Page 1

Stamkort/indmeldelsesblanket Smørhullet, Smørumvej 197, 2700 Brønshøj sæson 2013/2014 Foto sæson 2014/2015 (helst 3 x 4 cm) Limes

Ungdomsklub

Bedes udfyldt med blokbogstaver Foravn(e):_________________________Efternavn:____________________________________ Adresse: __________________________ ___________________________________ Post nr:____________By:_________________________________________________ Telefon:__________________Mobil:____________________________ Hemmeligt telefon nummer bedes udfyldes på bagsiden. Egen e-mail____________________CPR.:____/____/____-___________ Skole: ____________ Klasse: _____ Kl. lærer ___________ Erhverv: sæt x Gymnasium: HTX:

Arbejdsløs:

HF:

EFG:

HH:

Lærling:

HG:

Andet:__________________________

Mors navn:______________________Mobil___________Tlf: dag__________Lok:____ Fars navn:______________________Mobil___________Tlf: dag__________Lok:____ Hjemmets e-mail_______________________________ Mors/forældremyndigheds CPR.:____/____/____-________(Nyt forlangt af kommunen i 2005) Dato:___/___20___ ________________________ Egen underskrft

________________________ Forældreunderskrift

Hemmeligt telefon nummer bedes udfyldes på bagsiden. Underskriften er samtidig hjemmets tilladelse til, at barnet må lade sig befordre i Smørhullets minibusser samt i privatbiler i forbindelse med klubbens arrangementer, ture,etc. Jeg giver også tilladelse til at bruge billeder på Smørhullets blad og hjemmeside. Udmeldelse skal ske skriftligt med min. 1. måneds varsel til den efterfølgende 1. i måned Kontigentet og materialepenge bedes indbetalt på giro der udsendes 4 gange om året. Udfyldes af regnskabsmedarbejder: Modtaget dato___/___20___Overført fra klub & nr. :_______________Billed modtaget: Skal indmeldes d.:___/___20___ Indført & ændret i kartotek: ___/___20___MEDLEMSNR:_______Signatur.:___________ Z:\administration\trykkeri\egneformularny\indmeldelsesblanketA42012-2014pmd

Tilmeldingsblanket a4 2013 2015 uk  
Tilmeldingsblanket a4 2013 2015 uk  
Advertisement