Kwaliteit en veiligheid ISO 9001

Page 1

UV BUBEAU VERITAS

Certificaat van Goedkeuring Uitgereikt aan

Snijder B.V. Kernweg 41 1627 LH Hoorn, Nederland

Bureau Veritas lnspection and Certification The Netherlands B.V. verklaart dat het kwaliteitsmanagementsysteem van bovengenoemde organisatie is beoordeeld en in overeenstemming bevonden werd met de eisen van de norm zoals hieronder vermeld.

Norm

ISO 9001 i2015 Toepassingsgebied Het verhuren, ontwikkelen, aanpassen, vervaardigen, repareren en onderhouden van grondverzetmaterieel en toebehoren. Het uitvoeren van werkzaamheden in de Grond-, Weg- en Waterbouw. Alsmede het uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden. lnitiele goedkeuringsdatum:

2iuni2O16

Vervaldatum vorige cyclus:

12 iuli 2019

CertificatÍe / Hercertificatie audit datum:

20

Certificatie / Hercertificatie start datum:

23 augustus 20í9

-

21 mei 20í9

Behoudens een voortdurende en bevredigende werking van kwaliteitsmanagementsysteem van de genoemde organisatie, is dit certificaat geldig tot í2 iull2022

certificaatnummer: NL021422 Versie: í

Datum van afgifte: 30 augustus 20í9

.,":j''l ï)= rr. '-\bi,'i

.' Sebastiaan tet Horst

Ditector Certification Ísmnxr

bchctn lluunr

(:{)mlurrNa..q 2. 3Íl2l .Ul Krntoor urt11Ítc: l)u'(,ru (:rxnputcnv.q 2. 383, .U)

\-crnrs lnsprcnoÍ & (:cft

ficrr(il

l hc

\rnrrif(,on, llrt \(thcÍlinds

ïcrhs

Inspcrnon & Crnific,rror

\mc$foorr.'lhr \crlrcÍ|,lrls

'l

\rrhcrhrds lt.\'..

hr \crbrdrnds lt.\',.

NN

[,l[lïÍï

SYS

?4