Page 1

PREPARE YOURSELF

FOR THE MOST

IMPORTANT

DESIGN COMPETITION IN SCANDINAVIA

FOR ONLINE AND PRINT MEDIA The Best of Scandinavian News Design is arranged by the Society for News Design Scandinavia in cooperation with:

Danske dagblades Forening, Tidningsutgivarna, Mediebedriftenes Landsforening, and Tidningarnas Fรถrbund

www.snds.org/best


INDHOLD

2. 3-4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Konkurrenceregler / Indleveringsfrist / Bedømmelse / Vinderne Kategorier PRINT Kategorier ONLINE Konkurrenceafgift Klargøring / Pakning Deltagerblanket Betalingsblanket PRINT Betalingsblanket ONLINE Kategorikuponer

REGLERNE Konkurrenceregler: Konkurrencen er åben for nordiske medier, som udgives fra én til syv dage om ugen, og som er medlemmer af enten en af de fire udgiverforeninger eller SNDS. Medierne skal være publiceret i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010. Konkurrencen omfatter også mediernes net-udgivelser. En særlig jury bedømmer net-udgivelserne. Det er udelukkende hele sider, der kan indsendes, og det er hele sider, som bedømmes, også i kategorien visuel kommunikation. Fotokopier og/eller PDF-filer af sider bliver ikke godkendt i konkurrencen. Der er ikke lagt begrænsning på, hvor mange bidrag, der kan sendes ind. Medierne må sende så mange bidrag, de ønsker. Enkeltpersoner kan ikke indsende materiale til bedømmelse i konkurrencen.

Materialet sendes til SNDS c/o Morgenavisen Jyllands-Posten Grøndalsvej 3, DK-8260 Viby J. Danmark

Indleveringsfrist – PRINT Aviser/sider som skal deltage i konkurrencen i printkategorierne skal sendes i brev/pakke, som er komiteen i hænde senest den 26. januar 2011.

Vinderne: Juryen uddeler guld-, sølv- og bronzediplomer samt diplom for hædrende omtale. Juryen kan også udpege ”Årets bedste design”, som tildeles en særlig belønning. Desuden kan uddeles en “AHA”-pris for en særdeles veludført design-detalje. Umiddelbart efter, at juryen har afsluttet bedømmelsen, får medier, der er blandt vinderne, meddelelse om, at de er tildelt en pris, men ikke hvilken. Prisuddelingen finder sted i forbindelse med SNDS-konferencen i maj 2011 i Stockholm i Sverige.

Indleveringsfrist – ONLINE Tilmelding kan ske direkte på www.snds.org/bestofonline senest den 22. januar 2011. Evt. passwords gældende for perioden 26. januar - 28. februar 2011 skal oplyses.

Forsendelsen skal tydeligt mærkes Best of Scandinavian News Design 2011. Bedømmelse: Det indsendte materiale bliver bedømt af en jury bestående af fire medlemmer udpeget af udgiverforeningerne i Norge, Sverige, Finland og Danmark og fire – en fra hvert land – udpeget af SNDS. Net-udgivelserne bedømmes af en særlig jury, som specielt har kendskab til net-udgivelser. Denne jury består af ét medlem udpeget af Mediebedrifternes Landsforening, Norge og ét af Tidningarnas Förbund, Finland. Et svensk og et dansk medlem udpeges af SNDS.

side 2 Best of Scandinavian News Design 2011


KATEGORIER PRINT

1 DESIGN Indsend et eksemplar af den nye avis/ den nye sektion/det nye magasin fra tre dage efter eget valg.

4 NYHEDSSIDER Indsend indvendige internationale og nationale nyhedssider samt sider med nyhedsreportager eller nyhedsfeatures.

Hele avisen (Alle avis- og magasinformater)

Forberedte nyhedssider (Sider som er planlagt og layoutet før udgivelsesdagen, f. eks. sider som omhandler parlamentsåbning, finanslov og valg)

1Aa 12.000 og derunder 1Ab 12.001-40.000 1Ac 40.001 og derover Sektion (f.eks. featuresektion, erhvervssektion eller sportssektion) (Alle avis- og magasinformater) 1Ba 12.000 og derunder 1Bb 12.001-40.000 1Bc 40.001 og derover

2 REDESIGN Indsend et eksemplar af avisen/sektionen/magasinet fra hver af de sidste tre udgivelsesdage før redesignet og tre eksemplarer fra perioden efter. Kort beskrivelse af redesignet skal vedlægges. Hele avisen (Alle avis- og magasinformater) 2Aa 12.000 og derunder 2Ab 12.001-40.000 2Ac 40.001 og derover Sektion (f.eks. featuresektion, erhvervssektion eller sportssektion) Fuldformat 2Ba 12.000 og derunder 2Bb 12.001-40.000 2Bc 40.001 og derover

side 3 Best of Scandinavian News Design 2011

Andre nyhedssider (såkaldte telegramsider, som er lavet i løbet af det sidste døgn før udgivelsen, gerne sider, som indeholder annoncer) Enkeltsider: 4Aa 12.000 og derunder 4Ab 12.001-40.000 4Ac 40.001 og derover Flere fortløbende sider: 4Ba 12.000 og derunder 4Bb 12.001-40.000 4Bc 40.001 og derover

5 LOKALSIDER Indsend indvendige lokale nyhedssider, som bl.a. indeholder meddelelser om tid og sted, politinyheder, kommunale nyheder, og som kan rumme annoncer. 5Aa 12.000 og derunder 5Ab 12.001-40.000 5Ac 40.001 og derover

6 SPORTSSIDER Indsend forsider/sportssektion og indvendige sider med sportsnyheder, -reportager og -features.

3 FORSIDER/FØRSTESIDER Indsend forsider (ikke sektionsforsider). Alle avis- og magasinformater

Enkeltsider 6Aa 12.000 og derunder 6Ab 12.001-40.000 6Ac 40.001 og derover

3Aa 12.000 og derunder 3Ab 12.001-40.000 3Ac 40.001 og derove

Flere fortløbende sider 6Ba 12.000 og derunder 6Bb 12.001-40.000 6Bc 40.001 og derover


KATEGORIER PRINT (fortsat)

7 FEATURESIDER Indsend featuresider, hvor artiklerne løber over én eller flere sider. Hele avissiden/siderne skal sendes ind.

10 MAGASINER Til denne klasse kan indsendes magasinforsider, artikler eller artikelserier.

Enkeltsider Alle avis- og magasinformater 7Aa 12.000 og derunder 7Ab 12.001-40.000 7Ac 40.001 og derover

Forsider 10Aa 12.000 og derunder 10Ab 12.001-40.000 10Ac 40.001 og derover

Flere fortløbende sider 7Ba 12.000 og derunder 7Bb 12.001-40.000 7Bc 40.001 og derover

8 BILAGSFORSIDER/SEKTIONSFORSIDER (Dog ikke sportsforsider og magasinforsider). Indsend førstesider fra daglige, ugentlige eller lejlighedsvise bilag/sektioner: Alle avis- og magasinformater 8Aa 12.000 og derunder 8Ab 12.001-40.000 8Ac 40.001 og derover

9 VISUEL KOMMUNIKATION I denne kategori kan deltage sider med: – fotoreportager (billederne skal optage mindst 66 pct. af formatet), – sort/hvid eller firefarvet nyhedsgrafik eller visualiseringer, – illustrationer eller – en kombination af fotos, grafik og illustrationer. Det skal understreges, at det ikke blot er billederne, grafikken eller illustrationerne, der bedømmes. Det er helheden, altså hele siden, som vurderes, og der lægges vægt på, at de illustrative elementer fungerer godt sammen med rubrikker og tekst.

side 4 Best of Scandinavian News Design 2011

Artikler eller artikelserier 10Ba 12.000 og derunder 10Bb 12.001-40.000 10Bc 40.001 og derover

11 ÅBEN KLASSE Her kan indsendes sider eller udgivelser, som ikke passer ind i nogle af de før nævnte klasser. Alle avis- og magasinsider Enkeltsider 11Aa 12.000 og derunder 11Ab 12.001-40.000 11Ac 40.001 og derover Fortløbende sider 11Ba 12.000 og derunder 11Bb 12.001-40.000 11Bc 40.001 og derover

Enkeltsider Alle avis- og magasinformater 9Aa 12.000 og derunder 9Ab 12.001-40.000 9Ac 40.001 og derover Flere fortløbende sider 9Ba 12.000 og derunder 9Bb 12.001-40.000 9Bc 40.001 og derover


KATEGORIER ONLINE

W WEBDESIGN Send information, password, in order to let the four judges evaluate the entries in the period January 31th - February 28th. The judges are netsite-experts. They are appointed by NAL, TF and SNDS. Criteria The websites are judged according to how well these four criteria are being used in the specific category: – Visual design – Interactivity – Usability & structure – Journalism / editing. W1 Best Front Page W2 Best Section Page W3 Best Article Page W4 Best Theme (feature, story, subsite or page) W5 Best Application (e.g. web-tv, maps, community etc.) W6 Best Mobile Site W7 Best Overall Site Design (based on media-brand) W8 Open Class (anything not fitting in other categories)

side 5 Best of Scandinavian News Design 2011


KONKURRENCEAFGIFT

Der betales en afgift pr. enhed, som sendes til bedømmelse.

Print

Online

Kategori 1 Design Kategori 2 Redesign Aa Oplag på 12.000 og derunder . . DKK 1.500 Ab 12.001-40.000 . . . . . . . . . . DKK 2.000 Ac 40.001 og derover . . . . . . . . . DKK 3.000

Kategori W1 Best Front Page Kategori W2 Best Section Page Kategori W3 Best Article page Kategori W5 Best Application Kategori W8 Open Class . . . . . . . DKK 600

Kategori 3-11 Forsider, Nyhedssider, Lokalsider, Sportssider, Featuresider, Sektionsforsider, Visuel Kommunikation, Magasiner, Åben Klasse Enkeltsider og forsider Aa Oplag på 12.000 og derunder . . . DKK 250 Ab 12.001-40.000 . . . . . . . . . . . DKK 350 Ac 40.001 og derover . . . . . . . . . . DKK 450

Kategori W4 Best Theme . . . . . . . . . . . . . . . . DKK 800 Kategori W6 Best Mobile Site . . . . . . . . . . . . . DKK 800 Kategori W7 Best Overall Site Design. . . . . . . . DKK 2.750

Kategori 4, 6, 7, 9, 10 og 11 Nyhedssider, Sportssider, Featuresider, Visuel Kommunikation, Magasiner, Åben Klasse Artikler over flere sider Ba Oplag på 12.000 og derunder . . . DKK 300 Bb 12.001-40.000 . . . . . . . . . . . DKK 400 Bc 40.001 og derover. . . . . . . . . . DKK 500

Tilmeldingsblanketter findes på side 9-10 og kan desuden hentes på http://www.snds.org/best

side 6 Best of Scandinavian News Design 2011


KLARGØRING / PAKNING

DELTAGERBLANKET På bagsiden af samtlige indsendte emner skal der i øverste venstre hjørne være klæbet en maskinskreven deltagerblanket. Der skal også udfyldes en blanket for netaviser. Blanketten findes på side 7. Kopier blanketten og fastgør den med tape, som vist herunder, på avisen/siderne, der indsendes.

1. Hele aviser/sektioner Kun kategori 1. Fastgør deltagerblanketten på bagsiden af hver avis/ sektion.

TAPE

PAKNING

KATEGORI-KUPON

A. Hver kategori skal pakkes i egen konvolut. Undgå at folde siderne (af hensyn til udstilling af vindersider). Forsyn konvolutten med kategorikupon i nederste højre hjørne. Konvolutterne lægges i nummerrækkefølge, før de pakkes til forsendelse. Også for netkategorien skal der være en kuvert med udfyldt kategorikupon. BETALINGSBLANKET

2. Enkeltsider og fortløbende sider Fastgør deltagerblanketten på bagsiden i øverste venstre hjørne. TAPE

BAGSIDE

BAG

E SID

BA

GS

ID

E

BAG

E SID

3. Flere fortløbende sider Fastgør deltagerblanketten i øverste venstre hjørne af sidste side. Læg siderne i udgivelsesrækkefølge og tape dem sammen på bagsiden. Derefter foldes siderne som en harmonika.

B. Der skal fastgøres et betalingsskema i øverste venstre hjørne på den forreste kategorikonvolut. På skemaet skal med kryds anføres, hvorvidt betaling sker ved overførsel af beløbet til: Danske Bank Rådhuspladsen 3 DK-8000 Århus C Registreringsnummer: 4620 Konto: 4813 068125 S.w.i.f.t adresse: DABADKKK IBAN: DK10 3000 4813068125 eller ved check, som da skal vedlægges. Evt. check trækkes på dansk bank og den skal udstedes til: SNDS Design 2010 Grøndalsvej 3 DK-8260 Viby J. C. Sendes flere end én pakke skal det markeres på forsiden. Skriv “Pakke x af x pakker”.

side 7 Best of Scandinavian News Design 2011


DELTAGERBLANKET

Blanketten kan printes og udfyldes, eller udfyldes i pdf-formularen og derefter printes. Blanketten skal fastgøres på bagsiden af hvert emne, som sendes til konkurrencen. Teksten må være maskinskrevet eller skrevet med blokbogstaver. Det er vigtigt, at alle felter udfyldes korrekt. Det er også vigtigt, at der opgives de rette navne og

titler på dem, der har lavet siden/siderne. Diplomer vil ikke kunne ændres. SNDS forbeholder sig ret til at bruge indsendte sider i publikationer og til video, CD-ROM eller diasserie om avisdesign. Indsendt materiale returneres ikke.

✄ Kategori (nummer/bogstav/kategorititel): Avisens / Mediets navn: Hovedartiklens rubrik: Navn og titel på dem som har lavet siden (skal udfyldes):

Website: Evt. password til website:

Oplag hverdage:

Oplag søndage:

❐ Morgenavis

❐ Formiddagsavis

❐ Eftermiddagsavis

❐ Udkommer hver dag

❐ Udkommer kun hverdage

❐ Udkommer antal gange pr. uge:

Deltagerblanket

Best of Scandinavian News Design 2011

side 8 Best of Scandinavian News Design 2011


BETALINGSBLANKET PRINT

Brug kun én betalingsblanket for alle PRINT-bidrag, og én for alle ONLINE-bidrag.

Blanketten fæstes med tape i øverste venstre hjørne af den øverste konvolut. Anfør om betaling sker ved bankoverfør-

sel eller med check. Betales med check skal denne også placeres ved betalingsblanketten.

✄ Avisens / Mediets navn: Adresse:

Postnr.

By:

Land

Ansvarlig indsender: E-mail: Telefon:

Fax:

Website: Oplag hverdage:

Oplag søndage:

Deltagergebyr: Kategori Antal Beløb i alt Kategori 1 . . . . . . . . . . . . . .____ stk design à DKK 1.500, 2.000 eller 3.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . DKK __________________ Kategori 2 . . . . . . . . . . . . . .____ stk redesign à DKK 1.500, 2.000 eller 3.000 . . . . . . . . . . . . . . . . DKK __________________ Kategori 3 . . . . . . . . . . . . . .____ stk forsider à DKK 250, 350 eller 450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DKK __________________ Kategori 4A . . . . . . . . . . . .____ stk nyhedssider à DKK 250, 350 eller 450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . DKK __________________ Kategori 4B . . . . . . . . . . . .____ stk nyhedssider à DKK 300, 400 eller 500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . DKK __________________ Kategori 5 . . . . . . . . . . . . . .____ stk lokalsider à DKK 250, 350 eller 450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DKK __________________ Kategori 6A . . . . . . . . . . . .____ stk sportssider à DKK 250, 350 eller 450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DKK __________________ Kategori 6B . . . . . . . . . . . .____ stk sportssider à DKK 300, 400 eller 500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DKK __________________ Kategori 7A . . . . . . . . . . . .____ stk featuresider (enkelt) à DKK 250, 350 eller 450 . . . . . . . . . . . DKK __________________ Kategori 7B . . . . . . . . . . . .____ stk featuresider (fortløb.) à DKK 300, 400 eller 500 . . . . . . . . . . DKK __________________ Kategori 8 . . . . . . . . . . . . . .____ stk sektionsforsider à DKK 250, 350 eller 450 . . . . . . . . . . . . . . . DKK __________________ Kategori 9A . . . . . . . . . . . .____ stk visuel komm. (enkelt) à DKK 250, 350 eller 450 . . . . . . . . . . DKK __________________ Kategori 9B . . . . . . . . . . . .____ stk visuel komm. (fortløb.) à DKK 300, 400 eller 500 . . . . . . . . . DKK __________________ Kategori 10A . . . . . . . . . . .____ stk magasinforsider à DKK 250, 350 eller 450 . . . . . . . . . . . . . . DKK __________________ Kategori 10B . . . . . . . . . . .____ stk magasinartikelsider à DKK 300, 400 eller 500 . . . . . . . . . . . DKK __________________ Kategori 11A . . . . . . . . . . .____ stk åben klasse (enkelt) à DKK 250, 350 eller 450 . . . . . . . . . . . DKK __________________ Kategori 11B . . . . . . . . . . .____ stk åben klasse (fortløb.) à DKK 300, 400 eller 500 . . . . . . . . . . DKK __________________ I ALT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DKK __________________ VIGTIGT Betalingsform (skal udfyldes):

❐ Bankoverførsel

❐ Check vedlagt: Udstedt til til SNDS 2011 i danske kroner

Betalingsblanket PRINT

Best of Scandinavian News Design 2011

side 9 Best of Scandinavian News Design 2011


BETALINGSBLANKET ONLINE

Brug kun én betalingsblanket for alle PRINT-bidrag, og én for alle ONLINE-bidrag.

Blanketten fæstes med tape i øverste venstre hjørne af den øverste konvolut. Anfør om betaling sker ved bankoverfør-

sel eller med check. Betales med check skal denne også placeres ved betalingsblanketten.

✄ Avisens / Mediets navn: Adresse:

Postnr.

By:

Land

Ansvarlig indsender: E-mail: Telefon:

Fax:

Website: Oplag hverdage:

Oplag søndage:

Deltagergebyr: Kategori Antal Beløb i alt Kategori W1 . . . . . . . . . . . .____ stk Best Front Page à DKK 600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DKK __________________ Kategori W2 . . . . . . . . . . . .____ stk Best Section Page à DKK 600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DKK __________________ Kategori W3 . . . . . . . . . . . .____ stk Best Article Page à DKK 600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DKK __________________ Kategori W4 . . . . . . . . . . . .____ stk Best Theme à DKK 800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DKK __________________ Kategori W5 . . . . . . . . . . . .____ stk Application à DKK 600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DKK __________________ Kategori W6 . . . . . . . . . . . .____ stk Best Mobile Site à DKK 800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DKK __________________ Kategori W7 . . . . . . . . . . . .____ stk Best Overall Site Design à DKK 2.750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DKK __________________ Kategori W8 . . . . . . . . . . . .____ stk Open Class à DKK 600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DKK __________________ I ALT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DKK __________________ VIGTIGT Betalingsform (skal udfyldes):

❐ Bankoverførsel

❐ Check vedlagt: Udstedt til til SNDS 2011 i danske kroner

Betalingsblanket PRINT

Best of Scandinavian News Design 2010

side 10 Best of Scandinavian News Design 2011


KATEGORIKUPONER

Disse kuponer placeres i nederste højre hjørne på konvolutterne, der indeholder de enkelte kategorier.

side 11 Best of Scandinavian News Design 2011

Husk at anføre hvor mange sider, der er (fortløbende sider tæller kun for én).

1 2 3 4 5 6 Aa Ab Ac

Aa Ab Ac

Aa Ab Ac

Ba Bb Bc

Ba Bb Bc

I alt ____

I alt ____

Aa Ab Ac

Aa Ab Ac

Aa Ab Ac

Ba Bb Bc

I alt ____

Ba Bb Bc

I alt ____

I alt ____

I alt ____

7 8 9 10 11 Aa Ab Ac

Aa Ab Ac

Ba Bb Bc

I alt ____

I alt ____

Aa Ab Ac

Aa Ab Ac

Aa Ab Ac

Ba Bb Bc

Ba Bb Bc

Ba Bb Bc

I alt ____

I alt ____

I alt ____

W W W W W W W W 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt ____

I alt ____

I alt ____

I alt ____

I alt ____

I alt ____

I alt ____

I alt ____

SNDS Best 2011 Form  

Rules and application forms for the Best of Scandinavian News Design 2011 competition. Deadline January 26, 2011.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you