Page 1

ILLUSTRATION

ILLUSTRATION • ILUSTRAÇÃO

www.snilleblixtar.se


Herre, hur rikt och hur mångsidigt är inte ditt verk! Ja, i din vishet har du gjort alltsammans, och dina rikedomar översvämmar hela jorden. Psaltaren 104:24


Han har bestämt stjärnornas antal och gett var och en ett namn. Vad mäktig han är! Hans makt är oinskränkt! Hans förstånd är obegränsat! Psaltaren 147:4-5

Illustrationer snilleblixtar  
Illustrationer snilleblixtar  
Advertisement