Page 1

SNEKKERSTEN SKOLE

INTERNATIONAL KUNST & DESIGN SCIENCE SPORT temalinjer i udskolingen 14/15


VEL KOM MEN


4 UDSKOLINGSLINJER PÅ SNEKKERSTEN SKOLE

Efter sommerferien skal vi, på Snekkersten Skole, i gang med 3. år med en ny måde at gå ud af skolen på. I det kommende skoleår tilbyder vi fire udskolingslinjer - og fire enestående muligheder for, at du kan præge din egen skolegang. Denne folder giver dig en idé om, hvad de forskellige linjer indeholder og fortæller dig også, hvad du skal gøre, når du har truffet dit valg. Læs folderen godt igennem og tænk dig godt om. Det er dit valg - og din skole. På Snekkersten Skoles vegne Peter Arhnung Skoleleder


GENERELT Snekkersten Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7. klasse. Linjerne fortsætter i 8. & 9. klasse.

• • •

Du skal vælge mellem • International Linje • Kunst & Designlinjen • Science Linjen • Sportslinjen

Vi startede linjeinddeligen i 2012 og har haft stor succes med linjerne indtil videre. Der vil således til august 2014 være linjer for eleverne på 7.- 9. årgang. Vi har desuden 5 års erfaring med linjer, idet vi har udviklet Idrætslinjen siden 2009.

Vi er i skrivende stund i gang med at udvikle en 5. linje. På denne linje vil der være fokus på et mere praktisk orienteret skoleforløb. Der kommer mere information om denne linje snarest.

Udover de almindelige skolefag tilføres hver linje timer, der er relevant for indholdet på linjen. Hver linje har tre dage med almindelige fag og to dage med temalinjefag. Se nærmere under de enkelte linjer.

Alle elever i 6. klasse på Snekkersten Skole skal søge om optagelse på en af linjerne. Elever fra andre skoledistrikter kan søge om optagelse. Afhængigt af elevtallet kan der oprettes flere klasser på nogle af temalinjerne.

• •

Du skal vælge den linje, der passer dig Linjerne har ingen faglige optagelseskrav På alle linjerne undervises i almindelige skolefag i det vejledende timetal Undervisningen er tilrettelagt fleksibelt og motiverende – alt efter linjen Alle linjerne følger de almindelige fagkrav og folkeskolens faglige mål Du skal gå til folkeskolens afgangsprøve på alle linjer Den 1/8 2014 træder den nye skolereform i kraft. Tankerne i reformen matcher fint vores linjeudskoling. KL har udnævnt Snekkersten Skole som en skole med en særlig spændende udskoling!

Hver linje arbejder sammen med ungdomsuddannelserne for, at du får de bedste muligheder efter folkeskolen.


GENEREL INFORMATION OM DE FIRE LINJER

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

ANDRE SKOLEFAG

LINJEFAG

ANDRE SKOLEFAG

ANDRE SKOLEFAG

LINJEFAG

ANSØGNINGSFRISTEN ER DEN 7. FEBRUAR. Du får udleveret et ansøgningsskema, hvis du går i 6. klasse på Snekkersten Skole – det kan også hentes på skolens hjemmeside: www.snekkerstenskole.dk Du afleverer linjeønskerne i prioriteret rækkefølge på ansøgningsskemaet. Vi vil tilstræbe at opfylde din førsteprioritet.

D  er afholdes et stort informationsmøde for elever og forældrE TORSDAG D. 9. JANUAR KL. 18.30 TIL 20.00 I TEATERSALEN PÅ SNEKKERSTEN SKOLE AFDELING SMAKKEVEJ

Sidst i folderen samt på vores hjemmeside www.snekkerstenskole.dk kan du finde tidsplan for valg af linje.

IDRÆTSLINJEN Helsingør Kommunes Idrætslinje holder fortsat til på Snekkersten Skole og er et skole tilbud med det formål at kombinere uddannelse med eliteidræt. Idrætslinjen optager elever fra hele kommunen og er opbygget som en Team Danmark skole med opdelt træning i svømning, atletik, tennis, håndbold og fodbold. Elever, der ikke optages på Idrætslinjen, kan søge Sportslinjen på Snekkersten Skole.


INTERNATIONAL LINJE


INTERNATIONAL LINJE

• Vil du vide mere om verden omkring dig? • Vil du blive endnu bedre til engelsk, tysk eller fransk? • Vil du lære om andre befolkningsgrupper og deres kulturer? Så er den Internationale Linje måske noget for dig! Vores fokus er på den internationale dimension. Vi vil give eleverne indsigt i og forståelse for den multikulturelle verden, vi lever i. Vi vil højne elevernes niveau skriftligt og mundtligt i sprogfagene. På linjen har du et højere timetal i engelsk, og derudover er der tilført timer til internationalt samarbejde. På International Linje kvalificerer eleverne sig til mødet med den globaliserede verden. Vi vil give eleverne oplevelser og erfaringer gennem samarbejdet med unge i andre lande. Vi arbejder på at linjen i løbet af udskolingen kommer på en udvekslingsrejse.


INTERNATIONAL LINJE

International Linje har 12 linjefagslektioner om ugen: • • • • • •

dansk / 3 lektioner engelsk / 4 lektioner historie / 2 lektioner geografi / 1 lektion internationalt samarbejde / 2 lektioner inddragelse af fransk/tysk i projekter på 8. og 9. klassetrin

Har du spørgsmål, kan du få dem besvaret på informationsmødet d. 9. januar. Du kan også kontakte PETER ARHNUNG / mobil 25 31 35 27


KUNST & DESIGNLINJEN


KUNST & DESGINLINJEN

På denne linje kommer du til at fordybe dig i kunst og design. Du får mulighed for at udfordre dig selv både på det personlige og det faglige plan. Har du lysten og motivationen til at prøve noget nyt? Er du fuld af gode idéer? Har du mod på at fordybe dig i skabende processer? Inden for kunst kommer du fx til at arbejde med arkitektur, rumligt arbejde, landskab, installation, foto, plakat, reklame, formidling, kultur, poesi, litterær kunst og æstetiske arbejdsprocesser. Inden for design arbejder vi fx med produktudvikling, tekstildesign, webdesign og medier. Vi arbejder bevidst med beslutningsprocessen, hvor en idé føres ud i livet og giver et resultat. Der vil blive arrangeret ture ud af huset, så du kan lade dig inspirere af folk, der lever af deres kreativitet. To gange årligt vil der blive en fremlæggelse med efterfølgende evaluering af dit produkt/projekt.


KUNST & DESIGNLINJEN

Kunst & Designlinjen har 12 linjefagslektioner om ugen: • • • •

dansk / 6 lektioner historie / 2 lektioner matematik / 1 lektion kunst & design / 3 lektioner

Har du spørgsmål, kan du få dem besvaret på informationsmødet d. 9. januar. Du kan også kontakte PETER ARHNUNG / mobil 25 31 35 27


SCIENCE LINJEN


SCIENCE LINJEN

Hvorfor skal du vælge Science Linjen? •D  u er vild med naturvidenskab, matematik og IT • Du er nysgerrig og kan lide at eksperimentere og skabe nyt • Du er god til at fordybe dig Vælger du Science Linjen skal du undervises i et fag, der hedder ”science”. I science indgår fagene fysik/kemi, biologi, geografi og matematik, og du vil komme til at arbejde med emner inden for disse fag. Du vil komme til at arbejde med projekter og spændende kemiforsøg, deltage i konkurrencer, programmere robotter og komme på besøg hos virksomheder. Et emne i science kan fx være ”teknologi & design”, hvor opgaven er ”byg en bæredygtig badeby”. Den skal præsenteres som model, film eller på anden spændende måde, som du er med til at udvikle.


SCEINCE LINJEN

Science Linjen har 12 linjefagslektioner om ugen: • • • • •

fysik/kemi / 2 lektioner biologi / 2 lektioner geografi / 1 lektion matematik / 4 lektioner science / 3 lektioner

Har du spørgsmål, kan du få dem besvaret på informationsmødet d. 9. januar. Du kan også kontakte PETER ARHNUNG / mobil 25 31 35 27


SPORTSLINJEN


SPORTSLINJEN

Kan du lide en aktiv skoledag med fokus på kroppen, bevægelse, sundhed, samvær og viden? Ja, så er sportslinjen noget for dig. Vi sætter fokus på idræt og sundhed – herunder det sociale, den menneskelige natur og psyke, samfundsmæssige og historiske forhold, kost og ernæring. Du kommer igennem kursusforløb i forskellige sportsgrene fx boksning, karate og zumba samt får både teoretisk og praktisk viden om træning. Du skal deltage i træning til kollektive og individuelle events. Du gennemgår junioridrætslederuddannelsen og får bevis!


SPORTSLINJEN

Sportslinjen har i alt 12 linjefagslektioner om ugen: • • • • •

idræt / 4 lektioner matematik / 2 lektioner dansk / 3 lektioner biologi / 2 lektioner fysiologi ernæring/fittnes / 1 lektion

Har du spørgsmål, kan du få dem besvaret på informationsmødet d. 9. januar. Du kan også kontakte PETER ARHNUNG / mobil 25 31 35 27


WWW Har du brug for flere oplsyninger, kan du altid klikke forbi www.snekkerstenskole.dk, hvor vi løbende vil opdatere oplysninger om de forskellige linjer - og hvor du altid vil kunne finde de seneste nyheder. Det er også på hjemmesiden, at du finder de papirer, du skal udfylde for at kunne færddiggøre din tilmelding.   S  can koden med din smart-phone og kom direkte på nettet.

Har du spørgsmål her og nu, kan du altid kontakte: PETER ARHNUNG / mobil 25 31 35 27


Tidsplan for valg af linjer 2014-2015

les til snekkersten sko Ansøgningsskema 4/15 sse - skoleåret 201 temalinjer i 7. kla

13/12 Informationsfolder udleveres til elever/ forældre i 6. klasse samt kan findes på skolens hjemmeside. 9/1

navn adresse By

Postnr.

Mobil

telefon

20-24/1 Eleverne i 6. klasse besøger temalinjerne og tovholderne besøger 6. klasserne.

E-mail CPR-nr. e på følgende linje: Jeg ønsker optagels næste ønske) eprioritet, og 2 ved (skriv 1 ved din først

7/2

INTERNATIONAL KUNST & DESIGN

Ansøgningsfrist

28/2 Besked til eleverne om hvilken linje de har fået.

SCIENCE SPORT

lse for valg af linjen: ________________ Skriv en kort begrunde ________________ ________________ ____ ____ ________ ____ ________ ________________ ____ ____ ____ ________________ ________ ________________ ________________ ____ ____ ____ ________________ ____ ________________ ________________ ____ ____ ____ ____ ________________ ________________ e sprog: Jeg ønsker følgend

Fransk

tysk

Sæt ét kryds

________ ________________

___________ og klasse: ______ nuværende skole

værge Underskrift forældre/

Underskrift ansøger

Dato

 nfomøde for elever og forældre i I teatersalen, Smakkevej, kl. 18.30-20.00.

unDErSrKIFt

Dato

unDErSKrIFt

SKoLEnS Kontor SELÆrEr ELLEr PÅ e.dk VErES tIL DIn KLaS www.snekkerstenskol anSØgnIngEn aFLE 7. feBrUAr 2014 D. DAg fre est sen

14/3

Omvalgsfrist

Uge 25 Møde i klasserne kl. 18.30-20.00. Klasselærere hilser på elever og forældre inden sommerferien.


Smakkevej 2 3070 Snekkersten www.snekkerstenskole.dk Tlf. 49 28 35 00 Mail: snekkerstenskole@helsingor.dk EAN 5790001126575

UDDANNEL SESHUSET Gurre vej 90 - 3000 Helsingør - www.uhhelsingor.dk

www.charlottevanhauen.dk www.duusfinsen.dk

samarbejdspartnere

Snekkersten Skole linjefolder 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you