NEWSLETTER 7o TEYXOΣ

Page 1


Εξαμηνιαία έκδοση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Σ.Ν.Ε.Γ.) Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 / Τεύχος 7ο - Δεκέμβριος 2011 Συντακτική επιτροπή

Πρόεδρος / Ιάνθη-Μαρία Τσιμπλή (Καθηγήτρια Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.)

Μέλη

Μελίτα Σταύρου-Σηφάκη/ (Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ.) Αγγελική Κοιλιάρη/ (Καθηγήτρια Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.) Γεωργία Γαβριηλίδου/ (μέλος διδακτικού προσωπικού ΣΝΕΓ) Χριστίνα Τακούδα/ (μέλος διδακτικού προσωπικού ΣΝΕΓ) Ελένη Κουτούση/ (Προϊσταμένη Γραμματείας ΣΝΕΓ)

Επιμέλεια εντύπου

Κουτσιλιέρη Αθανασία/ Διοικητικό προσωπικό ΣΝΕΓ.

Σχεδιασμός & σελιδοποίηση www.kitchenwas.gr

Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 54124 Θεσσαλονίκη – Ελλάδα Τ: +30 2310 997571, 997475, 997576, 997572, 997923 F: +30 2310 997573 E: school-mg@lit.auth.gr, elen@auth.gr www.smg.auth.gr, www.smg.edu.gr

Με την ανάληψη των νέων καθηκόντων μου στο ΣΝΕΓ ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας από τον Σεπτέμβριο 2011 μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω καλύτερα το Σχολείο και την τόσο σημαντική προσπάθεια όλου του προσωπικού για τη διάδοση και προώθηση της ελληνικής γλώσσας. Θεωρώ πως το Σχολείο είναι μία από τις πλέον δυναμικές και παραγωγικές μονάδες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου καθώς έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας στην ανάπτυξη και διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού με ποικίλους τρόπους. Το 7ο τεύχος του ηλεκτρονικού, πλέον, περιοδικού «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια καθώς αποτελεί έναν καμβά για αποτύπωση συναισθημάτων και απόψεων των σπουδαστών του Σχολείου σχετικά με την εμπειρία τους, γλωσσική και πολιτισμική, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους. Παράλληλα, το διδακτικό προσωπικό του Σχολείου προβάλλει τις καινοτόμες και δημιουργικές δράσεις του εντός και εκτός των τάξεων διδασκαλίας συνεισφέροντας στην ιδιαίτερα δημιουργική και εξωστρεφή εικόνα του ΣΝΕΓ. Υποστηρίζω λοιπόν ιδιαίτερα θερμά αυτή την προσπάθεια του Σχολείου και εύχομαι σε όλους μία καλή και δημιουργική χρονιά! Ιάνθη Τσιμπλή/ Καθ. Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας του ΣΝΕΓ

Περιεχόμενα

σημείωμα προέδρου δράσεις εκδηλώσεις άρθρα σπουδαστών φωτογραφικό άλμπουμ σύνδεσμος αποφοίτων χρήσιμες πληροφορίες

03 04 12 17 34 38 39


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Αθανασία Κουτσιλιέρη Διοικητικό προσωπικό ΣΝΕΓ

«ΑΣ ΠΑΙΞΟΥΜΕ ΕΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ!» Ελένη Κούλαλη μέλος διδακτικού προσωπικού ΣΝΕΓ

Επιτραπέζιο παιχνίδι: « Αντί-ταμπού» Μαθησιακό κοινό: φοιτητές ERASMUS – Επίπεδο γλωσσομάθειας: χαμηλό μέσο (Α2 - Β1) Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες Διδακτικό υλικό: ταμπλό παιχνιδιού, κλεψύδρα, 2 πιόνια, ειδικές κάρτες, έντυπα και ηλεκτρονικά λεξικά, PowerPoint Διδάσκουσα: Ελένη Κούλαλη

Περιγραφή

Η επιμόρφωση του διδακτικού μας προσωπικού σε θέματα σχετικά με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης καθώς και η ενημέρωση για τις νέες μεθόδους διδασκαλίας συνεχίζονται από το ΣΝΕΓ

Τα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν είναι τα εξής: «Δημιουργική γραφή» με εισηγήτρια την κ. Jutta Wolfrum, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. (Ιούνιος 2011) «Πραγματολογικές προσεγγίσεις του χιούμορ και οι δυνατότητες αξιοποίησής του στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας» με εισηγήτρια την

κ. Τακούδα Χριστίνα, μέλος ΕΕΔΙΠ Ι στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Οκτώβριος 2011)

«Αξιοποίηση του χιούμορ στη διδακτική πράξη» με εισηγητή τον κ. Χανιωτάκη Νίκο, επίκουρο καθηγητή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Οκτώβριος 2011)

Έχοντας ως αφετηρία και πηγή έμπνευσης το επιτραπέζιο παιχνίδι «Ταμπού», ετοιμάστηκαν ειδικές κάρτες σε κάθε μία από τις οποίες ζητείται η εύρεση κάποιας λέξης που άπτεται του ελληνικού πολιτισμού ή του λεξιλογίου που είχε διδαχτεί στο πλαίσιο των μαθημάτων γλώσσας. Η εύρεση της λέξης γίνεται με τη βοήθεια τριών ή τεσσάρων συναφών/βοηθητικών λέξεων που αναγράφονται σε κάθε κάρτα και τις οποίες οφείλει να χρησιμοποιήσει κατάλληλα ο παίκτης, έτσι ώστε παραφράζοντας, να οδηγήσει την ομάδα του στην «αποκρυπτογράφηση» της εν λόγω λέξης και μάλιστα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα το οποίο καταμετρείται από κλεψύδρα. Η δημιουργία ειδικών καρτών κρίθηκε απαραίτητη για δύο λόγους: α) διότι η χρήση των καρτών που περιλαμβάνονται στο συμβατικό επιτραπέζιο παιχνίδι «Ταμπού» που κυκλοφορεί στο εμπόριο, δεν αφορά κυρίως λέξεις που σχετίζονται με τον ελληνικό πολιτισμό β) δεδομένου ότι ο βαθμός δυσκολίας, τόσο της ζητούμενης λέξης όσο και των συναφών/βοηθητικών λέξεων που αναγράφονται στις τυποποιημένες κάρτες, είναι τέτοιος που θα στερούσε από την όλη δραστηριότητα τον παιγνιώδη χαρακτήρα της και τη συνεπακόλουθη ανεμπόδιστη συμμετοχή του μαθησιακού κοινού. Οι προς εύρεση λέξεις χωρίστηκαν στις εξής κατηγορίες: 1. γαστρονομία – παραδοσιακά προϊόντα 2. γεωγραφία - μνημεία – ιστορία 3. εκφάνσεις του λαϊκού πολιτισμού - χρηστικά αντικείμενα 4. καλές τέχνες - διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες 5. λέξεις από το διδαχθέν λεξιλόγιο Παράλληλα, οι κάρτες με σχετική προς τον ελληνικό πολιτισμό θεματολογία, πλαισιώθηκαν από ανάλογο οπτικό υλικό (PowerPoint) το οποίο είχε το διττό ρόλο: α) του εισαγωγικού ερεθίσματος με στόχο τη συγκέντρωση της προσοχής των συμμετεχόντων β) του «εννοιολογικού χάρτη» που επιτρέπει την πλήρη κατανόηση και τον περαιτέρω σχολιασμό των λέξεων.


Μαρίνα Κοκκινίδου, μέλος διδακτικού προσωπικού ΣΝΕΓ

ΕΡΓΑΣΤHΡΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝIΑΣ

στο πλαίσιο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του μηνιαίου θερινού προγράμματος 2011 για σπουδαστές μέσου και προχωρημένου επιπέδου ελληνομάθειας

Αναφορά δραστηριοτήτων Διδάσκουσα: Μαρίνα Κοκκινίδου

Διδακτικοί στόχοι:

• γνωριμία και εξοικείωση των συμμετεχόντων με σημαντικές πτυχές του ελληνικού πολιτισμού • ενεργός συμμετοχή σε ένα ανοιχτό πλαίσιο γλωσσικής αλληλεπίδρασης κατανόηση και χρήση ορισμών • συνειδητοποίηση της σημασίας της παράφρασης για την ανάπτυξη της δεξιότητας παραγωγής προφορικού λόγου • εξοικείωση με τη χρήση ελληνικών ερμηνευτικών λεξικών • ενίσχυση της αυτοεικόνας των συμμετεχόντων μέσω της συνεργατικής μάθησης

Διάρκεια και χώρος σεμιναρίου Η διάρκεια του σεμιναρίου ήταν 6 ακαδημαϊκές ώρες και πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 4 του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης στις 25/8, 1/9 και 8/9/2011 (ημέρα Πέμπτη, 18:00-20:00).

Ομάδα στόχος (στην ανακοίνωση του σεμιναρίου)

Ενήλικοι σπουδαστές μέσου και προχωρημένου επιπέδου ελληνομάθειας.

Γενικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων

Χρήση στρατηγικών κατά τη διάρκεια του μαθήματος:

Στο τμήμα δήλωσαν συμμετοχή 14 άτομα τα οποία, όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια: • Ήταν μέσου και προχωρημένου επιπέδου ελληνομάθειας (Β2, Γ1, Γ2). • Είχαν (αρκετά από αυτά) κάνει κλασσικές σπουδές (στη Ρωσία, στην Αμερική, στην Ισπανία). • Ενδιαφερόντουσαν ουσιαστικά για την ελληνική λογοτεχνία, γεγονός που αποδείχτηκε από τις συζητήσεις, από τις ερωτήσεις που υπέβαλαν, από τις απόψεις που εξέφρασαν μέσα στην τάξη και από την συμμετοχή τους με απαγγελία ελληνικών ποιημάτων στη γιορτή λήξης των θερινών μαθημάτων του ΣΝΕΓ.

Δεξιότητες που ενσωματώνονται στη δραστηριότητα:

Στόχοι και πρόγραμμα

• ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης • χρήση παράφρασης • χρήση ερωτήσεων για επαλήθευση ή αποσαφήνιση • χρήση πηγών • συνεργασία στο πλαίσιο της ομάδας

• παραγωγή προφορικού λόγου • κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου • παραγωγή γραπτού λόγου* (Μέσω της δημιουργίας καρτών από τους συμμετέχοντες)

Αποτελέσματα:

• γνωριμία και εξοικείωση των συμμετεχόντων με σημαντικές πτυχές του ελληνικού πολιτισμού • ενεργός συμμετοχή τους καθόλη τη διάρκεια του μαθήματος • ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος και της συνεργασίας • ενίσχυση της αυτοεικόνας των συμμετεχόντων ως προς τη γλωσσική τους επάρκεια • εμπλουτισμός του λεξιλογίου τους

Με αρχικό στόχο οι σπουδαστές της ελληνικής γλώσσας

• να γνωρίσουν έλληνες ποιητές και πεζογράφους μέσα από τα κείμενά τους και • να εξοικειωθούν περαιτέρω με τον ελληνικό πολιτισμό,

το πρόγραμμα του εργαστηρίου που καταρτίστηκε προσπάθησε επιπλέον:

α. να συνδέσει την αρχαία με τη νέα ελληνική λογοτεχνία, β. να παρουσιάσει σημαντικά ονόματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, γ. να δημιουργήσει ευκαιρίες για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων επάνω στη νεοελληνική λογοτεχνία και να ανιχνεύσει σχέσεις με τη λογοτεχνία άλλων χωρών, δ. να εξασκήσει τις δεξιότητες των σπουδαστών στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Έχοντας υπόψη τα παραπάνω το πρόγραμμα διαμορφώθηκε ως εξής:

Παναγιώτης Ανδρέου, διδάσκων στο ΣΝΕΓ

Πέμπτη 25/8/2011:

Από τον Όμηρο στον Κ. Π. Καβάφη.

Περιγραφή

Πέμπτη 1/9/2011:

Στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του μηνιαίου θερινού προγράμματος 2011, δημιουργήθηκε το εργαστήριο ελληνικής μουσικής, το οποίο ολοκληρώθηκε σε τρεις συναντήσεις.

Τα ελληνικά βραβεία Νόμπελ λογοτεχνίας: Γ. Σεφέρης, Ο. Ελύτης.

Πέμπτη 8/9/2011:

Σκοπός

Νέα ελληνική πεζογραφία (επιλογή κειμένων νεότερων και σύγχρονων Ελλήνων πεζογράφων): Γιώργος Ιωάννου, Κώστας Ταχτσής.

Η γνωριμία και ο πειραματισμός των σπουδαστών με την ελληνική μουσική, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των τριών συναντήσεων, υλοποιήθηκαν τα παρακάτω:

Υλικό

1η συνάντηση

Σημειώσεις με τα κείμενα καθώς και εργο-βιογραφικά στοιχεία των λογοτεχνών που επιλέχθηκαν, video clips και ακουστικά αρχεία με τραγούδια και απαγγελίες ποιημάτων από το διαδίκτυο

- Ξεκινώντας από την αρχαιότητα και φτάνοντας ως το σήμερα, έγινε μια σύντομη περιήγηση, δόθηκαν πληροφορίες και έγινε σχολιασμός των βασικών ειδών της ελληνικής μουσικής, ακρόαση και προβολή αντιπροσωπευτικών δειγμάτων τραγουδιών, γνωριμία με τα μουσικά όργανα που ακούγονται στα ελληνικά τραγούδια, παρουσίαση των πιο σημαντικών συνθετών (Χατζηδάκις, Θεοδωράκης κ.ά.). - Έκφραση μιας πρώτης προτίμησης των σπουδαστών για τα είδη μουσικής που θα ήθελαν να ασχοληθούμε περισσότερο.

Περιεχόμενο σεμιναρίων

Μέσα στα τρία δίωρα παρουσιάστηκαν και διερευνήθηκαν τα ακόλουθα θέματα (συνοπτικά): • Τα ομηρικά έπη και η θεματική τους επιβίωση στην ποίηση του Κ. Π. Καβάφη, ορόσημο για τη νεωτερική ελληνική ποίηση, παρουσιάστηκαν μέσα από το γνωστό ποίημα «Ιθάκη». Ακούστηκαν στην τάξη απαγγελίες του ποιήματος στα ελληνικά και στα αγγλικά από έλληνες ποιητές και ηθοποιούς. Παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν θέματα όπως: νόστος, αποδημία, ζωή-ταξίδι, σχέσεις με ανάλογα λογοτεχνικά κείμενα άλλων χωρών, ενώ στο τέλος έγινε ομαδική γραπτή εργασία.

Για τη παρουσίαση της ιστορίας της ελληνικής μουσικής στους σπουδαστές, χρησιμοποιήθηκε ένα corpus σημειώσεων 38 σελίδων, το οποίο ετοιμάστηκε πριν την έναρξη των συναντήσεων, και δόθηκε στους σπουδαστές τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.

2η συνάντηση Και τα τρία σεμινάρια πλαισιώθηκαν από:

• Μέσα από κείμενα των Σεφέρη και Ελύτη (ακούστηκε απαγγελία των ποιημάτων από τους ίδιους τους ποιητές και από ηθοποιούς) συνεχίστηκε η συζήτηση επάνω στη θεματική σχέση με τα ομηρικά κείμενα και επισημάνθηκαν οι ιδιαιτερότητες των δύο δημιουργών στην προσέγγιση του θέματος της σχέσης με τον τόπο καταγωγής (χώρα). Με βάση τα κείμενα οι σπουδαστές σε ομαδική εργασία μέσα στη τάξη προσπάθησαν να εκφράσουν τη δική τους οπτική και τα δικά τους βιώματα για το ίδιο θέμα.

• Παρουσιάσεις power point με εργο-βιογραφικά στοιχεία των δημιουργών καθώς και τα ίδια τα κείμενα.

• Η σχέση του ατόμου με τον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής του παρουσιάστηκε μέσα από το θέμα της σχέσης με την πόλη, με αφορμή τα κείμενα του Γ. Ιωάννου για τη Θεσσαλονίκη (ακούστηκε ο ίδιος να διαβάζει το απόσπασμα που παρουσιάστηκε) και του Κ. Ταχτσή με την Αθήνα. Συζητήθηκε με τους σπουδαστές το θέμα της πόλης στη λογοτεχνία με παραδείγματα γνωστών πόλεων στη λογοτεχνία των χωρών προέλευσης των σπουδαστών (πχ Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, Κωνσταντινούπολη, Σεβίλλη, Μαδρίτη, Κίεβο), ενώ το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με αναφορά στο ποίημα «Η πόλις» του Κ.Π. Καβάφη, ξαναγυρνώντας στα κείμενα του δημιουργού με τον οποίο άρχισαν τα σεμινάρια.

• Δραστηριότητες εμπέδωσης με συζητήσεις καθώς και συγγραφή μικρών κειμένων από τους ίδιους τους σπουδαστές.

• Video clips με μελοποιημένα ποιήματα των δημιουργών ή αναγνώσεις έργων των δημιουργών. • Ακροάσεις ποιημάτων από τους ίδιους του δημιουργούς ή από ηθοποιούς.

• Σημειώσεις με εργο-βιογραφικά στοιχεία των δημιουργών καθώς και τα κείμενα που παρουσιάστηκαν στην τάξη. • Παρουσίαση διαδικτυακών τόπων με κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας, ηχητικά ντοκουμέντα, βιβλιογραφία και ηλεκτρονικά λεξικά της ελληνικής γλώσσας.

- Ενασχόληση με τα είδη μουσικής (ρεμπέτικο, λαϊκό, έντεχνο) που ενδιέφεραν περισσότερο τους σπουδαστές (συζήτηση γύρω από το θέμα, σύγκριση της πραγματικότητας που παρουσιάζεται στα τραγούδια μ’ αυτήν των σπουδαστών). - Συζήτηση και προβληματισμός για είδη μουσικής που κυριαρχούν σήμερα στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ραδιόφωνο, τηλεόραση κ.ά.). - Ενασχόληση με τρία συγκεκριμένα τραγούδια (Φραγκοσυριανή, Τζαμάικα, Και πάλι παιδί), με σκοπό την παρουσίασή τους στην τελετή λήξης του Θερινού Προγράμματος 2011. Η επιλογή των τραγουδιών έγινε μετά από συζήτηση (μέσα στην τάξη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, facebook) με τους σπουδαστές. Στόχος μας ήταν η ενεργή εμπλοκή των σπουδαστών στην εκτέλεση των τραγουδιών, είτε με την χρήση των μουσικών τους οργάνων είτε τραγουδώντας.

3η συνάντηση

- Εντατική ενασχόληση των σπουδαστών με τα τρία τραγούδια, που θα παρουσιάζονταν στην τελετή λήξης του Θερινού Προγράμματος 2011. Για την εκτέλεση των μουσικών κομματιών τραγούδησαν και οι δέκα σπουδαστές που συμμετείχαν στο εργαστήριο και χρησιμοποιήθηκαν διάφορα μουσικά όργανα (κιθάρα, τζουράς, βιόλα, τρομπέτα, τύμπανα, κέλτικη άρπα, αρμόνιο).

Εντυπώσεις – Αξιολόγηση σπουδαστών

Οι σπουδαστές δήλωσαν ενθουσιασμένοι με τον τρόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου, καθώς και με την ποιότητα και την ποσότητα του πληροφοριακού υλικού που τους δόθηκε. Ενώ ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε οι τρεις συναντήσεις μας να είναι δίωρες, τελικά εξελίχθηκαν σε τρίωρες και αν δεν υπήρχε κώλυμα χρόνου από την δική μου πλευρά, θα γίνονταν σίγουρα τετράωρες. Η πλειονότητα των σπουδαστών εξέφρασε την επιθυμία μετά την πρώτη μας συνάντηση να αγοράσει ένα ελληνικό μουσικό όργανο. Η συγκίνηση των σπουδαστών κορυφώθηκε όταν παρουσίασαν, για πρώτη φορά, μπροστά σε κοινό ελληνικά τραγούδια. Οι σπουδαστές με ευχαρίστησαν για την ευκαιρία που τους δόθηκε όχι μόνο να ακούσουν για την ελληνική μουσική, αλλά και να την «βιώσουν» παίζοντας και τραγουδώντας ελληνικά τραγούδια.


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ


Ιωάννα Δουλιάκα, Διοικητικό προσωπικό ΣΝΕΓ

Η καθιερωμένη, πλέον, γιορτή λήξης των θερινών προγραμμάτων του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας πραγματοποιήθηκε και φέτος στις 12 Σεπτέμβρη 2011 με μεγάλη επιτυχία. Πρωταγωνιστές οι 172 σπουδαστές του (εκ των οποίων 78 υπότροφοι). Σημαντικός είναι και ο αριθμός των 110 φοιτητών Erasmus από 17 χώρες, οι οποίοι ταξίδεψαν στην Ελλάδα για να παρακολουθήσουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Το πρόγραμμα περιελάμβανε την παρουσίαση ποικίλων πολιτισμικών στοιχείων των χωρών προέλευσης των σπουδαστών καθώς και εμπειρίες και εντυπώσεις από τα μαθήματα και τη ζωή τους στη Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η παρουσίαση του έργου των σπουδαστών που παρακολούθησαν τα εργαστήρια του Σχολείου (μουσικής, λογοτεχνίας, μαγειρικής) που για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκαν φέτος, τα οποία μόνο καλές αναμνήσεις άφησαν στους συμμετέχοντες. Και επειδή χωρίς χορό και τραγούδι δεν είθισται γιορτή στην Ελλάδα, η βραδιά έκλεισε με ακούσματα τόσο παραδοσιακά όσο και πιο μοντέρνα με τα οποία οι σπουδαστές διασκέδασαν με την καρδιά τους. Την γιορτή παρακολούθησαν εκπρόσωποι όχι μόνο των Πρυτανικών Αρχών του ΑΠΘ αλλά και Προξενικών και άλλων επίσημων αρχών.


Χριστίνα Τακούδα, μέλος διδακτικού προσωπικού ΣΝΕΓ

ΕΟΡΤΑΣΜOΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΛΩΣΣΩΝ

Σήμα του Ευρωπαϊκού Έτους Γλωσσών 2001 και της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών

Από το 2001 η 26η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Ημέρα των Ευρωπαϊκών Γλωσσών με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της θέσπισης αυτής της επετείου είναι η ενίσχυση της εκμάθησης ξένων γλωσσών μεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ επέκταση η ενίσχυση της πολυγλωσσίας και της διαπολιτισμικής κατανόησης στην Ευρώπη. Από το 2001 μέχρι σήμερα η 26η Σεπτεμβρίου αποτελεί ημέρα γιορτής σε όλη την Ευρώπη και αφορμή για τη διοργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων σχετικών με τη γλωσσομάθεια προς όλες τις ηλικίες: διαγωνισμοί, παιχνίδια, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, συνέδρια, ειδικές εκδόσεις, προβολή και συνεργασίες των φορέων εκμάθησης γλωσσών είναι μερικές από τις ιδέες που έχουν υλοποιηθεί κατά την τελευταία δεκαετία για τον εορτασμό της Ημέρας Ευρωπαϊκών Γλωσσών. Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας συμμετείχε και φέτος στον εορτασμό με την προβολή στις τάξεις ειδικού εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με την ιστορία της γραφής και του ελληνικού αλφαβήτου. Την προβολή του υλικού ακολούθησαν γλωσσικά παιχνίδια με συμβολικά δώρα στους συμμετέχοντες. Ήταν μια μέρα γιορτής, όχι μόνο για την ελληνική γλώσσα, αλλά και για τις μητρικές γλώσσες των σπουδαστών που ακούστηκαν μέσα από τραγούδια, ποιήματα, φράσεις και βίντεο που επέλεξαν οι ίδιοι να παρουσιάσουν για τη γλώσσα τους. Πάνω απ’ όλα, ήταν μια άριστη ευκαιρία να ξεδιπλωθεί το πολύχρωμο μωσαϊκό γλωσσών και πολιτισμών που συναντιούνται στα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας στο ΣΝΕΓ.

Σεβαστιάνα Μικρούλη, μέλος διδακτικού προσωπικού ΣΝΕΓ, υπεύθυνη για την κιν/φική λέσχη

Με στόχο οι σπουδαστές του ΣΝΕΓ να πάρουν μια γεύση ελληνικού σινεμά, να γνωρίσουν διάφορες όψεις της ελληνικής πραγματικότητας αλλά και να εξοικειωθούν ακόμα περισσότερο με την ελληνική γλώσσα, η κινηματογραφική λέσχη ΣΙΝΕΣνεγ λειτουργεί και φέτος για δεύτερη συνεχή χρονιά. Προβάλλονται μία φορά τον μήνα έργα της σύγχρονης ελληνικής κινηματογραφίας εναλλάξ με ταινίες της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά. Οι προβολές ξεκίνησαν ήδη στις 18 Οκτωβρίου με την ταινία «Ακαδημία Πλάτωνος» του Φίλιππου Τσίτου· η ταινία του που ως κύριο θέμα της έχει την ξενοφοβία, τιμήθηκε το 2009 με τρία βραβεία στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο, μεταξύ των οποίων και αυτό της Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας για τον πρωταγωνιστή της Ανδρέα Καφετζόπουλο. Η προσέλευση των φοιτητών του σχολείου στην α΄προβολή υπήρξε αθρόα! Αξίζει να τονιστεί ότι φέτος και μετά την περσινή εμπειρία, οι ταινίες που επιλέγονται, προβάλλονται με αγγλικούς υπότιτλους έτσι ώστε να είναι προσιτές και στους αρχάριους σπουδαστές μας. Οι προβολές γίνονται μία Τρίτη το μήνα στην αίθουσα 107 του νέου κτηρίου της Φιλοσοφικής (πρώτος όροφος) και ώρα 20:00μμ. Για την πληροφόρησή σας σχετικά με τις προβολές αναζητήστε τις σχετικές διαφημιστικές αφισούλες της λέσχης στους πίνακες ανακοινώσεων του ΣΝΕΓ στην Πανεπιστημιούπολη καθώς και στο Γαλλικό Ινστιτούτο, όπως και στις τάξεις σας λίγες μέρες πριν την κάθε προβολή. Για περισσότερες πληροφορίες (trailers, μουσική, συνεντεύξεις και άλλα νέα περί το σινεμά) ζητήστε από τους δασκάλους σας εφόσον οι ίδιοι έχουν προφίλ στο facebook να σας προσκαλέσουν να γίνετε μέλη στην κλειστή ομάδα ΣΙΝΕΣνεγ. Δύο ακόμα προβολές πραγματοποιήθηκαν στις 8 Νοεμβρίου 2011 με την ταινία “ Δεσποινίς διευθυντής” του Ντ. Δημόπουλου και στις 6 Δεκεμβρίου 2011 με την ταινία “Εθνικός κήπος” του Απ. Καρακάση.


Χριστίνα Τακούδα μέλος διδακτικού προσωπικού ΣΝΕΓ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΝΕΓ ΣΕ Lukáš Krupička, Τσεχία, τμήμα Α1

Τον Ιούνιο του 2011 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου το διεθνές συνέδριο «1st International Conference on Language Testing and Assessment». Θεματική του συνεδρίου αποτέλεσαν οι πρόσφατες έρευνες και οι σύγχρονες τάσεις στη γλωσσική αξιολόγηση και προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν διακεκριμένοι καθηγητές ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, όπως η E. Shohamy και ο J. De Jong, από τους πρωτοπόρους του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των γλωσσών. Οι κκ. Μουτή, Κοψίδου, Πασιά και Τακούδα, μέλη του διδακτικού προσωπικού του ΣΝΕΓ, ανάρτησαν ανακοίνωση με θέμα «Τesting Greek for University Admission Purposes: Greek Language Proficiency Examinations». Ενδιαφέρον των συνέδρων εκδηλώθηκε τόσο για τις Εξετάσεις Επάρκειας για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση όσο και για τα μαθήματα γλώσσας και πολιτισμού σε αλλοδαπούς που διοργανώνει το ΣΝΕΓ.

ΑΠΟ ΤΟ SUMMER EILC 2011

The School of Modern Greek Language gave me the chance to learn greek language in the summer 2011 and be prepared for Erasmus after that. My city for EILC course was Thessaloniki in district of Makedonia. Lessons of greek language was really good prepared and also funny. SMGL prepare a lot of amazing trips across the north part of Greece. School prepared many different and interesting cultural activities, which gave us more closer look on Greece. I met a lot of great people and make a lot of friends from many countries on the course. We had a lot of really good time together. Last thing I used a chance to see greek football and I decided to go on PAOK. I have only one word for it - unbelievable! My result for course is only positive. It was the best experience for me and I am really glad that I had chance to live through it. I want to thanks a lot all people from SMGL for great time in Thessaloniki.


Ηalilcan Er, Toυρκία, τμήμα Γ1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΚαλημέρχαμπα! Θεσσαλονίκη... Όχι μόνο «η συμπρωτεύουσα» της Ελλάδας, αλλά και η πρωτεύουσα της Μακεδονίας και της καρδιάς μας. Θα χρειαζόμουν πολλά λόγια για να σας μιλήσουμε γι’ αυτήν την πόλη, αλλά δεν φτάνουν για να περιγράψω αυτά που ένιωσα. Ξεκινώντας για τη Θεσσαλονίκη ήξερα τι θα συναντήσω. Είχα διαβάσει για τη μεγάλη της ιστορία, είχα δει τις φωτογραφίες από Λευκό τον Πύργο που ανοικοδομήθηκε στην περίοδό του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς, το Επταπύργιο, την πλατεία Αριστοτέλους, το Θερμαϊκό... Αλλά δεν ήταν παρά μόνο όταν έφτασα εδώ και κατάλαβα πόσο ονειρεμένη κι ιδιαίτερη πόλη είναι. Θα μου μείνουν αξέχαστες οι βόλτες μου στη Λαϊκή Αγορά με τους συμφοιτητές της σχολής μου. Αξέχαστες να δοκιμάσω να καπνίσω ναργιλέ πίνοντας τον καφέ και να κοιτάζω τη θέα από το ηλιοβασίλεμα στη θάλασσα. Τι ωραία βλέπεται το σούρουπο από την ανατολή! Και δεν αλλάζω με τίποτα τις ώρες που περνούσα στο καφενείο της γειτονιάς μου πίνοντας κρασί με την ησυχία μου. Αν είναι διάσημη αυτή η πόλη για οτιδήποτε εκτός από τις εκκλησίες της, την Καμάρα και την μεγάλη της αγορά, είναι τα θαυμάσιά της φαγητά.. Θα θυμάμαι για πάντα τις μπουγάτσες, τα σουβλάκια, τις σπανακόπιτες και τα υπέροχα σιροπιαστά. Σμύρνη… Κατεβαίνω αργά τους στενούς δρόμους γεμάτους με πολλά παλιά σπίτια... Στα σπίτια με μικρό μπαλκόνι, κρεμιούνται τα ρούχα επιδεικνύοντας έτσι την καθαριότητα του σπιτιού (Δεν χρειάζεται να μπει μέσα κανείς: μπορεί να το καταλάβει κανείς απ΄έξω, μόνο κοιτάζοντας στο μπαλκόνι ή στην είσοδο.) Συνεχίζω το περπάτημά μου... Επιστρέφω από μια γωνία κι αμέσως με ¨χαιρετάει¨ η θάλασσα. Η θέα της πόλης από πάνω είναι καταπληκτική. Βλέπετε όλη την πόλη, την παραλία, το λιμάνι και τα ψηλά κτήρια γύρω-γύρω. Πηγαίνω μετά, προς την παραλία και κάνω μια βολτίτσα εκεί. Οι πολυκατοικίες με τα παντζούρια στα παράθυρα φτάνουν ως το τέλος της παραλίας. Κάτω από μία πολυκατοικία, υπάρχει μια καφετέρια. Οι άνθρωποι κάθονται πίνοντας τα αναψυκτικά τους και κουβεντιάζουν μαζί. Αν δε μιλούσαν τουρκικά, θα νόμιζα ότι είμαι στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει άλλη πόλη που να μοιάζει τόσο πολύ με τη Σμύρνη.

Η Σμύρνη είναι μια πόλη με πολλές χάρες. Στεγάζει τα πάντα. Είναι μία πόλη της Ασίας, αλλά περιέχει περισσότερα στοιχεία της Ευρώπης. Όπως και η Θεσσαλονίκη... Και οι δύο πόλεις έχουν τη ζεστασιά του Αιγαίου και την ίδια καθημερινότητα. Οι άνθρωποι, τα σπίτια, οι δρόμοι, επίσης το κλίμα, μοιάζουν πολύ. Αν δει κανείς της φωτογραφίες των δύο πόλεων, δεν μπορεί να καταλάβει τη διάφορα μεταξύ τους.


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ Spero Simeon Zachary Paravantes, Kαναδάς, τμήμα Γ1 Joyce Samantha Buijink, Ολλανδία, τμήμα Γ1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΟΥΤΡΕΧΤΗ Η Θεσσαλονίκη είναι πιο μικρή και συγκεντρωμένη πόλη σε σύγκριση με την Αθήνα. Το ίδιο ισχύει και για την Ουτρέχτη σε σύγκριση με το Άμστερνταμ στην Ολλανδία. Η Ουτρέχτη δηλαδή, δεν είναι τόσο μεγάλη όσο το Άμστερνταμ και το κέντρο της είναι πιο μικρό και φιλικό από ό,τι το κέντρο του Άμστερνταμ. Συναντάς πολύ εύκολα γνωστούς και όλοι σχεδόν χαιρετούν ο ένας το άλλον στον δρόμο. Ιδιαίτερα γι’ αυτόν τον λόγο λατρεύω την Ουτρέχτη. Όμως η Θεσσαλονίκη σε σύγκριση με την Ουτρέχτη είναι τεράστια σε μέγεθος και η ενέργειά της χαοτική, αλλά όταν περπατάω στο κέντρο της, αισθάνομαι σαν να είμαι σπίτι μου. Χαίρομαι να βλέπω τους ανθρώπους να συναντιούνται στην Καμάρα ή στα γύρω μπαράκια και επίσης στις λαϊκές αγορές όπου φωνάζουν τις τελευταίες τιμές των προϊόντων τους. Το μόνο που είναι εντελώς διαφορετικό είναι ότι γενικά στην Ολλανδία δεν έχουμε ζέστη και γι’ αυτό το λόγο η μυρωδιά από τα σκουπίδια, το καλοκαίρι, δεν είναι τόσο έντονη. Η θέα αδέσποτων ζώων (γάτες, σκύλοι) είναι όμως ένα παράξενο θέαμα για μένα γιατί εδώ και χρόνια στην Ολλανδία, δεν βρίσκεις αδέσποτα ζώα να ψάχνουν για τροφή στα σκουπίδια. Η Θεσσαλονίκη και η Ουτρέχτη θα μείνουν δύο από τις πιο αγαπημένες μου πόλεις-και οι δύο είναι όμορφες, και ας είναι μικρή η μία και μεγάλη η άλλη.

Δύο πόλεις χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά η μία από την άλλη. Δύο πόλεις με μεγάλους κόλπους και μεγάλα λιμάνια που δυστυχώς όμως δεν μπορείς να κολυμπήσεις στη θάλασσά τους, σε καμιά από τις δύο. Ο Θερμαϊκός γιατί μετά από 2.300 χρόνια είναι πολύ βρώμικος και στο Βανκούβερ γιατί το νερό είναι τόσο κρύο… ακόμα και το καλοκαίρι! Στον βορρά και οι δύο πόλεις έχουν βουνά, όμως αυτά του Βανκούβερ είναι πράσινα ενώ αυτά της Θεσσαλονίκης όχι. Στη Θεσσαλονίκη έχει πολλή ζέστη το καλοκαίρι ενώ περιέργως το χειμώνα η Θεσσαλονίκη και το Βανκούβερ έχουν περίπου τον ίδιο καιρό. Βρέχει πολύ, κάνει κρύο, αλλά χιονίζει σπάνια. Παρόλο που έχουν διαφορετικές κουλτούρες, γλώσσες, φαγητό και κλίμα, εντούτοις οι δύο πόλεις μοιάζουν. Το βράδυ, το λιμάνι κοντά στο κεντρικό πάρκο του Βανκούβερ είναι γεμάτο από ανθρώπους που περπατούν, τρέχουν, γυμνάζονται και το αυτό συναντάς και στη Θεσσαλονίκη. Η μεγαλύτερη διαφορά είναι το «λαϊκό» στοιχείο που βρίσκεις τα καλοκαιρινά βράδια στην παραλία της Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν υπάρχει στο Βανκούβερ. Τελικά, υπάρχει και μια ιστορική σύνδεση ανάμεσα στις δύο πόλεις (εκτός από μένα, βεβαίως!). Ο πρώτος αρχιτέκτονας που δούλεψε το καινούριο πολεοδομικό σχέδιο της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά του 1917, ονομαζόταν Τhomas Mawson. Πριν έρθεις στην Ελλάδα, δούλευε στον Καναδά, συγκεκριμένα σχεδίασε το Stanley Park, κεντρικό πάρκο του Βανκούβερ. Απίστευτο και όμως αληθινό!!!


Μagdalena Stachowiak, Πολωνία, τμήμα Γ1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΚΡΑΚΟΒΙΑ Dorota Jedras, Πολωνία, τμήμα Γ1

Η Θεσσαλονίκη μού θυμίζει την αγαπημένη μου πολωνική πόλη, την Κρακοβία. Όπως η Θεσσαλονίκη έτσι και η Κρακοβία είναι η πόλη των καλλιτεχνών και των φοιτητών. Μέρα και νύχτα το κέντρο της πόλης είναι γεμάτο από τουρίστες και κόσμο γενικά. Οι Πολωνοί που ξέρουν την Κρακοβία, τη λατρεύουν και πάνε εκεί κάθε χρόνο, ξέρουν όμως τα μέρη όπου οι τουρίστες δεν πάνε τόσο συχνά. Εκεί, μπορούμε να συναντηθούμε με τους πιο γνωστούς καλλιτέχνες της Πολωνίας, τραγουδοποιούς, ποιητές, ηθοποιούς κτλ. Αυτοί έχουν τα αγαπημένα τους στέκια στην πόλη, στα οποία όλοι μαζί συζητούν τα προβλήματα της Πολωνίας αλλά πιο συχνά μιλάνε για τα καινούρια βιβλία, θεατρικά έργα κ.α. Διαισθάνομαι ότι και στη Θεσσαλονίκη γίνεται το ίδιο, μόνο πρέπει να είσαι κάτοικος της πόλης από χρόνια για να ξέρεις τέτοια μέρη. Αυτά τα κατατόπια είναι σαν ένα μυστικό της πόλης που δεν είναι τόσο εύκολο να το ανακαλύψεις. Όπως είναι η παραλία στη Θεσσαλονίκη, στην Κρακοβία υπάρχει το ποτάμι όπου το βράδυ οι κάτοικοι της πόλης κάνουν βόλτα. Αλλά όπως έγραψα και στην αρχή, η Κρακοβία είναι επίσης η πόλη των φοιτητών και γι’ αυτούς υπάρχουν πολλές συναυλίες και πολλά μαγαζιά για διασκέδαση. Είναι πολύ δύσκολο να βρει κανείς μια πόλη με τόσο γοητευτική ατμόσφαιρα όση κατά τη γνώμη μου έχουν και η Θεσσαλονίκη και η Κρακοβία.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΟΖΝΑΝ

Η αγαπημένη μου πόλη στην Πολωνία είναι το Πόζναν, όπου μένω. Δεν μοιάζει όμως το Πόζναν καθόλου με τη Θεσσαλονίκη, η οποία μου φαίνεται μια πόλη «άσπρη και γαλάζια». Στην πόλη μου τα κτήρια είναι γκρίζα με κόκκινες στέγες. Πολλά από αυτά είναι παλιά και ωραία. Στη Θεσσαλονίκη μπορεί κανείς να δει πολλά μνημεία, να επισκεφτεί πολλά μουσεία, να πάει σε θέατρα κτλ. Ακριβώς το ίδιο μπορεί να κάνει ο κόσμος και στο Πόζναν όπου υπάρχουν πολλές δυνατότητες για αυτούς στους οποίους αρέσει να επισκέπτονται πόλεις. Αυτό που μου κάνει εντύπωση στη Θεσσαλονίκη μα ταυτόχρονα μου λείπει στο Πόζναν, είναι η εξαιρετική ατμόσφαιρα, δηλαδή οι άνθρωποι που δεν φαίνονται ποτέ κουρασμένοι και πάντα έχουν χρόνο να βγουν για καφέ και να μιλήσουν μεταξύ τους. Στο Πόζναν όλοι βιάζονται και μόνον τα Σαββατοκύριακα βρίσκουν λίγο καιρό να διασκεδάσουν. Από την άλλη πλευρά, το Πόζναν είναι κατά τη γνώμη μου, μια πόλη ιδανική για φοιτητές. Έρχονται νέοι από όλον τον κόσμου να σπουδάσουν στα πανεπιστήμιά μας. Η Θεσσαλονίκη είναι για μένα μια πόλη γεμάτη ζωντάνια, μια πόλη που δεν κοιμάται. Στο Πόζναν η ζωή είναι σίγουρα πιο ήσυχη, αλλά εξίσου ενδιαφέρουσα!


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΑΡΙΣΙ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΠΑΝΙΝΑ Luis David Gordillo Paz, Iσπανία, τμήμα Γ1

Θεσσαλονίκη και Παρίσι, ίσως δεν υπάρχουνε δύο πόλεις τόσο διαφορετικές. Η μία κοιτάει τη θάλασσα, ξαπλωμένη στην άκρη του Θερμαϊκού, η άλλη κρύβεται μέσα στη στεριά, στην «καρδιά» του Σηκουάνα. Όμως δύο πράγματα μοιράζονται και οι δύο: μια πλούσια ιστορία και πνευματική ζωή. Γι’ αυτό είναι δύο πόλεις που πρέπει να τις ανακαλύψεις περπατώντας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΝΕΣΕΜΠΑΡ

Επόμενη στάση: Αριστοτέλους Prochaine station:Concorde Η Πλατεία Αριστοτέλους είναι η εμπορική καρδιά της πόλης. Από εδώ μπορούμε να περπατήσουμε προς την αγορά στην οδό Τσιμισκή που είναι ο ακριβότερος δρόμος της πόλης, γεμάτος κοσμηματοπωλεία και μαγαζιά με τα πιο μοδάτα ρούχα: Φωκάς, Mango, Εmporio Armani κτλ. H περιοχή είναι σαν να λέμε η Champs Elysees της Σαλονίκης. Όμως προς τα δυτικά, εκεί που οι οδοί Ερμού και Βαλαωρίτου τελειώνουν, μπορείς να βρεις μια ατμόσφαιρα πιο φοιτητική, με τα αγαπημένα μπαράκια των φοιτητών της πόλης το «Παρτιζάν», το «Μαύρο Πρόβατο», το «Κρύψ ’το»...Οι μουσικές αλλάζουν και τα ποτά βεβαίως, αλλά αν είσαι στην πλατεία Concorde και προχωρήσεις προς τις Grands Boulevards, θα βρεις την φοιτητιή περιοχή του Παρισιού, τώρα που τα ενοίκια στο Quartier Latin ανέβηκαν στα ύψη.

Η παραλία Les quais de la Seine Ένας περίπατος στην παραλία είναι μια εμπειρία που μοιάζει μ’ έναν περίπατο στις όχθες του Σηκουάνα. Πολλές καφετέριες βρίσκονται μπροστά στη θάλασσα/στο ποτάμι αντίστοιχα και τόσο οι κάτοικοι όσο και οι τουρίστες αγαπάνε να κάθονται εκεί και να πίνουν έναν γαλλικό καφέ

Nataliya Nikolova, Βουλγαρία, τμήμα Γ1

Λατρεύω όλες τις πόλεις του κόσμου που βρίσκονται κοντά σε θάλασσα ή σε ποταμό. Για παράδειγμα, το Νεσέμπαρ είναι μια γραφική πόλη της Βουλγαρίας (πιο μικρή από τη Θεσσαλονίκη) που βρίσκεται στην Μαύρη Θάλασσα και η οποία μου αρέσει πάρα πολύ. Κάθε καλοκαίρι εκεί διοργανώνονται πολλές συναυλίες διασήμων τραγουδιστών απ’ όλον τον κόσμο. Στη Θεσσαλονίκη γίνεται σχεδόν το ίδιο.

ή έναν φραπέ ατενίζοντας τη θέα. Επίσης έδώ βρίσκεται το σήμα κατατεθέν των δύο πόλεων: ο Πύργος τους Eiffel και ο Λευκός Πύργος. Δύο πύργοι που εκφράζουν ο καθένας μια πόλη, μ’ έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής και μια μοναδική ιστορία. Η Σαλονίκη και το Παρίσι κρύβουν μέσα τους πολλούς περιπάτους εκτός από τους δύο που ανέφερα. Γι’ αυτό ο καλύτερος τρόπος για να ανακαλύψεις τα μυστικά τους είναι να χαθείς στους δρόμους τους και να βρεις αυτά τα μέρη που θα καρφωθούν στο μυαλό σου για πάντα.

Μια μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο πόλεων είναι ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει στο κέντρο παραλία κατάλληλη για μπάνιο πράγμα που αναγκάζει τους κατοίκους και τους τουρίστες της να παίρνουν λεωφορεία ή να πηγαίνουν με τα αμάξια τους σε παραλίες έξω από το κέντρο. Αυτό είναι κάτι που θέλει πολύ χρόνο. Στο Νεσέμπαρ η παραλία είναι κυριολεκτικά απέναντι από το σπίτι σου. Έτσι πάντα μπορείς να βρεις ένα τεταρτάκι να κάνεις μια βουτιά. Βέβαια η Θεσσαλονίκη είναι μεγαλύτερη πόλη, έχει πιο πολύ πληθυσμό, πλούσια ιστορία και αξιοθέατα. Αν όμως θέλεις να ξεκουραστεί κανείς καλύτερα είναι να πάει στο Νεσέμπαρ επειδή είναι πού ήσυχα. Δεν είναι όπως Θεσσαλονίκη που δεν μπορείς να κοιμηθείς απ’ τον θόρυβο των αυτοκινήτων. Πάντως εμένα μου αρέσουν και οι δύο πόλεις επειδή βρίσκονται στην θάλασσα και έχεις την ευκαιρία να χαρείς τον ήλιο σε κάποια όμορφη παραλία. Κάθε πόλη έχει τις ομορφιές της.


Angelo Gonzalez Ruiz, Ισπανία, τμήμα Γ1

Η Βαρκελώνη έχει άφθονες γραμμές του μετρό, πράγμα που δεν είναι δυνατόν να υπάρξει στη Θεσσαλονίκη γιατί στις εκσκαφές τους οι κατασκευαστές του υπόγειου σ’αυτήν εδώ την πόλη βρίσκουν σε πολλά επίπεδα/στρώματα ερείπια προηγούμενων ιστορικών περιόδων της πόλης. Επίσης στην πόλη μου, τη Βαρκελώνη, υπάρχει τραμ για τα προάστια που είναι απομακρυσμένα από το κέντρο. Τώρα μάλιστα υποσκάπτεται τούνελ για την υπερταχεία.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ Juan Andreu Marti Gebelli, Ισπανία, τμήμα Γ1

Όλες οι πόλεις με λιμάνι μοιάζουν λιγάκι, ειδικά αυτές της Μεσογείου. Αποτελούνε, ας πούμε, μια οικογένεια: Βαρκελώνη, Μασσαλία, Νεάπολη, Λυνόρμος…Η αλήθεια είναι ότι πολλές από αυτές είναι επίσης παλιές Ελληνικές αποικίες. Το πρώτο που έχουν κοινό η Θεσ/νίκη και οι Βαρκελώνη, είναι βεβαίως το κλίμα. Κάνει πολλή ζέστη το καλοκαίρι. Χωρίς να είναι ένας φούρνος, η γειτονική θάλασσα μεγαλώνει την υγρασία τους και αισθάνεσαι σαν να είσαι σε χαμάμ. Από την άλλη πλευρά, οι χειμώνες είναι ήπιοι. Το δεύτερο πράγμα που έχουν κοινό είναι ο πληθυσμός. Και οι δύο αυτές πόλεις δεν είναι πρωτεύουσες. Ίσως έχουμε ένα σύμπλεγμα κατωτερότητας, αλλά προσωπικά προτιμώ πόλεις με ανθρώπινο μέτρο. Αν και η Βαρκελώνη έχει μεγαλύτερο πληθυσμό (περίπου 2.000.000 κατοίκους), ο χώρος που καταλαμβάνει είναι μικρός και μπορείς να πας παντού σχεδόν με τα πόδια. Στους δρόμους βλέπεις κόσμο που μιλάει, κάνει ψώνια, περπατάει, πίνει καφέ…Οι άνθρωποι είναι ανοιχτοί και προέρχονται από πολύ διαφορετικά μέρη. Και θα κλείσω αυτό το κείμενο όπως το άρχισα, επειδή… ο Μηνάς κάθεται δίπλα μου στην τάξη, δεν μπορώ να αποφύγω να κάνω και μια μικρή σύγκριση με την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από όπου κατάγεται ο συμφοιτητής μου. Τα ταξί στην πόλη αυτή είναι μαύρα και κίτρινα όπως και στη Βαρκελώνη!!! Η πόλη και το όνομα της Αλεξάνδρειας με γοήτευε από πάντα, αν και είναι μια πόλη μακρινή για μένα. Είναι όμως επίσης μια παλιά Ελληνική πόλη της Μεσογείου…

Μου αρέσει η θάλασσα της Θεσ/νίκης, όπως και της Βαρκελώνης. Πριν τους ολυμπιακούς αγώνες στην πόλη μου η θάλασσα ήταν βρώμικη, αλλά τότε καθάρισαν το λιμάνι και τις παραλίες επίσης. Ο δήμαρχος μας άνοιξε την πόλη προς τη θάλασσα και τώρα μπορούμε να περπατούμε χωρίς να αισθανόμαστε τη μυρωδιά της. Το κέντρο της Βαρκελώνης είναι παλαιό, ενώ της Θεσ/νίκης είναι νέο αφού αυτό διαμορφώθηκε έτσι όπως το βλέπουμε σήμερα, μετά την πυρκαγιά του 1917 και το σεισμό που έπληξε αυτήν την ωραία πόλη το 1978. Στη Βαρκελώνη υπάρχουν κτήρια σε μοντέρνο ρυθμό που σχεδίασε ο περίφημος αρχιτέκτονας Gaudi, ο σχεδιαστής του ναού της Αγίας Οικογένειας (Sacrada Familia) η οποία ακόμα χτίζεται… με τα χρήματα που δίνει ο λαός (γι’ αυτό και κρατάει τόσο καιρό η αποπεράτωσή της). Ενώ στη Θεσ /νίκη υπάρχουν εκκλησίες βυζαντινού ρυθμού, στην πόλη μου μπορούμε να βρούμε διάφορους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς: γοτθικό, ρομανικό & ρωμαϊκό. Τα μουσεία της Θεσσαλονίκης μου αρέσουν. Ιδιαίτερα το Βυζαντινό μουσείο. Δεν έχουμε τέτοιο μουσείο στην Βαρκελώνη. Γενικά η Θεσσαλονίκη μου θυμίζει την αρχαία ιστορία που είναι τόσο ενδιαφέρουσα για μένα! Στην Βαρκελώνη μιλιούνται τα καταλανικά που είναι μια λατινική γλώσσα. Η πόλη θεωρείται πρωτεύουσα της αυτονομίας της Καταλονίας. Στη βόρεια Καταλονία μιλιέται μια άλλη πάλι γλώσσα, η οποία μοιάζει με τα καταλανικά και τα γαλλικά. Κάθε χρόνο υπάρχει στην πόλη μου μια έκθεση για τις νέες τεχνολογίες, ενώ και στη Θεσ/νίκη οργανώνεται κάθε Σεπτέμβρη η διεθνής έκθεση αλλά και άλλες πολλές θεματικές εκθέσεις σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Γενικά μου φαίνεται ότι οι γυναίκες στη Θεσσαλονίκη είναι λίγο πιο παχιές από εκείνες της Βαρκελώνης, ίσως αυτό να οφείλεται στις μπουγάτσες και στα νόστιμα γλυκά ή πάλι γιατί όταν πας σε ένα εστιατόριο για φαγητό σου σερβίρουν τεράστια και πεντανόστιμα πιάτα που προσωπικά δυσκολεύομαι να τελειώσω… Πάντως στην πόλη σας με ελκύουν τα ζαχαροπλαστεία με τα σιροπιαστά γλυκά και τα εξαιρετικά παγωτά. Τέλος, μια παρατήρηση. Στο λεωφορείο που παίρναμε για την παραλία, μια διαδρομή 50 στάσεων, ταξίδευαν περίπου μόνο ηλικιωμένες γυναίκες και μονάχα ένας δύο άντρες και δύο παιδιά. Πού είναι οι άντρες; Στο καφενείο…;


Νομίζω ότι σε κάθε χώρα υπάρχουν δύο πρωτεύουσες, δηλαδή η οικονομική, πολιτική, βιομηχανική και η άλλη, η πολιτισμική, ιστορική και μάλλον πιο ερωτική. Στην Ελλάδα αυτές οι δύο πρωτεύουσες είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.

Νikitas John Tampakis, HΠΑ, τμήμα Γ1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΠΡΙΝΣΤΟΝ Στο Πρίνστον μπορεί να παραμείνω μέχρι να πάρω το πτυχίο μου μα το θεωρώ και θα συνεχίσω να το θεωρώ σε ολόκληρη τη ζωή μου ως το δεύτερο σπίτι μου. Αν και λατρεύω τη Θεσσαλονίκη, το Πρίνστον είναι ξεχωριστό για μένα. Βρίσκεται μιάμιση ώρα από τη Νέα Υόρκη και μία ώρα έξω από τη Φιλαδέλφεια. Συγκρίνοντας το με τη Θεσσαλονίκη που έχει λίγους χώρους πρασίνου, βλέπω το Πρίνστον σαν τον απόλυτο καταπράσινο παράδεισο. Ενώ η Θεσσαλονίκη είναι δημοφιλής για την ενεργητική νυχτερινή ζωή της, το Πρίνστον μαγεύει τους κατοίκους του με την ήσυχη και χαλαρή του ατμόσφαιρα. Και στις δύο πόλεις μπορώ να βρω καταπληκτικό Ελληνικό φαγητό γιατί στο Πρίνστον υπάρχει ένα ελληνικό εστιατόριο που ονομάζεται “Olives”. Ο ιδιοκτήτης μάλιστα του μαγαζιού κατάγεται από την Κρήτη. Νομίζω πως ο καιρός στο Πρίνστον είναι ιδανικός καθώς το καλοκαίρι δεν κάνει τόσο ζέστη και υπάρχει μια δροσιά που φέρνει το αγέρι. Αλλά δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα οι δυνατές βροχές που χτυπάνε την κωμόπολη αυτή συνέχεια, τον χειμώνα. Δεν έχω έρθει ποτέ στην Ελλάδα τις κρύες περιόδους, μα θα φανταζόμουν ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι μια ψυχρή και υγρή πόλη τον χειμώνα… Γενικά κάτι που έχει η Ελλάδα και που δεν έχουν οι ΗΠΑ είναι οι υπέροχες καθαρές παραλίες. Για διακοπές η Θεσσαλονίκη είναι από τα καλύτερα σημεία το κόσμου. Αλλά, πάντα θα λέω για το Πρίνστον «σπίτι μου σπιτάκι μου, και φτωχοκαλυβάκι μου»

Anna Sosnina, Ρωσία, τμήμα Γ1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

Στο ένα κέντρο συγκεντρώνονται όλοι και δημιουργείται μεγάλος συνωστισμός-όλοι τρέχουν γρήγορα με τις δουλειές τους και κατά συνέπεια υπάρχει μεγάλη φασαρία. Υπάρχουν και πολλοί ξένοι που πηγαίνουν για δουλειά εκεί, για ξεκούραση ή για κοινωνική ζωή. Αλλά υπάρχει κάπου, όχι πολύ μακριά, και μια άλλη πρωτεύουσα, όπως την αποκαλούμε, και όπου σταματούν αυτοί που μένουν στην πρωτεύουσα αλλά θέλουν λίγη ησυχία και διασκέδαση. Εμείς στη Ρωσία έτσι ονομάζουμε την Αγία Πετρούπολη, την βόρειά μας πρωτεύουσα. Ξέρουμε ότι και στη Μόσχα υπάρχουν αξιοθέατα, μουσεία και ξενοδοχεία, δηλαδή είναι πολιτισμικό κέντρο, αλλά σήμερα στη Μόσχα έχει χαθεί πια η ατμόσφαιρα της ιστορίας. Ο λόγος είναι ο εξής: ανοικοδομούνται πολλές πολυκατοικίες, εμπορικά κέντρα, τεράστια μεγάλα σπίτια στο κέντρο. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν μπορούμε να δούμε ούτε την Κόκκινη Πλατεία από το παράθυρο. Συγκρίνοντας την Πετρούπολη και τη Θεσσαλονίκη μπορώ να πω ότι η πρώτη δεν έχει αρχαία ή μεσαιωνική φάση στην ιστορία της. Ιδρύθηκε μόλις στις αρχές του 18ου αιώνα, αλλά ήταν τόσο ζωντανή, όμορφη και ανεξάρτητη από τη Μόσχα ώστε ακόμα και τώρα υπάρχει διαχωρισμός και στο πολιτικό / πολιτισμικό επίπεδο μεταξύ των κατοίκων των δύο πόλεων. Πάντα ξεχωρίζουμε αυτούς από την Πετρούπολη, είναι γραμμένο «στο μέτωπό τους» , στον τρόπο ζωής τους και λίγο στην προφορά τους. Στην Ελλάδα επίσης υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα προφορά στην πρωτεύουσα του βορρά, τη Θεσσαλονίκη! Έτσι λοιπόν, κατά τη γνώμη μου υπάρχουν δύο πρωτεύουσες σε κάθε χώρα, Έχουν τα ίδια αλλά και διαφορετικά πράγματα. Κάνοντας τη σύγκριση για την Ελλάδα, εμείς οι νέοι σαφώς προτιμούμε τη ζωντανή βόρεια πόλη από την επίσημη, λίγο ψυχρή νότια πρωτεύουσα.


Μια ζωή - ένα ταξίδι;

Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι η ζωή μας είναι σαν ένα ταξίδι. Έχουν δίκιο;

Για εμένα το να κάνω ένα ταξίδι σημαίνει το εξής:

• Έχω μια ιδέα για τον σκοπό του ταξιδιού μου. Μπορεί να είναι ένας σκοπός μόνο, μπορούν να είναι μερικοί. Φυσικά δεν αποκλείεται να προστεθούν άλλοι σκοποί στη συνέχεια του ταξιδιού, αλλά χωρίς έναν σκοπό δεν θα αρχίσω ένα ταξίδι. • Σχεδιάζω τη διαδρομή του ταξιδιού μου ώστε να μπορώ να έρθω στο σκοπό ή στους σκοπούς που φαντάζομαι. • Βάζω μαζί μου και συγκεντρώνω τα πράγματα που θα χρειαστώ για το ταξίδι, π.χ. χρήματα, ρουχισμό, και εξοπλισμό. • Καθορίζω τη χρονική στιγμή στην οποία αρχίζω το ταξίδι μου. • Όταν το ταξίδι μου θα έχει τελειώσει, θα γυρίσω.

Η ζωή μας μοιάζει με τις βάσεις ενός ταξιδιού τις οποίες εξιστόρησα; Δε νομίζω: • Μπαίνουμε στη ζωή μας σε μια χρονική στιγμή που δεν έχουμε διαλέξει. • Δεν έχουμε σκοπό για τη ζωή μας . • Δεν έχουμε ιδέα για τη διαδρομή της ζωής μας. • Δεν είμαστε εξοπλισμένοι κατάλληλα. • Δεν θα γυρίσουμε.

Αντί αυτού η ζωή μας μοιάζει μάλλον με μια πτώση σ’ ένα ποταμό:

• Δεν πέφτουμε εθελοντικά στο ποταμό. Δεν διαλέγουμε τη στιγμή της πτώσης. • Δεν μπορούμε να διαλέξουμε τη διαδρομή μας. Πρέπει να ακολουθήσουμε τη ροή του ποταμού. • Δεν είμαστε εξοπλισμένοι κατάλληλα για την κίνησή μας στο ποταμό. Αγωνιζόμαστε να πάρουμε ανάσα και κρυώνουμε. • Δεν ξέρουμε πού θα φτάσουμε. Μόνο δοκιμάζουμε να κρατηθούμε κάπου. • Δεν θα γυρίσουμε.

Αλήθεια, η ζωή μας δεν είναι ένα ταξίδι. Δεν είναι έτσι;

Michael Untucht, Γερμανία, τμήμα Β2β


Marras Maria-Teresa, Ιταλία

Μετά από συζήτηση της Ιθάκης του Καβάφη και ακρόαση από την Έλλη Λαμπέτη

Marras Maria-Teresa, Ιταλία

Η γνώμη της Μαρία-Τερέζα για τη σύγχρονη ελληνική τηλεόραση και τον κινηματογράφο

Ένα ταξίδι, μια ζωή!

(τι σας κάνει εντύπωση, τι σας άρεσε; Τι μισήσατε; Πιστεύετε ότι η Ελλάδα του σήμερα είναι πιο κοντά στην Ελλάδα του χθες (της Αρχαιότητας) ή στην Ευρώπη του σήμερα; (μετά από συζήτηση κι επεξεργασία άρθρου για τον ‘Κυνόδοντα’ και παρουσίαση του 1821 -ΣΚΑΙ)

Η ζωή μας μοιάζει τόσο με ένα ταξίδι! Μοιάζει με ένα λεωφορείο, που ξεκινάει από την αφετηρία. Εσύ πιάνεις θέση δίπλα στους άλλους επιβάτες. Πιάνεις θέση όπου βρείς. Αν η θέση στο παράθυρο να κοιτάζεις έξω, είναι ήδη πιασμένη, κάθεσαι όπου βρεις, δίπλα στους άλλους. Το ταξίδι μπορεί να είναι μακρινό, κουραστικό. Με κάποιους από τους επιβάτες πιάνεις κουβέντα, γιατί ταιριάζεις μαζί τους, με άλλους δεν ταιριάζεις καθόλου και ούτε τους κοιτάζεις. Με άλλους ακόμα, φαινομενικά ταιριάζεις, αλλά σε κάποια στιγμή σε κοιτάζουν αγριεμένοι. Έτσι καταλαβαίνεις πως είναι εχθροί και ήταν λάθος να κάνεις παρέα μαζί τους! Όμως μην απελπίζεσαι! Το να κάνεις λάθη είναι μέρος του ταξιδιού και η γοητεία του, για να μην γίνει ρουτίνα…. Γιατί το ταξίδι συνεχίζεται και πολλές στάσεις θα βρεις, και πολλά εμπόδια στο δρόμο. Πρέπει να κάνεις υπομονή. «Η ζωή είναι ρόδα και γυρίζει…». Έτσι, θα αλλάξει κάποια στιγμή. Πρέπει να μάθεις να είσαι υπομονετικός, να χάνεις, και να γελάς έστω και μια φορά την ημέρα, αν και πολλές φορές δεν είναι εύκολο το να γελάς με θολωμένα τα μάτια σου!

Πάντως, δεν είσαι μόνο, μετά απ’όσα είδες, μετά τόσες εμπειρίες αισθάνεσαι και ευτυχής που βρίσκεσαι ακόμη στο «λεωφορείο», ταξιδεύοντας στο άγνωστο, έτοιμος όμως για καινούριες ανακαλύψεις, αλλαγές, εναλλαγές, περιπέτειες. Είσαι φορτωμένος ευχάριστες και δυσάρεστες αναμνήσεις, ίσως τύψεις.

Ξεκινά το ταξίδι.

«Μπροστά σου…» όπως γράφει ο περίφημος Έλληνας ποιητής, ο Κ.Καβάφης «…οι μέρες στέκονται σα μια σειρά κεράκια αναμμένα ενώ οι περασμένες μέρες πίσω μένουν, μια θλιβερή γραμμή κεριών σβησμένων…» Δε θέλεις να τα βλέπεις τα σβησμένα κεριά!!!

Πολλές φορές οι επιβάτες αλλάζουν στην πορεία, γιατί οι περισσότεροι θα κατεβούν για διάφορους λόγους. Όσοι έχουν μείνει είναι εκείνοι που διάλεξαν να είναι μαζί σου, είτα από αγάπη, είτε από συμπάθεια.

«Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα» πάντα στο νου σου έχεις το ταξίδι και «όσα κέρδισες στο δρόμο». Και δεν θέλεις να κατεβείς.

Νοιώθεις καλύτερα, νοιώθεις πιο δυνατός, αν και το τέρμα του ταξιδιού είναι μυστηριώδες και εν ξέρεις τι σε περιμένει καθ’οδόν.

Το ταξίδι συνεχίζεται…. (21/2/2011)

Ένα μήνα είμαι τώρα στην Ελλάδα και κάθε μέρα βλέπω τηλεόραση, κυρίως τα δελτία ειδήσεων αλλά και άλλα προγράμματα. Έχουν πολλά κανάλια, και κρατικά και ιδιωτικά, με μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων, όμως πρέπει να πω ότι τα περισσότερα δε μου αρέσουν γιατί πρόκειται για εκπομπές που απευθύνονται σε κοινό που θέλει να περάσει τη ώρα του, να γελάσει, και όχι να σκεφτεί. Υπάρχουν, μάλιστα και εκπομπές που θίγουν επίκαιρα θέματα, όπως η οικονομική κρίση ή το πετρέλαιο στο Αιγαίο και το αέριο κάτω από την Κρήτη, στη Γαύδο. Θέματα που είναι πολύ σοβαρά και ενδιαφέροντα γιατί έχουν σχέση με τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη της χώρας και με την παρούσα κατάσταση ακόμα και με τις διεθνείς σχέσεις. Σ’ αυτές τις εκπομπές όμως, όλοι μιλάνε μαζί, όλοι φωνάζουν. Έτσι, πολλές φορές μου είναι δύσκολο να καταλάβω ό,τι συζητιέται. Προβάλλονται και ωραίες σειρές, π.χ. «ΤΟ ΝΗΣΙ», «ΤΑ ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΧΩΜΑΤΑ», βασισμένες σε διεθνή best-sellers. Αυτές οι σειρές μου αρέσουν περισσότερο από τα σίριαλ γιατί δεν είναι ‘σκουπίδια’ καταφέρνουν στην οθόνη ιστορικά επεισόδια, όχι τις σαχλαμάρες των πρωινάδικων. Για την ακρίβεια τέτοιο είδος σειρές μπορεί να εκπαιδεύει τον λαό ώστε να μην ξεχαστούν σημαντικές στιγμές του παρελθόντος. Όσον αφορά τον ελληνικό κινηματογράφο, η άποψή μου είναι θετική, αν και αυτός δεν παράγει πολλά σημαντικά έργα. Ωστόσο, αυτά που έχουν παραχθεί τα τελευταία χρόνια, σαν την ταινία ‘Πολίτικη Κουζίνα’, ‘Ακαδημία Πλάτωνος’, ‘Δεκαπενταύγουστος’ (μια σπονδυλωτή ταινία για τρεις ανθρώπους που πορεύονται προς μια οριακή στιγμή στη ζωή του), επιδεικνύουν ότι στην Ελλάδα έχει μια γενιά σκηνοθετών, που διαθέτουν μεγάλες δυνατότητες, και μπορούν να χρησιμοποιούν τον φακό με μεγάλη δεξιότητα. Η Ελλάδα «ταξιδεύει» συνεχώς σ’ όλο τον κόσμο. Και στην Ευρώπη. Γι’ αυτό, η Ελλάδα του σήμερα δεν υπολείπεται καθόλου από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και γίνεται μέρα με τη μέρα πιο σημαντικός παράγοντας στον ιστό της μοντέρνας Ευρώπης. Παρ’ όλα αυτά, τα δεσμά με το σπουδαίο παρελθόν της δεν μπορούν και δεν πρέπει να σβηστούν ποτέ. (24/2/2011)


Evangelia Voyatzis, Γερμανία, τμήμα Β1

Φράγμα Θέρμης

Διήμερη εκδρομή Καβάλα - Θάσος

Διήμερη εκδρομή Καβάλα - Θάσος

Φράγμα Θέρμης

Διήμερη εκδρομή Καβάλα - Θάσος

Διήμερη εκδρομή Καβάλα - Θάσος

Διήμερη εκδρομή Καβάλα - Θάσος

Φράγμα Θέρμης

Διήμερη εκδρομή Καβάλα - Θάσος

Διήμερη εκδρομή Καβάλα - Θάσος


Διήμερη εκδρομή Μετέωρα - Μέτσοβο

Διήμερη εκδρομή Μετέωρα - Μέτσοβο

Επίσκεψη στο Noesis

Επίσκεψη στο Noesis

Διήμερη εκδρομή Μετέωρα - Μέτσοβο

Διήμερη εκδρομή Μετέωρα - Μέτσοβο

Επίσκεψη στο Noesis

Επίσκεψη στο Noesis

Διήμερη εκδρομή Μετέωρα - Μέτσοβο

Διήμερη εκδρομή Μετέωρα - Μέτσοβο

Επίσκεψη στο Noesis

Επίσκεψη στο Noesis


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (αλλοδαπών ή σχετικές με αλλοδαπούς που ζουν στη Θεσσαλονίκη) • Σύλλογος Αλβανών Μεταναστών “Μητέρα Τερέζα” * • Σύλλογος Αλβανών * • Σύλλογος Γεωργιανών Νομού Θεσσαλονίκης “Ιβέρια” * • Σύλλογος Νιγηριανών * • Σύλλογος Κονγκολέζων * • Παναφρικανικός Σύνδεσμος Β. Ελλάδας * • Ένωση Φίλων της Ρουμανίας * • Δίκτυο Γυναικών Μεταναστριών Βορείου Ελλάδας (Κέντρο Εργάνη) * • Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία (στέκι Μεταναστών-κοινωνικό έργο) * • Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων “Άρσις” * • Ελληνοαραβικό Πολιτιστικό και Μορφωτικό Κέντρο

Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλη του Συνδέσμου μας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.smg.auth.gr

Ζαν Μαρί Λουμφουανκέντα, T: 6946 014370, E: updowngr@hotmail.com Ανανία Ιλιάνα & Μιχάλης, T: 6972 302288, www2.webng.com/eufr www.ergani.gr Φιλίππου 51 , T: 2310 241015 / 6947 714113 www.socialcenter.gr Πτολεμαίων 35 & Συγγρού, T: 2310 526150 / 2310 522813 www.arsis.gr / E: infothes@arsis.gr Ηρώδου του Αττικού 6 - Λαδάδικα, Τ: 2310 514858

• Ένωση Ρωσόφωνων φοιτητών

Μαρία Σκιντίνα , T: 6938 703637

• The Greek - Swedish Club

Η έκδοση του περιοδικού του Σχολείου, του οποίου γίνονται αποδέκτες όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του Συνδέσμου Αποφοίτων του Σ.Ν.Ε.Γ., αλλά και η εισαγωγή ξεχωριστού ιστοτόπου (link) στην ιστοσελίδα μας, αποτελούν σημαντικές πηγές ανταπόκρισης των αποφοίτων σπουδαστών στο κάλεσμά μας για διατήρηση της επαφής τους με το Σχολείο. Σήμερα ο Σύλλογός μας αριθμεί 123 μέλη από διαφορετικές χώρες και κουλτούρες, αλλά προσδοκούμε αύξηση του αριθμού αυτού με τη δική σας βοήθεια και με τη στήριξη της Πρυτανείας του Α.Π.Θ.

Uba Zabo, T: 2310 241516

Πλατεία Σιντριβανίου 4 , T: 2310 233362 www.communityvoice.gr / E: thess@communityvoice.gr

• Κέντρο Πολιτισμού Federico Garcia Lorca

Ιωάννα Δουλιάκα, διοικητικό προσωπικό ΣΝΕΓ

Δημήτρης Κεβλισβίλι T: 6945 639509 E: dito07@mail.com Femi Akintayo T: 6946 250540 E: femiakint@yahoo.com

• Thessaloniki Community Voice • Mέριμνα Ποντίων Κυριών

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Σ.Ν.Ε.Γ.

Valbona Hyftuna, T: 6932 855699 / 2310 526150 Μιμόζα Ντάκο, T: 6945 273035 / F: 2310 556350 E: mimozadako@msn.com

• ΤOWER (Thessaloniki Organisation for Women’s Employment and Recources) • Ι.W.O.G International Womens Organization of Greece • Womens Network Helpline • The A21 Campaign (human trafficking) • Αρμένικη νεολαία Ελλάδος

Βασ.Όλγας 107, T: 2310 814403 / 2310 830665 Αλ. Σβώλου 18, T: 2310 288289 Monica Soffronow, T: 23920 24515 T: 6979 113063 www.tower4women.gr iwogth-ess@yahoo.com T: 6973 753959 www.thea21campaign.org www.ayf.gr

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ • Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ)

T: 2310 992643, 992621 Υγειονομική Υπηρεσία κάτω Φοιτητικής Λέσχης Α.Π.Θ.

• Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής Α.Π.Θ. Υπόγειο κτιρίου Διοίκησης,

T: 2310.99.5386, F: 2310.99.5360 spc.web.auth.gr / E: socialcom@ad.auth.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ • The Anglican Chaplaincy of Thessaloniki • The Roman Catholic Church • Αρμενική Εκκλησία Θεσ/νίκης • Εβραϊκή Συναγωγή, Κοινοτικά Γραφεία, Ραββινεία, Κοινοτικό Κέντρο: *οι παραπάνω διευθύνσεις μας δόθηκαν από την Οργάνωση “Άρσις”

Παλαιών Πατρών Γερμανού 13, T: 2310 426756 / 2310 256002 Φράγκων 19, T: 2310 539550 Διαλέττη 4, T: 2310 275352 / F: 2310 263761 Τσιμισκή 24, T: 270.256, 221.124, 272.840, 277.803 E: jct1@compulink.gr.Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.