Page 1

Dokument ksiegowy - Faktura VAT  

Nauka wystawiania dokumentow ksiegowych: Wzór FA za usługi tłumaczeniowe wystawiony przez firmę będącą płatnikiem VAT-u.