Page 6

INHOUD

COLOFON Sneek=Meer magazine 2019/2020 is een uitgave van Ying Media B.V. i.s.m. Stichting Sneek Promotion.

8

20

UITGEVERIJ Ying Media B.V. Zwarteweg 4 8603 AA Sneek Tel. 0515 745005 E. info@yingmedia.nl

BLADMANAGEMENT Marianne Bouwman - Ying Media Petra Miedema - Sneek Promotion

VORMGEVING

12

Frans van Dam - Quod media

REDACTIE Petra Miedema, Kirsten van Loon,

26

FOTOGRAFIE Sneek Promotion, Jan Douwe Gorter Fotografie, Eize Wiersma, Richard de Jonge

ADVERTENTIES Ying Mellema Mieke Alferink Marianne Bouwman

Voorwoord Burgemeester

STAD SNEEK Sneek barstensvol hotspots

De uitgevers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van gegevens in deze gids. De uitgevers achten zich slechts gehouden tot verbetering in de eerstvolgende editie. Aan de inhoud van deze gids kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfi lm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.

WWW.SNEEK.NL

3

Historisch Sneek  MUST SEE! Markante gebouwen  Shoppen in Sneek  Sfeervol genieten in Sneek  Sneek Swingt  Praktische adressen  Plattegrond 

6

8 12 16 20 52 59 78 82

Profile for SneekIsMeer

Sneek = Meer Magazine 2019  

Het Sneek = Meer Magazine is het toeristisch inspiratiemagazine voor Sneek en omstreken. In dit Sneek Magazine komen onderwerpen aan bod zoa...

Sneek = Meer Magazine 2019  

Het Sneek = Meer Magazine is het toeristisch inspiratiemagazine voor Sneek en omstreken. In dit Sneek Magazine komen onderwerpen aan bod zoa...

Advertisement