Page 1

RESEBESKRIVNING FRÅN FÄRÖARNA 1


INDHOLDFORTEGNELSE 1 og 2. dag : ombord på Norröna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3. dag Oplevelserne starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4. dag Vestmanna, Tjørnuvik og Saksun . . . . . . . . . . . . . . 6 5. dag Gjogv og Slættarantindur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6. dag Sandoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7. dag Nordøerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 8. dag Fugloy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 9. Turen går hjemad på Norrona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Top 10 oplevelser på Ø-hop ferie på Færøerne . . . . . . . . . 20 Inspirations- og kildemateriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2


3


Norröna

DAG 1, LÖRDAGEN D. 25. JUNI 2016 Resan startar. Vi är ombord, inkvarterade i en särskilt bekväm hytt

Just det, man ska alltså komma ihåg att hyttens nyckelkort ska förbli

på MS Norröna, Smyril Lines fartyg som seglar mellan Hirtshals i

i badrockens ficka, så man inte gör som jag och råkar ta med det upp

Danmark och Tórshavn på Färöarna, vidare till Seyðisfjörður på Is-

på däck så det får sig en flygtur ut över Atlanten… Det resulterade i en

land och retur. Nu är vi på väg till ö-hopping på Färöarna, och innan

extra liten promenad i badkläder- och rock ner till informationsdisken

ankomsten ska kropp och själ ställas in på semester-mode, och det

på däck 5. Men den vänliga, effektiva och snabba personalen fixade

görs på bästa sätt på den 575 sjömil/1065 km långa (på vår resa),

ett nytt kort till Mogens. Folk gick förbi oss i mössor och stängda

lugna båtresa till Tórshavn.

jackor, det var ju kallt därute på däck… men inte vi i hot tuben! Solen gick ned över den norska kusten och berikade oss med otroliga färger

I Sky Bar på däck 8 har vi bokat vårt ’favorit hot tub’, nämligen num-

i gyllene gult, till lysande stark orange och slutligen djupa lilaröda

mer 3 med 180° utsikt (i alla fall om sträcker oss lite och lutar oss

toner. Wow!

över karets kant). Kl. 21:00 lördag kväll (22:00 svensk tid) hoppade vi i saltvattenskarets varma vatten med små vågskvalp från fartygets dova rörelser. Det är en storslagen utsikt över en ändlös Atlant, och blåst och vind ökar den enastående och uppfriskande upplevelsen.

DAG 2, SÖNDAGEN D. 26. JUNI 2016 Vi har sovit riktigt skönt i den stora dubbelsängen och vi njuter av den

Efter 20 timmars seglats och intensivt spejande från 8:e däck gen-

lilla soffgruppen i hytten. Vi går ner till Norröna Buffet-restaurangen

om kikare och kamera, dyker Shetlandsöarna upp. MS Norröna åker

till en helt fantastisk frukostbuffé. Oavsett vilket bord vi väljer så får vi

förhållandevis nära förbi, så vi på riktigt kan se de 32 små, barska, råa

utsikt. Vi håller utkik efter Shetlandsöarna och det William Heinesen

och fascinerande öar som ligger där, mitt ute i Atlanten.

i sin bok ”Det goda hoppet” beskriver som ”en immande vattenkolon – valarnas blåst”.

På kvällen bjöd Simmer Dim Steakhouse, den exklusiva à la carte-restaurangen ombord, på välgjord middag i en avslappnad miljö

I mellantiden är vi på promenad på däck 8 och blir helt genomblås-

med havsutsikt! Mycket god hummer, steak och lammrygg. Ännu en

ta. Vi ser många olika havsfåglar, och känner igen stormfåglarna och

bra upplevelse ombord!

sulan, och anar Shetlandsöarna som en skugga i fjärran.

4

LÆS MERE PÅ WWW.SMYRILLINE.NO


5


Mykines

DAG 3, MÅNDAGEN D. 27. JUNI 2016 På kvällen vid 23-tiden landade vi i Tórshavn, Färöarnas huvudstad

Vi hade ju kört igenom Vagatunneln på väg dit och därför borde vi ha

med 18 700 invånare, och vi hittade enkelt till hotellet. Vi kunde enkelt

köpt en biljett där vi angivit bilens registreringsnummer och förarens

se vägarna trots att det var midnatt. Vi övernattede på ‘Hotel Føroyar’,

namn, innan vi körde tillbaka igen. Biljeten köpte vi på en tankstation

som ligger högt upp med utiskte över Tórshavn och omkringliggande

för 100 kr tur och retur. Det är videoövervakning av betalningstunnlar-

öar. Hotellet har designats av de danska arkitekterna Friis & Moltke och

na och därför ska biljetten sparas med hänsyn till en eventuell kontroll.

är snyggt samt diskret inbyggt i klippan med gräs på taket.

Det är tills vidare endast betalningstunnlar på Färöarna.

Vi vaknade upp till dimma men trots detta så lyste solen starkt igenom.

Om sommaren kan det ofta förekomma stora bränder, av okända an-

Dimman höll i sig hela dagen ända fram till kvällen, men emellanåt

ledningar, i Mykines vilket de också blivit kända för. Det innebär att

hände något! På med vandringsskorna, ryggsäck, underställ, fleecetrö-

man inte alltid kan vara helt säker på att komma hem från ön. och därför

ja, dunjacka, mössa och vantar och ombord på båten från Sørvágur på

valde vi att börja vår resa där. När båten la till vid Mykines kom solen

Vágur till Mykines. En härlig resa med utsikt över de fina grönklädda

fram och himlen var klarblå med bara några få moln, och det vädret höll

fjällen. Ju närmare vi kommer Mykines, desto större blev vågorna och

i sig under hela dagen.

ju mer gungade båten. Vi vandrade från byn längs med den gamla vandringsleden, helt upp På långt avstånd kunde vi se vårt mål, öns fyr. Bara ett par steg

på fjället. Solen värmde, stigarna var branta, pulsen ökade. Ganska

längre ut och vi var på Färöarnas västligaste punkt. Här slog vi oss ner

snabbt så fick man ta av sig lager för lager. Det slutade med att vi gick

i gräsbackarna högt över havet och tog en välförtjänt paus med kex och

med bara ärmar och med uppvikta byxben. Stigarna gick upp och ned,

ost. Vi hade utsikt över sulornas parningsplats, de fristående klipporna

smala stiger med utsikter över Atlanten och massor av får och lam på

Pikarsdrangur och Flatidrangur. Bägge klipptoppar var nästintill dolda

de branta fjällstigarna. Vi gick också förbi minnesmärket för dem som

av kritvita sulor och deras vita exkrementer. Sulan har ett vingomfång

omkommit i fjället och på havet.

på ca 1,5-2 m och är den största fågeln på Färöarna. Målet var Mykineshólmur ‘lunneland’ eller papegojaland! Området Mätta på sol och fågelupplevelser samt trötta i fötterna satte vi oss i

heter Lambi och är ett av Färöarnas största parningsområden för lunna-

solskenet och väntade på båten. Det blev en härlig 45 minuters segeltur

fågar. Tusentals flög de ovanför huvudet på oss och landade tätt på

tillbaka till Sørvágur på ön Vágur.

sluttningarna nära oss där de har sina gryt. Aldrig förr har vi upplevt något så fascinerande. Vi satte oss lugnt på de branta sluttningarna

Gásadalur, den lilla bygd som är belägen på fjälltoppen, med storslagen

och njöt av de enorma flockarna av lunnafåglarna i luften och de yngre

utsikt över havet och som är svår att komma till från havssidan - den

fåglarna på gräset, bara några meter från oss.

måste vi bara besöka. Faktiskt så fick byn först 2004 en tunnel med

6

vägförbindelse till omvärdlden,. Annars kunde man bara ta sig dit med

Därnäst korsade vi en hängbro 35 m över Atlantens vågskvalp. Häng-

en helikopter eller den branta vandringsvägen över fjällen. Tills 1873

bron förbinder Mykines med Mykineshólmur. Det var hänförande att

blev de döda burna över fjäller och begravda i grannbyn Bøur. Idag bor

titta ner i de brusande vågorna och betrakta de många fåglarna som

endast 17 människor på denna vackra och fridfulla plats.

häckar på de branta klipporna i ravinen.

LÆS MERE PÅ WWW.SMYRILLINE.DK WWW.SMYRILLINE.NO WWW.SMYRILLINE.SE


7


DAG 4, TIRSDAGEN D. 28. JUNI 2016 I dag ska vi till Vestmanna och segla och se Vestmanna-bergen från

Tjørnuvík ligger med utsikt till Risin och Kellingin, 2 klippor som

havet. Vi tar Oyggjarvegur intill väg 1992 när man skulle åka norrut

är 75 respektiva 73 meter höga. Enligt sägen var Risin och Kellingin

från Tórshavn. Den gamla övägen slingrar sig högt upp på fjälltopparna

tjuvar som mitt i natten hade samlat Färöarnas 18 öar och skulle släpa

och genom Mjørkadalur – Dimmornas Dal. Vi hade inte kört många

med dem till Island. En av öarna hamnade på efterkälken och Risin och

kilometer innan vi närmast var helt insvepta i vit dimma, så dalen levde

Kellingin började bråka, och när solen gick upp blev de förvandlade till

verkligen upp till sitt namn. Det var enkelt att föreställa sig hur svårt det

stenklippor. De är vackra och imponerande och det är en härlig sägen.

ibland har vatir/kan vara att orientera sig på den dimmiga Oyggjarvegur. Tjørnuvík är byn med många små svarta hus med gräs på taket och så I den lilla byn Kvívík besöker vi en av Färöarnas äldsta och bäst

är byn känd för sin psalm av Thomas Kingo. Mitt i den lilla byn lock-

bevarade vikingabosättningar. Det har grävts ut två långhus och man

ades vi till våfflor och kaffe en av byns Thomas Kingo psalmsångare,

har hittat många pilspetsar, fiskeredskap, pärlor, smycken och rester

och Karen från Kælderbutikken frestade med rabarbergröt och goda

av båtar.

kakor.

Vi kommer fram till Vestmanna och det regnar lite men det struntar vi i!

Pslamsångaren vann. Han delade med sig av sina upplevelser med

Vi ser fram emot gottupplevelser och fågelfjäll. Vi har haft rätt tur med

Thomas Kingo-kören som hade haft många konserter runt om i Dan-

vädret för regnet slutade och vi fick till och med lite solglimtar under

mark. Karen från Kælderbutikken gav ett bra tips om en restaurang på

båtturen. Det var en otroligt vacker utflykt och vi såg flera grottor, men

Viðoy, och vi skulle hälsa till dem från henne!

Atlanten visade sig från sin hårt blåsande sida, så skepparen valde att lägga om rutten av säkerhetsskäl. Vi seglade en kort bit längs Vest-

En kvinna och en man kom vandrande från Saksun över fjället till Tjør-

manna-bergen och därefter längs Vágurs branta fjäll och in i en väldigt

nuvík. Han hade vandrat turen för att markera rösen för främst utländ-

vacker grotta.

ska vandrares säkerhet. De delade ed sig av tips och idéer till vandringsturer. Det var ett muntert och berikande samtal runt om det

Framför flera av grottorna var det en liten holme – ett litet fjäll som alla

lilla bordet hos psalmsångaren. De berättade med ett leende att danskar-

kallas ”Köttberget”. Färöingarna blev förr ofta angripna av pirater som

na alltid va dem som gick först upp på fjället och kom sist ned! De vill

stal att ätbart. Färöingarna själv flydde upp i fjällen väl vetandes om att

alltid se så mycket och stannade många gånger under vandringarna,

de hade stora köttransoner gömda på ”köttberget” som piraterna inte

och därför skulle danskarna räkna med dubbelt så lång vandringstid

tyckte det fanns anledning att undersöka.

som färingarna och de andra skandinaverna. Och det var sant, vi kunde aldrig hålla de tider som våra vandringar var beräknade till

Vi såg flera mindre fågelfjäll med storskarv, stormfågel, tretåig mås, lunnefåglar och silvertärnor. Storskarven är fridlyst på Färöarna med-

I byn hyrde man också ut flera hus till konstnärer genom det färöiska

an storskarven finns i tusental och närmast upplevs som en plåga. På

konstnärsrådet LISA, bl.a. i den gamla skolan. Så om vi var konstnärer

väldigt branta bergssluttningar hoppade får och lamm helt obekymrat.

skulle vi inte tvekat om att ansöka om bostad för konstnärlig inspira-

Lammen föds på de branta klipporna och det menar man är orsaken

tion.

till deras ”hemmavana” sätt att ta sig fram på. Det låg flera små primitiva stugor i bergssluttningarna och de fungerar som vindskydd för får

Härligt kulturellt och medmänskligt berikade fortsatte vi vår resa mot

och lamm när vädret blir allt för barskt. Fåren vallas samman med vall-

Saksun, dock inte över fjället utan längs med älven Stóra. Här fick vi

hundar två gånger om året för klippning och slakt.

stanna för att njuta av synen av barn som lekte vid älven med timmerflottar som var gjord av två tunnor som var hopbundna, och de hade det

Vi seglade förbi flera laxfarmar och guiden berättade att Färöarna ex-

så roligt i det grunda älvvattnet.

porterade 66 000 ton lax under förra året, och det motsvarar 6% av hela världens laxexport, ganska imponerande.

Vi körde på en mycket smal väg till den lilla byn Saksun i botten av Saksunardalur. Från byn vandrade vi ned i den smala klippravinen i

Vi når fram till en by via en ca 10 km lång, slingrig väg som är som

dalen till Pollur vid havet. Vi följde älven, gick i den fuktiga sanden

klistrad till bergssidan. En makalös vy visar sig tillslut när vägen

på flodbrädden, förbi en mäktig lagun och förundrades över naturens

svänger runt den sista fjällsidan och går brant nedåt. Djupt därnere

skönhet. Vi nådde dock inte helt till Pollur ute vid havet, då man skulle

ligger byn Tjørnuvík med sin svarta sandstrand som havet slår in mot.

passa sig för högvattnet, för flodbrädden försvann och då skulle man vara tvungen att klättra på de branta klipporna för att komma tillbaka…

8

LÆS MERE PÅ WWW.SMYRILLINE.NO


9


DAG 5, ONSDAGEN D. 29. JUNI 2016 Så kom dimman, tjock och tät, och det var som att stirra in i en tjock vit

hela 70 m höga. I den lilla byn Eiði promenerade vi i hamnen och började

mur när vi kollade ut genom fönstret på vårt hotell i Tórshavn. Vi som

prata med några fiskare som höll på att lossa dagens fångst. Vänliga och

blivit så glada för vår fantastiska 180-gradersutsikt över staden, hamnen

tillmöteskommande som de var, så berättade de att de hade varit ute på dju-

och öarna Nólsoy och Eysturoy från både rummet och restaurangen på

phavsfiske. De hade fångat både birkelånga, torsk, kungsfisk och fläckig

Hotel Føroyar.

havskatt, och birkelångan är den fisk som lever djupast, på hela 800 m.

Men hursomhelst! Vi fick också uppleva att det är sant det man säger; att

En lite mindre båt kom in och en man berättade lika glatt och vänligt

på Färöarna kan vädret skifta helt från timme till timme. Så don’t worry. Vi

att de hade varit till havs i 15 timmar och nu hade fångat 2,5 ton fisk,

åkte som planerat till den lilla och idylliskt liggande byn Gjógv på ön Eys-

primärt kolja. Och nu hade han förresten semester. Han hade tidigare

turoy. Längs med slingrande bergsvägar kom vi dit och där låg byn med de

fiskat utifrån danska Hirtshals och hans son hade vi just mött i Gjógv

många små svartmålade husen med vita fönsterkarmar. Högt över ravinen

där han tillsammans med några andra unga höll på att anlägga en bra

Gjógvin vid havet låg Gjógv. Varje är besöks byn av ca 35 000 turister och

stig ut till Marys bänk.

man skulle kunna tro att det var anledning nog till caféer, restauranger och souvenirbutiker… Men nej, här är det helt oförstört och lugnt. Den lilla

Det var trevliga samtal med folk från båda båtarna. I byn fick vi

kaffestugan har inte öppnat ännu och allt andas fred och idyll.

hembakad rabarberpaj med glass och maränger. Då gör det inget med lite regn, när ärligheten och närheten mellan människor blir så påtaglig.

Vi gick en promenad förbi Gjógvs vita kyrka och in i den lilla parken vid

Det värmer, och det är färöingarna riktigt bra på att utstråla, på ett helt

kyrkan. Här står en mycket rörande staty som ett minnesmärke för de

naturligt sätt.

män från byn som omkommit ute på havet. Statyn föreställer en mor med två barn som skådar ut över havet.

Vi åkte tillbaka till Streymoy och ned till Gamlarätt som ligger i syd. Härifrån går färjan till ön Sandoy som är nästa stopp. Bommen till färjan gick

Vi var naturligtvis också tvungna att vara lite monarkiska och sitta på

ned framför näsan på oss, så medan vi väntade på nästa färja besökte

danska kronprinsessan Marys bänk med underbar utsikt över havet.

vi Kirkjubøur som var det gamla biskopssätet fram till ca år 1540 då det

Kronprinsparet besökte Gjógv 2004.

lades ned. Magnus-katedralen, den gamla kyrkans tjocka murar står kvar och är under konstant konservering och skydd, flera ställen helt inpack-

Nu skulle Gjógv (ravinen) undersökas närmare. En formidabel ravin som

ade. Murarna är 1,5 m tjocka och rummet är 26,5 m långt och 10,8 m

man når genom en lång stentrappa. Atlanten når in i ravinen och här

brett. Ruinerna av Magnus-katedralen finns på UNESCOs världskultur-

ligger en liten brygga till småbåtar. Det var också byggt så att båtarna

lista. Vi går till det gamla ”likhuset” som ligger mot vattnet. Låte svårt att

kan dras upp helt från ravinen och helt in till byn för att skydda dem mot

komma till med kanske ett medvetet val för att ge ro till de döda. Idag är

Atlantens vågor under stormar. Det var frodigt och grönt på bergsslut-

det ganska få stenar som finns kvar, resten är packat in i plywoodskivor.

tningarna och inne i klipphålorna som formats av havet, visades vackra färger i lila, rosa och grönt på väggar och tak.

Ett av de äldsta bebodda husen ligger också här, nämligen den gamla, svarta och välbevarade herrgården med röda fönsterkarmar och grästak.

Vädret var ganska okej, lite duggregn och lite klart väder ibland, så vi

Det är också kul att se den fyrhjulsdrivna bilen och husvagnen på up-

gick en rask promenad upp längs den norra klippan med en vacker utsikt

pfarten, takfönstrerna i grästaket och barncykeln i den gamla källaren.

till ön Kalsoy. Här fanns också ett fågelfjäll med lunnefåglar, stormfåglar

Här levs livet i harmoni med förtiden.

och tärnor. Här fanns också fina växter såsom dubbelnycklar som fanns överallt, precis som Färöarnas nationalblomma Sóljan – kabbleka som

Vi besökte den lilla, fina, vita kyrkan Olavskirken som ursprungligt är

skiner solskensgult på fjällsidor och längs åar och älvar.

från mellan år 1250-1300 och är mycket enkel. Altartavlan är ny och föreställer en målning av Jesus som går på vattnet. Den är målad av

Lite kuriosa - i hamnen hitta vi ett litet hus, - Á Látrinum. Det ledde

Färöarnas största bildkonstnär Sámal Joensen-Mikines. Kirkjubøur var

tankarna till… men det var det inte, det betyder nämligen hembygds-

en härlig och kulturell upplevelse.

museum, och dessa stötte vi på många gånger. Färjan ”Teistin’” tog oss från Gamlarätt till Skopun på Sandoy. Under

10

Slættaratindur som betyder ”platt bergstopp” är Färöarnas högsta fjäll på

resan betraktade vi vackra molnformationer runt om öarna Hestur och

882 m. Vi körde en slingrig väg runt Slættaratindur och stötte på får och

Koltur som vi hade följt hela dagen. Molnen låg som en hatt runt om

lamm som naturligtvis har ”fårträde”.

topparna.

Men Slættaratindur såg vi inte. Toppen var helt enkelt helt dold av vit, tät

Nu har vi kommit till Hotel Skálavík på Sandoy och det är ett lugnt hotell.

dimma. Men därimot såg vi helt plötsligt Risin och Kelligin från en helt

Detta är också nästan det enda stället man kan övernatta på Sandoy, och

ny sida. Pyttesmå syntes de borta i havet, även om vi visste att de dock är

hotellet är Smyril Lines eget.

LÆS MERE PÅ WWW.SMYRILLINE.NO


11


Skarvanes

DAG 6, TORSDAGEN D. 30. JUNI 2016 Sandoy är en mild och grön ö med mjuka, platta berg, vita sandstränder

Kvinnorna i Sandur har täckt stenen med olika historier som de uttryckt

och sanddyner med vass, men det finns också hårda och råa berg. Vi

i stickad form om häxan Gíuvrin. Vi stöter också på Gívrinarspor – häx-

tittar på den fina lilla kyrkan med gräs på taket i Skàlavik. Som många

ans enorma fotavtryck – i en sten. På så sätt lever sägnen vidare.

av de andra kyrkorna är även den här låst, men istället tittar vi in genom Berikade med ”heksegys” startar vi vår 8 km långa, underbart vack-

fönsterna.

ra vandring till Søltuvík. Vandringen går genom bergsområden med I Húsavík spelar jag kortspelet Húsfrúgvin i Húsavík. (Husmodern i

mängder av får, vidsträckta vyer över landskapet och havet. Solen tittar

Húsavík), döpt efter den rika Gudrun Sjúrðardóttir från Bergen, som

fram och förstärker den vackra utsikten tillsammans med bakgrundsl-

bodde här på sin stora gård Heima á Garði på 1300-talet. Hon var den

judet av fågelkvitter.

mäktigaste kvinnan på Fåröarna och ägde all mark i Húsavík och Skarvanes, och även en hel del av Shetlandsöarna. Det finns fortfarande

I viken i Søltuvík står ett monument bestående av två stora ankare. År

många ruiner och stenhus som är upprättade i hennes ära. I Húsavík

1895 kom det brittiska ångfartyget Principia ur kurs på grund av stora

finns en liten kyrka, som inte är låst, så vi kan gå in och beundra altar-

stormar och fartyget drev in i skärgården och sjönk. 28 personer dog

tavlan och den stora vackra målningen gjord av den danska konstnären

och endast en överlevde genom att klamra sig fast vid en lastlucka. Han

Svend Havsteen-Mikkelsen.

räddades först efter 14 timmar ute till havs.

Vi fortsätter längs en trång, smal och utmanade väg, klistrade längs

Tillbaka i Sandur var vi såklart tvungna att promenera runt i de otroligt

sidan av klippan, till byn Dalur. Byn är vackert belägen i dalen mellan

stora sanddynerna intill den stora sandstranden. Solen sken och barn

branta gröna berg och nästan helt avskilt från omvärlden, men fick år

satt i vattenbrynet och lekte. Vi slog oss ner och njöt av de meditativa

1964 denna ”spännande” vägförbindelse.

vågorna och solen som värmde våra ansikten. Vilken fantastisk avslutning på en härlig dag.

Längs en ännu mer utmanade väg, där vi trängs med massa lamm och får, når vi tillslut till den otroliga utsikten från byn Skarvanes. Här slutar

Väl hemma på Hotel Skálavík blir vi tillfrågade om vi vill berätta om

vägen. En liten by med bara 13 invånare. Men vi ser ingen människa

våra upplevelser i Färöisk nationalradio ”Kingvarp Føroya” i en di-

och får nöja oss med sällskapet av tre ankor och ett gäng höns och

rektsändning kallad ”Ferðaliðið” (Enheten). Det var roligt att få berätta

tuppar, vilka var väldigt tillmötesgående och ivriga på att få smaka våra

om våra upplevelser på öarna med Smyril Line från Hirtshals.

medtagna chokladbollar. Strax utanför Sandur stötte vi på Bundi Stein Urin (Den stickade stenen). Den är fyra meter hög och har en räckvidd på 18 meter.

12

LÆS MERE PÅ WWW.SMYRILLINE.NO


13


Sælkvinden

DAG 7, FREDAGEN D. 1. JULI 2016 Vi måste ta färjan från Skopun för att komma tillbaka till Gamlarätt på

En makalös vacker, tre meter hög, bronsstaty skapad av Hans

Sreymoy kl. 10:30. Eftersom man inte kan förboka en plats för bilen

Pauli Olsen. Den påminner lite om Danmarks ”Den lille Have-

och färjan är relativt liten, så är det bara att ställa bilen i kön och

frue”. Och självklart finns det en hjärtskärande berättelse kopplad

sedan ta på sig regnjackan för att promenera i Skopun.

till Sälkvinnan. Varje år på trettondagen simmar sälarna upp på stranden, kastar av sig pälsen och förvandlas till människor. Sen

Högt över staden, nästan som ett landmärke i havet av människor,

försvinner de in i en grotta och har en stor fest. Vid soluppgången klär

stor en jättestor blå brevlåda. Den är 7,42 meter hög och 4,45 meter

de på sig sälpälsen igenom och försvinner ner i havet.

bred. Den är så stor att den vid tiden den byggdes hamnade i Guiness Rekordbok som världens största brevlåda.

En ung man från Mkladur smög för att titta när sälarna kom, och förälskade sig i den vackra sälkvinnan och stal hennes päls så att hon var

Vi följde grusvägen ut ur staden och fortsatte på vandringsleden, högt

tvungen att följa med honom hem. Han tvingade henne att gifta sig

upp på den gräsbevuxna bergstoppen. Här uppe såg vi ut över öarna

med honom och de fick flera barn tillsammans. Noggrant låste han in

Streymoy, Koltur och Hestur och Trøllhøvdi (Trollhuvud) som är en

sälpälsen i en kista och tog med sig nyckeln varje dag när han gick

kulle ute i havet en bit från kusten. Klipptoppen sägs vara huvudet

för att fiska. En dag glömde han nyckeln och sa till de andra fiskarna;

av ett troll. Han förlorade det, tyvärr, när han skulle binda ihop Is-

”Idag blir jag änkling”. Och mycket riktigt, när mannen kom hem

lands Nólsoy och Sandoy. Han fick repet runt sin egen hans och när

var sälkvinnan borta. Han var djupt olycklig, tog barnen i handen

han drog åt det tappade han sitt huvud. Det finns många liknande

och gick ner till klipporna och blickade ut över havet. En bit utanför

legender runt Färöarna.

grottan låg en säl med sorgsna svarta ögon och tittade på dem. Det är en fantastisk sägen och en helt otrolig staty som rests i dess ära.

För att komma till Norðoyggjar – Norra Island – kör vi genom undervattenstunneln Norðoyatunnilin, som byggdes år 2006. De sprängde

Vi når öns nordligaste by Troøllanes som har en vacker utsikt över

150 meter under havsytan och den är 6,2 kilometer lång. Den kostade

grannöarnas sluttande klippor. Här finns det ganska få hus och det

bara så lite som 395 miljoner kronor. Det är en ganska märklig känsla

bor inte så många människor här. Men någon med entreprenörsanda

att köra så djupt ner i berggrunden under havet!

måste det finnas här, för finns en handgjord skylt där det står med stora bokstäver ”Kom och köp”, och vem kan ha gjort den? En

På ön Borðoy bodde vi på Hotel Klaksvik i Klaksvik som är ett gam-

skolflicka säljer kaffe och hemmagjorda kakor. Men det är inte den

malt hem för sjömän. Här är det rent och snyggt. Vi får ett litet rum

enda ’butiken’ som finns här i Trøllanes. Det finns en liten kiosk här

med vacker utsikt över Klasvik stad och hamnen med bergen i bak-

också. Det är från början ett arbetsskjul, som används under arbetat

grunden. Klaksvik är Färöarnas näst största stad med 4 605 invånare.

av tunnlarna. När tunnlarna var klara 1986 togs skjulet över av en av

Norra Island består av 6 öar och är den nordligaste delen av Färöar-

byns företagsamma kvinnor som nu säljer fikabröd där. Du plingar

na. Tre av öarna nås via små vattensamlingar och de sista tre med

bara i klockan när du har valt vad du vill handla. Självklart måste vi

båt eller helikopter. Vi åker direkt ut på äventyr med färjan ”Sam” till

också stödja detta lokala initiativ.

ön Kalsoy , där vi går genom fyra långa, smala och mörka tunnlar. Det finns naturligtvis bara en väg, för spänningens skull! Som tur är

Resan hem är lika spännande genom de smala tunnlarna som går i en

finns det klara regler vem som ska väja undan med hjälp de uthuggna

stor u-sväng, men snart är vi ute i dagsljuset igen. Alla dessa tunnlar

väjningsplatserna.

och öns distinkta former har gett den smeknamnet ”Blockflöjten” – och varför den heter så ser man ganska tydligt från grannön Kunoy.

Kalsoy är bara 18 km långt och 1-3km bred från norr till söder tack vare de 4 tunnlarna. Vi tar en liten avstickare till byn Mikladur, för här står nämligen Köpakonan – Sälkvinnan.

14

LÆS MERE PÅ WWW.SMYRILLINE.NO


15


DAG 8, LÖRDAGEN D. 2. JULI 2016 Det var en helt obeskrivligt härlig dag med underbara naturupplevelser och än en gång ett möte med den färöiska varma gäst vänligheten och

Vi satte oss vi ett av borden med utsikt över byns 20-25 hus, vilka var mer

omtänksamma beteende. Överväldigande och förtjusande.

eller mindre övergivna, och den lilla bryggan. Så fick vi kaffet serverat. Kaffet smakade gott och plötsligt dök kvinnan upp igen. Denna gång med

Upp tidigt, ryggsäcken och vandringskängorna på, matsäcken i ryggsäck-

ett stort fat med smörgåsar med en korv gjord på fisk och fårsalami. Det

en tillsammans med alla andra nödvändigheter, flera lager kläder. Vi tar

smakade verkligen gott efter en lång vandring! Hon berättade att matar-

postbåten Ritan (från 1943), som seglar från Hvannasund på ön Viðoy

rangemanget, utöver fjällturen och den färöiska maten hade ’Phlox män’

till öarna Svinoy och Fugloy. Ritan är dessa två öar, Färöarnas mest nor-

som tema.

döstliga öar, enda förbindelse till omvärlden. Nja, det är kanske inte helt sant. De här öarna, precis som alla andra avlägsna platser, har sina egna

Sägnen om Phlox män bygger på historisk fakta från Medeltiden, om en

helikoptrar. Vi måste hoppa i land på Ritans båtplats på Fugoly. Båten

liten grupp av fyra upproriska män från just Hattarvík. De gav sken av att

guppar upp och ner, men kaptenen är bra på att hålla båten nära klippan

vara frihetskämpar för ett självständigt Färöarna, härjade och kontrolle-

vi ska hoppa i land på, så allt går bra.

rade de norra öarna för egen vinnings skull. Alla fyra dömdes till döden – men inte Sjúrður við Kellingará, som blev förlåten av Gud. Men han kunde

Det finns två små samhällen på Fugoly; Kirkja, där vi hoppar i land,

inte böra gruppens brottsliga handlingar själv och bad därför om att få bli

och Hattarvík, där vi ska bli upphämtade ikväll. I Kirkja bor det bara 26

dödad tillsammans med de andra tre männen.

stycken människor och här finns en liten butik, där dom säljer godis och stickade plagg. Naturligtvis öppnar den en timme efter Ritans ankomst.

Det färöiska bryggeriet Föroya Bjór hade faktiskt bryggt en särskild

En liten färöisk pojke pekar ut Amalias hus ’Fuglurin’ några meter längre

’Floksøl’ (Folköl) just för detta enastående kulinariska och kulturella

fram. Här, säger han, kan vi köpa en kopp kaffe. Dörren öppnas och Ama-

evenemang. Och innan vi hann se oss om, kom den kvinnliga fårahed-

lia välkomnar oss med ett stort och hjärtevärmande leende. Hon serverar

ern bärandes med en 2 liters flaska av denna speciella öl! Varsågoda! Ni

oss kaffe, te och nybakade frallor med ost och fårkött, vi får mer än vad

måste också smaka! Ja tack, och plötsligt kände vi oss om en del av det

vi orkar äta och det för endast 65 kronor per person. Om man förbeställer

fina evenemanget och väntan på färjan kändes kortare och mycket mer

kan man också få färöiska specialiteter – ’ ’eina góða máltíð, som det står

behaglig.

på hennes visitkort. Här kommer vi absolut att äta nästa gång Färöarna lockar.

Vi hamnade i samtal med den kvinnliga fårahederns svåger. Han berättade stolt för oss att han var född i Hattarvík och att Hattarvík på Fugloy

Vi promenerar på den asfalterade vägen de 5-7 km över fjället för att ta oss

var den bästa platsen.Han var dessutom ättling till ’’den goda’’ av de fyra

till Hattarvík. Längs vår väg stöter vi på ett litet skjul, där fårklippning-

männen i sägnen! Han arbetade som kapten på en cirka 82 meter lång

en var igång. En ung man brister ut i ett stort leende när han hör att vi

fiskebåt och var ute på havet många dagar om året. Men han vände alltid

är från Kerteminde. Han berättar glatt att hans mamma har studerat på

tillbaka till Hattarvík under sina lediga dagar. Han ägde 8 av byns hus och

Hantverkshögskolan i Kerteminde. Världen är verkligen liten.

hans bror, den kvinnliga fårahederns man, ägde 14 hus. Förutom brödernas och svägerskans fåruppfödning, levde de på turistevenemang, om än

Fåraherden berättar entusiastiskt om fårklippningen. Nu i juni/juli klipps

en mer blygsam version än det unika gourmet evenemanget.

fåren för att de inte ska bli för varmt för dem. Jaha, men vad händer med ullen? Vi får höra om att det inte längre går att försörja sig på att sälja

Om lunnefågel smakar bra? Kaptenen log och sa att det var utsökt, precis

ullen, iallafall inte på dessa lite avskilda öar. Ullen klipps av och samlas

som sillgrissla! Han berättade, att fortplantandet av lunnefågel har varit

ihop för att sen eldas upp! All den fina ullen!

dålig i några år. Och detta är på grund av minskningen av lunnefågelns favoritmat, sill. Men nu ser det ut som att det håller på att vända. Kaptenen

Vi promenerar vidare uppför bergen, iväg från vägen och belönas med

brukar under våren vara med och ringmärka de nyfödda ungarna, för att

en fantastisk utsikt. Men silvertärnorna ovanför oss lät oss inte njuta!

kunna hålla kolla på utvecklingen av fågeln.

Skrikande flyger tärnorna över oss och attackerar oss med sin spetsiga näbb! Vi förstod meddelandet ’’kan ni lämna vårt näste’’.

Efter att få ha lärt oss en massa nya saker hoppade vi ombord på Ritan igen som seglade den 45 minuter långa resan tillbaka till Hvannasund

Väl framme i Hattarvík möts i av ett fint uppdukat bord hos öns kvinnliga

på Viðoy. På rekommendation av Karen i klädbutiken i Tjørnuvík åkte vi

fåraherde. Det var uppdukat ute i det fria med plats för ett sällskap för

nu till Matstovan hjá Elisabeth’ i Viðareiði. Och om vi inte hade vetat om

cirka 60 gäster, och inte mindre än 3 stycken färöiska stjärnkockar var

denna restaurang, ja få hade vi nog aldrig hittat den. Ett litet blått trähus

inbjudna för att tillaga färöiska specialiteter, medan gästerna var ute på en

som inte ser mycket ut för världen. Inuti mötte vi än en gång den färöis-

guidad tur på fjället. Kockarna tillagade bland annat ett lam i en kokgrop

ka gästfriheten och borden var prydligt dukade. Och naturligtvis var vi

i marken.

tvungna att beställa sillgrissla. Vilken härlig måltid. Köttet var mörkt och fast och smakade som en blandning av kyckling och rådjur. God sås, kokt

Vi frågade försiktigt den kvinnliga fårahedern efter ett ställe där vi kunde

potatis och stuvade grönsaker gratinerade med mörka vindruvor. Från alla

köpa en kopp kaffe. Hon skakade på huvudet samtidigt som hon log. ’Nej

borden hade men fantastisk utsikt över dalen och fjället och solen sken

det har vi inte. Här finns inte heller någon toalett’ – ’Men jag vill gärna

tills vi körde hem berikade med otroliga intryck och mätta magar.

koka kaffe till er, och ni kan bara gå in i huset så kan ni få låna vår toalett. Det är dörren till höger’. Otroligt vänligt! 16

LÆS MERE PÅ WWW.SMYRILLINE.NO


17


DAG 9, SÖNDAGEN D. 3. JULI 2016 Sista dagen på Färöarna. Avfärd till Torshavn. Först ska vi dock gå över

Flickan låser entusiastiskt upp till källaren under caféet och där står

en gångbro till Kunoy, genom den väldigt smala Kunoyatunneln och

Ro-Oves tilla träbåt ’Diana Victoria’, som tog honom till Langelinie så att

längs den västra sidan av ön, som har den vackraste utsikten över ön

han skulle kunna kyssa den lilla sjöjungfrun. Det är nästan obegripligt!

Kalsoy. Här kunde vi med e kikare blicka ut över statyn av sälkvinnan. Vi tillbringade eftermiddagen till att vandra den sista biten upp i Tillbaka på Streymoya promenerar vi än en gång stråket på bergsryg-

bergen på Nólsoy. Nyfiken som jag är, la jag mig på magen och kikade ut

gen genom Molnens Dal. Det är vackert och inte lika molnigt idag. Vi tar

från klippkanten. Jag låg där helt stilla, med utsikten över havet och lät

sedan en båttur på 20 minuter, från Tórshavn med ’Ternan’ till ön Nólsoy.

sinnena ta in alla de fantastiska färöiska upplevelserna vi har berikats

Solen skiner igen efter en ordentlig regnskur. Vi sätter oss i hamnen i

med under denna fantastiska resa!

Nólsoy och äter vår medtagna lunch. Vilken utsikt. MS Norröna avgick sent på kvällen kl 23:30, så vi gick en rundtur i Den unga flickan i det lilla caféet berättar för oss att hon är den femte

Tinganes och rundade av med en otrolig upplevelse på restaurangen

generationen av familjen Ro-Ove. Öns hjälte, Ove Joensen, bestämde sig

Áarstova, som ligger i en gammal K-märkt byggnad i Torshavn. Platsen

för att ro över Atlanten till Langelinie i en klassisk färöisk träbåt. Två

är så charmig med små låga dörrar, ojämna golv, små krypin, bjälkar

gånger var han tvungen att ge upp och återvända hem från Shetlandsöar-

i taket och mycket vänlig service och härlig stämning. För att inte tala

na, men år 1986 lyckades Ro-Ove på 41 dagar paddlar de 900 sjömil från

om den gastronomiska upplevelsen! Vi valde en tre-rätters meny. Vi fick

Nólsoy till Langelinie, endast i sällskap av en katt.

hummersoppa, marulk och glass till dessert. Ja, det kostade, men det var värt vartenda öre och mer därtill!

DAG 10, MÅNDAGEN D. 4. JULI & TIRSDAGEN D. 5. JULI 2016 Båtturen hem med Norröna vara rena rama lyxen och avkopplingen!

Vi har haft möjligheten och nöjet att ha med en egen bil och på så sätt

Vi seglade hemåt och spenderar natten i en lyxig hytt med en stor

kunna ta med alla saker och utrustning vi behövde. Ja, att segla med

dubbelsäng. Återigen en fantastisk frukostbuffé. Fina restauranger med

Norröna är ett vackert och bekvämt sätt att resa och är en underbar

mycket god mat. Jag fick även tid till att skriva dagbok. Att tänka till-

del av semestern. Smyril betyder dvärgfalk på färöiska och dvärgfalken

baka på alla fina stunder som kom med våra upplevelser av mötet med

återfinns i Smyril Lines logga. Dvärgfalken kännetecknas av snabba,

Färöarna och de färöiska människorna. Vi sträcker på benen och får

bestämda vingslag och en skarp blick, och ja den -symboliken stämmer

frisk luft ute på det annorlunda däcket. Vi sitter i solstolarna och njuter

väldigt väl!

av solen och tar självklart ett kvällsdopp i badtunnan med saltvatten! Färöarna – vi ses snart igen!

Livsnjutarna är Mogens och Rita, som har bott i USA i 4 år och i Kuwait i 2 år. De har rest runt i världen, utforskat, seglat och vandrat. De har många gånger inte valt den vanliga vägen som övriga turister har, utan hela tiden pressat sina gränser med siktet på minnesvärda upplevelser. 2015 reste de till Island med Smyril Line och 2016 gick resan till Färöarna. När deras son en gång skulle berätta om sina föräldrar, så valde han att benämna dem som ‘’livsnjutarna’’.

18

LÆS MERE PÅ WWW.SMYRILLINE.NO


19


20


21


Smyril Line A/S · Dalsagervej 9B, 1. sal · DK-9850 Hirtshals Tel +45 96558500 · booking@smyrilline.dk www.smyrilline.dk · www.smyrilline.no · www.smyrilline.se www.facebook.com/smyrilline.dk · www.facebook.com/smyrilline.se www.facebook.com/smyrilline.no 28

Profile for Smyril Line DK

Resebeskrivning från Färöarna  

Resebeskrivning från Färöarna