Page 1

Ge誰ntegreerde proef

Sint-jozefsinstituut Handel en toerisme onderwijs zilverstraat 26 8000 Brugge

Hanne Snauwaert

6ha2 2012-2013


1


Ge誰ntegreerde proef

Sint-jozefsinstituut Handel en toerisme onderwijs Zilverstraat 26 8000 Brugge

Hanne Snauwaert 6ha2 2012-2013

2


1 Voorwoord Als laatstejaars student aan het Sint-Jozefsinstituut heb ik de opdracht gekregen een geïntegreerde proef te maken. Dit is nodig om mijn laatste jaar te volbrengen. Deze opdracht is bedoeld om onze vaardigheden en creativiteit te testen. En om na te gaan of we klaar zijn voor volgend jaar. Het eindwerk is gebaseerd op de opstarting van een minionderneming. Op die manier worden we klaargestoomd voor het echte bedrijfsleven. Via opdrachten zoals het opstellen van commerciële brieven in verschillende talen leer je de manier van werken van een bedrijf. De minionderneming waar ik deel van uitmaak, heet Bijou-écolier en is gespecialiseerd in juwelen. De onderneming heeft een goede winst geboekt dankzij de vele kansen die onze school biedt. Op 25 februari vertrokken we naar Tibro, een stadje in Zweden. Met het 6e handel. Dit was een zeer leerrijke ervaring. Zo ontdekten we onder andere een groot verschil in mentaliteit en manier van werken en leven. Onze schoolsystemen verschillen in vele opzichten onder andere op het vlak van vaste uurroosters, die kennen zij niet. De verkoop zelf vond plaats voor de ingang van een supermarkt, een ideale plek om de mensen te bereiken. Graag zou ik een plaats in dit eindwerk willen vrijmaken om enkele personen te bedanken. Al deze ervaringen zijn mede mogelijk gemaakt door de organisatie VLAJO en hun gedreven vertegenwoordigster mevrouw Mieke Kennis. Onze leercoach mevrouw Victoria Vandermeersch, meneer Decock, mevrouw Demeyer en mijn medeleerlingen. Ook alle andere vakleerkrachten die mij tijdens mijn school carrière hebben ondersteund en begeleid. Door dit initiatief ben ik al ingewijd in de wereld van ondernemen. Bedankt om uw kennis en ervaring te gebruiken om mijn schoolcarrière hopelijk tot een goed einde te brengen.

3


4


2

Inleiding

In het begin van vorig schooljaar startten we met het bedenken van een origineel concept voor de komende minionderneming. Het beste idee dat uit de bus kwam was Juwelen. Al snel vonden we een naam en Bijou-écolier was geboren. Met de minionderneming als centraal punt heb ik een geïntegreerde proef gemaakt. Andere deelopdrachten zijn in functie van de vakken Nederlands, Frans, bedrijfseconomie en informatica. Alle opdrachten zijn genummerd en staan in chronologische volgorde na elkaar. Als eerste opdracht heb ik een organogram van de verschillende functies binnen de mini gemaakt. Mijn eerste functie was Marketing. Ik heb onder andere enkele flyers ontworpen en de verkoop momenten verzorgdt. Als tweede deelopdracht voor het vak Nederlands en informatica heb ik een uitnodiging voor de aandeelhoudersvergadering ontworpen. De beste uitnodiging werd gekozen en verstuurd met de hulp van Mevrouw Debbaut. Elke persoon ontving daar een papieren aandeel, dit is de derde deelopdracht. Om de vierde opdracht te kunnen uitvoeren werd een website met behulp van een team uit IB gemaakt. Daar kon elke aandeelhouder zijn aan of afwezigheid bevestigen. Voor de zesde deelopdracht heb ik onderzocht via een marktonderzoek of er genoeg vraag naar de juwelen is. Dit alles voor het vak Nederlands. Als zevende opdracht heb ik een commerciële brief in het Frans gestuurd en tien producten voorgesteld uit het assortiment. Omdat de Zweden naar ons kwamen hebben we in november in groepjes van vier een ‘Travel guide’ gemaakt. Dit is een folder met informatie over België en Brugge. Uiteraard is dit voor het vak Engels en is dit de achtste deelopdracht. Het volgende bestond erin om een ‘campagne publicitaire’ voor het vak Frans te maken, met als doel de mensen warm te maken met een originele affiche en een promofilmpje. Voor de 11e deelopdracht kreeg ik een leerling uit Zweden toegewezen. Samen met Michiel hebben we gemaild met informatie over België en het schoolsysteem. Naar aanleiding van de functiewisseling voor het tweede trimester hebben we een sollicitatiebrief geschreven. Ook een curriculum vitae met een digitale appsite maken deel uit van de opdracht. Deze app is een originele , digitale voorstelling van je CV online. Zoals in het echte bedrijfsleven hebben we uiteraard elk een sollicitatiegesprek moeten doorstaan. Aan de hand van wat je vermeld had op je CV werden vragen gesteld door vier leerkrachten. De volgende opdracht is opgelegd door het vak bedrijfseconomie. Hierbij heb ik vijf verschillende verkoopfacturen opgesteld en in het journaal geboekt. Tijdens onze reis naar zweden heb ik voor het vak Frans een ‘Journal intime’ bijgehouden. Een Frans dagboek met telkens een beschrijving van de dagelijkse gebeurtenissen.

5


In de loop van maart is de oprichter van het bedrijf ‘ In The Pocket’ komen spreken over zijn ervaring met het opstarten van zijn onderneming. Hierover heb ik een verslag gemaakt met alle relevante zaken die hij gezegd heeft. Dit voor het vak Bedrijfseconomie. Ook deelopdracht 17 is opgelegd door hetzelfde vak. Met twee personen een jaarrekening analyseren in excel. Hiervoor gebruikten wij de jaarrekening van juwelier ‘Versato’. Voor het vak Engels heb ik een document gemaakt met meer uitleg over hoe je een onderneming opstart in het verenigd koninkrijk. En met een uitgewerkt voorbeeld. Vervolgens is opdracht 19 een klachtbrief gericht aan de leveranciers versturen in het Frans. De laatste opdracht staat in het teken van de tweede aandeelhoudersvergadering, die meteen ook de afsluiting van onze minionderneming is. Het bestond erin een originele flyer/ uitnodiging te maken. De beste flyer werd opnieuw verkozen en verstuurd. Verder zijn er twee doorlopende opdrachten verwerkt in de gip. Allereerst het logboek, dit is een lijst met elke aanpassing en opdracht die je doet voor je geïntegreerde proef en de minionderneming. Als tweede heb ik een verslag gemaakt van een vergadering binnen de minionderneming. Dankzij deze voorbereiding wordt een stap in de ondernemers wereld enorm vergemakkelijkt. Via de geïntegreerde proef kun je zien hoe we klaargestoomd worden om onze carrière verder te zetten. De verschillende opdrachten zoals het opstellen van de curriculum vitae in drie talen heb je nodig in je verder leven. Dankzij deze voorbereiding wordt een stap in de ondernemers wereld enorm vergemakkelijkt.

6


3 Inhoud 1

Voorwoord ...................................................................................................................................................... 3

2

Inleiding .......................................................................................................................................................... 5

4

Overzicht bijlagen ....................................................................................................................................... 8

5

Bibliografie .................................................................................................................................................... 9

6

Eigenlijke inhoud eindwerk ......................................................................................................................11 6.1

Organogram ..........................................................................................................................................11

6.2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering .................................................................................... 12

6.3

Afdrukken aandeel ............................................................................................................................ 12

6.4

Online registratie aandeelhoudersvergadering ....................................................................... 13

6.5

Website onderneming ...................................................................................................................... 15

6.6

Markt onderzoek: Enquête + analyse .......................................................................................... 17

6.7

Présenter l’assortiment de votre mini-entreprise ................................................................. 22

6.8

Travel guide ‘ The best of Belgium and Bruges’ ...................................................................... 28

6.9

Marketing mix ................................................................................................................................... 36

6.10 Une campagne publicitaire ............................................................................................................. 40 6.11

Email contact with Swedish students ........................................................................................ 40

6.12 Sollicitatiebrief en CV ..................................................................................................................... 41 6.13 Sollicitatie gesprek.......................................................................................................................... 42 6.14 Boekhoudkundige verwerking verkoop facturen ..................................................................... 43 6.15 Journal Intime .................................................................................................................................. 44 6.16 Ondernemer voor de klas ............................................................................................................... 53 6.17 Analyse van de jaarrekening ......................................................................................................... 54 6.18 Starting up a business in the UK ................................................................................................. 57 6.19 La plainte/ La commerce au téléphone ...................................................................................... 65 6.20 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2 ............................................................................... 65 6.21 Bedrijfsbezoeken ............................................................................................................................. 66 7

Conclusie ...................................................................................................................................................... 70

7


4 Overzicht bijlagen Bijlage 1: Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Bijlage 2: Afgenomen enquĂŤtes Bijlage 3: Lettre commercial (assortiment) Bijlage 4 : Affiche (campagne publicitaire) Bijlage 5 : CV (Nederlands, Frans, Engels) Bijlage 6: Verkoopfactuur Bijlage 7: Analyse jaarrekening Bijlage 8: Starting up a new business in the UK Bijlage 9: Lettre commercial (plainte) Bijlage 10: Logboek Bijlage 11 : Verslag bestuursvergadering

8


5 Bibliografie Bronvermelding boeken R. DEBBAUT, B. DUSSENBROEK, A. MOTTART EN J. VANDEKERCKHOVE. (2011).

Markant Nederlands 6 b-richting. Pelckmans nv. 252 pagina’s T.FLEERACKERS, K.IMPENS en V. VAN DE CRUYS. (2011). Handel zes, module zes sociale

zekerheid en verzekeringen, fiscaliteit en Human resources. Berchem: De boeck NV. 192 pagina’s T.FLEERACKERS, K.IMPENS en V. VAN DE CRUYS. (2011). Handel zes, module acht de

boekhouding als beleidsinstrument investeringsbeleid , financieel beleid. Berchem De boeck NV. 168 pagina’s VAN HAESENDONCK. (2009). Branché atelier 6 tso. Wommelgem Van in. 224 pagina’s P.KERR. (2008). Inside Out Upper Intermediate London. 120 pagina’s

9


Bronvermelding websites FACEBOOK, sociaal netwerk voor leverancier K-design. (sd). Opgeroepen op september 2012, van http://www.facebook.com

GOOGLE. wereldwijde zoekmachine Opgeroepen op september 2012, van http://www.google.be

HYPNOCHIC, leverancier. (sd). Opgeroepen op november 2012, van http://www.hypnochic.net

NBB, nationale bank van België. (sd). Opgeroepen op januari 2013, van http://www.nbb.be

VLAJO, organisatie miniondernemingen. (sd). Opgeroepen op september 2012, van http://www.vlajo.org

VERTALEN, vertaal site. (sd ). Opgeroepen op november 2012, van http://www.vertalen.nu

VISTAPRINT, gespecialiseerd in logo’s en ontwerpen. (sd) . Opgeroepen op september 2012, van

http://www.vistaprint.be

10


6 Eigenlijke inhoud eindwerk 6.1

Organogram September

Januari

11


6.2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Naar aanleiding van de aandeelhoudersvergadering hebben we een uitnodiging opgesteld. Er zijn enkele aanpassingen gebeurd in functie van de nieuwe technologie. Zo moesten de genodigden zich registreren met een persoonlijke code. Dit via de site van de miniondernemingen: www.mini.jozefienen.be. Naast de code bevat de uitnodiging ook een barcode. Op de aandeelhoudersvergadering werd elke aanwezige gevraagd om hun onderstaand strookje mee te brengen, waar de barcode opstaat. De barcode werd gescand en zo kregen we een beter overzicht van wie wel of geen papieren aandeel had ontvangen. Het volledige bestand vindt u terug in de sub map: aandeelhoudersvergadering. Een enkele uitnodiging vindt u terug in bijlage 1.

6.3

Afdrukken aandeel Elke aandeelhouder heeft recht op een certificaat. De opdracht was om de gegevens zo precies mogelijk op de lijntjes te zetten. Als eerste heb ik het certificaat in gescand, zo heb je een overzicht van waar alle gegevens precies moeten geplaatst worden. Hierna voeg je de verzendlijst met alle aandeelhoudersgegevens in. Met behulp van tekstvakken plaats je de samenvoegvelden zo correct mogelijk op de lijntjes. Om het perfecte resultaat te bekomen , druk je ĂŠĂŠn aandeel af op papier en bekijk je het resultaat. Het volledige bestand vindt u terug in de sub map: aandeelhoudersvergadering.

12


6.4

Online registratie aandeelhoudersvergadering Op de uitnodiging die elke aandeelhouder ontvangt, staat een code. Elke aandeelhouder heeft dus een persoonlijke code. Als je naar de volgende site surft: www.mini.jozefienen.be komt u op deze voorpagina terecht.

Hier kiest u voor de gewenste minionderneming.

Daarna vult u uw naam, familienaam en de persoonlijke code die u terug vind op de uitnodiging.

Nadien vinkt u het vakje aan die bij u van toepassing is.

13


Als de registratie gelukt is krijgt u het scherm die hiernaast te zien is.

14


6.5

Website onderneming Om de website op te bouwen, kregen we een team van IB toegewezen. Zij hebben samen met het team webdesign een mooie website samengesteld. We hebben ondervonden dat samenwerking heel belangrijk is. Het duurde namelijk een tijdje voor aleer de website volledig op punt stond. De website bevat onder andere ons logo en een banner. Ikzelf heb met behulp van Celine Bouttelgier de banner ontworpen. Hieronder vind u een screenshot van de website met banner. Op deze website kun je informatie vinden over de aandeelhoudersvergadering, ook een catalogus en een lijst met het team van Bijou-ĂŠcolier. Layout website:

Agenda:

15


Ons team:

16


6.6

Markt onderzoek: Enquête + analyse Enquête analyse Inleiding We hebben een enquête afgenomen om de vraag naar juwelen te observeren. Eén van de belangrijkste voorbereidingswerken voor je een onderneming start is kijken of er vraag is naar je product. Dit doe je het best met behulp van een enquête 1. Wat is uw geslacht? 7

19

We hebben 19 vrouwen geïnterviewd omdat ons doelpubliek hoofdzakelijk uit vrouwen bestaat. Zij zijn de belangrijkste potentiële klanten van onze minionderneming Bijou-écolier. Ook mannen kwamen in aanmerking voor onze bevraging. Zij vormen in onze enquête een minderheid van slechts 7 bevraagden. 1. Woont u in Brugge?

10

16

Een minderheid van 10 bevraagden woont in Brugge zelf tegenover 16 die van buiten Brugge in de stad komen winkelen. Brugge is immers een interessante centrumstad met ondermeer heel wat juwelenwinkels en boetiekjes.

17


2. Wat is uw leeftijd?

7 9

10

We hebben alle leeftijscategorieën van 0 tot 60 jaar geïnterviewd. 9 mensen waren tussen 020 jaar, 10 tussen 21-40 jaar en 7 tussen 41-60. Op dit manier krijgen we een vrij evenwichtig spectrum en een goed beeld van de samenstelling van de geïnterviewde groep mensen. 3. Draagt u graag juwelen?

7

19

De meeste geïnterviewden zeggen dat ze graag juwelen dragen. Dat konden we met eigen ogen vaststellen. Sommigen droegen meer dan één juweel. Een kleiner aantal draagt niet graag juwelen omdat ze het niet belangrijk vinden zich daarmee op te sieren.

18


4. Hoeveel bent u bereid maximaal uit te geven aan een juweel?

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

16

5 3 1 €10-15

1 €15-20

€20-25

€25-30

meer dan €30

De meeste personen zijn bereid meer dan 30 euro uit te geven voor de aankoop van juwelen. We hebben ongeveer evenveel mensen uit elke leeftijdscategorie geïnterviewd, het besluit is dat ze allemaal meer dan 30 euro willen uitgeven ongeacht de leeftijd.

5. Heeft u al problemen gehad bij de aankoop van juwelen?

4

22

De overgorte meerderheid was tevreden met de aangekochte juwelen. Slechts enkelen ondervonden kleine problemen zoals: sluiting van de ketting ging vlug stuk, oorbellen raakten vlug kapot en het zilver bleek niet echt te zijn. Hieruit blijkt dat juweliers over de algemeen betrouwbaar zijn maar dat je toch zelf goed moet uitkijken of je wel een kwaliteitsproduct koopt.

19


6. Heeft u een voorkeur voor merkjuwelen?

7

19

De meesten ondervraagden hebben geen voorkeur voor merkjuwelen. Zij vinden het belangrijker dat een juweel mooi en stijlvol is dan dat het een duur merkjuweel is. Sommigen hebben wel een voorkeur voor merkjuwelen, zoals: Guess, Six, Claires, Victoria, Michael kors, Swarovski,... Een goed juweel hoeft niet duur te zijn, het moet wel van goede kwaliteit en mooi design zijn. (zie vraag 10 op de enquĂŞte)

7. Waar in Brugge koopt u meestal uw juwelen? 3

4

19

De meeste mensen kopen hun juwelen in een juwelierszaak, die vinden ze het meest betrouwbaar wat kwaliteit en prijs betreft. Sommigen kopen ook juwelen op gelegenheidsstandjes en in het warenhuis. Als minionderneming moeten we ons het best als juwelierszaak presenteren en inrichten.

20


8. Hoeveel tijd besteedt u in een juwelenwinkel? (1:heel weinig 5:heel veel)

10 9 8 7 6 4

4

4

2

2 0 heel weinig

weinig

gewoon

veel

heel veel

Het kiezen en kopen van een juweel duurt meestal niet langer dan een uur. Een kleine minderheid blijft meer dan een uur in de winkel. Veel hangt daarbij af van de hulp en het goede advies van de winkelier. Sommigen weten al op voorhand wat ze precies willen kopen terwijl anderen nogal besluiteloos zijn of meer dan ĂŠĂŠn juweel op het oog hebben.

21


6.7

Présenter l’assortiment de votre mini-entreprise

Sint-jozefsinstituut 8000 Brugge

Collection Bijou-écolier

Le plus aimé... Date: 23 Octobre

22


1. Présentation de notre entreprise 2. Présenter la collection 3. Les coordonnés

23


PAGE 3

NUMÉRO (POUR ORDONNANCES): 0479/32 52 25 0479/32 52 25

Des boucles d’oreilles avec diamant

Ce sont des boucles avec un perle en 3D. La couleur est noire. C’est de marke K-design

PRIX: € 20 Des boucles d’oreilles signe en paix Les boucles d’oreilles avec des petits diaments. C’est de marke Fiell. C’est en signe de paix.

PRIX: € 20 Boucles d’oreilles noeud papillon Des petits boucles d’oreilles avec des diamants en argent . C’est de marke Fiell.

PRIX: € 20 Bracelet en or Un grand bracelet en or. Le brancelet est réglable. C’est de marke Fiell

PRIX: € 25

24


PAGE 4

NUMÉRO (POUR ORDONNANCES): 0479/32 52 25 0479/32 52 25

Boucles d’roreilles grandes anneaux en or Ce sont des boucles d’oreilles en or avec un crâne . C’est de marke FIell.

PRIX: € 25 Des boucles d’oreilles avec diaments Les boucles d’oreilles mais avec presse-agrumes avec des petits diaments. C’est de marke Fiell. C’est en signe de paix.

PRIX: € 20

Des boucles d’oreilles avec un signe en paix en fluo vert Petits boucles avec un diamant en argent . C’est du marke K-design.

PRIX: € 20 Des boucles d’oreilles avec un singe en paix en rose Des Petits boucles d’oreilles avec un diamant et un arc en roze. C’est de marke K-design

PRIX: € 20

25


PAGINA 5

NUMÉRO (POUR ORDONNANCES): 0479/32 52 25 0479/32 52 25

Un trio des bracelet en argent Des bracelets en or , argent et bronze. Il y a un petit hibou. C’est de marke Fiell

Bracelet en or Un grand bracelet en métallo en or. Le brancelet est réglable. C’est de marke Fiell

PRIX: € 25

26


Telefoon: (0494737892 E-mail: hanne_snauwaert@msn.com

Bijou-ĂŠcolier

27


6.8

Travel guide ‘ The best of Belgium and Bruges’

This document is a travel guide which include the most important cultural facilities of Belgium and more specific Bruges.

Gip-opdracht The best of Belgium and Bruges Loïc De Maeght HanneSnauwaert Laurence Roussel Aïtana Van Ooteghem

28


History of Belgium: Belgian revolution: Belgium is a little but strong country situated in the centre of Europe. Belgium hasn’t existed for a long time. Independence was declared in 1830, even though Belgium is quite young, it already has a rich history.

Belgian conquest of Congo: In the 19th century, Leopold II, who was the king of Belgium back then, started an expedition to the Congo basin. At first the Belgian government and parliament had no hand in the king's operations. Since Leopold II had been the first occupant of areas in Central Africa, he held a strong position at the Conference of Berlin in 1884.Two decades later control over Congo was handed to the Belgian state.

World Wars: Although the great powers forced Belgium to remain neutral when it became independent, it couldn't escape World War I and World War II. Belgium always is the battlefield, because we are situated in the centre of Europe. And our neighbours like to settle their disputes.

29


Political system of Belgium

General The political system of Belgium is based on a federal parliamentary democracy under a constitutional monarchy, with King Albert II as head of state. Under the political system of Belgium, the government is divided into the federal government, the regional governments and the community councils. In addition to this, there are three regional government areas in Belgium. Dutch speaking Flanders, French-speaking Wallonia and the bilingual capital, Brussels. There is also a German speaking part in Eastern Belgium. The federal parliament in Belgium consists of two chambers- the House of Representatives and the Senate or the upper house. The House of Representatives consists of 150 members and are elected for a maximum term of four years. The members are elected by popular vote based on proportional representation. The Senate consists of 40 members. The functions of the House of Representatives are taking the final decisions on laws, while the Senate is fundamentally an advisory chamber. The legislative elections are conducted every four years.

Main Political Parties There are four main political parties in Belgium which are:

•Liberal Party:

• Socialist Party:

• Christian Democratic and Flemish Party:

•Environment Groups:

The regional government:

30


Flemish government: The current Flemish Government, led by Prime Minister Peeters, reigned from 2009 to 2014. The future plan of the Flemish Government is that Flanders have to be a top region by 2020.

Structure Flemish government: The Flemish government consists of the Flemish Parliament, the Flemish Government and the Flemish administration, which is divided into thirteen policies. Each policy consists of a department, supplemented by autonomous agencies.

Working Flemish government: An effective government, which works efficiently and effectively, has an important added value for society. The Flemish government continues the procedures and improves regulation so that they can provide a quality service.

The Flemish Parliament: The Flemish Parliament is the assembly of representatives, who are elected by the citizens. The parliament approves the annual budget and monitors the working of the government.

Elections 2012: On Sunday, the 14th of October, local and provincial electionswhere held. That day, the inhabitants of the Flemish municipalities cast their vote for: • the municipal councils • the provincial councils

Economy of Belgium The basic of economy o

Belgium is a small country.

o

It doesn’t have many natural resources. 31


o

There is much export to other European countries.

o

Depends on of the well fear of the Europe countries.

Famous products in Belgium Chocolate o

It was invented in 1912, you could find it nowhere except in Belgium.

o

Big range off different sweets in all colours.

o

A famous brand is Côted’Or.

Lace o

you have two kinds,

o

lace from Bruges and lace from Brussels.

o

You can distinguish between them on base of techniques.

beer o

It’s a drink who’s typical Belgium.

o

First invented beers were: ‘Abby beer, ‘Geuzen’and white bears, until today they are the most popular

o

The oldest brewery of Belgium is situated in Flanders. Brewery Roman exists from 1545.

Of course everyone knows that Belgium is known for his beer, but also for its chocolate and French fries. A fun fact is that the French fries are actually Belgian fries. Because those fries were actually invented by Belgians.

32


Shopping The most famous places to shop with many different stores are in the big cities. o

Antwerp there you have the ‘Meir’

o

Brussels you have the ‘Nieuwstraat’

o

Bruges you have the ‘Noordzandstraat’ and the ‘Steenstraat’.

o

Ostend you have the ‘Kapellestraat’

In Antwerp you also have famous designers, they make designs for celebrities known all over the world.

Culture of Belgium: Language: The three official languages are Dutch, French and German. But Belgium is now a days a multicultural country, so most Belgians are bilingual. A lot of Italians immigrated between 1919 and 1925 to Belgium, that why Italian is the most spoken unofficial language in Belgium.

Population: The population of our little but charming country is 10,4 million. The capital already has approximately a population of 1,1 million.

Music: Belgium is also known for organizing the best festivals in the World. Teams of hundreds of people get together to work on one festival. The most known festivals are Pukkelpop, Rock Werchter and I Love Techno.

33


The best of Belgium and Bruges’ Sint-Jozefsinstitute: We are students of Sint-Jozefsinstitute. It’s a school which is located in the centre of Bruges. Our school has a very good reputation in Bruges and the nearby cities. We are specialised in commerce and tourism, so most of our students follow one of these directions. Sint-Jozefsinstitute is established in 1832, it was established by holy sisters, in the beginning therewere only girls admitted. Our school has the reputation to prepare their students very well for the or for school, university.

The school system: School levels are split into 3 levels : ASO, TSO and BSO. ASO is a offices general education difficult level, it’s a very widespread direction with the accent on theory. The technical direction is a less difficult direction, with the accent on the practical side. BSO is ideal for pupils who are less able to study or who are not very motivated to study long time. The focus of this direction is on the practice of a handicraft in order to lead to excellent Craftsmanship. In our school we have both TSO and BSO, you follow an education of six years and if you want you can choose for a 7th year which makes your diploma a bit more specialised.

Bruges and specialities: Bruges is very touristic, there are many historical buildings such as the belfry, churches and famous museums like the ‘Gruuthuse museum’, the city gives you an historical feeling when you walk through it. Next to this interesting items, Bruges also has many ‘culinary’ specialities like chocolate, mussels with French fries and delicious beer. Every day is a holiday in Bruges, you can spend your time in many different ways. You can walk through the city or you can go shopping. If you and your family are hungry then it’s the ideal moment to eat a delicious ice cream in the ‘Da Vinci’, that’s the best ice cream parlour in Bruges. It’s located nearby the market so easy to find, everybody knows this place. After this you can enjoy our historical city when you have a walk with a travel guide you can also through our parks, you have the ‘Astrid Park’, ‘Visart Park’, ‘Albert Park’,… In the evening there are a lot of possibilities to have dinner.

34


At the market are there several restaurants with a view on Bruges by night, in and out of the city everyone finds a good place they to throw dinner.

35


6.9

Marketing mix

PRODUCT

PRIJS

PLAATS

PRODUCT

PRODUCT Een jaar geleden zijn we met het project ‘minionderneming’ gestart. De bedoeling was om vorig jaar al een product te kiezen; daarbij was een van onze opdrachten per twee een idee uit werken. Het beste idee werd dan verkozen en dat was het idee van Aïtana Van Ooteghem en Sien Bonte namelijk juwelen. Aïtana’s nicht heeft een winkel in Knokke, Hypnochic genaamd. Dit heeft de doorslag voor onze keuze gegeven want we hadden enige zekerheid van een eerste leverancier. Bovendien hadden we het geluk dat Loïc’s mama door haar winkel ‘Machteld’ toegang had tot trade mart. Daar ontdekten we het merk ‘Fiell’ bij ‘Kannai’, die onze tweede leverancier werd. Om onze derde leverancier te vinden hebben we een bezoekje gebracht aan ‘k-design’ in Zedelgem. Al snel waren we overtuigd en opgelucht, we hadden onze drie leveranciers gevonden. Onze productassortiment is uitgebreid. Op die manier kunnen we de consumenten een ruim keuze aanbieden. We kozen voor juwelen omdat het een shopping good is. Mensen kopen juwelen omdat ze mooi en uniek zijn. Het is een hebbeding dat direct in het oog springt. Als verpakking voor armbanden hebben we gekozen voor witte zakjes in klein en groot formaat. Voor de oorbellen hebben we kleine witte doosjes met een blauwe strik er rond. Het product wordt telkens in groepjes van vier verkocht. Wij verzekeren een snelle service want iedereen heeft zijn eigen taak. Er is iemand aanwezig om in te scannen, er zijn twee verkopers(-sters), en iemand staat verantwoordelijk voor de kassa.

36


Productlevenscyclus o

Doodskopjes

Het zal een korte levenscyclus hebben omdat het nu in de mode is.

o

Peace teken oorbellen

Ze zijn momenteel in de mode bij de jongeren en dat heeft een positief effect in de levenscyclus.

PRIJS Per onderneming mag elke leerling tien aandelen verkopen. Onze marketingdoelstelling is om zoveel mogelijk winst te maken. Onze prijszetting is cost-plus-pricing. We nemen de aankoopprijs en doen er een procent bij. We werken met ronde prijzen vb. 7 euro in plaats van 6,95 euro omdat het makkelijker is voor de kassa. Er is dus geen sprake van psychologische prijszetting. Met de concurrentie kunnen we weinig tot geen rekening houden omdat het belangrijk is dat we niet lager gaan dan de verkoopprijs van de leveranciers. Dit is nodig om geen schade brengen aan hun verkoop. We starten met een prijs waarvan we zelf denken dat hij zal aanslaan. Zien we dat het product niet goed verkoopt, dan verlagen we de prijs om de verkoop terug op gang te brengen. Wanneer de verkoop een lange tijd goed verloopt, kunnen we eventuele acties invoeren voorbeeld: bij twee aankopen wordt er 10% korting gegeven op de derde aankoop. Zo wordt de verkoop nog meer gestimuleerd.

PLAATS De vestigingsplaats van onze minionderneming Bijou-ĂŠcolier is voorlopig gelegen in de school zelf, het SintJozefsinstituut Handel & Toerisme. Dit jaar hebben we reeds twee verkoopmomenten gehad. De eerste was na de aandeelhoudersvergadering die plaatsvond in de kapel, daarna was de verkoop in de sportzaal van de school. Tijdens het oudercontact was het een groot succes, bijna onze volledige stock was verkocht. De tweede verkoop was tijdens de klassenraad. Deze vond plaats in Tabigha. Ons volgend verkoopmoment zal plaatsvinden op het Zand, want hier zijn onze doelgroep talrijk aanwezig. Dit jaar maken we een studiereis naar Zweden, hier is het ook de bedoeling om onze producten te gaan verkopen. Ook hebben we de

37


kans om te verkopen in Frankerijk. Naast deze verkoopmomenten georganiseerd door de school, plannen we ook homeparty’s. Het eerste zou doorgaan op 17 november.

38


PROMOTIE Juwelen worden door alle leeftijden gedragen. Onze doelgroep is alle vrouwen met een gevoel voor mode. We hebben ook een leverancier ‘Hypnochic’ die zeer bekend is onder de jongeren. Ons logo bestaat uit een vrouw met een ketting, een ‘collier’ rond haar nek die verwijst naar de naam. Even de naam Bijou-écolier ontleden, ‘Bijou(x)’ is Frans voor juwelen. Onze hoofdgroep is leerlingen daarom ‘écolier’ wat leerling betekend in het Frans. Ook kan je van écolier, collier maken. De x en de extra l zijn weggelaten omdat het mooier oogt. Onze slogan is ‘Le plus aimé’ wat de meest geliefde betekent in het Frans. We kozen voor een Franse naam vandaar de Franse slogan. De kleur zijn gebaseerd op het bekende merk ‘Tiffany & Co’. Een soort hemelsblauw die klasse en frisheid uitstraalt. Bij de verkoop van de juwelen wordt een stand gebouwd die bestaat uit: een poppenhuis met blauw en witte binnenkant, met blauw zand en blauw krippenpapier die versiert, en nog een grote tafel met twee witte lakens. Op die lakens staan kleine houdertjes of buizen in wit en zwart om juwelen aan te presenteren. Verder worden alle witte zakjes op tafel gezet en worden er twee witte lampen bij geplaatst. We presenteren ook setjes op een houten ezeltje, die springt veel sneller in het oog. Het kan bij het begin lang duren vooraleer de combinaties zullen aanslaan maar het is wel iets wat je te allen tijde kunt gebruiken. Het stimuleert ook het koopgedrag van de consumenten want men zal sneller de nijging hebben om de bijpassende juwelen erbij te kopen. Op de tafel liggen folders met de gegevens en sponsors op. We hebben een facebookpagina aangemaakt waar je de collectie kan bekijken, die wordt regelmatig geüpload met nieuwigheden. Ook is er een site actief: www.bijouécolier.be. Omdat juwelen in het openbaar worden opdragen komen onze producten meer in de kijker te staan.

BRONNEN http://nl.wikipedia.org/wiki/Productlevenscyclus

39


6.10

Une campagne publicitaire Est-ce que vous voulez briller ? Vous pouvez être special ? J’ai la solution, un mot 12 lettres, Bijou-écolier le plus aimé… N’hesitez pas et contacter-nous ! Nous avons ce que vous cherchez. Un grand arrangement avec des bijoux en différents couleurs et sizes. Pour tous les âges, tous les préférences.

6.11

Email contact with Swedish students The first e-mail Hello simon, I don’t know if you already know our names but in case you don’t: we are Hanne Snauwaert and Michiel Vandenbussche. We are from Belgium as you already know from Bruges. Hi I am Michiel. I live in Bruges 10 minutes from the school. So it isn’t that far. I have one older brother who is 19 years old. My parents aren’t divorced and they are very friendly. My hobbies are basketball, swimming and going out with my friends. On the afternoon at school I always eats something in the city. After school I gave 3 times a week practice and on Saturday a have competition games with my basketbalteam. You can always contact my on facebook. I mostly of the time and night online. I look forward to go to Sweden and to the capital city Stockholm. I have heard that Stockholm is a beautiful city. Hi I am Hanne I live in Gistel that’s about 1h and a half away from The school , so I need to travel a lot every day. But that’s quiet fun because I see friends on the bus and train every day. But when I go by car it’s only an half-hour. I always eat in the city for dinner it’s very nice and cozy because you have much different restaurants and cafés to eat. My hobbies are horseback riding and going out. I don’t actually have a specific place to go out. I am looking forward to come to Sweden hopefully it’s not too cold because I am a warm person. When you come over to us I will do my best to empathize you to our school and particularly to our city. I have facebook like everyone so my last name is Snauwaert. See you soon Our school is in the middle of Bruges when you walk out the little street from our school you have 2 big shopping streets. Bruges is a famous city , old and authentic houses are everywhere. One disadvantage is that the weather is very variably but you are coming over to us in spring so that won’t be a problem. But Belgium has some very tasty food. Like the chocolate and the French fries. It’s absolutely delicious. Bruges and the rest of Belgium has many more beautiful things but that that you will see as you're here. See you soon Michiel Vandenbussche and Hanne Snauwaert Received : Unfortunately we never received an answer from Simon. 40


6.12

Sollicitatiebrief en CV Solicitatiebrief: Hanne Snauwaert Kleine Konijnenboslaan 4 8470 GISTEL

Bijou-écolier Zilverstraat 26 8000 BRUGGE Gistel, 27 december 2012

sollicitatie naar de functie Marketing Geachte heer Vandaele Naar aanleiding van de baanwisseling bij Bijou-écolier, stel ik mijn kandidatuur voor de functie marketing. Het afgelopen trimester vormden Celine en ik een goed team. Mijn ervaring, creatieve geest en oog voor afwerking, maken mij de ideale kandidaat. Met juwelen zou ik mijn ontwerptalenten ten volle kunnen benutten. Het is dan ook dé ultieme kans om mezelf te bewijzen. Decoreren en klasseren zijn volledig mijn ding. Standen aankleden en opzoek gaan naar nieuwe initiatieven spreken mij enorm aan. Ik ben een variabel iemand die houd van uitdagingen en vernieuwingen. Mijn ontwerpen zullen nooit gelijk of eentonig worden. Dankzij mijn werkervaring in de horeca heb ik mijn mensenkennis en mijn knowhow inzake verzorging en goede huisstijl verruimd. Veranderingen en nieuwe inspiraties zijn steeds een uitdaging voor mij. Door de huisstijl af te stemmen op de nieuwe modeverschijnselen, motiveer ik een specifieke doelgroep, zijnde jongeren. Jongeren zijn trendsetters en staan open voor nieuwigheden. Persoonlijk houd ik mij vaak bezig met de trends en laatste nieuwtjes. Vaak ben ik de helpende hand om combinaties goed te keuren of aan te passen. In bijlage vindt u mijn CV die ik graag verder in een verkennend gesprek zou willen toelichten.

Met vriendelijke groeten Hanne Snauwaert. 41


Assistent Marketing Screenshot bovenste helf CV :

6.13

Sollicitatie gesprek Het sollicitatie gesprek vond plaats op 15 januari Ik solliciteerde voor de functie Marketing De aanwezige personen waren: Mevrouw Vandermeersch, De heer Vandaele, Mevrouw Declerck en Mevrouw Demuynck

42


6.14

Boekhoudkundige verwerking verkoop facturen Verkoopfactuur Erna Coene Vf-OO1

A

+

D

40000

Handelsdebiteuren

48,48

O

-

D

70402

Handelskorting (-)

1,46

P

+

C

45110

Verschuldigde Btw

O

+

C

70400

Verkopen handelsgoederen

29,23

P

+

C

48800

TTB verpakking

15,00

5,71

Verkoopfactuur Ansel Snauwaert Vf-OO2

A

+

D

40000

Handelsdebiteuren

55,56

P

+

C

45110

Verschuldigde Btw

O

+

C

70400

Verkopen handelsgoederen

37,79

P

+

C

48800

TTB verpakking

10,00

7,78

Verkoopfactuur Hanna Stechele Vf-OO3

A

+

D

40000

Handelsdebiteuren

122,23

O

-

D

70402

Handelskorting (-)

P

+

C

45110

Verschuldigde Btw

18,30

O

+

C

70400

Verkopen handelsgoederen

88,93

P

+

C

48800

TTB verpakking

15,00

O

+

C

75600

Diverse kosten

6,00

4,36

Verkoopfactuur Charlotte Quataert Vf-OO4

A

+

D

40000

Handelsdebiteuren

90,15

P

+

C

45110

Verschuldigde Btw

15,07

O

+

C

70400

Verkopen handelsgoederen

71,78

P

+

C

48800

TTB verpakking

3,30

Verkoofactuur Emilia Hjerp (vreemde munt) Vf-OO5

A

+

D

40010

Handelsdebiteuren ICL

O

+

C

70410

Verkopen HG ICL

75,05 75,05

Boeken vervoerskosten Vf-OO4

K

+

D

61400

Vervoerskosten

25,00

A

+

D

41110

Aftrekbare btw

5,25

P

+

C

44000

Leveranciers

30,25

43


6.15

Journal Intime

2013

44


Vendredi le 18 Janvier Une petite histoire : Le matin ne commençait pas bien, après cinq minutes j’ai mis mon pouce entre la porte de la voiture. J’ai vomi de ldouleur. Après un voyage de 2 heures mon pouce était calmé. Nous avons mis nos bagages dans l’auberge de jeunesse à Stockholm, et nous sommes partis au musée de Vasa. C’est un vieux bateau qui à été reconstruit. Le soir nous avons fait un tour guidé à Stockholm. Il faisait très froid. Après un long jour il était temps de dormir dans notre cabine. Le pire moment : la long route au musée. Le meilleur moment : Quand j’étais dans mon lit

45


Samedi le 19 Janvier Il n’y avait pas beaucoup de temps pour dormir, à neuf heures nous avons visité la mairie de Stockholm. C’était très impressionnant. Mais le point culminant du jour c’était le tour guidé à ‘Kungliga slottet’. Les chambres étaient très grandes et belles décoré. On a découvert beaucoup de murs en or. Après beaucoup d’information, il était temps pour se relaxer. Nous sommes allés au restaurant ‘Pelikan’. Petite histoire ou anecdote :

Il fait froid et nous

avons soif.

46


Dimanche le 20 janvier Nous sommes arrivés chez notre famille d’accueil. Il y avait deux filles qui étaient un peu timide et elles ne parlaient pas beaucoup d’anglais. Nous avons mangé à huit heures du poulet avec des frites préparées au four, c’est quelque chose très bizarre pour nous. Apres le dîner nous avons pris une douche et nous avons mis des nouveaux vêtements. Nous sommes arrivés à dix heure chez des amies de notre Suèdes. Toute la soirée, nous avons regardé des films. C'est le moment où nous avons découvert que les Suèdes parlent très mal l’anglais! Petite histoire ou anecdote : Parler un peu plus svp !

47


Lundi le 21 janvier Aujourd’hui nous avons découvert l’école Fagelviksgymnasiet. Nos Suèdes nous ont donné un tour dans l’école. A la fin de la journée, à 15 heures, nous avons assisté a un cours de media. C’était très intéressant parce que les élèves nous montraient des petits vidéos qu’ils avaient fait. Pour terminer la premier jour à l’école, nous sommes allés au cinéma. Après le film nous sommes allés à l’auberge de jeunesse. Quand il était 01h nos Suèdes n’étaient pas là pour nous recueillions. Céline, Sien et moi, nous avons dormi dans l’auberge de jeunesse. Petite histoire ou anecdote : Nous devions parlé de notre aventure de soir passée.

48


Mardi le 22 janvier Aujourd’hui nous avons visité une autre grande ville, Göteborg. Nous sommes arrivés à onze heures et nous étions libres jusqu’à quatre heures. Nos Suèdes étaient très associables et timides, elles nous ont pas donné de l’information de Tibro. Les profs ont donc décidé que nous pouvions rester à l’auberge de jeunesse. Là il y avait un sauna et aussi un table de ping pong et un billard. Enfin, Pour nous c’était une soirée reposant. Petite histoire ou anecdote : Que-est ce que on va faire avec nos Suèdes ?

49


Mercredi le 23 janvier Après une bonne nuit, nous nous sommes reposé pour jouer au football. Les Suèdes contre les Belges. Ils y avait deux groupes de Belges et de Suèdes. Le reste encourageait les footballeurs. À 13 heures nous nous sommes installés devant le carrefour de Suède. Là nous avons vendu les produits de la mini entreprise. Le soir c’était notre tour d’aller au magasin, mais nous devions apporter beaucoup de matérielle donc nous avons pris un panier. À 18 heures nous partions à la fortes de Carlsborg. C’était une expérience très très unique et spectaculaire. Petite histoire ou anecdote : Les garçons de la Suède sont très beaux !

50


Jeudi le 24 janvier Nous avons visité deux entreprises ; Prisma Technik et inredia. Nous avons écouté deux présentations. Pendant l’aprèsmidi nous sommes allés à la nature des réserves. La nature est très belle. Je suis enchantée par la neige dans les arbres. Le soir nous venions a un hôtel pour manger et pour dire au revoir à nos suèdes. À 1 heure nous sommes partis de retour en Belgique. Petite histoire ou anecdote : Que-est-ce on va dire à nos Suèdes ? Prisma Technik

Inredia

51


Le pire moment de la journée : Le moment ou j’ai mis mon pouce entre la porte ! Je pensais que je devais aller à la maison.

Le meilleur moment de la journée : La visite à la ‘Fortes de Calsborg.’ C’était une belle expérience, il y a avait une bonne ambiance.

52


6.16

Ondernemer voor de klas

Verslag van dinsdag 19 maart Op dinsdag 19 maart is Pieterjan z’n onderneming ‘In the pocket’ komen voorstellen. Hij is 31 jaar en het bedrijf bestaat al twee jaar. Z’n schoolcarrière heeft hem op het idee gebracht om zelf initiatief te nemen. Hij nam na een jaar erasmus in spanje een sabat jaar om daarna economie te studeren in Brussel. Als bijkomende job werkte hij bij de groeiende site ‘Netlog’, een communicatie middel voor jongeren. Daar besliste hij om samen met Louis en Pieter-jan in the pocket op te richten. Ze zien zichzelf als een mobiel bureau, een agentschap die ideeën met technologie combineert. Het bedrijf is in twee jaar tijd enorm gegroeid, van vier werknemers naar de dag van vandaag 35. Hun eerste klant was de tv zender ‘MTV’ dit is nu ongeveer een jaar half geleden. In het begin belden ze zelf enkele potentiële klanten op met de uitleg van het concept om interesse te wekken. Een jaar geleden werd het eerste kantoor geopend. Na dat ene jaar werd ook duidelijk dat een bedrijf opstarten met vrienden niet altijd even gemakkelijk is. Als tip gaf hij de gouden raad mee dat je werk en privé gescheiden moet houden. Ook is het belangrijk dat je iemand met een andere visie of mening nodig hebt. Want als je vier dezelfde meningen hebt kan je sommige beslissingen niet vanuit verschillende standpunten bekijken. Zes maand geleden hebben ze een app voor : q-music, het programme ‘vier’, slimste mens, snelste quiz en studio brussel gemaakt. Dus ze zijn goed op dreef. Toch wilden ze nog iets nieuws om te blijven groeien. Het nieuwe bedrijf met als naam: SHOWPAD en als slogan: ‘Turn every ipad into a powerfull sales and price tool’. Ze hadden ook enkele acties bedacht als : sluit je een contract af ontvang je €19. Er waren natuurlijk twee hoofdvragen: ‘Is het een goed idee?’ en: ‘Is er genoeg vraag naar, is er interesse?’. De dag van vandaag worden er meer iphones dan laptops verkocht. Dit is ook een argument om zeker verder te doen met de apps. Bij het opstarten van een onderneming moet je rekening houden met drie belangrijke elementen. 53


1. Je neemt een sprong in het onbekende, het is een risico 2. Het neemt veel tijd in beslag vooraleer je resultaat hebt, geduld is nodig. 3. Je hebt een visie nodig en je moet 100% achter je idee staan. Je eigen bedrijf runnen vergt zeer veel tijd, je sociaal leven zal een deuk krijgen. Ook moet je zorgen dat je omringd bent met goede werknemers waarop je kunt rekenen. Het kan gebeuren dat je zeven dagen op zeven moet werken. Kortom er zijn heel wat opofferingen voor nodig, het zal grote inspanningen vragen. Als afsluiter kregen we nog enkele tips: Sta volledig achter je product. Werk hard. Omring je met goede mensen. Een interessant weetje is dat ze genomineerd werden voor de prijs ‘best branded app’ en dat er meer dan 100 000 wereldwijde downloads zijn. Pieter jan was op het juiste moment met het juiste idee afgekomen en plukt daar nu talrijk de vruchten van

6.17

Analyse van de jaarrekening 1. Liquiditeit Met deze ratio weten we of de onderneming in staat is haar schulden op korte termijn terug te betalen. De ruime zin heeft een algemene kijk. Bij enge zin wordt de voorraad weg gelaten omdat die nog moet omgezet worden in vorderingen. Ruime zin (current ratio) à

Vlottende activa / vreemd vermogen op Korte Termijn *Overlopende rekeningen, schulden op

hoogstens 1 jaar

Versato is in ruime zin liquide voor beide boekjaren, de onderneming is instaat haar schulden op korttermijn terug te betalen. Ze kunnen hun vreemd vermogen op kortermijn dekken met hun eigen vermogen ·

1131585/740085= 1,53

Enge zin (Qiuck ratio) à

1025701/692341= 1.48 Vlottende activa – voorraden / Vreemd vermogen korte

termijn Versato is niet liquide voor de enge zin, ze zijn niet in staat hun vreemd vermogen op kort termijn terug te betalen want het is kleiner dan 1. Doordat er veel vermogen in de voorraden zit is Versato in enge zin niet liquide. ·

1131585-900391/740085= 0.31

1025701-847597/692341= 0.26

54


2. Solvabiliteit Met de solvabiliteit gaan we na of de onderneming in staat is haar schulden op korte en lange termijn te vereffenen. à

Eigen vermogen / Vreemd vermogen x 100

Zowel in boekjaar 1 als 2 is de onderneming niet solvabel. Ze beschikken niet over 1/3 eigen vermogen en 2/3 vreemd vermogen. Dit is een vereiste om een goede solvabiliteit te hebben. Het is een ratio om zo het evenwicht van de onderneming te analyseren. ·

292486/1137733=26%

231674/1077745= 21%

55


3. Rendabiliteit Via deze ratio kan de investeerder zien hoeveel rendement zijn investering heeft opgeleverd. à

REV= Winst(verlies) van boekjaar na

belastingen / eigenvermogen X100 Vertsato heeft een winstgevendheid van 14.13% voor het eerste boekjaar en 9.50% voor het 2de boekjaar van hun geïnvesteerd vermogen. ·

160815/1137733*100=14.13%

102394/1077745*100=9.50%

4. Ebit Winst voor intresten en belastingen. è Bedrijfsopbrengsten – bedrijfskosten= bedrijfswinst Versato maakt winst en geen verlies. In het 1ste boekjaar een winst van 255.742 euro en het 2de boekjaar een winst van 177.588 euro. De onderneming is dus goed bezig en kan zo de zaken verder zetten. Het is beter de EBIT te berekenen dan de EBITA omdat bij EBITA er waardeverminderingen en vele verliezen op de activa kunnen aanwezig zijn. ·

1762436-1506694=255.742

1649957-1472369=177.588

56


6.18

Starting up a business in the UK

Description: This idea was born while we were walking in Sweden. We saw a shop that sold little things and big things, we were immediately fascinated by the store. There are a lot of people who are small and in our class and school we also have a lot of small people. But what is exactly small? Maybe we are just big and tall? Who are we to tell what the normal standards are? This is why I ‘ve chosen for a shop who sells small clothes for little people. Me, Hanne and Guillaume are planning to set up a limited company. We name it ‘miniscule’ because it’s based on tools and clothes for small people, which will make the life’s of a small peoples easier. There are a lot of people who can’t find any clothes or tools because they are too small. We offer them a wide range of products that will be very helpful. We can assure great quality for the price. The location is in Oxford street because where can you have better success than in the famous shopping street? We are going to import the clothes from Sweden because there’s a big factory which makes a lot of clothes for children and babies. It’s a good and specially unique idea. Nobody in Belgium has that kind of shop. It’s a new idea so we won’t have many competition of other enterprises. Before we kick of our brand new concept, we have to do many research. Make sure people are interested in our products. There for we can use an equate, we can ask people. Ask them if they are interested in filling in some questions. We can analyze that information and make conclusions out of it.

Our products: We sell everything from shoes till hats. Next to clothes we sell tools that makes the life of a small human easier. These things are quite expensive but the utility of the product will be worth the price! If you want to see and know what sort of tools we sell, scroll down.

57


First we have the clothes: Photo

Description

price

This is a grey bonnet

20€

with a red hart on the right side of the bonnet. It’s made pure 100% cotton.

This is a pair of

120€

sunglasses from the brand ray ban. This is a very noun brand and product which we sell for small humans. This is one of the many T-shirts we sell. We can make T-shirts

15€ · ·

On demand 30€ For two 40 €

on demand because we have a presser.

As you can see we also sell underwear. These are one of the many

10€ · ·

On demand 20€ For two 15€

we sell. You can also create your own underwear.

58


These trousers are one of the many

35€ ·

For two 60€

trousers we sell! The trousers are selected by season. Unfortunately you can’t create your own pants.

This sock is especially designed for people

30€ ·

who have trouble walking. You can also buy normal socks or

· ·

Normal socks 10€ On demand 15€ For two 15€

create you own!

These are special

Left : 110€

shoes for small

Right : 100€

people!

·

For two 200

Before To have a good success you need the right business model. You have to look for the best pricing, funding, marketing and people to make it work. When you have it all figured out you need to take care of some pointers. First you need to see if there is a market for your product. Are the people interested and whether it’s worth it to go through with our concept. If the results are good, we are planning on opening one shop in Oxford street. We won’t be able to finance it all by ourselves so we are going to need sponsors. We can assure them that we are competitive because we really want to make profit out of it. It’s a good concept and we are willing to make it work. You must also determine what marketing, pricing and business model will work for your target market. To do this, you need to find out as much information as possible about your potential customers, How many are there? What type of people are they?

59


Step 1: Let HMRC know you’re becoming selfemployed Get the right starter pack ,you can do this all online, or phone, and it will get you started. It’s also good to sign up for HMRC’s free local workshops which will give you straightforward practical advice on filling in and filing your tax return and what to do if you take someone on.

Step 2: Sort out insurance cover For example the AXA business insurance wizard is a good start. It will tell you which insurances you need and which you should consider. When you’re sure about the insurances you need, go and ask around for the best deal. Specialist brokers can be great for niche businesses and Trade Associations often arrange big discounts for their members.

Step 3: Choose a business name Search Google and Companies House to see if the name you want is available. If you can’t decide, go with your own name for now but don’t invest in printing and brand materials until you’re sure. Buy the website domain name as soon as you’re fixed. A name should have a meaning. F.e. a mix of the names of the founders, or something that gives a hint of your product. A good name is a name that people remember easily. It’s also important that it sounds happy and convincing.

Step 4. Set-up a business bank account You need a business bank account if you set up a company, as it is a separate legal entity to you. It’s not strictly required if you are a sole trader (though it’s usually recommended) –but you must keep very clear accounts.

Step 5. Get compliant Make sure that you satisfy all regulatory issues f.e. licensing, data protection. This only takes a few minutes and is straightforward for most start-ups.

Step 6. Start accounting for everything Appoint an accountant or set-up your own simple book-keeping system. As a minimum keep records on all sales and costs. You also can consult an accounting firm. It’s important that you

60


give your accounting to people that you can trust , or you can do it yourself. Make a good team and your account should move fluent because it is very important.

Step 7. Sort out your work space You can either work in an office our work at home. Your Local Authority/ Council should be able to provide information about business premises and rates in your area. If working from home, make sure you understand: •how to include a percentage of household bills as business costs; •possible Capital Gains tax implications if you are using one particular room/area in the house for business. •planning permission – if you expect regular business visitors or to employ someone who’ll be working from your home, ask your local authority planning department for advice. •if you rent, check your lease to see that home-working is allowed

Step 8. Decide on the best legal structure for your business Choosing the right business structure You're ready to start your new business, but have you considered how the decisions you make now will affect its growth? it's a good principle to start out with the simplest structure. Which company do you want ? è Sole trader

+ Low cost, easy to set up - Pay more in tax

è Partnership

+More potential to raise finance - Can be messy

è Limited company +Favourable tax regime - Annual accounts and financial reports must be placed in public è Limited liability partnership (LLP)

+ Flexibility - Profit taxed

Step 9. Write a business plan This should include a marketing and sales strategy. It’s made of four different documents : a project description , a market analysis ,a marketing plan, financial plan. It’s a plan that gives you an list about all the things you need to do. Like a living document , it’s constantly updated. It is a written statement that sets forth your business’s mission and objectives and, in detail, how you going to reach them. That document is important to everyone in the company , from boss till cleaners. Something like a management structure of the business. 61


Step 10: be successful and discover your opportunities We have send some emails to organizations whom willing to help us with the setup of our enterprise. It’s important that you are alert and that you stand completely behind your product. The know-how is very important, maybe we can take a lesson or a workshop to be better. We hope our enterprise will be a great success!

The email contacts. Links http://www.ukstudentlife.com § ukinbelgium fco gov uk § http://www.ukwelcomes.businesslink.gov.uk § www.britishchambers.org.uk/ § http://www.kentinvictachamber.co.uk § http://www.doverchamber.co.uk/ § http://www.businesslinkkent.com § http://www.ukti.gov.uk UK trade and investment § http://www.flandersinvestmentandtrade.com § www.blcc.co.uk/ § www.scoot.co.uk

62


Emails send

63


Emails received

Conclusion We are going to contact the ‘provincial office ‘fit’ in Bruges. For further information. Now we’ve got all the information and we can’t wait to start our own business !

64


6.19

La plainte/ La commerce au télé’ phone ·

Bonjour. Vous parlez à Emiel Buffel de Bijou-écolier.

·

Bonjour. Ici Hanne Snauwaert de K-design, en quoi puis-je vous aider ?

·

Nous avons déjà envoyé en email avec un plainte d’une livraison de K-design, mais nous n’avons pas reçu un répond déjà.

·

D’accord, nos excuses. Un instant, je vais regarderez si nous avons reçoit votre plainte.

·

Pas de problème.

·

Oui, nous l’avons reçu. Vous pouvez renvoyer les bijoux qui sont faux adressé. Nous remplacerons les produits. Nos excuses de ce problème. Vous pouvez compter à une remise de 10%.

6.20

·

Merci bien, au revoir.

·

Au revoir, et merci pour votre confiance que vous avez à K-design!

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2 Screenshot voorkant van de flyer

Achterkant van de flyer

65


6.21

Bedrijfsbezoeken Verslag bedrijsbezoek inredia

Inredia is een bedrijf die zich ontfermt over de meubelmarkt in Tibro. Dit is een klein stadje in Zweden. Het project is een natuurlijk onderdeel van de ontwikkeling van Tibro. Het begon in 1930 met de ontwikkeling van kleine industrieën. Dit evolueerde tot grote hout handels in 1973 in de Noorse landen. Om een concreet doel voor ogen te hebben stelden ze drie visies voor op: Hoe hun eigen meubelen maken ? Wat zijn de mogelijkheden ? Waar ligt de interesse ? De invloed van een aantal zaken maken het terug in de kijker zetten van Tibro een stuk moeilijker. De vermodernisering van machines en de vooruitgang van de communicatie zijn de aandachtspunten om te kunnen concurreren met het buitenland. Ook is er een grote wijziging in het produceren. De diensten zijn duur terwijl de producten zo goedkoop mogelijk moeten aangeboden worden. In 1990 werd de meubelfabriek reeds al eens gesloten doordat alle fabrieken naar lageloonlanden vertrokken. Een positieve boost is de erkenning van “EU ecolabel” dit wil zeggen dat ze vanaf het begin van de productie een verminderd milieu effect hebben. “Eu ecolabel” is erkend over heel de wereld en zeer betrouwbaar. Een weetje: 90 procent van alle meubelen die niet van Ikea afkomstig zijn, worden vervaardigd in Tibro. Je hebt er zelfs een outlet shopping. De plaats is strategisch goed gelegen want je hebt er directe verbinding met o.a. Göteborg en Skövde en Stockholm. Ze hebben twee visies. Op zakelijk gebied proberen ze zich op de buitenwereld te richten terwijl het emotioneel voor zichzelf is. De gemeente en de andere zakelijke bedrijven besloten de krachten te bundelen om Inredia te ontwikkelen. Het concrete doel van het ‘Inredia plan’ is om Tibro een plaats te maken van een internationale arena van meubels. Tibro wordt een open deur, een bestemming voor alle internationale bedrijven. Op de meubeltentoonstelling ‘Salone del mobile’ die doorging in Milaan had Inredia een grote indruk gemaakt met een hun stand. Het was een nabootsing van een Zweeds bos. In totaal meet dan 110 000 bezoekers. Inredia heeft o.a. als slogan ‘ A vision keeps you on track’ dit hebben ze duidelijk al bewezen want Tibro is op goeie weg !

66


Verslag bedrijfsbezoek Prisma Technik AB ‘Prisma technik’ is een bedrijf die voorgesteld werd door een man ‘Jan Lund’ die zeer gelovig bleek te zijn. Het viel op dat hij zeer veel levenswijsheid heeft opgedaan doorheen z’n carrière met Prisma technik. Daarom heeft hij daar ook de nadruk op gelegd. Hij begon met een korte introductie van zijn producten en vertelde erna de tegenslagen en hoogtepunten in het opgroeien van het bedrijf. Het bedrijf heeft productgroepen zoals: voetgangers signalen, drukknoppen . Ze ontwerpen o.a. knoppen om deuren te openen. Daarnaast zijn duurzame lantarenpalen ook een product uit het assortiment. Het begon allemaal succes vol en goed vooruitziend. In het jaar 1993 raakte het bedrijf in geld problemen. Doordat hij leningen van twee verschillende munteenheden had gemengd, moest hij er plots enorm veel interesten op betalen. Deze problemen kwamen totaal onverwacht en hadden ook een effect op het doen en laten van de man. Hij was wat van het goede spoor gedwaald en zag als enige uitweg bidden. Maar dit loste de geldproblemen natuurlijk niet op. De verkoop daalde sterk en de concurrentie nam toe. Door een toeval moest de Meneer Lund invallen voor een afspraak van z’n collega. Deze afspraak was een keerpunt in z’n leven. Hij ontmoette een vreemde man. Jan vertelde over de zorgen en problemen die niet leken op te houden. Eigenaardig genoeg stelde de man voor om te bidden voor z’n bedrijf. Zeer merkwaardig maar een tijdje later kwamen er terug bestellingen binnen en draaide het bedrijf terug op volle toeren. De man was zo onder de indruk dat er de dag van vandaag drie personen in dienst zijn om te bidden voor het bedrijf, personeel en zelfs voor de klanten. Het bedrijf haalt heeft een groot voordeel uit het geloof. Er werd enorm geschonken aan goede doelen. Doordat de directeur dit belooft had aan God. Op het einde van de voorstelling werden we persoonlijk toegelicht over z’n geloofsovertuiging. Ook kreeg je een uitgebreid antwoord verwachten op al je vragen. Dit is een van de speciaalste bedrijven die ik in mijn leven heb bezocht. Het bedrijf wordt meer geleid met geloof en emotie dan met een zakelijke kijk.

67


Modular lightning Vrijdag 15 maart bezochten we het bedrijf Modular in Roeselare. Er werd een PowerPoint opgesteld en een rondleiding voorzien. Het is een bedrijf gespecialiseerd in verlichting en de inrichting ervan. Hun hoofdkwartier is gevestigd in Roeselare en ze werken er met 160 werknemers. Ze werken volgens drie pijlers namelijk: imago , projecten en producten. We starten eerst met het imago. Modular Lightning wil bijvoorbeeld als leverancier voor de verlichting een betrouwbaar aanspreekpunt voor (interieur-)architecten en installateurs zijn. Enkele hoofdkwartieren zijn gevestigd in: Frankrijk (Parijs) Nederland (A’dam), Zweden (Malmö) New York. Het is dan ook niet abnormaal dat ze een omzet hebben van ongeveer 40 miljoen euro.

Om

hun product in de kijker te zetten hebben ze een ‘Light box’ ontworpen. Het is een grote LED- toren met 100.000 led lampjes op 1500 m². interessant weetje: er werden oorspronkelijk films op afgespeeld maar doordat chauffeurs stopten om een tijd te kijken moet Modular vanaf nu opletten met wat er op de ‘light box’ komt. Modular levert het meeste voor winkels (hotel, bar ,restaurants) ook voor bureaus (toonzalen) en gebouwen zoals een ziekenhuis. Wereld wijd gaat 80% naar de export en slechts 20% naar import. Het proces verloopt als volgt: Het bureau of de onderneming gaat naar een vertegenwoordiger, die op zijn beurt de gevraagde goederen laat maken bij Modular. Modular levert deze op zijn beurt aan de vrager. Ze werken met twaalf designers en doen constant research. Zo slagen ze er in up to date te blijven. Al reeds zes jaar heeft Modular een patent op LED-disk waarbij het licht maar liefst uit 16 verschillende punten komt. Modular heeft al enkele awards gewonnen. Beste design award Henry Vandevelde award

à

Golden Bridge award.

De marketing is opgesplitst in twee belangrijke punten. Zorg waarden door permanent verliefde klanten te bekomen. Modular heeft als doel de marketing strategie ‘Top off mind brand awareness’ te bereiken. Dit wil zeggen wanneer mensen verlichting nodig hebben denken ze onmiddellijk aan Modular lightning.

68


Ook willen ze dat hun merk gezien wordt als iets nieuws, creatief, verschillend van het normale. Een merk herkenning. Ze proberen dit te bekomen door op enkele beurzen een zeer origineel concept voor te stellen. In 2010 op een Expo in Kortrijk hebben ze hun stand omgebouwd tot een flipperkast.

Een leuk weetje is dat er elke zomer een summerparty wordt georganiseerd op de locatie in Roeselare. Dit is ĂŠĂŠn van de vele campagnes om de verlichting te tonen. Het is uiteraard ideaal om op een warme zomernacht de led verlichting te presenteren.

69


7 Conclusie Na het maken van de ge誰ntegreerde proef heb ik heel wat zaken ondervonden. Het opstarten van de minionderneming vraagt veel geduld maar is absoluut een uitdaging. De moeilijkheid zat hem in het goed organiseren en samenwerken. Het is belangrijk dat je een gedreven en correct gedelegeerd bestuurder hebt. Dit heb ik ondervonden bij de wisseling van het 2 e trimester. Zelfstandig opdrachten uitvoeren heb ik dit ervaren alsof ik in het echte bedrijfsleven stap. Je ontmoet mensen en probeert een zo goed mogelijk akkoord te sluiten voor je onderneming. Zelfs de stressmomenten en tijdsdruk waren aanwezig. Maar nadien had je een voldoening als alles goed was verlopen. De minionderneming leert je met andere mensen samenwerken. Zo leer je elkaars goede en slechte punten kennen. Het ondernemen gaat niet vanzelf en vraagt een inzet van minimum 100 procent. Dankzij de motivatie van onze gedelegeerd bestuurder en leercoach hebben we ons ondernemingsjaar kunnen afsluiten met een goed resultaat. Het maken van de andere opdrachten bijvoorbeeld: in vreemde talen, verbeterde mijn taalkennis. Hierdoor kan ik beter communiceren. Ik heb er de kennis van vorige leerjaren in kunnen bewijzen. Deadlines zeer belangrijk zijn voor goede resultaten te behalen. Er wordt goed duidelijk gemaakt wat er van je verwacht wordt zoals in het echte leven. De verschillende brieven die je opmaakt voor verschillende vakken zijn een oefening voor later zoals de sollicitatiebrief. Ik heb de tips die mij gegeven zijn automatisch onthouden en dus vergemakkelijkt dit veel. Ook is opgeven geen optie als je zelf wilt ondernemen. Ik heb geleert dat afwerking is zeer belangrijk als je iets presenteert. Tijdens de verkoop momenten was dit het belangrijkste punt , een vlot voorkomen. Sommige verkoopmomenten waren succesvol door onze gedreven verkopers. Ook was de stand altijd uitnodigend aangekleed. Het ondernemen heeft me heel wat bijgebracht, onder andere een duidelijk beeld van het verdere verloop na mijn studies.

70


Bijou-écolier Zilverstraat 26 BE- 8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43 Fax: 050 34 30 51

Bijou-écolier@hotmail.com www.bijouécolier.be

Bijou-écolier Le plus aimé

Bijou-écolier Zilverstraat 26 8000 Brugge

Bonte Patrick Salvialaan 50 8400 Oostende België

bericht van uw kenmerk Aandeelhouders vergadering

ons kenmerk BE/38

plaats 26/09/2012

Geachte Heer Welkom aan boord van onze minionderneming ‘Bijou-écolier’. Zoals u reeds vernomen hebt, starten wij met onze eerste aandeelhoudersvergadering. Die zal plaatsvinden op 16 Oktober. U wordt verwacht om 19.30u in Tabiga gelegen in de Noordzandstraat 26 te Brugge. Onze drie minionderneming: Verto, Coco café en Bijou-écolier zullen jullie daar meer informeren over het concept. U bent uitgenodigd door Bijou-écolier. Tijdens de vergadering is er tevens de mogelijkheid om de producten van de miniondernemingen te kopen. Wat mag u verwachten van deze avond: · · · · ·

Een verwelkoming Een originele voorstelling van elke mini Een hapje en een drankje Een stand met de producten Doorlopend een antwoord op al uw vragen

Hopelijk hebben wij u warm gemaakt voor ons concept. Graag vragen wij ook om u aan te melden en uw aan-of afwezigheid te bevestigen op de volgende site: http://www.bijouecolier.be met het volgende wachtwoord: EpFDWp. Het onderstaande strookje dient ook geondertekend mee gebracht te worden op 16 oktober. Dank bij voorbaat Hanne Snauwaert Marketing Bijou-écolier


Minionderneming Bijou-ĂŠcolier ontvangstbewijs aandeel Patrick Bonte Verklaart zijn aandeelhoudersbewijs van de minionderneming Bijou-ĂŠcolier ontvangen te hebben op de aandeelhoudersvergadering van 16 oktober 2012

Handtekening Sint-jozefsinstituut Handels- en toerismeonderwijs Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE

Brugge, 16 oktober 2012

2000003635771


Enquête: Bijou-écolier Goeiedag, wij zijn leerlingen uit het laatste jaar Handel. We creëerden de minionderneming Bijou-écolier en we verkopen armbanden en oorbellen. Mogen we u daarover een paar vragen stellen? 1. Wat is uw geslacht? o Man o Vrouw 2. Woont u in Brugge? o Ja o Nee 3. Wat is uw leeftijd? o 0-20 jaar o 21-40 jaar o 41-60 jaar o >60 jaar 4. Draagt u graag juwelen? o Ja o Nee 5. Hoeveel euro bent u bereid maximaal uit te geven aan een juweel? o €10-15 o €15-20 o €20-25 o €25-30 o Meer dan €30 6. Heeft u al problemen gehad bij aankoop van juwelen? o Nee o Zo ja, welke? ……………………………………………………………………. 7. Hoeveel juwelen koopt u per jaar? o 0-5 o 5-10 o 10-15 o 15-20 o Meer dan 20 keer per jaar


8. Wat draagt u het meest: o Ringen o Oorbellen o Kettingen o Armbanden o Andere namelijk:………………………. 9. Heeft u een voorkeur voor merkjuwelen? o Ja (zie vraag 10) o Nee, als ze maar mooi zijn 10. Welke merken koopt u het meest? ……………………………………………………………………………………….. 11. Waar in Brugge koopt u meestal uw juwelen? (meerdere antwoorden mogelijk) o Specifieke standjes (zoals op de markt…) o Juwelierszaak o In het warenhuis o Elders:………………………. 12. Hoeveel tijd besteedt u in een juwelenwinkel? (1:heel weinig 5: heel veel) 1

2

3

4

5

13. Wat voor soort winkel trekt uw aandacht? o Kleurrijk o Modern o Klassiek o Sober 14. Heeft u een bepaalde voorkeur voor kleur, vorm, grootte…? …………………………………………………………………….....


BIJOU-ECOLIER Tel: 050 33 19 43 Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGES Bijou-écolier@hotmail.com

ARGENTIEL BIJOUX LA ROUCHELLE Tel : 05 46 34 07 83 8 rue amelot BE-17000 LA ROCHELLE

votre letter du

vos références

nos références

Bruges 2012-10-21

Presenter mini-entreprise Madame Nous avons le plaisir de vous présenter notre mini-entreprise Bijou-écolier. Nous avons un assortiment de bijoux pour tous les âges. Veuillez visiter notre site web: www.bijouecolier.be. Vous pouvez y retrouver notre assortiment. Veuillez trouver ci-joint une présentation de nos produits. On a le plaisir de vous inviter sur notre prochain moment de vente. Qui aura lieu à Bruges. Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter. Nous répons a votre questions dans le plus brefs délais. Madame, l’expression de nos salutations distinguées.

Hanne Snauwaert Responsable du service Marketing


Hanne Snauwaert Kleine Konijnenboslaan 4 8470 GISTEL

Bijou-écolier Zilverstraat 26 8000 BRUGGE Gistel, 27 december 2012

sollicitatie naar de functie Marketing Geachte heer Vandaele Naar aanleiding van de baanwisseling bij Bijou-écolier, stel ik mijn kandidatuur voor de functie marketing. Het afgelopen trimester vormden Celine en ik een goed team. Mijn ervaring, creatieve geest en oog voor afwerking, maken mij de ideale kandidaat. Met juwelen zou ik mijn ontwerptalenten ten volle kunnen benutten. Het is dan ook dé ultieme kans om mezelf te bewijzen. Decoreren en klasseren zijn volledig mijn ding. Standen aankleden en opzoek gaan naar nieuwe initiatieven spreken mij enorm aan. Ik ben een variabel iemand die houd van uitdagingen en vernieuwingen. Mijn ontwerpen zullen nooit gelijk of eentonig worden. Dankzij mijn werkervaring in de horeca heb ik mijn mensenkennis en mijn knowhow inzake verzorging en goede huisstijl verruimd. Veranderingen en nieuwe inspiraties zijn steeds een uitdaging voor mij. Door de huisstijl af te stemmen op de nieuwe modeverschijnselen, motiveer ik een specifieke doelgroep, zijnde jongeren. Jongeren zijn trendsetters en staan open voor nieuwigheden. Persoonlijk houd ik mij vaak bezig met de trends en laatste nieuwtjes. Vaak ben ik de helpende hand om combinaties goed te keuren of aan te passen. In bijlage vindt u mijn CV die ik graag verder in een verkennend gesprek zou willen toelichten.

Met vriendelijke groeten Hanne Snauwaert. Assistent Marketing


Snauwaert Hanne

Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam Voornaam Adres/nr Postcode/woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Nationaliteit Burgerlijke stand

Opleidingen 2010- tot op heden

2006-2010

Ervaring In 2012

Snauwaert Hanne Kleine Konijnenboslaan 4 8470 Gistel 0494/737892 hanne_snauwaert@msn.com Belg Alleenstaand

Handel in het Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26, 8000 Brugge Economie leerweg 4 het Sint-Godelievecollege Sint-Jans Gasthuisstraat 20 , 8470 Gistel

Coctailbar Tearoom eetcafĂŠ Minims Zeedijk 124, 8430 Middelkerke Functie: Serveuse

Vanaf 2011 tot heden

Brasserie Restaurant De kallebasse Torhoutsebaan 170, 8470 Gistel (Moere) Functie: Serveuse

Vanaf 2010 tot heden

Restaurant Sansuniek Stationstraat 16, 8470 Gistel Functie: Serveuse

A-brevet paardrijden in 2009

Vaardigheden Windows & office2000 Word Excel Tekstverwerking

In


Talenkennis Nederlands : Frans: Engels: Duits:

Moedertaal Mondeling: Goed Mondeling: Zeer Goed Mondeling: Goed

Schriftelijk: Goed Schriftelijk: Goed Schriftelijk: Goed

Andere activiteiten Paardrijden Schilderen Persoonlijke doelstelling

Ik verwacht van deze job dat ik groeimogelijkheden zal kunnen krijgen en een goede ervaring kan opdoen. Een gevarieerd opdrachtenpakket met zelfstandige en groepsopdrachten. Ook zou ik mijn creativiteit ten volle benutten en delen met gedreven collega’s. Door deze job zou ik graag ervaring opdoen en dit later gebruiken in m’n verdere carrière. Ook zou ik me willen 100% inzetten om de gegeven taken tot een goed einde te brengen.


Snauwaert Hanne

Curriculum Vitae

Personal information First name Last name Address Residence Mobilenumber e-mailaddress Nationality Civil status

Snauwaert Hanne Kleine konijnenboslaan 4 8470 Gistel 0494 / 73 78 92 hanne_snauwaert@msn.com Belgian Single

Education -Economics (2006-2010) General education

1. In Sint-Godelievecollege, Sint-Jansgasthuisstaat 20 , 8470 Gistel

-Commerce (2010-‌) Technical education

In Sint-jozefsinstituut Zilverstraat 26 , 8000 Bruges

Work As waitress from 2010

Restaurant Sansuniek Stationstraat 16, 8470 Gistel

As waitress from 2011

Brasserie Restaurant De kallebasse Torhoutsebaan 170 , 8470 Gistel (Moere)

As waitress (2012)

Coctailbar Tearoom eetcafĂŠ Minims Zeedijk 124, 8430 Middelkerke

Skills Computer : Windows & office2000, Word, Excel , Word processing

Laguage Dutch: French: English: German: Other activities Horsebackriding Painting

Native language Oral: Good Oral: very Good Oral: Good

Written: Good Written: Good Written: Good


Snauwaert Hanne

Curriculum Vitae

Les données personnelles Nom: Prénom: Adresse: Code postale /domicile: Numéro de téléphone: Adresse e-mail: Nationalité: État civil: Formation Enseignement secondaire :

Snauwaert Hanne Kleine konijnenboslaan 4 8470 Gistel 0494 / 73 78 92 hanne_snauwaert@msn.com Belge seule

2.

-Commerce (2010-…)

Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 , 8000 Bruges

-Economique (2006-2010)

Sint-Godelievecollege Sint-jansgasthuisstraat 20 , 8470 Gistel

Expériences serveuse (2012)

Bar à cocktails, Salon de thé, Minims Digne 124, 8430 Middelkerke

serveuse depuis 2011

Brasserie Restaurant Le kallebasse Rue de Torhout 170 , 8470 Gistel (Moere)

serveuse depuis 2010

Restaurant Sansuniek Stationstraat 16, 8470 Gistel

Compétences Windows & office2000, Word , Excel, Powerpoint


Connaissance des langues Langue Compréhension écrite Français: bonnes bases Anglais: bonnes bases Allemand: bonnes bases Divers L’équitation , peindre

Compréhension orale bonnes bases excellent notions

expression écrite bon bon bon

Expression orale bonnes bases excellent notions


Bijou-écolier

Bijou-écolier

Zilverstraat 26 8000 Brugge www.bijouecolier.be

Le plus aimé

BE32 0016 8078 7102

Datum factuur 6/02/2013 Factuurnummer VF/01

Omschrijving

Klant Erna Coene

Aantal

Armbandje met bloemen Armband infinity Ketting met slangetje

Prijs per stuk

1 1 1

Totaal

€ 12 € 10 € 15

Prijs incl. btw

€ 12 € 10 € 15

9,48 7,90 11,85

Totaalbedrag excl. Btw

29,23 Handelskorting 5% aankoopkosten Bedrag excl.btw fin. Korting 2% Mvh Btw 21% verpakking

€ € € € € €

1,46 / 27,77 0,56 27,21 5,71 15,00

Bedrag enkel contant te betalen.

Totaal factuurbedrag

48,48


HORIZONTALE ANALYSE BALANS 2011

VASTE ACTIVA

2010

Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldbeleggingen Eigen aandelen Overige beleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

TOTAAL VAN DE ACTIVA

100,00%

94,73%

PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Wettelijke reserve Wettelijke reserve Belastingvrije reserves Beschikbare reserves Overgedragen winst (verlies) Kapitaalsubsidies Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

79,21% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 73,67% 100,00% 0,00% 100,00% 72,94% 0,00% 0,00% 0,00%

Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Financiële vaste activa Verbonden ondernemingen Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat Andere financiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA

846,69% 0,00% 2087,68% 0,00% 392,68% 0,00% 2803,22% 0,00% 0,00% 97,40% 0,00% 0,00% 0,00% 97,40% 90,64% 0,00% 0,00% 0,00% 94,14% 94,14% 69,61% 59,07% 13761,47% 0,00% 0,00% 0,00% 88,56%


netto-actief VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN Voorzieningen voor risico's en kosten Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Belastingen Grote herstellings- en onderhoudswerken Overige risico's en kosten Uitgestelde belastingen SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Overlopende rekeningen

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,10% 146,19% 146,19% 0,00% 0,00% 0,00% 93,56% 106,50% 0,00% 0,00% 128,19% 0,00% 0,00% 37,18% 66,94% 14,29%

TOTAAL VAN DE PASSIVA

100,00%

94,73%


The emails whom we send Send to: Euroffice, britisch chambers


Send to: fit agency, Mark from uk student life


The received emails From: Frank Jacobs


Bijou-écolier Zilverstraat 26 8000 Bruges

K-design Ruddervoordestraat 3 8210 Zedelgem

Vorte letrre du

Vos références

nos références

Bruges 2013-04-19

Livraison des boucles Nous vous remercions pour la livraison, en date du 28 marche 2013 de dix paires de boucles d’oreilles. Elles sont bien arrivés. Malheureusement, deux pares de boucles d’oreilles ont été changés avec trois sortes de boucles d’oreilles que nous n’avions pas demandées. En plus quelques couleurs sont faut. Nous avions demandé trois paires de boucles d’oreilles en vert mais nous avons reçu des boucles d’oreilles rouges. Nous nous permets de vous demander de remplacer ces boucles d’oreilles au plus vite.

Agréez, Monsieur nos sentiments Distingués.

Hanne Snauwaert et Emiel Buffel Service des achats Bijou-écolier


LOGBOEK


Bijou-écolier Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE Tel: 0494 73 78 92

info@bijouecolier.be www.bijouecolier.be

www.bijouecolier.be

Verslag personeelsbeleid

29/11/2012

Verslag vergadering Bijou-écolier :

Verslag nummer 6

De Zwedenreis Datum en uur Plaats Aanwezig

Verontschuldigd Aantal pagina’s

12/01/2013 om 10h00-11h55 Sintjozefsinstituut Zilverstraat 26, 8000 Brugge, lokaal B204 Sien Bonte, Céline Bouttelgier, Hanne Snauwaert, Joaquim Vlaminck, Ilias Cool, William Vanderplaetze, Jens Verijcken, Dieter Knockaert, Emiel Buffel, Glenn Sarrasin, Nicolas Vanmullem, Laurence Roussel, Aïtana Vanooteghem, Tingzhu Wu, Hanne Snauwaert, Loïc De Maeght (wegens herexamen) 2

Agendapunten: v v v v v v

Klachtenmail van het laatste verkoopsmoment Boekhouding afwerken Rekening uit treksels na kijken Opzoek naar eventuele nieuwe leveranciers Bespreking verkoopmoment na Zweden in Kuurne Voorbereidingen zweden.

Vandaag 10 Januari vond tussen 10u en 11u30 een vergadering plaats. Ons eerste agenda punt: klachtenmail over het verkoopsmoment op het oudercontact. Er werd veel materiaal aan het secretariaat gevraagd en dat was storend. Naast de klachtenmail moest de boekhouding in orde gebracht worden en ingeleverd aan Vlajo. Indra en Emiel hebben dit afgewerkt en gecheckt of alles in orde was. Er moet daarvoor gekeken worden naar de facturen en rekening uittreksels. Alle rekeningen zijn betaald, de boekhouding klopt. Om de verkoop een nieuwe boost te geven moeten we ook op zoek naar nieuwe leveranciers. De functie Marketing heeft daarvoor gezorgd. Een eventuele nieuwe leverancier is ‘ Ietsiepietsie’. We willen graag een geheel nieuwe collectie aanbieden om de verkoop te stimuleren. Het volgende verkoopsmoment vindt plaats zaterdag acht februari in Kuurne.


Het laatste agenda punt is de voorbereiding voor Zweden. De prijslijst werd berekend in Zweedse Kroon. De juwelen werden verdeeld onder vier valiezen. Er werd een werkgroep van vier personen aangesteld om woorden te vertalen. De prijskaartjes werden bepaald. Deze werkgroep bestaat uit namelijk Laurence, Ilias, Joaquim en Dieter. Daarnaast zijn alle juwelen genoteerd die we meenemen naar Zweden. Tot slot werden alle taken verdeeld om een gestructureerd verloop van de verkoop te kunnen verzekeren.

Geïntegreerde proef  
Geïntegreerde proef  

6e handel Jozefienen Brugge

Advertisement