Page 1

B R U K S A N V I S N I N G

SCAN 45 Maxi Mini

n ga

vis

nin

ge

. r.

..

..

..

-3 . .2

else ld: o ho råd nsret kend Ind nerelleeklamatiomiljøgod

ru

sten fedt js R - og ng pe og pe Ty akni til din kler ka Udp ehør g af l Tilb terin ontro igt g Mon litetsk lsespl r væ Kva elde tjek inger ba nd ns sn g Anm rste lø rla bræ Sko rstens unde r ikke e Sko rend r elle -7 Bæ ndba . .4 g .. Bræ vplade delin .. .. Gul efor e ru rm . . en Va ersk . . skorst . st .. Ju skilt nsnr . . /muret sten pe io . g. Ty dukt or kke .. nin ende ålsk Pro vicepa .. jled sister g til st .. e Ser . ek v . gs til fgan efra g. rin ing topa ud nte lslutn ing gsluft visnin vnen Mo Ti lslutn ndin an jseo Ti gs af pe sel rbræ . n . ri lse nd Fo . .. g fy de bræ .. - o ehol af ring .. gs dlig ing og fy .. Bru Ve åndternding .. H æ .. .. Opt

Ge

Fe

3

..

..

..

1 .1

ing

gn

Udg

av

e 02

/03

-D

K

- DK ve

03.03

Udga

en

...

11

.8-10

. .4-7

...

NIN

L

...

...

...

...

EJ

...

... ...

ED fyringsanvisning

SV

- DK

Reklamationsret råd og Typeanvisninger og Udpakning miljøgodkendelse Tilbehør

...

Indhold:

Generelle

og

...

02/03

Monteringtil din pejs Kvalitetskontrol af kakler Anmeldelsespligt og fedtsten Skorstenstjek Skorstensløsninger Bærende

...

ING

ning anvis ejledn

Udgave

Brændbar underlag Gulvplade eller Varmefordeling ikke brændbar Selvlukkende væg Justerskrue låge Typeskilt Produktionsnr. Servicepakke

...

brugs-

hører ing.

...

G

...

.2-3

også

Tilslutning

N

ER

S

Tilslutning til eksisterende/muret Forbrændingsluft ... topafgang

I

Monteringsvejledning.

V

til .. og udefra stålskorsten skorsten Vedligeholdelse fyringsanvisning Håndtering Optænding af pejseovnen af brændsel ... og ... fyring .

A

med

N

AN SC

NT

S

Brugs-

G

Fejlsøgning

U

jlsø

Norsk Produktdokumentasjonsnummer SINTEF 043-108

0 .8-1

G

MO

R

N

hører enkelteogså en pejs.

B

I

den

db

me

in

gs

for

NT

N G og fyr

Til denne separat monteringsvejledning brugsanvisning

MO

I ER

G IN DN L E ing E J anvisn V s S g

Til

denneel gener

Brugs ringsv Monte

en så og js. rer pe hø lte ing enke jledn den for

ve gs terin isning on e m sanv nn de t brug Til ra pa se

Denne bruksanvisningen hører sammen med den generelle monteringsanvisningen

Utgave 06.11.09 - N


SCAN 45

Gratulerer med din nye SCAN peisovn Du har valgt et produkt fra en av Europas ledende produsenter av peisovner, og vi er overbeviste om at du kommer til å få mye glede og nytte av din peisovn. For å få mest mulig ut av peisovnen er det viktig at du følger våre råd og anvisninger. Les nøye gjennom både denne bruksanvisningen og den medfølgende monteringsanvisningen før du starter monteringen. Monteringsanvisningen inneholder også viktige bruks- og fyringsinstruksjoner.

Ren forbrenning SCAN 45 er forsynt med en konstant tilførsel av ekstra forbrenningsluft,noe som medfører at du alltid har en optimal og ren forbrenning. Denne teknikken kalles CB-teknikk, som står for Clean Burning. Den ekstra forbrenningsluften forvarmes og ledes inn i brennkammeret fra peisovnens bakside ved nederste røykvenderplate.

Røykvenderplater Nederste røykvenderplate løftes, stifter i sidestenene trekkes ut, og platen kan fjernes. Øverste røykvenderplate fjernes på samme måte.

3

1

4

5

2

1

Askeskuff. Askeskuffen sitter under ildstedet. Du kommer til den ved å åpne glassdøren. Viktig!! Tøm aldri asken i brennbar beholder, da glør kan finnes i asken lenge etter avsluttet fyring.

2 Lokk for askeskuff. Under askeskuffen sitter et lokk som legges over skuffen når den skal tømmes. 3 Regulering for askerist. Peisovnen er utstyrt med en askerist. Ved å trekke flere ganger i reguleringsarmen vil asken tømmes fra brennkammeret og ned i askeskuffen.

4

Regulering for primærluft. Skyv reguleringsarmen mot høyre for å slippe inn primærluften, og til venstre for å stenge. Denne brukes ved opptenning og ilegg. Under kontinuerlig fyring skal primærluften holdes stengt.

5 Regulering for forbrenningsluft. Skyv reguleringsarmen mot høyre for å slippe inn sekundærluften, og til venstre for å stenge. Denne regulerer effekten på peisovnen.

Innstillinger Forbrenningsluft %

Primærluft %

Innfyringsmengde/ kg

Pipetrekk min. Pa

Brenselsforbruk kg/h

Virkningsgrad i %

75

100

1,7

15

1,7

72


SCAN 45 Tilleggsutstyr Til SCAN 45 finnes følgende tilleggsutstyr: •

Topplate i klebersten

Spesialgulvplate

Friskluftsspjeld

Justering av håndtak Ved behov kan håndtaket løsnes med unbraconøkkel ved den nederste lukkearmen og justeres.

Håndtak Håndtaket til glassdøren er elegant integrert med den forkommede pyntelisten. Trekk håndtaket utover for å åpne ovnen.

Maxi Mini

*

1031

1170

831

970

*

** **

410 Askeskuff, askerist og primærluft skal alltid være stengt under fyring.

410 * Bakuttak ** Friskluftsinntak

410

410 157

195

Peisovnen har to justeringsskruer i bunnen. Disse brukes for å få peisovnen i vater.

395

Justeringsskruer

Les nøye gjennom både denne bruksanvisningen og den medfølgende monteringsanvisningen før du starter monteringen. Monteringsanvisningen inneholder også viktige bruks- og fyringsinstruksjoner.


SCAN 45 Reklamasjonsrett Alle vedfyrte SCAN produkter er produsert av førsteklasses materialer og går gjennom en grundig kontroll før de forlater fabrikken. Skulle det likevel forekomme fabrikasjonsfeil gjelder reklamasjonsretten i 5 år. Ved all kontakt med oss eller våre forhandlere om slike spørsmål skal peisovnens produksjonsnummer oppgis. Det finnes på et lite produktskilt på peisovnen. Les mer om reklamasjonsrett og godkjenning i monteringsanvisningen.

Produktskilt

Tekniske data og mål Min./max. effekt: Vekt: Diameter røykstuss: Virkningsgrad: Anbefalt vedmengde pr. ilegg:

2 - 6 kW Mini 90 kg / Maxi 98 kg innv. 135mm / utv. 148mm 72 1,7 kg

Fyll inn produktnummeret på din peisovn her. Da har du det lett tilgjengelig om du skulle behøve å kontakte oss.

Avstand til brennbar vegg 100

100

A: Avstand til sider: B: Avstand til bakvegg:

350mm 100mm

Møbleringsavstand:

900mm

Disse avstande forutsetter at det anvendes isolert røykrør helt ned til vedovnen med minimum 30 mm isolasjon. Hvis det brukes uisolert røykrør / uisolert startseksjon skal reglerne i BBE / Håndbok i piper og ildsteder følges.

100

350

Innfelt brannmur Hjørne

Hjørne

50

50

10

0

Rettvegg

0

10

A 0

10

min. 100

A 0

10

Utenpåliggende brannmur

A

Scan A/S - DK-5492 Vissenbjerg

50

50

50

min. 100

50

A

Hjørne

Hjørne

Rettvegg

Jotul Wood Stoves  

NO SCAN-45.indd

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you