Page 1

Pæleormen Sejlklubben Snekken Vordingborg

Årgang 37 | Efterår 2011


2


Formanden Det var den sommer...sommer og sommer.. man kan blive lidt i tvivl om der har været en sommer, for det har regnet og blæst til den store guldmedalje, det er rekordernes tid, en af de mest regnfulde somre og den varmeste dag i oktober. Som jeg har omtalt flere gange, synger vores havneaftale med Vordingborg Kommune nu på sidste vers, den udløber den 31. december i år, nye tider venter forude. Vi har forhandlet en aftale med kommune, de overtager servicebroen, traktor og beddingsvogn, klubbens aktiviteter bliver helt adskilt fra havnens aktiviteter så der bliver klare linier, dog vil mastekranen på servicebroen stadig være ejet af Sejlklubben Snekken og kan således kun benyttes af klubmedlemmer. Bestyrelsen forventer at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i november, således bestyrelsen får tilladelse til at gennemfører salget af disse aktiver Sejlklubben Snekkens økonomi bliver påvirket af disse ændringer, bestyrelsen ønsker selvfølgelig at Sejlklubben Snekken stadig skal være en aktiv forening med et aktivt foreningsliv og det betyder at der til klubbens kommende generalforsamling vil komme et forslag fra bestyrelsen om en stigning i kontingentet. Bestyrelsen vil selvfølgelig gennemgå klubbens økonomi med en tættekam, således der bliver fremlagt et fornuftigt budget.

Selvom kontingentet stiger, mener bestyrelsen stadig, at det er en stor fordel at være medlem af Sejlklubben Snekken, igennem sejlklubben er man sikret indflydelse på Nordhavnens drift, da Sejlklubben løbende vil lave møder med klubbens medlemmer, således det sikres at driften og aktiviteterne på havnen er i overensstemmelse med klubbens medlemmer. Der bliver etableret en ny havnebestyrelse bestående af havnens brugere og det er jo ikke sikkert at alle havnens brugere har samme interesser som Sejlklubben Snekken I bestyrelsen vil Sejlklubben blive repræsenteret med 4 medlemmer. Vordingborg Kommune indkalder havnens brugere, dvs. de andre foreninger og de erhvervsdrivende på havnen, til orienteringsmøde den 18. oktober. Herudover er man som klubmedlem en del af et fællesskab, man har mulighed for at låne klubbens lokale til private fester i vintersæsonen, man kan dyrke fællesskabet ved de aktiviteter som de forskellige udvalg afvikler, det kan være kapsejlads, en hygge vinteraften med foredrag, en svingom med levende musik og lækker mad, fællesture, klubben har forskelligt værkstøj man kan låne, få et duelighedsbevis, o.s.v. Klubbens bygning med Restaurant Snekken er blevet malet udvendig og det er et rigtig flot resultat. Friske klubmedlemmer gjorde det på 2 dage, en meget stor tak for

det arbejde, og det viser hvad et fællesskab kan udrette. Vi skal have ordinær generalforsamling til marts i 2012 og jeg vil godt gentage, at jeg ikke genopstiller til formandsposten, jeg har så været formand i 6 år, vi har haft en tradition for, at en formandsperiode har været 4 år, så jeg har haft 2 år på overtid og mener der skal friske kræfter til. Det skal bestemt ikke opfattes som jeg er ked af at være formand, men jeg syntes det er en god ordning med, at det ikke er den samme person der sidder på posten i rigtig mange år. Jeg vil godt opfordre til at man kigger i ”gemmerne” efter emner til formandsposten. Oprensningen mellem bro 2 og bro 3 har jeg talt om mange gange og alt er på plads, pengene, tilladelser og Vordingborg Kommune. Entreprenøren har meddelt at projektet starter i december. Nu må vi se hvordan vinteren forløber, om isbådene skal luftes igen, eller det bliver en varm vinter, husk Sejlklubben Snekken har også aktiviteter om vinteren.

3


Jens Olav Hansen

Færgegårdsvej 114B, 4760 Vordingborg Tlf.: 45 5534 1921 Bil: 45 4020 1921 Fax: 45 5537 3347 e-mail pu@webspeed.dk

4

Nordhavnsvej 22 - 4760 Vordingborg Nybygning Bedding Reperation af træ- og glasfiberbåde Hempels skibsfarver lakker

5537 0413 - 2145 6358


Indhold:

Forsidebillede: Billedet viser vores dejlige havn mod vest, i forgrunden ses værftet. Foto taget fra ungdomsklubbens terrasse i forbindelse med årets snapsesejlads.

Foto af Hanne Rossé Jensen

Formandens side Havneudvalget Kassereren Sejlerskolen Ungdomsafdeling Aktivitetsudvalget Kalender 2011-2012 Kapsejladsudvalget Bygningsudvalg Blad og Web Snapsesejlads anno 2011 og 1975 Harboe Cup 2011 Sejlads ved Kroatien Vordinborgs nærområde Herretur med Søbjørn III Tips vedr. bundmaling Hvornår dækker forsikringen?

3 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16-17 18 20-23 24-25 31 32-33 35-36

Pæleormen er medlemsblad for Sejlklubben Snekken Vordingborg. Nordhavnsvej 32, 4760 Vordingborg Ansvarshavende redaktør Hanne Rossé Jensen Kontakt oplysninger side 35

5


Havneudvalg Ja, så er det igen blevet tid til lidt skriveri angående havnen og vores både. Oprensningen, som blev udsat i foråret skulle gerne starte i november (2011) derfor bedes alle både og fortøjninger samt træktov (bedstemorline) mellem bro 2 og 3 fjernet senest 1-1111. I forbindelse med, at vi får en bedre dybde i nævnte område, må man påregne at der kan blive lidt rokering af de nuværende pladser når vi når næste sæson. Som alle nok ved, er en tildelt plads kun for én sæson af gangen, selvom mange af os næsten betragter den som vor egen, men lad os nu se hvor omfattende det bliver.

6

Pr. 1-1-2012 overgår havnen som bekendt til en Havnebestyrelse bestående af havnens brugere. I forbindelse med det, er det meningen, at traktor og beddingsvogn også får en ny ejer, nemlig Vordingborg Kommune, og derfor vil der nok blive andre måder at håndterer arbejdet på. Til alle jer, som ligger i van-det om vinteren. Placer fortøj-

ningerne på pælene så tæt på bunden som muligt. Det vil nedsætte belastningen ganske betydeligt. Og så det sædvanlige lille suk. Kom dog for -------- et smut på havnen om vinteren også, der er rigtig hyggeligt når det sner og rusker, og så kan båden jo også få et lille klap. Med håbet om en rigtig hård vinter (isbåd) Ole


Kassereren Faktisk var det min mening denne gang at ”holde kæft” med de sure opstød om sene eller manglende kontingentbetalinger, grumme udsigter for klubbens fremtidige økonomi o.s.v., men ”lettere” motiveret af redaktionschefen må jeg alligevel ryste lidt ud af posen:

det restance og de sidste 10 har enten solgt båd eller opgivet sejleriet af andre årsager. Og det kan man så sidde og filosofere over. Vi skulle gerne have flere medlemmer og helst mange af de unge. - i 2012 hvor økonomien strammer til er det rart af flere er med til at betale byrden.

Ser vi på året 2011 indtil nu, har vi fået 17 nye medlemmer, men i samme periode er der også udgået 28 medlemmer. De udgåede medlemmer fordeler sig som 9 juniorer, 4 sejlerskoleelever, 6 slettet grun-

Nu skal vi til at lave budget for 2012 og det bliver sik-kert en prøvelse. En del medlemsarbejder kunne komme på tale. Og faktisk tror jeg det kan lykkes. Jeg fornemmer en villighed til at påtage sig et

arbejde for klubben, bare man bliver spurgt og arbejdet er tilrettelagt, se bare malingen af klubhuset, som gik fint. Jeg krydser fingre for 2012 og håber ikke, vi får en gang ”uvejr” som det på billedet side 19, der netop er taget fra en sejlads ved Tyrkiet.

Der kommer heldigvis nye medlemmer til klubben og de nye siden sidste medlemsblad er: Christian Sindahl, plads 665 m/ Bandholm 24 Thomas Meyer, plads 144 m/ H-båd Ida Eline Rasmussen – optimist Victor A.B.Ølting – optimist Sahra Bærnholdt – optimist Emilie Hansen- optimist Roy Douglas, sænkekølsbåd Drawell 18 på trailer Knud Hansen, plads 161 m/Maxi 77 Anders Jensen (genindmeldelse), plads 251, m/ L23 Jane Grønbech Poulsen, plads 653 m/ Jeanneau 695 Stig Holst, aktiv uden bådplads Mathilde Söderlund – optimist Marie Mikkelsen – optimist Æsler er mine venner og jeg snuppede lige Morten Gudnitz – aktiv uden båd

Husk nu at tage godt imod de nye medlemmer.

dette selvportræt. - Og må igen sige til læserne, at det er æslet til højre!

7


Sejlerskolen Så gik der endnu en sæson i sejlerskolen. Vi startede sæsonen 2011 med en næsten ny skolebåd. Ravn havde brugt det meste af vinteren på at istandsætte Hvidanger fra top til bund - ude som inde, så de kommende elever og instruktører i højere grad kunne nyde sejladsen i en velfungerende båd. Det var også sæsonen, hvor vi ændrede på konceptet for sejlerdage. Sidste år sejlede alle eleverne kun om tirsdagen i forskellige både - store som små. I år sejlede vi kun i Hvidanger - men mandag til torsdag. Vi var selvfølgelig lidt spændte på hvordan det ville forløbe, især fordi vi ændrede på noget som vel egentlig fungerede meget godt. Men, det var efterdønningerne fra Præstø ulykken og hele den sikkerhedsmæssige bevågenhed der fik os til at ændre på konceptet. Selv om der ikke findes nogen regler for hvordan en skolebåd skal være udstyret rent sikkerhedsmæssigt, har vi i år vægtet sikkerheden meget højt og vi har nu en skolebåd, vi med ro i sindet kan sende eleverne ud i.

8

Desværre har vi haft nogle koordineringsmæssige svipsere i løbet af sæsonen, men det blev der rettet op på da nogle hurtige instruktører fik arrangeret noget ekstra undervisning – godt gået!

Den 17/9 gik Ditte Lautrup-Larsen, Lars Brøndsel, Kennet Poulsen og Søren Moos op til den praktiske del af duelighedsprøven og alle bestod. Sejlerskolen sender en stor tak følgende instruktører for den indsats der er ydet i sæsonen 2011, og håber vi kan trække på jer igen i 2012. Tak for en god sæson.

Gert Jerrebo, Flemming Larsen, Niels Mikkelsen, Klaus Roos, Steen Graves, John Hansen, Bente Elisabeth Pedersen, Torsten Tejlgaard, Johan Aakjær Ravn, Arne Jacobsen, Jørgen Andreasen, Henning Saabøll.


Ungdomsafdeling Klubmesterskab 2011

Den første oktober 2011 afholdt ungdomsafdelingen deres årlige klubmesterskab, som samtidig er afslutningen på sæsonen. Det vil sige sam-

menpakning af udstyr og generel oprydning, så udstyret er til at gå til, når vi skal starte igen til foråret. Klubbens træner havde haft mange overvejelser over placeringen af mesterskabet så sent på året. Da vejret de sidste par år har været rigtigt efterår med kraftig vind og meget kolde temperaturer både for vand og luft. Det kunne dog ikke lade sig gøre, at lægge mesterskabet

tidligere. Det viste sig da også, at det danske efterår viste sig fra sin allermildeste og smukke side netop den dag. MEN DER VAR INGEN VIND! Vejrudsigten havde dog spået om det, så trænerene var forberedt på at det skulle være alternative konkurrencer, der skulle afgøre mesterskabet 2011. Så det blev en super dag med både praktiske og teoretiske udfordringer for sejlerne der alle hyggede sig,

og der var både dramatik og latter, og mange af sejlerene udtrykte, at det var én af de bedste dage på året. Som en del af arrangementet spiste vi pølser og brød fra grillen. Og vi sluttede efter at de sidste joller var pakket og stillet væk for vinteren med en lækker fællesspisning af medbragt mad til buffeten. Mens mørket sænkede sig over Vordingborg Nordhavn, efter hvad der skulle vise sig at blive den varmeste oktober dag nogensinde. Så fra ungdomsafdelingen siger vi tak for en god sejlsæson 2011 og på gensyn i 2012 til nye udfordringer og oplevelser på og ved vandet. Niels og Henning

På side 18 kan du læse om Harboe cup.

9


Aktivitetsudvalg Lørdag d. 29. okt. 2011 Standernedtagning og gallafest. Tilmelding var senest 17. okt. Men du kan måske få plads ved henvendelse til lenegroenborg@oncable.dk eller 2061 5728. Festen vil blive afholdt i restaurant Snekken, hvor vi serverer en tre retters menu, musikken vil være levende. Tilmeld dig og mød frem, så vi kan få en god afslutning på vores sejlersæson 2011.

var 17. okt. og betalingen skal foregå senest den 27. okt. Kontakt lenegroenborg@ oncable.dk eller 2061 5728 om evt. frie pladser.

Klubaftener. Det er på disse aftener alt kan ske. Så brug aftenerne til masser af hyggeligt samvær. Vi leverer rammerne – du skal gøre det levende. En af aftenerne vil der være demonstration og mulighed for øvelser med hjertestarter. Lørdag d. 5 november, tur til Starter på angivende datoer kl. 19:00 i ungdomslokalerne. bådudstilling i Hamborg: Der er udsendt info mail vedr. Har du forslag til en aktivitet turen. Sidste frist for tilmelding bedes du kontakte udvalget.

Alle aktiviteter kan ses på opslag på broerne, i klubhuset og på klubbens webside. For at få information via mail skal du sende din mail adresse til webmaster@ sejlklubben-snekken.dk eller lenegroenborg@oncable.dk.

Vi ser tilbage Pinsetur. I et forsøg på at få flere med på pinsetur, var skippermødet planlagt gennemført to gange, henholdsvis allerede om torsdagen og fredag kl. 16:00. Det var dog helt uden effekt – kun et par sejlere, som i forvejen ikke kunne deltage i turen mødte op. Begge dage var der dog moleøl og skippervand til de som trods alt var der. Nogle vil vide at to besætninger satte kurs mod, et af pinseturens traditionsrige mål, Hesnæs… Nogle vil endda påstå at det henholdsvis var en ret stor sejlbåd og en speedbåd, som holdt traditionen i hævd.

10

Sankt Hans. Den store grill var grundig varm kl. 18. Svært er det nok at huske vejret i 2011, andet end for alt det vand der kom. Sankt Hans var dog en af de gode dage og 45 medlemmer fandt vej med deres mad. Det blev til gevaldigt hygge og en masse snak om de kommende sommertogter. Fællestur til Stege. Fællesturen til Stege den 26. august var bl.a. en helt særlig vejrmæssig oplevelse for besætningerne på de 12 både. Der var lovet ”rain storm” natten mellem fredag og

lørdag – og tak – det var så sandt. Kl. 05:15 var vi vist alle vågne, da himlen blev oplyst af konstante lyn og en rumlen, og pludselig kom nedbøren. Den startede som hagl på størrelse med et fingerbøl – lyden var øredøvende høj og det var mest som en hel skoleklasse, der steppede rundt på dækket i pigsko. Mens regnen fortsat stod ned i tove, lørdag over middag, var besætningerne samlet for at spille Danmarks spillet. Heldigvis var det holdet med de dårlige tabere, som vandt. En enkelt besætning, der var anløbet i voldsom regn, var overbevist om at der skulle


være svømmekonkurrence på græsplænen – de var glade da aktiviteten skulle være indendørs. Resten af opholdet var hyggeligt samvær, hvor grillen spillede den centrale rolle ved aftenspisningen lørdag aften. Ved afgang søndag spillede vejret igen os et puds, idet vandstanden var faldet ca. 40 cm. og flere havde stort besvær med, at komme fra kaj. Men med fælles hjælp, muskler og ”slæbebådsteknikker” lykkedes det alle at komme hjemover.

Fisketur til Hårbølle Desværre kom kun 5 både til Hårbølle for at deltage ved weekendens arrangement som søndag kulminerede med fiskeri i farvandet udfor Hårbølle. Kaj Kristoffersen havde lånt klubhuset og de 18 medlemmer kunne, lørdag aften, indtage det grillede mad i gode indendørs omgivelser. Der var tydelige indikationer på at sæsonen var på hæld. Det blev ret fugtigt og det tydede på at barskabene skulle

tømmes – for at gøre plads til friske beholdninger til næste sæson. Søndag mødte flere medlemmer op, som var kørende (rigtig godt initiativ). Lad det bare være sagt, det blev ikke til den store fiske oplevelse. Der blev fanget én torsk på blot 830 g. og det gav en første plads. Anden præmien blev erhvervet ved fangsten af et stykke tovværk med i alt syv muslinger. Se artikel andet sted i bladet.

**************************************************** Generelle observationer mange medlemmer ikke Snekken – trækker jeg ved fra formanden af bidrager nok til klub livet. næste generalforsamling aktivitetsudvalget. Et klub liv er et socialt stikket. Nok er der en kerne på ca. 15 netværk, hvor f.eks. den der Det har været usandsynligt medlemmer, som stort set altid ved alt om alt deler sin viden spændende og det har været deltager i vores aktiviteter og med dem som intet ved – hos glædeligt at møde et utal grundlæggende kan man vel os betyder det bl.a. at nye spændende mennesker. sige, ”det er alle de andre, der medlemmer har en reel chance Nogle af disse er i dag og vil går glip af de fælles oplevelser for at tilegne sig sejlermæssig i fremtiden spille centrale og hyggen”. viden og færdigheder, som roller for mig. Jeg vil derfor Men…..! gavner vores fælles interesser. gerne takke alle og i særlig Det er altså træls for et aktiviKom nu ud af busken og er grad udvalgsmedlemmer tetsudvalg, at der ikke finder du blandt dem, der mener at fra aktivitetsudvalget for de bedre og større opbakning sted aktiviteterne ikke henvender mange års samarbejde. til aktiviteterne, som trods alt sig til dig – så giv os din ærlige Giv nu klublivet en chance koster på indsats siden. mening og evt. bud på andre – deltag som yder og nyder. Vi er klart af den opfattelse aktiviteter. Ved fælles hjælp Lur mig om ikke vi en dag får at vi sammensætter en kan vi kun blive bedre. ekstremt brug for en klub i buket af aktiviteter, både harmoni og som kan varetage i vintersæsonen og om Uden det i øvrigt har samvores interesser på en aktiv sommeren som alle kan menhæng til ovenstående måde. deltage i. Vi har et højt ”skarpe tunge”, så har jeg Tak for denne gang.. informationsniveau med valgt ikke at genopstille som infotavler på hver bro og formand for aktivitetsudvalget Lene Grønborg ved klubhuset, mail info og og andre tillidsposter ved aktivitetskalender/-beskrivelser Snekken. Ps… Har du en på Snekkens webside. Efter næsten 15 år i et aktivitetsformand gemt i Ja – skal vi være helt ærlige aktivt og interessant miljø maven, så kontakt mig. – så syntes vi faktisk at rigtig i rammerne af Sejlklubben

11


Kalender 2011-2012 Oktober Lørdag 29 November Torsdag 3 Lørdag 5 December Torsdag 1 Januar Fredag 27 Februar Torsdag 9 Marts Torsdag 8 April Lørdag 28 Maj Fredag 25-28 Juni Lørdag 23 August Fredag 25-26 Oktober Lørdag 27

Standernedtagning og fest. Klubaften AFLYST! Bådeudstilling Hamburg http://www.sejlklubben-snekken.dk/ hanseboot2011.php Klubaften. Midtvejskomsammen/foredrag. Klubaften. Klubaften. Standerhejsning og fest Pinsetur. Destination bestemmes ved skippermøde 25-5 kl. 16.00 ved klubhust. Sankt Hans Fællestur til Stege Standernedtagning og fest

Opdateringer og udlån af lokale kan ses på: www.sejlklubben-snekken.dk/kalender.php 12


Kapsejladsudvalg

Snapsesejlads 2011 Søndag d. 17/9 skulle vi afvikle årets Snapsesejlads. Kapsejladsudvalget havde bange anelser. Lave deltagerantal, aflysninger i vore naboklubber plus at vi sidste år måtte aflyse Snapsesejladsen, gjorde at udvalget var lidt nervøse for antallet af deltagere. Men !!!! Det er jo bare en ren

medvirkende til at vi fik en dejlig sejlads. Sejladsen fik en lidt anderledes start, idet krudtet var blevet ”vådt”. Dommerskibet havde alvorlige problemer med en startpistol så efter en udsættelse måtte vi starte med hornsignaler i stedet. Sejladsen kom i gang og deltagerne kæmpede heroisk med

fornøjelse at opleve en kæmpe opbakning fra vores egne sejlere. Selvom vejrudsigten var lidt ”ulden” med både regn og blæst, så mødte mange af vore lokale sejlere op og var

frisk vind, stærk strøm og en masse tang. Kapsejladsbanerne fungerede atter engang efter hensigten og feltet havde masser af kryds og nogle hurtige slørsider.

Selvom der var masser af vind var der ikke alvorlige havarier, der var dog en enkelt båd som mistede kontrollen i en bomning – det kostede en påhængsmotor. Efter sejladsen var der vanen tro fælles frokost og præmieuddeling i ungdomslokalet, hvor der var rig mulighed for at forherlige egne bedrifter eller bortforklare eventuelle uoverlagte taktiske beslutninger. Næste år regner vi med at afholde sejladsen d. 15/9 og vi har været heldige at få en gammel vordingborgsejler (Kim Elmegård) som dommer. Så vi håber at rigtig mange af klubbens sejlere møder op igen næste år – så lover vi højt solskin og 5 sekundmeter. Læs mere side 16.

Tjek resultaterne for onsdagssejladserne på: www.sejlklubben-snekken.dk/onsdagssejlads.php 13


Bygningsudvalg Årets hovedopgave med maling af klubhuset er nu vel overstået. Vi betalte os fra afskrabning og oliering af den røde del og maling af vinduerne, medens vi selv skulle male det røde. Det gik over min forventning. Selvom annonceringen efter hjælp til arbejdet var kort, var vi op til 10 på malerholdet, og så bliver det virkelig til noget. Efter 1½ dag havde stort set hele huset fået 2 gange maling. Tak til alle jer der gav en hånd med. Så har der været et problem med fedtudskilleren fra restauranten, fedtet løb ud i kloaksystemet. Kommunen

14

forlangte flere tømninger af fedtudskilleren, men et eftersyn af udskilleren viste at den var defekt. Den er nu repareret og vi håber det har løst problemet, men der skal holdes bedre øje med den. En forestående opgave er et arkiv rum i ungdomshusets kælder. Her trækker vi endnu en gang på Gert, som har lovet at tage sig af den sag. Vi er også mange der syntes at der er et problem med akustikken i ungdomsafdelingen. Flemming er bekendt med at det har haft en gavnlig virkning med ophængning

af gardiner i klublokalet i Guldborg, så nu laver vi en prøveophængning af stof foran vores vinduer. Hjælper det, som vi håber, bliver der også ophængt gardiner hos os.


Blad og web udvalg Kære læser Velkommen til efterårs udgaven af Pæleormen der også denne gang byder på historier fra det virkelige liv. Jeg vil minde om at der arbejdes på redaktionen hele året så i behøver ikke vente til sidste øjeblik med at indsende materiale til bladet. Som nævnt i foråret har klubben 90 års jubilæum i 2013 og i den forbindelse vil vi gerne udgive et jubilæumsskrift. Der er på nuværende tidspunkt indkommet lidt billeder og fortællinger, men vi kan bruge mange flere, så brug vinteren til at lede i gamle gemmer. Hjemmesiden har fået et nyt ”faneblad” køb – salg – bytte. www.sejlklubben-snekken.dk/baadmarked.php Annoncer og evt. billeder sendes til: webmaster@sejlklubben-snekken.dk

Kommer der snart noget til bladet?

Forårets nummer af Pæleormen udkommer primo april. Indlæg, billeder og tegninger sendes til ssv@rosse.dk Sidste frist er 11. marts 2012

Klubben sender regelmæssigt info på e-mail Husk at sende oprettelse/rettelse til webmaster@sejlklubben-snekken.dk 15


Snapsesejlads anno 2011 Ingen Snapsesejlads uden et bureau, molebajer og spisning. Der blev arbejdet hele dagen, først med startgebyr fra de 29 deltagende både, dernæst med opsætning af de sidste borde

og stole så der var plads til alle 68 tilmeldte. Da sejlerne kom i land blev der serveret kaffe med hjemmebagt kage og selvfølgelig molebajer. Der blev hentet en del re-

Der arbejdes på bureauet.

sultater via VHF, men pga. støj måtte de sidste vente til dommerbåden kom ind. Hurtigt herefter blev der uddelt præmier, resultaterne kan se på www.sejlklubben-senkken.dk/ snapsesejlads.php

Stilhed før stormen

Se min fine bluse Molebajer

Så skal der spises

16

Uddeling af præmier


Snapsesejlads anno 1975

Som bekendt husker vi med hjernen og erindrer med hjertet og det vil så igen sige at det vi erindrer varer længst, men er således også farvet af alle andre oplevelser under vejs gennem årene, eller livet. Man kan ikke tage erindringer som sandhedsvidne for ting der er sket mange år tilbage, det kan i realiteten godt være løgn alt sammen. Nå, slut med al den lomme filosofi. Det der triggede min erindring, en lidt råkold blæsende lørdag morgen på Nordhavnen, var den spæde start på årets Snapsesejlads, bådene med mand og mus luskede ud af havnen mestendels for motor, en af gangen uden de store armbevægelser. Først ude ved dommerbåden vågnede feltet op, har jeg hørt, da dommerens hundepropbøsse ikke virkede og da der samtidigt var rod i flagsætningen, der skulle signalere udsættelse af starten, var alle oppe på dupperne. Det var sandelig alvorlige sager, så alvorlige at der måtte råbes højt af dommerne, hvilket jo normalt ikke er befordrende for en rationel adfærd i en

stresset situation, nå, men det hører sig nu til. Alt det kunne jeg ikke se inde fra Nordhavnen, så det hører hverken til noget jeg husker eller erindrer. Men man kan jo godt filosofere lidt over spørgsmålet: ”Hvorfor skal en Snapsesejlads absolut ligne alle andre kapsejladser der er afholdt onsdag aften efter onsdag aften, sommeren igennem?” Min erindring går derimod tilbage til midt i 70’erne, halvt tilbage i mit liv, hvor der også blev arrangeret Snapsesejladser i Sejlklubben Snekken. Dengang var vejret altid meget bedre end nu til dags, solen skinnede fra en skyfri himmel, 5 – 8 m/sec vind og en vandtemperatur i nærheden af de 22 grader. Altid!! erindrer jeg. Vi var ikke så mange og bådene var ikke så store og der var slet ingen motorer indblandet i sejladsen. Skippermødet i klublokalet var kun for skipperne, gasterne var ombord på bådene meget agtpågivende og årvågne for når forhandlingerne på skippermødet var slut kom formanden ud foran klubhuset og skød startskuddet med en jagtbøsse - den virkede hver gang - hvorefter skipperne kom løbende ned til deres både for nu gjaldt det om at komme derudaf. En rigtig Le Mans start. Ud efter hvad kan man spørge? Jo, for nogen tid i forvejen

for startskuddet var der blevet fyldt et par liter vand i hvide 5-liters plastbeholdere, de var så i al hemmelighed blevet sejlet ud i Storstrømmen og droppet på en lang række, således at de drev med strømmen enten vestpå eller østpå. Nu gjaldt det så om at komme hurtigst mulig ud til det sted hvor man selv troede dunkene lå, at fange så mange plastbeholdere som overhovedet muligt, men hele tiden under nøje iagttagelse af søvejsreglerne. Jeg erindrer at jeg engang havde Gert Hyldgaard liggende på fordækket, hvor han med sine lange arme fiskede dunke op, det var et scoop at have ham med. På vej til Nordhavnen igen pralede vi af vores fangst ved at binde dunkene op på en line der så slæbte efter båden. Men ”krigen” om dunkene var ikke slut før båden var i havn. Der er set gaster i vandet med en kniv mellem tænderne skære dunke af nabobådens line. Præmien, for sådan en skal der jo være, var en halv flaske brændevin på dunk. Flaskerne blev uddelt og derefter under stor jubel båret op og placeret på det frokostbord som ”pigerne” havde dækket medens der blev sejlet efter brændevinen. Så blev der igen sejlet, men denne gang ”op ad åen”. Ravn.

17


et pæne felter uden at blive uoverskueligt. Der blev gennemført 6 sejladser for Feva og 5 for Tera om lørdagen og 5 Feva og 6 Tera sejladser om søndagen. Efter lørdagens program var Nicklas på en foreløbig 8. plads og Philip og Mads lå på en 4. plads. Det tegnede godt til søndagens sejladser.

Philip og Mads var sammen om en kapsejlads. Så skulle bådene pakkes sammen og turen gik over til medaljeoverrækkelse ved lystbådehavnen. I Tera var der præmier til og med 6. pladsen og i Feva til og med 5. pladsen. Derfor fik Nicklas akkurat ingen præmie for sin flotte 8. plads, mens der var en præmie fra Holmegaard Glas til Philip og Mads. En rigtig god weekend var til ende efter nogle flotte præstationer på vandet i årets udgave af Harboe Cup. Et stort tillykke til alle sejlere for de flotte resultater, vi håber at de deltagende sejlere kan

Søndagen startede også godt for begge mandskaber og trods lidt modgang i nogle af sejladserne endte Nicklas på en samlet 8. plads og Philip og Mads blev nummer 5 ud af 17 både. Rigtig flotte placeringer i betragtning af, at det var første kapsejlads overhovedet for Nicklas og første gang, at

inspirere til, at flere vil deltage næste år, de har i hvert fald snakket om, at de gerne vil deltage i flere konkurrencer næste år. Vi kan så glæde os til at se endnu flere sejlere fra klubben – og meget gerne sammen med deres forældre til næste års Harboe Cup. Niels og Henning

Harboe Cup 2011 Den sidste weekend i september blev der sejlet Harboe Cup. I år deltog vi med 3 sejlere i 2 jollertyper - en Tera Sport jolle med Nicklas og en Feva XL jolle med Mads og Philip. Desuden var vores træner Louis med i følge båd så han kunne guide og støtte sejlerne mellem sejladserne. Det danske efterår viste sig fra sin smukkeste side med høj sol og let vind, som var en fordel vores sejlere. Skoven var lige begyndt at få farve og trækfuglene kom ind over lige fra havørn og ned efter. Tera sport og Feva sejlede på samme bane, sammen med Tera Pro feltet, der var på 4 joller. Sejladserne foregik på Skælskør nor, hvilket gav de bedste rammer for sejladserne - også for tilskuerne. Vi var flere forældre der overværede dagene, hvor vi kunne sidde lige, hvor jollerne skulle lægges til og fra land og overskue hele banen. Vi sad i campingstole med kaffe og the lige ved hånden. Der var 16 Fevaer og 18 Teraer til start, så det var

18


Billeder fra medlemmerne

En kreativ fortøjning "tyskerfortøjning" set i Bogense, den holder nok ikke til et vindspring. Ja, det er en el ledning!

Foto af Leila Dahlgaard.

Skypumpe i Tyrkiet

Foto af Jørgen Andreasen

"Hallo Erik! .....Du

Foto af Gorm Dahlstrøm

må gerne hænge det røde skilt op."

Tærø rundt 2011 Ikke megen vind, men solen skinnede, så dejlig tur. Fotos fra Inga Halldorsdottir

19


Sejlads ved Kroatien Claus Jørgensen bro 2 JUNI Kroatiens skærgård i lejet båd. Med Croatia Airlines direkte, Kastrup - Zagreb og 30 minutters transit og Zagreb – Zadar, er det en meget overkommelig rejsetid. Knapt 6 timer dør til dør. Temperaturforskellen mellem en kølig fugtig dag i København og en flot varm dag i Zadar var omkring 15

floder sås sno sig rundt i det europæiske landskab. Hjemmefra har vi lejet en Elan 333 i Zadar i en uge, for at prøve at sejle i et helt andet farvand, end vi er vant til. De udlejningsselskaber vi ser reklamer for i danske/svenske/ norske sejler blade, havde alle fuldt booket allerede i marts, da vi bestemte os. Men efter

været en anden. Oven på alt rodet følte vi os langt fra sikre på, at der overhovedet var en båd til os, når vi ankom. Det første vi foretog os efter check in på hotellet, var at finde ned i havnen og tale med det firma, vi skulle have båden udleveret af. Efter lidt snak frem og tilbage med udlejeren, kunne vi overtage båden den

Fra Lavsa aftenstemning på ankerpladsen. grader, 16 til 31 så allerede i lufthavnen var vi ved at blive væltet omkuld af varmen. Det har været en flot flyvetur, hvor jeg fra min vinduesplads hele vejen har, kunne se ned på jorden. Konstatere at Rügen ser ud præcist som kortene viser, alle renderne var synlige fra luften. Europas kanaler/

20

lidt søgen på nettet fandt jeg frem til et fransk selskab, Windward Islands, der havde et par både ledige i Zadar fra 3.-9. september. Men sikke et rodet fortagende. Der var ikke styr på papirerne (kontrakt, og rate betalingerne) og hvis vi ikke selv havde haft styr på dem, så havde prisen nok

efterfølgende dag, lørdag efter 13. I vore papirer stod lørdag kl. 17 så vi var meget fornøjede med aftalen og ikke mindst med, at der faktisk var en båd til os. Vi nyder en stille aften i byens gamle del, der stammer tilbage fra romertiden. Næste dag indfinder vi os på


havneområdet ved 11 tiden i håb om at overtage båden lidt før de lovede kl. 13. Men vi skal lære, at her i Kroatien går tingene ikke nødvendigvis lige så effektivt som vi er vant til derhjemme. Kl. 13 bliver til både 15 og 16 inden der sker noget som helst, og først lidt

mangler stadig 4sm til den bugt, vi har bestemt os for. Så vi må have gang i lanternerne. Det blev til en enkelt, agterlanternen, for de øvrige virkede ikke. Nu er der ikke meget trafik her i skærgården på dette tidspunkt, men det var ligesom et varsel om, at

Grillet Dorade på restaurant. over 17 kan vi endelig stævne ud, godt frustrerede over den lange ventetid. Men det er nu engang kulturen her og har i andre sammenhænge sin charme. Vi sejler lige uden for havnen og stopper maskinen for at snuppe en svalende dukkert, men vandet er næsten lige så varmt som luften så den svalende effekt udebliver. Det er dog alligevel pragtfuldt at bade i det fantastisk glasklare vand. Solen går ned kl. 19:30, tusmørket varer kun kort. Vi

båden ikke var i topform. Senere på turen viser der sig problemer med måleren i vandtanken, der konstant viser fuld. Motoren stamper hårdt og går ud af og til, genuaen passer ikke til båden, den er for lang i underliget, hvilket giver elendig højde på kryds. Bådtypen har et krængningspunkt ved frisk til hård bidevind, hvor båden ikke længere lystre roret, så den bare går over stag af sig selv. Ellers var den passende rumlig til os 3 personer og

den var da også nydeligt rengjort og batterierne fuldt opladt, tanken fyldt osv. ved overtagelsen. I mørke og med kun en lanterne sejler vi ind i bugten, der er godt fyldt med både, der alle ligger ved bøje. Vi finder en af de sidste ledige bøjer og får tøjret os for natten. Bøjerne er en af de bedste ting ved området her. De er udlagt i alle bugte, der bruges af lystbåde. Og i så stort omfang, at man kan regne med at finde en ledig selv på dette sene tidspunkt. At ligge for eget anker kan godt lade sig gøre mange steder. Men der er også mange pladser, hvor bunden er fyldt med klippe stykker og spalter så man ikke kan regne med at få ankeret op igen. Dybderne i bugterne er ofte i overkanten af god ankerdybde. Derfor bliver man meget hurtigt virkeligt glad for alle bøjerne. Let er det i hvert fald og lige så trygt som at ligge i havn. Dog er der steder, hvor bøjerne ligger så tæt at bådene er i risiko for at ramme hinanden, hvis de svajer hver sin vej, så her må man have fenderne ud. Næste morgen vågner vi tidligt spændte på at se det sted, hvor vi er havnet. Og sikke et vidunderligt syn der viser sig. En lille hyggelig bugt smukt omkranset af ca. 100m høje bakker i et væld af grønne nuancer fra oliven træer, buskads og fyrretræer. Vandet er turkis og så klart at vi nemt kan se bunden, selv om vi ligger på 10m. Man behøver

21


ikke side og kigge ned i vandet ret længe for at se vrimler af fisk i smukke farver og alle størrelser. Der går ikke mange minutter før vi alle 3 ligger ude i det 25 grader varme vand iført snorkel og briller og bare stirrer målløse på dette sceneri.

komme i land med vores gummibåd for at bestige bjerget. Det viser sig en del vanskeligt. For klipperne er forevne og skarpe som knive, hvilket ikke passer godt med en gummibåd. Det fremgår tydeligt af alle de lapper der er på den. Vi prøver flere ste-

et ganske fast mønster og kommer hele kompasset rundt hver dag. Om natten står den i NØ og hen ad morgnen kommer den ned i Ø. Der er typisk ikke ret meget af den. Når varmen, om formiddagen, over fastlandet får luften til at stige til vejrs, sætter søbrisen

Let og afslappet sejlads i skærgården. Når man svømmer stille rundt bliver fiskene nysgerrige og kommer helt hen for at se den mærkelige ”hval” der ligger der i overfladen. Vandtemperaturen betyder, at man kan blive meget længe i vandet uden at tabe varmen. Det er dejligt for man har ikke meget lyst til at komme op igen, før man har fået set hele bugten og alle fiskene. Der er søpølser, koraller, kæmpemuslinger, søpindsvin og fisk i alle former, farver og størrelser. Efter morgenmad og adskillige svømmeture, vil vi prøve at

22

der uden synderligt held. Til sidst sejler vi ind i bunden af bugten, hvor der er en lille bro. Vi finder en sti og gå ad, for man kan ikke bare kravle op af klipperne, dels er de som sagt skarpe og dels er det kalksten, hvor de bløde dele er eroderet bort, så de udgør et særdeles forræderisk og ujævnt underlag. Det kan lade sig gøre at forcere dem, men man skal være meget forsigtig. Vil man klatre op må det anbefales at foregå tidligt på formiddagen inden varmen for alvor sætter ind. Vinden her i området følger

ind. Først ganske svagt og drejer vinden ned i S senere SV og når den slår fuldt igennem omkring kl. 14, så er den i VNV og til tider ganske frisk. Ved 18 tiden løjer den af og drejer op i N. Og så forfra næste dag. Man har derfor i reglen kun omkring 4-5 timer, hvor der er noget vind at sejle på, det føre ikke til lange distancer. Det siges derfor også om området, at der 2 slags motorbåde, dem uden og dem med mast. Sammenlignet med skandinaviske forhold, er det let af sejle her. For grundreglen er


at, hvor der er vand er der vej. I det område vi besejlede, var der kun 2 grunde med en dybde, vi skulle tage os af. Turen vi sejlede, svarer vel til en tur rundt om Lolland og Falster, og her er der jo adskilligt mere end 2 grunde, for slet ikke at tale om skærgården i Sverige eller Finland. Fordi vandet er så klart kan man tydeligt se, hvis der stikker et lille rev ud fra en pynt. Det normale er, at man kan sejle helt ind til 5m fra kysten uden problemer. Hvis ikke klipperne var så skarpe, ville man de fleste steder bare kunne lægge sig langskibs til land. Øerne i det her ø-rige veksler meget mellem smukt bevoksede grønne øer og golde øer med ingen eller kun meget spredt bevoksning. Alle er de høje og kegleformede. Nogle

er indlemmet i naturreservater og andre er ikke. Men fælles for dem er, at de kun har en meget spredt beboelse og kun få steder ses egentlige forsøg på at dyrke noget. I bunden af alle bugterne findes mindst en restaurant. Typisk serveres grillet fisk fanget lige ude i bugten. Det smager himmelsk. Der serveres grillede grønsager til og de smager også fantastisk. Generelt er det vel noget billigere end en tilsvarende middag hjemme. Restauranterne er åbne terrasser og man sidder med en vidunderlig udsigt. Men man skal lige passe på ikke at få lidt for meget vin/øl for man skal jo ned i gummibåden og finde vej ud til sin båd i mørket. Skal jeg kaste lidt malurt i bægeret her til sidst, så vil det være at alt for mange

(især tyske) båd turister ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Mange råber og skriger og spiller høj musik den halve nat, det bliver hurtigt for meget. Prisen for 3 personer, alt inkl. for en uges tur i Kroatien blev ca. 25.000kr. Det er jo ganske mange penge og svarer nogenlunde til, hvad vi brugte på en 6 ugers sejltur til Amsterdam i 2010. En måde at bringe ugeprisen ned på kunne være at have en ”delebåd”, ordning med en båd dernede. Hvis nogen er interesserede i sådan en ide, så kontakt mig.

Naturreservatet "Dugi Otok" ud til Adriaterhavet

23


Anmeldelse af Vordingborgs nærområde! Lene og Eli Grønborg Når vi sejler, søger vi at promovere vores sejlklub, vores havn, vores farvand, vores by og alt omkring os. Alle de ting vi gerne vil dele med andre. For læsere af dette blad er det vel næppe nødvendigt at

skrive om det umiddelbare nærområde, men alligevel. Jeg vil dog starte med en fantastisk oplevelse på restaurant, Kongsnæs Seaside i Stubbekøbing. I en del år har vi, når vi har rundet Stubbekøbing, gået forbi restauranten og konstateret ”alt optaget”. Men denne gang skulle det være anderledes vi bestilte bord til 9. september og menuen, en buffet, ville stå klar kl. 18:30.Stor var overraskelsen da vi ankom som de eneste gæster. Vi spurgte om der ville

24

komme flere gæster, ”det var de ikke så sikre på, men det skulle ikke fraholde os at gå i gang”. Tænk sig at have en hel restaurant for sig selv. Mad skulle der jo til, så målbevidst gik vi til buffeten og rygtet talte sandt, det visuelle indtryk var absolut en fryd.

havde flere smagsoplevelser, der fremstår som noget helt unikt f.eks. med nogle saltsyltede hele citroner som tilbehør for en fantastisk hjemmekrydret laks. Jo – vi kan absolut anbefale Kongsnæs Seaside, men ring i forvejen - fordi de

Ofte stables maden i en buffet op og der er mange retter for øjet, men alt for mange til maven. Her var det hele i en fin afvejning og komposition, som i vores filosofi kan give mange kokkehuer, og vel var maverne fyldt, men hver ret blev kun smagt én gang. Seaside har specialiseret sig i oplevelser til alle sanser og udsigten over Grønsund fejler jo ikke noget og det gør den gastronomiske oplevelse sandelig heller ikke. I deres stræben på at være en gastronomisk oplevelse, formår de at sætte fokus på smag. Vi

har masser af gæster og ikke mindst selskaber. At vi var de eneste denne aften var kun deres opvarmning for weekendens fire store selskaber. Og så havde jeg nær glemt den professionelle vinkel på oplevelsen – alle borde var dækket – der brændte stearinlys og da vi var færdige blev det hele ryddet og glassene blev poleret, selv dugene blev pænt rullet sammen. 2011 blev også året hvor vi langt om længe nåede det ”nye” Vejrø. Også her har


rygterne sviret, men vi har sjældent hørt noget positivt og grundlæggende er det vel prisen, som har været styrende for alle de negative udsagn. Medgivet det er dyrt – men helhedsindtrykket er absolut positivt. Endelig én med visioner til gavn for bl.a. sejlere og deres familier. Familier nævnes bl.a. fordi næppe ses en større og så udfordrende legeplads, for vores små, udenfor tivoli og bonbonland. De logistiske udfordringer, for at indfri visionerne, er enorme og koster rigtig mange penge, penge som meget forståeligt skal betales af brugerne. Vi har adgang til den ”øde

ø” – der hvor skattejagten begynder og slutter ved restauranten med velvalgte økologiske produkter, mange af egen avl, hvor smagen og omgivelserne er i fokus. Det er længe siden jeg har smagt en kaffe, hvor bønnerne ikke er sendt til vor herre, men det får man på Vejrø. Uha – der kunne skrives mange anmeldelser fra vores farvand, set i en afstand på blot 20 mil fra Nordhavnen. Og - ja vores farvand er unikt, men bliver det promoveret rigtigt – hvorfor er sejler turismen, i vores område, ikke på højde med det i det Sydfynske Øhav.

Min antagelse er mangel på politisk vilje – politisk vilje til at sikre et attraktivt miljø på vores havne f.eks. opdateret turistinformation og legepladser – politisk vilje til samarbejde på tværs af kommunegrænser om en sydøst dansk promovering af sejlerturismen – politisk vilje til at skabe sikker sejlads til havnene i forhold til afmærkning og dybgang.

ADVOKATFIRMAET

BANG / BRORSEN & FOGTDAL 4760 Vordingborg Københavnsvej 13 B

4800 Nykøbing F Torvet 9

Telefon: 8877 8877 e-mail: info@BBFadvokater.dk web: BBFadvokater.dk

25


26


Fisketuren 2011 Vi prøvede igen i år at arrangere en fisketur til Hårbølle havn den 10. og 11. september. Vi var 6 både som ankom i løbet af lørdagen i et fantastisk efterårsvejr. Sidst på eftermiddagen mødtes vi over en drink inden grillen blev tændt kl. 18.00. Klubhuset var reserveret, så der blev dækket op til spisning og hyggeligt samvær. Søndag var der skippermøde kl. 9.30 og derefter blev der fisket, inden vi spiste frokost kl. 13.00. Der var ikke mange fisk i vandet, så nogle havde valgt at sejle hjem inden frokost.

Vi var kun 2 både til præmieoverrækkelse. Niels fik førstepræmien for største og eneste torsk og Lene fik andenpræmie for et reb med ikke mindre end 5 muslinger. Trøstepræmie blev ikke givet, da det var det eneste der blev fanget.

Stege havde også fisketur til Sortsø, der blev kun fanget en makrel og for små torsk. Vi havde en hyggelig weekend og prøver igen til næste år, weekenden før Snapsesejladsen, og håber på flere fisk og flere deltagere.

Kaj

27


Maling af klubhus 1963 og 2011 Bageste række fra venstre: arkitekt Dalgaard, Svend Brorsen, Mogens Hansen, Lars Henriksen, Klaus Engelbredt, Peter Abraham, Ib Nielsen og Preben Lindberg Forreste række fra venstre: Hans Jørgen Munck, Michael Brorsen, Henrik Gamst, Jacob Engelbredt og Jesper Madsen

Fra venstre: Mogens Hansen, Finn Nielsen, Mogens Skov og Jørgen Andreasen. ”Bemærk at Mogens Hansen jo stadig er med, men hvis ellers deltagerne er repræsentative, ser det ærlig talt ud til, at der er sket en del med gennemsnitsalderen i klubben!” Citat fra Svend Brosen, som også har sendt de gamle billeder.

28


Fra Alkens logbog 2011 Klaus Roos Den 17.juli kl. 11 om formiddagen så vi en UFO dvs. et uidentificeret flyvende objekt. Det småregnede og blæste 10 meter per sekund fra syd og vi var på vej ind mod Sønderborg lystbådehavn, da ”noget” i lav højde og stor fart fløj henover bølgerne. En Flyver? Eller en stor fugl? Elle en vindsurfer midt i et spring? Eller en kitesurfer? Nej, det var ikke noget der lignede noget vi kendte. Da det kom nærmere lignede det nærmest en sejljolle med

vinger der fløj af sted 1½ meter over bølgerne – og det var lige hvad det var. Fortøjet i Sønderborg havn så vi fartøjet blive pakket sammen på en trailer og talte med føreren. Det var en Moth-jolle som er udbredt i Tyskland, men som der kun findes 6 stk. af i Danmark, fem i Jylland og en på Fyn.

Jollen balancerer på 1 meter høj smal køl som nederst er forsynet med vinger som bærer

jollen ligesom vandski. Det er så førerens opgave først at komme op at surfe og dernæst balancere ved at kravle rundt på udriggerne og styre med et langt rør som nederst er forsynet med en finne som kan drejes fra et ”gashåndtag” på rorpinden. Fartøjet kræver stærk vind for at komme op og surfe, men så sejler den også hurtigere end vinden og føreren flyver højt hævet og med minimal berøring af bølgerne. Næsten naturstridigt og dybt fascinerende.

29


30


Herretur med Søbjørn III Den årlige herretur med Søbjørn fandt sted fra d. 1 okt til 4.okt. Ja, herretur var måske så meget sagt, de havde, som de selv sagde, taget en kvinde med, hun plejede at være deres skipper. De tre herre er fra det mørke Jylland, den sidste fra Vordingborg. Ældste besætningsmedlem er Bent, der har lillebroderen Lars med, benjaminen er Claus, Bent´s søn og så Gunner og kvinden. Dette team har i mange år sejlet Fyn rundt i Lars Fandango 32, den blev solgt, år er gået, så syntes vi det kunne være hyggeligt at genoptage vores udmærkede samarbejde blot i et andet farvand. Torsdag d.1.oktober ankom de ved frokost tid til djævleøen, nærmere betegnet Vordingborg medbringende dejligt sommer vejr, sovedyr, øl, lakridser til kvinden og lidt skarpt til om morgen og til om aften. De var velkomne. Dagens destination var Femø. Vinden var i vest, men drejede lidt nordover, så besætningen blev ikke belastet så hårdt med alt for mange vendinger. Der var god plads i Femø havn, foruden os lå der to tysker. Dagens ret på kroen var stegt flæsk og persillesovs, en rigtig herremiddag. Kromutter kom og hentede os og afleverede os igen ved båden. Kaffe og whisky, køjerne kaldt, alt

den friske luft havde tæret på kræfterne. En flot morgen, om aften havde myggene været talrige, nu var det hvepsene. Da jyderne aldrig havde været på Femø før blev det til en, efter sejler forhold, en laang gåtur. De kom så langt væk, at de ikke kunne se båden. De kreative bænke blev beundret, de syntes at Femø var fin. Ingen vind, kurs mod Vejrø. Der blev dækket stort frokostbord i cockpittet, motoren løb knapt rundt, vi skulle gerne have god tid til maden inden vi anløb Vejrø. Igen to både i havnen, der kom dog flere i løbet af dagen. Der er bygget en meget flot rustik "gårdbutik" med en imponerende vinkælder og en første sal med bløde stole og plads til mange mennesker. En tur til Fyret og langs stranden tilbage til båden. Aftenhygge i båden, fortøjningerne knirkede, det kunne kvinden ikke have, de blev skifte. Der var kommet vind, der var lidt uroligt i havnen. Næste dag skulle vi have en "tour de Vejrø" så de cykler, der var til fri afbenyttelse, blev kapret. Det blev en tur, der krævede sin mand, kvinden var vant til at cykle. Den megen regn havde sat sin meget dybe spor på mange af vejen. Alle kom frelst gennem magasindammen og alle de

andre mudderhuller. Ved lufthavnen blev der serveret toldfrie øl. Den sidste etape forløb uden dramatik, og endte ved gårdbutikken, hvor Bent gav øl, og udtalte at den cykelsaddel havde skadet hans nedre regioner. En herlig sejlads til Karrebæksminde, hvor vi lagde til i yderhavnen. Besætningen var brugt efter den lange cykeltur og sejlads eller også var det den irske kaffe. De gik til køjs. Friske rundstykker, en gåtur igennem sommerhusområdet, broåbning og den stærke strøm blev studeret, inden vi lettede. En foran for tværs forbi Knudshoved, kryds mod Vordingborg, heldigvis rummede vinden så meget at vi kunne holde op mod broen. Solen forsvandt, og lige før broen kom der lidt småregn, der holdt op, da vi var kommet i havn. Alle dagene havde vi haft flot vejr. P.S. man klager over vores postvæsens dårlige sevice. Lars skrev et postkort til sin kone på Femø, han afleverede det ved færgen, og næste dag havde hun det i Vejle. Kvinden, skipperen Leila

31


Tips til påføring og fjernelse af bundmaling Her får du en række praktiske tips til, hvordan du får mest gavn af din bundmaling og samtidig beskytter dig selv og miljøet mest muligt.

pga. dårligt vedhæftning. Dels er det spild af god bundmaling og dels medførere det en unødig ekstra miljøbelastning.

følger påføringsvejledningen. Nedenstående anbefalinger bør altid følges.

Inden påføring af ny bundmaling

En anden vigtig ting er malingen påføres under korrekte betingelser. Er vejret for koldt eller for fugtigt, kan det have afgørende betydning for vedhæftningsevnen.

Grundlæggende princip

Inden du påfører ny bundmaling skal du kontroller, at der gennem tiden ikke er blevet opbygget mange lag maling på bunden. Det giver problemer ved, at overfladen krakelerer og skaller af. Påføres der ny maling på en sådan dårligt vedligeholdt bund, er der stor chance for at meget af den nye maling vil falde af

32

Derfor er det vigtigt, at du - for at få det maksimale ud af din bundmaling - jævnligt vedligeholder bunden inden påføring af ny maling samt

• Forbered altid bunden omhyggeligt inden påføring af ny maling. Herved minimeres forureningen og unødig belastning af hav og vinterplads undgås.

God praksis

• Kontrollér, at overfladen ikke er krakeleret, er ujævn eller skaller af.


Hvis den gør det, skrabes eller slibes, indtil en glat overflade opnås. Herved sikres god vedhæftningsevne. • Sørg for, at der ikke opbygges for mange lag maling ved jævnligt at afrense gamle lag. • Sørg for, at det ny malingslag altid påføres efter forskrifterne for det pågældende bundmalingsprodukt (herunder vejrforhold, evt. forbehandling med primer m.m.). • Spild af maling tørres op og bortskaffes som kemikalieaffald.

Når den gamle bundmaling skal fjernes eller slibes

Er du I den situation at du skal slibe eller helt fjerne den gamle bundmaling bør nedenstående retningslinier følges for at skåne helbred og miljø:

Grundlæggende princip

• Undgå spild af malingsafskrab og slibestøv på vinterpladsen.

God praksis

• Opsaml alt malingsafskrab og slibestøv. Dette opnås mest effektivt ved at anvende afrensningsudstyr, der kan tilsluttes en professionel støvsuger. • Fjernelse og slibning af bundmaling bør kun

finde sted med havnens udstyr eller udstyr og metoder godkendt af havnebestyrelsen efter havnefogedens anvisninger. • Afrensningsudstyr (vakuumskrabejern, slibemaskiner, gelcoathøvl, m.v.) må kun anvendes, når det via støvsugerslange er koblet til en støvsuger. • Kemikalier eller vådslibning bør ikke anvendes til fjernelse af bundmaling. • Sandblæsning/-svirpning skal altid anmeldes til kommunen. Dette gøres i god tid forud for behandlingen, således at kommunen kan rådgive om eller eventuelt stille krav til, hvordan sandblæsningen skal udføres, herunder hvordan afrenset materiale og sand efterfølgende skal håndteres. Det anbefales, at båden ”pakkes ind” i et telt for at undgå støvspredning.

afslibning af bundmaling. Ved at anvende dette udstyr og følge ovenstående retningslinier opnås en række fordele:  Stor miljøgevinst (næsten ingen spild). Op til 99% af det afrensede materiale opsamles i støvsugeren.  Forårsklargøring bliver nemmere og mere effektiv (professionelt grej)  Støvproblemer på nabobåde undgås  Helbredet skånes, da man undgår indånding af støv

Stor gevinst både for miljø, havnene og sejlerne Dansk Sejlunion og Foreningen af Lystbådehavne I Danmark har sammen med Miljøministeren opfordret havne/klubber til at investere i professionelt udstyr (støvsuger, slibemaskine og vakuumskrabejern) som udlånes/-lejes til de bådejere, der har behov for afrensning/

Gengivet med tilladelse fra Dansk Sejlunion

33


34


Forsikret er ikke en garanti for dækning.

Sejlklubben kræver at man har en ansvarsforsikring på sin båd, men det at have en ansvarsforsikring er ikke ensbetydende med, at den dækker skader man påfører andre. Forsikringsselskaberne har regler for, hvornår man er ansvarlig. Hvis man påsejler en anden er man ansvarlig, hvis søvejsreglerne er overholdt, og forsikringen vil typisk betale. Hvis der opstår brand p.g.a. el, eller båden, som er korrekt fortøjet, under en storm river sig løs og beskadiger nabo båden, vil man normalt ikke blive erklæret ansvarlig, hvorfor forsikringen ikke vil dække skader forvoldt på andre. 2 tænkte eksempler blev sendt til Codan. Eks. 1: Bådene står på land og der udbryder brand i en båd

p.g.a. noget el (denne båd har ingen forsikring). Branden breder sig til to nabo både. Den ene har både ansvarsog kaskoforsikring, bliver den dækket? Den anden har kun ansvarsforsikret, bliver den dækket? Eller skal der anlægges civilt søgsmål for at få erstatning? Eks. 2: Nøjagtig som eks. 1. nu har skades volder blot en ansvarsforsikring. Gør det nogen forskel for dem som fik skader? Svar fra Codan. Som udgangspunkt er det en dårlig ide' at have strøm på både på land når man ikke befinder sig på båden!!!! Flere havne og klubber har forbud mod strøm i både på land. Eks. 1: Hvis der som i dit eksempel opstår brand i en båd

som breder sig til nabo bådene er det et spørgsmål om ansvar. Hvis den båd hvor branden opstod i er juridisk ansvarlig (har gjort noget en normal sejler ikke bør gøre) vil hans ansvarsforsikring dække de to nævnte nabo både. Men hvis han ikke er juridisk ansvarlig (hændeligt uheld) dækker hans ansvarsforsikring ikke. Kasko båden vil få sin forsikringsdækning via sit selskab - men ansvars båden vil ingen dækning få (har mistet sin båd) Eks. 2: Hvis skadevolder ingen forsikring har (ansvarsforsikring) og han er juridisk ansvarlig vil skadevolder skulle betale for både kasko båden og ansvars båden af egen lomme (evt. civilt søgsmål). Tonni Borg/Codan.

35


Hvordan er man dækket ved tyveri? Hvis båden bliver stjålet, er det bådens kaskoforsikring, der skal dække ejerens tab. Men der er overhovedet ingen forsikringserstatning for personlige effekter ved tyveri fra båden, hvis den ikke har været lukket og låst og der samtidig er synlige tegn på indbrud. Det er enten de ombordværendes familieforsikringer eller bådens kaskoforsikring, der erstatter personlige effekter. Familieforsikringen vil dog kun dække, så længe båden har været beboet. Det vil sige, at et hverdagstyveri ikke erstattes,

36

såfremt båden kun benyttes til weekend ophold. Kravet om beboelse gælder ikke for lystfartøjets kaskoforsikring, der i øvrigt også erstatter tyveri og hærværk af fastmonteret udstyr. Men betingelsen for erstatning er, at det har været nødvendigt at benytte værktøj eller vold for at fjerne udstyret. Ofte kan der opnås rabat, hvis der er installeret en godkendt tyverialarm i båden. Så vil man være sikker på at være dækket, også mod skader som forvoldes af andre, bør man have både ansvars- og kaskoforsikring. Mange af disse synspunkter blev bragt i bladet i 2002 efter branden i Hjarbæk havn, men er blevet

endnu mere aktuelle, idet bådene har fået mere og mere strømkrævende udstyr, og strømledningen til landstrøm er ved at være almindelig. Men … er det nu også nødvendigt, når man ikke er i båden? Ejler Rechnagel Viborg Sejlklub

Gengivet med tilladelse fra Dansk Sejlunion


Den altid tilstedeværende Finn Nielsen ombord på sin IF Nanok Foto Hans Otto Jensen

Susie og Fu byder velkommen på restaurant Snekken, hvor I med en smuk udsigt til lystbådehavnen kan nyde kinesisk mad der udelukkende er baseret på friske grøntsager og originale opskrifter. Som medlem af sejlklubben Snekken får du 20% rabat på mad ud af huset. Ring til Sussie og få et godt tilbud på selskab eller arrangement. Se buffet mv. på: www.restaurant-snekken-vordingborg.dk 37


38


Bestyrelse og udvalg Formand Flemming Rasmussen Elmeallé 58 4760 Vordingborg Mobil: 6066 6471

Aktivitetsudvalg Lene Grønborg Elmeallé 17 4760 Vordingborg Mobil: 2061 5728

Blad og Web Hanne Rossé Jensen Orevej 88 4760 Vordingborg Mobil: 524 10 524

flemmingrasmussen@oncable.dk

lenegroenborg@oncable.dk

ssv@rosse.dk

Næstformand Ole Svensson Heibergsvej 36.1 4760 Vordingborg Mobil: 2160 9140 os@redder.dk

Kasserer Jørgen Andreasen Vibevej 13 4760 Vordingborg Tlf.: 5537 3720 Mobil: 2372 5760 jamon@stofanet.dk

Sikkerhedsudvalg Jørgen Andreasen Vibevej 13 4760 Vordingborg Tlf.: 5537 3720 Arne Jacobsen Ungdomsafdeling Anders Knudsen Fæbyvej 170 4760 Vordingborg Mobil: 2259 5413 aknudsen@sol.dk

Ellen, Steen Dorthe, Niels Henrik, Henning Louis

Vibeke Madsen Tove Ravn Birthe Andreasen Mette Traberg Marianne Ejlersen

Sejlerskolen Per Hansen Hjortholmsvej 2 4760 Vordingborg Mobil: 4276 5794 per_hansen_@hotmail.com

Johan Aakjær Ravn Thomas Uhlenfeldt Kapsejladsudvalg Steen Graves Tlf.: 5537 6334 Mobil: 2170 9013

steengraves@nyraadnet.dk

Finn Nielsen Gert Jensen Benny Bruhn

Jørn Klemmensen Leila Dahlgaard Jørgen Andreasen-annoncer Keld Rossé (WEB) webmaster@sejlklubben-snekken.dk

Bygningsudvalg Mogens Hansen C.E.Fengersvej 14 4760 Vordingborg Tlf.: 4495 6460 Mobil: 2267 3520 mogens.fengersvej@youmail.dk

Carl Ole Nielsen G. Peter Nielsen Flemming Dethlefsen Jan Brødum Havneudvalg Ole Svensson Heibergsvej 36.1 4760 Vordingborg Mobil: 2160 9140 os@redder.dk

Handicapmåler Se hjemmesiden: www.sejlklubben-snekken. dk/kapsejlads.php

Mogens Larsen Niels Mikkelsen Erik Dyekjær Havnefoged Erik Dyekjær Risvænget 4 4760 Vordingborg Mobil: 2218 1549 erik.dyekjaer@12move.dk

39


Pæleormen - 2011 efterår  

Sejlklubben SNEKKEN's klubblad

Pæleormen - 2011 efterår  

Sejlklubben SNEKKEN's klubblad

Advertisement