Page 1

SUK SUK SUK SUK SUK SUK SUK SUK SUK SUK SUK SUK SUK SUK SUK SUK SUK SUK

SUK 2007

SUK SUK SUK SUK SUK SUK SUK SUK SUK SUK SUK SUK SUK SUK SUK SUK SUK SUK

Stedet man g책r ind n책r man g책r ud

JANUAR - FEBRUAR - MARTS

INTROWEEKEND; FESTUGE; SKITURE


Leder Alle vores læsere ønskes en glædelig jul og et godt nytår. Med venlig hilsen medarbejderne i Smørhullet Nye takster Nu vi nærmer os det nye år er det også tid for nye kontingenttakster i klubben. Taksten for 2007 er (2006): Fritidsklub kr. 543,- (500,-) Juniorklub kr. 543,- (280,-) ungdomsklub kr. 50,- (50). Det betyder at de forældre der i 2006 har haft hel eller delvis friplads, skal aflevere en kopi af deres nye skatteskema for år 2007 til kontoret for at vi kan rette giroopkrævningen. Ved for sen indbetaling kan der blive opkrævet et rykkergebyr på kr. 100,Voldsom takststigning Bemærk at Børne- og ungdomsudvalget har hævet taksten voldsomt for juniorklubben i det nye år. Jeg er desværre bange for at der med denne stigning er mange forældre der vil melde deres børn ud, med mindre de benytter klubben hver dag. Juletræsfest Onsdag d. 6. december, holdt vi juletræsfest for fritids- og juniorklubben. Det blev traditionen tro et værdigt gilde med risengrød, flæskesteg med sprød svær, mandelgave, juletræ, slikposer og underholdning. Ballon-John underholdt først som julenisse, og senere med ballontrylleri. Som sædvanligt vakte ballonerne lykke, også hos de noget større børn. 2

Forældremødet Inde i bladet finder du referatet fra forældremødet 4. oktober. Glemt tøj Igennem årets løb har vi samlet et helt lager af glemt tøj i klubben. Der er lige fra knæbeskyttere til madkasser. Det hyppigst forekommende glemte, er dog gymnastiktøj, men der er også nogle der må gå og mangle deres vinterjakker her i kulden. Tag en tur ned og kig efter i glemmekassen, inden vi afeverer det til Kirkens Korshær eller Røde Kors. Teaterfestival: Ungdomsringen arranger endnu en gang teaterfestival i Næstved, hvor mange fritids- og ungdomsklubber samles og spiller teater hele weekenden. Der er gratis adgang, og Smørhullet arrangerer en weekendtur der til Sidst men ikke mindst ønskes I alle en god jul og godt nytår. Jesper Puch Hansen forstander


Redaktionelt

REDAKTION Ansh. Redaktør: Jesper Puch Hansen Redaktør/layout: Stine Krebs Indlæg foto: Medarbejdere/medlemmer. Oplag: 450 stk. Forsidebillede: Luciaoptog: Katja, Victoria & Angelina Tryk: Tryk og Kopiservice S.U.K. er et medlemsblad for Ungdomsgården, Fritids- & ungdomsklubben, Smørumvej 197, 2700 Brønshøj. www.smorhullet.dk

Velkommen og rigtig glædelig jul! Siden sidst har vi haft rigtig travl på redaktionen. Vi syntes at vores gamle rum var for småt og at der var alt for få computere. Derfor ryddede vi op og ud, malede i lyse farver, omrokerede, skar et nyt og længere skrivbord og har fået en rigtig lækker og stærk redaktionscomputer. Derudover har vi lavet nyt design til bladet. Næsten hele redaktionen tog på ‘rekreation’ til Bornholm for at skarpne de små grå til at lave dette nr. af SUK. Du kan bl.a. læse om fjerde klassernes introweekend, se programmet for festugen og høre om kommende kolonier. Rigtig god fornøjelse. Stine Krebs

Tlf.: 38 28 44 88 Medlemstlf.: 38 60 53 27 Bladet sendes via avispostkontoret til samtlige medlemmer og forældre, samt til bestyrelsen for ungdomsgården, Ungdomsringen, Børneringen og biblioteker i området, Københavns Kommune, Det Kongelige Bibliotek m.fl. Øverst tv: Alexander; Tobias; Thomas Neders tv: Jonathan; Simon

3


Indholdsfortegnelse

NYT OM PERSONALE

Bille stopper Akane & Eskild - nye praktikanter

NYT FRA KONTORET

Referat fra forældremøde Hashklub - Nej tak! Ungdomsklub - Ja tak! Økonomi Pædagogstrejke Familieskitur Ridning & hoppepude

FOR FK & JK

Medlemsmøde/fuglehus & lus Festugeprogram 2007 Langrendstur til Sverige Påskekoloni til Havnsølejren Introweekend Efterårstur til Bornholm Legoland / Anemoneteateret Lemvig cup / Jul i textil & hobbyrummet

FRA REDAKTIONEN

Kunstkritik Anmeldelse af Counter Strike: Source (CSS) Sjov & Spass Quizsiden

FOR UK

Skitur til Østrig Festugeprogram 2007 UK Fødselsdage

4

5 6 7 11 12 13 13 14 15 16 18 19 20 22 26 27 28 29 30 31 32 33 34


Bille stopper NYT OM PERSONALE

Hey Unger: Jeg har valgt at forlade klubben pr. 1/2-07 dette er med meget stor vemodighed da jeg har været rigtig glad for at være i klubben og har haft en rigtig god tid hernede både med jer unger og nogle gode kollegaer. Men da min arbejdsprofil kræver jeg arbejder hver søndag og det desværre ikke længere er muligt for mig med 2 drenge, som gerne vil se deres far noget mere i weekenden, bliver jeg nød til at gøre dette. Jeg vil derfor vil godt benytte lejligheden til at takke for denne gang. Tak for denne gang, og på gensyn:J Bille

5


Akane & Eskild - nye praktikanter NYT OM PERSONALE

Interviews og foto udarbejdet af: Simon, Tobias & Mark

Hvad hedder du? Eskil Vanggaard Hvor mange år er du? 32 Hvorfor vil du være her, er det fordi der er noget ved børn som du godt kan lide, eller fordi du vil prøve noget andet? Det er fordi jeg skal læse til pædagog til febuar og godt kan lide at arbejde med børn. Har du arbejdet med børn før? Ja, i en fodbold klub. Hvad har været det bedste job du har haft? It job. Hvad kunne du tænke dig at lære her, mens du er her? Hvordan en klub fungerer. Hvad vil du lære klubben mens du er her? Noget håndværk ude i værkstedet Hvad kan du bedst lide at lave her nede i klubben? Noget med sport, computer og ræværkstedet Hvilket dyr kan du bedst lide? Elefanten.

6

Hvad hedder du? Akane Hvor mange år er du? 21 Hvorfor vil du være her, er det fordi der er noget ved børn som du godt kan lide, eller fordi du vil prøve noget andet? Jeg vil gerne lære dansk og kan godt lide, at være sammen med børn. Har du arbejdet med børn før? Ja, ½ år i en dansk børnehave Hvad har været det bedste job du har haft? Det var et job i Japan, i en butik, der minder om matas. Hvad kunne du tænke dig at lære her, mens du er her? Dansk & dansk kultur Hvad vil du lære klubben mens du er her? Japansk kultur Hvad kan du bedst lide at lave her nede i klubben? At snakke med børnene, at være i textil Hvilket dyr kan du bedst lide? Hund


Referat fra forældremøde FRA KONTORET Referat: forældremødet 04.10.06 Referent: Leila Jungberg Punkt 1 Velkomst, præsentation og orientering ved Jesper Puch Hansen Jesper Puch Hansen bød velkommen. Det tilstedeværende personale, brugerbestyrelsen og fremmødte forældre præsenterede sig herefter. Rækkefølgen af dagsordenen blev herefter ændret til: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Brugerbestyrelsens arbejde ved Leila Jungberg Orientering om ture og kolonier Dagligdagen ved Klaus Tachau Ideer og forslag fra forældrene Valg af 2 forældre for 2 år Valg af 2 suppleanter for 1 år Eventuelt

Punkt 2 Brugerbestyrelsens arbejde ved Leila Jungberg Ungdomsgården, som omfatter vuggestuen, børnehaven, fritidshjemmet samt klubben er en selvejende institution under Børneringen. Overordnet er der en institutionsbestyrelse, som består af repræsentanter fra Børneringen, ledere, medarbejdere og forældrerepræsentanter fra den enkelte institution. Som formand for brugerbestyrelsen, er det mig, som er forælderrepræsentant i institutionsbestyrelsen. Institutionsbestyrelsen har det overordnede ansvar for den samlede in-

FRA KONTORET stitution, d.v.s. juridisk, økonomisk og som arbejdsgiver. Institutionsbestyrelsen har de sidste par år arbejdet med et fast punkt på dagsordenen, som skal omhandle et tema, som skal lukke op for en mere værdibaseret dialog omkring, hvad institutionsbestyrelsen gerne vil med institutionen. Vi har længe arbejdet med et emne omkring at skabe et mere fælles ansigt udadtil. Dette giver selvfølgelig nogle diskussioner – positive – da de forskellige institutioner nogle gange har forskellige holdninger/behov. Under institutionsbestyrelsen har vi så forældrebestyrelserne i den enkelte institution. I klubben kalder vi os dog en brugerbestyrelse. Brugerbestyrelsen består af: Forstander Jesper Puch Hansen Souschef Klaus Tachau 4 forældrerepræsentanter + 2 suppleanter 1 institutionsbestyrelsesmedlem (Børneringen) 1 personalerepræsentant + 1 suppleant 1 medlemsrepræsentant Brugerbestyrelsen fastsætter principperne for klubbens arbejde. Der afholdes ca. 4 – 6 møder om året inkl. det årlige forældremøde. Alle møder indledes med aktuel information. Der drøftes og tages stilling til eventuelle problemer eller aktuelle emner. Der træffes herefter beslutning eller vedtages løsningsmodeller for klubbens videre arbejde.

7


Referat fra forældremøde FRA KONTORET Vi har i det forgangne år, ikke haft store sager på tapetet. På hvert møde i år er der blevet vedtaget justeringer af forskellig art, f.eks. mere forståelige fakturaer og nedrivning af skaterampe. Klubben har i det forgangne år, efter kommunens ønske udarbejdet en 4årig udviklingsplan. Udviklingsplanen er en overordnet strategisk plan og et arbejdsredskab til dokumentation, planlægning og evaluering af den enkelte institutions samlede arbejde. Det var meningen, at udviklingsplanen skulle udarbejdes i et samarbejde mellem bestyrelsen, personalet og medlemmerne. Jesper kom først på kursus i udformningen medio april i år, og da planen skulle indsendes til kommunen senest den 1. august 2006, besluttede brugerbestyrelsen, at forstander Jesper, souschef Klaus og medarbejder Tina udarbejdede planen. Planen blev forinden indsendelse godkendt af mig på vegne af brugerbestyrelsen. Planen er efterfølgende behandlet på et brugerbestyrelsesmøde. Bestyrelsen siger tak for indsatsen. Et væsentligt punkt på dagsordenen er altid medlemsrepræsentantens (Jacob) indlæg. Vi håber, at vi meget snart får en medlemsrepræsentant mere i bestyrelsen. På baggrund af de afholdte medlemsmøder i klubben, fremlægger medlemsrepræsentanten medlemmernes forslag til forbedringer eller kommentarer til forhold i klubben. Brugerbestyrelsen forsøger indenfor rammerne af, hvad der er reelt udførligt, altid at imødekomme forslag til

8

ændringer. Ligesom vi forholder os altid til de bemærkninger, som klubbens medlemmer måtte have til forholdene i klubben. Endeligt deltager vi i Fællesrådet for fritidsinstitutioner og klubber under København Kommune. Fællesrådets oprettelse er godkendt af Borgerrepræsentationen. Rådet er et rådgivende organ og består af 21 medlemmer. Vi er stærkt repræsenteret i rådet med Jesper (lederrepræsentant for selvejende institutioner), Jacob (ungerepræsentant) og mig (forældrerepræsentant). Rådet skal sikre en dialog mellem politikere fra Borgerrepræsentationen og forældre, unge, medarbejdere og ledere. Vi drøfter på møderne målsætninger, udviklingsplaner, samtænkning, forældreindflydelse o.lign., og Fællesrådet kan komme med udtalelser til det som forelægges på møderne. Det er spændende at deltage i Fællesrådet, og en god måde at forsøge at få indflydelse på. Vi har en opfattelse af, at rådet har formået at påvirke politikerne i en mere realistisk retning, hvor de får en fornemmelse for, hvad der foregår ude i virkeligheden. Vi har dog desværre konstateret, at en del af de politiske partier ikke møder op, hvilket vi finder bekymrende. Der er gentagne gange gjort opmærksom på dette over for formanden for rådet - borgmester Bo Asmus Kjeldsgaard.


Referat fra forældremøde FRA KONTORET

FRA KONTORET

Jeg vil nu orientere om klubbens rygepolitik. Det er ikke tilladt for personale eller medlemmer at ryge i klubben – heller ikke ungdomsklubsmedlemmerne, som kun er i klubben om aftenen. Rygeforbudet fremgår af en bekendtgørelse fra kommunen, som foreskriver, at benyttes lokalerne, som her, også af fritidsklubmedlemmer, må der ikke ryges.

Information om ture og kolonier sker via medlemsbladet og via klubbens hjemmeside (www.smorhullet.dk).

Forslag til afstemning

Punkt 4 Dagligdagen ved Klaus Tachau

Endeligt vil jeg orientere om klubbens madordning samt stille forslag til forhøjelse af det månedlige kontingent herfor. Klubben har en solidarisk madordning, som pt. koster 30 kr. pr. måned. En lille del af beløbet går til småfornødenheder, som f.eks. papir, tuscher, bordtennisbolde o.lign. Maden serveres kl. 14.00 hver dag. Personalet forsøger at gøre maden sund, og bruger så mange økologiske produkter som muligt. Vi vil derfor gerne høre om I kan godkende en stigning til 40 kr. pr. måned. Dette er ikke helt nok til at der udelukkende anvendes økologiske produkter, men dog lidt tættere på. Afstemning Forslaget blev vedtaget med 16 stemmer for og 0 imod. Forhøjelsen sker pr. 1. januar 2007. Punkt 3 Orientering om ture og kolonier Der udarbejdes hvert år en udviklingsguide med information om hvilke aktiviteter og tilbud klubben har til medlemmerne.

Vær opmærksom på, at der ikke gives sedler med hjem. Jesper Puch Hansen gennemgik herefter planlagte ture og kolonier. Stine fra personalet orienterede ligeledes om et par af turene.

Klaus Tachau orienterede om følgende: Medlemsmøder Møderne afholdes én gang om måneden. Medlemsmøder vægtes meget højt af klubben. På møderne orienterer personalet om klubbens aktiviteter, og der tages forskellige temaer op. Medlemmerne opdeles herefter i mindre grupper, som så kan komme med forslag til hvordan klubben kan gøres bedre. Alle aktiviteter i klubben lukkes ned, mens medlemsmødet afholdes. Beskæftigelseskort Klaus Tachau oplyste, at det er medlemmernes eget ansvar at holde styr på beskæftigelseskortene. Kortene skal opbevares i tavle i gangen (ude foran kontoret). Beskæftigelseskortet blev sidste år forhøjet fra 50 kr. til 75 kr. om måneden. Der betales for beskæftigelseskortene for 3 måneder af gangen. Klubben

9


Referat fra forældremøde FRA KONTORET udleverer kun et kort om måneden. Der er dog nogle medlemmer, som bruger beskæftigelseskortet hurtigt. Disse vil få en seddel med hjem om evt. køb af yderligere beskæftigelseskort. Medlemstelefon Der er pt. nogle problemer med nogle medlemmers adfærd i telefonen. Hvis man som forælder oplever, at der ikke bliver svaret pænt, når et medlem tager medlemstelefonen, er det vigtigt at dette siges videre til kontoret. Juletræfest Der afholdes traditionen tro juletræsfest den første onsdag i december. I år er det den 6. december. Punkt 5 Ideer og forslag fra forældrene Vedrørende Bornholmerturen 15.10.06 Skal forældrene selv sørge for transport af cykler frem og tilbage fra Køge (Bornholderfærgens afgangssted)? Ja. Forældrene opfordres til at gå sammen om at transportere cyklerne til og fra Køge. Årsagen til, at klubben ikke sørger for transport er, at turen ellers ville blive for dyr. Den anførte dato for informationsmø de om turen er forkert (14.10.06) – den korrekte er 11.10.06. Vedrørende slik En forældre spurgte hvad årsagen er til, at der sælges slik i klubben. Slik, is og slushice hører efter hendes op-

10

FRA KONTORET fattelse ikke hjemme i en institution. Klubben skal have et opdragende element her. Jesper svarede, at salget af slik igennem de seneste år er blevet droslet væsentligt ned. Der er kun åbent for sliksalg 1 time om dagen. Hvis børnene har penge med, kan de lige så let købe slik i den nærliggende kiosk. Andre forældre gav udtryk for, at de fandt det bedre, at medlemmerne kan købe slik i klubben, fremfor at det går over i kiosken. Det er en fordel, at sliksalget er begrænset – både mængdemæssigt og tidsmæssigt. Ofte finder nye medlemmer muligheden for at købe slik meget interessant, efter nogen tid falder interessen. Emnet vil blive taget op af brugerbestyrelsen på næstkommende møde. Punkt 6 Valg af 2 forældre for 2 år Majbritt Christiansen valgt for 2 år. Tina Gjøl valgt for 2 år. Punkt 7 Valg af 2 suppleanter (for 1 år) Christel Søndergaard valgt for 1 år. Dorte Madsen valgt for 1 år. Punkt 8 Eventuelt Ingen bemærkninger Forældremødet blev herefter erklæret for afsluttet.


Hashklub - Nej tak! Ungdomsklub - Ja tak! FRA KONTORET

FRA KONTORET

Søndag den 12. november 2006 blev ungdomsklubben lukket.

minalpræventiv Johannesson.

Grunden var, at der blev røget hash på klubbens område.

Der var en god og positiv debat mellem de fremmødte forældre og de øvrige deltagere. Pointen var, at medlemmerne skal forstå, at alle i en gruppe har ansvar for de handlinger, som udøves af gruppen. Det vil sige, at den som står passivt og ser på, har lige så stort et ansvar, som den der aktivt gør et eller andet.

De vagthavende medarbejdere bad de unge forlade klubben. De 7 involverede medlemmer ville ikke efterkomme denne meddelelse. I stedet blev nogen af dem meget beskidte i deres sprog, væltede inventar, opførte sig truende og smed pizzastykker efter en af medarbejderne. Jesper blev tilkaldt, også han blev svinet til og truet. Personalet besluttede derfor at lukke klubben for alle ved 7tiden om aftenen. Efter at klubben blev lukket, begik nogle af medlemmerne hærværk på klubbens udendørs videokameraer. Dette er meldt til politiet. Det tilstedeværende personale har følt episoden som truende og meget ubehageligt. Det blev derfor besluttet at holde ungdomsklubben lukket den efterfølgende uge, da personalet ikke ønskede at holde åbent under disse vilkår. Der blev sendt et brev til forældrene til de medlemmer, som deltog i episoden. Det blev meddelt i brevet, at medlemmerne ikke var velkomne i klubben før der var afholdt et møde med forældrene.

afdeling

Steen

Konklusionen på ovenstående beskrivelse af en grim og ubehagelig episode i klubben er (med brugerbestyrelsens fulde opbakning): - Klubben vil IKKE tillade hashrygning på klubbens område - Klubben vil IKKE tolerere beskidt tale til personalet - Klubben vil IKKE tolerere truende adfærd - Klubben vil IKKE tolerere, at der begås hærværk – hverken indendørs eller udendørs. - Klubben brugerbestyrelsen håber, at alle forældrene og medlemmerne i ungdomsklubben er enige med os. Vi ønsker at ungdomsklubben skal være et godt sted at komme, og hvor der er plads til alle. I bund og grund drejer det sig om, at alle parter udviser RESPEKT for hinanden. Leila Jungberg formand for brugerbestyrelsen

Klubben valgte at behandle episoden som en „gruppesag“, selv om alle ikke deltog lige aktivt. Brevet til forældrene afstedkom, at 2 medlemmer blev meldt ud. Til det indkaldte møde mødte der kun forældre til 2 medlemmer op. På mødet deltog ud over forældrene det berørte personale, forstander Jesper Puch Hansen, souschef Klaus Tachau, formanden for brugerbestyrelsen Leila Jungberg og fra kri-

Hvis man er i en gruppe, kan det være svært at sige nej.

Illustration: Alexander

11


Økonomi

FRA KONTORET

FRA KONTORET

Smørhullets budget de sidste 3 år.

Regeringen, kommunerne og BUPL har offentligt skændtes om hvilke tal der var rigtige når man skulle vurdere de påståede nedskæringer. Vi har svært ved at gennemskue de tal der har været offentliggjort, men vi kan vise Smørhullets budgetter. Du kan selv sammenligne tallene og bedømme dem på søjlerne herunder:

Børnerelateret og øvrige udgifter

Lønningsbudgettet Fra 2004 til 2006 er vores lønninger beskåret 558.912 kr hvilket svarer til 11%

5,0 mio 4,9 mio 4,8 mio 4,7 mio 4,6 mio 4,5 mio 4,4 mio 4,3 mio

1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 12345678901234 1234567890123 12345678901234 12345678901234 1234567890123 12345678901234 1234567890123 12345678901234 1234567890123 12345678901234 12345678901234 1234567890123 12345678901234 1234567890123 1234567890123 12345678901234 1234567890123 12345678901234 12345678901234 1234567890123 12345678901234 12345678901234 1234567890123 1234567890123 12345678901234 12345678901234 1234567890123 12345678901234 1234567890123 1234567890123 12345678901234 12345678901234 1234567890123 12345678901234 1234567890123 12345678901234 12345678901234 1234567890123 1234567890123 12345678901234 1234567890123 12345678901234 12345678901234 1234567890123 1234567890123 12345678901234 1234567890123 12345678901234 12345678901234 1234567890123 12345678901234 12345678901234 1234567890123 1234567890123 12345678901234 1234567890123 12345678901234 12345678901234 1234567890123 1234567890123 12345678901234 1234567890123 12345678901234 12345678901234 1234567890123 12345678901234 12345678901234 1234567890123 1234567890123 12345678901234 12345678901234 1234567890123 12345678901234 5.067.849 4.730.136 1234567890123 12345678901234 1234567890123 1234567890123 12345678901234 12345678901234

2004

2005

Fra 2004 til 2006 er vores budget til øvrige udgifter beskåret med 89.267 kr hvilket svarer til 17% 600 tusind 550 tusind

123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 4.508.937 123456789012 123456789012 123456789012

2006

1234567890123 500 1234567890123 1234567890123 1234567890123 tusind1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 450 1234567890123 1234567890123 1234567890123 12345678901234 tusind1234567890123 12345678901234 1234567890123 12345678901234 1234567890123 1234567890123 12345678901234 12345678901234 1234567890123 12345678901234 1234567890123 400 1234567890123 12345678901234 12345678901234 1234567890123 12345678901234 tusind1234567890123 12345678901234 12345678901234 1234567890123 1234567890123 12345678901234 1234567890123 12345678901234 12345678901234 1234567890123 12345678901234 12345678901234 350 1234567890123 1234567890123 12345678901234 1234567890123 12345678901234 12345678901234 tusind1234567890123 1234567890123 12345678901234 1234567890123 12345678901234 12345678901234 1234567890123 12345678901234 1234567890123 12345678901234 12345678901234 300 1234567890123 1234567890123 12345678901234 12345678901234 1234567890123 12345678901234 tusind1234567890123 1234567890123 12345678901234 12345678901234 1234567890123 12345678901234 12345678901234 1234567890123 12345678901234 1234567890123 512.567 437.027 1234567890123 12345678901234 12345678901234 1234567890123 280 1234567890123 12345678901234

tusind

123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 423.300 123456789012 123456789012 12345678901234 123456789012

2004

2005

Bedøm selv. Vi lader tallene stå et øjeblik. 12

2006


Pædagogstrejke & Familieskitur FRA KONTORET

Pædagogstrejke

FRA KONTORET

Familieskitur

Derfor nedlagde vi arbejdet

Tirsdag d. nedlagde personalet arbej-

det og gik til faglige møder sammen med andre pædagoger. Smørhullets medarbejdere mente også at de skulle være med til at markere deres utilfredshed over de seneste års nedskæringer. Vi mener ikke at vi år efter år skal lave det samme arbejde med færre hænder og for færre penge. Dette var ikke en faglig kamp for at få mere i løn, men en kraftig markering af at vi ønsker en reel mulighed for at udøve vores arbejde ansvarligt. Når det er svært at gennemskue tallene er det fordi de opgøres i kr. uden at beregne prisindekset. Dvs. hvis vi til næste år får det samme beløb til lønninger som i år vil vi skulle skære vores personaletimer med 2,7% fordi lønningerne er steget. Når kommunen i mange år udover deciderede nedskæringer ikke har fremskrevet budgetterne med prisindekset betyder det et langsomt og udhulet budget på anslået 20-30% indenfor de seneste år. Det er vores faglighed som pædagoger og jeres børn det gælder, og vi var glade for at alle de forældre vi har talt med støttede os fuldt ud. Jesper Puch Hansen

Vi er et par familier der kan lide at tage

på skiferie sammen med vores børn der er i alderen 10 - 19 år. Siden vi første gang i slutningen af 1980’erne kørte i Smørhullets gamle bus til Spindleruv Mlyn, har vi taget der til næsten hvert år. Spindleruv Mlyn ligger i Krkonosebjergene i det nordlige Tjekkiet. Vi skal bo på Pension Moravenka, der er en familie-dreven pension/chata. De har totaltrenoveret for et par år siden, og har i dag værelser i en høj standard. Der er restaurant, der også fungerer som opholdsstue når vi kommer hjem fra dagens skiløb. Skiområdet er meget børnevenligt, og ideelt for familier der gerne vil på skiferie uden at det vælter økonomien. Der er i alt ca. 15 lifter fordelt på 2 liftsystemer fra blå til sorte lifter, samt et stort langrendsområde. Turen er arrangeret på non profit basis, og Boyford Rejser står for rejse og hotel. Turen kan gøres for knap 2.500,- for 10 dage med ½ pension. Der er ingen rabat for børn. Har du lyst til at tage med så kan du få yderligere oplysninger hos Puch eller i caféen hvor der er folder og tilmeldingssedler.

Med venlig hilsen

Jesper & Suzanne Puch Hansen 13


Ridning & hoppepude FRA KONTORET

Hvis du kan lide heste og har lyst til

at ride er der om onsdagen mulighed for at komme med til ridning. Vi kører til Ledøje/ Smørum rideklub Igen i år har vi to hold det første kører kl. 15.00 og hjemme igen kl. 17.45 det andet hold kører kl. 16.00 og er hjemme igen kl. 18.45 ( vi kører i klubbens minibusser) Der er undervisning for nybegynder af en ridelærer og hvis du ikke er tryg ved hesten kan man blive trukket rundt. Når du har lært at ride kan du tage med i skoven Når du er til ridning vil der for det meste være en medarbejder tilstede. Smørhullet tilmelder dig rideklubben (Smørhullet betaler kontingentet for dig) Så kan du tilmelde dig alle de konkurrence der er, og ridelejr om sommeren, Du får også rideklubbens medlemsblad. Når du tilmelder dig, behøver du ikke det store udstyr med det samme Det er obligatorisk at ride med hjelm, men du kan altid låne en på rideskolen Husk at tage skiftesko med, så bussen ikke ligner en mudderpøl. Der er ikke ridning i juli måned samt mellem jul og nytår Prisen for ridning om måneden er 280.00 kr. om måneden. Hvis du vil tilmeldes skal du henvende dig til Klaus I øjeblikket er der en plads ledig. Klaus

14

Datoer for hvornår hoppepuden kommer i 2007 uge 2 Fra man. d. 8.1 til fre. d. 12.1 uge 6 Fra man. d. 5.2 til fre d. 9.2 uge 9 Fra man. d. 26.2 til fre. d. 2.3 uge 11 Fra man. d. 12.3 til fre. d. 16.3 uge 15 Fra man. d. 10.4 til fre. d 13.4 uge 19 Fra man. d. 7.5 til fre. d 12.5

Ændringer kan forekomme.


Medlemsmøde/fuglehus & lus FOR FK & JK Referat af medlemsmøde 10.10.06 Ønsker til klubben bliver i dag ikke indsamlet, men skal skrives og afleveres i cafeen. Valg af medlemsrepræsentant til brugerbestyrelsen Niels & Lasse stiller op Lasse blev valgt ind. Hvis medlemmer har ideer til klubben, skal det gå gennem brugerbestyrelsen. Luciaoptog d. 6.12.06 Dem der gerne vil gå Lucia optog, eller optræde ved juletræsfesten skal henvende sig til Tina eller Stine Slush ice udtrækning. Mødet erklæret for hævet. refr. Stine

Illustration lavet af: Alex Der har været konstateret lus i klubben. Derfor er det vigtigt at alle forældre tjekker sine børn. Den bedste måde at undersøge om der findes lus eller luseæg er ved at rede håret igennem med en tættekam (kan købes på apoteket). Det kan være lidt nemmere at redde håret igennem, hvis det er lidt vådt. Tættekammen bankes på et hvidt underlag, og det afredte undersøges. Hvis man findes lus, er det vigtigt at man informerer skole, institution og den øvrige omkreds, så smitten kan reduceres. Læs mere om lusebekæmpelse på www.Gode_raad/Lus/lus.htm Byg et funky fugle hus og bliv en fugl. fugle er grå, fugle er små og ligner lidt ænder. Så byg et til en fugl så den kan bygge rede. Når fuglen får æg er det bare skægt og når æggene klækker så flækker de bare uden et fuglehus! Det er sjovt at bygge og hygge....... NB. huset kan bygges i træværkstedet. Tekst: Thomas Foto: Mark

15


Festugeprogram 2007 DET SKER IKLUBBEN FK & JK

Mandag d. 29.01.07 Scenen er din Vi starter kl. 15.00 i salen og slutter kl. 16.30 Der vil være forfriskninger under showet.

Tirsdag d. 30.01.07 Lagkage & bankospil Så er der bankospil og lagkage i salen. Vi starter kl. 15.00 med banko og der er præmier på alle rækker. Kl.16-17.00 er der lagkage og sodavand.

Ondsag d. 31.01.07 Mystisk hus Denne dag er hele klubben lavet om til et mystisk hus. Mød Mr. X og XX, og et par andre mærkelige væsener. Vi starter kl. 14.00 og slutter kl. 16.30 Kom og oplev årets gys - hvis du tør. 16


Festugeprogram 2007 DET SKER IKLUBBEN FK & JK

Torsdag d. 01.02.07 Biograftur Denne dag tager vi i biografen, eventuelt i Viften i Rødovre Det er fra ca. kl. 14.30 - 17.00 Vi kører i klubbens minibusser. Titel på filmen kommer senere. Tilmelding og betaling senest onsdga d. 31.01.07 (du er ikke tilmeldt før der er betalt) Pris 10.00 kr, som dækker transport, film og slik Fredag d. 02.02.07 Diskotek fest fra kl. 19.00 – 22.00 Der vil være velkomst drinks og festudvalget vil komme med en masse sjove indfald. Du kan ganske gratis tage en ven eller veninde med, hvis blot du fortæller det i cafeen.

Vedr. festugen Det skal lige bemærkes at der kan komme ændringer i forhold til festugen. Men vi satser på at vi også i år kan tiltrække en del medlemmer så vi kan få en rigtig sjov festuge 17


Langrendstur til Sverige KOLONI FOR FK & JK

I uge 7 går turen til Torup, der ligger i Sverige. Vi kører de 150 km derop i Smørhullets busser. Afgang: Smørhullet søndag d. 12. februar kl. 13.00. Husk egen madpakke til aftensmad. Hjemkomst: Smørhullet fredag d. 17. februar kl. ca. 15.00. Ski og skistøvler skal du ikke tænke på, da Smørhullet har egne langrendsski og støvler. På langrendsski er der rig mulighed for at opleve den svenske natur på nært hold. I forhaven ligger et vandløb, og lige i baghaven ligger skoven For fkforvente & jk at møde, men vi møder med vilde dyr. Bjørne og ulve skal vi ikke nok ræve, egern, og måske en hjort eller elg. Vi vil tage på skiture ind i skoven, langs vandløbet, lave snemænd, kaste med sne. Hvis der ikke er sne, vil vi tage på vandreture i skoven, ud at se på seværdigheder, glasværker, svømmehal og meget andet, under alle omstændighedder skal vi spille og lege. Turen koster 650,00 kr. Der vil være plads til maksimalt 21 deltagere. Så det eneste vil mangler er din tilmelding. Vi glæder os til at tage afsted! Zani & Stine Tilmeldingsseddel: Riv/bid/flå************************************************* Tilmelding til FK/JK langrend skitur til Sverige 2006. Navn:_____________________________________ Nr.:_________ Telefon:_____________ Adresse:_______________________________ Post nr.:_______

Højde:________Sko_str.:___________Vægt:___________ Jeg har løbet på langrend ski før? Ja: …

nej: …

Tilmeldingssedlen afleveres sammen med betalingen på kr. 650,- der betales kontant. Tilmeldingen er bindende. Kun ved dokumenteret sygdom tilbagebetales det indbetalte beløb.

18

_____________________ Bindende medlemsunderskrift

______________________ Bindende forældreunderskrift


Påskekoloni til Havnsølejren KOLONI FOR FK & JK

Påsketur i uge 14

I år tager vi som de foregående år til Havnsø lejren på påsketur. Det er efterhånden en tradition at vi holder vores påskekoloni der og for mange medlemmer vil det være et glædeligt gensyn.

Havnsø ligger ved Sejerø bugt, øst for Kalundborg. Lejren ligger med stranden på den ene side og et bakket grønt landskab på den anden, hvilket åbner mulighed for en masse aktiviteter og leg. Desuden kommer vi til at bo i gå afstand fra Havnsø by, hvor der er færgeforbindelser, til Nekslø og Sejerø. Dato: 2-6 april Pris: Omkring 500 kr. Depositum: 100 kr. som betales i cafeen - tilmelding er bindende (I løbet af februar vil de eksakte informationer, samt en tilmeldingsseddel blive præsenteret i cafeen) Mvh Pia.

19


Introweekend FOR FK & JK

Den 23 & 24 september blev der holdt introweekend i Smørhullet. Arrangementet var et tilbud til alle de nye fjerde klasser om at komme og være i klubben uden alle de store. På den måde var der rig mulighed for at lære klubbens aktiviteter og personale at kende under trygge rammer. Vigtigst af det hele var introweekenden et oplagt tidspunkt at stifte bekendtskab og venskaber med de andre nye. 25 børn valgte at deltage i arrangementet og var med til at skabe en rigtig hyggelig weekend. Dagen startede med sandwich. Herefter var navnerunde og navnelege i salen. Hele eftermiddagen var der workshops i de forskellige værksteder, hvor hvert hold havde 40 minutter, hvert sted. Efterfølgende spiste vi en lækker middag, som var blevet lavet i køkkenworkshoppen. Aftenen sluttede med en kæmpe fest, hvor der blev der svinget og svanset, grinet og danset til den gode musik som de nydebuterede dj’s Kasper & Nicky sørgede for. De fleste børn blev og sov, og for dem sluttede arrangementet først søndag formiddag, efter morgenmad og forskellige spil i cafeen. Tak for en god weekend. Venlig hilsen, Klaus, Pia, Rene, Bille og Stine

20


Highlights fra introweekenden FOR FK & JK

21


Efter책rstur til Bornholm FOR FK & JK

22


Efterårstur til Bornholm FOR FK & JK

Skrevet af Lasse og Jonathan Pædagoger: Stine & Dennis Medlemmer: Nadja, Lasse, Thomas, Simon, Tobias, Victoria og Jonathan. Søndag kl. 22.50-23.30 ankom de som var tilmeldt ved havnen i Køge, vi skulle til Bornholm.. Der var lidt problemer da vi skulle om bord, vi blev fraskilt og forsatte på egen hånd. Vi fandt dog hinanden igen inden vi lagde os tilrette og faldt i søvn.. Mandag Vi ankom til Rønne omkring 6 tiden om morgenen, og skulle af færgen ca. 20 min over. Da vi kom ud fra færgen, spiste vi morgenmad som bestod af tørt toastbrød med smør og andet pålæg. Efter det tog Dennis bilen og kørte mod det sted vi skulle bo, og resten af os cyklede. Da vi var kørt lidt mindre end halvdelen fik Tobias det dårligt så Dennis måtte komme og hente ham. Vi ankom til Allinge ca. kvart i ti, med ømme kroppe og trætte ben. Vi skulle bo i en bungalow på feriecenteret Æblehaven. Vi skulle lige snuse lidt omkring først men det blev afbrudt da Lasse fandt ud af der var hoppepude. Dagen gik stort set kun med at se tv og være på hoppepuden. Efter aftensmaden hyggede vi med at se det populære tv program Deal/No Deal.. Tirsdag Tirsdag var vi i Gudhjem, hvor vi var hele dagen. Senere ville vi i svømmehallen, men den var lukket. Onsdag Om onsdagen var vi i Olsker rundkirke, og det var rigtig spændene. Jonathan og Thomas så bl.a en babe, som de tilbed resten af turen, plus den følgende uge ;-) 23


Efterårstur til Bornholm FOR FK & JK Om aftenen kørte vi til Hammershus, hvor der var noget show med fyrværkeri og lys, efter min mening var det noget af en skuffelse. Senere, ved halv 11 tiden tog vi hjem og lagde os til at sove. Torsdag Dagen hvor vi skulle cykle til Rønne og senere tage færgen hjem. Da vi havde spist morgenmad, gjorde vi rent og pakkede så vi kunne komme op på cyklen og køre til Rønne. Vi kunne først komme af sted ved tolv tiden pga. nogle urolige omstændigheder, men vi kom da af sted. Vi var i Rønne ved to tiden så der var laaaang tid til færgen sejlede (23.50), tidligere havde Dennis og Stine besluttet sig for at vi kunne tage i svømmehallen det meste af tiden.. Efter vi havde dyppet os lidt kørte vi rundt for at se nogle seværdigheder; vi kom forbi Rytterknægten, Bornholms højeste punkt og Ekkodalen som ordet fremtyder en dal med ekko. Vi tilbragte aftenen i byen hvor vi også spiste aftensmaden, der bestod af pita med shawarma.

24


Efterårstur til Bornholm FOR FK & JK

Da vi endelig kom på færgen mødte Jonathan en af sine fars fætre som havde været på dykkerkursus, så fik vi også en lektion i det ;). Vi kom på færgen meget tidligt så vi kunne få det bedste sted at sove: et legerum med puder! Vi faldt i søvn efter noget tid og sov behageligt.. Godnat. Fredag Kl. 06.00 lagde M/S Dueodde til kajs i Køge Havn, vi var tilbage på Sjælland. Da vi kom af færgen skulle der lige planlægges og diskuteres før der var enighed om at tage toget til Hovedbanen og derefter skifte tog. Vi var tilbage ved klubben ved ottetiden. Da vi var hjemme kom de fleste forældre for at hente deres børn. Det har været en dejlig tur til Bornholm med masser af sjov og leg. Håber det kan gentages! 25


Legoland / Anemoneteateret FOR FK & JK

Klubben havde fået nogle fribilletter af Silja´s far til Anemone teatret onsdag d. 8. november. Vi så forestillingen Stjernefabrikken. Det var en rigtig god forestilling syntes alle 7 personer der var af sted.

Fredag d. 8. september kl. 15 kørte

vi af sted mod Jylland, 10 børn samt Tina og Zani. Før ankomst til Billund havde vi igen i år aftalt med fritidshjemmet ”Jokeren” at overnatte i deres hus. Da vi kom der hvor vi skulle være, spiste vi vores medbragte mad. Bagefter hyggede vi os med en film ”Narnia” og så var det godnat. Lørdag d. 9. september. Efter vi havde spist morgenmad, lavede vi alle en frokost vi skulle have med til Legoland. Kl. 10. stod vi i Legoland. Vi delte os i to hold, og aftalte at mødes kl. 12,30 hvor vi spiste frokost. Vejret var dejligt. Der var bla. 2 flotte limousiner at se på. Elles gik tiden i forlystelser. Vi kørte hjem ad kl. 18. På vejen holdte vi inde ved en Mcdonalds ved Vejle. Vi landede i Smørhullet ved 22 tiden. Selvom vi kun var 12 personer havde vi en rigtig dejlig tur. Hilsen Zani & Tina.

26

Lidt om stykket. To unge sangtalenter kæmper om førstepladsen, når live tv-showet ”stjernefabrikken” sender finalernes finale. Undervejs bliver spørgsmålet om, hvad det egentlig er, man producerer på en stjernefabrik mere og mere aktuelt. For hvilke menneskelige omkostninger har det at blive forvandlet til en stjerne, og er evig berømmelse det hele værd? Hilsen Tina.

Billede: Christiane Bjørg Nielsen som produceren Sasha, der her giver sit firserhit „Stella Nova“. Foto: Sara Skytte.


Lemvig cup / Jul i textil & hobbyrummet FOR FK & JK

Fredag d. 3. november tog Zani &

N u er tiden kommet hvor alle

Dennis afsted med 3 hold friske fodbold gutter og gutinder for at forsvare klubben ære ved Lemvig cup.

julegaverne skal laves. Derfor kom ind i teztil & hobbyrummet hvor du kan lave julegaver til hele familien.

Fodboldstævnet var en fantasktisk god oplevelse. Vi kørte fredag d. 3. november kl. 15.00 fra klubben. Det var en lang, men hyggelig tur. Vi var i Lemvig kl. 21.45. Om lørdagen startede stævnet og der blev spillet nogle gode kampe.

Halstørklæder - æsker - male på kopper - vaser - lysestager - klippe 3D kort - filte hjerter - blomster sy grydelapper - puder - tasker lave halskæder - øreringe mobilpynt - stearinlys - sæber og meget meget mere.

Vi havde 3 hold med, som kæmpede i hver deres pulje af 5 hold. I alt var der 276 hold fra 84 forskellige klubber De 2 drengehold blev nr. 2 i deres pulje og pigerne nr. 3. Denne ellers fine placering, kunne ikke skaffe os i finalen. Mellem kampene var der masser af underholdning fra forskellige cheerleaders. Om aftenen var der diskoaften, med masser af dans;) Søndag var der tidlig morgenmad og derefter hjem mod Smørhullet ca kl. 15.00 Glæder os allerede til næste år Venlig hilsen Zani

Betina,Tina, Stine og Danielle ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår. Sølv smykker Du kan lave sølv smykker i 925 sterling. I textil & hobbyrummet kan du lave kongekæder - dronningekæder parallelkæder - blomsterkæder ankerkæder - halskæder, armbånd og øreringe med perler. Der er ideer til mænd, kvinder, drenge og piger. FK & JK mandag - tirsdag - onsdag - fredag 12.00 - 17.45. UK mandag - tirsdag 19.00 - 21.45. Glædelig jul og godt nytår . Danielle. 27


Kunstkritik FRA REDAKTIONEN

FRA REDAKTIONEN

kritisk kritik, fra: Thomas Navn: Ukendt Kunstner: en eller anden psykopat i verden. Dette portræt er tydeligvis lavet af skrald og er derfor ikke særlig kunstnerisk. I starten troede jeg slet ikke det her var kunst men senere lignede det faktisk noget men de er stadig grimme. Fra 1-10 ville jeg give den 2 fordi det er bare skrald med lygter på - men ideen er fed.

Navn: ukendt Kunstner: Ukendt Dette animerede kunstværk er en pryd i kunstens verden som er en stor og god verden. Dette animerede kunstværk forstiller jo vores planet med nogle ledninger ud af siden. Det er et utroligt smukt animeret kunstværk og fra 1-10 ville jeg give det 8 fordi at der ikke er noget navn. 28


Anmeldelse af Counter Strike: Source (CSS) FRA REDAKTIONEN

Skrevet Af Kasper Hinz og Jonathan Josephsen . Counter-strike er et FPS (first person shooter) spil hvor man selv gør alle de ting som soldater skal. Counter-strike er det 4 spil i Counter’ serien, det tidligere spil CS:CZ (Counter-Strike: Condition Zero) var et stort stort hit rundt på hele kloden, spillet var billigt og gjorde derved at de lidt fattigere familier også kunne købe det. Hvis man vil spille med andre over nettet skal man downloade det ikke så besværlige program Steam (www.steampowered.com). CS:S har desværre ikke en karriere del som så mange af de andre spil, øv øv. Det trækker lidt ned i karakterene at man desværre heller ikke kan køre i biler etc. Det er meget fedt, atnår man har konfigureret sin cd-key op til steam kan man spille lige hvor henne man vil. Men vi skal heller ikke kritisere spillet for meget, da det er vildt fedt og er en af de spil med verdens bedste grafik, Valve har virkelig gjort noget ud af det. De fleste items er faktisk hentet fra Half-life2, men pyt med det. OBS! Du kan komme i computerrummet og prøve det

Karakterer: Grafik: 8/10 Styring: 7½/10 Realisme: 8/10 Efekter: 7/10 Vores mening: Ingen kommentarer. Spillet styrer jo. TIP! -Hvordan får man konsollen frem? Først åbner du Steam -> My Games – Højre klikker på Counter-strike source –> Properties -> Set Launch Options -> og skriv følgende : console . OBS! Husk ikke at lukke den. 29


Sjov & Spass FRA REDAKTIONEN

Lavet af Thomas

Find vej til enden og brug sølvbanen

Hjælp de små grimme dyr med at finde kagen 30


Quizsiden FRA REDAKTIONEN

Musikquizen er lavet af: Jonathan & Lasse 1 Hvem vandt i år 2006 P3 Talentet ? Svar:___________________________________________ 2 Hvem vandt MGP Nordic i år? Svar:___________________________________________ 3 Akon lavede Smack That sammen med hvem? Svar:___________________________________________ 4 Navnet på Christina Aguileras track ”Ain’t no other man” kommer fra hvilket album? Svar:___________________________________________ 5 Chamillionaire toppede med hvilket nummer? (det er feat. Krazy Bone)? Svar: ___________________________________________ 6 I hvilken Nik og Jay sang sker der det at en pige dør i et trafikuheld? Svar:_____________________________ ______________ 7 Hvem har lavet sangen Last Christmas? Svar: ___________________________________________ 8 Lordi vandt Melodi grand prix med hvilken sang? Svar: ___________________________________________ 9 Linkin Park udgav et album hvor de havde mixet forskellige af kunsternes sange og også lavede nogle nye men feat. Hvem? Svar:___________________________________________ 10 Justin Timberlake var vært i hvilket award show? Svar: ___________________________________________ 11 Eminem har været hovedpersonen i hvilken film? Svar: ___________________________________________ 12 Green Day lavede en sang som hittede verdenen over, hvilket? (Sangen er også navnet på albummet) Svar: ___________________________________________ 13 Rock Hard Power Spray gjorde noget helt uvirkeligt under P3 Guld sidste

år hvad? Svar: __________________________________________

14 Hvor mange er de i Black Eyed Peas (m. Fergie)? Svar: _______________________________________________ 15 Endelig færdig. J - Vinderen ofentliggøres i næste nr.

31


Skitur til Østrig FOR UK Tag med Smørhullet og Ungdomsskolen på alle tiders sneferie. Turen går i år til Hüttau i området Skiarmadé Wagrain. Den er arrangeret af Smørhullet og Ungdomsskolen i fællesskab, og henvender sig til alle deres medlemmer i alderen 13 til 18 år. Har du aldrig haft ski på før, så lærer vi dig at dreje og bremse, så du efter et par dage får tjek på det. Det koster det for 10 dages tur. Elever i Ungdomsskolen kr. 3.700,Medlemmer i Smørhullet kr. 3.300,Forældre i begrænset omfang 3.900,Er du fyldt 18 år er der en merpris på liftkortet på kr. 500.Smørhullet giver tilskud til turen, derfor kan vi lave den så billigt. Yderligere oplysninger får du hos Dennis og Puch eller i caféen hvor der er folder og tilmeldingsseddeler. Skitræning: Hver søndag eller efter aftale er der skitræning for alle interesserede deltagere i Smørhullets motionsrum, du kan aftale træning med Dennis i Smørhullet. Jesper Puch, Dennis Lammers Haglund Smørhullet Torben Gundo, Ole Matjutski, Claus Pedersen Ungdomsskolen

Turledere og skilærere

32


Festuge Uk FOR UK

Mandag d. 05.02.07 Bowling aften Det er fra kl. 19.00 Pris 10.00 kr. for denne aften Tilmelding seneste torsdag d. 01.02

Onsdag d. 07.02 Hyggemiddag i klubben med to retters menu. Fra kl.18.00 Forslag til menuen snak med Pia Pris 10.00 kr. tilmelding senest mandag d 05.02

I begrænset omfang kan JK deltage.

Tirsdag d. 06.02 Køge badeland Vi kører kl.18.00 præcis og hjemme igen ca. kl. 22.00 Pris 10.00 kr. Tilmelding senest fredag d 02.02 N.B. J.K kan ikke deltage denne aften

Torsdag d. 08.02 Biograftur Pris 10.00 Tilmelding senest tirsdag d. 06.02.07 Forslag til film snak med Pia N.B. J.K. kan ikke deltage denne aften

Fredag aften holder klubben normalt åbent.

33


Fødselsdage DECEMBER, JANUAR, FEBRUAR

34

T I L L Y K K E

Caroline Christoffersen Ida Sofie Cushion Skibsted Maria Rasmussen Michael Euginius Jensen Sean Dannemann Jørgensen Tue Gordon Madsen Ibrahim Al-Fitouri Sabrina Jensen Liseborg Clara Hessling Henrik Bilde Nielsen Mike Kennet Olufsen Jonas AV Willemoes Patrick Hansen Nicky-Sean Lorentzen Ceyhun Akbulut Maria Mibelli Patrick Furmann

03-12-06 03-12-06 09-12-06 10-12-06 11-12-06 11-12-06 12-12-06 12-12-06 13-12-06 13-12-06 14-12-06 17-12-06 17-12-06 18-12-06 21-12-06 23-12-06 24-12-06

Jean Ungstrup Rasmussen 26-12-06 Emil Wullf Flambert 28-12-06

Valentina Soldan Sivertsen 31-12-06 Benjamin Rice 01-01-07 Emilie Louise Mossin 01-01-07 Lea Baltzer Hansen 04-01-07 Marcus Lee 05-01-07 Matias Rønbo Harretche 06-01-07 Cecilie Famé 08-01-07 Ida Maria Mossin 08-01-07 Patrick Alexander Møller 08-01-07 Mads Birch Sørensen 09-01-07 Rasmus Hald Philipsen 10-01-07 Julie Munch-Nielsen 11-01-07 Sara Munch-Nielsen 11-01-07 Joakim Emil Næss Barreth 12-01-07 Mathaias Profft Larsen 12-01-07 Casper Kajhøj Oppenheuser16-01-07 Anders M. Rasmussen 19-01-07 Marc Bennedsgaard 21-01-07


Fødselsdage DECEMBER, JANUAR, FEBRUAR Peter Roslin Laursen Mathias Lysholm Nadja Ougaard Sørensen Johan Mikkel Rasmussen Rezan Berdil Atay Jonathan Bipin Josephsen Danny Christensen Melisa Kantin Helena Holm Olhoff Mathias Olsen Jacob Kristensen Pierre Ivan Sørensen Donia Vinther Soori Signe Donsbæk Jørgensen Trine Lindgren Mortensen Nanna Bundgaard Holtsø Aske Unger Anemone Hassel Hansen

21-01-07 23-01-07 24-01-07 25-01-07 25-01-07 27-01-07 31-01-07 01-02-07 02-02-07 02-02-07 03-02-07 03-02-07 05-02-07 05-02-07 05-02-07 06-02-07 08-02-07 09-02-07

Jannick Overgaard Louise Rieneck-Bengtson Shpetim Dermirovski Jacob Agertofft Larsen Carsten Trockner Rasmus Skov Andersen Nicolai Peter Hansen Frederick Askelund Löften Daniel Rune Hollmann Maja Ranneries Sebastian Rosted Lochmann Ulrik Kampel Jimmy Nymand Jonas Wendt Nillson Mads Blankschøn Helmer Jouhua Ravenarki Signe Madsen Emma Julie Kristensen

10-02-07 10-02-07 10-02-07 11-02-07 13-02-07 15-02-07 15-02-07 16-02-07 17-02-07 18-02-07 18-02-07 18-02-07 19-02-07 21-02-07 22-02-07 27-02-07 27-02-07 28-02-07 35


GlĂŚdelig jul

& godt nytĂĽr 36

SUK 2007 januar febuar marts  

SUK 2007 januar febuar marts

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you