Page 1

Sökmotoroptimeringsföretaget SMOtop har en egen blogg, SMOtopbloggen. Här finns ett flertal läsvärda inlägg och kommentarer. Bl.a. finns ett inlägg om TrustRank skrivet av SMOtop. Genom att använda gratisverktyget Linkscape hos semoz.org gjorde SMOtop en analys av de hemsidor som på ett visst datum ligger på första sidan i Google på ordet ”sökmotoroptimering”. ”Page Authority” (PA) är ett värde från 0-100 på en logaritmisk skala som förutspår sidans rankingpotential i sökmotorerna baserat på en algoritmisk kombination av alla länkdata. ”Domain authority” (DA) gör samma sak men för domänen i stället för den enskilda sidan. ”Linking root domains” är antalet rotdomäner som länkar till den aktuella urlen. Det noterades att antalet ”Total links” i flera fall avviker från antalet synliga länkar i Yahoo, vilket kanske kan betyda t.ex. att oviktiga länkar inte tas med här. Om man ska tro på Steve Johnston och Liam McGee i boken ”50 ways to make Google love your website” så bygger en hemsidas auktoritet bl.a. på principen att ”authority only links to value” (s. 87). Det verkar som om den algoritm seomoz använder för Linkscape har förmågan att automatiskt räkna bort irrelevanta länkar och när det är gjort gradera sidan med PA och DA. Det är väl rimligt att anta att Google gör samma sak, och att det sökresultat Google visar redan har räknat bort irrelevanta länkar. SMOtop rekommenderar att den som använder Firefox som webbläsare laddar der ett tillägg som heter SearchStatus som visar seomoz-ranken för alla sidor Du besöker. Hämta tillägget på https://addons.mozilla.org/sv-SE/firefox/, när det är installerat så högerklicka på den lilla symbolen som ser ut som ett spegelvänt ”P”, välj ”Enable” och ”mozRank”.

SMOtop_SMOtopbloggen  

SMOtop på smotopbloggen rekommenderar att den som använder Firefox som webbläsare laddar der ett tillägg som heter SearchStatus som visar se...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you