföranden i socialutskottet, centerriksdagsmannen Anders W Jonsson.

Anders W Jonsson (C).

Birgitta Södertun (KD).

Ökade kostnader

klart under Sveriges, menar han. – I Norge innebar förstatligandet också kraftigt ökade kostnader. – Det vi behöver är inte en dyr omorganisation utan istället en tydligare kunskapsstyrning. Ett förstatligande

Anders W Jonsson (C), ordförande i socialutskottet, säger till Inblick att han är helt emot ett förstatligande. – I Norge och England har man gått den vägen, men deras resultat är

En samtyckeslag uppmuntrar till – Vi behöver en samtyckesparagraf för att det ska stå klart för alla att den enda lagligt accepterade formen av sexuellt umgänge är den som sker mellan samtyckande vuxna individer, säger KD:s rättspolitiska talesperson Caroline Szyber till Inblick.

Caroline Szyber kämpar för att få till en samtyckesparagraf i sexualbrottslagstiftningen. 4

Foto: carolineszyber.se

Stödet för en samtyckesparagraf i sexualbrottslagstiftningen blir allt större i riksdagen. Nu tycks endast Moderaterna stå kvar vid sitt motstånd. Kristdemokraterna var ett av de första partierna att driva frågan om samtycke. KD:s rättspolitiska talesperson Caroline Szyber var tidigt ute i debatten. – Vi kristdemokrater har länge drivit på för en tuffare lagstiftning, inte minst för att Sverige ska leva upp till internationella konventio-


veckans nyheter

ården skulle snarare skapa problem istället för att lösa dem. Däremot är han inne på att landstingen skulle behöva hjälp från staten vad det gäller den mer högteknologiska sjukvården. – I de speciella fallen skulle resurserna behöva koncentreras till något eller några sjukhus. Men det innebär inte att hela sjukvården behöver omorganiseras. Anders W Jonsson pekar på vikten av att människors möjlighet att påverka är en grundpelare i politiken. – Skapar vi ett sjukvårdssystem som flyttar makten längre bort från sjukhuschefen, läkaren och patienten försvinner också den lokala kunskapen. Tillika med Kristdemokraterna är dock Centern öppna för att det skapas större regioner kopplade till ett universitetssjukhus. – Det skulle ge kraftfulla och mer jämställda regioner i förhållande till staten men fortfarande bevara den lokala förankringen.

Högspecialiserad vård

Birgitta Södertun, regionråd för KD i Skåne, har stor förståelse för att par-

Göran Hägglund lyfter frågan om att ge staten en större roll i den svenska sjukvården, för att kunna samordna insatser och spara pengar. – Vi kristdemokrater menar att alla ska ha tillgång till en värdig vård, även om man råkar bo i ”fel” landsting. Hon är därför också öppen för ett starkare statligt inflytande över den mer högspecialiserade vården, som till exempel cancervården. Dock är hon mycket tveksam till att förstat-

tiledaren nu börjar ifrågasätta lämpligheten av nuvarande ordning. – Vården blir ju mer och mer specialiserad och landstingen är olika rustade för att möta detta. Det får till följd att kvaliteten och väntetiderna skiljer sig beroende på vart man bor, vilket givetvis är ohållbart, säger hon till Inblick.

Foto: Emilia budek

liga av den nära sjukvården. – Det är en kristdemokratisk grundprincip att beslut ska fattas på lägsta möjliga effektiva nivå. Därför tror jag att vårdcentraler och hemsjukvård mår bäst av att ansvaret ligger nära de medborgare som berörs. Tomas Ander tomas.ander@inblick.se

respekt och lyhördhet Synen på vad som är ett accepterat sexuellt beteende formas av hela samhället, inte bara av lagar och domslut.

ner. Utifrån Europadomstolens tolkning av Europakonventionen ska varje sexuell handling som inte bygger på samtycke kunna bestraffas, vilket dagens lagstiftning inte lever upp till, menar Caroline.

Omvänd bevisföring

Caroline Szyber understryker vikten av att när det gäller bevisföringen så får en samtyckeslagstiftning inte utformas så att den leder till omvänd bevisföring, alltså att offret skall bevisa att man inte ville. – Det är åklagaren som fortsatt ska bevisa att samtycke inte förelåg, menar Caroline. – Samtyckesparagrafen skall vara ett stöd för åklagaren att kunna ställa frågor om hur den åtalade såg på målsägandens vilja till sexuellt umgänge. Hon menar att i flera av de under senare tid uppmärksammade domarna så kommer männen ofta undan med att säga att han inte förstod eller inte trodde att motparten inte ville. – Vad ett samtycke borde handla om är alltså om den åtalade överhuvudtaget försökt förstå, eller borde ha förstått, att samtycke inte förelåg.

Värdegrundsarbete

– Vi behöver en samtyckesparagraf för att det ska stå klart för alla att den enda lagligt accepterade formen av sexuellt umgänge är den som sker mellan samtyckande vuxna individer, säger hon till Inblick. – Att skärpa lagen är ett viktigt led i det värdegrundsarbete angående sexualitet som måste ske på olika nivåer i samhället. – Erfarenheter från Storbritannien visar att det går att införa en sådan bestämmelse utan att rättssäkerheten minskar eller att det upplevs som märkligt av allmänheten. 5

Respekt och lyhördhet

Caroline Szyber anser att om vi verkligen menar allvar med att det sexuella våldet ska minska, då måste vi också tala mer om attityder och värderingar. – Synen på vad som är ett accepterat sexuellt beteende formas av hela samhället, inte bara av lagar och domslut. – Därför är det viktigt att vi i olika sammanhang fortsätter markera att sexuella handlingar mot en annan persons vilja är förkastliga, även om det i lagens mening inte går att fastställa brott, säger hon. – För oss kristdemokrater är det en central tanke att det finns grundläggande värderingar som leder varje människa. Respekt och lyhördhet är goda principer att följa, inte minst i intima situationer. Tomas Ander


veckans nyheter

Raoul Wallenberg-forskare om ryskt uttalande:

"En öppning i Wallenb Foto: Kreml

I måndags reste en släkting till Raoul Wallenberg till Bryssel för att lämna över ett brev från familjen till Rysslands president Vladimid Putin. – Om vi har det minsta information som inte har blivit offentliggjord, måste den släppas, sade Vladimir Lukin, Kremls ombudsman för mänskliga rättigheter med anledning av brevet.

– Om vi har det minsta information som inte har blivit offentliggjord, måste den släppas, deklarerar Vladimir Lukin (till höger), Kremls ombudsman för mänskliga rättigheter, med anledning av brevet från Raoul Wallenbergs släktingar till Rysslands president Vladimir Putin (till vänster).

När USA:s president Barack Obama besökte Sverige i september förra året, träffade han Raoul Wallenbergs halvsyster Nina Lagergren och fick ta emot ett brev av den svenske diplomatens släktingar.

Det är inte bara situationen i Ukraina och Syrien, samt diskussionen om mänskliga rättigheter i Ryssland, som hamnade i fokus inför den ryske presidenten Vladimir Putins besök i Bryssel i samband med toppmötet mellan Ryssland och EU i veckan. Anhöriga till den försvunne svenske diplomaten Raoul Wallenberg hade nämligen rest till Bryssel med förhoppningar om att träffa Rysslands president och få överlämna ett brev. Nyheten om att Raoul Wallenbergs brorsdotter Louise von Dardel hade för avsikt att överlämna brevet till Putin spred sig som en löpeld över hela världen. I brevet bad den svenske diplomatens familj om tillgång till dokument som finns i ryska arkiv som kan kasta ljus över Wallenbergs öde. Nyheten släpptes i måndags, vilket var den Internationella minnesdagen för Förintelsens offer. Även den statliga radion Rysslands röst uppmärksammade initiativet och Kremls ombudsman för mänskliga rättigheter, Vladimir Lukin, gensvarade genom att kräva öppenhet kring frågan. – De involverade personerna är inte längre i livet, så det är nu en fråga om historiska händelser som måste avslöjas, sade Vladimir Lukin, som menade att det gäller att se till att "Wallenbergs anhöriga inte hyser minsta misstanke om att vi gömmer något för dem".

"Jag applåderar Lukin"

Susanne Berger, en av de oberoende experterna för den svensk-ryska arbetsgrupp som kom med sin rapport i början av år 2001, menar att Vladimir Lukins utspel är en tydlig öppning i Wallenberg-ärendet. – Jag tolkar detta som en direkt uppmaning till Kreml att säkerställa så att all relevant dokumentation avseende Wallenberg släpps, och jag applåderar Lukin för att ta en sådan entydig ställ-

Den officiella ryska versionen är att Raoul Wallenberg omkom i ryskt fängelse år 1947. Många tror att han istället försvann i Gulag. 6

ning, säger Susanne Berger till Inblick. Hon menar att det faktum att Vladimir Lukin väljer att uttala sig om släktingarnas brev till den ryske presidenten, visar att kraven faktiskt tas på allvar. – Han hade kunnat välja att inte kommentera initiativet, konstaterar Susanne Berger. I sitt brev till president Putin skriver författaren, Raoul Wallenbergs svägerska Matilda von Dardel, att "Även om sovjetstaten upphörde att existera mer än tjugo år sedan, har vi, hans familj, fortfarande inte fått svar på våra mest angelägna frågor: Varför var Raoul Wallenberg arresterad och varför blev han aldrig släppt? Och vad exakt som hände med honom sommaren 1947, när hans spår försvinner i Moskvas Lubjanka-fängelse?" Matilda von Dardels brev till Putin i veckan avslutas: "Vi kommer aldrig att ge upp förrän vi vet vad som hände Raoul".

Vi kommer aldrig att ge upp förrän vi vet vad som hände Raoul. Matilda von Dardels i brevet till Putin i veckan

Brev till Obama

I samband med den amerikanske presidentens Sverige-besök i september förra året träffade Barack Obama Raoul Wallenbergs halvsyster Nina Lagergren, som också hon överlämnade ett öppet brev till USA:s president. "Ryska myndigheter fortsätter betona att de är villiga att hjälpa till med förfrågningar angående Wallenberg-fallet. Men, i verkligheten, måste forskare vänta i sex månader eller mer för att få svar på en enskild förfrågan", löd brevet som uppmanade USA att utöva diplomatiska påtryckningar på Ryssland. President Obama lovade under


Nyhets kommentar

berg-fallet" mötet att göra vad han kunde för att ta reda på vad som hänt Raoul Wallenberg, men när det officiella amerikanska svaret kom några månader senare, blev besvikelsen stor. I Matilda von Dardels svar till USA:s president i slutet av november förra året skrev hon: "Igår fick min svägerska Nina Lagergren och jag president Obamas svar - via

Geopolitiska maktanspråk

P

Douglas Davidson , USA: s ambassadör för förintelsefrågor - med anledning av vårt brev från den 3 september 2013. Jag vill förmedla till dig min stora besvikelse och bestörtning över ambassadör Davidson svar. Det uppvisade en sådan distans och byråkratisk rationalisering som frös mitt hjärta". Ruben Agnarsson ruben@inblick.se

Foto: kkl

Raoul Wallenberg fick en skog i Israel

I söndags medverkade Raoul Wallenbergs halvsyster Nina Lagergren och hennes barnbarn Cecilia Åhlberg under en ceremoni där en hel skog invigdes till minne av den svenske diplomaten. På bilden överlämnar konstnären Judith Urde Baecklund en litografi som togs fram i samband skogsplanteringen, där behållningen gick till plantering av träd.

I söndags deltog Raoul Wallenbergs halvsyster Nina Lagergren och hennes barnbarn Cecilia Åhlberg under en ceremoni där en hel skog invigdes till minne av den svenske diplomaten. Ceremonin ägde rum vid Keren Kajemets årliga Tubishvat-fest i den judiska församlingens sessionssal på Wahrendorffsgatan i Stockholm, där även Israels ambassadör Isaac Bachman medverkade. Tanken på att en hel skog till Raoul Wallenbergs minne föddes i samband med 100-årsminnet av Wallenbergs födelse år 2012. Keren

Kajemet inledde då en insamling för att plantera en skog i Israel för att hedra den svenska diplomaten. Insamlingen har resulterat i att över 11 000 träd har planterats. I somras i samband med Keren Kajemets årliga världskonferens i Jerusalem, hölls en ceremoni där Cecilia Åhlberg höll tal och där en överlevare från Budapest berättade hur han räddades tack vare Raoul Wallenbergs gärning. Skogen finns i närheten av Haifa, där Raoul Wallenberg på 1930-talet tjänstgjorde på en holländsk bank.

å tio korta år har EU tagit in 13 nya medlemmar, de flesta av dessa länder ligger i östra Europa: det handlar om Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ungern, Bulgarien, Rumänien och Kroatien. I denna process betraktar Moskva länder likt Ukraina och Vitryssland som buffertstater för Ryssland, för att inte landet ska få en lång västlig gräns mot EU som i princip sträcker sig ända från Barents hav till Svarta havet. Sedan några år tillbaka har EU:s expansionen österut kommit av sig. Det beror delvis på att EU har haft stora, interna ekonomiska problem som har blottlagt tydliga sprickor mellan unionens medlemsländer. Men Rysslands krig mot Georgien år 2008 framstår också som en definitiv stoppkloss mot EU:s expansionsplaner. Trots högtidliga löften från EU och Nato innan konflikten, stod nämligen Georgien helt ensamt när kriget mot Ryssland väl bröt ut.

Även i Ukraina har utvecklingen börjat gå EU ur händerna. I slutet av förra året blev det klart att Ryssland tar över Ukrainas utrikesskuld på 15 miljarder dollar. Ryssland räddade därmed Ukraina ur en hotande statsbankrutt och sänkte dessutom gaspriset till grannlandet med en tredjedel. Det är mot denna bakgrund inte svårt att föreställa sig vad Ryssland har för synpunkter på ett eventuellt serbiskt EU-medlemskap. Att Ukrainas nuvarande politiska ledning valde Ryssland istället för EU när landet behövde ekonomisk stöd, tycks ha kommit som en chock för många europeiska politiker. Men protesterna från de medborgare som önskar en mer västorienterad inriktning på landets politik, har hittills slagits ned av regeringen med brutalt våld. Efter internationella påtryckningar sammanträdde parlamentet i tisdags för att diskutera om de hårda undantagslagarna ska dras tillbaka. Samtidigt pågick samtal i Bryssel mellan EU och Ryssland kring situationen i både Ukraina och Syrien. Den här veckans samtal mellan EU och Ryssland tydliggör de spänningar som har blottlagts under de senaste åren. I takt med att EU:s 10-åriga offensiv österut sökt sig allt närmare Rysslands gräns, har den ryska upprustningen av landets militära försvar accelererat, vilket gör att samtalsklimatet mellan de båda parterna i dag är allt annat än bra. Vladimir Putins utryck att Sovjetunionens fall var 1900-talets största geopolitiska katastrof, avslöjar vilken inställning Ryssland har till EU:s expansionsplaner. Medan västvärlden och EU talar om marknadsekonomi och valet av en västlig livsstil som viktiga lockbeten för potentiella nya medlemsländer, ser Ryssland ett geopolistiskt anspråk i den utveckling som skett.

Ruben Agnarsson Nyhetschef

Ruben Agnarsson ruben@inblick.se

ruben@inblick.se 7 7


Anders Marklund är nationell ledare för Alpha Sverige. Han berättar att en person om dagen får en levande tro på Jesus genom alphakurser i Sverige.

Foto: Eva Ruderstam

Anders Marklund drömmer om en kyrka som når utanför kyrkväggarna

– Alla svenskar borde gå en Alphakurs – Det finns en andlig hunger i Sverige. Så länge det finns kristna som är villiga att ge vidare det som de har fått, så finns det hopp för en väckelse i Sverige. Det säger Anders Marklund, nationell ledare för Alpha Sverige. Själv fattade han beslutet att följa Jesus som 15-åring. Det blev ett beslut som kom att påverka hela livet. Anders Marklund är yngst av tre bröder Marklund. Han är en ivrig evangelist, med ett stort hjärta för att fler ska få möta Jesus. Sitt eget beslut att följa Jesus fattade han 1978, som 15-åring på en Billy Graham-kampanj i Scandinavium. – Mina föräldrar och min storebror hade släpat med mig dit. Jag lyssnade inte så mycket till vad Billy Graham sa, men när inbjudan kom

så bara högg det tag i mig. Jag gick fram och lämnade mig till Gud. – Det var en varm och hjärtlig atmosfär och en äkthet i det som sades. Och det är just det som vi människor söker. När kyrkan ger äkthet, då slappnar människor av, men om det vi säger bara är en fasad, då går man därifrån.

Idag är det en person om dagen som får en levande tro på Jesus genom alphakurserna i Sverige. Det är jättebra, men vårt mål är att dubbla den siffran. Och sedan dubbla den igen.

Kunde inte hålla tyst

Även om Billy Graham sa de utlösande orden, så finns det fler personer inblandade i Anders beslut. – Jag brukar säga att fem till tio personer är inblandade i en människas omvändelse. I mitt fall handlar det om föräldrar och bröder, men även söndagsskolläraren Tyra som investerade tid i oss ganska vilda killar, och tonårsledaren Nisse som höll bibelstudier för oss. Anders berättade direkt för hela klassen att han mött Jesus. 8

– Jag kunde inte hålla tyst. Frimodigheten i den kristna tron har funnits med hela tiden. Tidigt upplevde Anders också att Gud ville att han skulle bli pastor. – Det var redan på högstadiet. Det var ingen eldskrift på väggen eller så, men här inne i hjärtat lade Gud en kallelse att jag skulle bli pastor. Sedan prövade jag kallelsen genom att jobba några år som ungdomsledare och pastor innan jag sökte mig till pastorsutbildningar.

Prövade Gud

Anders kom in på teologiska högskolan på Lidingö i samma veva som han gifte sig med Kristina. Men de hade varken bostad eller jobb i Stockholm. – Då prövade vi Gud. Vi bad och sa att om du tänkt detta för oss, så måste du först ordna ett arbete åt Kristina och ett boende åt oss. Inte


långt senare fick Kristina en jobbintervju och vi åkte dit. När hon kom ut från intervjun hade hon både löfte om jobb och nyckel till en lägenhet som vi kunde få hyra. – Vi bad till Gud igen, och sa att om det här verkligen är från dig, så vill vi ha en lägenhet med utsikt ut från lägenhetsområdet. Den skulle inte heller vara på markplan utan högre upp. – När vi hittade lägenheten hade den precis det – utsikt ut från området och låg flera trappor upp. Då blev vi övertygade om att det här var Guds vilja. Vi kom liksom inte undan längre. I fyra år bodde familjen i Stockholm, men sedan 1990 har de bott och arbetat i Lidköping.

Synen blev verklighet

Under tiden som pastor i Lidköping fick församlingen besök av kyrkoledaren för en systerkyrka EEC i Kongo-Brazzaville som berättade om situationen där. Tre gånger under 90-talet hade han fått sitt hem sönderslaget och plundrat, och pastorn hade tvingats fly eftersom han fanns med på gerillans dödslista. – Under en samling med vår församlings ledarskap berättade han om situationen och då fick jag se en klar syn. Jag såg rådhuset i Lidköping och framför rådhuset stod det militärlastbilar. Människor kom med saker till lastbilarna, och sedan såg jag hur en lastbil körde till flygflottiljen i närheten och lastade över allt till ett Herculesplan. Till sist fick jag se hur planet flög iväg och landade i Brazzaville. – Först vågade jag inte berätta något om min syn, men efter en tid predikade jag om synen som Gud lagt på mitt hjärta. Några kvinnor i församlingen sa då att de kände att vi skulle skicka tre plan. Detta satte igång ett engagemang i församlingen, och ett halvår senare lyfte verkligen ett Herculesplan fyllt med hjälp till Brazzaville. – Efter ett år hade vi skickat hjälp motsvarande tre Herculesplan. Och vi fortsatte med hjälpen till KongoBrazzaville på olika sätt under flera års tid.

Leder Alpha Sverige

Anders betonar att kyrkan måste nå utanför kyrkväggarna, öppna nya vägar in i kyrkan och bli en folkkyrka. – I Lidköping har jag fått fantastiskt många relationer med människor. Gud har fört oss från det ena sammanhanget till det andra, och jag har fått se människor komma till tro. Idag arbetar han som nationell ledare för Alpha Sverige. – Vår vision är att alla svenskar ska gå en alphakurs. Det är tio kurstillfällen då man äter, lyssnar på ett föredrag och sedan samtalar om föredraget. Det förutsätter inga kunskaper om kristen tro, man kan komma dit helt nollad. Och inga frågor är för dumma. Många svenska församlingar ar-

betar med alphakurser, och det ger resultat. – Idag är det en person om dagen som får en levande tro på Jesus genom alphakurserna i Sverige. Det är jättebra, men vårt mål är att dubbla den siffran. Och sedan dubbla den igen.

Vi lyfter dig till ett högre plan

Väckelse utanför kyrkan

Anders beskriver alpha som en väckelserörelse för människor utanför kyrkan. Kurserna finns idag i 170 länder över hela världen. I Indien har exempelvis drygt en miljon människor gått alpha, av dem har hälften – en halv miljon – låtit döpa sig. – Kanske är det så att vi har det för bra i Sverige. Vi sitter i soffan och tittar på tv, och tycker inte att vi behöver Gud. Utomlands ser vi en annan hunger efter Gud. Ändå är Anders övertygad om att det finns en andlig hunger även i Sverige.

Då fick jag se en klar syn. Jag såg rådhuset i Lidköping och framför rådhuset stod det militärlastbilar. Människor kom med saker till lastbilarna, och sedan såg jag hur en lastbil körde till flygflottiljen i närheten och lastade över allt till ett Herculesplan. Till sist fick jag se hur planet flög iväg och landade i Brazzaville.

ett komplett liftföretag

www.malarlift.se Gävle • 026-14 08 00 Uppsala • 070-626 32 21 västerås • 021-81 07 20 stockholm • 08-19 40 00

• KONSTRUKTIONER • BESIKTNINGAR • PROJEKTLEDNING

Miccon Ingenjörer AB Michael Sjöberg Tel 011-14 53 00

– New age/nyandlighet har gått framåt, det är som ett religiöst plockgodis, där man kan prova allt möjligt. Men människor irrar runt och söker på fel ställen, för det enda som bär är Jesus. Trots att människor är öppna, både för kraften och för andligheten, så har kyrkan förlorat initiativet. – Det är viktigt att kyrkan inte tiger, och att vi är relevanta för vår tid. Vi behöver jobba med sökande människors frågor. Han berättar att han tror på en väckelse i vårt land. Att människor oavsett samfund och sammanhang ger evangeliet vidare från mun till mun. – Så länge det finns kristna som är villiga att ge vidare det som de har fått som gåva, så finns det hopp för Sverige, konstaterar han.

Lyssna till

Vetlanda - Pingstkyrkan Torsd 30 jan 15.00 Allträff G:a Hjälmseryds Missionshus Fre - Lö 31 jan & 1 feb 19.00 Vetlanda - Karlstorps Sockenstuga Sönd 2 feb Kl. 11.00

Kontakt: Tfn: 0155-50002 lasse.andersson@fokusskolan.se

EVA RUDERSTAM

9


veckans nyheter

Ukraina på gränsen Ska Ukraina ta ett steg närmare EU? Det tycker en stor del av befolkningen men det blev tvärstopp när detta nyligen höll på att ske. För ett steg närmare EU var samtidigt ett steg bort från Ryssland. Det är en del av bakgrunden till svåra motsättningar som nu skakar hela landet. En annan del är omfattande korruption.

Flera ihjälskjutna demonstranter och en naken man stående i bara strumplästen i snö och tio minusgrader samtidigt som han fotograferas och slås i nacken av maskerad kravallpolis. Det är en brutal aktuell bild av huvudstaden Kiev. Michail Gavriljuk heter småbrukaren från en by utanför Ternopil som har varit en av dem som fredligt demonstrerat på det ockuperade torget Majdan i två månader. Han har huggit ved till brasorna och gått omkring i kosackernas typiska pälsmössa. Bildbevisen på hur han naken misshandlades nådde omvärlden från någon inom polisens led, vilket visar att det även inom polisen finns de som inte gillar hur demonstranter har behandlats. Inrikesministeriet lovade en utredning och bad om ursäkt. Att klä av någon är både enligt ukrainsk och internationell lag att betrakta som tortyr.

EU eller Ryssland?

En del av bakgrunden till den mycket spända situationen i Ukraina är den kovändning som president Viktor Janukovytj gjorde i slutet av november under ett EU-möte i Vilnius, Litauen. Då trodde de flesta att ett associeringsavtal – ett sorts handelsavtal mellan Ukraina och EU – skulle undertecknas. Men Janukovytj skrev inte under. Det förvånade många ukrainare eftersom Janukovytj under flera år talat sig varm om att få en närmare relation till EU. Befolkningen, varav många gärna vill ha närmare band till Europa, drog i hundratusental ut på gatorna för att markera sitt missnöje och därefter har läget skärpts bit för bit till den grad att experter nu talar om risk för inbördeskrig. Bakom detta finns också hos många vanliga människor ett stort missnöje med ett samhälle med en allt mer utbredd korruption. Att Janukovytj valde att ändra sin tidigare EU-vänliga attityd har med relationen till Ryssland att göra. Presidenten fick tydligen klargjort för

Ett land härjat av korruption och på väg att knytas hårdare till Ryssland. Det uppges vara de starkaste skälen till att många vanliga ukrainare sig att ett avtal med EU skulle ha inneburit att Ukraina då skulle ha förlorat viktiga band till Ryssland som förser Ukraina med fördelaktiga lån och billig gas. Rysslands president Putin gjorde sannolikt klart för Janukovytj att Ukraina inte kunde vara nära både Ryssland och EU.

Yttrandefriheten hotad

Ska Ukrainas 46 miljoner invånare komma närmare EU eller Ryssland? Det är en av de frågor som styr Ukrainas framtid. 10

För att få slut på oroligheterna införde regimen förra veckan lagar som inskränkte yttrande- och mötesfriheten. De nya lagarna har väckt skarp kritik både i Ukraina och i omvärlden. De innebär bland annat att arrangörer av demonstrationer riskerar att dömas till upp till femton


veckans nyheter

en till inbördeskrig? försökte lösa problemen genom att erbjuda två av oppositionsledarna att bli premiärminister och vice premiärminister. Men då hade protesterna spridit sig till stora delar av landet.

Ockuperade byggnader

Foto: Mstyslav Chernov/Unframe

Foto: Mstyslav Chernov/Unframe

Bland annat har aktivister ockuperat guvernörshögkvarter i elva städer i västra Ukraina. På flera håll blev det våldsamma sammanstötningar med polis när aktivister försökte inta olika myndighetsbyggnader. I runt tio städer hade aktivister i helgen ockuperat byggnader. I Lviv, som är en stad vid gränsen mot Polen, hade oppositionsledamöter skapat ett eget fullmäktige vid sidan om den traditionella maktstrukturen. Oppositionen uppges ha sitt starkaste stöd just i västra Ukraina där också nationalistiska rörelser är starka. I östra Ukraina har däremot en del politiker krävt att myndigheterna i Kiev ska slå ner demonstrationerna i huvudstaden. En del bedömare fruktar att motsättningarna mellan landshalvorna kan bli så stora att de kan bli mycket svåra att överbrygga. Enligt statsvetaren Fesenko är det anhängare till de nationalistiska partierna Svoboda (Frihet) och Pravyj sektor (Den högra falangen) som attackerat polisen med stenar och molotovcocktails och därigenom fått våldet att stegra sig.

Euroasiatiska unionen

Foto: Mstyslav Chernov/Unframe

gått ut på gatorna för att demonstrera.

De tre ledande oppositionsledarna Vitali Klitschko, Arsenij Jatsenjuk och Oleh Tyahnybok vid deFoto: ivan bandura monstrationerna i Kiev.

Foto: ReAl

års fängelse. Lagarna antogs i parlamentet utan att oppositionen var närvarade. Därför betraktas de av opposition och demonstranter som en statskupp. President Viktor Janukovitj tyckte att det fanns anledning att träffa landets oppositionsledare för att hitta en lösning på krisen. Från oppositionen deltog bland andra boxaren Vitali Klitschko, som är ledare för partiet Udar. Han hotade att fortsätta ”attacken” på gatorna, om president Janukovytj inte snabbt gjorde eftergifter. Inför tiotusentals demonstranter sade han att Janukovytj kunde lösa situationen utan blodspillan genom att utlysa nyval.

Statsvetare befarar att risken är stor att våldet kan komma att eskalera om regimen och oppositionen inte lyckas få till en fungerande dialog och öppnar för kompromisser. – Det vi ser nu är en skarp försämring av situationen. Om inte makthavarna och oppositionen genast förhandlar fram en lösning på krisen finns risk för att inbördeskrig bryter ut, sa statsvetaren Vladimir Fesenko till Sveriges Television. Han befarade att våldet skulle spridas till andra delar av landet och hade svårt att tro att president Janukovitj skulle gå med på de krav på nyval som oppositionen krävde. Händelseutvecklingen gav honom rätt. Presidenten Viktor Janukovytj 11

Men de flesta av demonstranterna är av allt att döma vanliga människor som tröttnat på såväl makthavarnas som oppositionens passivitet när det gäller att ta itu med landets problem och där presidentens kovändning från EU till Ryssland fick bägaren att rinna över. Men Ryssland och Putin vill inte bara hålla Ukraina utanför EU, utan vill också få resursrika Ukraina att gå med i Putins eget unionsprojekt; Den euroasiatiska unionen. Den euroasiatiska unionen ska kunna innebära minskade tullar och förbättrade handelsavtal mellan länder i forna Sovjet. Kazakstan och Vitryssland är redan med. Andra länder som är tilltänkta medlemmar är Kirgizistan, Armenien och Tadjikistan. Unionen är tänkt att börja fungera 2015 men den skrämmer den EUvänliga delen av Ukrainas befolkning, då den påminner om hur det var att vara en del av Sovjetunionen. Torbjörn Påhlman


David tillsammans med sju månader gamla dottern som heter Kaylah Grace. (Vem är som Gud på hebreiska samt nåd på engelska) Han har fått uppleva att ingenting är omöjligt för Gud.

FOTO: BEZAWIT WEREDE

Davids tro bär genom glädje och sorg För tio år sedan sålde han droger och hade ingen framtidstro. Men Jesus förvandlade hans liv och i dag har 28-årige David Fenerström en tro som bär genom såväl glädje som sorg. Davids föräldrar skildes när han var fyra år gammal. Han bodde hos sin mamma i Stockholmsförorten Farsta och hälsade på sin pappa på helgerna. – Pappans nya fru behandlade mig väldigt illa och misshandlade mig verbalt, berättar David. Det bidrog till att han som barn blev rädd för människor och inåtvänd som person. Han vågade inte berätta för sin pappa hur rädd han var. – Det blev ett otroligt tomrum efter att min pappa lämnade oss. Jag sakna-

de honom mycket och växte upp utan någon närvarande fadersgestalt.

Sålde droger

Jag ville så gärna lära känna Linn bättre och blev väldigt berörd av hur hon var som människa. Hon var den första tjej jag hade träffat som levde ett radikalt kristet liv.

Davids mamma träffade en man som var yrkeskriminell och som misshandlade henne. I området där han bodde lärde han känna barn och ungdomar med liknande trasiga bakgrunder. David kände gemenskap med killarna på gården och drogs som tonåring in i kriminalitet. Det var ett sätt att söka bekräftelse, menar han. I de sammanhangen kände han att han dög och att han fick respekt. 15-16 år gammal började han sälja droger. Men han fastnade aldrig själv i ett missbruk utan festade bara på helgerna. – Jag hade sett hur drogerna på12

verkade min mammas kille där hemma. Att riskera att bli beroende av knark avskräckte mig. Ändå såg jag min chans att tjäna pengar genom att sälja narkotika, säger han. Under andra året på gymnasiet hoppade David av skolan. Det var en slags protest mot sin mamma som han inte tyckte brydde sig om honom tillräckligt. Han fortsatte att umgås med sina kriminella vänner och skaffade sig tre olika jobb samtidigt som han fortsatte att sälja droger. Att gå ut och festa var en flykt bort från verkligheten, hävdar han. – Jag levde ett väldigt ytligt liv och kände mig tom på insidan. När jag var 21 år kom jag till en punkt då jag kände att det inte funkade längre. Jag började då läsa till barnskötare på Komvux.


På Komvux mötte han en tjej som hade en utstrålning som skilde sig från alla andra. Hon hade kärlek till människor och brydde sig verkligen. David minns att han frågade henne vad som var hennes drivkraft i livet. Det visade sig att hon trodde på Jesus och var dotter till pastorsparet i Södermalmskyrkan i Stockholm. – Hon var otroligt trygg och vittnade i klassrummet trots att en del gjorde narr av henne. Jag ville så gärna lära känna Linn bättre och blev väldigt berörd av hur hon var som människa. Hon var den första tjej jag hade träffat som levde ett radikalt kristet liv. Linn bjöd in mig till ett ungdomsmöte i kyrkan och jag följde med.

veckans nyheter

inträffade. Hans fru Linn hade haft en svår typ av epilepsi sedan hon var barn. En dag fick hon ett så svårt anfall att hon avled. – Det kändes som att mitt liv var slut. Jag var helt förkrossad och chockad. Jag insåg att jag hade två val. Antingen kunde jag fortsätta att leva för Gud eller så kunde jag gå tillbaka till mitt gamla liv. Men den natten fick jag ett bibelord från Gud. Det var från Jeremia 29:11 och säger: ”Jag vet vilka tankar jag har för er, sä-

Negativ sockertrend bruten

Stockholm (TT) Den negativa blodsockertrend som setts bland landets diabetiker de senaste åren är bruten, skriver Dagens Medicin. Förra året ökade andelen diabetiker som har ett långtidsblodsocker under målvärdet 52 mmol/ mol från 44,8 till 48 procent, samtidigt som andelen med ett långtidsblodsocker över 73 mmol/mol sjönk. – Sedan 2007 har långtidsblodsockret stigit, men nu har det börjat gå ner igen, vilket är oerhört glädjande, säger Mona Landin-Olsson, ordförande för Svensk förening för diabetologi, till tidningen. Enheten millimol/mol är ett mått på hur stor andel av hemoglobinet i de röda blodkropparna som är försockrade under en sexveckorsperiod. En insulinpump hjälper många diabetiker.

Tuffare krav för nyckelhålsmärke

Äkta kärlek i kyrkan

Kärlek uppstod

När David och Linn gick från att vara vänner till att få känslor för varandra, förklarade hon att han var tvungen att bryta med sin gamla livsstil för att de skulle kunna bli ett par. Då var valet självklart och han lämnade hela sitt gamla umgänge. Under en möteshelg i kyrkan som kallas ”Encounter” fick David göra upp med sitt förflutna. Han fick lämna allt det svåra bakom sig och upplevde helande från Gud. Han förstod att han inte behövde prestera utan var älskad för den han var. – Jag fick ta emot Guds kärlek och bli förlåten för alla fel jag hade gjort, alla människor jag hade förstört för och alla misslyckanden i skolan och livet. Ett hopp brann på insidan och jag ville hängivet följa Jesus. – 2009 gifte jag mig med Linn. Jag som var van vid svek och lögner upplevde en sann och trofast kärlek. Min fru och hennes familj visade med sina liv vad det innebär att leva som kristen. Jag lärde mig att leva i tacksamhet, att tjäna Jesus och hjälpa människor både i församlingen och utanför.

Avled av epilepsi

David skulle precis börja läsa statsvetenskap på Europaprogrammet på högskolan 2010 när det ofattbara

Stockholm (TT) Livsmedelsverket har tagit fram ett förslag till strängare reg-

FOTO: BEZAWIT WEREDE

I kyrkan såg han ungdomar i olika åldrar, både svenskar och invandrare. Det som slog honom var livsglädjen de hade. Alla var så vänliga och det lyste om dem. David följde med till kyrkan fler gånger och fick lära känna Linns familj. De hade en äkta kärlek som berörde honom djupt. Det måste vara Jesus, kom David fram till. Han bestämde sig för att ge Jesus en ärlig chans. – Sakta med säkert förstod jag att Jesus var livs levande. Samtidigt brottades jag med mina gamla vänner. Först trodde de att det skulle gå över och att jag bara var intresserad av Linn. Sedan trodde de att jag hade blivit hjärntvättad. – De kunde hånskratta åt mig när jag pratade om Jesus. Men jag vann deras respekt med tiden. De såg hur jag förändrades. En av mina gamla vänner från den tiden tog själv emot Jesus så småningom.

David lärde känna sin fru Anna i Södermalmskyrkan och i högskolans kristna studentgrupp. ger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp.” – Jag tog det till mitt hjärta och det gav mig kraft att fortsätta vandra med Gud. Han hade varit så god mot mig den korta tid jag känt Honom och jag visste att Han är den samme igår idag och för evigt. Han hade förvandlat mitt liv och jag ville aldrig mer gå tillbaka. I min sorg höll jag mig nära Jesus och Han läkte mig. Linns familj och min församling stöttade mig igenom sorgen.

ler för nyckelhålsmärkt mat, som ska göra varorna ännu nyttigare. Kraven handlar framför allt om mindre salt och socker och mer fibrer och nyttiga fetter, rapporterar Ekot i Sveriges Radio. Kravet på mindre salt – något som svenskarna äter alldeles för mycket av – skärps ordentligt, enligt Annette Jansson, dietist på Livsmedelsverket. Förslaget har skickats ut på remiss.

Osloambassadör rena Norgehistorien

Washington (TT-NTB) President Barack Obamas nominering av George James

Tsunis som USA:s nye ambassadör i Oslo väcker en del höjda ögonbryn i Norge sedan man där tagit del av en tidvis förvirrande men också avslöjande utfrågning i USA:s senats utrikesutskott. Tsunis talade i sina svar bland annat om kungadömet Norges "president" och hade svårt att uppvisa några större kunskaper i ämnet. Senator John McCain frågade om varför det högerpopulistiska Fremskrittspartiet appellerar till så många norrmän. Svaret blev en ganska krystad utläggning om "marginaliserade element som spyr ut sitt hat" men att den norska regeringen varit "snabb med att fördöma dem". När McCain påpekade att Fremskrittspartiet ingår i regeringen och knappast har fördömts av denna, så medgav Tsunis att han "tagit fel". McCain kommenterade syrligt att han inte hade fler frågor till den "extremt högt kvalificerade" ambassadörskandidaten.

Hjälpa andra läker sorgen

David är ungdomsledare och leder en cellgrupp för unga killar. Det gjorde han även under den svåra tiden efter att Linn flyttat hem till Herren. – Att hjälpa andra som har det tufft var en del i läkningsprocessen, menar han. Som ännu ett bevis på Guds godhet och trofasthet träffade David en tjej i församlingen som han i dag är gift med och de har en dotter på sju månader. – Jag har fått möta Guds kärlek om och om igen. Ett liv med Gud övervinner allt. Båda mina föräldrar har tagit emot Jesus och vi har en fantastisk relation nu för tiden. – Jag har förlåtit och försonats med min styvmamma också. Ingenting är omöjligt för Gud, avslutar David med glädje i rösten.

Den ovanliga apörnen är akut utrotningshotad.

Ovanlig örn krossad av gren

Foto: HARRY ASUNCION BALAIS

Manila (TT-AFP) En av världens ovanligaste örnar har rönt en snopen död. Apörnen Arakan krossades när en jättelik trädgren föll över dess bur i en djurskyddsanläggning på Mindanao, meddelar Philippine Eagle Foundation (PEF). Arakan var en av uppskattningsvis bara 250 apörnar som finns kvar, och hade varit i PEF:s vård ända sedan 1999. Grenraset på djungelanläggningen uppges ha utlösts av ihärdigt regnande i förra veckan. Apörnen kan bli en meter lång, med ett vingspann om två meter, och är därmed en av de största rovfåglarna. Den finns bara på fyra av Filippinernas större öar, och är landets nationalfågel.

ANGELICA VICTORIN

13

Foto: Medtronic

Mötte tjej med utstrålning


Kornhill

Där det förr var kommunalt vårdhem finns idag Kornhillskyrkan i Halmstad. Bland de sextio hyresgästerna finns många av studenterna på Kornhills egen bibelskola. Foton: Torbjörn Påhlman

– en kyrka där många bor och finner Gud En kyrka där det bor 60 personer? Ja det är Kornhill i Halmstad det. År 2007 köpte EFS-församlingen i Halmstad ett gammalt äldreboende av kommunen för att skapa ett gemenskapscenter där människor kan få möta Gud och få ordning på sina liv. Efter ett omfattande renoveringsarbete och stora investeringar håller visionen på att bli verklighet. Kvart över åtta på vardagarna är det morgonandakt i Kornhills kapell på bottenvåningen av det före detta äldreboendet. Där samlas en del av hyresgästerna tillsammans med personal och Kornhillskyrkans bibelskoleelever för att inleda dagen med bön och lovsång. Här finns människor i olika åldrar och med olika bak-

grund och för flera har boendet och kyrkogemenskapen betytt mycket.

Det finns mycket kraft att hämta både genom att förlåta och att be om förlåtelse, konstaterar Levi.

Levi förlät och blev helad

– Jag har fått komma närmare Gud och hittat mig själv, berättar Levi Guzman som varit hyresgäst på Kornhill i två år. – Jag har fått många vänner. Här känner jag att Gud är nära i vardagen. När det var helandeskola i kyrkan fick jag grepp om hur viktigt det är att förlåta. – Jag förlät en fotbollstränare som av misstag sparkade mig på knäet när jag var barn. När jag förlät kände jag en värme i knäet och jag blev mirakulöst helad. Jag har haft ont i knäet under alla år, men där när jag förlät så blev knät helat, säger Levi som också varit elev på församlingens bibelskola som funnits i tio år.

Keltisk förebild för centret

Ett helandecenter för både ande, kropp och själ är en av visionerna för Kornhill i Halmstad. I den nyrenoverade kyrksalen är det bön för sjuka vid gudstjänsterna och här har bibelskolan motionspass. – Efter det har jag gått vidare och klarat ut en del saker med vänner och syskon. När jag bett andra om förlåtelse för saker jag sagt eller gjort och som Gud påmint mig om har det gjort att jag själv mått mycket bättre. 14

– Vi hoppas att Kornhill ska växa vidare och utvecklas som helandecenter för både ande, kropp och själ, säger prästen Per-Eive Berndtsson som 1988 flyttade till Halmstad med familjen och startade den församling som numera har 165 medlemmar. Flytten från församlingens förra kyrkolokal som fanns inne i stan har bland annat inneburit en ekonomisk anspänning med cirka 18 miljoner investerade i de nya lokalerna. – Det var väldigt slitsamt 2011 och 2012 men spännande 2013 när saker och ting började lägga sig på plats, säger Per-Eive och gläds åt att de konferenser församlingen regelbun-


veckans nyheter

menskapscenter som mötte människors behov av både andlig och mänsklig gemenskap. Så vill vi att det ska vara också här hos oss. I Jesu namn ber vi i våra gudstjänster om hälsa för de som är sjuka och så vill vi utveckla ett retreatcenter där människor ska få tid att umgås och få frid med Gud.

Ökad säkerhet på fyrhjulingar

En helande atmosfär

– Det kändes som en varm , kontrollerad jordbävning och jag kunde se ordet Stopp skrivet på himlen berättar Sara Johansson om dagen då Gud räddade hennes liv.

FOTOn: FOLKE WÄRME

Prästen Per-Eive Berndtsson ser de keltiska klostren som en förebild för en församling som möter hela människan. Sådana församlingar kommer det behövas många av framöver, säger han.

– Visionen handlar om att människor bara genom att vara här, oavsett om man går på gudstjänst, städar eller ser på tv, ska känna något av Guds rikes atmosfär och Guds rikes närvaro. Vi har sett hur människor kommit till tro bara genom att vara i miljön. Vi har också sett hur Gud upprättat många människor. Vi har sett hur uteliggare blivit frälsta, upprättade och börjat fungera som ledare. Vi har sett hur folk blir fria från anorexia bara genom att finnas på Kornhill, berättar Per-Eive som tror att församlingar som likt Kornhill försöker hjälpa hela människan och även har socialt arbete, kommer att behövas ännu mer i Sverige framöver. – Tyvärr ser det ut som att mycket av samhällets sociala skyddsnät håller på att monteras ner och det oavsett vilket politiskt parti som har makten. Det blir ett tuffare och hårdare samhälle. Jag tror att kyrkor som ser hela människan har framtiden för sig.

Fler och fler köper fyrhjuling och det leder till många allvarliga och även dödliga olyckor. På MC-mässan i Göteborg helgen som var, lyftes frågan om ökad säkerhet för fyrhjulingskörning.

Fyrhjulingarna blir fler och fler i Sverige. Tyvärr också de allvarliga olyckorna med dem. Att köra utan hjälm och vara alkoholpåverkad är en vanlig kombination. För första gången har flera aktörer gått samman för att hindra framtida skador.

Gud sa stopp och räddade Sara

– Jag har fått komma närmare Gud och hittat mig själv, berättar Levi Guzman som varit hyresgäst på Kornhill i två år. I gemenskapen på Kornhill blev han helad när han förlät och bad om förlåtelse. det bjuder in till numera kan hållas i den nyrenoverade församlingssalen. I takt med att renoveringen fortskridit har också alltfler hyresgäster kunnat flytta in. – Det har varit mer kamp än jag trodde det skulle bli, men efter sex års byggtid börjar vi återhämta oss och kan se framåt. En förebild för visionen om Kornhill är de keltiska klostren som Per-Eive studerat närmare och skrivit om i sin bok; ”Vindarna från väster – lärdomar från den keltiska kyrkan”. – Det är just den holistiska andligheten som ser till hela människans livssituation som kommer att vara viktigt i framtidens församlingar, konstaterar Per-Eive. – De var missionsstationer och ge-

En av Kornhills hyresgäster är Sara Johansson som berättar om hur Gud räddade hennes liv för nio år sedan när hon var mobbad och tänkte ta sitt liv. – Jag gick i sjunde klass och hade bytt skola för att komma ifrån de ”klasskamrater” som mobbat mig sedan jag började skolan. Men de sökte upp min nya skola och fortsatte att trakassera mig. – En dag blev det bara för mycket och jag bestämde mig för att kasta mig framför ett tåg. Jag stod på en bro som gick över järnvägen och var beredd att hoppa. Jag såg tåget komma och var på väg att ta ett språng ut från bron när jag hörde en ljudande röst som sade: ”Stopp, gör inte det här, det gör mer skada än du tror”. – Det kändes som en varm, kontrollerad jordbävning och jag kunde se ordet Stopp skrivet på himlen. Jag blev omskakad och förstod att det var Gud som sa stopp och jag insåg att jag är älskad av Gud. – Samtidigt som jag blev glad över det försvann den bitterhet och smärta jag hade burit på. Det blev början på många förändringar till det bättre, berättar Sara som vet att Gud visat henne tydligt att hon ska studera på Kornhills bibelskola. – Jag trivs jättebra för jag vet att det är Guds vilja att jag ska vara här just nu, säger hon .

Den första gemensamma nationella strategin för att undvika olyckor och minska skaderisken för fyrhjulingsåkarna har kommit ut. Femton aktörer, Gemensam strategi bland andra Trafikverket, Transportstyrelsen, ATV version 1.0 Sweden och LRF, har tillsammans arbetat fram Gemensam strategi version 1.0. Under 2012 såldes det för första gången fler fyrhjulingar än motorcyklar och vid det årets slut fanns det 90 000 registrerade. Ökande antal av fyrhjulingar, både i terräng och på landsväg, har lett till alltfler olyckor med dödlig utgång. Nio personer omkom 2011 på fyrhjulingar enligt Rättsmedicinalverket, varav sju personer körde längs vägen. Ett problem är att fordonet välter och den som åker hamnar under och inte orkar lyfta bort fyrhjulingen. Många barn dör på det sättet. Alltför vanligt är det att de som förolyckas är alkoholpåverkade. Över 60 procent har en hög promillehalt i blodet. På terränghjulingar behöver man inte ha hjälm och det leder till att de flesta som har omkommit saknade hjälm. Att köra utan hjälm och vara alkoholpåverkad är en vanlig kombination för de som dör i terrängen. Förslagen på förbättringar för trafiksäkerheten är många. Alkolås, vältskydd, stegringsförhindrande elektronik, antisladdsystem och mer utbildning är några lösningar som diskuteras inför framtiden.

Torbjörn Påhlman

GUNVOR WÄRME

GUNVOR WÄRME

Nya registreringsskyltar på ditt fordon

Från den 16 januari har registreringsskylten fått en ny design. Men var lugn, det duger gott med den gamla så länge. Mellanrummet mellan bokstäver och siffror har minskat eftersom skattemärket är ett minne blott. Typsnittet är nytt för att det ska bli lättare att skilja på nollan och bokstaven O för hastighetskameror och trängselskattskameror. Chassinummer och bilmärket ska också finnas med som exempelvis VO för Volvo och SA för SAAB. EU-symbolen kommer också att dyka upp på nästan alla skyltar. På mopeden och motorcykeln blir förändringen en något mindre tvåradig skylt. För den som vill sticka ut går det att beställa en mindre USA-skylt eller en personlig registreringsskylt. 15


roliga rutan Visste du att?

Text: Kristofer Gadd • Bild: Eduardo Souza

Be och ni ska få, sök och ni ska finna!

Gud vill veta dina önskningar.

Gud är ingen jultomte som bara kommer med gåvor en gång om året. Han ger oss heller inte precis allt som vi ber om.

Jesus gick ofta iväg för att be. Hans lärjungar såg detta och bad honom undervisa dem om hur. Han förklarade då hur viktigt det var att be med frimodighet och förväntan, för Gud var ju en god Gud. ”Be och ni ska få, sök och ni ska finna” sa han.

Finn 5 fel!

Han är en god far som vet vad vi verkligen behöver och han har massvis med goda gåvor han vill att vi ska sträcka oss efter.

Familjen Pappersson är skapat av Eduardo Souza - info@snilleblixtar.se

sudoku Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.44)

1

6 3

5 4

3 9

9 3

8

7

3 4

1 5

9

3

4 2

6

7 3

8 4

1

5

2

2

4

3 9

4

6

2

5

3

6

8

5 9

Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Mon Dec 27 11:33:20 2010 GMT. Enjoy!

7 9

1

4 9

4

7

16 16

4

5

7 8

9

6 7

3 4

8

8

4

4

1

Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Mon Dec 27 11:32:56 2010 GMT. Enjoy!

5

4 8

1 5

8 5

1

7

6

3

9

5

8

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.91)

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.70)

1

6 6

2

2

9

8

9

7 6

4

2

4

3 5

Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Mon Dec 27 11:33:43 2010 GMT. Enjoy!


veckans nyheter

Könsstympning bland kvinnor vanligast i Egypten Nu kraftsamlar svenska Sida för att lyfta Egyptens kvinnor

Biståndsorganet Sida går in med 27 miljoner kronor för att stödja kvinnors rättigheter i Egypten. Satsningen ska bland annat stärka kvinnors möjlighet att delta i politik och näringsliv. Nästan 75 procent av alla flickor mellan 15 och 17 år har genomgått könsstympning och nära 100 procent har utsatts för sexuella trakasserier. Ett av målet är att skapa 500 000 nya jobb för kvinnor. Ett brett spektra av organisationer från det civila samhället, myndigheter och ministerier deltar i kraftsamlingen, som drivs av olika FN-organ. Aktiviteterna är inriktade på att se en förändring inom politik, rättsväsende och samhället i stort.

Könsbaserat våld

Man vill också ge stöd på individnivå, som till kvinnliga företagare, kompe-

tensbyggande och att hjälpa fler kvinnor att få ett jobb. – Det svenska stödet beräknas nå miljontals kvinnor och inriktar sig på att minska sexuella trakasserier, könsbaserat våld, kvinnlig könsstympning, samt att kvinnor skall beredas möjlighet att delta mer aktivt på alla nivåer i samhället, säger Jon Hedenström, handläggare för demokrati och mänskliga rättigheter på den svenska ambassaden i Kairo. – Det handlar om så grundläggande saker som att se till att hundratusentals kvinnor får ett ID-kort och kunskap om sina medborgerliga rättigheter. Projektet skall pågå under åren 2014 till 2017. Bland annat hoppas man på att nya koalitioner mellan kvinnor och män skall växa fram i Egypten så att de tillsammans skall driva ett mer ef-

indexet Gender Empowerment Measure och utmaningarna är stora.

Könsstympning

95-100% 90-95% 75-90% 50-75% 25-50% local Kartan visar andelen av kvinnorna som är könsstympade i Afrika. fektivt arbete för kvinnors rättigheter, mot våld och trakasserier. Egypten är ett av världens minst jämställda länder. Det ligger på 77:e plats av 80 länder i jämställdhets-

Nästan 75 procent av flickor mellan 15 och 17 år har genomgått könsstympning. Nästan 100 procent har utsatts för sexuella trakasserier. Över 80 procent av Egyptens kvinnor känner sig inte säkra på gator och offentliga transportmedel. Diskrimineringen av kvinnor är utbredd och deras deltagande på arbetsmarknaden är bland de lägsta i världen. –Att stärka kvinnors deltagande i arbetslivet, politiken och i det civila samhället är oerhört viktigt för att förbättra deras situation i byggandet av ett demokratiskt Egypten, säger Charlotta Sparre, Sveriges ambassadör i Egypten. Pressmeddelande från SIDA/ Tomas Ander

Känner du någon som vill prova tidningen?

Prenumerera direkt via din smartphone

Prova 26 nummer för bara 250kr!

Ja, tack, jag vill prova på Nyhetstidningen Inblick. Prenumerationen avslutas automatiskt efter provperioden.

PORTO BETALT

Namn: ............................................................................................................................................................................................................................... v 5_2013

Adress:................................................................................................................................................................................................................................ Postadress:...........................................................................................................................................Telefon:..........................................................

Kristen Tidning i Sverige AB

E-post: ....................................................................................................................................................................................................................

Beställ nu! Ring 0476- 132 70

eller besök vår webbsida och klicka på 17 Prenumerera - www.inblick.se.

SVARSPOST 20557772 343 20 Älmhult


välkommen till gudstjänst Välkommen! Södra Ringgatan20 www.korskyrkanalingsas.se v. 5 Fre 19.00 ”YOU” ungdomsmöte Sön 11.00 Möte – Hans Marklund lovsång,Söndax, café Box •97, S-599 22 Ödeshög Ons 09.00 Bön

Tel. 0144-120 00 fax 0144-122 77 Pastor Göran Rubensson Tel.0144-313 08, 070-741 14 44 Mail. goran.rubenson@telia.com

Göteborgskyrkan Göteborgskyrkan

kommer av predikan! Införingsdag 2011-05-26 Tron Tron kommer av predikan!

Lördag 18.00 Your Kingdom Come, Brandströmska skolans aula, Ambrosiusgatan 1. till våra gudstjänster med Välkommen Söndag 12.00 Gudstjänst, Brahegatan 11 i söndagsskola varje söndag klmed 12:00 Välkommen till våraMedborgarhuset, gudstjänster Gamlestaden. Miguel Flores predikar Medborgarhuset, Braheg.11, Gamlestaden söndagsskola varje söndag kl 12:00

www.goteborgskyrkan.se www.goteborgskyrkan.se Medborgarhuset, Braheg.11, Gamlestaden www.goteborgskyrkan.se

Ekumeniska böneveckan se hemsidan Fred. 11,30 Fredagslunch Fr. 11,30 Fredagslunch Fred. 21.30 Cafébussen på torget 21.30 Cafébussen på torget Lörd. på Kyrkbygget Sö. 11,00 07.00 GudstjänstArbete med nattvard Göran Rubensson Sönd. 11,00 Predikan Göran Rubensson, On.19.30 Bön o undervisning

Onsd. 19.30 Bön

Mjölbyv.19 Ödeshög www.ordet.com, Mail. ordet.com

Ett besök som kan förändra ditt liv!

söndagsskola VÄLKOMMEN TILL EN FÖRSAMLING I FÖRÄNDRING! Vi finns på Tredje Avenyn 11 i Hässleholm

Gudstjänst varje söndag kl 15:30 www.newlifechurch.nu VARMT VÄLKOMMEN Gudstjänst sön 10:00 Ungdomsmöte fre 19:30

Sön 2 feb kl 9.30 Bönemorgon • kl 10.00 Gudstjänst/BKC-Kids • Predikan Peder Teglund • lovsång/förbön Sön 9 feb kl 9.30 Bönemorgon • kl 10.00 Gudstjänst/BKC-Kids • • I övrigt se webbsidan. Predikan Samuel Teglund • lovsång/förbön

På Kanal 10 lör 17:00 Kyrka: Djurgårdsg. 7, Exp: Tegnérg. 37 - Sävsjö Tfn: 0382 10070 www.gudskraft.se

Albanoliden 1, Borås • Tel 033-48 07 77 • www.bkc.nu

Tis 18-19 Bön & Kyrkans Barntimme Ons 13.30-15.30 After School Fre 19 Kungens, för ungdomar Sön 11 Gudstjänst med söndagsskola Cafét öppet mellan 10-14

Älmhult Pastor Börje Claésson. www.citykyrkan.com • info@citykyrkan.com Plats: Skånevägen 34 • Tel.exp. 0729 672817

Åsljunga Tor 30/1, kl 19.00 - Bön Eringsboda Tor 30/1, kl 19.00 - Ann & Calle Malmstedt

Tel: 021-18 27 95 • Adress: Fatbursgatan 7, Västerås • www. vallbykyrkan.se

Sön 2/2, kl 15.00 - CaféSöndag! Ann & Calle, Toye Josefsson, Elisabeth & Johnny Martinsson

Ljungby Fre 31/1, kl 19.00 - Börje Claesson, Ann & Calle Malmstedt Kontakt: Gråbogatan i Huskvarna Tfn: 036-379090 www.livetsordjonkoping.se

Älmhult Fre, 19.30 Ungdomsamling • Lör, 20.00 Kings Corner Sön 2/2, 17.00 Börje Claésson • Nattvard • Lovsångsteamet • fika

Smålandsstenar Mån 3/2 19.00 Bibelläsning och bön. Servering.

Jens Garnfeldt, Sönd. kl 11.00 Gudstjänst • kl 16.00 Gudstjänst på arabiska känd från Kanal 10

Lönsboda Ons 5/2 18.30 Bön Gränum Tis 4/2, kl 19.00 - Bön. Ann & Calle Malmstedt

Missa inte!

Välkommen till

Victory Bibelcenter i Linköping

JESUSFESTIVAL EXTENDED FORTSÄTTER MED PASTOR JENS GARNFELDT! Måndag - Tisdag och Ons 19.00 Stefan Jernsand m.fl.

info@citykyrkan.com • www.citykyrkan.com

Församlingsbön måndagar kl 19:00 • Gudstjänst söndagar kl 11:00

Alla är välkomna!

Pastor Håkan Eriksson: 070-7336887 Götgatan 35 (Abisko center) • 582 31 Linköping • Tel: 013-13 75 45 info@victorybibelcenter.se • www. victorybibelcenter.se

SKÖRDETRÖSKAN BEHÖVER BRÄNSLE

Örnsköldsvik | www.svedjeholmskyrkan.se

Välkommen till gudstjänst varje söndag 11.00! Söndagsskola / aktiviteter för barn, café & bokshop öppen efter gudstjänsten

Ungdomsmöte fredag 20.00 | Se våra program på Kanal 10

Webb-TV, aktuell info, förbönsjour m.m. på vår hemsida: www.svedjeholmskyrkan.se

Söndagar: Bön (09.30) Gudstjänst (10.00) 4 km från Horred mot Kungsbacka • Tel. 0320/802 41 • www.stadenpaberget.se

Beställ vår missionstidning GRATIS på nätet! 90-konto:

900307-0 18

Samarrangemang:

www.mediemission.org


fritt ur hjärtat

till sist

Ögonkontakt

K

ära kattmänniskor, jag hoppas att ni står ut för här kommer en hundliknelse. Jag försöker träna min valp Malou att med blicken först "fråga" mig om hon får göra eller inte göra något. Första steget är att hålla en hundgodisbit mellan två fingrar och inte ge den till hunden förrän hon ser mig i ögonen. Första gångerna jag testade höll hon på flera minuter och försökte på alla sätt få tag på den lilla godisbiten. Till sist gav hon upp och sökte min blick. Genast fick hon godisbiten. Nu, ett femtiotal gånger senare, ser hon mig i ögonen efter bara några sekunder. Sista steget är att hon ska se mig i ögonen först, och då ger jag henne godisbiten direkt.

700 barn i Estland har fått varsin julklapp och 315 familjer matlådor och barnbiblar.

Foton: lennart jansson

Vi fick gå i förutbestämda gärningar

T

orsdag den tolfte december vid 23:00 var Halleluja-bussen lastad med 315 staplade bananlådor med lock, vardera innehållande 20 kilo mat, och 30 flyttlådor innehållande över 700 julklappar till familjerna i Sillamäe och Narva. Dessutom hade vi tolv blå IKEAbagar knökfulla med bland annat lakan och frottéhanddukar till förståndshandikappade vuxna människor på ett vårdhem. Tidigt nästa morgon var det samling vid bussen och en timme senare lämnade vi Kungsbacka för färden mot Värtahamnen i Stockholm och Siljalines färja Victoria till Tallin.

I den långa backen vid Ulricehamn tvärdog bussens motor plötsligt. Alla, inklusive vår chaufför Aarno, drog efter andan men efter några minuters intensiv bön startade motorn igen och vi kunde köra hela vägen till Värtahamnen i Stockholm. Väl ombord på färjan kunde vi få en god natts sömn innan vi körde iland i Tallin. Innan vi fortsatte färden mot Sillamäe måste vi köra till en verkstad i Tallin. Något med tryckluften i bakaxeln behövde åtgärdas. Det positiva med stoppet vid verkstaden var att vi kunde få tillfälle att hjälpa en uteliggare som låg under ett svart plastskynke alldeles intill. Vera upptäckte honom och alla våra hjärtan smälte för honom. Vi samlade ihop alla smörgåsar vi hade, kokta ägg, äpplen, choklad, pepparkakor och en liten summa pengar som vi gav den stelfrusne ryske mannen. Det vi-

sade sig att han var handikappad och enbart kunde gå med hjälp av en rollator.

Halleluja-bussen kom fram till Sillamäe på eftermiddagen och vi körde direkt till Narva efter att ha plockat upp Valentina längs vägen. Hon arbetar som lärare i en skola i Narva. 40 av de mest utsatta föräldrarna i Valentinas skola fick var sin matlåda och deras skolbarn fick var sin julklapp. Vi fick sprida stor glädje och det blev många kramar från både barn och föräldrar som prisade Gud. Söndagen blev oerhört fram-

gångsrik för Guds rikes utbredande i Sillamäe. På morgonen togs våra julklappar och matlådor emot med stor glädje på vårdhemmet för förståndshandikappade. Vi fick be för, välsigna och smörja med olja människorna som vårdas där och vi fick även be för personalen. På kvällen var det stor final i Sillamäe Sport Center där nära 500 vuxna och barn fick ta emot både evangelium och julklappar samt matlådor. Cirka 25 barn och ett tiotal vuxna kom fram för att bli välsignade och smorda med olja och vi fick vi läsa frälsningsbönen med flera ungdomar och vuxna.

Måndag morgon fick vi komma till ett dagis och lämna våra julklappar. Det fanns gott och väl en julklapp till var och en av de 150 barnen. Det är oerhört stort för oss att få komma till dem som har det väldigt fattigt och sprida glädje. Alla barn stod och tog emot oss med

tindrande ögon i en stor sal tillsammans med sina ledare. Naturligtvis fick vi även berätta lite om Jesus Kristus som älskar alla barn. Pastorsparet Lena och Vadim besökte, under veckan som gick, ytterligare förskolor i Sillamäe och delade ut en julklapp till var och en av barnen där.

Som så mycket annat här i li-

vet fick också detta mig att tänka på Gud. Det är så lätt att söka hans välsignelser (godiset) och glömma bort honom själv. Vi ber ivrigt om att Gud ska välsigna oss, att han ska ge oss ett ord att predika, att han ska komma med sin närvaro i lovsången, att han ska frälsa våra barn, att han ska ge oss ett jobb eller någon att gifta sig med. Det är lätt att bli så fokuserad på bön och bönesvar att vi glömmer relationen med Gud. Jag träffade en gång en ung kille som berättade att han hade en så lång bönelista att gå igenom varje gång han skulle be att han tappade lusten att be. Gud vill såklart välsigna oss med allt vi behöver, men glädjen och styrkan finner vi i gemenskapen med honom.

Vi konstaterar med facit i hand att fler än 700 barn i Sillamäe och Narva har fått var sin julklapp och 315 familjer har fått var sin matlåda på 20 kilo inklusive en barnbibel på det ryska språket. Vårdhemmet för förståndshandikappade i Sinnimäe har förutom matlådor och julklappar även fått mycket som gör deras vardag lite trevligare. Vi har nått ut med evangelium till många icke troende människor och överallt har vi fått berätta om Jesus. Vi har fått läsa frälsningsbönen med flera ungdomar och vuxna. Herren har hela tiden lett oss på rätta väga för sitt namns skull. Vi som jobbar i hjälpsändningsteamet är oerhört tacksamma till vår kärleksfulle Jesus som låter oss gå i förutbestämda gärningar och till våra vänner hemma som gjort resan möjlig. Tack alla goa vänner för era förböner, vi har verkligen känt oss burna!

Förr tyckte jag att det var lite slöseri med tid att umgås med Gud och öppna mitt hjärta och mina tankar för honom. Det kändes viktigare med förbön. Men idag prioriterar jag relationen med honom. Jag har också upptäckt hur förbönsstunderna kan komma när som helst på dagen när jag upplever hur den Helige Ande lägger människor och olika situationer på mitt hjärta. Gud vill att det första vi gör, när vi tar olika beslut eller hamnar i olika situationer, är att se honom i ögonen. Söka hans vilja, hans ja eller nej. Och ingenting är bättre än att se in i just hans ögon.

Lennart Janson

Elisabeth Landin

Jesus for Life

19

Radiochef, Radio 10


POSTTIDNING Kristen Tidning i Sverige AB Box 15 343 21 ÄLMHULT

A

foto: Gunvor wärme

Husen fryser sönder i norr

Kiruna (TT) Den stränga kylan i norra Sverige gör att husen fryser sönder. Långa strömavbrott på upp till 18 timmar i minus 30 grader har orsakat stora problem

för ett hundratal husägare i närheten av Kiruna, rapporterar SVT:s Nordnytt. Vattnet fryser under de långa strömavbrotten och element, toalett och dusch slutar fungera. – Vi har haft rätt stora problem i sydöstra byarna i Kiruna. Det är flera fel som har hänt och det har hänt samtidigt, säger Roger Lindmark, kommunikationsansvarig på vattenfall i Luleå, till Nordnytt. Enligt honom ska strömmen nu vara tillbaka i byarna. Boende i byarna säger att underhållet av nätet inte har skötts på flera år.

Flyktingar bodde i hus utan värme

foto: Kungahuset.se

Bjuv (TT) Värme och varmvatten har regelbundet slagits ut på ett flyktingboende utanför Bjuv i Skåne, sedan september i fjol. Fem familjer i boendet har fått ha jackor och stövlar på sig inomhus för att hålla värmen. Socialsekreterare i kommunen har vid upprepade tillfällen slagit larm om missförhållandena på boendet. Presschefen på Migrationsverket, Fredrik Bengtsson, säger till lokala medier att alla kommer att flyttas från boendet om fastighetsägaren inte åtgärdar bristerna inom en vecka.

Antisemit jobbade på lägermuseum

Warszawa (TT-AFP) En anställd på museet vid det nazistiska dödslägret Majdanek i Polen anklagas tillsammans med fem andra män för antisemitism, uppger polisen. Männen greps i staden Lublin i torsdags. De anklagas för att ha uppviglat till hat. Tre av dem togs på bar gärning när de satte upp affischer med texten "Sionister, lämna Lublin". En 50-årig man i skaran arbetar som grafisk formgivare på museet i det tidigare Majdanek-lägret. Han har arbetat där i över 20 år och misstänks ha framställt en del antisemitiska affischer med museets kontorsutrustning. Museiledningen är chockad över avslöjandet och har inlett en intern utredning. Mannen är avstängd från arbetet tills vidare. Gruppen tros ha satt upp antisemitiska affischer i Lublin sedan 2010. Majdanek-lägret uppfördes av Nazityskland i utkanten av Lublin och drevs mellan 1941 och 1944. Uppskattningsvis 80 000 fångar, varav 60 000 judar, dog där.

Kungen besöker scouter i den tyfondrabbade staden Tacloban.

Kungen besökte tyfondrabbad stad

Stockholm (TT) Kung Carl XVI Gustaf mötte under söndagen tyfonoffer i den

filippinska staden Tacloban, som drabbades hårt av tyfonen Haiyan den 8 november förra året. Enligt hovet uppmärksammade Kungen, i egenskap av hedersordförande för scoutrörelsen, de insatser som scouterna gjorde i samband med räddningsarbetet och återuppbyggnaden efter tyfonen. Enligt filippinska TV5 delade Kungen bland annat ut scoutuniformer och överräckte en donation på 100 000 dollar till landets pojkscouter för deras program för katastrofberedskap. Tredagarsbesöket i landet avslutades på söndagen.

Inblick vecka 5 2014_LÅG  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you