NEWSLETTER 1ο ΤΕΥΧΟΣ

Page 1


Ετήσια έκδοση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Σ.Ν.Ε.Γ.) Ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 Τεύχος 1ο , Ιανουάριος 2009 Διανέμεται δωρεάν ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Πρόεδρος Άννα Αναστασιάδη – Συμεωνίδη καθηγήτρια Φιλοσοφικής Σχολής Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας του Σ.Ν.Ε.Γ. Διδακτικό Προσωπικό Αμβράζης Νικόλαος Βαζάκα Μάρθα Γαβριηλίδου Γεωργία Ζυμβρακάκη Φανή Κάλφα Άννα Μικρούλη Σεβαστιάνα Σ’ αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν: Καλδή – Κουλικίδου Θεοδώρα προϊσταμένη Γραμματείας Σ.Ν.Ε.Γ. Κουτσιλιέρη Αθανασία διοικητική υπάλληλος στη Γραμματεία του Σ.Ν.Ε.Γ. Σχεδιασμός & σελιδοποίηση Ζαμπουρίδης Δημήτρης Εκτύπωση Γιανσακίδου Άννα Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 54124 Θεσσαλονίκη – Ελλάδα Τηλ.: +30 2310 997571, 997475, 997576, 997572, 997923 Fax: +30 2310 997573 E-mail: thkaldi@phil.auth.gr, school-mg@lit.auth.gr Website: www.auth.gr/smg


πρόλογος03

Περιεχόμενα πρόλογος03 πεπραγμένα 2007-200804 δραστηριότητες08 εκδηλώσεις10 σύνδεσμος αποφοίτων13 κείμενα σπουδαστών14 χρήσιμες πληροφορίες19

Τ Κουτσιλιέρη Αθανασία

ο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. ύστερα από 38 χρόνια λειτουργίας και συστηματικής προσπάθειας για διάδοση της ελληνικής γλώσσας σε όλες τις χώρες του κόσμου αποφάσισε για πρώτη φορά τη δημιουργία ενός ενημερωτικού περιοδικού. Στόχος του περιοδικού είναι η ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Σχολείου των αλλοδαπών φοιτητών, των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας καθώς και του ευρύτερου κοινού εντός και εκτός Ελλάδας. Οι συμμετοχές σε συνέδρια και εκθέσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού καθώς και η διοργάνωση εκδηλώσεων στις οποίες συμμετέχουν αλλοδαποί σπουδαστές του Σχολείου συγκροτούν το βασικό κορμό του περιοδικού. Στο τεύχος αυτό κρίθηκε απαραίτητη και η συμβολή των αλλοδαπών σπουδαστών του Σχολείου με κείμενα που οι ίδιοι έγραψαν παραθέτοντας τις εντυπώσεις τους από επισκέψεις σε μουσεία, εκθέσεις και εκδηλώσεις. Ευχόμαστε το ενημερωτικό περιοδικό να επιτύχει το στόχο του και να συνεχιστεί η έκδοσή του σε βάθος χρόνου. Ευελπιστούμε ότι η νέα αυτή προσπάθεια του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας θα βρει ανταπόκριση και θα στεφθεί με επιτυχία.


04πεπραγμένα2007-2008

Α. Σπουδαστικά προγράμματα Τα σπουδαστικά προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν ήταν διαφορετικής χρονικής διάρκειας και επιπέδων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν σ’ αυτά, αλλοδαποί και ομογενείς από διάφορες χώρες του κόσμου, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές τους. Συγκεκριμένα: • Στο πρόγραμμα του ακαδημαϊκού έτους, διάρκειας οκτώ μηνών (Οκτώβριος 2007 – Μάιος 2008) φοίτησαν συνολικά σε όλα τα επίπεδα 364 σπουδαστές. • Στο τρίμηνο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2007) φοίτησαν 79 σπουδαστές. • Στο τρίμηνο πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου (Μάρτιος – Μάιος 2008) φοίτησαν 181 σπουδαστές. • Στο μηνιαίο φθινοπωρινό πρόγραμμα (μέσα Σεπτεμβρίου – μέσα Οκτωβρίου 2007) φοίτησαν 34 σπουδαστές. • Στο μηνιαίο χειμερινό πρόγραμμα (Φεβρουάριος 2008) φοίτησαν 24 σπουδαστές.

Τ

ο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας συνέχισε για μια ακόμη χρονιά το έργο του, υλοποιώντας διαφορετικά και ποικίλα προγράμματα και αναλαμβάνοντας νέες πρωτοβουλίες που αφορούν τη βελτίωση των υπηρεσιών του καθώς και την παρακολούθηση των νέων δεδομένων στη γλωσσοδιδακτική. Η δραστηριότητα του Σχολείου επικεντρώθηκε κυρίως σε δύο άξονες που αφορούν: α) τη λειτουργία σπουδαστικών τμημάτων που απευθύνονται σε ανθρώπους που δεν έχουν φοιτητική σχέση με το πανεπιστήμιο καθώς και σε φοιτητές Erasmus, οι οποίοι επιθυμούν να μάθουν ή να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην ελληνική γλώσσα. β) τη λειτουργία φοιτητικών τμημάτων, τα οποία αποσκοπούν στη βελτίωση της ελληνομάθειας των αλλοδαπών φοιτητών του Α.Π.Θ. Στα τμήματα αυτά φοιτούν και εξετάζονται όλοι οι αλλοδαποί προπτυχιακοί φοιτητές του Α.Π.Θ., οι οποίοι παρακολουθούν, στο πλαίσιο των σπουδών τους, το μάθημα της ελληνικής γλώσσας ως υποχρεωτική ξένη γλώσσα.

• Στο μηνιαίο θερινό πρόγραμμα (μέσα Αυγούστου – μέσα Σεπτεμβρίου 2008) φοίτησαν 244 σπουδαστές . • Στα δύο δεκαπενθήμερα προγράμματα, που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, ειδικά για φοιτητές Erasmus του Α.Π.Θ., φοίτησαν 79 φοιτητές. Τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτήθηκαν από το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Α.Π.Θ. • Στα δύο προγράμματα γλωσσικής προετοιμασίας που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2007 και το χειμώνα του 2008, ειδικά για φοιτητές Erasmus των Ελληνικών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., φοίτησαν συνολικά 110 φοιτητές, αριθμός που αντιπροσωπεύει το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής όλων των ελληνικών Πανεπιστημίων που διοργάνωσαν παρόμοια προγράμματα. Οι φοιτητές Erasmus που είχαν επιλεγεί να φοιτήσουν στα Ελληνικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης επέλεξαν, μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας που προβλέπεται από κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ελληνικό Ίδρυμα στο οποίο επιθυμούσαν να μάθουν ελληνικά πριν την κανονική τους φοίτηση στο Τμήμα επιλογής τους στην Ελλάδα. Τα προγράμματα αυτά επιχορηγήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το Α.Π.Θ. και το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας.


05

Παράλληλα με τα παραπάνω προγράμματα πραγματοποιήθηκαν και ειδικά προγράμματα απευθυνόμενα σε μικρές ομάδες σπουδαστών με συγκεκριμένες ανάγκες. Τέτοια ήταν: • Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής για υπαλλήλους της «Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου» (Οκτώβριος - Ιούνιος). • Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων διαφόρων Τμημάτων των ανθρωπιστικών Σχολών του Πανεπιστημίου μας, στο πλαίσιο συμφωνίας του Α.Π.Θ. με το «Κέντρο Ελληνικών Σπουδών «Παιδεία», που εδρεύει στο Πανεπιστήμιο του Connecticut, Η.Π.Α.

Β. Φοιτητικά προγράμματα Τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν, απευθυνόταν σε διαφορετικές κατηγορίες φοιτητών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών. Συγκεκριμένα: 1. Τμήματα προπτυχιακών φοιτητών. Στα τμήματα αυτά φοίτησαν αλλοδαποί από 29 συνολικά Τμήματα του Α.Π.Θ., οι οποίοι παρακολούθησαν μαθήματα ελληνικής γλώσσας στα εξάμηνα σπουδών (α), (β), (γ), (δ) (ε) και (στ). 2. Τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας Τα τμήματα αυτά απευθύνθηκαν αποκλειστικά στους αλλοδαπούς υποτρόφους του Α.Π.Θ. και σκοπό είχαν τη βελτίωση της ελληνομάθειάς τους προς αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των

σπουδών τους. Συνολικά στο χειμερινό εξάμηνο και στο εαρινό εξάμηνο παρακολούθησαν 66 φοιτητές. 3. Τμήματα για τους αλλοδαπούς φοιτητές της Θεολογικής Σχολής Το Σχολείο, κατανοώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί φοιτητές στην παρακολούθηση των μαθημάτων της Θεολογικής Σχολής, λόγω των εξειδικευμένων αναγκών στη γλώσσα, καθώς και τον ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό αλλοδαπών που φοιτούν στη συγκεκριμένη Σχολή, ανέλαβε την πρωτοβουλία για διοργάνωση μαθημάτων στη «λόγια» ελληνική γλώσσα. Τα μαθήματα παρακολούθησαν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και των δυο Τμημάτων της Σχολής, κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους. Συνολικά παρακολούθησαν και στα δύο εξάμηνα σπουδών, χειμερινό και εαρινό, 30 προπτυχιακοί και 21 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Το έργο όμως του Σχολείου δεν σταμάτησε μόνο στις δραστηριότητες που προαναφέρθηκαν. Διεξήγαγε εξετάσεις ελληνομάθειας για χορήγηση πιστοποιητικού ελληνομάθειας για διαφορετικές χρήσεις. Συγκεκριμένα: 1. Εξετάσεις για χορήγηση πιστοποιητικού επάρκειας στην ελληνική γλώσσα. Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για εγγραφή των αλλοδαπών φοιτητών, σε προπτυχιακό επίπεδο, στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μας. Επίσης είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την εγγραφή


06πεπραγμένα2007-2008

αλλοδαπών σπουδαστών για μεταπτυχιακές σπουδές στο Α.Π.Θ. καθώς και στη διαδικασία ένταξης υποψηφίων διδακτόρων. Κατά τις δύο εξεταστικές περιόδους του ακαδημαϊκού έτους Ιουνίου 2007 & Οκτωβρίου 2008 συμμετείχαν 297 αλλοδαποί. 2. Εξετάσεις για το πιστοποιητικό ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Το Σχολείο λειτούργησε και αυτή τη χρονιά, όπως και από την έναρξη του θεσμού το 1999, ως εξεταστικό κέντρο για λογαριασμό του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας. Στις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν το Μάιο του 2008, συμμετείχαν και στα τέσσερα επίπεδα γνώσης της ελληνικής γλώσσας 356 υποψήφιοι. 3. Εξετάσεις για αλλοδαπούς και ομογενείς για διορισμό στον ελληνικό δημόσιο τομέα μέσω των διαδικασιών του Α.Σ.Ε.Π. Καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους διεξήχθησαν εξετάσεις ελληνομάθειας για διορισμό στο Ελληνικό Δημόσιο, μέσω διαδικασιών του ΑΣΕΠ, ύστερα από σχετικά αιτήματα έντεκα (11) ενδιαφερομένων. Πρωτοβουλίες Η Επιτροπή Εποπτείας του Σχολείου ανέλαβε επιπλέον πρωτοβουλίες προκειμένου να βελτιωθεί η παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει το Σχολείο, ως φορέας. Τέτοιες είναι: • Η αξιολόγηση του συνεργαζόμενου διδακτικού προσωπικού κατά τη διάρκεια του έτους, με τη λήξη κάθε προγράμματος. • Η κατάρτιση πίνακα αξιολόγησης ογδόντα εννέα (89) υποψηφίων για διδασκαλία με το καθεστώς της σύμβασης έργου, ύστερα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. • Η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ε.Ε.Δ.Ι.Π. κλάδου Ι. • Η συγκρότηση ομάδων εργασίας για θέματα εξετάσεων επάρκειας, για την έκδοση του newsletter του Σχολείου, για θέματα UNESCO, για υλικό σχετικά με τον εορτασμό της ημέρας των γλωσσών και για το portfolio. • Η πιλοτική εφαρμογή των εξετάσεων επάρκειας ελληνομάθειας, σύμφωνα με το ALTE (κοινό ευρωπαϊκό σύστημα για τη διάκριση επιπέδων γνώσης της ομιλούμενης γλώσσας).

• Ο εορτασμός της ευρωπαϊκής ημέρας γλωσσών (Σεπτέμβριος 2008) με την παραγωγή ad hoc διδακτικού υλικού από ομάδα διδασκόντων και παρουσίασή του στις τάξεις των σπουδαστών του Σχολείου τη συγκεκριμένη ημέρα, καθώς και η αξιολόγηση του διδακτικού υλικού από τους σπουδαστές. • Η παραγωγή διδακτικού υλικού σχετικά με θέματα που αφορούν την ειρήνη και τα δικαιώματα του ανθρώπου, σε συνεργασία με την έδρα UNESCO και χρήση του στις τάξεις των σπουδαστών. • Η απόφαση για παραγωγή διδακτικού υλικού κατά ειδικότητα. Το υλικό εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στους φοιτητές της Θεολογικής Σχολής. • Δημιουργία νέας ιστοσελίδας • Εκτύπωση νέων πληροφοριακών εντύπων και αφισών. Με αφορμή δε τη συμμετοχή του Σχολείου στις Εκθέσεις Γλωσσών, εκτός του έντυπου πληροφοριακού υλικού παραγγέλθηκαν διαφημιστικά στυλό και πάνινες τσάντες για διανομή στους ενδιαφερομένους και τους σπουδαστές του ΣΝΕΓ. • Συνέχιση μηχανοργάνωσης της Γραμματείας • Συλλογή υλικού για δημιουργία Συνδέσμου Αποφοίτων του Σχολείου Εκδηλώσεις, Ημερίδες και Εκθέσεις Το Σχολείο συμμετείχε ενεργά επίσης σε διάφορες εκδηλώσεις, ημερίδες και εκθέσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται: • Η συμμετοχή στην Έκθεση Γλωσσών Expolingua Βερολίνου με ανεξάρτητο περίπτερο (Νοέμβριος 2007). • Η συμμετοχή του Σχολείου στο περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Έκθεση Γλωσσών Expolangues στο Παρίσι (Φεβρουάριος 2008). • Η διοργάνωση εορταστικής εκδήλωσης στο πλαίσιο του θερινού προγράμματος στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Σεπτέμβριος 2008). • Η πραγματοποίηση πληθώρας ξεναγήσεων σε μουσεία και εκπαιδευτικών εκδρομών σε τόπους με ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον στην ευρύτερη περιοχή σε όλα


07

τα προγράμματα του ακαδημαϊκού έτους, όπως Βεργίνα, Μετέωρα, Χαλκιδική, περίπλους Αγίου Όρους, Μέτσοβο, Γαλαξίδι, Δελφοί, Αράχοβα, Αθήνα. • Η διοργάνωση ημερίδας το Δεκέμβριο του 2007 για όλο το διδακτικό προσωπικό, με πρόσκληση ειδικού επιστήμονα σε θέματα χρήσης portfolio. Ήδη ξεκίνησε η πιλοτική του εφαρμογή σε τάξη του Σχολείου.

Θεοδώρα Καλδή – Κουλικίδου

• Η απόφαση για εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης του ΣΝΕΓ με σύγχρονα εγχειρίδια και συμπληρωματικό υλικό που θα περιλαμβάνει σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. • Η εορταστική εκδήλωση αλλοδαπών σπουδαστών με τίτλο «Παράθυρο στον κόσμο» στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. στο πλαίσιο της Φοιτητικής Εβδομάδας (Μάιος 2008). • Η συνεργασία με την ορχήστρα της ΣΣΑΣ στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Σχολείου. • Η συνάντηση αλλοδαπών σπουδαστών Erasmus του θερινού προγράμματος Erasmus Intensive Language Courses (EILC) του Α.Π.Θ. με τους αλλοδαπούς σπουδαστές Erasmus του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο Μέτσοβο (Σεπτέμβριος 2008) για συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων.


08δραστηριότητες

Ημέρα Portfolio

PORTFOLIO

Στις 28/5 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η “Hμέρα Portfolio” ολοκληρώνοντας μία προσπάθεια που ξεκίνησε στις αρχές της ακαδημαϊκής χρονιάς που μόλις τελείωσε. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας το διδακτικό προσωπικό του ΣΝΕΓ παρακολούθησε Ημερίδα με αντικείμενο την εφαρμογή του Portfolio στη γλωσσική διδακτική. Η εφαρμογή αυτής της προσέγγισης που κερδίζει συνεχώς έδαφος στη διδασκαλία μιας γλώσσας, είτε ως μητρικής είτε ως δεύτερης/ ξένης, υλοποιήθηκε στο ετήσιο χειμερινό πρόγραμμα του ΣΝΕΓ. Συγκεκριμένα κάλυψε μία χρονική περίοδο 12 (εργάσιμων) εβδομάδων σε τμήμα αρχαρίων (Φεβρουάριος – Μάιος). Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας παρουσιάστηκαν στην Ημέρα Portfolio από τον υπεύθυνο του τμήματος Αμβράζη Νίκο αλλά και τους ίδιους τους σπουδαστές. Στην έκθεση των Portfolio το διδακτικό προσωπικό του ΣΝΕΓ είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τους σπουδαστές και να ακούσει από τους ίδιους να περιγράφουν την εμπειρία τους. Τα σχόλιά τους ανέλαβε να παρουσιάσει συνοπτικά στο άρθρο αυτό η σπουδάστρια του τμήματος Χριστίνα Λάλος: Στους μήνες που πέρασαν είναι αλήθεια ότι προσπαθήσαμε πολύ σκληρά για να συμμετέχουμε σ’ αυτή τη διαδικασία του Portfolio. Πολλοί λίγοι είχαμε ακούσει γι’ αυτό αλλά, όπως μας είπε και ο δάσκαλός μας, ήταν για όλους μας κάτι καινούριο. Το κίνητρο λοιπόν για όλη αυτή τη δουλειά που κάναμε δεν ήταν μόνο οι γνώσεις αλλά και το ότι ήμασταν οι πρώτοι στο Σχολείο που κάναμε κάτι τέτοιο και μάλιστα θα το παρουσιάζαμε στο τέλος της χρονιάς στις υπόλοιπες τάξεις. Τώρα που ολοκληρώθηκε όλη αυτή η δουλειά, όλοι μας πιστεύουμε ότι μάθαμε πολλά. Το κέρδος ήταν μεγάλο, και νιώσαμε κάτι παραπάνω από ικανοποίηση, όταν οι δασκάλες ήρθαν στην τάξη μας για να δουν τα Portfolio που ετοιμάζαμε για τέσσερις σχεδόν μήνες. Τώρα φεύγουμε από το Σχολείο με κάτι που δεν θα μας θυμίζει μόνο τις γνώσεις που πήραμε αλλά και τις στιγμές που ζήσαμε με τους συμμαθητές μας και τον δάσκαλό μας που θα θυμόμαστε πάντα.

7ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ελληνική Γλώσσα Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 7ου Παγκόσμιου Συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα, που οργάνωσε στο Μεσσολόγγι ο Ο.Δ.Ε.Γ. (Οργανισμός για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας). Το συνέδριο με τίτλο “Η διδασκαλία των νέων ελληνικών στον κόσμο. Σχολεία, μέθοδοι, βιβλία, εξετάσεις” πραγματοποιήθηκε στις 18-20 Σεπτεμβρίου υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και το παρακολούθησαν σύνεδροι τόσο από πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού όσο και από το χώρο της μέσης εκπαίδευσης γενικότερα.

Αμβράζης Νίκος

Το Σ.Ν.Ε.Γ έδωσε το δικό του στίγμα μέσω ανακοινώσεων που πραγματοποιήθηκαν από μέλη του διδακτικού του προσωπικού αλλά και της παρουσίας της προέδρου του κας Άννας Αναστασιάδη – Συμεωνίδη, Καθηγήτριας Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ. Στη συνεδρία με τα συμπεράσματα του συνεδρίου η καθηγήτρια κα ΘεοφανοπούλουΚοντού τόνισε την ανάγκη για την ανάπτυξη ενός οργανωμένου πλαισίου που θα στηρίξει τη διδασκαλία των νέων ελληνικών ανά τον κόσμο, ενώ παράλληλα εξήρε και την προσπάθεια του Ο.Δ.Ε.Γ. που στηρίζει με πλήθος δράσεων το έργο των δασκάλων της νέας ελληνικής εντός και εκτός συνόρων.


09

Το Σχολείο στις Διεθνεις Εκθεσεις Εδώ και αρκετά χρόνια το ΣΝΕΓ συμμετέχει δυναμικά σε διεθνείς εκθέσεις που αφορούν την προβολή και διάδοση γλωσσών κυρίως σε ευρωπαϊκές πόλεις. Η Expolingua του Βερολίνου εντάσσεται στις εκθέσεις αυτές και το ΣΝΕΓ συμμετείχε και αυτό το Νοέμβριο του 2007. Η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο οργανωμένη έκθεση αυτή του είδους, που έχουμε λάβει μέρος, ενώ διοργανώνεται σε σταθερή και ετήσια βάση. Έτσι και φέτος το ΣΝΕΓ είχε τη δυνατότητα να προσελκύσει επισκέπτες που είναι φοιτητές, ομογενείς, αλλά και πολλοί που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Το εν λόγω κοινό ενδιαφέρθηκε για όλα τα προγράμματα του Σχολείου, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον φάνηκε να υπάρχει για τα μηνιαία θερινά προγράμματα. Υπήρξαν μάλιστα και πολλοί υποψήφιοι φοιτητές με ενδιαφέρον για τα ετήσια προγράμματα.

Ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια απέσπασε το περίπτερο όπως παρουσιάστηκε φέτος από το ΣΝΕΓ (αφίσες, έντυπο υλικό κ.λπ). Έγινε μάλιστα και μία παρουσίαση σε κοινό ενός μαθήματος ελληνικών για αρχάριους από την κ. Γαβριηλίδου Γεωργία, μέλος του διδακτικού προσωπικού του ΣΝΕΓ. Στις 6 Φεβρουαρίου 2008 το ΣΝΕΓ έλαβε μέρος και στην Expolangue του Παρισιού. Εκπρόσωποι του ΣΝΕΓ φιλοξενήθηκαν στο περίπτερο του Υπουργείου Παιδείας. Εδώ οι εντυπώσεις ήταν ότι στη Γαλλία υπάρχει ένα γενικότερο μειωμένο ενδιαφέρον για τις γλώσσες όπως και για την ελληνική και έτσι προτείνεται να μην υπάρξει περαιτέρω συμμετοχή στη συγκεκριμένη έκθεση.


10εκδηλώσεις Κουτσιλιέρη Αθ.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας στα πλαίσια των πολιτιστικών του δραστηριοτήτων διοργανώνει κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς εκπαιδευτικές εκδρομές σε χώρους με ιστορικό, πολιτιστικό αλλά και γενικότερο ενδιαφέρον για όλους τους σπουδαστές του. Επίσης, συμμετέχει ενεργά στις εκδηλώσεις της Φοιτητικής εβδομάδας και διοργανώνει και εκδηλώσεις με αφορμή τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους οι οποίες χαρακτηρίζονται από μεγάλη επιτυχία.

Γιορτή ΣΝΕΓ Όλα άρχισαν πέρσι με την αποχαιρετιστήρια γιορτή του Σ.Ν.Ε.Γ για τους σπουδαστές του. Φέτος τα πράγματα θα ήταν πιο επίσημα. Η γιορτή, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου, θα ήταν ανοιχτή σε όλους. -Λοιπόν, παιδιά, ποιος θα ήθελε να παρουσιάσει κάτι; - Εγώ θα λείπω εκείνη την ημέρα. - Εγώ θα διαβάζω. - Εγώ θα δουλεύω. (Προσπάθεια δεύτερη) - Θα θέλατε να παρουσιάσουμε κάτι ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ; -ΕΜΕΙΣ μπορούμε να παρουσιάσουμε ένα τραγούδι. -ΕΜΕΙΣ ένα χορό από την πατρίδα μας. -ΕΜΕΙΣ από την Σ.Σ.Α.Σ μπορούμε να πούμε το ‘φίνο φανταράκι’. (Αθάνατο συλλογικό πνεύμα !!! ) Για άλλες τάξεις το υλικό ήταν έτοιμο. Ένα χειμώνα ‘έτρεχε’ το θεατρικό εργαστήρι της Παυλίνας και οι σπουδαστές της ήταν πρόθυμοι να παρουσιάσουν ένα δείγμα της δουλειάς τους. Ενώ η hi-tech τάξη του hi-tech Νίκου αποφάσισε να προβάλει μία μικρού μήκους ταινία. Πάμε λοιπόν πρόβες. - Ζωή χωρίς μνήμα δεν έχει αξία. - Όχι χωρίς μνήμα, παιδί μου. Χωρίς μνήμη. - ‘…..έχω απόψε στις εννέα ραντεβού κυρ-δεκαεννέα….’ - Δεν είναι ούτε 18 ούτε 19, παιδιά. Είναι δεκανέας ο άνθρωπος. Δευτέρα 25 Μαΐου Πρόβα τζενεράλε στην αίθουσα Τελετών και….. - Ο Ιονούτ δε θα τραγουδήσει σήμερα γιατί δουλεύει. (Άντε να βρεις άλλο σολίστα τελευταία στιγμή) - Μπορούμε να ανεβούμε στη σκηνή μία ακόμη φορά; - Όχι, γιατί πρέπει να κάνει πρόβα η ορχήστρα της Σ.Σ.Α.Σ. Ο προτζέκτορας αρνείται πεισματικά να δείξει εικόνα από τον υπολογιστή.

19.45 Όλοι είναι στις θέσεις τους. Έξω από την αίθουσα μία δημοσιογράφος του ‘Αγγελιοφόρου’ παίρνει συνέντευξη από κάποιους σπουδαστές του Σχολείου. - Είναι ζεστοί και φιλικοί οι άνθρωποι στην Ελλάδα…. - Εδώ αισθάνομαι σα στο σπίτι μου….. 20.30 Τα φώτα χαμηλώνουν και η σκηνή πλημμυρίζει από νιάτα και ζωντάνια. Γίνεται ένα παράθυρο στον κόσμο. Τραγούδια από την Ελλάδα, την Ισπανία , τη Ρωσία, τη Σερβία , τη Ζιμπάμπουε. Παραδοσιακοί χοροί από την Ελλάδα και την Ιορδανία. Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης μέσα από τα μάτια των σπουδαστών του Σ.Ν.Ε.Γ. Παράσταση με θέμα την Οδύσσεια. Ταινία μικρού μήκους με θέμα τη ζωή των σπουδαστών του Σ.Ν.Ε.Γ στη Θεσσαλονίκη (έξοδοι, ποτά, φραπέδες και λίγο διάβασμα ενδιάμεσα για…..να σπάει η μονοτονία) Όλα πάνε ρολόι . Άλλη μία γιορτή τελείωσε άλλη μια χρονιά στο Σ.Ν.Ε.Γ έφτασε στο τέλος της. Νά’ ναι καλά όλοι τους όπου κι αν βρίσκονται όπου κι αν βρεθούν. Κλείνοντας δε θα μπορούσαμε να μη κάνουμε αναφορά στην ‘αποκάλυψη’ της βραδιάς. Την ορχήστρα της Σ.Σ.Α.Σ. Αν δε θελήσουν να σταδιοδρομήσουν σαν αξιωματικοί, τους περιμένει μία λαμπρή καριέρα στο τραγούδι. Παιδιά, σας ευχαριστούμε.


11

Θεατρικό Εργαστήριο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Α.Π.Θ. 2008 Από τις 4 Απριλίου 2008 και ως το τέλος των μαθημάτων λειτούργησε, με την εποπτεία της διδάσκουσας Παυλίνας Γραικού, θεατρικό εργαστήριο 40 ωρών με θέμα «Νοσταλγία» και συμμετοχή κυρίως μαθητών του τμήματος αρχαρίων Α1ε. Στόχος ήταν η παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου με τη χρήση τεχνικών θεατρικής παιδείας, αλλά και η δημιουργική προσέγγιση του μύθου της Οδύσσειας. Εικαστική αφόρμηση αποτέλεσαν αρχαία κεραμικά που απεικονίζουν τις περιπέτειες του Οδυσσέα. Στην ετήσια γιορτή του Σχολείου το θεατρικό εργαστήριο παρουσίασε δρώμενο με τίτλο «Νόστος – Αρχαίο Στημόνι». Συντελεστές της παράστασης: Έπαιξαν, τραγούδησαν, δημιούργησαν τα κείμενα και την προβολή «Οι χώρες μας» οι εξής μαθητές και μαθήτριες: Na Debe Kabi ,Mane Κ. Μayer, Γιαννακίδου Νίκη, Γιαννακίδου Άρτεμις, Δελίδης Ντέμης, Mwawoneka Hazel, Jafary Fateme, Yousef Yousef, Dahi Dah, Saleck Mohamed ,Tuna Haldun Taha, Σαλμάν Λίλια, Καρίνα Μιρζοϊάν • Εικαστική σύλληψη – έρευνα. Επιμέλεια / οργάνωση / καταγραφή του εργαστηρίου. Σκηνογραφική επιμέλεια / κοστούμια / δημιουργία της προβολής «Κεραμικά-μια εικαστική κοινή»: Παυλίνα Γραικού

• Φωτογράφιση πρόβας, γραφιστική επεξεργασία κεραμικών, δημιουργία εντύπων, γραφίστας / visual artist: Δημήτρης Ξαρχάκος • Φωτογράφιση εργαστηρίου, εικαστική παρέμβαση στα αρχαία κεραμικά, visual artist: Γωγώ Γρηγοριάδου • Μουσική επιμέλεια: Κορνηλία Γκιβίση. Τραγούδια του Δ. Σαββόπουλου (από το θεατρικό έργο «Οδυσσεβάχ» της Ξ. Καλογεροπούλου) και του συγκροτήματος Δαιμονία Νύμφη • Οργανωτική στήριξη: Γραμματεία Σχολείου Νέας Ελληνικής, Επιτροπή Εποπτείας


12

ΤO ΣΝΕΓ ΠAΕΙ ΘEΑΤΡΟ Την Τετάρτη στις 5 Δεκεμβρίου 2007, το τμήμα Χβ1β της κας Τακούδα ολοκλήρωσε το απογευματινό του μάθημα με μια θεατρική παράσταση. Επισκέφτηκε το θέατρο «Αμαλία», όπου η Πειραματική Σκηνή της «Τέχνης» ανέβαζε το έργο του Σάκη Σερέφα «Θεσσαλονίκη σε πρώτο πλάνο». Ήταν μια εξαιρετική παράσταση, βασισμένη σ’ ένα φωτογραφικό λεύκωμα με παλιές φωτογραφίες της πόλης από το αρχείο του Χ. Γιακουμή, τις οποίες ο συγγραφέας Σ. Σερέφας, συνόδεψε με επινοημένες «μαρτυρίες» των προσώπων που εμφανίζονται σ’ αυτές. Κατά τη διάρκεια της παράστασης, οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες προβάλλονταν σε μια τεράστια οθόνη-σκηνικό και τα κείμενα των ηθοποιών συνοδεύονταν από σπάνιες ηχογραφήσεις ρωμαϊκών, σεφαραδίτικων, τουρκικών, αρμενικών και ευρωπαϊκών τραγουδιών των αρχών του 20ου αιώνα.

Η θεατρική αυτή παράσταση υπήρξε το επιστέγασμα μιας σειράς διδακτικών δραστηριοτήτων με θέμα τη Θεσσαλονίκη και στάθηκε αφορμή για μια «παράσταση» κατόπιν στην τάξη. Με φόντο ασπρόμαυρες φωτογραφίες αυτή τη φορά της σύγχρονης πόλης, οι σπουδαστές παρουσίασαν πρωτότυπα, λογοτεχνίζοντα κείμενα στο ύφος της παράστασης που είχαν παρακολουθήσει. Ακολουθεί ένα δείγμα από τη δουλειά αυτή.

Μια φορά, ήμουν άρρωστος για πέντε μέρες, γιατί ένας βλάκας είχε αφήσει κάτι, δεν ξέρω τι ήταν. Αχ, καμιά φορά έχω μια «σκυλοζωή». Αλλά από τότε, τρώω μόνο πράγματα που έχω εξετάσει: αν βλέπω κάτι να φάω, μυρίζω πρώτα, μετά δοκιμάζω ένα μικρό κομμάτι, περιμένω δυο λεπτά και αν δε νιώθω κάτι, αρχίζω να τρώω.

Minnaert Elisabeth, Βέλγιο.

Έτσι, οι σπουδαστές του Σχολείου Νέας Ελληνικής που παρακολούθησαν την παράσταση, είχαν την ευκαιρία να πάρουν μια γεύση από το πολυπολιτισμικό παρελθόν της πόλης και τη γενικότερη ευρωπαϊκή ιστορία, όπως η Θεσσαλονίκη τη βίωσε μέχρι τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Περπάτησαν σε σοκάκια που δεν υπάρχουν πια, είδαν αρκούδες-χορεύτριες και μικροπωλητές λογιών φυλών, ένιωσαν μυρωδιές που και σήμερα αναδύονται από τη σκεπαστή αγορά της πόλης και «καπνίστηκαν» από τις φλόγες της μεγάλης πυρκαγιάς.

«Αυτός ο σκύλος, εγώ είμαι. Εφτά χρόνια κιόλας, περιπλανιέμαι εκεί γύρω γύρω, στην Καμάρα και στην Εγνατία. Έχω δει πολλά πράγματα ήδη. Ζω από την ευεργεσία των ανθρώπων που μένουν σε αυτή τη γειτονιά: μου δίνουν τα υπόλοιπα του φαγητού τους και κάποιοι μου αγοράζουν και γνήσιο φαγητό για σκύλους. Υπάρχουν επίσης κακοί άνθρωποι, όμως, που θέλουν να με χτυπήσουν και που καταθέτουν σκουπίδια.

Πρέπει να προσέχω επίσης για το τοξικό φαΐ που διασκορπίζεται, αν δε θέλω να «ψοφήσω σαν σκυλί». Έχω ακούσει ότι οι συνάδελφοί μου κοπρίτες της Αθήνας τακτικά λυπούνται γιατί ένας από την οικογένειά τους -σχεδόν δεν τολμώ να το πω- σκοτώθηκε από το Δήμο της Αθήνας, γιατί οι κάτοικοι θέλουν μια «καθαρή πόλη». Μας φοβούνται, παρόλο που εμείς δεν θα κάναμε κάτι. Δεν είμαστε επικίνδυνοι και, αν γαβγίζουμε, συνήθως αυτό σημαίνει ότι παίζουμε μεταξύ μας, και «σκύλος που γαβγίζει, δε δαγκώνει».


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Κουτσιλιέρη Αθ.

σύνδεσμοςαποφοίτων13

Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας έχοντας ως κύριο στόχο την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού αποφάσισε να δημιουργήσει ένα Σύνδεσμο, μέλη του οποίου θα είναι αλλοδαποί σπουδαστές του που κάποια στιγμή φοίτησαν στο Σχολείο στα 38 χρόνια λειτουργίας του. Ο Σύνδεσμος θα λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας των αλλοδαπών με το Σχολείο και έχει ως στόχο την αλληλοενημέρωση, την επαφή και την αξιοποίηση της πείρας των απανταχού αλλοδαπών αποφοίτων προς όφελος της ελληνικής γλώσσας.


14κείμενασπουδαστών

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΠΟΛΗ Μετά από οχτώ κουραστικούς και δύσκολους μήνες μαθημάτων ήρθαν και οι τελευταίες μέρες του σχολείου μαζί με το φόβο και το άγχος των εξετάσεων που πλησίαζαν.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Η επίσκεψή μας έγινε ένα μεσημέρι Δευτέρας το Νοέμβριo. Πήγαμε δύο τμήματα μαζί. Το Α1α και το α1α με τις δασκάλες μας.

Εκείνη την ημέρα, όπως και ολόκληρη την εβδομάδα, ο καιρός ήταν υπέροχος, ο ήλιος έλαμπε και έκανε πολλή ζέστη. Ξεκινήσαμε έτσι να ανεβαίνουμε σιγά-σιγά, μιλώντας μεταξύ μας, κοιτάζοντας τα όμορφα σπίτια γύρω, τη θέα και τραβώντας φωτογραφίες. Μερικές φορές οι κάτοικοι στις διάφορες γειτονιές απ’ όπου περνούσαμε μας έπιαναν κουβέντα, μας χαιρετούσαν κι όταν κάποια στιγμή χαθήκαμε μας έδειξαν το δρόμο. Κάπου ετοίμαζαν το σπίτι για γάμο και τους ευχηθήκαμε «με το καλό και η ώρα η καλή».

Μαζευτήκαμε στον προθάλαμο του Μουσείου γύρω από την ξεναγό μας. Εκεί την ακούσαμε να μας εξηγεί ότι :

Πριν φτάσουμε στα τείχη σταματήσαμε στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Ορφανού, που είναι μια μικρή βυζαντινή εκκλησία του 14ου αιώνα, με θαυμάσιες τοιχογραφίες που έκαναν ζωγράφοι της μακεδονικής σχολής. Ο χώρος έξω από την εκκλησία ήταν πολύ ωραίος και καθίσαμε στη σκιά, ώσπου να φύγουν οι επισκέπτες που ήδη ήταν μέσα. Περιμένοντας είδαμε μερικές μικρές χελώνες που αρχίσαμε αμέσως να τις χαϊδεύουμε και να τις φωτογραφίζουμε.

Σε κάθε νέα πόλη οι άρχοντες έψαχναν ένα ψηλό σημείο (ακρόπολις) για να κτίσουν τις κατοικίες τους και τείχη που προστάτευαν την πόλη από τους εχθρούς.

Όταν βγήκαμε από την εκκλησία πήραμε πάλι την ανηφόρα. Όσο ανεβαίναμε τόσο πιο όμορφη φαινόταν η Θεσσαλονίκη. Όταν κάποια στιγμή χρειάστηκε να ανεβούμε σκάλες, έγινε κάτι που μας έκανε όλους να γελάσουμε πολύ. Ένας συμμαθητής μας είχε στραμπουλήξει το πόδι του και δεν μπορούσε να ανεβεί. Έτσι ένας άλλος συμμαθητής μας, που είναι πολύ δυνατός, τον κουβάλησε μέχρι πάνω. Ήταν μια στιγμή χαλάρωσης μετά την κούραση και την πολλή ζέστη.

Μάθαμε ότι το κρασί για αυτούς ήταν ‘οίνος κεκραμένος’, δηλαδή χυμός από σταφύλια ανακατεμένος με νερό, για να μη μεθούν. Ανακάτευαν τον οίνον με το νερό σε μεγάλα αγγεία, τους κρατήρες.

Επιτέλους φτάσαμε στα τείχη! Όλοι θαυμάσαμε τη θέα μπροστά μας, με την πόλη και την ατέλειωτη θάλασσα στο βάθος. Μείναμε εκεί λίγα λεπτά για να πάρουμε μιαν ανάσα και για να μας πει λίγα λόγια η δασκάλα μας για την ιστορία των τειχών. Ύστερα όλοι μαζί όπως ήμασταν πήγαμε για καφέ, για να ξεκουραστούμε λίγο. Αυτή ήταν η βόλτα που κάναμε εκείνη την ημέρα. Κουραστήκαμε λίγο βέβαια αλλά άξιζε τον κόπο!

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τα ευρήματα (νομίσματα, αγγεία, κοσμήματα, όπλα) εκεί που οι αρχαίοι Έλληνες οργάνωναν οικισμούς. Οι Έλληνες δημιούργησαν αποικίες στη Μεσόγειο, επειδή δεν χωρούσαν πια μαζί στην πόλη τους. Έτσι η μητέρα-πόλη (μητρόπολις), έστελνε τα παιδιά της να αναζητήσουν νέες πατρίδες.

Μετά μπήκαμε στις αίθουσες του Μουσείου. Είδαμε πολλά ευρήματα από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Διαβάσαμε τις πινακίδες. Τα εκθέματα μας ‘μιλούσαν’ για την ιστορία και την καθημερινή ζωή των αρχαίων Ελλήνων.

Οι μαθήτριες/τες του Α1α & α1α του Σ.Ν.Ε.Γ.

Από τη μαθήτρια Εβιόλα Καραπάντση της τάξης Α1- 2007-2008

Για να απομακρύνουμε λίγο το μυαλό μας από τις εξετάσεις, αποφασίσαμε μαζί με τη δασκάλα μας να κάνουμε μια βόλτα στην Άνω Πόλη για να επισκεφτούμε τα τείχη.

Θαυμάσαμε τον κρατήρα του Δερβενίου. Ένα υπέροχο αγγείο με εικόνες από το γάμο του θεού Διόνυσου. Ο Διόνυσος στην ελληνική μυθολογία ήταν ο θεός του κρασιού. Παρατηρήσαμε πόσο σεβασμό έδειχναν στους νεκρούς τους και με πόσες τιμές έθαβαν τους πολεμιστές που έχαναν τη ζωή τους στον πόλεμο. Ακούσαμε ότι πριν από χιλιάδες χρόνια η Ελλάδα ήταν σκεπασμένη με καταπράσινα πυκνά δάση όπου ζούσαν πάνθηρες, λιοντάρια και αντιλόπες. Η επίσκεψη στο Αρχαιολογικό μουσείο μας γύρισε πίσω στον χρόνο και στον τόπο και μας έμαθε πολλά πράγματα για τους προγόνους των σημερινών Ελλήνων.


Καζακστάν

15

Τουρκία

Μαυριτανία

Ζιμπάμπουε

Ρωσία

Παλαιστίνη

Γουινέα

Γεωργία

Ιράν

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΝΟΣΤΟΣ”

Λίλια Σάλμαν Α1ε,2007-2008

Eίμαι μια φοιτήτρια από την Παλαιστίνη, που έμαθα τα ελληνικά φέτος στο Α.Π.Θ. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη που ήμουν με μια καλή ομάδα που σπουδάσαμε και περάσαμε πολύ ωραίες στιγμές. Κάναμε θεατρικό εργαστήριο μετά το μάθημα και πήραμε μέρος στη γιορτή του Σχολείου Νέας Ελληνικής με την παράστασή μας «ΝΟΣΤΟΣ» . Τα κείμενα για την παράσταση τα κάναμε μόνοι μας. Εγώ ανέλαβα να φτιάξω μια προβολή με power point για την αρχική σκηνή όπου θα μιλούσαμε για τη νοσταλγία και για τις πατρίδες μας. Παρόλο που είμαστε συμμαθητές από 10 χώρες, ζήτησα από όλους φωτογραφίες για να κάνουμε ένα πρόγραμμα που να προσφέρει τις φωτογραφίες των πατρίδων μας όταν μιλάμε στην παράσταση.

Ναζαρέτ

Οι χώρες που ήταν σε αυτό το πρόγραμμα είναι Ρωσία, Γεωργία, Μαυριτανία, Τουρκία, Παλαιστίνη, Ζιμπάμπουε, Γουινέα-Μπισάου, Ιράν και Καζακστάν και οι εικόνες που μαζεύτηκαν ήταν πολλές. Ήταν δύσκολο να διαλέξουμε τι να βάλουμε. Στη μεγάλη οθόνη οι εικόνες έδειχναν υπέροχες και εμείς είμασταν πολύ συγκινημένοι. Αξιζε τον κόπο που κουραστήκαμε. Ήταν μια καταπληκτική παράσταση και ήμασταν πολύ καλή παρέα! Αυτές είναι λίγες φωτογραφίες από τις πατρίδες μας.


Με ύψος 2,08 μ. και νούμερο παπούτσι 50, έπαιζε σε θέση σέντερ φορ, «μάζευα τα ριμπάουντ, δηδαδή άρπαζα την μπάλα μετά από τα ανεπιτυχή καλάθια και είχα την ευχέρεια να σκοράρω και από κοντά και από μακριά. ... Οι ψηλοί μπορούν να παίξουν περισσότερα χρόνια, αλλά είχα κουραστεί σωματικά και ψυχικά. Ο μεγάλος παίκτης πρέπει να ξέρει πότε να τελειώσει την καριέρα του». Παντρεύτηκε στη Θεσσαλονίκη τη σερβίδα γιατρό Γιάνσα, με την οποία απέκτησε δύο κόρες, τη δεκαεννιάχρονη Αναστασία και τη δωδεκάχρονη Λέα. Σήμερα είναι μάνατζερ, « ... δηλαδή βρίσκω ομάδες σε παίκτες και προπονητές». Επίσης ασχολείται με το εμπόριο ανάμεσα στην Ελλάδα, τη Ρωσία και τη Σερβία.

ΠΡΟΣΩΠΑ Ο ΜΙΣΟΥΝΟΦ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Πληροφορίες από τη συνέντευξη του γνωστού παλαίμαχου καλαθοσφαιριστή του ΑΡΗ, Μιχαήλ Μισούνοφ, στο τμήμα του, το γ1α (προχωρημένων), στις 18 Ιανουαρίου 2008. Γεννημένος στη Μόσχα το 1964 από ελληνίδα μητέρα, τη Ρίνα (Ειρήνη) και ρώσο πατέρα, τον Αλέξανδρο, ο Μιχάλης ή Μίσια παίζει μπάσκετ από τα 11. Παρακολουθεί το σχολείο για τους πρωταθλητές και σπουδάζει στη Γυμναστική Ακαδημία της Μόσχας, απ’ όπου παίρνει το πτυχίο του προπονητή. Παίζει με τη ΔΥΝΑΜΟ Μόσχας (1981-84), στην άλλοτε Γιουγκοσλαβία (1984-87) και από το 1987 ως το 2001, οπότε και αποσύρθηκε, με τον ΑΡΗ Θεσσαλονίκης, με προπονητή το Γιάννη Ιωαννίδη και συμπαίκτη το γνωστό Νίκο Γκάλη. Μας λέει: « Τον Ιούνιο του 1987 η Ελλάδα κέρδισε το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Αθήνα, νικώντας τη Ρωσία με σκορ 103-101. ΄Ολη η χώρα ζούσε στον πυρετό του μπάσκετ ... . Τότε μου έγινε πρόταση να παίξω στον ΑΡΗ..»

Στην ερώτηση «Ποια θεωρείς κορυφή της καριέρας σου και ποιο είναι το πιο σημαντικό γεγονός στη ζωή σου;» απαντάει: « Η κορυφή της καριέρας μου ήταν το 1992 όταν κερδίσαμε το πρώτο, για τον ΑΡΗ, ευρωπαϊκό κύπελλο, νικώντας στο Τορίνο την τουρκική ΕΦΕΣ-ΠΙΛΣΕΝ με σκορ 51-49. Το πιο σημαντικό γεγονός στη ζωή μου είναι η γέννηση των παιδιών μου (χαμογελάει)». Παρόλο που μεγάλωσε στη Μόσχα τρώγοντας και ελληνικά φαγητά, ακούγοντας και ελληνικά παραμύθια, τα πολύ καλά ελληνικά που μιλάει τα έμαθε κατά τη διάρκεια της εικοσάχρονης παραμονής του στη Θεσσαλονίκη και ήρθε στο τμήμα των προχωρημένων του Σ.Ν.Ε.Γ. για να τα τελειοποιήσει. Ο Μιχαήλ Μισούνοφ, Μιχάλης ή Μιχαλάκης για μας είναι ένας ήρεμος και καλοπροαίρετος άνθρωπος με καλλιέργεια, σεμνότητα, ήθος και αξιοπρέπεια. Ευχαριστούμε για τη συγκυρία που μας έφερε τόσο κοντά, στο πλαίσιο των μαθημάτων του Σ.Ν.Ε.Γ. στο Α.Π.Θ. ΄Ετσι έχουμε ακόμη ένα λόγο για να μας μείνει η χρονιά αυτή αξέχαστη. Τον ευχαριστούμε απ’ την καρδιά μας για τη συνέντευξη που μας έδωσε και του ευχόμαστε μια χαρούμενη και δημιουργική ζωή από εδώ κι εμπρός, όπως υπήρξε και το πρώτο, το αθλητικό κομμάτι της ζωής του.

Για το τμήμα γ1α (με σπουδαστές από 11 χώρες και 3 ηπείρους) του 2007-08 στο Σ.Ν.Ε.Γ. του Α.Π.Θ. η διδάσκουσα Λίτσα Παναγοπούλου

16


17

ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΙΚΑΣΣΟ SUITE 347»

Μπορεί κάποιος τότε να σκεφτεί τι συμβαίνει όταν βλέπεις τα χαρακτικά του Πικάσο... Και όχι μόνο τα σαράντα-πενήντα, τα οποία είναι συνηθισμένος αριθμός για την έκθεση αλλά 347 χαρακτικά του μεγάλου καλλιτέχνη. Και πόσο μεγάλος ήταν, το καταλαβαίνεις μόνο όταν βρεθείς μπροστά στα έργα του και όχι μπροστά στην τηλεόραση. Βέβαια, για να δεις κάτι τέτοιο, μία επίσκεψη δε φτάνει. Κάθε έργο, κάθε χαρακτικό σε τραβάει, δε μπορείς να τα αφήσεις, αν δε δεις κάθε λεπτομέρεια, αν δεν τελειώσεις πλήρως με την ιστορία του... Και αυτό το κατάφερε ο Πικάσο με τα χαρακτικά, τα οποία σου διηγούνται την δική τους διαφορετική ιστορία... Όμως, απ’την άλλη πλευρά, μέσα στην ιστορία του κάθε έργου, διαπερνάει μία γενική ιστορία και τα ίδια τα θεάματα – Δον Κιχώτης, Ελ Γκρέκο, γυναικείο γυμνό, ελληνορωμαϊκή μυθολογία, δύο γυναίκες – η Σελεστίνα και η Μάγια, τις οποίες ο Πικάσο μετέφερε στα έργα του από ένα ισπανικό μυθιστόρημα του 16ου αιώνα «La Celestina».

ΦΟΥΤΟΥΡΙΣΤΙΚH ΕΠIΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘOΝ Όταν ακούς τη λέξη μουσείο, αυτό που σου θυμίζει είναι κάτι από το παρελθόν, δηλαδή κάτι παλιό. Εδώ όμως στο μουσείο επιστήμης της Θεσσαλονίκης όλα σου φαίνονται παρμένα από ταινίες επιστημονικής φαντασίας, σαν να έχουν επιστραφεί από το μακρινό μας μέλλον.

Τη μεγαλύτερη εντύπωση σ’εμένα έκανε η ελληνική μυθολογία, η οποία φαίνεται ή κρύβεται σε σχεδόν κάθε χαρακτικό σ’αυτήν την έκθεση και λόγω αυτής της επιρροής δεν είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Απλώς, όπως είπε ο ίδιος ο Πικάσο – «καλός είναι ο ρεαλισμός, καλοί δάσκαλοι είναι ο Βελάσκες και ο Ελ Γκρέκο, αλλά τελικά, οι ρίζες όλων των πραγμάτων είναι μακριά, στην αρχαία Ελλάδα του Περικλή!». Αυτό που συγκρατεί περισσότερο ο νους του ανθρώπου, όταν αφήσει την έκθεση, μιλώντας βέβαια απ’την δική μου σκοπιά, είναι τα πρόσωπα του Πικάσο, το βλέμμα των ματιών τους, όλα διαφορετικά... Και μία σκέψη – πώς ένας άνθρωπος, με τις δύο γραμμές που τράβηξε, σε αναγκάζει να σκέφτεσαι τόσο πολύ και με λίγες γραμμές, χωρίς χρώματα, σου διηγείται μία ολόκληρη ιστορία, και περισσότερο απ’αυτό...

Martin Naumov, β2.

Maja Vucevic, Μαυροβούνιο, Τμήμα Β1 – Μάρτιος 2008.

Απλά, αν κάποιος σου πει ότι θα πας να δεις την έκθεση – χαίρεσαι, έστω και αν δεν σε ενδιαφέρει η τέχνη πολύ. Και λογικά, πάντα θέλεις και πάντα προσδοκάς να δεις πολλά, απλά να σε αιχμαλωτίζει η έκθεση, να σου παίρνει το νου, να σκέφτεσαι δηλαδή ότι είσαι τουλάχιστον μία μέρα μέσα σ’αυτόν το φανταστικό κόσμο και να μην μπορείς να βγεις απ’τον ίδιο, μέχρι τα αισθήματά σου να γυρίσουν στην ισορροπία τους.

Στ’ αλήθεια, αν και ίσως φαίνεται παράλογο μετά απ’ όσα είπαμε, αυτό το μουσείο μαρτυρά κάτι παλιότερο από τον άνθρωπο τον ίδιο, τη γέννηση των πάντων που γνωρίζουμε και δε γνωρίζουμε. Παρ’ όλο που δεν μπορούμε να αγγίξουμε τίποτα εκτεθειμένο (επειδή δεν υπάρχει τι να αγγίξουμε), αυτό το κέντρο επιστήμης μας εντυπωσιάζει με τις εικόνες και τις προβολές που μας παρουσιάζει. Μαθαίνουμε πράγματα που σε κάνουν να θαυμάζεις το σύμπαν και τη ζωή αλλά μας δημιουργούνται και απορίες που ακόμα και οι επιστήμονες οι ίδιοι δεν μπορούν να απαντήσουν. Τελικά, εκτός από τις ενδιαφέρουσες γνώσεις που μας παρέχει, διαθέτει και τρόπους διασκέδασης. Και όλα αυτά σε χαμηλή τιμή, κάτι σπάνιο στη σημερινή εποχή, αν σκεφτούμε πόσο ακριβά πληρώνουμε τη διασκέδασή μας.


18

Νikolaeva Kristina-Stoeva Mariyana, τμήμα Α1γ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Σ.Ν.Ε.Γ ΣΤΗ ΒΕΡΓΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΣΤΙΣ 19.01.08 Όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη από φυσικές ομορφιές: καταπράσινα βουνά, πεδιάδες, αμέτρητα γραφικά νησιά και πανέμορφες αμμουδιές. Αυτό όμως που μας εντυπωσιάζει ιδιαίτερα είναι οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μνημεία και οι θησαυροί των μουσείων της. Γι’ αυτό μας αρέσει πολύ να συμμετέχουμε στις εκδρομές που διοργανώνει το Σ.Ν.Ε.Γ. για τους μαθητές του. Στις 19 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε μονοήμερη εκδρομή στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας και στην πόλη της Νάουσας καθώς και στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Η Βεργίνα είναι μια μικρή πόλη στη βόρεια Ελλάδα. Η πόλη έγινε παγκοσμίως γνωστή το 1977, όταν ο Έλληνας αρχαιολόγος, Μανόλης Ανδρόνικος ανακάλυψε τον τάφο του Φιλίππου Β’, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εντυπωσιακή είναι αυτή η χρυσαφένια λάρνακα, στην οποία ο Έλληνας αρχαιολόγος ταυτοποίησε τα απομεινάρια του σώματος του Φιλίππου Β’. Η λάρνακα στο πάνω μέρος της έχει το σύμβολο της Μακεδονίας, τον ήλιο της Βεργίνας, με οκτώ μικρές και οκτώ μεγάλες ακτίνες.

Επίσης επισκεφθήκαμε το Μουσείο, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο της UNESCO με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Η περιήγηση στο Μουσείο κράτησε τέσσερις ώρες και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, αν και κουραστική. Τέλος η ξεναγός μας ενημέρωσε και για τη σύγχρονη πόλη της Βεργίνας που ιδρύθηκε το 1922 δίπλα στα δύο αγροτικά χωριά –Κούτλες και Μπάρμπες. Μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης και την έξωση των μπέηδων, η γη διαμοιράστηκε σε 121 ελληνικές προσφυγικές οικογένειες από τη Βουλγαρία και τη Μικρά Ασία μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία και ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Η εκδρομή τελείωσε με την επίσκεψή μας στην πανέμορφη περιοχή του Αγίου Νικολάου, που έχει πολύ πράσινο, πολλά νερά, δέντρα και ωραία μαγαζάκια. Η επιστροφή μας στη Θεσσαλονίκη μας άφησε με ωραίες αναμνήσεις. Πραγματικά την απολαύσαμε αυτή την εκδρομή.


χρήσιμεςπληροφορίες19

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (αλλοδαπών ή σχετικές με αλλοδαπούς που ζουν στη Θεσσαλονίκη) • Σύλλογος Αλβανών Μεταναστών “Μητέρα Τερέζα” *

• Σύλλογος Αλβανών *

Valbona Hyftuna T: 6932 855699 / 2310 526 150 Μιμόζα Ντάκο

T: 6945 27 30 35 / F: 2310 556350 E: mimozadako@msn.com

T: 6945 63 95 09 E: dito07@mail.com

• Σύλλογος Γεωργιανών Νομού Θεσσαλονίκης “Ιβέρια” * • Σύλλογος Νιγηριανών *

Δημήτρης Κεβλισβίλι Femi Akintayo

T: 6946 25 05 40 E: femiakint@yahoo.com

T: 2310 241 516

• Σύλλογος Κονγκολέζων * • Παναφρικανικός Σύνδεσμος Β. Ελλάδας *

• Ένωση Φίλων της Ρουμανίας *

• Δίκτυο Γυναικών Μεταναστριών Βορείου Ελλάδας (Κέντρο Εργάνη) * • Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία (στέκι Μεταναστών-κοινωνικό έργο) *

• Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων “Άρσις” *

• Ένωση Ρωσόφωνων φοιτητών

Uba Zabo

Ζαν Μαρί Λουμφουανκέντα T: 6946 014 370 E: updowngr@hotmail.com

Ανανία Ιλιάνα & Μιχάλης

T: 6972 30 22 88 www2.webng.com/eufr www.ergani.gr Φιλίππου 51 T: 2310 241 015 / 6947 714 113 www.socialcenter.gr Πτολεμαίων 35 & Συγγρού T: 2310 52 61 50 / 2310 52 28 13 www.arsis.gr / E: infothes@arsis.gr

Μαρία Σκιντίνα

T: 6938 70 36 37 Βασ.Όλγας 107 T: 2310 814 403 / 2310 830 665 Αλ. Σβώλου 18 T: 2310 288 289

T: 23920 24 515

• Mέριμνα Ποντίων Κυριών

• Κέντρο Πολιτισμού Federico Garcia Lorca • The Greek - Swedish Club • ΤOWER (Thessaloniki Organisation for Women’s Employment and Recources)

• Ι.W.O.G International Womens Organization of Greece • Womens Network Helpline

Monica Soffronow

T: 6979 11 30 63 www.tower4women.gr iwogth-ess@yahoo.com T: 6973 753 959

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ • The Anglican Chaplaincy of Thessaloniki

• The Roman Catholic Church

• Αρμενική Εκκλησία Θεσ/νίκης

*οι παραπάνω διευθύνσεις μας δόθηκαν από την Οργάνωση “Άρσις”

Παλαιών Πατρών Γερμανού 13 T. 2310 4267 56 / 2310 25 60 02 Φράγκων 19 T: 2310 53 95 50 Διαλέττη 4 T: 2310 275 352 / F: 2310 26 37 61


Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 54124 Θεσσαλονίκη – Ελλάδα www.auth.gr/smg