SNDSMag 2010|1

Page 16

PATRICK ZIMMERMANN, 22 ÅR Patrick Zimmermann er født i Ishøj og blev i 2004 udlært som maler. Der var problemer derhjemme, og forældrene smed ham ud, da de mente, at han var gammel nok til at klare sig selv. Patrick boede rundt om hos nogle kammerater og kom senere på et forsorgshjem, hvor han boede et år og fandt en kæreste. Nu bor han på Kirkens Korshærs herberg i Hillerødgade i København, er hashmisbruger og synes, at det er svært at komme videre med sit liv. Foto: Helga C. Theilgaard

Ny fotobog om udsatte

Fotografiske modsætninger ■ Filter

er et magasin for fotografi anskuet historisk, dokumentarisk og eksperimentelt. I det aktuelle nummer – det fjerde i rækken – arbejdes ud fra temaet ”forsvindinger”. Et begreb, der umiddelbart kan opleves som en modsætning til fotografi som dokumenterende medie, men som i denne sammenhæng fungerer som en øjenåbner på flere niveauer. Via ni portfolios – eller enkeltpræsentationer – vises eksempler på, hvordan foto som kunstnerisk medie kan indgå i bevidst personlige udtryk. Eksemplerne er vedkommende på grund af deres indbyrdes forskellighed og tidsmæssige forankring. Fra den ældste (født 1927), til den yngste (født 1978) fornemmes et fornemt og inciterende spring i visuelle observationsposter. Dertil kommer seks artikler, hvori begrebet ”forsvindinger” yderligere perspektiveres. Med referencer til den kemiske forsvinden, den historiske manipulation og den digitale udgrænsning er de med til at indkredse foranderlige genrer inden for fotografi med medie. Teksthæfte på engelsk medfølger. –LiT

I januar og februar har man kunnet se fotoudstillingen “De Rodløse” på Kgs. Nytorv i København. Jørgen Høg jorgen.hog@datagraf.dk

SNDSMagazine 2010|1

■ Bag

16

de 30 nærgående billeder af danske hjemløse står fotografen Helga Theilgaard, der med de tankevækkende portrætter ønsker at sætte fokus på hjemløses liv og vilkår, og nu foreligger portrætterne også i bogform. ”Jeg har altid haft en grundlæggende undren eller nysgerrighed over, hvad det er for mennesker, der lever på gaden. Jeg tror, vi er mange, der kender følelsen af, at man egentlig ikke bryder sig om at se hjemløse i gadebilledet Helga C. og får lyst til at gå over på det Theilgaard: andet fortov. De hjemløse er De Rodløse udstødte, og derfor satte jeg 72 sider, mig for at gøre afstanden til de stort format, hjemløse mindre ved at sætte illustreret. Pris: DKK 198,00 ansigter på og fortælle deres forlagetajour.dk historier,” fortæller Helga C. Theilgaard, der i vinteren 2008 opholdt sig blandt hjemløse, og inviterede dem ind i sit studie for at fotografere dem og høre deres historie.

Fakta om hjemløse ■ I Danmark er der hele tiden cirka 5000 hjemløse ifølge en opgørelse fra efteråret 2009 fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Henover et år berøres 15.000 mennesker af hjemløshed og det tal har været uændret i flere år. ■ Der er flest unge og midaldrende blandt de hjemløse - kun fem procent er over 60 år. ■ Langt de fleste (78 procent) er mænd ■ De hjemløse er på alle måder en udsat gruppe: 70 procent af de hjemløse har misbrugsproblemer og 37 procent lider af psykiske sygdomme. ■ Der kommer stadig nye hjemløse til, men 1⁄4 af de hjemløse i undersøgelsen har været hjemløse i mere end 2 år. Kilde: Lars Benjaminsen: Hjemløshed i Danmark 2009. National kortlægning. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Udstillingen ”De Rodløse” kan efter København ses i følgende byer: Esbjerg, Phototek Esbjerg d. 4/3-27/4-2010 Århus, Store Torv d. 28/4-31/5-2010 Aalborg, John F. Kennedys Plads d. 1/6-30/6-2010 Odense, Platanpladsen d. 1/7-1/8-2010

Filter for fotografi #4 124 sider, DKK 90,filterforfotografi.net

Masterclasses ■ The

participants in the 16th Joop Swart Masterclass (among them Mads Nissen, see pages 12-15) all brought with them a photo essay they had prepared on the 2009 theme, Touch. An edit of these essays has been put together in an impressive hardcover photo-book, entitled Touch, which gives the full context of each story, and also lets you in on each photographer’s ideas and approach to the project. You can buy Touch on its own, or as a set together with two previous Joop Swart Masterclass books, Balance (2008) and Fragile (2007). –pryds Touch 96 pages, € 15.00 Touch, Balance & Fragile Special offer € 30.00 worldpressphoto.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.