Page 1

Enguany encara no hem parlat de fabricar contingut pròpiament dit. Heu vist que des de diferents llocs i amb diferents eines s'ha parlat de presentacions, imatge digital, ofimàtica i d'altres menestralies. Cal tenir sempre molt clar, en parlar de crear contingut digital, una sèrie de preguntes bàsiques, com poden ser: - Necessito tenir un lloc web principal on es derivin "links" a d'altres llocs web ? - Necessito un portal d'entrada, amb caràcter "fix" on el contingut no es mogui més que quan jo li digui ? - O bé necessito un lloc "dinàmic" on cal que cada dia es vegi una nova "notícia" relacionada amb el nostre entorn escolar ? Aquesta tipologia de preguntes cal que la tinguem ben clara SEMPRE que ens plantegem el generar un contingut digital a través de la web, sigui en qualsevol de les seves modalitats, de forma i manera que tinguem molt clar que, el fet de crear una plana web suposa: - la creació d'un espai amb informacions fixes - un/a responsable de contingut, que a la vegada pot ser també el/la generador/a de contingut, estil, procediment i distribuïdor de permisos. - la creació de continguts que, encara que no tindran el mateix ritme d'actualitzacions que un bloc, sí caldrà que es renovi tan aviat es quedin obsolets els mateixos - la cerca de recursos atractius o formes en que es "mostren " les informacions. En funció d'aquestes preguntes, d'una petita reflexió dels criteris tècnics adients, es podrà prendre la decisió de saber què és el que millor cal en cada cas, de forma i manera que el que us explicarem en aquesta sessió pot ser només una solució o procediment de treball, d'entre molts altres. - Un BLOC és un portal dinàmic, on, amb una habitual periodicitat es van publicant noves informacions que van substituint a les anteriors. Un bloc no pot convertir-se en el "portal principal-informatiu" per exemple d'una empresa. - Una intranet comporta un treball seriós d'adequament a les informacions a mostrar, els permisos que tindrà cada persona col·laboradora i la funció que exercirà cada una d'elles - Un Wiki és un entorn col·laboratiu, on la participació resulta molt senzilla, però tampoc poc convertir-se en un "portal institucional". - Un moodle té un caràcter similar, no igual, a una intranet, i té una orientació més marcada de "aula virtual" per a treballar amb alumnes. El sistema de permisos d'usuaris és bàsic, de la mateixa forma que cal agrupar-los en grups de treball amb diferents permisos que els permetran accedir a diferents funcions. - Una plana web, creada amb multitud d'eines de diferent dificultat tècnica, permet ser un portal d'entrada a qualsevol tipologia d'institució,molt vàlid, i que té l'avantatge de poder ser a la vegada un aglutinador de tots els elements abans esmentats, on les indicacions dels enllaços poden orientar sobre els destinataris dels mateixos. En un temps "2.0", sembla que aquestes paraules puguin no tenir gaire sentit, però en un temps també que fem servir qualsevol


mètode tècnic per a mostrar informacions, cal una petita reflexió abans d'emprar-los equivocadament. l plana web continua essent un mitjà prou vàlid com a "portal d'entrada" que ens pot linkar-enviar-portar a qualsevol utilitataplicació en d'altres finestres que s'obrin a partir de la primera. Centrem-nos llavors en parlar de planes web. Podem descriure la creació de les mateixes sota dues consideracions: 1.- Som uns/unes experts/es en creació de planes web a través del Dreamweaver, i sabem com funciona el programa, com és el procés de creació de les mateixes i tenim clar com treballar. Ups, si és així, segur que no us estem dient res que no sabeu. Avui possiblement aprendreu un procediment nou. 2.- Mai hem creat una plana web, no tenim massa idea de què és això, però podem agafar la melodia sobre el seu funcionament mentre no ens compliqueu massa la vida. Perfecte, avui és el vostre dia.

Recordeu a tots els efectes de publicació en web els permisos d'imatge, associat a la seva normativa,i la llei de protecció de dades . Caldrà insistir més , igualment, en la descripció de la normativa de la Llei de protecció de dades.


Veurem per tant un altra "utilitat" Google, que ens permet la creació de planes web. El seu concepte de creació no comporta cap necessitat de saber com funciona una plana web, ni tampoc tenir cap idea del "codi html", que és el llenguatge intern amb el que treballa una plana web. De la mateixa forma que tenim aquests avantatges, també tenim determinats inconvenients que cal remarcar, com pot ser bàsicament que tampoc podrem fer exactament allò que ens vingui de gust al 100%, donat que la creació de planes web amb aquesta eina de Google no presenta la mateixa flexibilitat que la creació directa amb Dreamweaver Encara que no ho hem dit fins ara, cal que quedi clar que la creació a la web, sigui de la tipologia que sigui implica, abans de res, seure a una taula, agafar paper i llapis i determinar què es vol explicar, com i en quin ordre, donant prioritat als elements centrals. No ho oblideu, encara que avui ens dedicarem més a mostrar el seu funcionament i possibilitats. Recordeu que això ho podem comparar a quan diem a l'aula de realitzar un mural: cal destacar una estructura, un ordre, una prioritat de continguts i una estètica adequada. Doncs , salvant les distàncies, podem dir una cosa similar.

A.- Registrar-nos i crear una plana

1.- Com ja estem habituats/des, accedirem a la plana http://sites.google.com/per a poder registrar-nos al servei, si encara no ho havíem fet . Feu clic a la part d'abaix, no al registre habitual de google, si encara NO teniu compte a Google, cosa que no creiem, feu prèviament la pràctica anterior.


2.- Observeu amb el gràfic inicial el funcionament de treball de Google: peces que encaixen, serveis que es fusionen en una sola plana. Amb això ja podeu començar a veure per on anirà la cosa

3.- Quan torneu a accedir en endavant, ja us sortirà aquest servei amb la resta dels altres que ja tingueu actius al vostre compte de Google.

4.- Endavant. Feu clic a la icona


5.- Caldrà , d'entrada, omplir un formulari que definirà els paràmetres bàsics. Mirem-los al detall:

No penseu gaire per a, d'entrada, fer una prova de funcionament. Cal experimentar amb caràcter de praxis sense compromís de contingut, sinó es difícil d'aprendre. Podeu agafar el vostre usuari de google (rperez,smartine....). Cas que ja estigui ocupat el nom haureu de triar un altre.

Feu una breu descripció en 5/10 paraules del nou lloc: "Espai de presentació de pràctiques del tema Web 2.0 de Informàtica de 4t" ( per exemple )

Passeu ara a indicar si el contingut serà per a adults, cosa que ja sabem que no, sinó tot el contrari; si compartirem la plana amb tothom ( deixeu-la per defecte així, se suposa que treballem en obert per a tothom ), així com el tema , color i disseny del lloc. Si no us agrada cap de les 3 primeres plantilles podeu fer clic a la dreta a "Més temes" i n'apareixeran uns 15 temes més, de similar factura als fons que podeu establir a Google Mail. Mireu que no sigui massa "llampant".


Com ja estem habituats, teclegeu el codi que ens proposen, per tal de demostrar que no som un robot, i feu clic a "Creeu un lloc" 6.- Ara observarem el que se'ns mostra. Mirem que tenim 2 blocs de treball ben definits, una barra lateral i una barra superior

7.- Anem a editar, a escriure allò que es veurà a la plana web principal. RECORDEU que estem "provant" coses i aprenent, considereu que estem experimentant i que el que feu es pot esborrar per complet sense problema en qualsevol moment, així que, com no teniu problemes d'espai i, donat que podeu crear tantes planes web com es vulguin, sense límit aparent, gaudiu sense temor. Per a editar la plana web principal, que, per exemple, pot ser la plana principal del vostre espai de presentació de pràctiques ( és només un exemple, recordeu ) a

8.- Apareix ara un menú per a escriure, prou familiar. Editeu ara el contingut, recordant que és la plana principal del nostre "Site". A nosaltres ens ha quedat així, només d'exemple :


Naturalment, caldria omplir-la més de contingut. Però abans d'això, potser millor que fem la segona part, crear una estructura B.- Estructura del portal Seguim insistint que abans de crear una estructura web cal que amb paper i llapis es faci una estructura d'allò que volem dir i quines planes necessitem per a fer-ho 1.- Bàsicament, i només és un exemple sense cap validesa, en un centre escolar existeixen unes informacions que poden ser "necessàries" en un centre escolar: - Localització del centre - Horari de secretaria - El centre, l'equip directiu i el consell escolar - El calendari escolar - Els projectes que es fan a la escola - Cada un dels cicles escolars: inicial, mitjà i superior - Festes de cel·lebració al centre ( carnestoltes, nadal, tots sants... ) Si tenim present que cada una d'aquestes informacions poden ser planes diferents, podem "assajar" d'executar-les tal com farem a continuació. Evidentment vosaltres podeu fer la plana web del tema que vulgueu, però una de les pàgines ens servirà per presentar les pràctiques d'aquest tema. 2.- Anem a crear 5-7 pàgines, en blanc, només amb la estructura bàsica. Un cop veiem un exemple podem saber com funciona la resta. Anem a d'aquesta manera:

i, quan ens surti el següent menú, deixem les opcions


3.- Creeu 4-6 planes d'aquesta forma, de manera bĂ sica, i creant cada plana web en el nivell superior . AixĂ­, en el lateral de l'esquerra apareixeran les planes creades, sense cap lligam entre elles:


4.- Ara suposem que, a partir de la plana inicial, volem crear una plana associada, a la que s'arribi a través d'ella, i que parli de els horaris de les classes d'informàtica, per exemple. És a dir, crearem una SUB-plana web, depenent de la primera. Feu clic a I ara, atenció a la segona part, indicar d'on "penjarà" aquesta plana web. Al nostre exemple ha de ser de la plana anterior:

Si us passa com en aquest cas, que no "penja" de la plana que volem, feu clic a "Seleccioneu una ubicació diferent", i s'obrirà un quadre de diàleg amb totes les planes , per poder triar. Fem clic a la corresponent i acceptem totes les opcions


Podreu veure com han quedat les planes, i quines depenen de quines si feu clic a "mapa del lloc" al menĂş de l'esquerra

Google sites I  

Descripció contingut google sites 4t