Page 1

4¡2017

De gamla


INNEHÅLL

S Felix Fortelius Berörs starkt av Pokémon.

”Jag skall icke ge någon gift, även om jag blir ombedd.” Så står det i den Hippokratiska eden som historiskt varit läkarkårens rättesnöre. Nu har riksdagen mottagit ett medborgarinitiativ som vill tillåta eutanasi. Foto: Stefan Schweihofer Läs mer på sid 6

Tony Pohjolainen Har sett ”HIMYM” sex gånger.

Bland arga fåglar och pingvindräkter�� � 3 Valfriheten väcker debatt��������������������� 4 Polis:Flygande godis farligt ����������������� 5

”Något helt nytt blir Finlands nästa succé”

Camilla Magnusson Har tendens att blomma ut åt alla håll.

• sidan 8

Välja liv eller död ������������������������������� 6 Gamla danser lever��������������������������� 12 Recenserat ��������������������������������������� 14

Utgivare: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Ansvarig redaktör: Saga Mannila Chefredaktör: Anna Björkqvist Producent: Stefanie Lindroos Reportrar: Lea Ekblad, Felix Fortelius, Anna

2 - SMOCKA

Hellberg, Camilla Magnusson, Tony Pohjolainen, Jon Nyqvist Paradbild: Anna Björqvist Layout: Cecilia Heikel-Palumbo, Johan Myrskog, Emma Nippala & Axel Nurmi Mera på smocka.fi!

Anna Hellberg Sjunger överallt utom i duschen.

Lea Ekblad Tyvärr duktig på pappahumor.


FOKUS

Bland arga fåglar och pingvindräkter Jag var den första generationen som dansade gamlas dans. Jag åkte, precis som många ivriga gör på fredagen, till min lokala frisör klockan nio. Jag hade redan lagt på den glittriga ögonskuggan och en gammal poncho värmde mina axlar ovanpå den figursydda klänningen. Det första uppträdandet gjordes nervöst för studerande och lärare. Jag minns att det var med breda leenden som våra grupphandledare betraktade deras trotsiga ”barn”, den nya generationen, dansa. På kvällen var det föräldrar och släkt som med fuktiga ögon tittade på oss. Att kunna se sina barn elegant prestera är lycka. Att kunna leva sig in i situationen med egna erfarenheter, gör det hela speciellt. Det samma kan appliceras om man har dansat den tre gånger, som Axel Liljeblad på sida 12. DE GAMLAS DANS är en finländsk tradition som vi gärna utmär-

ker oss med. Det samma kan sägas om teknikbranschen i Finland. Nokia var en av våra stoltheter, och är kanske ännu med tanke på nylanseringen av modellen 3310. En värdig utmanare är ändå spelindustrin. Den sysselsätter i dag kring 3000 personer, jämfört med 600 år 2003. Den skiljer sig från funktionella Nokia genom att enbart satsa på nöje, vare sig det gäller att bygga upp en stad eller skjuta ner gröna grisar. Mer kan du läsa på sida 10. Kunnandet kan utökas med webbens indiespelsläsning och studio Smockas inslag. MAGASINET DU HÅLLER I din hand är ändå inte ett nöjesmagasin.

Det behandlar allvarliga teman, såsom eutanasi. Den här veckan mottog riksdagen ett medborgarinitiativ för att legalisera eutanasi. Det är ett svårt ämne som är mycket mångfasetterad. Varför ska en person som är obotligt sjuk i nuläge behöva utvänta en smärtsam död? Samtidigt innebär en eutanasilag att vårdpersonalen i framtiden ska behöva avsluta ett liv, och vilket etiskt dilemma ställs de då inför? Vilka är riskerna för missbruk och vilka skyldigheter har vårdpersonal att göra en uppgift som de inte har lärt sig i sina studier och vetat då de valde yrke? SMOCKA 4/2017 ÄR GLAD och seriös. Livfull men också tung.

Den är precis som livet.

Anna Björkqvist Chefredaktör

4·2017 - 3


A K T U E L LT

Valfriheten väcker debatt Representanter för sex olika partier samlades i onsdags i Finlandiahuset för att debattera inför det kommande kommunalvalet.Valfrihet inom vården, bättre service och privatisering stod på agendan. Den kommunala utvecklingsstiftelsen KAKS (Kunnallinen kehittämissäätiö) ordnade seminariet, som skulle handla om viktiga frågor för väljarna såsom välfärd, utbildning, social- och sjukvård samt nationalekonomi. Deltagarna var Vänsterförbundets ordförande Li Andersson, de grönas ordförande Ville Niinistö, viceordförande Antti Häkkänen från Samlingspartiet, trafikminister Anu Vehviläinen från Centerpartiet, socialdemokraternas ordförande Antti Rinne och social-och sjukvårdsminister Pirkko Mattila från Sannfinländarna. DISKUSSIONEN KOM att handla mycket om

social- och hälsovårdsreformen, som är en av de stora frågorna i kommunalvalet. Det handlar bland annat om valfrihet inom vården men också om invånarnas möjlighet att själva välja sin vård, vilket alla representanter för de deltagande partierna medgav. Frågan var valfrihet på vems bekostnad. Valfrihet bidrar till en kundorienterad marknad, som med specialiserade serviceproducenter och konkurrens mellan de olika producenterna i positiv bemärkelse tvingar till bättre service, med lägre kostnader och bättre vård för individen. Detta kan emellertid vara ett problem där denna marknad inte uppstår och då det visar sig att alla inte har möjlighet att utnyttja valfriheten. Då bildas en ond cirkel med ökade kostnader och urholkad vård, och att tjänsterna inte når alla som har behov av dem. I debatten kom inte frågan om minoriteternas språk upp då de närvarande partiernas representanter inte kom ihåg språkfrågan. I DEBATTEN nämndes skräckexemplet att

stora internationellt styrda finansaktörer kommer in på den finländska marknaden och köper upp små finska företag, för över pengarna till skatteparadis och urholkar den finska ekonomin ännu mera. För att undvika sådana problem planerar regeringen att införa statlig bevakning av skattepengarna, sade Antti Häkkänen (Saml). Frågan är hur detta är möjligt att kontrollera, då företagen är stora internationella börsbolag, som köper in sig i finländska bolag. Redan i dag har utländska företag köpt små finska företag, enligt partierna som är mot reformen.

4 - SMOCKA

Paneldeltagare. fv.Ville Niinistö, Antti Häkkänen, Anu Vehviläinen och Antti Rinne. Foto: Camilla Magnusson

FÖRUTOM REFORMEN av social-och hälso-

vården kommer också landskapsreformen. Denna reform ska ge en kostnadseffektiv offentligt förvaltning, den ska förstärka servicen och göra det möjligt för kommuninvånarna att få en bättre betjäning inom kommunen. Pirkko Mattila (Sannf) ansåg att man skulle se positivt och ta vara på frivilligt verksamma organisationer och verksamhet som sker på fritiden, mycket av detta skulle kunna ingå i kommunens verksamhet för att få ned kostnaderna. Ville Niinistö (De Gröna) ansåg att riskerna är stora och att välfärdssystemet rivs ner

Partiernas representanter kom inte ihåg språkfrågan.

Landskapsreformen skulle göra att den enskilda individens möjlighet att påverka ökar. Antti Rinne (SDP) påpekade att detär svårt för kommunens enskilda individer att få sin röst hörd idag, näst intill omöjligt. Som exempel gav han Mäntsälä, och tillade att möjligheterna inte kommer att öka i den kommande landskapsreformen. DELTAGANDET I kommunalvalet har mins-

kat. Anu Vehviläinen (C), ansåg att lösningen på detta problem är att alla går och röstar. Ville Niinistö (De Gröna) ansåg att man politiskt skulle ta exempel från Sverige och ordna kommunalvalet samtidigt som riksdagsvalet, vilket skulle höja valdeltagandet. Det mest oroväckande påpekade Li Andersson (V), är att det inom den yngre väljarkåren är allt färre som röstar inom kommunalvalet. CAMILLA MAGNUSSON


A K T U E L LT

Abiturienter i Helsingfors. Foto: Roxanne Mikkonen

Polis: Flygande godis farligt Godis som slängs ner från lastbilsflak under bänkskuddardagen utgör en säkerhetsrisk, men polisens rekommendationer varierar. Överkommissarie Dennis Pasterstein säger att barn lockas ut på bilvägen av godiset. Bänkskuddardagen är en långtgående tradition bland abiturienter. Lastbilsparader är starkt förknippade med traditionen. Polisinrättningen i Sydvästra Finland har skickat direktiv till skolorna där de rekommenderar att man inte kastar godis från lastbilsflaken. I Helsingfors har polisen gett andra direktiv. Överkommissarie Dennis Pasterstein från Polisinrättningen i

Helsingfors kommenterar dem. – Vi har alltid haft liknande direktiv, men såklart anpassar vi dem enligt tidens anda. Vissa polisinrättningar har till exempel förbjudit godiskastandet från lastbilsflaken. POLISENS DIREKTIV har upp-

förebygga risksituationer som orsakas av alkohol. – Alkoholkonsumtionen på flaken kan leda till att abiturienterna börjar kasta sina ölburkar från flaket, och vissa kanske lutar sig för mycket över flakets kant och riskerar att falla av. En annan risk är ju att godiset hamnar på bilvägen och att något barn springer ut för att plocka upp dem, säger Pasterstein.

märksammats av gymnasierna. – Vi har fått instruktioner om att vi ska kasta godis så långt från vä- Utgångsläget är gen som möjVAAatt allt går väl. JOHANNA ligt för att undviRAKKO har rest ka olyckor, säger från Lahtis till Olivia Holmberg, Helsingfors för som är abiturient i att följa med lastGymnasiet Lärkan. bilsparaden tillsammans med Enligt Pasterstein försöker sin femårige son Veeti. polisen genom direktiv också – Jag känner nog att det är sä-

kert att stå vid vägkanten, men vi lade nog märke till att väldigt många hoppar ut på vägen för att samla karameller och verkar inte bry sig om några regler, säger Vaarakko. Hon är ändå inte oroad över sitt barns säkerhet. – Veeti är väldigt lydig och försiktig av sig, så över mitt eget barn behöver jag inte vara oroad, säger Vaarakko. Pasterstein betonar att direktiven finns till för att de ska följas. Trots de noggranna direktiven förväntar sig polisen inga större katastrofer. – Utgångsläget är att allt går väl. Vi tar en positiv inställning och ser vad som händer. Vi ingriper såklart ifall något går för långt, säger Pasterstein. RONI KURONEN

4·2017 - 5


A K T U E L LT

Välja liv eller död Medborgarinitiativet för att legalisera eutanasi i Finland överlämnades till riksdagen i tisdags. Läkarförbundets direktör Heikki Pälve är orolig över att alla kanske inte förstår konceptet och innebörden till fullo, och kanske inte har tänkt igenom de möjliga konsekvenserna. TEXT: FELIX FORTELIUS FOTO: SABEEL AHAMMAD

Med över 63 000 signaturer har medborgariLäkarförbundet står emellertid bakom sitt nitiativet för att legalisera eutanasi gått vidaresultat. De menar att resultaten inte reprere till riksdagen. Fallet som kommit att bli en senterar alla läkares åsikter, men att åsiktersymbol för initiativet är den år 2005 avlidne na inom den grupp de ville kartlägga repretreårige Eino. Pojken förlorade trots kirursenteras väl. gernas tappra försök den största delen av all hjärnfunktion till följd av en hjärnblödning. LÄKARFÖRBUNDETS direktör och verkstälDe nio veckorna han sedan tillbringade oförlande direktör för WMAs (World Medical mögen att kommunicera eller röra sig frivilAssiociation) etiska kommitté Heikki Pälve ligt innan han äntligen avled var minst sagt uttalar sig om problematiken kring eutanatraumatisk, enligt hans si och vård i livets slutföräldrar. Pojkens far, skede. läkare Harri Seppälä, – Själva termerna eutanasi och assisterat redogör för hela den Kommer äldre att tragiska historien i en självmord är kompliartikel i Ilta-Sanomat. Det råder ofta känna skyldighet att cerade. Han vädjar till läsaren missförstånd över deras välja eutanasi? att bespara andra det liexakta innebörd bland dande han och hans fru medborgare. upplevde. Aktiv dödshjälp kan Enligt en undersökdelas in i två kategorier ning gjord av Finlands Läkarförbund god– eutanasi och assisterat självmord. Eutanasi känner bara sjutton procent av de läkare som innebär att en läkare ger en patient en dödlig jobbar med döende patienter eutanasi medinjektion, medan assisterat självmord innean svaren från det förra riksdagsvalets valbär att läkaren förser patienten med en dödkompass visar att en klar majoritet av rikslig dos medicin som patienten sedan själv dagsledamöterna är redo att godkänna det. kan välja att ta. Personerna bakom initiativet, tidigare Pälve tillägger att det är viktigt då man riksdagsledamöterna Esko Seppänen, Iiro stiftar lagar att vara på det klara med inneViinanen, Henrik Lax, Osmo Soininvaara börden av eutanasi samt vilka problem det och Ilkka Taipale har kritiserat Läkarförlöser och inte löser. bundets undersökning och sagt att urvalet på 290 läkare är alltför litet för att räknas som ETT AV DE vanligaste argumenten för legaen undersökning. liserad eutanasi handlar om autonomi. Tan-

6 - SMOCKA

ken är att människor har rätten att bestämma över sina egna liv, även om de bestämmer att avsluta dem. Den rätten kan logiskt överlåtas till en närastående i fall där patienten är oförmögen att kommunicera. –Vi får ofta höra att vi vill bestämma vem som får leva eller dö om vi motsätter oss eutanasi, men så är det ju inte. Det är först då eutanasi blir ett lagligt alternativ som det blir vårt beslut i fall en patient lider tillräckligt för att få det, säger Pälve. Han tillägger att det är så gott som omöjligt att utifrån bestämma hur svåra en patients smärtor är. – Om vi ber patienten att placera sina smärtor på en skala från noll till tio och svaret är tio, kan vi då verkligen säga att det inte verkar sannolikt och ge den avslag på begäran om eutanasi efter det? Lagen som initiativet föreslår skulle endast beröra myndiga patienter. Det är endast Nederländerna och Belgien som tillåter minderåriga att välja eutanasi eller assisterat självmord. DEN AVLIDNA Einos mor, Johanna Ervast

har precis som sin man förespråkat legaliseringen av eutanasi i medier. I ett videoinslag på Yle betonar hon att ordet eutanasi (vilket kommer från grekiskans ”eu” och ”thanatos”) betyder ”god död”. Hon poängterar även att vi inte tvekar att avliva svårt skadade djur, och att det till och med vore djurplågeri att inte göra det.


A K T U E L LT Heikki Pälve är orolig över vilka följder det kunde ha på en samhällelig skala om eutanasi blev lagligt. –Kommer äldre människor att känna en skyldighet att välja eutanasi för att inte vara en börda för sin familj om eutanasi blir vardag i deras omgivning? Vi vet inte vad en sådan samhällelig press kan orsaka. Pälves farhågor är inte helt ogrundade. Enligt en uppföljande rapport över lagen om assisterat självmord i Oregon, uppger över

40 procent av alla patienter som valt assisterat självmord att det att de känt sig som en börda för sina närastående spelat en roll i deras beslut. ÄVEN BLAND initiativtagarna finns det viss

återhållsamhet. Osmo Soininvaara varnar enligt Yle för en snöbollseffekt, och säger att det finns en risk för att man lätt tillåter mer och mer då man öppnar en lag. Heikki Pälve betonar att vård i livets slut-

skede är ett rätt ungt område inom medicin, och att vi varken har fullbordade strukturer eller vårdmetoder på plats ännu. – Om vi får något ut av det här initiativet hoppas jag att det är en ordentlig diskussion på en samhällelig nivå om vad som borde ingå i vården i livets slutskede. Även Läkarförbundets undersökning visar att en överväldigande majoritet av läkare som jobbar med döende patienter skulle vilja ha lagstiftning om vård i livets slutskede.

KOMMENTAR Den svåraste frågan Du befinner dig i en grotta, inför ett vägskäl. Den ena vägen leder västerut, den andra österut. Du har en fackla. Vad gör du? Den svåraste frågan är den vars svar förutsätter tillgång till information man inte har. Det finns en orsak att de klassiska etiska dilemmana ofta handlar om abstrakta koncept som inte går att definiera. Vad är liv? Vad är död? Vad är en själ, och finns den till att börja med? Och ändå måste vi ibland för samhällets bästa fatta beslut om dessa frågor. Vi måste fastslå riktlinjer och enligt bästa förmåga definiera det odefinierbara. Vi måste utgå från kringliggande faktorer som hjärtslag, andning och hjärnvågor och dra en linje i sanden och säga ”här är fostret för långt utvecklat för att abort skulle vara möjligt” eller ”nu är det inte längre någon idé att upprätthålla vitala funktioner”. Det är svårt, men nödvändigt att ha dessa

bestämmelser på plats. Vad din ståndpunkt än må vara kan vi kanske hålla med varandra om det. Och nu är det dags för Finland att fatta beslut om en av de absolut svåraste frågorna. Ett medborgarinitiativ för att legalisera eutanasi ska nu behandlas i riksdagen och om siffrorna stämmer kommer det att få stöd av majoriteten. Det finns en bra chans att Finland kommer att bli det fjärde landet i Europa där eutanasi är lagligt. Kanske är du nöjd, kanske är du inte. Vad du tycker kvittar egentligen – din åsikt är din åsikt. Men var du än står i frågan undrar jag: har du verkligen tänkt igenom det här nu? Många av oss har läst om Einos tragiska historia. Vi känner till familjen som tvingades lida i flera veckor med en treårig son som redan var borta men ännu andades. Artikeln publicerades den 18 december i fjol och har tills i dag delats på Facebook nästan 30 000

gånger. Under artikeln finns en länk till medborgarinitiativet. Jag kan inte låta bli att undra hur många av signaturerna på initiativet kom från det här ena fallet. Missförstå mig inte, fall som Eino borde inte få hända och jag kan inte ens föreställa mig hur det måste ha känts för de involverade. Men det här beslutet kommer att påverka en massa människor på sätt som vi inte ens känner till, eftersom eutanasi utövas på så få ställen i världen och vård i livets slutskede är ett så ungt område. Jag säger inte att initiativet är en dålig sak. Absolut inte. Men jag bara undrar om inte vi låter känslorna skena i väg med oss lite. Om inte vi förhastar oss en smula nu. Jag vill bara inte vakna någon morgon i framtiden och inse att det här var ett stort misstag. För då kommer det för många människors del att vara försent. FELIX FORTELIUS

4·2017 - 7


L U 8 - SMOCKA


Level Up Vi alla känner igen de finska speljuvelerna Angry Birds och Clash of Clans. Men den finska spelindustrin har mer att bjuda på än bara arga fåglar. Längs med åren har många globalt betydande spel utvecklats i Finland och marknaden ser inte ut att krympa. Det är ändå många som inte känner till andra inhemska spelföretag än Rovio och Supercell. TEXT OCH FOTO: LEA EKBLAD GRAFIK: AXEL NURMI

4·2017 - 9


FE AT U R E TILL VÄNSTER. I Triplane Turmoil tävlar spelarna över att vara skyarnas herre. Foto: skärmdump:Dodekaedron Software

TILL HÖGER. Liero har beskrivits som en kopia av spelklassikern Worms i realtid. Foto: skärmdump: Joosa Riekkinen I DAG ÄR DET Supercell och Rovio som mest

– Då vi började vår verksamhet fanns inga smarttelefoner eller telefonappar. Spel­ marknaden såg helt annorlunda ut än i dagens läge, konstaterar Hiltunen. Branschen växer år efter år och kurvan ser inte ut att börja sjunka. – År 2003 jobbade kring 600 personer inom spelbranschen i Finland. I dagens läge är motsvarande siffra nästan 3000, säger ­Hiltunen.

är på tapeten av spelbolagen. De har kommit med innovativa spel och klarat sig bra på marknaden. Andra mindre spelföretag med mycket potential är bland annat Frozenbyte som utvecklat spelserien Trine – ett plattformsspel som utspelar sig i en fantasivärld. Neogames Finland är en ideell spelförening uppbyggd av spelutvecklare. Föreningens mål är att stöda den finska spelindustrins tillväxt och utveckling. KooPee Hiltunen, vd för Neogames ser på spelmarknaden ur en mångkulturell synvinkel. – Spelmarknaden är global och även inhemska spel görs på engelska. De senaste åren har ändå större inhemska spelnyheter fått rätt mycket publicitet. I dagens läge klarar sig Finland rätt bra på marknaden. Och det är inte bara konventionella dataspel och konsolspel som säljer. Telefonapplikationerna ökar ständigt i popularitet och hela spelbranschen är i dag en miljonrörelse vars intäkter år 2015 stod för 0,5 procent av hela Finlands BNP.

OM VI ÄNDÅ ser tillbaka ända till den finska

spelindustrins startgropar i början på 80-talet ser vi ett tydligt startskott. Commodore 64:an, den första datorn det gick att utveckla mer komplicerade spel till, kom ut på marknaden. Till den skapades Finlands stora spelhit Sanxion. Sanxion är ett tvådimensionellt spel som går ut på att skjuta ner fienden innan ens eget flygplan skjuts ner. Det nya med spelet var en tudelad skärm. Till en början skedde spelutveckling till stor del av ensamma aktörer. Men då spelevenemang ökade i popularitet träffade intresserade varandra och började utveckla spel tillsammans. – Det var först på 90-talet spelutvecklingen blev kommersiell, före det utvecklades spel bara för skojs skull, berättar Hiltunen.

DET FÖRSTA FINSKA spelet som slog ige-

nom stort och internationellt var skjutspelet Sanxion. Året var 1986 och spelmarknaden har sedan dess utvidgats och utvecklats åt många nya håll. Neogames grundades 2003 och vi behöver inte blicka längre bakåt i tiden än så för att se en helt annan spelvärld.

10 - SMOCKA

Foto: Wikimedia Commons


FE AT U R E

EN AV DEM SOM njutit av spel sedan början

Vi som arbetar inom spelbranschen är realister, inte drömmare. För att vi ska klara oss i framtiden krävs kunskap.

av 90-talet är Jan Rönnskog. Han berättar att han växte upp med inhemska 90-talsspel som Liero och Triplane Turmoil, som under årens lopp blivit riktiga klassiker. Liero är ett spel som spelas i par från samma dator och går i all sin enkelhet ut på att skjuta motspelaren först. Triplane Turmoil utspelar sig under första världskriget. Här styr man ett flygplan och bombar fiendebaser samt skjuter ner flygplan. – Nyare inhemska spel jag spelat är bland annat Max Payne, ett spel där man är en före detta polisofficer som jagar sin frus mördare, berättar Rönnskog. Finland har alltså länge klarat sig bra på spelmarknaden och det går bara bättre hela tiden. Spelbranschens framtid är ändå svår att förutspå i och med att den utvecklas med en så otrolig fart. Spel­ firman Rovio meddelade nyligen att de säger upp tio procent av sin personal i samarbetsförhandlingar. För att klara sig på marknaden krävs ideligen nya ­idéer.

Foto: Rovio Entertainment

­ iltunen är noggrann med att påpeka att H framtiden inte är förutbestämd. – Framtiden finns inte, framtiden skapas. Rönnskog förutspår i sin tur att något helt nytt blir Finlands nästa succé. – Det är jättesvårt att veta men det kan vara vad som helst, ett mobilspel, ett förstapersonsskjutspel eller varför inte något helt nytt. Se hur det gick för Minecraft. Minecraft kom år 2011 ut med ett helt nytt koncept; spelaren får bygga föremål i ett 3D-landskap. Spelet blev en jättesuccé och älskas än i dag. Så länge Finland håller sig som en stark röst på den globala marknaden tror både Rönnskog och Hiltunen ändå att den finska spelindustrin kommer att klara sig bra. – Vi som arbetar inom spelbranschen är realister, inte drömmare. För att vi ska klara oss i framtiden krävs kunskap, säger Hiltunen. Rönnskog är inne på samma linje. – Vi är välutbildade i Finland och det kan man dra nytta av i spelutvecklingen. Jag tror vi kommer att se fler inhemska spelsuccéer i framtiden.

4·2017 - 11


K U LT U R

Gamla danser lever TEXT: ANNA HELLBERG FOTO: ANNA HÄGGBLOM Abirna har flugit ur boet och nu är det De gamlas tur att ta över. Under åren har traditionen utvecklats från en maskerad med gamlingar till en prinsessbal. Tvåorna i Helsingin normaalilyseo (finska norsen) har sin nästsista övning inför gammeldansen på fredag. Stegen till bland annat wienervalsen och pas d’espagne sitter redan fint, men konferenciärerna filar ännu på sina formuleringar och intågen övas. Vissa dansar i strumpor medan andra tagit sina finskor med sig för att vänja sig vid dem. Det blir högljutt i salen när alla skämtar med varandra mellan danserna, men gymnastiklärare Veli-Pekka Dufva har en mikrofon så alla hör anvisningarna. – Kursen är givande både för lärare och elever. Eftersom få av eleverna kan danserna från tidigare får man verkligen vara lärare från början till slut. Eleverna är väldigt motiverade att lära sig och det här är mångas favoritkurs, säger Dufva. INGEN VET RIKTIGT när och var den för-

sta gammeldansen ordnades, men antagligen var det just här i finska norsens festsal. Skoldanser har hållits i långa tider, men exakt när gammeldanstraditionen etablerades är inte säkert. Enligt skolans andra gymnastiklärare Riikka Hännikäinen började den redan på 1930-talet, men sättet att fira festen har förändrats under åren. I början var idén att på riktigt klä ut sig så man såg ut som en gamling, vilket ger namnet en ny betydelse. Det var också betydligt färre som dansade förr eftersom traditionen inte var så etablerad och det var rätt så ovanligt att gå i gymnasiet överhuvudtaget. På 60-talet inspirerades man av 1800-talsmode, man hade cylinderhattar och bonnetter, så kallade motorhuvshattar. Under 60- och 70-talet började vissa se traditionen som borgerlig och reaktionär och bojkottade den. När Hännikäinen själv deltog i de gamlas dans på 90-talet var många av klänningarna och frackarna antingen riktig vintage eller inspirerade av gammal stil. Många lånade festkläder av äldre släktingar. – Vi uppträdde med våra danser på ett åldringshem. Jag kommer ihåg hur vi dansade ute på gården i snön och åldringarna tittade ut genom fönstren, berättar Hännikäinen.

12 - SMOCKA

ÖVERST TILL VÄNSTER. Fredrik Magnusson och Wilhelmiina Lehtola tar gammeldansen med ro. ÖVERST TILL HÖGER. Förr strävade man efter att riktigt klä ut sig så man såg ut som en gamling, därav namnet gammeldans Foto: Kaisa Mikkelä. OVAN. I Helsingin normaalilyseo görs de sista repetitionerna inför De gamlas dans på

PÅ ANDRA SIDAN centrum, i Tölö gymna-

sium övas det också inför de gamlas dans. Men här dansas det inte till wienervalsen eller cicapo, utan nya hitlåtar som Starboy av The Weeknd och klassiker som Kai Hyttinens Dirlandaa. Tvåorna övar nämligen sin egen

dans som dansas efter de traditionella danserna. Den brukar vara en medley av kända sånger, både gamla och nya hittar. Wilhelmina Lehtola är aktiv i förberedelserna inför de gamlas dans. Hon har varit med och gjort koreografin för den egna dansen samt


K U LT U R

Kallion lukios elever dansar cicapo i Kattilahalli i Södervik. För många gymnasietvåor är gammeldansen en övergångsrit där studerandena tar ett steg närmare vuxenlivet. Foto: Anna Avellan

deltagit i gruppen som fixat middagen och festen efter dansföreställningarna. Studerandena ska äta på en restaurang i närheten och sedan festa loss i en villa i Esbo som de hyrt. Det är inte alltid så lätt att hitta en lokal för efterfesten, eftersom alla gymnasier vill ha en lokal i stan samma kväll. För många hänger festandet starkt ihop med gammeldansen. Vissa börjar redan dricka alkohol före första dansen. Två år sedan var det några som blev fast för det och inte fick delta i dansföreställningarna. Då hoppade några abir in och dansade istället för dem. Det ryktas också att någon för flera år sedan spydde på dansgolvet. De flesta tar ändå danserna på allvar. Kanske till och med för mycket på allvar. – Det enda samtalsämnet den senaste tiden har varit hur alla ska klä sig, fixa sin frisyr och sitt smink. Vi har en Whatsapp-grupp där alla skickar bilder på sina klänningar. Den är till för att ingen ska ha en likadan klänning som någon annan, men också bara för att beundra varandras klänningar, förklarar Lehtola. Hennes danspar

Fredrik Magnusson är inte särskilt stressad inför dansen. Han dansade redan i fjol, eftersom det fanns flera flickor än pojkar på årskursen. Då lånade han sin farfarsfars gamla jackett för dansen. Lehtola har fått låna en klänning som hennes mamma bar när hon var reporter på slottsbalen. Båda håller med om att de gamlas dans är en trevlig tradition, men att hajpen över det hela gått lite för långt. Många använder otroligt mycket pengar på dagen. – Man satsar så mycket att det nästan känns som ett minibröllop, menar Magnusson. EN RIKTIG EXPERT på de gamlas dans är

Axel Liljeblad, som gått i Kallion lukio. Han deltog i dansen tre gånger, vilket inte alls är ovanligt för killarna i skolan. Det finns betydligt mera flickor än pojkar i det konstinriktade gymnasiet, så varje år blir det nästan en hysteri kring att hitta ett par åt sig. Men det är inte längre så noga vem som dansar vilken roll. Det finns också många flickpar.

Liljeblad blev tillfrågad att dansa före han gått en enda dag i gymnasiet. – Bara några dagar efter att jag blivit antagen till skolan träffade jag en flicka som skulle börja på tvåan. Så fort hon hörde att jag skulle börja i Kallio frågade hon om jag kunde dansa med henne. Vi kände inte alls varandra från förut, berättar Liljeblad. Enligt Liljeblad är dansövningarna en stor del av det roliga. Även om man inte känner sitt par bryts isen fort när man dansar. – Första gången man övar tangon och gör steget där flickan lutar bakåt är jätterolig, alla snubblar på varandra och skrattar, det är bra stämning. De gamlas dans är lite av ett rollspel, där man får vara extra vacker och vuxen för en dag. Traditionen är en övergångsrit där studerandena tar ett steg närmare vuxenlivet. Men mest av allt är gammeldansen en omväxling från vardagen, något att minnas resten av ens liv, säger Liljeblad.

4·2017 - 13


K U LT U R

Svart humor som vinner ditt hjärta Vad får man när man blandar Desperate Housewives med The Evil Dead?

Äkta paret Joel och Sheila Hammond är bostadsförmedlare i den idylliska förorten Santa Clarita. De har en viljestark och smart tonårsdotter och poliser som grannar. De verkar ha uppnått den amerikanska drömmen. Vardagen får ändå en rejäl vänstersväng då Sheila blir sjuk. Det är ingen säsongsförkylning det är frågan om: Sheila har förvandlats till en tvättäkta odöd, en slags zombie. Den riktiga knorren är att hon nu måste hålla en stadig diet av färskt människokött. SANTA CLARITA DIET dök upp på Netflix i

början av februari. Serien består av tio cirka 30 minuter långa avsnitt som bjuder på kolsvart humor och hårresande mängder blod men också karaktärer som vinner ens hjärta. Drew Barrymore gör comeback som den bokstavligen blodtörstiga Sheila. Hon slår en fin balans mellan att vara både charmig och skrämmande. Man vet inte riktigt när hon kan flyga på sitt nästa offer. Timothy Olyphant gör inte sämre ifrån sig som hennes trofasta make. Han må behöva ett bloss nervstillande cannabis nu och då, men han håller sina äktenskapslöften in i det sista, även om det gäller att jaga färsk ”mat” tillsammans med sin fru.

Drew Barrymoore, blod och tarmar. Foto: skärmdump/Santa Clarita Diet/ Netflix

SERIEN BYGGER PÅ en absurd situation ef-

ter en annan, då paret Hammond och deras dotter råkar ut för både nosiga grannar och den unika sortens spänning som skapas i en familj där mamma plötsligt börjat äta folk. Men även om situationen är helt otrolig är det ändå lätt att relatera till familjen Hammond. Joel tampas med känslor av otillräcklighet, Sheila lider av svåra problem med sin impulskontroll och tonårsdottern Abby (Liv Henson) är familjens riktiga hjärna.

OM SERIEN • Santa Clarita Diet • Netflix • 2017 • Komedi, skräck • Skapad av Victor Fresco • I rollerna Drew Barrymore, Timothy Olyphant, Liv Hewson, Skyler Gisondo

DET ÄR SVÅRT att inte rekommendera en så

här festlig helhet. Den enda varningen gäller det ganska grafiska våldet samt de ovannämnda mängderna blod som serien bjuder på. Det kanske inte lönar sig att äta småplock just när man ser på Santa Clarita Diet. JON NYQVIST, REPORTER

14 - SMOCKA


S I S TA

Redaktionen tipsar Mi Helaskoski Someproducent Ifall du planerar en utlandsresa eller ska åka iväg på utbyte är Duolingo appen för dig. Duolingo gör språkstudierna till ett spel: du väljer en kategori med övningar och får poäng för varje runda. Ju mer du övar, desto snabbare kan du låsa upp nya nivåer och skaffa dig små bonusfunktioner med dina poäng. Se till att öva varje dag för att behålla ditt streak! Med Duolingo kan du öva dig i flera olika språk: själv har jag lärt mig grunderna i spanska och friskat upp gymnasiefranskan. Den lilla Skamfantasten inom mig blev också glad av att märka att Duolingo också erbjuder norskaövningar…

Elin Åsvik Videoreporter Jag och min kompis har ätit billig och god mat varenda dag sen vi flyttade ihop. För billiga måltider rekommenderar jag kål, frön och banan. Kålen kan stekas och blandas i vilken maträtt som helst. Den är billig och god! Fröna kan också stekas och ätas med sallad eller någon varmrätt. De passar bra i yoghurt och gör all mat mera mättande. Till sist har vi bananen, den älskade, underskattade bananen! Bananen kan frysas ner och ätas med yoghurt och honung eller blandas i en smoothie med jordnötssmör eller bär. Bananen kan stekas, grillas, sättas i mikron med choklad eller ätas som den är. Möjligheterna är oändliga! Ät banan!

Mathilda Kull Webbreporter Har du så lite utrymme på din telefon att du inte ens kan ta bild, och är alldeles för lat för att rensa bland alla hundratals bilder? Jag har en (tillfällig) lösning. Om du har en iPhone, gå in på iTunes och leta upp en långfilm, till exempel Harry Potter. Välj att hyra filmen för 3,99€. Men oroa dig inte – det kommer inte gå eftersom du har för lite minne.En ruta kommer upp som uppmanar dig att hantera ditt utrymme i inställningar. Klicka på ”inställningar” och gå in och se hur mycket tillgängligt utrymme du har nu. Grattis, nu kan du förmodligen se att det plötsligt finns massor med ledigt utrymme! Det kanske låter otroligt, men det funkar.

JOURNALISTIKENS UNDERGÅNG

Den gamla goda journalistiken, så som vi känner den, håller på att dö. Som ett sårat djur vid vägkanten drar den sina sista andetag. Digitalisering, det låter som en svordom. VÄRLDEN HÅLLER PÅ att gå under, men vem bryr sig? Netflix,

Instagram, Pornhub, fan ta mig om det jag ser på är nyheter. Public service är menat för att upplysa folkmassorna om verkligheten men vi blundar hellre och täcker för öronen. La la la. Jag hör ingenting och plötsligt är allting som det ska. Klimatuppvärmningen har blivit annullerad, alla krig är segrade och de korrupta politikerna har blivit satta inför rätta. Alla fel i världen har blivit korrigerade. Vi lever i paradiset. DE YNGRE GENERATIONERNA håller på att växa upp till idioter,

men skyll inte på dem, det är vi som lärde dem att leva så här. Vi läser statusuppdateringar, inte böcker. Källkritik, vad är det? Vi borde lära oss det redan i lågstadiet, i den takt som vi blir utsatta för denna helvetiska media. VÅRA LIV KRETSAR KRING våra smarttelefoner, våra svarta speglar,

som visar det vi, endast vi, kan bestämma. Vi är blinda konsumenter av media, vetenskaplig fakta bleknar inför vilda teorier och upphetsande what-ifs. Vi tror på det vad vi vill tro på. Sociala media har samma kredibilitet som vilken som helst traditionell nyhetstidning.

NYHETSSAJTER FÅR INKOMST baserat på klickningar. En chocke-

rande rubrik betyder lätta pengar. Falska nyheter är både lätt och lönsamt. Like, share and subscribe. Redan på första dagen på Smocka-redaktionen lärde vi oss vikten av detta. Nyheter sprids inte på något annat vis. Den som delade den första kattvideon måste vara en miljonär vid det här laget. LIKSOM GALNINGEN SOM ropar i gatuhörnet, får den som skriker

högst mest uppmärksamhet. Innehållet har inte längre betydelse, utan den som formulerar sitt meddelande så lättsmält för massan som möjligt, får den riktiga makten. Grab the truth by the pussy. JAG MEDGER, JAG är bitter. Jävligt bitter. Några guldkorn av infor-

mation i ett hav av falska nyheter. Jag skriker, men luften ur mina lungor bubblar upp mot vattenytan. Ljudvågorna låter snarare som valsång. MALIN HEMMING VIDEOREPORTER

4·2017 - 15


Ät banan! sidan 15

16 - SMOCKA

Smocka 16.2.2017  

Borde man tillåta dödshjälp i Finland? Och hur mår den finländska spelindustrin? Läs också om De gamlas dans.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you