Page 1

Gaspar

Melcior

Baltasar

remitent remitent

Viu el Nadal! Els Reis Mags d’Orient

OMERÇ a Premià de Dalt

Ajuntament de Premià de Dalt


Melcior

Gaspar

benvolguts Reis Mags d’Orient,

OMERÇ a Premià de Dalt

Baltasar

Carta Reis  

Els Reis Mags d’Orient remitent OMERÇ a Premià de Dalt r e m i t e n t A juntament de P remià de D alt benvolguts Reis Mags d’Orient, OMERÇ...

Carta Reis  

Els Reis Mags d’Orient remitent OMERÇ a Premià de Dalt r e m i t e n t A juntament de P remià de D alt benvolguts Reis Mags d’Orient, OMERÇ...