Issuu on Google+

Hollandse Smoushonden Club

ww w.

sm ic. nl

maart 2011

1


Wachtlijst pup

Voorzitter: M. de Craen (aftr.’12) e-mail:craenpost@hetnet.nl

Zoals u weet is er een wachtlijst voor het verkrijgen van een pup. Voor een reutje moet u ongeveer een jaar geduld hebben en voor een teefje bijna twee jaar.

Penningmeester: H. Burger (aftr. ’12) Jacob van Campenweg 31 3067 LH Rotterdam Tel.: 010-4558062 e-mail:bebu@hetnet.nl

sm ic. nl

Bestuur

U kunt zich op de wachtlijst laten plaatsen door u op te geven bij: Mevr. C.F. v.d. Giessen Lobelialaan 22 2555 PH Den Haag Tel. 070 - 3230215 of 06 - 22774887 mail: f.vander.giessen@hetnet.nl

Secretaris: S. van der Wal-Zaal (aftr. ’13) Vredeman de Vriesstraat 15 8921 BP in Leeuwarden. Tel.: 058 2127324 e-mail:suzannezaal@chello.nl

Ereleden

Commissaris (’t winkeltje): H.J. Somers- Koch (aftr.’13) W. Bruinstraat 73 1333 JX Almere Tel./fax: 036-5324183 e-mail: JPSomers@kpnplanet.nl

Fokadvies en pupbemiddeling

Commissaris (gedragstesten, pupbemiddeling): C.F. v.d. Giessen (aftr. ’11) Lobelialaan 22 2555 PH Den Haag Tel.: 070-3230215 e-mail: f.vander.giessen@hetnet.nl

C.F. v.d. Giessen Lobelialaan 22 2555 PH Den Haag Tel.: 070-3230215 of mobiel: 06-22774887 e-mail: f.vander.giessen@hetnet.nl

_______________________________

Gezondheid enz.

Melden van gezondheids- en gedragsproblemen en overlijden C.F. v.d. Giessen Lobelialaan 22 2555 PH Den Haag Tel.: 070-3230215 of: 06-22774887 e-mail: f.vander.giessen@hetnet.nl

ww w.

Commissaris (communicatie): M.A. van Gaalen (aftr. ‘12) Marokkostraat 7 2622 CH Delft Tel.: 015-2611123 e-mail: mariawil@tele2.nl

Mevr. H.M. Barkman- v.d. Weel (1927-2008), zie foto Mevr. J.C. Rozema- Poutsma

Commissaris (communicatie): J.G.J. Boerstoel (aftr.'12) De Wiek 181 6712 JE Ede Tel.: 0318-617798 e-mail: jgj.berkhout@zonnet.nl ______________________________

Loes Burger-Hakbijl Jacob van Campenweg 31 3067 LH Rotterdam Tel.: 010-4558062 e-mail: loes.burgerhakbijl@hetnet.nl ______________________________

Administratie

Lidmaatschap: € 20 per jaar Gezinsleden: € 4 per jaar Nieuwe leden € 20 per jaar + eenmalig € 4 entree (ná 1 juli aangemeld: € 30 voor het eerste 1,5 jaar + eenmalig € 4 entree Gironummer 4385065, t.n.v. de penningmeester H.S.C. te Rotterdam. Adres en/of naamswijzigingen, aanmeldingen, opzeggingen (vóór 1 december) en klachten over de bezorging van het blad kunt u melden bij: Dhr. J. Somers Tel: 036-5324183, van 18 tot 19 uur. E-mail: jpsomers@kpnplanet.nl

2

Gelijktijdig maakt u € 15,00 over op giro 4835725 , t.n.v. Terugfokprogramma Hollandse Smoushond te Den Haag _______________________________

Redactie

M. de Craen L. Burger-Hakbijl M.A. van Gaalen S. van der Wal-Zaal Kopij en foto's vóór 15-05-2011 naar: smoushond@gmail.com Publicatie of gebruik vanuit het clubblad, in welke vorm dan ook, is slechts toegestaan na toestemming van de secretaris van de vereniging. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te redigeren of te weigeren. Zij draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van geplaatste stukken. Plaatsing van ingezonden kopij geeft niet zonder meer en noodzakelijkerwijs het standpunt van de redactie en/of het bestuur weer.

www.smoushond.nl Foto's: Foto voorkant: Smousje Nous met Jasper (foto: Buny Gielbert) Foto achterkant: Denise (l) met smousje Sandy en Evelien (r) met Beppie (foto: Loes Burger) Het thema voor ons volgende nummer is: Kinderen en smousjes. Coveraspiraties? Stuur dan staande foto in hoge resolutie.

uw


pag. 4: Uitnodiging Doedag en : Erkemeder Hondendag pag. 5: Terugfokprogramma pag. 13: Calaminteitenfonds TFP : Wandelingen pag. 14: 't Winkeltje pag. 15: Tentoonstellingen en shows pag. 16: Symposium Kieskeurig pag. 19: Het geheim van.... : Uit de dierenartspraktijk pag. 20: Gedragstest pag. 21: Poep! : Boekbesprekingen pag. 23: Opvoeding pup pag. 25: Dienke's Column pag. 27: Activiteiten TFP 2010 pag. 29: Homeopathie bij de hond pag. 30: Boekbespreking pag. 31: Uitnodiging A. L. V. 2011 : Notulen A. L. V. 2010 pag. 34: Kinderpost pag. 35: Vergif pag. 36: Ledenadministratie

Kalender

Wie een smoushond aanschaft verplicht zich, onverwachte omstandigheden voorbehouden, zijn hond, mits gezond en goed van karakter, minstens een keer voor de voortplanting beschikbaar te stellen en zulks alleen te doen in overleg met de Stichting Terugfokprogramma Hollandse Smoushond.

Als uw teef net loops is geworden en gedekt moet worden, vraagt u zo snel mogelijk fokadvies aan bij mevrouw Fredie v.d. Giessen, tel.: 070-3230215. Binnen 21 dagen na de dekking dient dekaangifte te worden gedaan bij de Raad van Beheer en binnen 10 dagen na de geboorte dient aangifte te worden gedaan van de geboorte, door middel van het door de Raad van Beheer aan u gestuurde geboorte-aangifteformulier. Raad v. Beheer op Kynologisch Gebied: Emmalaan 16-18 Postbus 75901 1070 AX Amsterdam Tel.: 020-6644471 e-mail: www.kennelclub.nl

Het fokken en plaatsen der pups wordt desgewenst begeleid door een coach. _________________________________

ww w.

19-03, 25-06,17-09, 29-10: Gedragstesten Epse 10-04: Algemene Leden Vergadering Zeewolde 16-04,24-09,12-11: RITSdagen Zeewolde 08-05: Drenthewandeling Havelte 22-05: Landelijke hondendag 29-05: Wandeling Heerde 02-07: Erkemeder Hondendag (Erkemederstrand-Zeewolde) 01,02,03,04 -09: Eurodogshow Leeuwarden 02-10: Clubmatch Zaltbommel

Fokken

sm ic. nl

Inhoud

De maximale puppyprijs bedraagt € 250, het dekgeld € 60,-, bij een geslaagde dekking meteen te voldoen. Willen fokkers zich s.v.p. aan deze prijzen houden? Het door de fokker te betalen puppygeld van € 5,- per pup komt het terugfokprogramma ten goede en wordt zeer op prijs gesteld. Het bedrag kan worden overgemaakt op gironummer 4835725, t.n.v. Terugfokprogramma Hollandse Smoushond, te Den Haag Reueneigenaren die benaderd worden voor een dekking en die er zeker van willen zijn dat hun hond uitsluitend volgens de regels en de normen van de rasvereniging en de Stichting wordt gebruikt, doen er goed aan even contact op te nemen met mevrouw van der Giessen, voor zij hun reu ter beschikking stellen. __________________________________

Redactioneel

Beste smousvrienden, Als we dit nieuwe blad in elkaar 'smikkelen' schijnt er een vrolijk lente-zonnetje, staan de krokussen paars te bloeien in de berm langs de weg en zijn de eerste lammetjes gesignaleerd. Het bruist van nieuw leven in de club met kersverse nestjes en blije mensen van de wachtlijst. Wij - als bestuur - smeden al plannen voor de smouzen doe-dag op 2 juni (Hemelvaartsdag) en na de ALV op 10 april hebben we een boeiende lezing georganiseerd over EHBO bij honden. Verderop in het blad kunt u uitgebreider lezen over deze evenementen die beslist de moeite waard zijn om te bezoeken. Het is altijd leuk om tijdens die dagen (en natuurlijk ook tijdens onze wandelingen) oude bekenden te zien en nieuwe contacten te leggen met mensen die allemaal als favoriete gespreksonderwerp de smous hebben. Met wie kan je immers zo eindeloos praten over smouszaken ... waar anderen zich mogelijk wel eens achter het oor krabben bij deze passie, snappen de smousliefhebbers dat meteen.

www.smoushond.nl

Dan nog iets: als je dit voorjaar met fototoestel op pad bent, houden wij ons aanbevolen voor mooie foto's voor in ons blad of op de cover! Een fijne lente gewenst namens het bestuur Marjolein de Craen

3


Pret met uw smousje. Komt u ook?

sm ic. nl

ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE: DoeDag Hollandse Smoushonden Club op donderdag 2 juni a.s. (Hemelvaartsdag) Op 2 juni organiseren wij weer een gezellig familie-Doedag, deze keer in Zeewolde,op het recreatieterrein van het Erkemederstrand. Voor velen is dit al bekend terrein vanwege de Ritsdagen in de Jutter en de ledenvergaderingen in de Space Shuttle. Voor de Doedag ontvangen we u graag op het terrein van hondenschool WRAF, waar we u in een grote circustent verwelkomen met een kop koffie of thee. Voor de activiteiten deze dag werken we samen met hondenschool WRAF. Mandy van Gelder en Famke van Buren van de hondenschool hebben een fantastisch programma voor ons bedacht. Mandy en Famke zijn beiden gediplomeerd instructeur en Mandy werkt al zeventien jaar als hondengedragstherapeute. Natuurlijk is er weer een spelletjesparcours zoals we dat op al onze Doedagen gewend zijn. Daarnaast zullen Mandy en Famke een lezing geven over lichaamstaal bij honden. U weet natuurlijk dat een uitbundig kwispelend staartje duidt op blijdschap en plezier, maar er is nog zoveel meer af te lezen aan de lichaamstaal van de hond. In het middagprogramma gaan we wandelen met de hond en tijdens deze wandeling zullen Famke en Mandy het geleerde van die ochtend aanschouwelijk maken. Ze wandelen met ons mee en laten de eigenaren zien wat hun hond uitstraalt bijvoorbeeld tijdens zijn spel met andere honden, of als hij juist een beetje achterblijft of dicht bij de baas. Het kan zijn dat sommigen van u na de wandeling nog vragen hebben over het gedrag van uw smousje. In de circustent zullen Mandy en Famke uw vragen graag beantwoorden. Net als op eerdere Doedagen vragen wij u om zelf (klap-)stoeltjes mee te nemen. Op het recreatieterrein kunt u in de Jutter van alles kopen om uw honger te stillen, maar natuurlijk kunt u ook uw eigen lunch meenemen. In de circustent zal koffie en thee te verkrijgen zijn en wat fris voor de kinderen. Hieronder het programma nog even op een rij: Vanaf 10.30 uur bent u van harte welkom in de circustent. 11.00 uur – 12.30 uur: Spelletjes en een lezing over lichaamstaal (in twee groepen) 12.30 uur – 13.30 uur: Lunch (zelf meenemen of kopen in de Jutter) 13.30 uur – 14.30 uur: Wandeling met uitleg over lichaamstaal 14.30 uur – 15.00 uur: Vragen over probleemgedrag/opvoeding

Voor een routebeschrijving naar het Erkemeder recreatiegebied zie www.erkemederstrand.nl.

ww w.

Zó komt u bij de circustent op het terrein van hondenschool WRAF: Voorbij de slagbomen naar links de borden ‘hondenstrand’ volgen. Doorrijden tot u niet verder kunt en dan ziet u vanzelf de unit ‘Hondencentrumwraf’. Er is voldoende parkeergelegenheid dus dat is geen probleem. Nog even over de slagboom aan het begin van het recreatieterrein: jammer genoeg moeten daar euro’s in en omdat het hoogseizoen is zelfs vier! Houdt u wat gepast geld bij de hand? We hopen dat het, net als zo vaak het geval was op onze Doedagen, een stralend mooie dag zal worden en dat we velen van u, met uw kinderen, kleinkinderen en smousjes op 2 juni zullen treffen! Tot dan!

En dan precies een maand later, op 2 juli 2011, kunt u opnieuw een hondenevenement bijwonen want dan wordt, ook alweer op het Erkemederstrand in Zeewolde, voor de tweede maal DE ERKEMEDER-HONDENDAG georganiseerd. De Erkemeder Hondendag is een initiatief van de eigenaren van het recreatiegebied. Op deze dag kunt u tal van activiteiten verwachten. Het programma is nog niet helemaal rond maar u kunt in elk geval genieten van: - een hondenspeelotheek - waterwerken - hondenfotografen - verschillende demonstraties - een braderie met tal van marktkramen met verkoopartikelen voor mens en hond - stands ter promotie van verschillende verenigingen De Hollandse Smoushonden Club zal op deze dag ook met ons Winkeltje aanwezig zijn. Graag begroeten wij u daar op 2 juli 2011 tussen 11.00 en 18.00 uur. Natuurlijk kan de hond gewoon mee naar deze dag en hij kan tussendoor uitrazen op het hondenstrand waar hij of zij los mag lopen. Toegang voor bezoekers en parkeren is gratis! Voor een routebeschrijving zie: www.erkemederstrand.nl en voor meer informatie over het programma www.erkemederhondendag.nl.

4


Attentie!!! Contributie 2011

sm ic. nl

HOLLANDSE SMOUSHONDEN CLUB TE ROTTERDAM U gelieve de contributie voor 2011 zo snel mogelijk over te maken op gironr. 4385065 t.n.v. PENNINGMEESTER H.S.C TE ROTTERDAM

onder vermelding van uw lidnummer. Dit lidnummer bestaat uit 3 of 4 cijfers en is te vinden boven uw naam op de adreszijde van het blad. De contributie bedraagt: STANDAARDLID: € 20,GEZINSLID: € 4,NIEUW LID: € 20 + € 4,- INSCHRIJFGELD

Het Terugfokprogramma

Geboortes

Nieuwe aanwinsten

19-12 Nienke C0286 (Roestenberg, Rosmalen) X Zac C0294 (de Bont, Papendrecht) 21-12 Doortje C0125 (Saiboo, Harderwijk) X Han v.d. Bollebozen C081 (Meerbeek, Neede) 22-12 Saartje B0962 (Fassaert, Hulst) X Zac C0294 (de Bont, Papendrecht) 2-1 Jasmijn C0077 (Tummers, Wijk bij Duurstede) X Bobbie C0296 (de Boer, Terwolde) 10-1 Woezel van Abtswoude C0155 (v. Gaalen, Delft) X Jurre C0239 (Hendriks, Berkel en Rodenrijs) 11-1 Lenna C0312 (Abrahams, Schijndel) X Siegfried C0232 (Ficq, Vught) 11-1 Puck C0285 (Vrolijk, Wassenaar) X Gonzo B0895 (Rosmolen, Stad ah Haringvliet) 23-1 Dolorus C0310 (Paanakker, Maastricht) X Sjtroevel B0855 (Hounjet, Lent) 25-1 Kita C0205 (Meilink, Holten) X Sam C0268 (Hahné, Aalten) 1-2 Klaartje C0273 (Koornstra, Eefde) X Brammert C0256 (Velzel, Havelte) 5-2 Silke C0004 (Reinders, Roden) X Jakko C0301 (Daamen, Vlagtwedde) 9-2 Coco C0177 (Groen, Dwingelo) X First C0138 (Tonckens, Groningen) 20-2 Debbie van ’t Santbosch C0167 (Willems, Eersel) X Ronnie C0359 (Brandwijk, Leuth) 23-2 Roosje C0299 (Stapelbroek, Vierakkers) X Boester (Rebel, Nijkerk) 3-3 Olivia C0311 (Gerrits, St. Michielsgestel) X Bopojke (van Mechelen, Roosendaal)

6-12 Wiesje v.h. Ravensteynplan C0226 (Morsink, Ommen) 2-2 pups vader Pieke C0080 (v.Oort, Uden 8-1 Roebie C0017 (Visch, Vries) 5-1 pups vader Sam C0100 (Steenhuis, Scheemda) 8-1 Blufpoker’s O’Quinti (Beld, Wageningen) 1-1 pups vader Ben C0216 (de Haan, Lienden) 1-11 Lotje C0214 (de Raad, Schimmert) 1-3 pups vader Siegfried C0232 (Ficq, Vugt) 10-1 Bella C0147 (Neeleman, Rotterdam) 3-4 pups vader Berend C0217 (de Leeuw, Vlaardingen) 15-1 Dorit v.d. Bollebozen C0183 (Verkerk, Huizen) 3-3 pups vader Jack C0289 (Vriesman, Twisk) 17-1 Mous C0150 (Lintsen, Eindhoven) 2-1 pups vader Wim Op de Ruiver C0279 (Houwelingen, St. Oedenrode) 17-2 Nienke C0286 (Roestenberg, Rosmalen) 4-2 pups vader Zac C0294 (de Bont, Papendrecht) 3-3 Jasmijn C0077 (Tummers, Wijk bij Duurstede) 5-3 pups vader Bobbie C0296 (de Boer Terwolde)

Nest 644Tara, Lisse C0066 X Roef C0148 ; C0462 t/m C0464: Wijfie naar Kater, Heerhugowaard; Luna naar de Graaf in Stroe; Josy naar Wilting in Elsloo.

ww w.

Dekkingen

5

Nest 645Feline, Deurne C0233 X Bob C0267; C0465 t/m C475: Roef naar Verhees, Middelbeers; Rosso naar Rupp, Leidschendam; Rolly naar Ridderhof, Zundert; Romeo naar Fransca, Oudenbosch; Rosy naar Sicco Smit, Epse; Rolls naar de Ridder, Paterswolde; Roeli naar Moerkens, Malden; Roxan naar Vlug, Arum; Royce naar Heijblok, Callantsoog; Romy naar Houwerzijl, Arnemuiden; Roxy naar Elie, Meerssen. De pups dragen de kennelnaam van de Heideakkers.


Nest 647 Nup, Bronkhorst C0049 X Bram C0219; C0481 t/m C0483: Does naar de Lange, Uitgeest; Blitz blijft bij fokker van Woerden in Bronkhorst; Snuffel naar Arnoldus, Kootwijkerbroek.

Nest 653 Cannelle C0176 X Siegfried C0232; C0507: Yoy naar Stehouwer , Haaksbergen

Nest 650 Wiesje van het Ravensteynplan C0226 X Pieke C0080; C0495 t/m 498: Douwe naar Pont Smits, Alphen ad Rijn; Diderick naar Blokker, Leeuwarden; Lieve blijft in Ommen; Nikki naar Berends in Terwolde.

Nest 652 Roebie C0017 X Sam C0100; C0501 t/m C0506: Joepie naar Brandsma, Baflo; Friso naar Thijsseling, Lemmer; Smous naar Jager, Schagen; Timmy naar Nijland, Denekamp; Indy blijft bij moeder Roebie in Vries.

Nest 654 Dorrit van de Bollebozen C0183 X Jack C0289; C0508 t/m C0513: Cees-Jack naar Jansen , Sneek; Co-Jack naar Mulder, Abcoude; Chip-Jack naar de Rover,Monnickendam; Coco-Dorrit naar Goeman, Hoogland; Cloé-Dorrit naar v.d. Berg, Lunteren; Cato-Dorrit gaat bij vader Jack en familie Vriesman wonen. De pups dragen de naam van de Deinende Vrienden

Nest 651 Blufpoker’s O’Quinti B0995 X Ben C0216; C0499 t/m C0500: Sjakie naar Boerstoel, Almelo; Hiske naar van Eck, Maarsbergen.

ww w.

Nest 648 Lotje, Schimmert C0214 X Siegfried C0232; C0484 t/m C0487: Teun naar Vrinten, Waalwijk; Fee blijft bij moeder in Schimmert, Mees naar Engel in Amsterdam; Sara naar Krabbe in Hengel.

naar Wilderbeek, Zeist; Saar naar van Hees, Den Helder; Koosje naar Leeflang, Almere; Kirke naar Bakker, Loenen ad Vecht.

sm ic. nl

Nest 646 Penny uit Pulzer’s Café, Megchelen C0191 X Han van de Bollebozen C00181; C0476 t/m C0480: Guus naar v.d. Kooij, Hellevoetsluis; Jip naar Hommel, Schelluinen; Siem naar Aalderink, Hengelo; Nino naar Boonman, Doetinchem; Mara naar Rutten, Loo.

Nest 649 Bella, Rotterdam C 0147 X Berend C0217; C0488 t/m C0494: Argos naar Brouwer, Vlaardingen; Titaantje naar Wagemaker, Rotterdan; Beer naar Taihutu, Rotterdam; Bikkel

6


Zieke smousjes Onlangs hoorde ik dat bij Moby-Leiden B0474, zoon van Claartje-Moordrecht en Kasper-Culemborg, al in oktober na een botsing met een andere hond een heup uit de kom geraakte en enkele dagen na repositie weer. Het is niet duidelijk of er ook wat aan de heupkom heeft gemankeerd. In ieder geval zou een repositie niet meer zinvol zijn en legt mevrouw Lavieren zich nu toe op het versterken van de spieren rond het gewricht. Dus ook voor Moby een regime van veel wandelen, draven naast de fiets en als het straks wat warmer is: veel zwemmen.

Helaas een bekende van deze rubriek is Hollands Koetsiertjes Janus-Frodo B0809, zoon van HK Adah en Binky-Chatty v KN, bekend met epilepsie, cryptorchidie en onlangs (begin 2010) een neerslag van cholesterol op zijn hoornvlies. Toen al suggereerde ik dat dat soms te maken kon hebben met een trage schildklierfunctie en ja hoor … “de nagels van zijn voorpoten sleten hard en de hond was moe, traag en sloom, maar gebruikte ook medicijnen om epilepsie-aanvallen te voorkomen”. De schildklierfunctie bleek onvoldoende. Inmiddels krijgt hij pilletjes schildklierhormoon en … “ik ken hem niet meer terug. Hij is vrolijk, rent en speelt weer met stokken en in plaats van te roepen: Frodo kom nou is het nu Frodo even wachten!!”. Ongelukkig word ik van al die dierenartsen in het land die alle puberende reutjes willen castreren. Net zo als mensenpubers hebben hondenpubers leiding, discipline en affectie nodig en moeten ze leren met hun testosteronhormonen in evenwicht te komen. Een nieuw modeartikel is de chemische castratie middels een chip. (Een boos stemmetje denkt dan: extra inkomsten…) Het blijkt zelfs lang nadat het is toegediend dat de grootte van de balletjes ver beneden normaal kan zijn. Aangezien de meeste behandelde honden daarna alsnog gecastreerd worden ( … denk maar weer aan de kassa …) is er niet veel bekend over de vruchtbaarheid nadien. De dierenarts kende een geval van een hondje dat twee jaar na de chip nog ‘verschrompelde balleltjes’ had. Lieve mensen, voor u zo’n besluit neemt wilt u dan eerst met mij overleggen of uw hond voor de fokkerij van belang is. Bovendien zou ik zelf altijd eerst een goede gedragstherapeut raadplegen alvorens zo’n ingrijpende beslissing te nemen.

ww w.

Puk- Tubbergen B0975, een ruim 4 jaar oude zoon van Ballou-NieuwLeusen en Sam-Hoogeveen verdachten we al na de ritsdag van een allergische aanleg en dat is nu heel duidelijk manifest geworden. Hij blijkt allergisch voor huis- en andere mijten en voor vleesbestanddelen in het voer. De laatste jaren is allergie wel vaker aan de orde geweest in deze rubriek. Het is een ellendige kwaal die nooit over gaat. Het kan met het jaar erger worden maar soms nemen de klachten juist af bij het ouder worden. Het beleid zal dus ook afgestemd moeten zijn op de ernst van de klachten. In alle gevallen zult u contact met het allergeen moeten proberen te beperken of voorkomen. In ernstige gevallen komen andere maatregelen aan de orde zoals medicatie (cortisonbehandeling) of desensibilisatie. Intussen wordt Puk nu gedesensibilseerd, hopelijk met succes.

scheve) onderkaak te hebben waardoor een hoektand in zijn verhemelte steekt. Inmiddels zal hij al een operatief inkorten van de tand hebben ondergaan. Nu maar weer lekker genieten van een kluif, Daantje.

De zes maanden oude Dino – Daantje C0459, zoon van Lucy-Laren en TeunAmsterdam, blijkt een te smalle (en

is. Zeer waarschijnlijk zal de tumor volgens de behandelend dierenartsoncoloog weer terug komen, zodat goede controle nodig is. De oncoloog voegde daaraan toe dat “zoals dat bij mensen ook soms het geval is, het risico groter is dat bij zusjes deze melkkliertumoren meer kunnen voorkomen”. Dat geldt natuurlijk ook voor haar moeder: Amber Bellamie. Jingle komt uit een groot nest van één reu en zeven teefjes: Bo, Noa, Yara, Mirre, Kaatje, Fiep Met Mirre-Wilnis en Kaatje-Vierlingsbeek is een nest gefokt.

sm ic. nl

Nest 655 Mous C0150 X Wim op de Ruiver C0279: C0514 t/m C0516: Tikker naar Voogt, Middelburg; Olivier naar Starke, Emmen; Beer naar van Sonsbeek, Koudekerk

Jingle B0761, dochter van Yaris Mazzel van de Schelpenbuurt en Amber Bellamie van de Heerenstal, kreeg in de zomer van 2010 een kwaadaardige melkkliertumor die plaatselijk is verwijderd en waarbij zij ook gesteriliseerd 7

Ziek … wat is dat? Ragna-Oosterbeek C0180 heeft in ieder geval nergens last van. Nu ja af en toe een hipje met een achterbeen. Maar dat blijkt toch veroorzaakt door patellaluxatie. Patellaluxatie is een aangeboren (en erfelijke) afwijking waarbij de pees van de knieschijf niet goed in een daarvoor bestemde groeve spoort. De hond kan dan last hebben of krijgen van een heftige pijn in de knie meestal bij bepaalde bewegingen door ‘uit het spoor schieten’ van de knieschijf. Sommige honden hebben weliswaar geen klachten maar toch de afwijking (zoals Ragna), hetgeen de dierenarts kan vaststellen. Helaas zijn daarmee de fokaspiraties van de ouders ten einde. Alvorens met haar familieleden te fokken zullen die dus ook nagekeken moeten worden op patellaluxatie. Dat geldt voor Lobke-’s Heerenhoek, Dooby- Zevenaar en Wilke-Wigley op de Ruiver. Zouden de eigenaren van deze honden mij het resultaat van het dierenartsonderzoek willen melden? Wim-Sjors en Wieske-Sammy op de Ruiver hebben de kwaal gelukkig niet. De bijna zevenjarige Bimbo-Zwijndrecht B0789 was ook niet ziek, maar de heer Stolk voelde wel klieren in de hals, hetgeen bleek te berusten op lymfklierkanker. Het besluit om deze met chemotherapie te behandelen werd snel genomen: Bimbo is nog zo levenslustig. Sterkte Bimbo en nu maar hopen op een goede reactie op de behandeling Bimbo is een zoon van Ge-Bella van de Liefelijke en Bayco van het Smouhousie. Hij heeft geen nageslacht Het korps der snaaiers is nu weer uitgebreid met Guusje-Reuver B0843. Een paar uur na een wandeling begon


Ook Claartje van de Rozegeest B0384 had de laatste jaren zoveel angst dat ze dagen weggekropen zat in een douchehokje. Mevrouw Kellerhuis besloot haar nu toch op proef voor de jaarwisseling een tabletje te geven. Dat pakte niet goed uit: op een halve dosering zakte Claar al door haar benen, ze was maar nauwelijks versuft, maar kon zich niet uiten, at en dronk niet meer en was incontinent

leeftijd van vier maanden zijn broer Sil-Bobbie C0384 aan een onbeheersbare vorm van epilepsie. Toen al heb ik de stamboom er op nagekeken en geen epilepsie-patiënten in de direkte lijnen gevonden. Epilepsie kent verschillende gradaties. Laten we hopen dat Zepp met of zonder medicatie weinig klachten zal houden.

Overleden smousjes We beginnen met een flink aantal honden van zo rond de veertien jaar.

Rosy van de Heideakkers - Pientarnel C0469 van mevrouw Fr.Sicco Smit was uit zicht tijdens de wandeling en slaakte een gil. Waarschijnlijk door een ongelukkige sprong in een greppel bleken alle vier haar middenvoetsbotjes van een voorpoot te zijn gebroken. Inmiddels is dit operatief behandeld en had ze al vrij snel geen pijn meer. Maar ja, een levendige pup van vier maanden drie weken aan de lijn en rustig houden valt niet mee. Gelukkig kunnen pups met zoekspelletjes in huis of in de tuin een heleboel energie kwijt. Wat zal je een zoek-ster worden Pientar.

ww w.

Inmiddels heeft ook Blufpokers Josti Toets B0720 zich weer gemeld, nu met royale happen van het ‘Bromadiolon’- bevattende rattengif. Ze vond ze zo lekker dat ze stiekem achter mijn rug terugging om nog wat bij te snaaien! Mensen, blijf alert; zorg dat er bijtijds een braakmiddel (per injectie) wordt gegeven; zelfs drie uur na inname kwamen er nog vele brokken uit de maag tevoorschijn. In dit geval is het een zeer toxisch middel geweest met een heel lange werkingsduur, dus vier weken lang peperduur vitamine Kolie !! Tijdens de afgelopen jaarwisseling was toch weer menig hond bang voor vuurwerk. Het is een hele kunst om dat niet te doen escaleren in heftige panieksituaties. Hoe voorkomt u dat voor volgend jaar? Geef de hond de gelegenheid zich terug te trekken in een (in zijn ogen) veilig hoekje zonder daar verder aandacht aan te schenken. Voorkom dat hij op hol kan slaan met alle gevaren van dien. Forceer niet als hij perse niet naar buiten wil. Maar is het rustig buiten en wil hij toch wel even mee naar buiten dan is het zaak te voorkomen dat hij in de knallen belandt. Als u zelf makkelijk schrikt is het belangrijk geen ‘lijf-contact’ met hem te hebben, ook niet via een strakke lijn, zodat hij uw schrikreactie niet voelt want dat zal hem bevestigen in de mening dat het levensgevaarlijk is.

voor urine. Het heeft 36 uur geduurd voordat ze weer de oude werd. Het blijkt bij onderzoek bovendien dat de honden waarschijnlijk nog dezelfde ellende-beleving houden, alleen kunnen ze er geen uiting aan geven door de werking van het tabletje. Dus niet de hond wordt geholpen met zo’n tabletje maar de baas!!

sm ic. nl

ze ongecontroleerd te hijgen, te trillen, te schudden en kreeg ze coördinatiestoornis. Vermoedelijk een vergiftiging met een bestrijdingsmiddel? Of … gistende mais, gedumpt bij een boer waardoor veel boterzuur zou zijn vrijgekomen? Een vochtinfuus en een nachtje logeren bij de dierenarts was gelukkig afdoende. Moraal: houdt uw hond enkele uren in de gaten als u gezien heeft dat hij heeft staan vreten.

Ook een oude bekende in deze rubriek is Boy - Elburg B 0681, inmiddels al weer acht jaar oud, die al ettelijke jaren behandeld wordt voor de ziekte van Addison, een bijnierinsufficientie meestal veroorzaakt door een auto-immuunziekte. Boy ging opeens sterk achteruit, aanvankelijk met maagdarmproblemen, later werd hij ernstig geel en is hij enige tijd opgenomen geweest in de kliniek. De vermoedelijke oorzaak zou ook hiervoor een autoimmuunproces in de lever zijn. Helaas weer een hondje met een epileptische aanval: de één jaar en vijf maanden oude Zepp C0382, zoon van Sandy –Zuidhorn en Luca-Teun – Zwolle. Zoals u zich misschien nog herinnert overleed vorig jaar op de

8

Vlak voor de jaarswisseling is Palmiro van de Heideakkers B0120, de op 17-10-1996 geboren zoon van Gially en Mick van Abtswoude, in het bijzijn van zijn huidige en vroegere baasjes ingeslapen. Tobias zoals hij werd genoemd kwam door omstandigheden in 2007 bij de heer en mevrouw de Jonge wonen, maar het contact met zijn vroegere bazin bleef behouden. Hij laat dan ook drie heel verdrietige baasjes achter. Hij heeft geen nageslacht.

Claartje Anne-Bell van de Liefelijke B0138, net veertien jaar oud kwakkelde al ruim een jaar met haar gezondheid. Het vermoeden was dat er bij haar sprake van darmkanker was. Gedurende het laatste jaar vermagerde zij zienderogen, tot op het punt dat zij in de winterse kou, door het ontbreken van onderhuids vet, zich niet meer warm kon houden, ondanks dat dochter Sabine bij haar in de mand kwam liggen om haar warm te houden. “ Claartje was een leergierige kookcursist, want altijd tijdens het kookgebeuren was zij paraat om nieuwe recepten uit te proberen. Ja, natuurlijk om er als eerste bij te zijn , mocht er iets van het aanrecht vallen.... Dochter Sabine maakt nu een moeilijke tijd door, zij is


Gabber-Almere B0147 een zoon van Tiga-Bennekom en Tiko-Maastricht is op bijna veertien jarige leeftijd overleden aan een een ' tumor in zijn oor die uiteindelijk naar binnen is geslagen'. Gabber is verder niet ziek geweest. Ook hij had geen nageslacht.

ww w.

Ook Ruut Wiebe van Doirne B0144, zoon van Meike van Abtswoude en Doerak van Berolda is bijna veertien jaar oud geworden. Hij was op. In de koude winterperiode wilde hij niet meer lopen, eten en dergelijke en leek pijnlijke krampen in de buik te hebben, opeens was alles over. Hij was vader van het E nest van de Liefelijke en het Z nest van de Schelpenbuurt.

Toto van Adhair B0090, zoon van Foranholtes Tjitske en Pucky is veertien jaar en tien maanden oud geworden. Mevrouw Smeur schrijft: “Er zijn geen nakomelingen van hem, omdat hij een vlooienallergie had en in de eerste jaren van zijn leven had hij regelmatig absences. Verder is hij eigenlijk altijd heel gezond geweest. Het laatste jaar werd zijn vacht erg dun en doezig en was niet meer te plukken, onderaan zijn rug was hij op het laatst zelfs helemaal kaal (waarschijnlijk werkte zijn bijnieren wat minder door zijn hoge leeftijd). Wel gingen zijn ogen en gehoor achteruit, maar zijn neus was tot de laatste dag geweldig, hij wist nog feilloos de vuilnisbak te vinden, en had nog steeds een grote interesse voor molshopen en muizenholletjes. Toto was een erg vrolijke, opgewekte hond, die dol was op wandelen, knuffelen en niet te vergeten, ETEN! Zijn enige minpuntje was dat hij altijd aangelijnd mee moest. Hij had een enorm, niet te beteugelen, jachtinstinct. Hij rende dwars over drukke wegen, en keek nergens meer naar. We hebben heel wat in onze rats gezeten. Maar sinds we besloten hebben hem niet meer los mee te nemen was het wandelen weer ontspannen genieten. Ondanks allerlei cursussen en trainingen hebben we dat jagen nooit onder controle gekregen. Het laatste jaar had hij het uiterlijk van een oude afgeknuffelde teddybeer, je zag dat hij erg oud was. Maar zijn goede humeur leed er niet onder. We wisten dat hij niet het eeuwige leven had, maar we missen hem toch erg.”

Raissa van de Rozegeest B0110, dochter van Roos-Oegstgeest en Stapper-Lisse was tot voor kort heel goed met haar veertien jaar. Een half jaar tevoren werd een nierfunctie beperking vast gesteld, maar het daarbij behorende dieetvoer viel niet in de smaak. Raissa heeft een nest gehad met Anne Gonzo van het Zonnebloemenveld waarin Camiel, Casper en Clara van de Rozegeest

Silke van Abtswoude heeft drie weken diarree verschijnselen gehad, met veel bloed bij de ontlasting. Allerhande medicatie hielp niet. Nog maar vijfeneenhalf jaar oud is ze hieraan overleden. De oorzaak is niet echt duidelijk geworden. De familie Letteboer had nog fokplannen met Ondog. Uit het vorig nest met Douwe Tamme zorgden Breezer-Harderwijk, Drikus-Beerzerveld voor verder nageslacht.

sm ic. nl

nooit bij haar moeder weggeweest en zal de taak van ‘hoofdhond’moeten overnemen. dus als eerste blaffen wanneer de huisbel overgaat.”

Helaas mochten sommige honden zo’n mooie leeftijd niet bereiken en moesten hun baasjes veel te vroeg afscheid nemen. Us Ondog van Adhair B0904, dochter van Sem Hendrik Ido ambacht en 9

Vorig jaar berichtte ik u al over de hoestbuien van Blufpokers Jozefien – Nicky B0721 een zevenjarige dochter van Tjalda van ’t Wilgenlaantje en Chico- Dronten, die toen voornamelijk in de bloeiperiode van de bollen voorkwamen en toegeschreven werden aan een allergie voor bolgewassen. In december werd ik opgeschrikt door haar overlijdensbericht. Het bleek dat haar conditie het laatste half jaar snel verslechterd was. Op de foto was er een vernauwing van de luchtpijp en een sterk vergroot hart te zien met een vollopen van de longen. Het heeft Nicky niet meegezeten in haar korte leven. Op de leeftijd van ruim een jaar werd ze geopereerd aan een verwaarloosde baarmoederontsteking, hetgeen ze ternauwernood overleefde. Op tweejarige leeftijd moest ze verplaatst omdat mevrouw het energieke hondje niet aankon. Fieke Babbe Boo van de Liefelijke B0399 dochter van Teddy en Babbe Boo van de Liefelijke werd maar tien en een half jaar oud. Ze kreeg lymfklierkanker. Voorheen was ze behandeld voor blaasstenen, reden waarom er niet met haar gefokt moest worden. Alfred Dickie van de Groene Heuvels B0376, zoon van Dickie-Voorburg en Meggie Renner van de Wehlse Brug kreeg een insufficiëntie van de hartfunctie en ging in relatief korte termijn hard achteruit. Hij was pas elf jaar oud. Hij heeft twee nesten gehad, waarin onder andere Noa van het Smoushousie en Igly-Schalkwijk. Ook Ezau W van de Liefelijke B0362 werd maar elf jaar. Na een maand slecht eten viel het de dierenarts op dat de buik van Burner, wat hard aanvoelde. Groot was de schrik toen de echo een week later ‘joekels van tumoren in milt en lever’ liet zien. Nog geen week later is hij thuis ingeslapen. Het was een onvoor-


hard achteruit en was het verstandig haar in te laten slapen. Rixt heeft één nest gehad bij Tiko-Maastricht, waarin o.a. Pukki, Tica en Toto, die ze royaal heeft overleefd.

Monnickendam, maar met geen van de drie pups is verder gefokt.

sm ic. nl

stelbaar snel groeiend tumorproces. “Zoals gezegd is Burner veel te jong overleden, hij was nog zo vitaal en altijd vrolijk. We hadden nog zo graag wat jaren van hem genoten, helaas is dat ons niet gegund. De enige schrale troost is dat we 11 jaar hebben mogen genieten van een ontzettend lieve en vriendelijke hond.” Burner was een zoon van Ruut Wiebe van Doirne en Anne-Bell van de Liefelijke en heeft geen nageslacht gehad.

Foranholtes Lex Binkie A0978 , zoon van Dieuwertje van de Klepperwei en Arnie van de Liefelijk is zestien en een half jaar oud geworden. Wegens een allergie voor vlooien is hij niet voor de fokkerij gebruikt.

Tenslotte de oudste waarvan afscheid genomen moest worden, de ruim zeventienjarige Lotte van het Brammersweidje A0942, dochter van Prins Peerke van de Börckersiep en Wysthoorns Gittie, die overleed zonder echt ziek te zijn: het kaarsje ging uit. Lotte kreeg drie nesten, het A, C en D nest van het Brammersweidje waarin o.a. Aafke, Casper, Cindy en Dobber.

De bijna twaalfjarige Tommie-Vianen B0330, echter de laatste 4 jaar wonend bij mevrouw Smulders in Soest, ging in korte tijd achteruit en overleed nog vrij onverwachts. Hij was een zoon van Stroebel-Koewacht en Kika-Hengstdijk. Er is niet met hem gefokt.

Hessel van Nerdinck A0956, zoon van Dappere Saartje van de Klepperwei en Wijsthoorns Gouke was ook al een eind op weg naar de zeventien jaar. De laatste jaren liep hij moeilijk en had hij spreidvoeten gekregen; de laatste dagen kreeg hij wegrakingen. Hij heeft één nest gehad bij Jessie--

________________________________________________________________________

ww w.

Tommie, mijn Smousje

Natuurlijk is ook bij de oudjes, of juist bij de oudjes, het gemis heel groot, maar daar is ook dankbaarheid dat ze zoveel jaren van hun maatje hebben mogen genieten. Rixt- Marum C0006, dochter van Jeroen en Daisy Amber van Berolda, moest op elf jarige leeftijd nog verplaatst worden omdat ze de jonge garde teven in huis niet kon accepteren en iedere keer weer de strijd aanging. De laatste vier jaar van haar leven was ze in huis van goede vrienden van Carla Tromp en had het daar zeer naar haar zin. Net vijftien jaar oud ging ze in korte tijd

Op 8 oktober 2007 kwam Tommie, 8 jaar oud, bij me. Dat was op dezelfde dag dat ik een nieuwe baan kreeg! Later bleek dat we die baan eigenlijk deelden. Ik ging werken als kok in een eetcafé voor mensen met een licht verstandelijke beperking en Tommie zorgde voor heel wat gezelligheid daar. Hij ging alle 5 de dagen per week mee. Vaak waren we een cliënte en Tommie kwijt en dan vonden we ze samen onder een tafel in diepe rust, genietend van elkaar. Hij was een speciale hond, die met iedereen een eigen band opbouwde. Toen Tommie na 3 ½ jaar opeens flink ziek werd en ik hem moest laten inslapen, werd ik ook “van harte gecontroleerd” door de cliënten. Wat was het moeilijk om die eerste weken zonder Tommie, als co-piloot, in de auto boodschappen te doen en naar het eetcafé te rijden. Inmiddels heb ik een zwervertje Timmy, uit een asiel, die erg op Tommie lijkt. Hij gaat vandaag voor het eerst kennismaken bij het eetcafé. Toch zal de plek die mijn Tommie had, niet opgevuld kunnen worden door hem. Want wat was hij een lieve, stoute, ondeugende maar oh, zo dierbare Smous!!! Hellen Smulders 10


Puppygeld

Bijgaand een foto van TT met haar favoriete oppasbaasjes. Nadat zij Yeti, de vader van het nest van TT (2009), in het tijdschrift Onze Hond hadden bewonderd, was het tijd om op pad te gaan naar het logeeradres. TT gedraagt zich altijd een beetje tuttig als ze haar tuigje om krijgt dat ze in de auto draagt. Ze zocht eerst troost bij baas Hubert en liep toen over naar oppassers Sip en Otto. Even 'n beetje zielig doen in ruil voor een dikke knuffel. Nou die kreeg ze, de hele vakantie lang!

sm ic. nl

Zeer onverwacht ontving de Stichting een royale gift van Mevrouw van Rhee. Verrassing was de donatie van het liefdeskoppel Dorus - Gucci, hetgeen helaas geen nest heeft opgeleverd. Vervolgens ontvingen we nog een kerstcadeautje en een gift van Mevrouw A.Boerstoel. Het is fijn een potje te hebben liggen voor calamiteiten zodat we hierop kunnen terugvallen bij onverwachte kosten bij de fokkerij, maar ook voor geneeskundig of pathologisch onderzoek dat verricht wordt met het oog op mogelijke erfelijke verschijnselen bij onze honden.

TouTou en haar oppasbaasjes

Daarnaast heeft de stichting nog werpkisten staan, aanvankelijk geschonken door verschillende fokkers en ter beschikking gesteld voor een ieder. Er staat er één in: · Arnhem, fam van der Schans, tel.nr. 026-4460554 · Delft, mevr.M.A.van Gaalen tel.nr. 015-2611123 · Elburg, fam.Bijl tel.nr. 06-23193328 · Epse, mevr F.Sicco Smit, tel nr. 0575-491478 · Geleen, mevr.van Dam, tel.nr. 046-4754613 · Leeuwarden, mevr.van der Wal-Zaal, tel.nr. 058-2127324 · Naarden, mevr. I.van den Berg, tel.nr. 035-6940676 · Reuver, fam.Peeters, tel.nr.077-4745077 Wilt u er aan denken zelf contact op te nemen, de kist te halen, te gebruiken, schoon te maken en weer terug te brengen? Wilt u het ook aan de contactpersoon melden als de kist van het ene adres naar het ander verhuist? Namens de stichting, Fredie van der Giessen

ww w.

Loes Peeperkorn, ______________________________

Hondenbrokjes

Chihuahua in Japan aan de slag als politiehond

De Japanse politie heeft er vanaf Nieuwjaar een opmerkelijke werkkracht bij, een zevenjarige Chihuahua. Momo wist onlangs het examen voor de toetreding tot de reddingsdienst van de politie tot een goed einde te brengen. Het beestje van amper drie kilogram wist bij een oefening binnen de vijf minuten de geur van een overlevende waar te nemen. De Japanse politie ziet de hond als een uitstekende aanwinst, zeker omdat het dier zo klein is. Momo (Japans voor 'perzik') zal evenwel geen 'traditionele' politietaken op zich nemen, maar zich inzetten tijdens zoeken reddingsacties na aardbevingen en andere rampen. De hondjes, die zeer populair zijn bij celebrities, worden vaak smalend 'ratten' genoemd, maar nu hebben ze duidelijk bewezen dat ze veel meer in hun mars hebben dan letterlijk schoothondjes te zijn.

11


Vele unieke smouzen-artikelen De HSC beschikt over een winkeltje, dat tijdens allerlei evenementen, zoals de clubmatch, de Registratiedagen voor Jonge Honden (Rits) en de jaarvergadering, vol leuke smouzen-hebbedingetjes ligt. Het Winkeltje wordt beheerd door de heer en mevrouw Somers. Zij doen dit al vele jaren met een groot enthousiasme! Alle artikelen zijn van goede kwaliteit en zeer schappelijk van prijs.Vele artikelen dragen ons gepatenteerde smouzenkopje. Een willekeurige greep uit het assortiment:

- ovenwanten met smouzenkopje - prachtige bodywarmers, sweaters en t-shirts met kopje - caps met smouzenkopje - hondenboeken,ook de jubileumuitgave - plukwijzers (plukhandleiding) - placemats met een collage van smouzenfoto’s

ww w.

- stickers met smouzenkopje - glazen met smouzenkopje - linnen tasjes - paraplu's met smouzenkopjes - zilveren smouzenketting of armband

sm ic. nl

't Winkeltje

Er zijn diverse boekjes geschreven door onze secretaris Suzanne van der Wal (zie bijv. de boekbespreking over haar boekje 'Keet in huis (de wilde jaren)' en natuurlijk het enige echte smouzenboek, uitgegeven ter gelegenheid van het dertigjarige jubileum. Een aparte afdeling wordt gevormd door de handgeschilderde onderzetters in de maat 9x9 cm en kaarten met afbeeldingen van geschilderde smousjes. Er is voor bijna elke gelegenheid wel een toepasselijke kaart te vinden, zo zijn er verjaardagskaarten, paaskaarten, kerstkaarten, beterschapskaarten en zelfs Valentijnskaarten. Kaarten kunnen ook op verzoek van een bepaalde achtergrond, tekst of dergelijke worden voorzien, ook laten toezenden tegen portokosten is mogelijk. Deze schilderijtjes zijn geschilderd door Loes Burger. In overleg kan er ook een onderzettertje of klein schilderij (maximummaat 24x30) van uw smous of nest geschilderd worden. Neem dan contact op met Loes: smouzenfoto@hetnet.nl ___________________________________

Hondenbrokje Thundershirt

Was uw smousje ook zo bang en nerveus tijdens de knallen op oudejaarsavond? In Onze Hond van januari 2011 las ik een stukje over het zogenaamde Thundershirt dat mogelijk voor oudejaar 2011 een oplossing kan bieden: Bij angst voor onweer, vuurwerk, alleen zijn of reizen worden veelal medicijnen gebruikt om honden te kalmeren. Het Thundershirt biedt een diervriendelijk alternatief. Het wordt bevestigd over de rug van de hond, vastgemaakt bij de borst en de onderkant van de buik en is geschikt voor grote en kleine honden. Het doel achter het Thundershirt heeft hetzelfde effect als inbakeren voor baby’s heeft: geborgenheid voelen. Honden die onrustig en angstig worden in bepaalde situaties, hebben baat bij de constante druk van de strakke stof. Het heeft een kalmerend effect en vaak werkt het al bij de eerste keer. Baat het niet het schaadt ook niet. Meer informatie vindt u op www.altranet.nl.

12


Calamiteitenfonds Hollandse Smoushond

De stichting heeft als enig inkomen de inschrijvingen voor de wachtlijst, een jaarlijkse bijdrage van de HSC en

eventueel giften, waaronder het puppygeld. Vaste uitgaven van de stichting zijn de nestbezoeken, de jonge honden evaluatiedagen en de gedragstesten. Daarnaast probeert de stichting hondeneigenaren te ondersteunen die op verzoek van de stichting ingrijpende medische onderzoeken laten verrichten bij hun hond in het belang van het fokprogramma, bijvoorbeeld over de vraag of er sprake is van een erfelijke component, en zo ja – in welke mate. Afhankelijk van de financiële mogelijkheden proberen we in exceptionele gevallen financiële steun te bieden, als de eigenaar de medische zorg van zijn smous gewoon niet kan opbrengen. Het blijkt de laatste tijd dat de oorspronkelijke bedoeling van deze subsidiepot op de achtergrond is geraakt en nu ook voor allerlei “gewone” medische kosten (zoals een keizersnee, een rönt-

genfoto, laboratoriumkosten, medicijnen) om een bijdrage wordt gevraagd aan het calamiteitenfonds. Daarvoor zult u echter uw hond moeten verzekeren.

sm ic. nl

Kent u het bestaan van de stichting Terugfokprogramma Hollandse Smoushond? De stichting stelt zich ten doel “het eertijds uitgestorven ras der Hollandse Smoushonden fokzuiver te herscheppen” en is opgericht ter bescherming en behoud van de integriteit van de fokkerij. Het bestuur van de stichting stelt zich op de hoogte van erfelijke aandoeningen of ziektes en de consequenties daarvan voor het ras de Hollandse Smoushond. Ze beheert een databasebestand en bepaalt de koers voor de fokkerij. Daartoe behoeft de stichting de gegevens van alle honden, hun gezondheid, hun karakter en hun uiterlijk.

Iedere keer, en in ieder afzonderlijk geval, zal het bestuur van de stichting een aanvraag voor vergoeding kritisch bekijken, en toetsen aan de hand van onze criteria. Financiële steun van het calamiteitenfonds is dus geen RECHT waarop iedere smouseigenaar onbeperkt een beroep kan doen bij een tegenvallende dierenartsrekening – maar is bedoeld als (financiële) ondersteuning bij onderzoek en behandeling van zaken die van belang zijn voor de gezondheid van het hele ras. namens de Stichting Terugfokprogramma Hollands Smoushond Fredie van der Giessen, Else Joustra

_______________________________________________________________________________________________________

Puppiegeld

Zoals u waarschijnlijk wel weet, wordt er aan fokkers een bedrag van € 5,- per pup gevraagd voor de fokbemiddeling. Het is fijn een potje te hebben voor calamiteiten zoals bij onverwachte kosten bij de fokkerij, maar ook voor geneeskundig of pathologisch onderzoek dat verricht wordt met het oog op mogelijke erfelijke verschijnselen bij onze honden. Uw bijdrage wordt dus zeer gewaardeerd! _______________________________________________________________________________________________________

ww w.

Wandeling Havelte – Drenthe

Zondag 8 mei is in het Noorden weer een leuke wandeling gepland. Samen met Wim van Velzel wandelen we over de heide bij Havelte in de Gemeente Westerveld. Er is een sportkantine, van V.V. Havelte, waar we verzamelen, koffie drinken en bij terugkomst een broodje of patat kunnen bestellen. Adres: Sportvelden De Meerkamp, 2e Meerkampweg 1 Havelte ligt in zuid-west Drenthe, ongeveer halverwege Meppel en Steenwijk. We verzamelen om 10.30 uur. Wim neemt ons op pad om 11.00 uur. We zijn dan tussen 13.30 en 14.00 uur weer terug bij de kantine om na te praten eventueel iets te eten tot 15.00 uur. Graag alles wat je bestelt direct afrekenen bij de bar. Routes: Neem vanaf Zwolle/Meppel de A28 en ga bij Staphorst de A32 op en neem afslag 4, richting Havelte/Diever. Volg deze weg, de N371 tot over de brug. Hier rechtuit de van Helomaweg volgen (N353). Op de rotonde de 1e afslag nemen, de Nieuwe Ruiterweg. Deze rechtsaf volgen. Linksaf slaan bij Sportvelden De Meerkamp. Neem vanaf Leeuwarden/Steenwijk de A32 en ga bij afslag 5, Steenwijk Zuid, richting Havelte. Rij door Havelterberg en Darp tot de rotonde en neem de tweede afslag rechts: de Nieuwe Ruiterweg. Sla links af bij de Sportvelden De Meerkamp. Neem vanuit de richting Groningen / Assen de A28, ga bij Beilen, afslag 31, de N 381 op, richting Drachten. Bij Hoogersmilde afslaan naar de N371 richting Meppel. Bij Uffelte rechtsaf de Zuidstraat in. Volg met een flauwe bocht naar links de weg ( Ruiterweg-Uffelterkerkweg-Nieuwe Ruiterweg) Volg bord : Sportvelden De Meerkamp, daar rechtsaf. Opgeven voor de wandeling kan tot donderdag 5 mei, bij Lex en Jeanette jeanettelex@hetnet.nl, tel.: 0592-458283 Op zondag 8 mei hebben we onze mobiel aan, i.v.m. verhindering: 06-48527726

13


Wandeling Heerde

sm ic. nl

Ten zuiden van Zwolle ligt het Zwolsche Bos (Heerde-Gelderland) een meer dan 100 ha groot losloopgebied. Hier willen we zondag 29 mei gaan wandelen. Vanuit Leeuwarden, Groningen, Enkhuizen, Utrecht, Nijmegen en Enschede is dit ongeveer in 1 uur te bereiken.

We verzamelen vanaf 10.30 uur bij Pension, Restaurant Mini-camping 'De Hoeve van Loo'. U kunt dan ook een kop koffie nuttigen. Om 11.00 uur vertrekken we voor een heerlijke wandeling door bos en over de hei. Na de wandeling kunnen we op adem komen in restaurant 'De Hoeve van Loo '.

Het is ook mogelijk om al eerder te komen. In het pension zijn de honden toegestaan! Helaas op de camping niet! Inlichtingen www.dehoevevanloo.nl Daar het restaurant graag wil weten hoeveel honden en begeleiders komen svp vóór 25 mei opgeven bij: Anja en Henk Eising. aeising@xs4all.nl of tel.: 0570-525434 of 06-15332633

Routebeschrijving: Komend vanaf de A28 vanuit Zwolle, gaat u na de IJsselbrug richting Apeldoorn, Arnhem op de A50, neemt u de afslag 29 Heerde. Bovenaan gaat u rechtsaf. Na 300 m. ziet u aan uw rechterhand een afslag “Heerderstrand”, als u deze afslag voorbij bent is het het tweede pand aan uw linkerhand. Vanaf de A50 vanuit Kampen, neemt u de afslag 29 Heerde, boven aan de afrit gaat u rechtsaf. Na 300 m. ziet u aan uw rechterhand een afslag “Heerderstrand”, als u deze afslag voorbij bent is het het tweede pand aan uw linkerhand Vanaf de A50 vanuit Apeldoorn, neemt u de afslag 29 Heerde, boven aan de afrit gaat u linksaf. Na 300 m. ziet u aan uw rechterhand een afslag “Heerderstrand”, als u deze afslag voorbij bent is het het tweede pand aan uw linkerhand.

ww w.

Vanaf de A28 vanuit Utrecht, neemt u afslag 17 “Wezep”. Onderaan de afrit gaat u rechtsaf, bij de rotonde gaat u recht door en u volgt de borden Heerde. U rijdt nu door Wezep heen. Als u de spoorwegovergang over bent blijft u alsmaar rechtdoor rijden richting Heerde. Na 5 kilometer ziet u aan uw rechterhand een afslag “Heerderstrand”, als u deze afslag voorbij bent is het het tweede pand aan uw linkerhand. ____________________________________________________________________

Wandeling Belfeld

Zondag 19 juni gaan we wandelen in het mooie heuvelachtige gebied van Belfeld. We starten om 11.00 uur bij café zomer-terras “Maria Hoef”, waar we na afloop “lekker” kunnen bijkomen. Graag even opgeven bij; Charlotte en Peter Peeters, tel. 077-4745077 b.g.g. 06-53891184 e-mail: peterencharlotte@versatel.nl Hoe komen we in Belfeld A73, afslag 17, Belfeld. Bovenaan afslag rechtsaf. Deze weg (Poldersweg) volgen tot aan T-splitsing (bocht), hier linksaf de Broekstraat op. Aan het einde van de weg, aan de linkerkant, ligt “Maria Hoef”. Maria Hoef, Broekstraat 43, 5951 BX Belfeld

Tot ziens, Peter en Charlotte Peeters ______________________________

Wandeling Sevenum 9 januari 2011 Na weken van sneeuw en ijzel was de dooi eindelijk toegeslagen. Maar kon de wandeling wel doorgaan, was de route niet te nat geworden….. We hadden geluk, na een aantal inspectierondjes en een kleine aanpassing van de route kon het toch doorgaan. Het weer was prachtig, een lekker zonnetje en een prima wandeltemperatuur !! We verzamelden op het parkeerterrein van het AC restaurant. Voor de meeste deelnemers was het niet de eerste keer dat ze meeliepen, maar voor Guus (pup van Sokke en Boris) wel. Toen hij de andere smousen zag, was hij meteen enthousiast. We moesten eerst een klein stukje lopen voor we bij het bos aankwamen, en hier konden de smousen worden losgelaten. Wat een prachtig gezicht, allemaal honden van hetzelfde ras, die er toch weer een klein beetje anders uitzien ten opzichte van elkaar. De smousen renden heerlijk, terwijl de baasjes gezellig met elkaar aan het kletsen en ervaringen aan het uitwisselen waren. Na een kleine 2 uur wandelen door bos en heide hadden we wel trek in koffie / thee gekregen en waren we weer bij het beginpunt aangekomen. Hier hebben we gezellig na zitten kletsen onder het genot van een drankje. De volgende keer lopen we zeker weer mee !!! Simone, Dirk en Guus.

14


25 april Paasshow Leeuwarden Tel: 06-30235367 (20-22 uur) Paasshow@cacib.nl www.paashondenshow.nl 14-15 mei: Goes Tel: 0113-503319 info@dogshowgoes.nl www.dogshowgoes.nl 27-28-29 mei: Oss Tel: 073-5492209 jalahaye@home.nl www.kcoss.nl 11-12-13 juni: Arnhem Tel: 026 7078045 / 026 3213092 pinkstershow@solcon.nl www.kcarnhem.nl 2-3 juli: Echt (Openlucht) Tel: 046-4514037 Limburgia Dogshow annita.heijnen@planet.nl www.limburgia-hondenshow.nl

Euro Dog Show Leeuwarden De FCI, Fédération Cynologique Internationale, bestaat dit jaar 100 jaar. Ter gelegenheid daarvan wordt van 1 t/m 4 september 2011 de FCI Centenary European Dog Show in Leeuwarden gehouden. De prachtige locatie in het World Trade Center Leeuwarden, zal garant staan voor een prettig verblijf en prima show. De Hollandse Smoushonden Club zal deze dagen, samen met alle andere Hollandse rassen, een stand bemannen in het WTC. Leeuwarden is een mooie stad, vol kunst, cultuur en architectuur en in september dus de kynologie; een bezoekje meer dan waard. Meer informatie kunt u vinden op de site van de Raad van Beheer, www.raadvanbeheer.nl ______________________________

Clubmatch Almelo

De kynologenclub Almelo e.o. organiseert op 5 juni 2011 hun jaarlijkse clubmatch, met dit jaar een special van alle Nederlandse rassen. Tot de Nederlandse rassen behoren de Hollandse Herdershond, de Nederlandse Schapendoes, de Saarlooswolfhond, de Drentsche Patrijshond, het Nederlands Kooikerhondje, de Stabyhoun, de Wetterhoun, het Markiesje én natuurlijk de Hollandse Smoushond.

ww w.

Om deel te nemen aan een tentoonstelling moet uw smousje redelijk typisch zijn. Een reutje dient te beschikken over twee ballen. Ten tijde van de tentoonstelling moet uw hond in goede gezondheid verkeren. Inschrijving kost € 50 a € 60. De inschrijving sluit vaak al 5 á 6 weken van tevoren! Heeft uw hond meegedaan aan een tentoonstelling, zou u dan zo vriendelijk willen zijn, om een kopie van het keurverslag te sturen naar: mevr. S. van der Wal- Zaal, Vredeman de Vriesstraat 15, 8921 BP, Leeuwarden. e-mail: suzannezaal@chello.nl ________________________________

Limericks In het decembernummer deed ik een oproepje aan de lezers van ons blad om eens een limerick te schrijven met de smous in de hoofdrol. Tot mijn grote plezier heb ik er een aantal ontvangen. Ik hoop dat deze limericks u inspireren om het ook eens te proberen. De eerste is van Jeanette Klaver:

sm ic. nl

Tentoonstellingen

Een jonge reu op ‘t Erkemederstrand had aan opvoeding vreselijk het land. Hij belaagde reuen en teven en zei: ‘ ’t Is me om het even, ik grijp m’n kans voor ik word ontmand. ’ Mady Schoenmaker, baasje van Buddy op bijgaande foto stuurde ons deze: Er was eens een smousje in Gorssel pijnlijk gestoken door’n een horzel Boos sprak hij met nijd Daarvan krijg jij spijt Weet dat ’k je de volgende keer vermorzel

Als u het leuk vindt om uw smousje ook eens op een andere dan onze eigen clubmatch uit te brengen, dan kunt u via www.kcalmelo. een inschrijfformulier downloaden of bellen met Judith Meijer, 0546 453499 of Bert Huizingh, 0546 825096. U kunt tot 20 mei inschrijven; de kosten zijn € 18,00 voor de eerste hond en € 13,00 voor elke volgende hond van dezelfde eigenaar. Als u vóór 27 april inschrijft krijgt u € 2,00 korting. ______________________________

Hondenbrokjes

Maximaal één hond voor Chinees gezin In China geldt binnenkort niet alleen de een kind-regel, hondenbezitters in Shanghai mogen ook niet meer dan een hond hebben! Op dit moment wonen ongeveer 800.000 honden in de Chinese stad.

15

En Charlotte Peeters is een groot talent, zij stuurde er zelfs drie. We drukken er hier één af en bewaren de andere twee voor het volgende nummer, hopelijk aangevuld met een limerick van u ! Twee rasechte smousjes op de Ruiver, Maakten expres een mooie schuiver. Voor het fijne gevoel In een modderpoel Zij waren daarna niet meer zo zuiver.


Helaas zijn er in het kerstnummer enkele fouten geslopen, die we op deze plaats weer willen rechtzetten. 1. Onze jaarlijkse clubmatch vindt plaats op 2 oktober en niet op 3 oktober. 2. Helaas vielen de clubmatchkeurverslagen (gedeeltelijk) weg van de nummers 26 en 27. 3. Ook het keurverslag van Tuuntje Jip van Abtswoude, die meedeed aan de Winnertentoonstelling was deels weggevallen. Bovendien werden bij beide ingeschreven smousjes (Tuuntje Jip en Blufpoker's Sjefke) de behaalde titels niet genoemd. Hieronder volgen zij alsnog:

ontwikkeld lichaam. Normale hoekingen voor en achter. Vrolijke staartdracht. Goed gevormd hoofdje met prima stop en voorsnuit. Tanggebit. Prima pigment. Kan de oortjes beter stellen. Goede kwaliteit vacht, mooie kleur. Gangwerk kan wat regelmatiger. Prima ringgedrag en presentatie. 3e - ZEER GOED

lippen, prima pigment, scharend gebit, prima garnituur, donker oog, hoog aangezette goed aanliggende oren, prima gebouwd, bijna vierkant met korte rechte rug, prima staartaanzet, juiste hoekingen, typische harde beharing, mooi uitstaand, mooie warme en gezonde kleur, ronde kattenvoet, rustig en zelfbewust, typisch en makkelijk gangwerk. cac-cacib-bob Uitmuntend Behaalde titel: Winner 2010

sm ic. nl

Rectificatie

27. Jolly – eigenaar L. den Boer Vrouwelijk belijnd teefje. Mooi van formaat en type. Gebit is ondervoor. Mooi gevulde voorsnuit. Prima oog qua vorm en kleur, prima pigment. Correct oor. Ze zou zich wat vrijer in de ring kunnen presenteren. Normale hoekingen voor en achter. Ze trekt de bovenbelijning wat rond. Behoorlijke vachtkwaliteit; zou iets warmer mogen zijn in kleur. Gangwerk is voldoende voor leeftijd. Zie haar op latere leeftijd nog eens terug. 2e - ZEER GOED

Tuuntje Jip van Abtswoude, teef 7,5 jaar oud, middelgroot, prima totaalbeeld, vrouwelijk hoofd met licht geronde brede schedel, prima stop, krachtige voorsnuit met scharend gebit, prima pigment rond donker oog, kleine hoog aangezette oren die iets meer aan mogen liggen, mooi front, prima gebouwd met strakke rechte rug, pols kan wat steviger, prima staartaanzet, prima ribwelving en correcte hoekingen, mooie ruige beharing van warme kleur, hard en uitstaand, gemakkelijke gangen, achter wat nauw, maar stuwend en uitgrijpend. cac-cacib Uitmuntend Behaalde titel: Winster 2010

Clubmatch: Winner: 26. Ifke – eigenaar J. Driezen Teefje van prima formaat. Ze toon wat Blufpoker's Sjefke, reu gestrekt. Ze heeft voldoende bone en 2,5 jaar, middelgroot, prima totaalsubstantie. Zag haar graag wat strak- beeld, mannelijk breed hoofd met ker in de bovenbelijning. Voldoende prima stop en korte voorsnuit, strakke _______________________________________________________________________________________________________

Puppenpaleis

ww w.

Je hebt nestkisten en nestkisten. De pupjes van Dorrit en Jack hebben door het baasje van Dorrit een heus smouzenpaleis aangemeten gekregen!

Als ze nu maar wel met beide beentjes (sorry, met alle vier pootjes) op de grond blijven! ______________________________________________________________

Symposium ‘Kieskeurig’ over tandheelkunde bij honden. Op dit symposium, dat gehouden werd in de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, stond het gebit van de hond centraal: hoe ziet een correct hondengebit eruit en welke afwijkingen komen voor? Wat voor problemen kunnen ontstaan tijdens het wisselen van het melkgebit voor het permanente gebit? Wanneer sluiten we honden uit voor de fok op basis van afwijkingen aan het gebit en is dit wel verstandig? Kunnen we bepaalde afwijkingen corrigeren (bijvoorbeeld door een beugel) en moeten we dit eigenlijk wel doen? Een van onze leden, mevrouw Adry Voorbach, bezocht het symposium en in onderstaand artikel doet zij daarvan verslag. Omdat het symposium in eerste instantie bedoeld was voor dierenartsen, studenten diergeneeskunde en fokkers en keurmeesters van rashonden, werd veel vakjargon gebruikt. In dit verslag heb ik voor u, smouzenbezitter en mogelijk toekomstig fokker van een nestje, de belangrijkste punten uit de diverse lezingen genoteerd zonder al te zeer in te gaan op alle medische aspecten. Melkgebit De eerste tanden die doorkomen bij zoogdieren zoals de mens en ook de hond, zijn melktanden. Op de leeftijd van ongeveer drie à vier weken komt het melkgebit in de hondenmond. Zowel boven als onder komen zes snijtanden, twee hoektanden en drie melkkiesjes. In de periode waarin de melktanden door definitieve tanden worden vervangen, spreekt men van een wisselgebit. Er zijn dan tanden van beide soorten in het gebit aanwezig. Na een bepaalde tijd, waarin een melktand ‘wiebelt’, valt deze vanzelf uit het tandvlees. Dit heeft twee oorzaken. Ten 16


Functie van het gebit

sm ic. nl

eerste duwt de nieuwe tand de melktand naar buiten. Ten tweede wordt er een stof aangemaakt waardoor de wortel van de oude tand langzaam oplost. Op een gegeven moment heeft deze dus geen houvast meer. Bij de mens duurt het wisselgebit ongeveer vanaf het 5e tot het 14e jaar. Bij de hond duurt het wisselgebit ongeveer vanaf de 4de tot de 7e maand. Als de melktanden blijven zitten terwijl de nieuwe tanden al doorkomen, spreken we van een persistent melkgebit. Hierbij lost de tandwortel niet goed op en staan er op een gegeven moment twee tanden in het gebit, waarbij er maar plaats is voor één. Fokkers zeggen vaak: komt wel goed.... en dierenartsen zeggen: wacht maar af.... Dat is een onjuiste conclusie. Als u pups heeft, onderzoek dan dagelijks het melkgebit op aantal, vorm, structuur, beetrelatie etc. Als melktanden blijven zitten, kunnen zij de stand en de groei van de definitieve tand nadelig beïnvloeden en ook pijn veroorzaken. Als u vermoedt dat er iets niet klopt raadpleeg dan de dierenarts. Een foto kan een juiste diagnose stellen.

Het gebit heeft een belangrijke functie: het bewerken van voedsel, vastpakken van voorwerpen, doden van prooidieren, rangorde bepalen, bescherming en bij teven het kapotbijten met de snijtanden van het geboortevlies rondom de pup. Een compleet hondengebit moet bestaan uit 42 elementen, die netjes op een rij in de mond moeten staan. Het schaargebit is het meest voorkomende gebit bij de hond. De meeste rasstandaards verplichten zo’n gebit. De bovensnijtanden vallen dan sluitend over de ondersnijtanden. Een tanggebit onderscheidt zich hiervan door de stand van de snijtanden. De bovensnijtanden staan niet, of minder, naar voren maar naar beneden. Ze raken daarbij de ondertanden en slijten langzamerhand af. Bij een bovenvoorbeet is er een grote ruimte tussen de snijtanden van boven- en onderkaak. Als er een onaanvaardbare ruimte tussen de boven- en onderkaak is, is er meestal ook een afwijking in de stand van de hoektanden. De ondertanden staan dan in het tandvlees van het bovengebit. Een ondervoorbeet kan nog functioneel zijn voor bijvoorbeeld vechthonden, maar mag niet meer dan 1.5 cm uitsteken.

Afwijkingen

ww w.

Een tand of kies bestaat uit het harde tandweefsel en het steunweefsel. Afwijkingen bij het eerste kunnen bijvoorbeeld een afwijkende stand zijn, ontstaan tijdens de tandwisseling, of cariës (‘gaatjes’) en fracturen. Afwijkingen aan het steunweefsel zijn bijvoorbeeld tandplak, tandsteen, ontstoken tandvlees, parodontitis en abcessen. Verkleuringen kunnen ontstaan na het toedienen van antibiotica, als het gebit nog in ontwikkeling is. Fracturen van permanente tanden moeten natuurlijk behandeld worden. Tandplak en tandsteen zijn de meest voorkomende oorzaak van gebitsproblemen. Je kunt deze helpen voorkomen of verminderen door de tanden van de hond te poetsen, kauwstaafjes te geven of speciale voeding en natuurlijk door het gebit regelmatig te (laten) controleren en zo nodig het gebit bij de dierenarts te laten reinigen. Vorige maand was de maand van het gebit, dus mogelijk bent u al met uw smous voor een controle bij de dierenarts geweest.

Erfelijke gebits- en kaakaandoeningen bij de hond?

Het vraagteken staat er niet voor niets. Er bestaat een neiging om geb itsafwijkingen meteen als erfelijk te bestempelen en er zijn erg veel aannames maar daar is nog weinig wetenschappelijke onderbouwing voor. Gezond verstand is natuurlijk wel nodig: als in een nest bij meerdere pups een zelfde gebitsafwijking voorkomt, dan kan natuurlijk een erfelijke factor niet worden uitgesloten. Fokkers hebben in de loop der jaren honden gecreëerd met zeer uiteen lopende vormen hoofden. Dat fokken op een bepaald type hoofd heeft gevolgen voor de schedelvorm en het gebit. Er is een onderzoek gedaan bij 627 honden, ingedeeld naar schedeltype en grootte. Bij honden met een lange schedel, bijvoorbeeld windhonden, had 32% onder andere te weinig tanden in de onderkaak en honden met een brede schedel, bijvoorbeeld bulldoggen, hadden juist teveel tanden in de onderkaak Maar bij veel tandafwijkingen en -aandoeningen bij sommige rassen moeten de erfelijke componenten nog nader onderzocht worden.

Orthodontie

Orthodontie komt van de Griekse woorden orthos (recht) en odontos (tand) en houdt zich bezig met het optimaliseren van de stand van de tanden in de kaken door middel van beugels. Veterinaire orthodontie is een gebitscorrectie binnen de diergeneeskunde. Orthodontie kan functioneel of cosmetisch zijn. Functioneel is het als het welzijn van de hond ermee gemoeid is, cosmetisch is het wanneer het gebit niet voldoet aan de schoonheidseisen. Door correcties, operaties en aanpassen van gebitselementen kan er veel verbeterd worden maar is het ethisch verantwoord? Deze vraag bleef onbeantwoord.

Bijzondere tandheelkunde

De dag werd afgesloten met voorbeelden uit de praktijk van de hoofddocent curatieve en preventieve tandheelkunde, de heer Roeters, die samen met dierenarts de heer van Foreest regelmatig te hulp geroepen wordt om oplossingen te vinden voor gebitsproblemen bij dieren in dierentuinen. Met lichtbeelden konden we meegenieten van de spannende verhalen die beide heren ons vertelden.

17


Toets, de smous van onze eigen Fredie van der Giessen, is opgeleid als reddings- en lawinehond. Toen er half november 2010 een training was van reddingshondengroep De Keienberg, was Toets dan ook van de partij. En, leuker nog, Toets haalde de krant! Op de foto's ziet u Toets in het puin van door Woonpartners Midden-Holland gesloopte huizen zoeken naar 'slachtoffers'.

sm ic. nl

Toets in de bocht

Hondenbrokjes

Medical petshirt

ww w.

Iedereen kent de problemen van het eruit proberen te bijten van hechtingen of aan de operatiewond likken en kauwen na een operatie. In het verleden was je ter voorkoming hiervan, altijd aangewezen op een kraag (lampenkap) die nogal eens stress veroorzaakten. De opblaasbare kraag is een enorme vooruitgang, maar sommige honden zien dan toch soms nog kans bij een hechting te komen. Het Medical petshirt is dan een uitkomst.

Medical petshirts zijn speciale shirtjes ontworpen voor honden en katten. Blauw voor de hond, rood voor de kat. Het Medical Pet Shirt zit comfortabel, biedt bewegingsvrijheid en is wasbaar op 30 graden. Het heeft een handige klittenbandsluiting bij de staartaanzet. Doordat het shirt niet strak om de buik zit kan er voldoende lucht bij de wond komen. De wond blijft hierdoor droog. Het shirt is aan de binnenkant van de buikzijde lichtblauw waardoor controle op wondvocht kan plaatsvinden. Bij veel wondvocht kan een inlegkruisje tussen de dubbele laag bij de buik worden aangebracht. Tijdens de narcose daalt de temperatuur van de hond of kat. Voor de operatie wordt deze ook vaak geschoren. Het Medical Pet Shirt houdt de hond of kat na de operatie op temperatuur. Het Medical Petshirt is te koop voor € 16 tot € 20 (smouzenmaat) bij de dierenarts. Op de foto's draagt Kita zo'n shirt, na een operatie waarbij een aantal melkklieren moesten worden verwijderd.

18

Man trouwt hond In Australië is een man met zijn hond getrouwd. Het huwelijk tussen Joseph Guiso en Honey, een blonde labradorteef van vijf jaar, werd bijgewoond door dertig familieleden en vrienden. “Dit is pure liefde en heeft niets met seks te maken", aldus de opgetogen bruidegom. Het bijzondere paar besliste een tijdje geleden de grote stap te wagen tijdens een wandeling in het park toen daar een bruiloft aan de gang was. “Dat zouden wij kunnen zijn" zei ik toen, aldus Joseph. “Honey antwoordde niet en dat beschouwde ik maar als een ‘ja’”, aldus de man. “Als gelovige kon ik niet langer ‘in zonde leven’ met mijn Honey. Vandaar dit huwelijk”, grapt de gehuwde man. Het bruidspaar maakt een huwelijksreis naar een van de parken in hun woonplaats Toowoomba.


Het Geheim van…

sm ic. nl

In het decembernummer vertelde ik al dat deze rubriek, na twee jaar, zou stoppen. Nog één reactie heb ik binnengekregen en natuurlijk willen we dat laatste Geheim nog met u delen. Mevrouw Ada Binnekade vertelt: “Ik heb al heel lang een kennelnaam, ongeveer dertig jaar. Het is ‘de Kentering’. Die naam hebben we gekozen omdat we verhuisden van een appartement naar een boerderij, dit vonden we zo'n giga verandering dat we besloten onze kennel zo te noemen opdat we nooit zouden vergeten... Onze eerste ras was de Leonbergse hond, daar hebben we een nest mee gehad van acht pups, vier reuen en vier teefjes. Later hebben we met onze smoushond Nala nog een nestje gehad van vijf pups, drie reutjes en twee teefjes, waardoor er in totaal dertien honden van ‘de Kentering’ rondlopen, of liepen want het Leonberger nest was al in 1984. Inmiddels hebben we weer een smousje, Sjan op de Ruiver, roepnaam Lola. Met haar hopen we in de toekomst weer wat ‘Kentering’ pupjes te produceren. Lola is net een half jaar jong dus moeten we nog wat geduld hebben.” __________________________________________________________________________________________________________

Medisch: Vlooien(allergie) Door Marjan Schalekamp, Dierenkliniek Noordwolde,0561-430410, www.dierenklinieknoordwolde.nl

Miliaire Dermatitis Bij de kat zijn vaak over de hele rug tientallen kleine bultjes en korstjes te voelen. Dit noemen we Miliaire Dermatitis. Kaalgelikte plekken vlak boven de staart zien we ook vaak. Soms is het rood en gevoelig in de liezen of op de buikhuid. Ook dan is het belangrijke oren en anaalklieren op ontstekingen te controleren. Af en toe een vlo kan bij een allergische kat voldoende zijn deze huidreactie in stand te houden.

ww w.

Vlooien Wie kent ze niet, onze ongewenste huisgenoten, de vlooien. Vlooien zijn klein, lichtschuw en leven niet op je dier, waardoor ze moeilijk te vinden zijn. Ze gebruiken wel de bloedmaaltijden op je huisdier. Om aan bloed te komen bijt de vlo een klein bloedvat aan en zuigt het hieruit stromende bloed op. Om te voorkomen dat dit bloed gelijk stolt, spuit de vlo een klein beetje speeksel in de huid. Dit speeksel bevat een eiwit wat de bloedstolling remt.

de oren. Daar kunnen ze met hun scherpe nagels bloederige ontstoken plekken veroorzaken. Soms ziet het er al na 24 uur angstaanjagend uit. Dan heet zo’n plek een Hot- Spot. De tot bloedens toe beschadigde huid is gaan ontsteken en je dier kan zich erg ziek voelen door de gevormde pus. Soms spelen oorontstekingen en anaalklieren ook nog een rol waardoor de reactie nog heftiger kan verlopen. Altijd laten controleren dus!

Allergie Sommige dieren vertonen jammer genoeg een allergie voor vlooienspeeksel, waardoor één vlooienbeet er voor kan zorgen dat het dier zich gedurende dagen of soms zelfs weken geen raad weet van de jeuk. Dat komt omdat alle, ook eerdere bijtplekken, na een nieuwe beet gaan meedoen met de reactie. Je hoeft dus geen vlooienplaag te hebben om al ernstige klachten te hebben bij een allergisch dier! Hot-Spot Je dier bijt en krabt dan vaak grote delen van de huid kapot. Honden en katten kunnen dit doen maar honden zijn fanatieke knagers en bijten vaak op één specifieke plek vlak boven de staart. Berucht is ook de huid rondom

Als de allergie al wat langer bestaat Het voortdurende likken (en bijten) van de vacht leidt ook nog al eens tot de vorming van haarballen in de maag en/ of darmen en dit geeft dan aanleiding tot braakklachten, vermagering en andere nog ernstiger verschijnselen, zoals een totale darmafsluiting. Bewijs Bij honden is een allergietest ( in het bloed of in de huid) al bewijzend. Bij katten lukt het soms wel en soms niet om de allergie op vlooienspeeksel echt aan te tonen. Gelukkig zijn de verschijnselen goed te herkennen. Vaak 19

zijn er ook andere allergieën aanwezig zoals voor gras of bepaalde voedingsmiddelen. Voorkomen Vrouwtjes leggen ongeveer 100 eitjes die zich na 3 weken (zomer) tot 6 maanden (winter) verpoppen tot volwassen vlooien. 99% van de vlooienpopulatie zit in je huis en maar 1% op je dier. De poppen reageren op warmte en beweging en komen uit als er een “prooi” langskomt. Na een vakantie van 3 weken kan je huis dus bomvol liggen met poppen die uitkomen als je de eerste stappen in je huis doet! De beruchte vlooienplaag is een feit. Er zijn diverse sprays, pipetten en zelfs injecties beschikbaar. Het is belangrijk om alle huisdieren lokaal te behandelen met een goed vlooienbestrijdingsmiddel en de omgeving van het dier zoveel mogelijk vlo-vrij te maken met een goede omgevingsspray. Let wel: vlooienpoppen zijn bijzonder ongevoelig voor bestrijdingsmiddelen en kun je pas doden nadat ze uit zijn gekomen. Voor allergische dieren is een spray meestal effectiever. De vlo sterft dan voordat hij zijn speeksel in je dier heeft gespoten. Lintwormen Zowel bij de hond als de kat worden lintwormen overgebracht door vlooien. Vlooienbestrijding kan dan ook het beste gecombineerd worden met wormenbestrijding. Deze wormen zijn ook besmettelijk voor de mens.


Deze laatste test van het jaar verliep heel vlot en gestructureerd, maar het herfstweer en de aanwezigheid van het grote aantal honden op een kluitje maakte dat er bij de kantine nogal wat snauwpartijen te horen viel. Het is niet verstandig met veel aangelijnde honden (en vooral de reuen) op elkaars lip te blijven staan. Steeds wordt een snauwpartij vooraf gegaan door elkaar nadrukkelijk aan te staren. Dit aanstaren is al een oorlogsverklaring. Dus voorkom dat de honden elkaar gaan staan fixeren, corrigeer ze al op dat moment om een vechtpartij te voorkomen. Helaas is het ook voor de dames van de kantine en het terrein zeer onaangenaam als er snauwpartijen zijn en is het daarom niet meer toegestaan de honden na de test even te laten rennen !! Mensen, wilt u allemaal bij alle gelegenheden waar we samen komen meehelpen dat onze honden zich goed gedragen. Dus: poep ruimen, geen overmatig geblaf, geen gerommel in de keuken en zeker geen vechtpartijen. We zijn te gast en willen o zo graag gast blijven.

Wim Sjors op de Ruiver C0279 Een vriendelijke, wat eigenzinnige reu, die geluidgevoelig is en daarvan slechts gedeeltelijk herstelt. Overigens met een goed herstelvermogen. Renske Hiske van de Fries om Utens C0099 Een matig vriendelijke, wat eigenzinnige teef, uitstekend herstelvermogen. Catoo – Nijkerk C0261 Een zeer vriendelijke teef met een uitstekend herstelvermogen.

Balou - Bathmen C0272 Een rustige, vriendelijke teef met een uitstekend herstelvermogen. Ze zet zich graag onder appel en wordt nerveus als ze alleen achtergelaten wordt.

ww w.

Getest werden vijf reuen en vier teven in leeftijd tussen 1 jaar 9 mnd en 3 jaar 7 mnd.

vreemden hem insluiten of als een vreemde hem optilt. Hiervan herstelt hij met moeite.

Wilke Wigley op de Ruiver C0281 Een zeer vriendelijke teef met een uitstekend herstelvermogen en een sterke band met de eigenaar.

sm ic. nl

Gedragstest 6 november 2010

Keurmeesters waren: Doris Knoester en Else Joustra.

Getest werden: Bram-Boely -Haarlo C0219 Een zeer vriendelijke, geluidgevoelige reu met een redelijk herstelvermogen.

Gwion - Tegelen C0231 Een zeer levendige, weinig vriendelijke reu die niet aangehaald wil worden en in paniek raakt als een vreemde hem wil optillen. Overigens heeft hij een uitstekend herstelvermogen. Bob-Ties - Oostelbeers C0267 Een vriendelijke reu met een uitstekend herstelvermogen. Hij toont angst als een vreemde hem wil optillen

Sam-Bruno – Aalten C0268 Een vriendelijke reu die angst toont als

20

Betekenis letters: A = afwezig, niet gezien tijdens test. L = laag, 1-2x waargenomen tijdens test G = gemiddeld, 3 t/m 5x waargenomen tijdens test H = hoog, 6x of vaker waargenomen tijdens test. De data voor de gedragstesten in 2011 kunt u in de agenda voor in het clubblad vinden. Voor opgave voor een gedragstest kunt u terecht bij: Fredie van der Giessen Lobelialaan 22, 2555 PH den Haag Tel. 070-3230215


Hè bah!

sm ic. nl

In veel gemeenten staat er een forse boete op het niet opruimen van hondenpoep. Eigenlijk wel terecht want het is natuurlijk hartstikke vies. Poep boeit wel; ik lees er alles over!

Kent u het begrip hondendrolberekeningen? Dat zijn berekeningen die eigenlijk nergens op slaan en die alleen dienen om iemands plan of idee of stelling ogenschijnlijk kracht bij te zetten. Hier volgt zo’n hondendrolberekening, overgenomen uit de NRC: In Nederland wordt jaarlijks 730.000 ton hondenpoep op stoep en straat gedeponeerd. De berekening is ontstaan door uit te gaan van twee miljoen honden die per dag ieder één ons poep uitwerpen. Daar kun je van schrikken maar je kunt ook redeneren: De gemiddelde drol, blootgesteld aan weer en wind gaat niet langer mee dan een maand en de massa van de drol doet er helemaal niet toe. Nederland is 200 km breed en 300 km lang en dat betekent dat hier gemiddeld maar 10 drollen per hectare zijn te vinden. Dat is Niets! De eerste berekening is te zwaar aangezet, de tweede leidt tot een onderschatting van de kwestie. In het IJsselmeer, de Veluwse bossen en de door koeien volgescheten weilanden liggen natuurlijk nauwelijks hondendrollen. Hondendrollen zijn een stadsprobleem dat moet worden uitgedrukt in drolaantal per strekkende meter begaanbare weg.

Tot zover de krant. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we geen overlast veroorzaken. Gewoon opruimen en niet alleen als we ‘betrapt’ kunnen worden zoals in bijgaand stripje. ________________________________________________________________

Boekbespreking

ww w.

Titel: Daan Auteur: Tessa de Loo Uitgeverij: Arbeiderspers ISBN: 9 789029 574143 Prijs: € 12,50

In het boek Daan, met als ondertitel: Een Portugees op voetkussentjes van fluweel, schrijft Tessa de Loo over haar leven met haar hond Daan. Tessa de Loo woont al vijftien jaar in Portugal. Toen ze, kort na haar aankomst in Portugal, een droomhuis vond, kwam er plaats in haar leven voor een hond. Ze kocht in Nederland een hondenencyclopedie en bestudeerde alle daarin beschreven rassen. Uiteindelijk viel ze voor de Drentse patrijshond. Toen ze haar plan om een hond uit Nederland te halen besprak met een Nederlandse vriend die in de buurt woonde, vond hij dat belachelijk. “Er zijn hier zoveel zwerfhonden en jij gaat in Nederland een rashond kopen?” Het was vlak voor kerstmis toen ze dit gesprek voerden en een paar dagen later belde Koen, de vriend, met de mededeling dat hij een kerstcadeautje voor haar had. U raadt het misschien al, het cadeau van Koen was een hond, een vondeling. Geen Drentse patrijshond maar een Bretonse spaniel met een zijdezachte rood-witte vacht. Na wat gepruttel besloot Tessa het cadeau aan te nemen en ze wist meteen dat hij Daan moest heten. En het klikte! Daan werd haar onafscheidelijke metgezel en met hem beleeft ze allerlei grotere en kleine avonturen die ze prachtig beschrijft. Door hun wandelingen in de omgeving leer je het Portugese platteland een beetje kennen en er bijna van houden. Van Daan ga je zeker houden, het is een geweldig leuke, intelligente hond. “De leukste schrijvershond van het noordelijk halfrond, volgens de achterflap. En ja, dan komt ook het onvermijdelijke afscheid. Daan is oud, blind, bijna doof en hevig benauwd en op een dag gaat het niet langer. Met een brok in mijn keel heb ik het laatste stuk zitten lezen. Heel ontroerend, zielig en ook prachtig beschrijft Tessa de dood van Daan. Een boek voor hondenvrienden.

21


Boekbespreking (2) en de hond raakt zijn energie niet echt meer kwijt. Dit kan anders. Dus geen mobieltjes meer aan het oor gekleefd tijdens de wandeling maar alle aandacht naar de hond.

doorn downloaden. Als je in het noorden van het land woont of juist in Limburg dan heb je daar misschien niets aan maar ook in je eigen omgeving kun je de voorbeelden uit Apeldoorn toepassen.Je kunt je hond ergens overheen laten lopen (een laag muurtje), ergens overheen of bovenop laten springen, tussen paaltjes door laten zigzaggen, een vreemde ondergrond opzoeken zoals keitjes of roosters met niet te grote openingen. Teveel om op te noemen. In het boek, een paperback met flappen, staan vele voorbeelden, allemaal verduidelijkt met tientallen foto's in full colour. Je moet het echt gaan proberen, het is ook voor jezelf zó leuk om steeds weer wat nieuws te verzinnen. Je zult merken dat niet alleen de wandeling voor de hond een stuk minder saai is maar zeker ook voor jezelf.

sm ic. nl

Boekbespreking Titel: Actief onderweg met uw hond Auteur: Nicky Gootjes Uitgeverij: Fontaine Uitgevers ISBN: 978 90 5956 328 5 Prijs: € 9,95 Verrassende spelideeën voor de dagelijkse wandeling. Het kan eigenlijk niet genoeg gezegd worden dat samen met de hond iets ondernemen heel belangrijk is voor het welzijn van de hondm en voor jullie onderlinge band. De hond moet vrijwel overal aan de lijn. Als de omgeving erg bekend is en de mens vooral met andere dingen bezig is, zoals 'spelen' met allerlei moderne gadgets, kiest de hond vaak voor eindeloos snuffelen en andere zaken. De dagelijkse wandeling is saai geworden ______________________________-

In Actief onderweg met uw hond staan tientallen ideeën voor wat mens en hond onderweg kunnen doen. Activiteiten die prima met een aangelijnde hond te doen zijn. De hondeneigenaar gaat zijn omgeving met andere ogen bekijken. En de hond gaat zijn baasje nog leuker vinden, want spelen en de wereld ontdekken is iets wat elke hond graag samen met zijn mens doet. In het boek staan drie voorbeeldroutes; twee in Nederland en een in België. Het dagelijkse rondje hondje wordt een ware ontdekkingstocht en teambuildingsactiviteit. Mens en hond komen moe, maar voldaan thuis. Op de site van de uitgever www.fontaineuitgevers.nl kun je de route in Apel______________________________-

Lesboek KK1

Nieuw boekje van Suzanne

ww w.

Even een berichtje voor iedereen die geïnteresseerd is in kynologische kennis of misschien al bezig is met de cursus Kynologische Kennis. Vanaf 1 februari is er een splinternieuw lesboek (KK1) verkrijgbaar via de Raad van Beheer. De inhoud is specifiek toegespitst op de eindtermen van de opleiding en ingedeeld naar de vakken. Het boek heeft ruim 260 pagina’s en staat vól verhelderende illustraties. U kunt het boek alleen digitaal bestellen. Ga naar www.raadvanbeheer.nl , klik op ‘Aanvragen’ en vervolgens op ‘Boek Kynologische Kennis 1’ __________________________________

______________________________-

Na 'Pollyanna, een Hollands hondje', heeft Suzanne nu ook een klein boekje gemaakt over de belevenissen van smousje Keet. Veel van de verhaaltjes zijn eerder als column in ons clubblad verschenen. In het boekje 'Keet in huis, de wilde jaren' staan ook nieuwe teksten en natuurlijk heel veel foto's van Keet en haar kinderen. De ondertitel 'De wilde jaren' is er niet voor niets: waar Polly altijd zo vrolijk, lief en blij was, had Keet nogal een koppie! Op de achterkant van het boekje verzucht Suzanne dan ook: "Ik had haar nooit Keet moeten noemen maar Lieve, of Hartediefje, of Zonnetje want Keet doet haar naam wel eer aan!"

Het boek is voor € 8,50 te koop in ons Winkeltje, dat op alle smouzenevenementen aanwezig is. _________________________________________________________

Hondenbrokjes

Vlooien Ik heb vijf katten en twee smousjes en vooral in de zomer is het een hele klus om alle dieren (en ons huis) vlovrij te houden. Steeds als ik de honden een pipetje in hun nek geef, moet ik ook alle katten behandelen. Want een vlo is een vlo en die zit net zo lief op een kat als op een hond. Ik heb lang gedacht dat een kattenvlo alleen maar dol was op kattenbloed en dat een hondenvlo een ander rasje betrof. Maar nee, het is één en hetzelfde beest. In 1834 haalde een Franse wetenschapper, Bouché genaamd, een vlo uit de vacht van een kat, beschreef het in de wetenschappelijke literatuur en noemde het diertje Pulex felis. (Felis is de Latijnse naam voor kat). De Fransman had net zo goed een vlo uit de vacht van een hond kunnen halen. Dan had hij het diertje ook beschreven en een naam gegeven, alleen zou de toevoeging felis dan canis zijn geweest. Canis is hond in

22


De opvoeding van je pup Je nieuwe pup heeft, als het goed is, een gezondheidsverklaring van de dierenarts meegekregen. Dat betekent dat de pups door de dierenarts van de fokker onderzocht is toen hij de pup de (6 weken) injectie heeft gegeven. Sommige fokkers raden de nieuwe eigenaar aan om de pup ook zo snel mogelijk door de eigen dierenarts te laten onderzoeken. Een verstandig advies. Als er iets mis is, dan kan dat meteen geconstateerd worden. Op schoot Zo’n eerste dierenartsbezoek hoeft niet eng te zijn voor een pup. Op de behandeltafel wordt hij door de dierenarts bekeken (ogen, oren, mond e.d.) en beluisterd. Tot slot krijgt hij een lekker brokje. Dit maakt dat een volgend bezoek geen problemen hoeft op te leveren. Houd wel een paar dingen in de gaten: in de wachtkamer blijft je pup rustig bij jou zitten, eventueel op schoot. Hoewel het goed is om kennis te maken met andere honden is de wachtkamer daar geen goede plaats voor. Je weet nooit of de andere honden een (besmettelijke) ziekte onder de leden hebben….

Verplicht aaien Entingen komen jaarlijks terug. Maar er kunnen ook andere redenen zijn dat je hond naar de dierenarts moet. Zo’n bezoek verloopt een stuk gemakkelijker als je hond gewend is op tafel te staan, aan alle kanten betast te worden, in z’n bek te laten kijken en getemperatuurd te worden. Dingen waar je een jonge pup al aan kunt laten wennen. Begin er eens mee om de pup aan z’n halsband vast te houden en hem te gaan aaien, van ’t puntje van z’n neus tot aan ’t puntje van z’n staart. “Makkelijk!” hoor ik je zeggen. Maar vergis je niet; aaien is leuk, zolang het vrijblijvend is. Wanneer je je hond gaat vasthouden, wordt het wat anders. Hij gaat spartelen en bijten om los te komen. Nu kun je het beter niet zover laten komen en voordat de pup begint te protesteren de oefening te beëindigen. Langzamerhand kan de tijd die je de pup aait opgevoerd worden. Kijk ook eens in een oor, onder de staart of til een poot op. Als de dierenarts dat straks doet, vindt de pup dat heel normaal.

Kommetje Als je je pup aan alle kanten kunt betasten wordt het tijd om ook de bek goed te kunnen bekijken. Je hoeft nog niet meteen alle tanden en kiezen te kunnen zien, ook deze oefening moet stapsgewijs opgebouwd worden. Maak van je ene hand een ‘kommetje’ (vingers aan de ene kant, duim aan de andere kant) en laat de onderkaak van de pup in dit kommetje rusten. Daarbij aai je met je andere hand over de kop van de hond heen. Kijk uit dat je niet je hand voor z’n ogen houdt! De aaiende hand kan voorzichtig een lip optillen en dan weer verder gaan met aaien. De pup mag z’n bek niet terugtrekken. Jij als baas bepaalt wanneer de oefening is afgelopen. Na verloop van tijd kun je met beide handen de lippen (boven en onder) optillen, zodat dierenarts of keurmeester het gebit van je hond kan zien. Op de leeftijd van ongeveer 12 weken begint een pup met het wisselen van z’n gebit (snijtanden). Dit duurt totdat de hond ongeveer 7 maanden

ww w.

In de bek kijken

fokker heeft de pup z’n eerste enting (6 weken) gehad. Bij je eigen dierenarts krijgt de pup z’n vervolgentingen (meestal met 9 en 12 weken).

Wees er bedacht op dat een pup de behandeltafel eng vindt. Houd ‘m dus goed bij z’n halsbandje vast en sta dicht tegen de tafel aan om te voorkomen dat de pup eraf kan vallen. Hoewel veel dierenartsen op gepaste wijze met zo’n jonge pup omgaan, zijn er ook nog enkele die bij zo’n eerste onderzoek de bek van de hond ‘open breken’ om tanden, kiezen en keel te kunnen zien. In dergelijke gevallen kun je beter zelf de bek van de pup vasthouden. Bij de

is, dan komen de blijvende kiezen door.

sm ic. nl

De wereld ontdekken

23

Rustig opbouwen In het eerste artikel over het opvoeden van een pup schreef ik al dat een goede fokker al druk bezig is met de socialisatie van z’n pups. De eerste socialisatieperiode loopt van de 4e tot de 12e week. Daarna volgt een twee socialisatieperiode, van 12 weken tot ongeveer 6 maanden, een periode waarin de pup wat meer angst vertoont. Je hebt dus een halfjaar de tijd om je pup aan allerlei zaken te laten wennen. Socialiseren heeft tot doel dat de hond door middel van ervaringen/ ontmoetingen alles wat hij nu voor het eerst ziet, later als normaal accepteert. Een kleine/jonge pup moet je niet te veel nieuwe dingen tegelijk aanbieden. Ervaringen dienen rustig opgebouwd te worden. Wanneer je je pup met iets nieuws kennis laat maken is het van belang dat de pup niet (te) bang wordt. Alleen dan zal hij nieuwsgierig blijven om nieuwe dingen te onderzoeken en steeds meer zelfvertrouwen krijgen. Als een pup ergens van schrikt moet je hem niet troosten, maar afleiden. Tegelijkertijd moet je wat verder weg gaan staan van datgene waarvan hij van schrok. Als afleiding kun je een brokje of een speeltje gebruiken. Langzamerhand kun je de afstand tussen datgene waarvan de pup schrok en de pup zelf wat verminderen. Net zolang totdat je pup het enge ding als normaal gaat ervaren. Straatlawaai In het boek van Gwen Bailey (Toepoels Puppywijzer) is een hele lijst opgenomen van zaken waaraan je een pup kunt laten wennen. Natuurlijk zal dat in iedere gezinssituatie anders zijn. Probeer maar eens met het hele gezin een overzicht te maken van alle dingen die de pup, als hij eenmaal volwassen is, heel normaal moet vinden. ’t Zijn er nogal wat! Iedere pup moet leren omgaan met verkeer; hij moet niet schrikken van auto’s die langs rijden, van knallende uitlaten van brommers en van piepende remmen van een vrachtwagen. Om hem te laten wennen kun je simpelweg met je pup (aan de lijn!) aan de kant van een weg gaan staan; geef ‘m alle rust en tijd om het langsrazende verkeer eens op z’n gemak te


Op de arm Veilig vanaf je arm kan een pup ook de mensenmassa van b.v. een markt bekijken. Voordat je op de markt bent til je je pup al op; vanuit je armen kan je pup alle mensen bekijken. Heel wat beter dan op de grond alleen maar tegen al die benen aan te lopen! Zo leert je pup dat mensen leuk zijn. Pas als je pup een stuk groter is kun je hem over de markt met je mee laten lopen. Datzelfde geldt voor een drukke win-

kelstraat of een speelterrein met kinderen. Als je pup met je meeloopt en hij schrikt ergens van, dan moet je daar als baas niet de aandacht op gaan vestigen. Doe net alsof je niet gemerkt hebt en loop door. Even later kun je er ‘toevallig’ nog eens langs lopen of er bij stil blijven staan. Geef je pup de tijd om het enge voorwerp te bekijken. Als jij als baas net doet alsof er niets aan de hand is zal de pup leren er geen reden was om bang te worden.

Hoewel het een koddig gezicht is, een rennend pupje achter bijvoorbeeld steeds weer opvliegende vogels, moet je dit vanaf het allereerste begin voorkomen. Wanneer je hond volwassen is vind je dit meestal ongewenst gedrag. Niet aanleren dus als je hond nog een pup is!

sm ic. nl

bekijken. Is je pup erg onder de indruk van al dat lawaai, dan ga je wat verder weg van de straat staan. Heb je een bange pup dan is het helemaal niet erg om hem op de arm te nemen. Veilig, vanuit de armen van de baas, kan hij dan het geheel gadeslaan. Belangrijk is dat je hem op de arm neemt voordat hij angstig gedrag vertoont.

Jagen Juist in deze periode is het belangrijk dat de pup aan andere dieren went, aan andere honden (verschillende rassen die er allemaal anders uit zien!) en aan andere diersoorten, b.v. katten, paarden, schapen, koeien e.d. Je pup mag absoluut niet achter katten, vogels of andere dieren aanrennen.

Je merkt, al kun je nog geen einden wandelen met je pup, er is genoeg te doen. Neem er de tijd voor en geniet ervan! De puppytijd is over voordat je het in de gaten hebt. Marian Servaas

(Dit artikel is met toestemming overgenomen uit het maandblad van de Duitse Herdershond)

Broertjes

Dit zijn de broertjes Dirkie en Timo. De hondjes wonen niet in hetzelfde huis en zijn dus kennelijk gezegend met hetzelfde knuffelgen. ___________________________________

ww w.

Kriebelbeestjes

Lieve lotgenoten. Mijn dochter Jutte en ik blaken gelukkig allebei van gezondheid. Dat is aangeboren. Daarnaast doen onze mensen heel erg hun best om dat zo te houden. Daarom moeten wij elk jaar naar André. Hij noemt zichzelf dierenarts, zal best, ik moet hem niet. In mijn eerste jaar is ons vrouwtje op zoek geweest naar in haar idee goede hondenvoeding. Na diverse experimenten (ik heb zelfs oranje gepoept) werd er besloten dat we brokken en pens voorgeschoteld krijgen. Soms krijgen we ander vlees. Dat is geen probleem, wij lusten hier alles. Dat vlees krijgen we alleen bij onze avondmaaltijd. Ons ontbijt wordt opgeleukt met schapenvet met knoflook. Dat zou voorkomen dat wij vlooien krijgen. Dat zijn kleine kriebelbeestjes, en die moeten onze mensen niet. Daar kunnen we ziek van worden. Ojee, en dan moeten we weer naar.... Ik hoef ze geloof ik ook niet. In dat opzicht zijn die vervelende druppels in de nek nog niet zo'n gek idee. Alleen moeten ze wel op tijd toegediend worden. Dat was ons vrouwmens vergeten. Tot groot vermaak van enkele vlooien die zich in onze weelderige vacht genesteld hadden. Wij hadden er totaal geen last van. Snapte de paniek in huize Gaag totaal niet. Alles stond op zijn kop. Beddengoed (we hadden zondagochtend op hun bed gelegen), kleden van de bank, kussen uit de bench, knuffels, alles verdween in de wasmachine. Het huis werd grondig geboend en gepoetst. Het stinkt hier nog steeds naar schoonmaakmiddel met lavendel. Als klap op de vuurpijl moesten wij onder de douche. Wij zijn niet zachtjes afgespoeld. Nee, we zijn grondig gewassen met een speciale shampoo. Getverderrie, wat ruikt dat smerig. Die lucht zijn wij zelf voorlopig niet kwijt. Dat alles heeft zich vier dagen geleden afgespeeld. Wij zijn inmiddels voorzien van vlooiendruppels en worden elke dag gecontroleerd. De vlooien zijn (voorlopig) weg. Van ons mogen ze wegblijven. Dikke lik Hieke

24


sm ic. nl

Kleine baasjes met hun smousjes

ww w.

Grote foto: Sis met Luna, kolom rechts v.b.n.b.Max met hoogzwangere Lenna. EĂŠn van Ine v.d. Berg's kleinkinderen met Floor, zomaar een lief onbekend meisje, Erna's kleinzoon Bart met een pupje

Pupje Yoy met haar baasje

Jetske met Suske

Pupjes uit nest Doortje

25


Column Dienke

sm ic. nl

Suus de Smous en Jack de Russel wonen bij Dirk, Dienke en Martine. Over de avonturen van Suus en Jack schrijft Dienke in onze Smouzenglossy. Smouzengedrag? Net heb ik weer een kwartier naar mijn pantoffel lopen zoeken. En sinds we een Smous in huis hebben, heb ik nog meer alleengaande sokken dan vroeger. Iedereen in huis zoekt voortdurend naar zijn tweede schoen of wat er dan ook maar bij elkaar hoort. Als er visite komt, blaft Suus nooit, maar is dolenthousiast en dan moet je haar iets in haar bek geven anders hangt ze aan broekspijpen en jurken. Niet iedereen is van zoveel enthousiasme gediend, maar ja. Als ze bij je op schoot klimt wil ze het liefst met haar kop op jouw gezicht liggen en wurmt zich net zo lang omhoog tot ze dat min of meer bereikt heeft. En dan spint ze, ongelogen. Ze is er ook meester in om precies zo op de voetenbank te gaan zitten dat je van de televisie niks meer ziet. Bovendien heeft ze Knabbel, haar al een paar keer verstelde Disney eekhoorn waar ze vaak met een wezenloos hoofd op masturbeert, iets anders kunnen wij er niet van maken. ‘Dat komt omdat ze puppies wil,’ zegt Martine en verwijst dan en passant maar weer eens naar Diesel, de bastaard Cairnterrier van een vriendin, die erg in zou zijn voor het vaderschap, want voor de echte fokkerij komt Suus helaas niet in aanmerking. Ze heeft een uitkijkpost op de rugleuning van de bank en bewaakt ons van daar uit op (echte) eekhoorns, honden en duiven. Dat gaat met woest geblaf en gespring gepaard, dan wel. Voor het overige kan iedereen zo bij ons naar binnen wandelen, we horen dat dan alleen aan het enthousiaste ‘gezang’ dat ze dan ten beste geeft: een melodieus gepieper dat we dus maar zingen noemen. Nog voordat ze de auto ziet kan ik aan haar gedrag al zien dat Dirk thuiskomt: het geluid van de auto hoort ze van verre haarzuiver aan. Is haar waterbak leeg, dan graaft ze er in en maakt op die manier duidelijk dat het op is. En het alleropvallendste is haar ochtendgedrag: zodra ze de kans krijgt, vliegt ze met een sok in haar bek op bed en graaft net zolang onder het dekbed tot ze de slaperige baas gevonden heeft die daar nog onder ligt: met een aandoenlijk enthousiasme, als is zo’n begroeting iedere keer weer helemaal nieuw. Wat ik mij afvraag is of alle Smouzen dat doen – we hadden eerst Noa, haar overgrootmoeder en die gedroeg zich zo ongeveer hetzelfde, behalve dat ochtendritueel, dus is het erfelijk, of is het typisch Smouzengedrag? Ik heb eens op het forum gezocht en het boek kan ik even niet vinden, maar ik ben er wel benieuwd naar of dit gedrag echt bij Smouzen hoort of alleen de Smouzen in Suus’ lijn zo zijn?

ww w.

Ze ‘verstaat’ een heleboel woorden en begrijpt precies wanneer we weg gaan en zij mee mag of dat er boodschappen gedaan worden en ze thuis moet blijven. In het eerste geval rent ze druk heen en weer en vooral als we op vakantie gaan gaat ze alvast in de auto zitten zodat we haar niet zullen vergeten. Haar vergeten? Nooit van ons leven! ______________________________________________________________________________________________ Na afloop hebben we bijgepraat op een van de terrassen. Helaas was de bediening duidelijk nog niet ingesteld op Wel dertig mensen met ongeveer 35 lente-aantallen-bezoekers, zodat we smousjes waren naar de Kijkduinwanvrij lang op onze bestellingen moesten deling op 13 maart gekomen! Het was wachten. Ach, des te meer tijd was er dan ook heerlijk zacht weer, van dat om bij te kletsen. weer waarbij je de lente voelt aankomen. En wat leuk om een aantal mensen met hun smousjes terug te zien,

Wandeling Kijkduin

die járen niet meer meegewandeld hadden. Ook waren er een aantal "kijkers", die eens kwamen zien of de smous hun evt. ras zou worden. Wie kan er nu nee zeggen, als je op het strand al die door elkaar buitelende enthousiaste strogele doerakjes ziet rennen?

26


Activiteiten Terugfokprogramma 2010 Was 2009 een uitzonderlijk productief jaar, in 2010 was de productie weer terug op het ‘gewone’ niveau.

sm ic. nl

Dekaanvragen Het aantal dekaanvragenwas ook nu hoog: 42, echter het aantal geslaagde dekkingen in 2010 bedroeg slechts 32 en daarvan resulteerden helaas 9 niet in een nest pups. Het maken van een dekadvies vergt ettelijke uren werk. Het is dan ook zeer frustrerend als blijkt dat dat voor niets is geweest, omdat de teef niet loops blijkt te zijn op het verwachte moment of omdat men geen rekening had gehouden met een besproken vakantie. Met een drachtige teef kunt u zes à zeven weken op vakantie. Het is raadzaam de laatste twee weken van de dracht thuis in de vertrouwde omgeving te zijn, en dus ook de zeven-acht weken dat u pups in huis heeft. Dus … voordat u besluit met uw teefje een nest te fokken moet u zich realiseren dat u twee tot vier maanden later niet met vakantie kan gaan ! Dekkingen Waarom mislukken dekkingen, waarom past het dekseltje niet op het potje? Het kan aan de loopsheid van de teef of aan de onervarenheid van de eigenaar liggen. Kent u uw eigen hondje goed en komt ze regelmatig in contact met andere honden dan herkent u aan het gedrag van uw teef of ze ‘willig’ is en dat hoeft niet altijd de 10e dag van de loopsheid te zijn. Een teef die niet echt willig is laat geen reu toe. Soms komt ook de reu niet tot de daad. Een reu bij een andere (dominante) reu of een reu bij een dominante eigenaar mag volgens de honden-etiquette niet dekken. Die reuen moeten eerst uit hun omgeving zijn voor ze ‘mogen’ dekken, weg van de andere hond(en), weg van de baas. Nesten In 2010 werden 16 nesten geboren, met daarin 40 reuen en 37 teven (gemiddeld 4,8 pups per nest). Van deze 77 pups bleken er 11 niet levensvatbaar ( = 14,3%) Van de 16 zwangerschappen eindigden er 3 in een keizersnede ( = 18%). Dit zijn allemaal getallen die hoger liggen dan we gewend waren en waarover we ons misschien ongerust moeten gaan maken. Laten we hopen dat deze cijfers nu ongunstig uitpakken door de lage totaalaantallen en dat dit niet een tendens wordt die zich voortzet! Alle nesten worden op de leeftijd van zes à zeven weken beschreven en gefotografeerd. Helaas moesten we de vorige winter bij één nest in het uiterste zuiden verstek laten gaan wegens weer- en wegomstandigheden. Met zeven weken wordt het gros van de pups gelukkig geplaatst bij mensen die op de wachtlijst staan. Iedere koper heeft ruim een jaar moeten wachten voordat hij met zijn pupje in de armen thuis kwam!

ww w.

Pubers In de periode dat de pup van zeven weken uitgroeit tot een puberende jongere, staat de nieuwe eigenaar er al te vaak alleen voor. Ondanks onze poging voor deze periode wat ondersteuning te geven op papier en te adviseren cursussen te volgen, een puppycursus en ook daarna een of meer vervolgcursus(sen), blijken er in die periode nogal eens problemen te ontstaan. Lieve mensen, bijna dagelijks worden we geconfronteerd met het maatschappelijk probleem van de hangjongeren en de kleine crimineeltjes. We menen allemaal hiervoor de oorzaak te weten: ze hebben geen structuur, ze kennen geen discipline, ze hebben geen leiding en meestal ook geen opleiding. Zo is het ook met puberende honden. Ook zij hebben, naast affectie, structuur, discipline, consequente aanpak, kortom leiding nodig, liefst ook opleiding. Dierenartsen kunnen u daarin niet adviseren. Zij hebben geen opleiding gehad om een opvoedingsprobleem te evalueren en te sturen. Zij komen vaak niet verder dan een advies tot castreren. Niet eerder heb ik zoveel vragen gekregen over castratie van (te) actieve jongeren lang voordat ze volwassen zijn, soms zelfs al voor het eerste jaar !!! Ritsdagen In 2010 bleek het nodig zes jonge-hondendagen (rits dagen) te houden om de grote stroom pups van 2009 te verwerken. Daarmee werd een groot beroep gedaan op alle medewerkers om dit te verzorgen. Het is fijn om te zien dat er steeds meer leden van de HSC gemotiveerd raken hieraan mee te werken. De organisatie van deze dagen verloopt steeds gestroomlijnder, mede ook dank zij uw suggesties. Voor deze zes dagen werden maar liefst 199 jonge honden opgeroepen met een opkomst van 170 ( = 87 %). Hiervan leken ons 71 (= 42%) direct bruikbaar voor de fokkerij, 45 ( = 26%) niet en bij de overige 54 ( = 32%) achten we een nader onderzoek bij de dierenarts of een gedragstest noodzakelijk alvorens te beslissen of we de hond bij de fokkerij zullen inzetten. Gedragstesten Evenals andere jaren hebben we viergedragstesten mogen houden in Epse op het terrein van de HV ‘de Vriendschap’. Het stel medewerkers dat helpt bij de uitvoering van de test is zo door de wol geverfd dat die test loopt als een trein.

27


sm ic. nl

Van de 33 honden die getest werden, werden er 25 ( = 75%) goedgekeurd en bij 4 ( = 12%) achtten we het niet verstandig met ze te fokken. De belangrijkste karaktereigenschappen die we bij de Smoushond nastreven is vriendelijkheid en een goed herstelvermogen. Het lijkt dat daar nog steeds verbetering in komt: zeer vriendelijk scoorde 63 % (weinig vriendelijk 6%) en een goed herstelvermogen kwam voor bij 81%. De eigenschappen die we proberen te verminderen in de volgende generaties zijn eigenzinnigheid (39%, waarvan zeer eigenzinnig 12%) en nervositeit (15% waarvan zeer nerveus 6%). Look-alike Zoals u weet zijn wij vorig jaar gestart met een campagne om look-alikes, smousachtige hondjes ‘van de straat’ en van onbekende afstamming in te voeren in de fokkerij in de hoop hiermee ons genenbestand iets te verversen. Op deze wijze heeft mevrouw Barkman immers in de jaren 70 van de vorige eeuw het ras opgebouwd Helaas hebben we hiervoor nog geen geschikte kandidaat gevonden. Dus, lieve lezer, als u ergens een smousachtig bastaardje ziet lopen … meld hem/haar aan. Uiteraard moet het hondje niet gecastreerd zijn en bij voorkeur een harde vacht hebben. Conclusie Concluderend was 2010 voor het terugfokprogramma een druk bezet jaar. Gelukkig werden we geholpen door velen van de oude garde. Onze dank gaat dan ook uit naar Annelies, Jhulia, Jacqueline, Toos, Ine, Ina, Marian, Hennie, Eep, Riny, Edith, Ineke, Tine, Marijke, Maria, Betty, Liesbeth, en Bonnetta Daarnaast zijn er enkelen die zich willen inwerken in de taken van het terugfokprogramma: Jeanette, Gisela, Adry, Michette, Charlotte en Marlene. Dit jaar heeft bovendien het bestuur van de Stichting Terugfokprogramma Hollandse Smoushond versterking gekregen in de persoon van Maria van Gaalen, iemand die al vanaf de oprichting van de HSC betrokken is gebleven met de vereniging, maar ook met het terugfokprogramma. Gedragstesten 2011 Ook in 2011 zullen er vier gedragstesten gehouden worden. Een ieder die graag met zijn hond aan zo’n test deelneemt kan contact opnemen met Fredie van der Giessen en alvast een datum reserveren. In 2011 zullen we vier gedragstesten houden: 19 maart met als keurmeester Marijke van Toor en Fredie v.d. Giessen, Corrie Venema, 25 juni met als keurmeester Doris Knoester en Else Joustra, 17 september met als keurmeester Marijke van Toor en Else Joustra, 29 oktober met als keurmeester Doris Knoester en Fredie v.d. Giessen, Corrie Venema.

ww w.

Ritsdagen 2011

Dit jaar zullen we de nieuwe aanwas in vier ritsdagen kunnen beoordelen. Uitgenodigd werden op 12 februari 2011 (30 honden) Nest 626 tot en met nest 632 Uitgenodigd worden op 16 april 2011 (30 honden) Nest 630 geboren op 18-10-09 van Yogi-Sientje – Weesp x Breezer-Harderwijk Nest 633 geboren op 12-12-09 van Sokke –Geleen x Boris - Tegelen Nest 634 geboren op 14-12-09 van Doortje – Middelburg x Funske-Carel - Uden Nest 635 geboren op 23-12-09 van Jady-Heerjansdam x Us Tommy van Adhair Nest 636 geboren op 1-1-10 van Desi van Horst en Voorde x Joep-Deventer Nest 637 geboren op 10-3-10 van Joy – Kortenhoef x Breezer-Harderwijk Nest 638 geboren op 28-3-10 van Guusje-Reuver x Siem Grubbenvorst Uitgenodigd worden op 24 september 2011 (26 honden) Nest 639 geboren op 29-3-10 vanVictoria van de Schelpenbuurt x Teun-Amsterdam Nest 640 geboren op 4-5-10 van Keetje-Leeuwarden x Blufpokers Sjaakie Nest 641 geboren op 23-6-10 van Stien van de Zwarte Fruinen x First-Loebas - Groningen Nest 642 geboren op 5-5-10 van Bella – Beekbergen x Bram Boely-Haarlo Nest 643 geboren op 25-6-10 van Lucy-Laren x Teun- Amsterdam Nest 644 geboren op 5-8-10 Tara-Lisse x Roef-Heerhugowaard Uitgenodigd worden op 12 november2011 (30 honden) Nest 645 geboren op 7-10-10 van Feline-Deurne x Bob-Ties - Oostelbeers Nest 646 geboren op 15-10-10 van Penny uit Pulzers Café x Han vd Bollebozen Nest 647 geboren op 24-10-10 van Nup-Bronkhorst x Bram-Boely - Haarlo

28


Nest 648 geboren op 29-10-10 van Lotje-Megje - Schimmert x Siegfried-Tinus_Vught Nest 649 geboren op 10-11-10 van Bella-Kiep - Rotterdam x Berend-Bob - Vlaardingen

sm ic. nl

Alle bijbehorende mensen en die van de ouders van deze nesten krijgen persoonlijk bericht. Mocht iemand merken dat we iemand zijn vergeten wilt u dat dan doorgeven? Een vergissing is maar zo gemaakt!! En het blijkt dat mensen soms verhuizen zonder dat aan het terugfokprogramma door te geven. Om een goede indruk van het uiterlijk van uw hond te krijgen is het prettig als hij de laatste 3 maanden voor de keuringsdag niet geplukt is. Mocht dat niet lukken dan kunt u misschien een foto van de hond in vacht meenemen. Ik hoop dat degenen die het betreft deze dag vrij kunnen houden voor deze evaluatie. We hopen behalve de nestgenoten ook de ouders van uw hondje bij elkaar te krijgen. Er is bij het Erkemederstrand alle gelegenheid om samen te wandelen en samen nog wat te drinken, kortom om er een gezellige familie reunie van te maken. Stichting Terugfokprogramma Hollandse Smoushond Fredie van der Giesen, Ine van de Berg, Else Joustra Maria van Gaalen ______________________________________________________________________________________________

Homeopathie en uw hond

Hetty Kösters is klassiek homeopaat voor mens en dier. In een serie artikelen over homeopathie bij dieren laat zij ons kennismaken met patiëntjes uit haar praktijk. In deze aflevering vertelt Hetty over Belle, die een huidaandoening had die maar niet overging. Cocktail d’amour Belle is een kruising, of, zoals ik dat wel eens uitdruk, een cocktail d’amour. De oorsprong is onduidelijk, ze is al vanaf een week of acht bij haar baasje. Ze heeft het formaat van een flinke smouzenreu, dus u begrijpt een handzaam hondje, dat net als onze smousjes makkelijk overal mee naar toe kan. En dat gebeurt dan ook. Belle gaat altijd mee met mevrouw, zelfs twee dagen in de week naar haar werk. Daar heeft ze een eigen plekje en ze heeft zich daar vanaf het begin heel goed gedragen en zich aangepast aan de werkomstandigheden. De collega’s zijn dol op haar, net als iedereen eigenlijk. Je moet wel van haar gaan houden want het is een heel aanhankelijk hondje, dat met haar schrandere oogjes iedereen, maar vooral haar baasje in de gaten houdt.

ww w.

Roodheid en jeuk Mevrouw kwam ongeveer anderhalf jaar geleden bij mij in de praktijk met Belle. Ze stak van wal en Belle ging rustig aan haar voeten liggen, vond het allemaal prima. Belle had last van roodheid en veel jeuk. Daarvoor kreeg ze van de dierenarts al een tijdje hyperallergeen voer. Dat hielp in het begin wel iets. Als ze Prednisontabletjes kreeg, werd het een stuk minder maar het baasje wilde dit niet blijven geven. Immers Belle was nog maar vier jaar en dan zou ze nog jaren Prednison moeten krijgen. Ik vroeg haar verder naar andere lichamelijke klachten, nu of in het verleden. Het bleek dat Belle ook regelmatig last had van dunnere ontlasting, soms met wat slijm erbij. Verder had ze wel eens oog- en oorontstekingen. Het héle dier Omdat homeopathie altijd kijkt naar de totaliteit van het dier, wilde ik natuurlijk ook meer weten van het gedrag en de emotionele gesteldheid van het dier. Daarvan kreeg ik al meteen ter plekke een indruk toen het baasje even de spreekkamer verliet om van het toilet gebruik te maken. De rustige Belle veranderde in een zenuwachtig diertje dat bij de deur ging staan piepen en even later ook begon te blaffen. Ik reageerde daar niet op en liet het gebeuren, totdat het baasje terugkwam en weer op de stoel ging zitten. Meteen was de rust weergekeerd. Al gauw bleek dat Belle nooit alleen is. Ze gaat met mevrouw overal naar toe, volgt haar overal in huis en is nog nooit een nachtje alleen geweest. In het begin heeft het baasje er alles aan gedaan om haar te leren om alleen te zijn, zoals ze dat met haar eerdere honden ook gedaan heeft. Maar met Belle leek dat onmogelijk. Bang om alleen te zijn Ze raakte in paniek en poepte alles onder. Ook een geraadpleegde gedragstherapeut bracht geen oplossing. Omdat mevrouw alleen is en het hondje erg makkelijk en nooit lastig, is het zo gegroeid dat Belle en het baasje onafscheidelijk zijn. Mevrouw past ook haar vakanties aan. Iedereen tevreden. Totdat Belle een jaar geleden de huidklachten ontwikkelde. Om het verhaal compleet te maken, vroeg ik ook nog even na welke medicatie de hond in zijn leventje heeft gehad en of er gevaccineerd is. Blijkt dat Belle na een vaccinatie een aantal weken last heeft gehad van wat dunne ontlasting.

29


Ook is ze schijnzwanger geweest en om die reden is de baarmoeder verwijderd.

sm ic. nl

Een oplossing zoeken Zo, met dat verhaal kon ik aan de slag. Wat duidelijk is, is dat Belle een hondje was dat vanuit zijn aard wat meer behoefte heeft aan gezelschap, en heel slecht tegen alleen zijn kan. Als u het leuk vindt, kunt u eens googlen op het beeld van het homeopathische middel Pulsatilla. Behalve het slecht alleen kunnen zijn, zien we bij dit beeld ook ontstekingen aan oogjes, oortjes en ook de dunnere ontlasting. Wat opvallend is, is dat de darmproblemen en ontstekingsprocessen zijn begonnen na een vaccinatie. Dat is ook iets wat bij Puls hoort, die reageert gevoeliger op vaccinaties. Mijn ervaring is echter dat wanneer ik alleen Puls geef, we geen blijvende verbetering krijgen. Er moet nog een homeopathisch middel bij om de gevoeligheid rondom die vaccinatie aan te pakken. Al heel snel bleek dat er rust kwam op het gebied van oogjes en oortjes en dat de darmen een stuk rustiger waren en de huid verbeterde maar dat de klachten zijn nog lang niet weg waren. Wat mevrouw verder opviel, is dat Belle veel vaker in haar mandje blijft liggen als ze staat te koken of naar het toilet moet. Anders was ze er meteen bij om in de gaten te houden wat ze ging doen. Nu is er veel meer rust. Ander voer Als er na drie maanden geen verdere verbetering optreedt ten aanzien van de huid, vraag ik de eigenaresse om het boekje Voer voor Carnivoren van Tannetje Koning te lezen. Ik leg haar uit dat de spijsvertering van Belle niet ontworpen is om al die graanproducten die in het huidige voer zit te verteren. Dit vraagt veel van de spijsvertering en als die spijsvertering al wat zwakjes is, zie je dat de huid vaak gebruikt word om symptomen te produceren. Belle werd al een week later over gezet naar voer dat wel aansluit op de hondenspijsvertering. Toen ik Belle drie maanden later weer zag, was de huid helemaal rustig. We zijn nu een jaar verder en Belle’s huid, ogen, oren en spijsvertering zijn rustig. Om nog wat te ondersteunen, en ervoor te zorgen dat ze niet terugvalt, krijgt ze nog een keer per week een homeopathisch middel. ___________________________________________________________________________________________________________

Sammy de smous

We kregen een mail van mevrouw José Vink-Peperzak waarin zij haar smousje Sammy aan het woord laat over Sammy's wens om dit jaar nog moeder te worden en over het besluit van de 'baasjes' om voor dat nestje een kennelnaam aan te vragen. Als meer mensen dat doen, kunnen we misschien een nieuwe reeks 'Het Geheim van...' gaan schrijven!

ww w.

Dit schreef Sammy: Hallo Smouzenvrienden Dit jaar zal ik, Wieske- Sammy op de Ruiver alias Sammy de smous, mijn eerste kindertjes gaan krijgen. Op 26 februari ben ik twee jaar geworden. Volgens onze dierenarts waar mijn smouzenmensen advies gevraagd hebben, is dit de ideale leeftijd voor een hond om gedekt te worden en voor het eerst puppy’s te krijgen. Ik en mijn mensen kijken er erg naar uit. Het lijkt ons erg leuk om de geboorte van mijn smouzennestje mee te maken. Bovendien komen mijn mensen ook hun belofte aan het TFP graag na. Ze vinden het fijn om daar samen met mij aan bij te dragen. Laten we allemaal onze belofte nakomen en er een smouzig jaar van maken met lekker veel pups. Omdat ik zelf ook een kennelnaam bij mijn geboorte heb meegekregen en zij dat zo ontzettend leuk vonden toen ze dat hoorden hebben mijn baasjes besloten om ook voor mijn kindertjes een kennelnaam aan te vragen. Ze hebben er goed over nagedacht, getwijfeld en gelukkig toch besloten om het te doen. De prijs is best wel hoog maar als je het al geregeld hebt voordat het eerste nestje komt, kun je er toch een hele tijd plezier van hebben zo redeneerden zij. Als er bijvoorbeeld in het Clubblad, op de Ritsdag of op de Clubmatch de naam vermeld wordt van een van mijn puppy’s, zien ze gelijk dat die van mij is. Door de vermelding van de kennelnaam er achter is het duidelijk zichtbaar. Handig toch. Zo kan ik en mijn baasjes die kleintjes van me dus makkelijker volgen door hun hele leven. Want zeg nou zelf veel honden hebben wel dezelfde voornaam maar niet dezelfde kennelnaam. Toen ze besloten hadden om een kennelnaam aan te vragen wisten ze eigenlijk gelijk al welke naam dat zou worden. De kennelnaam is vernoemd naar een prachtig natuurgebied waar ontzettend veel gestreden is in het verleden en waar ik mijn allereerste grote wandeling gemaakt heb en waar wij nog steeds regelmatig wandelen. De laatste zondag van februari hebben we daar ter ere van mijn tweede verjaardag met een aantal genodigden waaronder mijn mams, omi, halfbroertje en vriend Yaya een wandeling gemaakt op de Mookerhei. Deze wandeling is ons zo goed bevallen dat mijn baasjes besloten hebben om er een jaarlijks terugkerende officiële ‘op de Mookerhei’- wandeling van te maken. Voor iedereen en alle smousjes die mee willen wandelen. Dus volgend jaar. ..alle smousjes verzamelen ‘op de Mookerhei’!

30


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering en middagprogramma

1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Ingekomen stukken. 4. Notulen algemene ledenvergadering van 28 maart 2010. (Zie elders in het blad) 5. Jaarverslag secretaris. 6. Verslag Terugfokprogramma. 7. Jaarverslag penningmeester. 8. Verslag kascommissie 9. Instelling nieuwe kascommissie. 10. Bestuurswisseling. - Aftredend en herkiesbaar: mevrouw C.F. van der Giessen 11. Rondvraag 12. Sluiting. _______________________________

Op 10 april aanstaande houdt de Hollandse Smoushonden Club weer haar jaarlijkse ledenvergadering. Zoals u van ons gewend bent, is er ná de vergadering weer een smouzige activiteit.

sm ic. nl

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Hollandse Smoushonden Club op 10 april 2011 in Zeewolde. De vergadering begint om 10.30 uur. Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom; de koffie staat klaar. Na de vergadering kunt u als u wilt lunchen in strandpalviljoen de Jutter. Na de lunch hebben wij weer een aantrekkelijk middagprogramma voor u en uw smousjes samengesteld. Hierover leest u verderop meer. De agenda voor de vergadering is als volgt:

Dit jaar komt er een dierenarts, de heer Frans Krug, om te praten over wát te doen als uw hond onverhoopt een ongeluk(je) krijgt. Hij zal iets vertellen over –en ik doe maar een greep- de basisregels EHBO, over reanimatie, verbandleer, bloedingen, fracturen, het aanleggen van verbanden, losse nagels, afgebroken tanden, parasieten, braken, diarree en nog veel meer. Dit klinkt allemaal nogal gruwelijk maar we kunnen u geruststellen: de heer Krug zal zijn lezing verluchtigen met foto’s (waaronder ook röntgenfoto’s), filmpjes en een demonstratie met één van de aanwezige honden. En de ernst kan, door het luisteren naar de leuke anekdotes die de heer Krug vertelt, geregeld worden weggelachen. Het belooft dus een leerzame maar ook boeiende lezing te worden waarvoor wij u graag willen uitnodigen. Ook als u niet op de ledenvergadering ’s morgens kunt komen, bent u van harte welkom om mee te doen met het middagprogramma; misschien eerst even koffie drinken of een broodje eten, dan met uw hond, samen met alle andere smouzenbezitters even heerlijk uitwaaien langs het Erkemederstrand waar de honden los mogen en lekker kunnen zwemmen en daarna de lezing van dierenarts Frans Krug. U kunt ook gerust vrienden of familie meenemen: hoe meer zielen hoe meer vreugd! De lezing begint om 14.00 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteiten. ______________________________________________________________

ww w.

Notulen Algemene Ledenvergadering HSC op 28 maart 2010 in Zeewolde Aanwezig: Marjolein de Craen (voorzitter), Suzanne van der Wal-Zaal (secretaris), Bert Burger (penningmeester), Jacqueline Boerstoel, Maria van Gaalen, Fredie van der Giessen, Hennie Somers en 24 stemgerechtigde leden. Afwezig met kennisgeving: Mw. E.B Joustra, mw. F. Sicco Smit, mw. B. Snepvangers, mw. A. Voorbach en de heer en mevrouw Peeters. (Mw. Joustra woonde later de vergadering alsnog bij) 1. Opening. Enigszins verlaat opent de voorzitter tegen 11.00 uur de vergadering. 2. Mededelingen. De voorzitter noemt de namen van de leden die bericht van verhindering hebben gestuurd. 3. Ingekomen stukken. Er zijn geen ingekomen stukken. 4.Notulen algemene ledenvergadering van 5 april 2009. Er zijn, behoudens een fout geschreven naam van een van de leden, geen op- of aanmerking en de notulen worden getekend door de voorzitter en secretaris. 5. Jaarverslag secretaris. De secretaris leest het jaarverslag voor. Het verslag zal worden afgedrukt in het clubblad van juni 2010. 6. Verslag Terugfokprogramma. In het jaarverslag zijn al wat feitelijke gegevens over het aantal dekkingen e.d. genoemd en de voorzitter geeft mw. Van der Giessen het woord om een toelichting te geven. Fredie noemt 2009 als een topjaar waarin 159 levende pups zijn geboren tegen gemiddeld 100 in andere jaren. 2010 is nog jong maar de resultaten tot nu toe zijn matig; er zijn nog maar vijf pups geboren en een aantal dekkingen is mislukt.

31


sm ic. nl

Fredie noemt het feit dat mw. Ine van den Berg alle eigenaren van 6-jarige honden een enquêteformulier toestuurt; 70% van deze formulieren wordt ingevuld en teruggestuurd en hieruit blijkt dat de Hollandse Smoushond nog steeds vrij is van rasgebonden ziekten of afwijkingen. Fredie noemt ook de gedragstesten; de opkomst is goed, er werden in 2009 32 honden gekeurd, vaak op verzoek van het Terugfokprogramma als tijdens de Ritsdagen blijkt dat een test wenselijk is, soms op initiatief van eigenaren. Voor wat betreft de toekomst van de Hollandse smous noemt Fredie de lezing die Else Joustra heeft gegeven in het kader van scholing aan toekomstige keurmeesters zodat de continuïteit van keurmeesters voor de smous gewaarborgd blijft. Ook vertelt Fredie dat uitbreiding van het genenmateriaal dringend nodig is om inteelt te voorkomen. Op ons verzoek heeft de Raad van Beheer op Kynologisch gebied toestemming gegeven om ‘gevonden honden’ te gebruiken om vers bloed in te fokken. We hebben een flyer laten drukken waarin een oproep wordt gedaan om look-alikes voor de fokkerij in te zetten. Deze flyer is ook, in kleur, in het blad afgedrukt. Tenslotte noemt Fredie dat een aantal nieuwe, jonge, medewerkers zich hebben aangemeld om het Terugfokprogramma te versterken.

ww w.

Uit de zaal komen enkele vragen. Jeanette Klaver vraagt waarom er in plaats van look-alikes niet gekozen is om een ander ras te gebruiken. Fredie meent dat met het gebruik van een ander ras ook de in dat ras verankerde –ongewenste- eigenschappen komen. De Border terriër bijvoorbeeld heeft weliswaar een harde vacht met brede schedel, maar ook een platte schedel en een lange rug. Bovendien zijn de Borders de laatste jaren nogal dominant en vechtlustig geworden. Bonnetta Sloots vraagt wat we nog meer kunnen doen om de flyer onder de aandacht van het publiek te brengen; veel mensen vinden het zonde om de flyer uit het blad te knippen om te verspreiden. Maria legt uit dat er geen losse flyers in het clubblad meegestuurd kunnen worden. Er liggen flyers op de tafel voor mensen die er een mee willen nemen. Ook kan hij van de site gedownload worden en Suzanne vertelt dat er een artikel over de smous in het aprilnummer van Groomers (vakblad trimsalons) verschijnt waarin ook de flyer wordt afgedrukt en er aandacht aan onze oproep wordt besteed. Marlene Coret vraagt of familie van honden met epilepsie ook voor de fok uitgesloten worden. Fredie antwoordt negatief. Epilepsie komt bij alle rassen voor, nu niet vaker dan vijftien jaar geleden. Allergieën en met name vlooienallergie baren haar meer zorgen. Bonnetta Sloots vraagt of, als een dekking niet geslaagd is, het sperma van de reu getest kan worden. Fredie antwoordt dat dit een kostbare zaak is. Vaak is een verkeerd tijdstip voor de dekking gekozen en/of is de gekozen combinatie reu/teef niet de goede. “Geen hartjes in de ogen”, zoals Fredie het noemt. Bonnetta vraagt of een progesterontest bij de teef zinvol is. Fredie antwoordt dat zo’n test zinvol is als goede graadmeter voor de hormoonspiegel maar dat deze geen dracht garandeert. Het achterwege blijven van dracht kan verschillende oorzaken hebben die zowel bij de reu als bij de teef kunnen liggen. Bonnetta vraagt ook naar de mogelijkheid om bewezen goed zaad in te vriezen. Fredie stelt met klem dat zij helemaal meegaat in de mening van mevrouw Barkman die mordicus tegen k.i. was. Bij een gezond ras hoort een normale, gezonde voortplanting. Anja Eising vraagt waarom een teef na een keizersnede niet nog eens een nest mag krijgen. Ook hier geldt dat behalve een natuurlijke dekking ook een natuurlijke geboorte voorop staat. Zusjes en halfzusjes van een teef die met een keizersnede is bevallen worden niet bij voorbaat voor de fok uitgesloten. Op dit punt aangekomen onderbreekt de voorzitter deze vragenronde. De penningmeester is ziek en vreest dat straks zijn stem helemaal wegvalt; hij wil graag eerst de financiële agendapunten aan de orde stellen. De vergadering gaat akkoord en we gaan verder met punt 8. 8. Jaarverslag penningmeester. De penningmeester deelt de financiële stukken uit in de zaal en aan het bestuur en geeft een toelichting op de cijfers. Hij vertelt dat de bijdrage aan de Raad van Beheer omhoog gaat en dat de kostenpost voor het clubblad in de nieuwe uitvoering hoger is geworden waardoor we geen reserves kunnen opbouwen. Ook noemt Bert de tegenvallende respons op de oproep in het blad om de contributie te voldoen. Vijfhonderd leden hebben nog niet betaald en deze leden zullen alsnog een factuur toegezonden krijgen hetgeen een kostbare zaak is. Er zijn geen vragen en de voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn prima financieel beheer. 8a. Verslag kascommissie De voorzitter geeft het woord aan Jeanette Klaver. Zij deelt mee dat alle boeken en de kas in orde zijn bevonden. De voorzitter verzoekt de ledenraad de penningmeester decharge te verlenen. Iedereen gaat akkoord. 9. Instelling nieuwe kascommissie. Jeanette Klaver stelt zich beschikbaar voor de kascommissie en Marjolein de Craen, onze voorzitter, stelt voor Adry Voorbach als tweede lid van de kascommissie aan te stellen. Adry is niet aanwezig maar heeft eerder aangegeven dit wel te willen doen. De voorzitter zal haar hiervoor benaderen. Als reservelid wordt Marlene Coret benoemd. Hierna wordt agendapunt 7 behandeld.

32


sm ic. nl

7. Aanpassing rasstandaard Hollandse Smoushond volgens FCI- richtlijnen Marjolein geeft het woord aan Fredie van der Giessen voor een introductie en toelichting. De eerste rasstandaard voor de Hollandse Smoushond werd opgesteld in 1905 en de tweede, aangepaste, versie werd in 1980 door mevrouw Barkman opgesteld. Omdat zowel de Raad van Beheer als het overkoepelende FCI voor alle rassen de rasstandaard in een zelfde format willen zien, namenlijk het zgn. Jeruzalem-format, heeft een werkgroep van de HSC zich hierover gebogen. Er zijn wat niet-relevante zaken weggelaten en in plaats van de term diskwalificatie is het begrip ‘ongewenst’ of ‘minder gewenst’ gehanteerd. Alle leden hebben kennis kunnen nemen van de oude standaard (in ons jubileumboek) en van de voorgestelde nieuwe standaard, gepubliceerd in ons clubblad van maart jl. Er zijn geen vragen en geen opmerkingen (behalve de opmerking van een van de leden, de heer Nico Wouda, dat alles hieromtrent in uitstekende handen is en dat hij dus volledig akkoord gaat met de wijziging) en de nieuwe rasstandaard wordt door de vergadering unaniem akkoord bevonden. 10. Bestuurswisseling. - Aftredend en herkiesbaar: mevrouw S. van der Wal-Zaal - Aftredend en herkiesbaar: mevrouw H. Somers-Koch Er zijn geen tegenkandidaten en onder applaus worden beide bestuursleden opnieuw benoemd.

11. Showladder De showladder is ooit in het leven geroepen om het uitbrengen van smoushonden op shows te bevorderen en zo het ras bekendheid te geven. Er zijn de laatste jaren maar weinig smousjes op shows uitgebracht waardoor de prijs steeds naar dezelfde personen ging die wél geregeld aan een show deelnamen. Marjolein stelt de vergadering daarom voor de showladder af te schaffen. De vergadering gaat akkoord. De laatste showladderprijs gaat dit jaar, net als vorig jaar, naar Maria van Gaalen voor de resultaten behaald met Tuuntje Jip van Abtswoude. Onder applaus neemt zij de prijs in ontvangst.

ww w.

12. Uitreiking Riek Barkmanprijs De Riek Barkmanprijs, een prijs voor een persoon die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de HSC, gaat dit jaar naar Ine van den Berg. Ine is al heel lang actief in de club; vanaf 1985, na de komst van haar eerste smousje, is ze begonnen met het assisteren bij de gedragstesten. Ine is bestuurslid van de Stichting Terugfokprogramma en zij treedt op als geboortecoach, bezoekt samen met Fredie de zeven-weeks nesten, is een trouwe medewerker op de Ritsdagen en stuurt enquêtes naar eigenaren van zesjarige pups. Maar, zo zegt de voorzitter in haar speech, misschien van even groot belang voor een club als de onze is dat Ine altijd harmonie nastreeft in de samenwerking met anderen en altijd voor een fijne sfeer zorgt. Een speech van de voorzitter, mooie bloemen, een bon uit de bek van Tjalda en een geinig neerzettertje met een duim omhoog vielen Ine onder groot applaus ten deel. 13. Rondvraag. De voorzitter inventariseert wie wat voor de rondvraag heeft. De heer Nico Wouda stelt voor, teneinde de financiële druk te verlichten, om leden de mogelijkheid te bieden lid te worden voor het leven. Marjolein antwoordt dat we dit punt in de eerstvolgende bestuursvergadering zullen bespreken. Fredie heeft op de laatste Ritsdag een sjaal gevonden en vraagt of deze van iemand van de aanwezigen is. Niemand reageert en Jacqueline oppert als grap de sjaal maar te veilen of te verkopen om de kas te spekken. Ine van den Berg bedankt hartelijk voor de Riek Barkmanprijs en bedankt het bestuur voor al het werk dat zij verzetten. Marlene Coret merkt op dat in Onze Hond binnenkort aandacht wordt besteed aan de Hollandse Smous. Bonnetta noemt nog foutieve informatie over de smous in de nieuwe uitgave van Toepoels encyclopedie. 14. Sluiting. Om even na 12.00 uur sluit Marjolein de vergadering. Ze wenst iedereen een smakelijke lunch en kondigt aan dat het middagprogramma, een demonstratie van de nieuwe hondensport Rally-O, om 13.30 uur zal beginnen. ___________________________________________________________________________________________________

Hondenbrokjes

Wat ziet u hier?

Het moet toch niet gekker worden! Het beestje op de foto lijkt een schattig pandabeertje, maar nee, het is een geverfde en in model geknipte hond, een poedel. De hond was te 'bewonderen' op een show in Shanghai, zo stond er in het stukje dat ik las in de Daily Telegraph.

33


Hondenmopjes

sm ic. nl

Windje Er lopen twee honden over het strand. Zegt de ene: "Lekker windje, he?" "Nou en of," zegt de andere, "zal ik er nog eentje laten?" Twee vlooien Op een avond komen twee vlooien uit een bioscoop. Het regent pijpenstelen, en de ene vlo zegt tegen de andere: "Wat doen we? Gaan we lopend of nemen we een hond?" ______________________________

Voor alle jonge smouzenbaasjes

Hahaha!!! Brandweerhond Hoe heet de brandweerman? Fikkie

hond

van

een

Rashond 'Heeft jouw hond een stamboom?' 'Nee hoor! Hij plast tegen élke boom.' Staan twee honden op straat te praten. Zegt de een tegen de ander: "Snel, ga zitten, daar komt die hond met die koude neus." ______________________________

Shuffle

'Ons' Puppie Wuppie YoY Op zaterdagavond 8 januari 2011 werd het puppy bij mijn oma en opa geboren. Oma belde ons ’s avonds laat nog op en vertelde dat de pup Yoy ging heten. We mochten al komen kijken toen ze nog geen dag oud was. Ze zag eruit als een kleine, dikke, ronde pup. Ik (Lise) mocht haar als enige die dag vasthouden. Dat vond ik erg speciaal.

ww w.

Onze Shuffle is vandaag precies 13 weken oud. We hebben anderhalf jaar op de wachtlijst gestaan en een paar dagen nadat we hem kregen, heb ik hem meteen met houtskool getekend.

Kinderpost

David (12 jaar)

Ps: David's moeder stuurde de tekening die haar zoon maakte in en zegt: "We hebben veel foto's van Shuffle, maar ik vind deze tekening de mooiste herinnering aan die eerste dagen".

Toen ze al een weekje oud was, zagen we haar weer; ze probeerde al te kruipen en er kwam al een heel klein kefje uit. De oogjes waren nog dicht, maar ze reageerde al wel een beetje op je stem. Yoy was net drie weken toen ik mocht komen logeren. Ze kon al een beetje kijken en probeerde al op haar pootjes te gaan staan. Dat was zo’n grappig gezicht, want ze viel ook telkens weer om. Ook onze eigen pup Izzy van vier maanden mocht komen kijken en snuffelen. Heel lief. Met mama’s verjaardag kwam ze voor het eerst bij ons. Ze was toen al vier weken. Ze kon al echt lopen en zag wat er om haar heen gebeurde. Nu ik dit stukje schrijf, is ze weer bij ons. Oma en opa moesten een dagje weg, dus mocht ze bij ons logeren. Ze ligt nu met Cannelle, haar mama, in de bench te slapen. Ze is al echt een stoere pup. Net probeerde ze al mee te stoeien met Cannelle en Izzy. Ze is echt niet bang (al wordt ze soms bijna omver gelopen door die twee). Inmiddels heeft ze al best scherpe tandjes waar ze heel graag mee wil bijten! Au! Volgende week komt ze nog een dagje. Daar verheug ik me nu al op. Groetjes Lise

34


Nog meer over gif

De meeste mensen weten inmiddels gelukkig wel hoe gevaarlijk chocolade voor een hond is. Vooral pure chocolade. O.a. de stof theobromide in de chocolade is giftig voor de hond. Na het eten van chocolade moet u in ieder geval altijd onmiddellijk een dierenarts waarschuwen. Het binnen krijgen van theobromide kan zelfs dodelijk zijn voor een hond. Mensen kunnen wél tegen dit stofje, dus die hebben nergens last van.

Handig is de volgende website: http://www.hondenplaza.nl/infoplanten, waar een hele lijst met voor de hond giftige planten, groenten en bloemen te vinden is. Ook onkruid- en ongediertebestrijdingsmiddelen zijn in deze lijst opgenomen. De symptomen na inname zijn ook beschreven.

sm ic. nl

Gif in de tuin!

Wat veel minder bekend is, is dat cacaodoppen, die vaak als bodembedekker in de tuin worden gebruikt, nog vele malen gevaarlijker zijn bij opeten dan chocolade. De doppen worden behalve als bodembedekker, ook vaak gebruikt om onkruid tegen te houden, of om katten te weren uit de tuin. Cacaodoppen bevatten hetzelfde stofje theobromide, maar in een veel hogere dosis dan in chocolade. Daarom zijn cacaodoppen voor hondenbezitters, die hun hond los hebben lopen in de tuin, uit den boze. Je hebt nu eenmaal honden, die overal aan vreten, om nog maar niet te spreken over onderzoekende puppy's!

Het is, hoop ik, toch bekend, dat u onmiddellijk een dierenarts moet waarschuwen, als u weet of vermoedt dat uw hond muizen- of rattengif heeft binnengekregen? Dit gif zorgt ervoor dat bloed niet meer kan stollen. Ratten en muizen, die van dit gif hebben gegeten verbloeden van binnen. Een wild spel met een andere hond kan dan al een inwendige bloeding veroorzaken, waaraan de hond zal overlijden!

Maria van Gaalen ________________________________________________________________

Maria van Gaalen ______________________________

Ledenadministratie Nieuwe Leden:

Mevr. C. Ridderhof (1938) Zundert Mevr. W. Soetendaal (2700) Otterlo Fam. T. Stehouwer (2702) Haaksbergen Mevr. W. Suidman-van Harskamp (2701) Stadskanaal Mevr. M. van der Valk (2374) Brummen Mevr. L. de Waart (2460) Zwolle

ww w.

Hr. R. Berends (346) Terwolde Mevr. M. Broek (347) Ede Mevr. J.M. de Bruijn-Warnaar (349) Putten Fam. B. v.d. Berg (348) Lunteren Hr. C.A.J. Claessen (418) ’s-Hertogenbosch Mevr. S. Commandeur (419) Zaandam Hr. A. van Dijk (555) Kampen Mevr. W.A. Groen (851) Haarlem Mevr. J. Groen-Klinkert (852) Dwingeloo Mevr. C. Houwerzijl (984) Arnemuiden Mevr. M. Janssen-Harwijne (1123) Molenhoek Hr. R. Klein Nagelvoort (1281) Groningen Mevr. G. Kotte (1283) Bussum Mevr. M.J. de Leeuw (1349) Roosendaal Mevr. G. Moerkens (1433) Malden Mevr. A. Peters (1737) Culemborg

Mevr. C. Westerburgen (2462) Alphen NB Hr. J.T. Wilczek (2461) Dalfsen Mevr. J. Groen-Klinkert (852) Dwingeloo Mevr. K. de Jager (1124) Schagen Mevr. D. Peters (1739)

35

Groesbeek Mevr. E. van der Meer (1465) Amsterdam Mevr. E.S. Holst (985) Buren Mevr. A. Mulder (1466) Abcoude Mevr. Sj. Koedoot (1284) Driebergen Mevr. G.M. Marsman (1467) Amsterdam Mevr. B. Stapelbroek (2704) Vierakker Hr. J. van Sonsbeek (2705) Koudekerk a/d Rijn Mevr. C. ten Wolde Zwolle P. Hamelink Oud-Beijerland

Naamswijziging: Mevr. A.S. Volkers wordt: Mevr. A.S. Kastermans Mevr. J. Abrahams moet zijn Mevr. M. Abrahams

Overleden: Mevr. Drs. J.H.C. BrooymansSchallenberg. (Keurmeester) ’s-Gravenhage


36

sm ic. nl

ww w.


2011maart