Page 3

SMRTNICI Copyright © Davor Kujek AUTOR Davor Kujek UREDNIK Igor Weidlich LEKTOR I REDAKTOR Ana Stipčić ILUSTRACIJA Mladen Bolfek ART DIREKTOR Branimir Sabljić DIZAJN Velimir Pavić PRIJELOM Danijela Karlica Žilić TISAK Grafički zavod Hrvatske d.o.o., Zagreb NAKLADA 500 primjeraka MJESTO I GODINA IZDAVANJA Zagreb, 2015.

CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 895484. ISBN 978-953-58369-0-2 Vlastita naklada autora. © Nijedan dio ove knjige ne smije se umnožavati, fotokopirati ni na bilo koji način reproducirati bez nakladnikova pisanog dopuštenja.

Smrtnici - fantasy roman Davora Kujeka  

Pročitajte online prolog i prvo poglavlje fantasy romana "Smrtnici" autora Davora Kujeka. Više informacija o knjizi i mogućnosti narudžbe mo...

Smrtnici - fantasy roman Davora Kujeka  

Pročitajte online prolog i prvo poglavlje fantasy romana "Smrtnici" autora Davora Kujeka. Više informacija o knjizi i mogućnosti narudžbe mo...

Advertisement