Page 1

12 september t/m 29 november 2015


Bosch Geluk!

I n t r o d u c t i e Kan een andere kijk op geluk nieuwe toekomstperspectieven bieden? Dat is de vraag die aan de tentoonstelling Bosch Geluk ten grondslag ligt. Na een oproep ontvingen we een veertigtal voorstellen van Bossche kunstenaars. Uiteindelijk hebben we 21 projecten geselecteerd van beeldend kunstenaars, ontwerpers, theatermakers en performers die de betekenis van geluk in onze samenleving onderzoeken, voorbij de gelukshypes. Naast artistieke en creatieve visies op geluk komen ook actuele maatschappelijke thema’s in de tentoonstelling aan bod. Een aantal kunstwerken in de vorm van video’s, foto’s, tekeningen en installaties is gedurende de gehele periode te zien; workshops, Reinventing Happiness


Bosch Geluk!

performances, onderzoeken en theatervoorstellingen worden afwisselend geprogrammeerd. Dit alles speelt zich af op zaal. Alle kunstenaars, hun geluksvisie en de data van de verschillende programmaonderdelen vindt u hier. Voor sommige projecten heeft het de voorkeur dat u zich aanmeldt. Het actuele programma en de individuele projecten zijn ook te vinden op de website www.reinventinghappiness.nl Bosch Geluk is onderdeel van het driejarig kunstproject Reinventing Happiness, Stedelijk Museum ‘ s - H e r t o g e n b o s c h 12 september – 29 november 2015 w w w. r e i n v e n t i n g h a p p i n e s s . n l w w w . s m - s . n l

Concept en samenstelling Joanna van der Zanden, René Pingen, Sabina Timmermans Grafisch Ontwerp Roosje Klap Drukwerk NPN drukkers

Met dank aan alle kunstenaars en subsidiënten.

Reinventing Happiness


ontwerp: Nearest Neighbours

Wat kunnen de stad en haar i n w o n e r s bijdragen aan het geluk van de vluchteling en de medemens die in armoede l e e f t ?

Bosch Geluk!

De Academie voor Beeldvorming vindt het belangrijk via kunst de veranderingen in de maatschappij zichtbaar te maken. Voor Bosch Geluk onderzoeken en bevragen ze gedurende twee weken twee thema’s gerelateerd aan de zoektocht naar geluk: – De opvang van vluchtelingen en de komst van een nieuw AZC in ’s-Hertogenbosch. – De groeiende armoede in Nederland en de functie van voedselbanken.

Resultaten van het onderzoek en de expertmeetings worden verwerkt in een beeldend statement gemaakt door Lin Houtman, Janina Frye en Malou van Doormaal.

Academie

voor

www.academievoorbeeldvorming.nl

B e e l d v o r m i n g onder leiding van Klaas Burger en Rieneke de Vries

Onderzoek: 12-09 t/m 26-09 2015 Beeldend werk vanaf 26-09 (presentatie tijdens De Kunstnacht) Reinventing Happiness


Ben

Bosch Geluk!

Acket

17-11 t/m 22-11 2015 Inloopworkshop dagelijks van 11:00 – 13:00 en 14:00 – 16:00 uur.

www.benacket .nl

Wilt u met een groep deelnemen? Meldt u zich dan vooraf aan via: aanmelden@sm-s.nl onder vermelding van Schilderskamer.

Schilderskamer. Naar voorbeeld van de Duitse kunstenaar Arno Stern wordt er een ruimte op zaal getransformeerd tot een schilderskamer waar bezoekers onder begeleiding van Ben Acket mogen schilderen. Geen vooropgezet plan, pure expressie, zonder doel, zonder regels. Proef uw geluk in kleur en verf.

Vrij schilderen g e ef t r u i m t e voor een h e l e n d e ervaring en draagt bij a a n d e c re a t i eve expressie.

Reinventing Happiness


www.robinberkelmans.nl

Robin

Bosch Geluk!

Berkelmans 10-11 t/m 15-11 2015 (zie reinventinghappiness.nl voor tijden). Niet op 13-11.

Foto: Marfa Vasilieva

Biedt letterlijk in het ‘hier’ en ‘nu’ staan een m o m e n t va n g e l u k ?

Happy once more. Drie uur durende meditatieve performance. In een verwoede poging om geluk te vinden zoekt de maker naar balans en de schijnbaar daaruit volgende rust. Als we het moment vinden van werkelijk in balans zijn, in al zijn intensiteit, worden we daar dan gelukkig van en kunnen we dat punt steeds weer opzoeken? Een poging en een oefening, maar ook een commentaar op de hype om in het ‘hier’ en ‘nu’ te staan.

Reinventing Happiness


Bosch Geluk!

Lang zullen ze leven! Theatervoorstelling met twee acteurs op basis van gesprekken met ouderen over de dood. Angst voor de dood is de meest voorkomende angst bij mensen. Als we die angst onder ogen kunnen zien, wat voor een geluk levert ons dat op? Theatergroep Bint onderzoekt welke invloed onze kijk op de dood heeft op ons geluk. Na de voorstelling is er een gesprek met de bezoekers over de relatie dood en geluk.

Zouden we gelukkiger worden als we meer stilstaan bi j de dood?

Theatergroep

Bint

Zondag 25 oktober, 14:00 uur Graag vooraf opgeven via: aanmelden@sm-s.nl onder vermelding van Lang Zullen Ze Leven! www.tgbint .nl

Reinventing Happiness


www.jitskeblom.nl

Jitske

Bosch Geluk!

Blom 12-09 t/m 29-11 2015

Kijken we wel op de juiste manier naar onszelf en naar de wereld? Fragment

Pillow Talk: Klankinstallatie.

T: “Wat is een prettige samenleving…? ”

Hilarisch, open en relativerend gesprek tussen twee personen. Leg uw hoofd op het kussen en word op een intieme wijze deelgenoot van het vervolg van dit gesprek.

J: “Een samenleving waarin iedereen happy is?“ T: “Een samenleving waarin iedereen gelukkig is. Nou, dan lijkt het me dat die vraag zichzelf al heeft beantwoord. …dus de vraag is eigenlijk: Kan een andere kijk op geluk een samenleving creëren waarin iedereen gelukkig is…?“

Reinventing Happiness


Bosch Geluk!

Grafisch werk. Met een enkele zin of een paar woorden, eigenzinnig gecommuniceerd op felgekleurde, gezeefdrukte posters weet Edwin Vollebergh van Studio Boot regelmatig de tijdsgeest te prikkelen. Hoe de kracht van een duidelijke boodschap kan bijdragen aan een moment van reflectie.

Geen zin? Dan maakt u maar z i n .

Studio

Boot

12-09 t/m 29-11 2015

www.studioboot .nl

Reinventing Happiness


www.meesborgman.nl

Mees

Bosch Geluk!

Borgman Repetitie: zaterdag 10 oktober 15:00 uur Uitvoering: zondag 11 oktober 14:00 uur

Foto: Robert van der Ree

Graag vooraf aanmelden via: aanmelden@sm-s.nl onder vermelding van Staat van Geluk

Wat kan ik doen voor uw geluk?

Staat van Geluk. Een solo-circusvoorstelling waarin Mees Borgman het publiek in 45 minuten zo gelukkig mogelijk probeert te maken. Ze haalt daarvoor alles uit de kast wat binnen de grenzen van het mimetheater mogelijk is. Staat van Geluk is ge誰nspireerd op Reinventing Happiness deel 1.

Reinventing Happiness


Bosch Geluk!

Bos(ch) Geluk. Reinventing paradise. Video-installatie en performance waarin Monique Broekman een hedendaagse interpretatie geeft van het thema ‘Het aardse paradijs’, al zo vaak verbeeld door verschillende kunstenaars. Hoe ziet de situatie eruit waarin men volmaakt gelukkig kan zijn, in alle vrijheid, in alle onschuld, puur en vol vertrouwen? De performance wordt uitgevoerd door naturisten.

Monique

Kunnen we terug naar het moment voor de schaamte?

Broekman

Performance: 29-09 t/m 4-10 2015 (zie reinventinghappiness.nl voor tijden)

www.moniquebroekman.nl

Video-installatie: 29-09 t/m 29-11 2015

Reinventing Happiness


Paul

De

Bosch Geluk!

Bruyne

&

Marjolein van der Meer Voorstelling: zondag 1 november 14:00 uur. Graag vooraf aanmelden via: aanmelden@sm-s.nl onder vermelding van Je t’aime moi non plus.

Geluk is een bermbom. (handle with c a r e )

Je t’aime moi non plus. Een sprankelende voorstelling vol humor en ontroering over de verborgen geschiedenis van het meest erotische liedje aller tijden. Zowel de harde feiten als de verbeelding komen aan bod. Geschreven door Paul De Bruyne en glashelder gebracht door de actrice Marjolein van der Meer.

Reinventing Happiness


Bosch Geluk!

NPO Radio1. Een interventie met real time nieuwsradio. Is dit een stoorzender binnen de expositie of is het juist een luik om contact te krijgen met de wereld buiten het museum? Voor de een zal het nieuws zijn eigen geluk bevestigen, voor de ander kan het een reden zijn om somber gestemd te raken.

Hoe st a at je geluk in relatie t o t d e gebeurtenissen buiten de muren van het m u s e u m ?

Malou

Doormaal

van

12-09 t/m 29-11 2015 iwbdjdyatmvezdmnekzawvb.com

Reinventing Happiness


www.duffhues.com

Niels

Bosch Geluk!

Duffhues 12-09 t/m 29-11 2015

Het verlangen elkaar te ontmoeten geeft hoop i n d e complexiteit van het leven in de stad.

We write but never meet. “Tijd is een platte cirkel” schrijft een van de personages in deze filmische en poëtische impressie van het dwalende leven in de stad. De personages ontmoeten elkaar niet. De fragmenten van gedachten, toevertrouwd aan papier en aan die ander - in die andere stad – bieden een klein sprankje hoop. Hoop om de alsmaar terugkerende zoektocht naar geluk te doorbreken. De twee geportretteerde steden zijn ’s-Hertogenbosch en Nice.

Reinventing Happiness


Bosch Geluk!

Tijdelijk Tapijt. Een grote verzameling van doppen en deksels is het materiaal waarmee Marianne van Heeswijk bezoekers uitnodigt mee te bouwen aan steeds weer een nieuw, kleurrijk tapijt. Afgedankte doppen en deksels krijgen door de aandacht die Van Heeswijk ze geeft in haar werk weer hernieuwde betekenis.

Samen bouwen schept een band voor even en inspiratie voor v e e l l a n g e r.

Elk moment in het ontstaan van het tapijt is een reflectie van de ontmoeting tussen kunstenaar en deelnemer(s) en biedt zo een unieke ervaring. U bent van harte uitgenodigd mee te bouwen.

20-10 t/m 24-10 2015 dagelijks is de kunstenaar aanwezig.

www.villavanheeswijk.nl

Marianne van Heeswijk

Foto: Ruud van Genugten

Wilt u met een groep (jong en oud) meebouwen? Stuurt u dan een mail naar: aanmelden@sm-s.nl onder vermelding van Tijdelijk Tapijt.

Reinventing Happiness


www.lucaskastelijn.nl

Lucas

Bosch Geluk!

Kastelijn 12-09 t/m 29-11 2015 Excursie: op vrijdag 23 oktober kunt u met de kunstenaar mee op zoek naar onbepaalde plekken in de stad en deze samen met hem vastleggen. Aanvang 14:00 uur. Duur: ongeveer 90 min. Verzamelen bij de entreebalie.

V r i j h e i d bestaat, net zoals geluk, slechts in korte momenten, ingebed in eindeloze landschappen van afbakening en beknotting.

Graag vooraf opgeven via: aanmelden@sm-s.nl onder vermelding van Lucas Kastelijn.

On The Fringe Of Happiness. Negatieven van foto’s van plekken die als het ware onbepaald zijn. Plaatsen zonder functie of signatuur, die vaak maar kort bestaan, symboliseren vrijheid. De foto’s zijn gemaakt met behulp van een zelfgemaakte camera obscura (pinhole), waardoor het nemen van de foto soms wel uren duurt.

Reinventing Happiness


Bosch Geluk!

Plankvast. De clown verbaast zich over de wereld en laat de fantasie de vrije loop. Na誰ef als een kind en licht als een veertje stoot hij keer op keer zijn hoofd aan de echte wereld. In zijn poging te behagen, ontmoet hij zijn publiek. Een clowneske voorstelling zonder conflict. Zie ze gelukkig zijn met hun plank.

Een lach is ontl ading, in de ontmoeting schuilt het g e l u k .

Zondag 8 november, 14:00 uur. Graag vooraf opgeven via: aanmelden@sm-s.nl onder vermelding van Plankvast.

Kloon

Foto: Ben Nienhuis

Compagnie

www.compagniekloon.nl

Reinventing Happiness


www.lisetteh.com

L

i

s

Bosch Geluk!

e

t

t

e

h

Atelier: 3-11 t/m 7-11 2015 dagelijks is de kunstenaar aanwezig.

Kan een verzameling van geluksmomenten g e l u k k i g m a k e n ?

Verzamelde geluksmomenten. Lisetteh verzamelt geluksmomenten van museumbezoekers en inwoners van de stad. Wat maakt hen gelukkig? De antwoorden verbeeldt zij vrijelijk in tekeningen in haar tijdelijke atelier in het museum. Zie de verzameling groeien! Wordt u hier gelukkig van?

Reinventing Happiness


Bosch Geluk!

Familiar Strangers. Een dans-performance in dialoog met de bezoeker. Dit nieuwe stuk van Panama Pictures wordt op zaal gemaakt en gaat over vertrouwen. Bezoekers krijgen de kans om voor even uit de anonimiteit te stappen en een intiem moment te delen met twee dansers.

Pictures

Choreografie: Pia Meuthen. Dans: Miguel Fiol Duran en Miquel de Jong Repetities: 06-10 t/m 09-10 2015, dagelijks.

Foto: Sanne Willemsen

Panama

Via het lichaam in contact komen met de wereld en verbondenheid e r v a r e n .

www.panamapictures.nl

Performance: vrijdag 9 oktober 2015, vanaf 14:00 uur Zie voor tijden reinventinghappiness.nl

Reinventing Happiness


www.sociallabel.nl

Social

Bosch Geluk!

Label 12-09 t/m 29-11 2015 Debat op zondag 29 november, 15:00 uur.

Foto: Rene van der Hulst

Een economie d i e d e samenleving verbetert, laat niemand aan de kant staan.

Presentatie van designlabel Social Label met een gedicht van Anne Vegter. Social Label verbindt ontwerpers aan bijzondere makers, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dit levert mooie en waardevolle designproducten op, gepresenteerd met oprechte trots. Social Label toont op innovatieve wijze hoe een inclusieve samenleving eruit kan zien. De initiatief nemers Petra Janssen en Simone Kramer menen dat ons welbevinden samenhangt met de manier waarop we produceren en consumeren.

Reinventing Happiness


Bosch Geluk!

Wa t k a n h et samen kijken en luisteren naar elkaar in een m o m e n t va n stilte bijdragen a a n j e geluksgevoel?

Tangande

Foto: Lieve Dijsselbloem

Bianca

Stil. Op West-Javaanse dans ge誰nspireerde performance waarin Bianca Tangande de ruimte van het museum, de stilte en de verbinding met bezoekers aangaat. U bent uitgenodigd de sleep van het kostuum van Bianca Tangande, haar rode draad van meer dan twintig jaar geluksbeleving, te volgen en open te staan voor een bijzondere ervaring.

www.biancatangande.com

Zaterdag 31 oktober 2015, start om 14:00 uur bij de trap van het museum. Graag vooraf aanmelden via: aanmelden@sm-s.nl onder vermelding van Stil. Reinventing Happiness


Bosch Geluk!

’s-Happy. Soundwalk die gemaakt wordt in het museum. Weerthof & Pagée duiken de hele maand onder in het museum als artists-in-residence. Ze onderzoeken het geluk van het museum. Hoe ver reikt dit? Wat is het geluk van de horecamedewerker, de suppoost, de muren en de buren? Het hele proces van onderzoek, maken en editen wordt onder het oog van de bezoeker gedaan. Volg deze ‘gelukssoundtrek’ in wording. Commentaar welkom. Vanaf 1 november kan de ‘s-Happy in volle glorie worden bewandeld.

Wat is het geluk van het m u s e u m ?

Michiel van de Weerthof Joost

van

Onderzoek: 06-10 t/m 31-10 2015 Soundwalk: 01-11 t/m 29-11 2015 Reinventing Happiness

Pagée

soundtreks.michielvandeweerthof.nl

&


www.joostvanwijmen.nl

Joost

Bosch Geluk!

van

Wijmen 24-11 t/m 28-11 2015 dagelijks is de ontwerper aanwezig.

Foto: Joost van Wijmen

Wilt u deze bijzondere interventie ervaren met een groep? Meldt u zich dan aan via: aanmelden@sm-s.nl onder vermelding van Encounter#3.

Welke bijdrage biedt fysiek contact in het dagelijks leven voor ons we l b e h a g e n?

Encounter#3. Een onderzoek naar de verleiding tot fysiek contact binnen een abstracte context. In een geĂŤnsceneerde setting nodigt ontwerper Joost van Wijmen bezoekers uit de handelingen van een kostuumontwerper - zoals het meten van lichaamsmaten - bij andere bezoekers te verrichten. Worden deze handelingen als intiem ervaren? Wat doet dit met de ontmoeting?

Reinventing Happiness


www.marthezink.com

Marthe

Bosch Geluk!

12-09 t/m 29-11 2015

Zink 12-09 t/m 29-11 2015

Tekeningen en gedichten. Marthe Zink schept in beeld en woord haar eigen werkelijkheid. Een wereld waarin zij vrij is om te fantaseren en te creëren. De soms absurdistische taferelen en combinaties van woorden zijn ook te ‘lezen’ als een commentaar op de commercie en de mantra van ‘zo moet het’. Voor Bosch Geluk maakt Marthe een nieuw gedicht op basis van het woord geluk.

Het inzetten van je eigen verbeeldingskracht en fantasie maakt je vrij en d a a r m e e g e l u k k i g e r.

Reinventing Happiness


Bosch Geluk!

Jeanne van Heeswijk en Paul

De

Oproep!

Bruyne Oproep!!

Wordt soldaat van het Geregisseerd Geluk Jeanne van Heeswijk en Paul De Bruyne richten een Academie op waar soldaten worden opgeleid voor een Snelle Geluks Interventiemacht. De soldaten worden getraind om acties in de straten en op de pleinen uit te voeren die de overheersende sfeer van opgeklopte vrolijkheid en door de commercie geregisseerd geluk te lijf gaan. Op 14 november 2015 vindt een OPEN DAG van deze Militaire Academie plaats in het museum. Hier kan het publiek kennis maken met het lesprogramma en een proefles volgen. Er is geen mooiere oorlog dan die tegen het opgelegde geluk. Denk na, kom langs, treed toe!

Openingstijden open dag 11:00 – 17:00 uur. Het programma van deze open dag wordt op 1 november 2015 bekendgemaakt op de website.

U kunt zich opgeven voor een proefles via: aanmelden@sm-s.nl onder vermelding van open dag Geregisseerd Geluk.

Reinventing Happiness


Reinventing Happiness

Sjaak & Nieuwe

Langenberg Rosé

de

Beer

Omgangsvormen

Samen met jongeren en ouderen, verzorgers en vrijwilligers en organisaties die normaliter niet bij de ouderenzorg zijn betrokken, wil het kunstenaarsduo Sjaak Langenberg & Rosé de Beer in 2016 een festival opzetten waarin de wereld van de ouderenzorg tijdelijk op zijn kop staat: Het ZorgfestivAL. Voor dit festival zoeken zij nieuwe initiatieven, activiteiten en ideeën waarbij zorgen voor elkaar een nieuwe vorm en betekenis krijgt. Van een alternatieve taxiservice met oldtimers tot tafeltje-dek-je door fooddesigners. In de aanloop naar het festival richten Langenberg & De Beer het ‘Evenementenontwikkelbureau Zo Doen We Dat Hier’ en ‘De Mopperclub’ (mopperen als gelegitimeerde vrijetijdsactiviteit) op. Zij bezoeken hiermee verschillende zorglocaties en zijn op 16 oktober in het museum aanwezig. U bent van harte uitgenodigd langs te komen voor informatie, om een idee te delen of om u op te geven als vrijwilliger voor het festival. Een mail sturen kan ook: aanmelden@sm-s.nl onder vermelding zorgfestivAL. Locaties

Bijzonder bezoek: MTC Health Angels, motorrijders Woensdag 7 oktober en werkzaam bij Brabantzorg, zondag 11 oktober in woon- GGZ en Dichterbij, nemen op zorgcentrum Nieuwehagen, 16 oktober bewoners van de Gervenstraat 2. woonzorgcentra Noorderkroon van 10.00 -17.00 uur. en Nieuwehagen in zijspan mee naar Bosch Geluk. Bosch Geluk!


Reinventing Happiness

ZorgfestivAL, Sjaak Langenberg & RosĂŠ de Beer

Still uit Oproep! Oproep!, Soldaten van ‘t Geregisseerd Geluk

Bosch Geluk!


Reinventing Happiness

Zadenverzamelbank, Frank Bruggeman

Bosch Geluk!


Reinventing Happiness

Frank Natuur Oproep:

Bruggeman als

Bossche

bloemen-

Gemeengoed en

plantenzadenbank

Op veel plekken in de stad staan momenteel bloemen en planten waarvan het zaad geoogst kan worden. Maar wie doet dat nog? Frank Bruggeman ziet hier een gemiste kans. Want met dit zaad kunnen unieke Bossche zadenmengsels worden gemaakt, die dan volgend jaar weer kunnen worden uitgezaaid. Bruggeman wil er een collectief tuinproject mee starten dat de biodiversiteit van de stad laat zien. Helpt u mee zaden te oogsten voor de Bossche zadenbank? In de hal van het museum staat van 1 september t/m 10 oktober 2015 een zadenverzamelbank waar u meer informatie kunt vinden en het zaad dat u heeft geoogst (met soortnaam en herkomst) kunt inbrengen. Bruggeman zelf gaat ook regelmatig op pad om te oogsten. Zin om mee te gaan? Schrijft u naar: aanmelden@sm-s.nl onder vermelding van Zadenbank. Excursies Volgens natuurkenners is de kans op een sublieme natuurervaring het grootst bij dageraad of schemering. U wordt uitgenodigd dit zelf te ontdekken tijdens twee Bossche wandelingen:

Vrijdag 18 september, Schemerwandeling met vleermuisdeskundige Peter Twisk. Aanvang: 19:30 uur. Duur: 90 min

Aanmelden via: aanmelden@ sm-s.nl onder vermelding van datum en wandeling.

Zondag 27 september, Dageraadwandeling met stadsecoloog Johan Mees. Aanvang: rond 08:00 uur. Duur: 90 min

Meer informatie over de wandelingen ontvangt u per mail.

Bosch Geluk!


Reinventing Happiness

Reinventing

Happiness

Geluk wordt tegenwoordig volop gemeten en verkocht. Het wordt ingezet als beleidsinstrument en als verkoopargument. Maar wat is geluk als het niet te koop is? In het voorjaar van 2014 is het project Reinventing Happiness gestart. Drie kunstenaars (duo’s) kregen de vraag of een andere kijk op geluk een prettiger samenleving oplevert. Zij hebben drie jaar de tijd om samen met het museum, de bezoekers en inwoners van de stad een eigen geluksonderzoek uit te werken. Kunstenaar Frank Bruggeman onderzoekt onder de titel Natuur als Gemeengoed de relatie tussen welzijn en groenbeleving in de stedelijke omgeving.

Bosch Geluk!


Reinventing Happiness

Met het project Nieuwe Omgangsvormen verdiept het kunstenaarsduo Sjaak Langenberg en RosÊ de Beer zich in ons gewoontegedrag en hoe dat geluk in de weg kan staan. Kunstenaar Jeanne van Heeswijk en theatermaker Paul De Bruyne onderzoeken en bespelen met Geregisseerd Geluk het geluk dat ons wordt opgelegd. Dit najaar krijgt elk project weer een volgende uitwerking met programmaonderdelen waar u aan kunt deelnemen of waar u een bijdrage aan kunt leveren. Op de volgende pagina’s leest u in het kort de belangrijkste oproepen. Op www.reinventinghappiness.nl vindt u alle actuele informatie. Bosch Geluk!


Reinventing Happiness

Reinventing Happiness

Programma Bosch Geluk / Reinventing Happiness  

Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch

Programma Bosch Geluk / Reinventing Happiness  

Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch

Advertisement