Page 1

Lysbruk i portretter de siste 1000 책r


1000 -tallet Dette bildet er med rike initialer som kombinerer flott dekorasjon med klassiske trekk i evangelistportrettene av helfigurer. Det er en blanding av det figurative med det ornamentale som får frem karaktertrekket i bildet. Alle personene i bildet har en ekstra glorie rundt seg med betydnig av et religion samfunn. Det er lite luft i rammene rundt personene, som om de har croppet det frem til det som er viktig å få med i deres budskap. Evangelistportrett

1100 -tallet Bildet ble malt av Gerlachus på 1100-tallet. Motivet til bildet tilsier at det hører hjemme i kristendommen og siden det er ett glassmaleri er det nok ment til å bli brukt i en kirke. Dette bildet er også et helfigurt portrett bilde. Buskap: ”Den brennende tornebusk” som er tittelen på bildet har mye å si for forståelsen for temaet eller budskapet til bildet siden bildet ikke helt klart viser hva budskapet er. Skriften som går rundt Gerlaschus i en bue er en bønn om at Gud må gi ham en del i det guddommelige lys. Portrettet er også lite skyggelagt, men veldig godt detaljert med tykke streker rundt hvert element. Dette er sikkert ment av kunstneren for å fremheve alle detaljene i bildet.

Kristendommen


Vår Frue av Evig hjelp

1200 -tallet

1300 -tallet

Bildet er malt på tre med en bakgrunn av gull. Det viser Guds Mor som holder barnet.Jesusbarnet avbildes med et voksent ansikt og høy panne og . Jomfru Marias ansiktsuttrykk er høytidelig md klare trekk i ansiktet. Lyskilden ser ut som det kommer i en sidelengsvinkel, med et svakt lys. Hun virker rolig og har blikkfang rett mot oss istedenfor på barnet. Det virker ut som hennes store øyne, delvis lukket uttrykker sorg og frykt. Det ulike valørene i bildet får frem en spenning i bildet hvor lyskilden er lekt fryktløs med.

Dette bildet har en lyssetting som er litt diffus hvor lyset inn fra høyre som gløder personen opp. Han har individuelle trekk som får frem personlige trekk og følelser som fanger blikkfanget vårt. Maleriet er malt i brysthøyde som får oss til å komme tettere på personen. Det er kontraster i bildet, men det er myke overganger noe som gjengir elegansen i bildet og skaper dybde.

Ukjent maler


1400 -tallet

Dette bildet er også et døme på maleri i brysthøyde,hvor vi kommer tettere på personens følelser. Sidelyset maler fint personens ansiktstrekk og hendene lysettes av et lys som kommer inn i øvre del av bildet. Brystet, halsen og ansiktet gløder i det samme lyset som faller over hendene.Det er også en lyskilde overfor henne som får frem mer detaljerrikt,som hår. Kunstneren har malt blikkfanget rett mot oss og blikket vårt møter fort ansiktsuttrykk som er smilende. Bildet budskap er basert på følelser, og ett sinnsro uttrykk.

Lisa del Giocondo, av Leondardo da Vinc

1500 -tallet Portrett en face er det Lyssetting fra front hvor vi kan sammenligne det med et Low key bilde hvor det er høy kontrast mellom lys og mørke. Den mørke bakgrunnen får frem skikkelsen enda mer, og uttrykket hennes gir følelse av makt. Hun gir uttrykk av at hun er streng og lysskilden lyser opp annsiktsutrykket som oppnås en overensstemmelse mellom person, stemning og følelse. François Clouet: Elisabeth av Østerrike, Louvre, Paris.


1600 -tallet

1700 -tallet

Gentileschi har et hardt lyskilde rett inn fra venstre topp i bildet og kaster lys over venstre siden av ansikte og mot høyre skulderen. Høyresiden av ansiktet ligger i skygge og detaljene “viskes” dermed ut. Den harde Skyggeleggingen og harde overganger i lyse og mørke valører, gjør at Dette skaper dramatikk. Muligens kommer lyskilden fra et vindu?

Lyskildent får en naturlig spredning som omgir personen og rommet og gir luft til bildet. Dette er et eksempel på et high key bilde med svak kontrast av lys og mørk valører og får huden til å gløde. Hun er avbildet i profil hvor hodet er rettet mot oss i et helfigurert portrett. Lyskilden er i frontposisjon og en lyskilde i bakkehøyde mot bakgrunnen som skaper en rolig totalt sinnsro stemning i bildet

Selvportrett Artemisia Gentileschi

Portrett of Anne-Marie-Louise


Don José Queraltó (1802)

1800 -tallet

1900 -tallet

lyset kommer inn fra front i hode høyde i bildet, nermest som en svak lyskaster og skaper valører mellom lyst og mørkt. Det er kontraster i bildet, med harde overganger noe som gjengir mørkt/mystisk og skaper dybde. Personen er avbildet i “knestykke” figur portrett, hvor personen vaier mellom profil og front posisjon, men er nærmere en sidelengs sittestilling. Stemningen uttrykker rolig, balansert og intilligent

portrettet er malt i helfigur profil. Kunstneren har lagt vekt på valører med lyse og mørkere toner, som skaper spenning til ett ellers rolig portrett. Det virker ut som hun ser mot noe som er langt borte, eller bare virker drømmende. Jeg heller mer personlig mot tilfeldig stillings sjarm og et spontant uttrykk. Det lyse bildet får frem omgivelsene godt og skaper da luft og rom.

Portrett av Margaret Stonborough


2000 -tallet Dette er et døme på at ett portrett bildet trenger ikke personen nødvendigvis se mot oss,men det at personen ikke ser mot oss må det være en god grunn for. Jeg vet ikke hva konseptet er her,men jeg ser at bildet er tatt med Liten dybdeskarphet med stor blender, som får hos til å fokusere på det karakteristiske detaljene som ansiktet uttrykker. Jeg assorisere glede, drømmende og fornøyd. Lyskilden kommer sidelengs fra venstre som skaper en god skygge i personens høyre ansiktsdel. Bildet har sterke kontraster mellom lyst og mørkt. Trond Granlund er roots, blues, country, skillingsviser.

SKREVET OG ILLUSTRERT AV

Helga westerheim, student ved Noroff -MMD

Lysbruk i portretter de siste 1000 år  

Vi skulle i denne oppgaven gjøre en research på bruk av lys i portretter gjennom de siste 1000 årene. Deretter skulle vi presentere et portr...

Lysbruk i portretter de siste 1000 år  

Vi skulle i denne oppgaven gjøre en research på bruk av lys i portretter gjennom de siste 1000 årene. Deretter skulle vi presentere et portr...

Advertisement