Page 1

ATTACH Ditt tillbehörs magazin från SMP Parts utgåva 1:5 2016

Största helhetsleverantör till PON Equipment Norge EMS utrustar sina grävmaskiner med säkerhetsfästet Hard Lock®


Borox är totalleverantör till SMP Parts på skär- och slitstål i 500 HB Standardsortiment • • • • • •

Skärstål Slitstål Profilstål, (halv pil) Kamprofiler Dubbelfasade skär Väghyvel- och snöplogskär

Kundanpassade • • • • •

Anpassade längder av skärstål Trapets- och spetsskär Borrade skär Sparskär Stål tillverkade efter kundritning

www.borox.se

 Cylindrar för mobilt och industriellt bruk www.mchydraulic.se 2


Vi flyttar fram våra positioner SMP Parts varumärke står för kvalitet och företaget har en lång och framgångsrik historia i branschen. Vi är stolta över våra produkter, de är hållbara och ökar produktiviteten och vi får ofta positiv återkoppling från nöjda kunder. SMP Parts är marknadsledande på skopor och fästen i Skandinavien vi växer stadigt i övriga Europa. Vi har lagt ner mycket resurser på att utveckla och förfina våra tiltrotatorer och vi har nu ett komplett produktutbud med väl utbyggd service och support. Vi har vuxit kraftigt under senare år. Men vi nöjer oss inte med det. Vår målsättning är att dubblera omsättningen till år 2020. Det är högt satta mål som innebär utmaningar både i fråga om rekrytering och fortsatt produktutveckling för att kunna ta ytterligare marknadsandelar. Vi kommer att behöva nyanställa kompetenta medarbetare vilket är positivt för sysselsättningen i regionen. SMP Parts är redan i dag den största privata arbetsgivaren i Nordanstigs kommun och vi fyller en viktig funktion för utvecklingen i Hudiksvallsområdet. För att lyckas nå vår höga målsättning behöver vi effektivisera produktionen ytterligare och satsa på tillväxt utanför Sverige och Norge som i dag är våra största marknader. Vi började den resan förra året genom att öppna en filial i Finland, en mycket lyckad satsning. Den finska marknaden mottog våra produkter otroligt väl. Efter att vi öppnat vår filial har vi fördubblat vår omsättning i Finland. Vi har vidare ökat vårt engagemang i Tyskland, Holland, Frankrike och Storbritannien. SMP Parts ska finnas på marknader med stora infrastrukturprojekt.

”Marknaden för våra produkter växer, vi avslutade förra året mycket starkt och vi har inlett försäljningen lika starkt i år.”

Vi har nyligen lanserat vår 4.e generation av tiltrotatorer och vi möter en stadigt ökande efterfrågan på dem på den Skandinaviska marknaden. Nu ska vi intensifiera vår marknadsföring och skapa intresse för SMP Parts tiltrotatorer i övriga Europa där vi hittills varit alltför anonyma. Den europeiska branschen börjar få upp ögonen för tiltrotatorernas effektivitet och ökade produktivitet och jag tror att vi kommer att få se en kraftig försäljningsökning för våra produkter. Det råder en mycket positiv ton i branschen med många stora infrastrukturprojekt på gång runt om i Europa. Marknaden för våra produkter växer, vi avslutade förra året mycket starkt och vi har inlett försäljningen lika starkt i år. Jag ser mycket ljust på framtiden för SMP Parts. Lars-Erik Klas, VD, SMP Parts AB

Bergsjövägen 3 820 71 ILSBO Telefon: 0650 356 50 Fax: 0650 356 60 www.smpparts.com info@smpparts.com PRODUKTIONSPARTNER AB

PRODUKTIONSPARTNER AB

Specialist på laser-/stans!!

Ansvarig utgivare...............................Daniel Myrgren

Tidningen har producerats av:

www.pepab.se Box 86, 598 22 VIMMERBY Telefon: 0492-196 70 Internet: www.mediapartner.se

www.pepab.se Projektledare....................................Peter Strömdahl Annonssäljare........................................ Nina Rinaldo

Text ........................................................Mats Åsman Specialist på Foto ........................................................ Mats Åsman Grafisk form.....................................Per-Albin Nilsson laser-/stans!!

Tryck................................................. Lenanders 2016

3


Daniel Myrgren, marknads– och försäljningsdirektör SMP Parts.

SMP Parts utökar företagets närvaro på Europamarknaden Från företagets utgångspunkt i Ilsbo har SMP Parts under lång tid varit mycket starka på marknaderna i Norge och Tyskland där vi har egna säljbolag. Förra året startade vi ett eget säljbolag i Finland vilket ledde till att vi fördubblade vår försäljning på den finska marknaden. SMP Parts har även distributionsavtal med Holland, Benelux-länderna, Frankrike och Storbritannien. – Jag är stolt över att ett företag med produktion och utveckling i lilla Ilsbo i Nordanstigs kommun kan ha så hög närvaro och så stor marknadsandel på Europamarknaden, säger Daniel Myrgren, marknads– och försäljningsdirektör SMP Parts. Han förklarar det med att företaget tillverkar kvalitets­produkter som är utvecklade för att hålla för skandinaviska markförhållanden.

Och det som håller i Skandinavien håller utan tvekan i övriga Europa. Svensk kvalitet efterfrågas i Europa! – Vi ser en enorm utvecklingspotential i Tyskland, Holland, Frankrike och Storbritannien. Många länder har, liksom vi i Sverige, stora behov av nya bostäder och ny infrastruktur och där passar våra effektiva och hållbara produkter väl in. Daniel Myrgren berättar att den europeiska marknaden bara är i sin linda ännu och med kombinationen säkerhetsfästen och tiltrotatorer finns det en mycket stor tillväxtpotential för dessa produkter. – När resten av Europa upptäcker tiltrotatorns effektivitet och lägre bränsleförbrukning och säkerhetsfästets glappfria och säkra koppling av redskapen kommer SMP Parts att kunna säkra jobben i vår del av regionen för många år framåt, avslutar Daniel Myrgren.

SMP Parts tillverkar utrustning i högsta kvalitet för grävmaskiner och grävlastare, därför valde man rörtråd SM-3A från Nittetsu och SvetsCenter AB.

026 - 661400 www.svetscenter.com

4


Jan Björklund, vd EMS:

Vi utrustar de flesta av våra grävmaskiner med SMP Parts säkerhetsfäste Hard Lock® – Vi säljer cirka 400 grävmaskiner om året i storleksklassen 1 till 120 ton och vi lägger ner ­mycket tid på att utrusta maskinerna ­efter ­kundernas önskemål, med bland annat säkerhets­fästen, skopor, tiltrotatorer, central­ smörjning, komradio, värmare, lampor, alkolås med mera, berättar Jan Björklund, vd EMS.

Jan Björklund, vd EMS

EMS säljer och servar entreprenadmaskiner från Take-Job och Hyundai, dumprar från Bergmann och teleskoplastare från Dieci. Företaget har sitt huvudkontor med säljavdelning, service och montering i Breddens industriområde strax norr om Stockholm. När jag kommer på besök en solig förmiddag i början av maj råder det full aktivitet på gårdsplanen och där står flera maskiner av storsäljaren, en välutrustad 10-tons multimaskin från Take Job samt ett par stycken av Hyundais allra senaste modell i väntan på att färdigutrustas för leverans. De allra flesta maskinerna som säljs utrustas med SMP Parts säkerhetsfäste Hard Lock®. – Vi tog ett principbeslut i höstas om att implementera Hard Lock® över hela linjen. Personsäkerhet är oerhört viktigt och jag gissar att säkerhetsfästen kommer att bli ett branschkrav och att alla maskiner ganska snart kommer att var utrustade med det redan från början. Jag märker på responsen att kunderna uppskattar vårt initiativ att montera säkerhetsfästen på alla maskiner där det går, berättar Jan Björklund. EMS har sedan många år ett tätt samarbete med SMP Parts och företaget är huvudleverantör av skopor och säkerhetsfästen. – SMP Parts är en av våra största leverantörer. De har alltid levererat bra och hållbara grejor, ingen tvekan om det. Vi levererar kvalitetsmaskiner och då vill vi förstås att utrustningen vi monterar har samma goda kvalitet. – Vi har en bra och nära dialog med SMP och vi försöker vara delaktiga där det berör vår verksamhet. Jan Björklund berättar att efterfrågan på företagets maskiner är mycket stort och att EMS försäljning hela tiden ökar. Det råder ett kolossalt tryck på entreprenadmarknaden i Stockholmstrakten och Mälardalen och Jan tror att vi kan blicka framåt mot åtminstone fem tio år av högkonjunktur i byggbranschen. – Det råder en mycket positiv ton i branschen. I Stockholmsområdet byggs det för fullt på alla fronter. Bostadsbyggandet är omfattande, ombyggnationen av Slussen är igång och bygget av Förbifart Stockholm ligger i startgroparna. Jag kan inte se några mörka moln på himlen just nu. – Läget har verkligen inte blivit sämre av att våra storsäljande och konkurrenskraftiga märken Take Job, Hyundai och ­Bergmann lanserat nya starka maskiner. Vi vill vara bäst och ta marknadsandelar och vi har infört 4 års garanti på våra maskiner från Hyundai. Vi jobbar hårt med att korta leveranstiden, men det är angenäma problem, säger Jan Björklund och ler.

5


SMP Parts har tillbehören som tål långa arbetsdagar och tuffa markförhållanden SMP Parts är en komplett leverantör av tillbehör till grävmaskiner och vi har ­tillverkat kvalitetsprodukter ända sedan början av åttiotalet. Vi är marknadsledande på skopor och snabbfästen i Skandinavien. Under senare år har vi byggt upp ett komplett sortiment av effektiva tiltrotatorer. Samtliga våra produkter är ­framtagna för att klara Skandinaviens tuffa markförhållanden och de tillverkas i egen regi i Ilsbo strax norr om Hudiksvall.

Tiltrotatorer

Vår tiltrotatorer är utvecklad efter samma filosofi som vår övriga marknadsledande produkter - robust, slistarkt och hållbart. Våra tilrotatorer klarar långa och tuffa arbetsdagar. Med en tilrotator utökas maskinens användningområden, den blir flexiblare och effektivare, vilket förbättrar lönsamheten. Modeller: SWINGOTILT ST6, SWINGOTILT ST10, SWINGOTILT ST12, SWINGOTILT ST15, SWINGOTILT ST18, SWINGOTILT ST22, SWINGOTILT ST28

Tillbehör tiltrotatorer:

Gripmoduler, SMP MACS ST system

Snabbfästen och säkerhetsfästen Säkerhetsfästen är på väg att bli branschstandard. SMP Parts Hard Lock® är marknadens enda mekaniska snabbfäste, utvecklat för att uppfylla marknadens stränga säkerhetskrav. Med ett HardLock®-fäste finns ingen risk att du tappar skopan. Kombinationen HardLock® , SMP:s tiltrotator och skopa är en oslagbar kombination för effektiv och bränslesnål ­produktion. SMP:s snabbfästen är konstruerade för att klara stora påfrestningar under tuffa förhållanden, med bibehållen livslängd och ökad effektivitet.

Modeller SMP Snabbfästen: SMP hydrauliska: SMP 35, SMP 85, SMP 25, SMP 15, SMP 105, SMP 155, SMP 255 SMP mekaniska: SMP 4, SMP 3, SMP 8, SMP 2 (mek/hydr), SMP 1 (mek/hydr), SMP 100

Bofors/Volvo snabbfästen Bofors: B18, 20, 27 och 30, Hydrauliska och mekaniska. Volvo: S1,2 och 3, Hydrauliska och mekaniska.

Vändbara snabbfästen: Vändbara grind: S30 till S 100 Hydrauliska, halvautomatiska och mekaniska.

HardLock® snabbfästen S 30 till S 100 Hydraulisk säkerhetslösning. Passar till alla S standardgrindar.

6


Skopor SMP Parts skopor har optimerade slitzoner med utbytbara slitdelar. En studie gjord 2015 året visar att SMP Parts ligger långt före våra konkurrenter och våra skopor har högre produktivitet och lägre bränsleförbrukning än något annat märke på marknaden. Genom att använda oss av höghållfasthetsmaterial som Hardox stål och Weldox svets vid tillverkningen säkerställer vi att vi levererar skopor med lång livslängd och mycket goda grävegenskaper.

Modeller Djupskopor för grävmaskiner 500 L - 4400 L Djupskopor för mini/traktorgrävare 55 L - 400 L Planeringsskopor 55 L – 2500 L Kabel- och smalskopor 30 L – 950 L VA-skopor 500 L – 1000 L Combi- gripsskopor 200 L – 1000 L Gallerskopor 55 L – 1800 L Planeringsskopor lastmaskin Övrig grävutrustning: Frontlastar skopor Ombyggnadsdelar, Asfaltsskärare, Tjälbrytare 50-1100 kg, Mekaniska Grip- och Sorteringsskopor, passar gaffelställ, Hammarplattor/Adapters, Avjämningsbalkar, Kross-spett, alla grävmaskiner från 0,7 till 50 ton 2200-3000 mm, Hydraulisk trädklipp, TKL, Klippadapter

Framtidens hydraulik är grön

Blick för terrängen och precisionshydraulik är ­Henrik Nybergs viktigaste redskap för att göra ­kunden nöjd. Med framtidens hydraulik kan han göra ännu mer. Det syns när en riktigt bra operatör sitter bakom spakarna. De kan balansera en 6-7 ton tung sten i motlut med skoptänderna bara för att sekunden senare lyfta skopan och fånga upp stenen på mitten. Innan den rullar bort. Och så har vi de förare som läser terrängen och planerar en tomt så väl att den helt smälter in i omgivningen. Det går snabbt och verkar enkelt, men grävning kräver talang, övning och bra hydraulik. Henrik Nyberg från Hög i norra Hälsingland tillhör dem som tycker att jobbet är ett precisionshantverk och det har han bland annat teknik från specialister som Tube Hydraulik att tacka för. För tio år sedan höll Henrik tilten stilla för att den inte skulle stjäla olja från andra funktioner. Nu är flödena så bra att han kan tilta och snurra hur som helst utan att bomlyften eller stickan tappar kraft. Dagens hydraulik säger han är ”ohyggligt följsam” och det går att

göra minimala rörelser med grävarmen. Utvecklingen har gått så långt att Henrik undrar om hydrauliken verkligen kan bli så mycket bättre. Den frågan kan Lars Arousell, vd på Tube svara på: – Visst kommer det att bli bättre med grön, energieffektiv hydraulik. Det spar bränsle och ger ännu bättre flöden. Även externa läckageställen kommer att bli mer sällsynta i framtiden. Vi jobbar också med förbättringar i hydrauliken för att minska antalet oplanerade stopp på grund av förorenad olja. Nu kör Henrik en Huddig, men under sin långa karriär har han kört det mesta i grävmaskinsväg. För Henrik är bra hydraulik maskinens viktigaste egenskap: – Den står för 99 procent av funktionen. Utan bra hydraulik är det ingen idé att kliva upp på morgonen, säger han.

7


SMP Parts största helhetsleverantör till PON Equipment Norge PON Equipment Norge har tecknat ett avtal med SMP Parts om samarbete för leverans av ­tiltrotatorer i alla storlekar. Avtalet skrevs under på ­Bauma i Tyskland i april i år. SMP Parts blir i och med det PON Equipments enskilt största helhetsleverantör av utrustning till företagets grävmaskiner.

– Vi har haft ett nära samarbete med SMP Parts ända sedan vi började köpa snabb­ fästen och skopor från dem i början av 90-talet. De har alltid varit en trygg ­leverantör som vi kunnat lita på, både vad gäller hög kvalitet på produkterna och trygga leveranser. När den norska ­marknaden tog fart 2006-2007 var SMP Parts den enda leverantör som klarade av att leverera i tid. Och det är otroligt viktigt för oss. Vi säljer kompletta maskiner med det mesta av den utrustning som ett modernt entreprenadföretag kräver redan från start och utan utrustning kan vi inte leverera våra maskiner, understryker Espen Paulseth, marknadsdirektör PON Equipment Norge. PON Equipment Norge säljer knappt 900 anläggningsmaskiner från Caterpillar om året och företaget är efter Volvo den näst största maskinleverantören i Norge. Största kunden på norska marknaden PON Equipment är SMP Parts största kund i Norge och för att klara av alla leveranser av säkerhetsfästen, skopor och tiltrotatorer kör SMP Parts skytteltrafik med en egen långtradare och varje vecka lämnar mellan två och tre fulla långtradarlaster företagets fabrik i Ilsbo för vidare transport till Oslo. – SMP Parts är ett starkt varumärke som står för kvalitet hos våra kunder, säger Espen Paulseth. Därför känns det bra att vi i och med det nya avtalet kan erbjuda deras tiltrotatorer i vår produktportfölj. Och vi räknar med att komma upp i volym på beställningar ganska omgående. – Vi har lagt ner mycket energi på att vara en helhetsleverantör och jag är mycket glad över att vi utökar vårt samarbete med PON Equipment Norge. För oss har kvalitet, pålitlighet och god service alltid stått i fokus och därför känns det extra bra att Pon Equipment Norge valt att även utrusta sina 8

maskiner med våra tiltrotatorer, säger Sven Martinssen säljchef SMP Parts Norge. Ökat fokus på säkerhet Espen Paulseth understryker att även den norska entreprenadbranschen efterfrågar personsäkerhet i allt högre grad och framhåller att SMP Parts säkerhetsfäste HardLock® passar väl in i branschens ökade fokus på säkerhet. Espen Paulseth ser SMP Parts starka närvaro i Norge med en stark organisation för teknisk support och utveckling som en stor fördel och en av orsakerna till att samarbetet mellan företagen har fungerat så bra i många år. – Vi har tät och kontinuerlig kontakt och SMP Parts är alltid lyhörda för våra synpunkter och idéer, säger han.

”SMP Parts är ett starkt varumärke som står för kvalitet hos våra kunder”

Första tiltrotatorn, till PON i Norge, i Caterpillar gult på kunds begäran.


Forskning och utveckling

Nyckelfaktorer för SMP Parts framgång Varje år lägger SMP Parts ner stora resurser på att utveckla och vidareutveckla företagets produkter. Sex ingenjörer arbetar heltid med utveckling och kundanpassningar. Till sin hjälp när de konstruerar, simulerar och hållfasthetsberäknar företagets produkter har de bland annat moderna digitala verktyg och en enorm databank av olika maskintyper.

– Våra medarbetare har ett genuint intresse av produkterna, många har arbetat hos oss i många år. Och när vi är ute och möter kunder har vi ofta våra ingenjörer med oss. Kund­ kontakter är mycket viktiga för att förstå vad som efterfrågas. Genom att lösa kundernas problem samlar vi på oss viktiga erfarenheter som vi tar med i vår produkt­utveckling, säger Lars-Erik Klas, vd, SMP Parts.

Tiltrotatorer Vi ser över produktprogrammet kontinuerligt och SMP Parts har ett komplett utbud av tillbehör för maskiner upp till 30-35 ton. Under de senaste två åren har vi lagt extra kraft på utvecklingen av våra tiltrotatorer och vi är mycket nöjda över att vi kunde lansera den 4:e generationen 2015. Den har minskad livscykelkostnad tack vare nya styrsystem som ökar effektiviteten och minskar bränsleåtgången. Tiltrotatorn utökar kraftigt maskinens användnings­ områden, särskilt vid servicejobb på vägoch husbyggen. Utvecklingen går mot ökad integration mellan tiltrotatorns och grävarens system vilket förbättrar maskin­ förarens möjligheter att vara ständigt uppdaterad. – Våra ingenjörer arbetar nu med nästa generation av tiltrotatorer. De tittar bland annat på direktfästen på tiltrotatorn, vilket ger lägre vikt och mindre bygghöjd, de försöker också reducera antalet smörj­ punkter, med mera. Utvecklingen går mot

ökad integration mellan tiltarotatorns och grävarens system, vilket förbättrar maskin­ förarens möjligheter att vara ständigt uppdaterad.

Snabbfästen och säkerhetsfästen Vi har lagt ner mycket jobb på att utveckla vidareutveckla och förfina vårt säkerhetsfäste HardLock® och nyligen lanserat generation 2. Tack vare förspänning och säkerhetsfunktioner så greppar fästet och skopan hålls kvar även om man kopplar fel. HardLock® finns för 5–40 tons grävmaskiner i storlekarna S45-S80. – Vi tittar också på att lyfta över HardLock® principen till andra typer av fästen, berättar Lars-Erik Klas.

Skopor

håller med bevisat lång livslängd. – En studie som gjordes förra året visar att vi ligger långt före våra konkurrenter. SMP Parts skopor har högre produktivitet och lägre bränsleförbrukning än något annat märke på marknaden, berättar Lars–Erik. Våra skopor har optimerade grävvinklar och profiler som minskar påfrestningen på grävmaskinen vilket minskar dieselförbrukningen och slitaget på skoporna samt ökar effektiviteten. På utvecklingsavdelningen tittar vi på ytterligare optimering av geometrier utan att minska kvaliteteten på skoporna. Vi jobbar också på att förbättra våra gripar. – SMP Parts tar ett helhetsansvar och vi ser över vårt produktutbud kontinuerligt för att hela tiden kunna erbjuda våra kunder en effektiv totallösning, avslutar Lars–Erik Klas.

SMP Parts har lång och gedigen erfarenhet om vad som händer när man stoppar skopan i marken och vi har skopor som

9


TRUCTURE - Members

STRUCTURE - Members

Hudiksvalls-Hydraulikkluster TRUCTURE Members STRUCTURE - Members

Lokal samverkan - global styrka

TRUCTURE STRUCTURE - Members - Members STRUCTURE - Members

Paul Bogatir, projektledare för Hudiksvalls Hydraulikkluster.

Lokal samverkan mellan företag som verkar inom samma bransch ­skapar helt nya och spännande förutsättningar för ekonomisk ­utveckling och sysselsättning i regionen. Som framgår av namnet, Hudiksvalls ­Hydraulikkluster, så är det hydraulik som förenar de 13 medlems­företagen - samt ett brinnande intresse för att bidra till utvecklingen av en ­levande välmående bygd där den kommande generationen kan få en trygg ­uppväxt och ­erbjudas intressanta och stimulerande arbeten som vuxna. Hudiksvalls Hydraulikkluster bildades 2012 i efterdyningarna av den ekonomiska krisen några år tidigare. Tillsammans har medlemsföretagen en enorm erfarenhet och kunskap om alla aspekter kring hydraulik. – Det var ett stort steg för bolagen att samverka lokalt. Men övertygelsen att helheten är starkare än de enskilda företagen var och en för sig övertygade oss om att det var rätt väg att gå. Kunskapsutbyte i gemensamma frågor skapar helt nya förutsättningar för innovationer som stärker företagens konkurrenskraft och skapar intressanta och utvecklande arbeten i Hudiksvallsområdet, säger Paul Bogatir, projektledare för Hudiksvalls Hydraulik­ kluster. Näringsliv och offentlighet starkt beroende av varandra Paul framhåller också vikten av att företagen deltar i samhällsdebatten och gör offentlig sektor medveten om hur viktigt näringslivet är för bygden. – För att vi ska kunna attrahera duktiga medarbetare måste kommun, stat och landsting ställa upp med den nödvändiga och viktiga samhällsservice som krävs för att göra regionen attraktiv att bosätta sig i, understryker han. 10

Paul menar att det inte finns utrymme för misstag. Hudiksvallsområdet är en liten region och då måste man våga lite mer för att attrahera rätt personal och kunna växa. Det gäller att vara smartare våga samarbeta för att skapa gemensamma konkurrensfördelar på en starkt globaliserad marknad. – Vi har haft tur som haft så många entreprenörer som valt att starta sin verksamhet i regionen. Nu måste vi lägga ännu mer resurser på att utveckla det vi har, säger Paul Bogatir. Högteknologisk fokuspunkt Medlemsföretagen har tillsammans en enorm erfarenhet och samlad kunskap inom hydraulik, mekanik, elektronik och mjukvaror. Dessa utgör basen för flera intressanta utvecklings- och forskningsprojekt som ska titta på lösningar av gemensamma frågeställningar. – Vi har fått EU-finansiering för att inleda samarbeten med högskolor och universitet. I dagsläget planerar vi att driva tre utvecklingsprojekt inom distansövervakning, tillståndskontroll och renhet i hydraulik. Medlemmarna i klustret planerar också att driva forskningsprojekt kring grön hydraulik och energieffektivisering i samarbete med högskolan i Gävle. Ökande intelligens,

mekatronik, styrning, gränssnitt människa maskin är också otroligt viktiga frågor som vi ska titta på, säger Paul Bogatir. Hudiksvalls Hydraulikkluster ska även öka antalet examensarbeten inom klustret för att sedan sprida den kunskapen till alla medlemmar. – Hudiksvalls Hydraulikkluster höjer bygdens varumärke och jag är övertygad om att det vi gör i dag kommer att synas om tio år, avslutar Paul Bogatir.

Fakta: Hudiksvalls Hydraulikkluster består av 13 företag som tillsammans sysselsätter cirka 800 medarbetare och omsätter 13 miljarder. Många av bolagen växer och behöver rekrytera kompetent personal. Företag som ingår: Eitech, Hydroscand, SMP Parts, HSP Gripen of Sweden, Monitor ERP System, Sunfab, Huddig, OilQuick, Tube Hydraulik, HIAB, Roph bolagen och Voith. Förutom dessa ingår Hudiksvalls kommun, Hudiksvalls Näringslivs AB, Företagsutbildarna och FiberOptic Valley.


www.klovenas.se

alltid öppna

för nya

lösningar www.stanspress.se

smart move TUBE HYDRAULIK. Operate with absolute precision and safety. It’s your hydraulic heartbeat.

Lincoln Quicklub Med tusentals monterade maskiner har PMC Lubrication en gedigen erfarenhet när det gäller smörjning av entreprenadmaskiner

tubehydraulik.se

www.pmclubrication.se

service/support 0709-208500

www.mikroverktyg.se

Det ni inte klarar Det tillverkar vi Transmission Reservdelar Finmekanik Snäckväxlar Kugghjul Splines Axlar

11


SMP Parts sponsrar lokalt förstapris i en av världens största matematiktävlingar

D

C

A

B

H

Kängurun - Matematikens hopp, är en av ­världens största matematiktävlingar. Avsikten med ­tävlingen är att väcka elevernas nyfikenhet och lust att lära sig matematik genom att tävla i anvancerad problemlösning. Tävlingen startade i liten skala Frankrike 1994 och samlade i år hela 6,5 miljoner elever i 50 länder som alla löste samma matteproblem en dag i slutet av mars. I år var det första gången som Hudiksvall deltog i tävlingen och 130 elever från Läroverket, Iggesunds Skolan och Östra Skolan antog utmaningen. De löste 24 snåriga matematikproblem med olika svårighetsgrad på bara en timme. I tävlingsklassen Cadet med deltagare från årkurs 8, 9 och årskurs 1 gymnasiet vann Matti Blomström från årkurs 8 på Läroverket i Hudiksvall. Matti fick hela 72 poäng av 96 möjliga, en mycket svår uppgift.

E

G F

SMP Parts, sponsrade tävlingsklassen Cadet med ett uppskattat förstapris, en tredagarsbiljett till sommarens Hudikkalas. Daniel Matti Blomström tar Myrgren, marknads- och emot matematikpris. försäljningschef på SMP och entreprenörer. En stabil grund inom Parts menar att mattetävmatematik är en förutsättning för framväxlingar kan vara ett bra sätt för att få fler ten av nya kreativa förmågor som kan bidra elever att intressera sig för matematik och till tillväxt och sysselsättning i regionen. För teknikämnen. vår del känns det därför både naturligt och – Dagens elever är morgondagens nödvändigt att stödja den här typen av medarbetare hos oss och svensk industri behöver duktiga problemlösare, innovatörer utbildningar, säger Daniel Myrgren.

SMP MACS ST NY STYRNING AV SWINGOTILT

”SVAB-boxen” (GP & RT) har länge varit en standard på marknaden. Från kompetensen som genom åren styrt Nordens tiltrotatorer finns nu i samarbete med SMP ”MACS ST”. En förbättrad styrning av Swingotilt.

Profile for SMP Parts

SMP Attach nr1 2016 (svenska)  

Ditt tillbehörs magazin från SMP Parts utgåva 1:5 2016

SMP Attach nr1 2016 (svenska)  

Ditt tillbehörs magazin från SMP Parts utgåva 1:5 2016

Profile for smpparts
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded