Kwaliteit & Veiligheid_ ISO 3834

Page 1

DNV.GL

CERTIFICAVATVAN OVEREENSTEMMING Certificaat Nr.: 182186-2015-AQ-NLD-RvA

Rev.0.0

sinds: 2015-08-18 Gecertificeerd

Geldigheid:

2015-08-18 - 2020-08-18

Dit is ter bevestiging dat de laswerkzaamheden en aanverwante activiteiten die van invloed zijn op de integriteit van de lassen door;

Snijder B.V. Kernweg 47, t62O AM, Hoorn, Nederland

voldoen aan de kwaliteitseisen voorsmeltlassen van metalen gesteld in de norm:

ISO 3834-2:2005 Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:

Het ontwikkelen, aanpassen en vervaardigen van onderdelen ten behoeve van grondverzetmaterieel

Voor een beschrijving van de lasactiviteiten zie de appendix behorende bij dit certificaat.

Namens de certificatie-instelling: DNV GL - Business Assurance

Plaats en datum:

Barendrecht, 2O17-08-31

Zwolseweg !,2994 LB Barendrecht,

N lN

"".*'ï\ï:+3110

PH0[U[TS ]

2e226ae

r,,r^

D.P. Koek Management Representative

Het niet nakomen van de in de certificatie-overeenkomst gestelde condities kan leiden tot het ongeldig verklaren van dit certificaat. GEACCREDITEERDE OR.GANÏSAIIE: DNV GL Business AssLrrance B.V , Z\^/OLSEWÉG 1, 2994 l-8, BARENDRECHT, NEDEIL-AI\D. TËL:+3\tO292-2689 www. dnvha. aoni