Page 1

v

SML E sKI ODMEVI 28. december 2011, št. 12

Drage krajanke in krajani, v stari Grčiji je Sokrat slovel kot človek, ki ceni znanje in poštenost. Neki dan je k njemu pristopil znanec in mu rekel: »Veš, kaj sem pravkar slišal o tvojem prijatelju?« »Čakaj malo,« mu odgovori Sokrat. »Preden mi kaj rečeš, bi rad opravil mali preskus. Naziv preskusa je Test trojnega merila.« »Trojnega merila?« »Točno tako,« nadaljuje Sokrat. »Preden začneš govoriti o mojem prijatelju, za trenutek razmisli, če vse to, kar želiš povedati, zadosti že omenjenim trem merilom. Prvo merilo je RESNICA. Si popolnoma prepričan, da je vse, kar mi želiš povedati, resnica?« »Ne,« odgovori znanec, »pravzaprav sem to pravkar slišal in ...« »Dobro,« reče Sokrat, »to pomeni, da nisi popolnoma prepričan, če je to resnica ali ne. Preveriva še drugo merilo, merilo DOBREGA. Je to, kar želiš povedati o mojem prijatelju, nekaj dobrega?« »Ne, nasprotno, ...« »Torej,« nadaljuje Sokrat, »želiš mi povedati nekaj slabega o njemu, nisi pa prepričan, če je to res. No, ostalo je le še eno merilo, merilo KORISTI. Bo to, kar želiš povedati o mojem prijatelju, meni kaj koristilo?« »Ne, niti ne.« »No,« reče Sokrat, »če to, kar mi želiš povedati, ni resnica, za prijatelja ni dobro, zame pa ni koristno, zakaj bi to sploh razlagal in širil naprej?«

Naj bo leto 2012 polno velikih uspehov in majhnih sreč, ki barvajo naše življenje. Predvsem naj novo leto odnese stare zamere in prinese še več volje za sodelovanje in povezovanje vseh v naši skupnosti. Srečno in povezano leto 2012! Nejc Smole, predsednik sveta KS Smlednik


AAK K T UTA U L NA OL

NO

PRAZNOVANJE 100 – LETNICE KULTURNEGA DOMA V SMLEDNIKU Za nami je akademija in predstavitev zbornika z naslovom 11.939 kron in 39 krajcarjev, ki je brez dvoma ena najobširnejših, če ne kar najobširnejša publikacija, kar jih je kdaj izdalo društvo v Smledniku. Tako akademija kot zbornik, ki predstavlja kulturni utrip naših krajev, sta zaokrožila celoletno praznovanje stoletnice izgradnje našega kulturnega doma. Vsem, ki kulturni dom uporabljate, in tistim, ki radi vanj zahajate, ob tej priložnosti izrekamo zahvalo za ves trud in pozitivno energijo, ki jo doprinašate v naš kraj. Zbornik je možno dobiti v pisarni Krajevne skupnosti v času uradnih ur. Zbornik je brezplačen, lahko pa ob prevzemu pustite kak evro kot prostovoljni prispevek. VOLILNE KOMISIJE NA VOLIŠČIH Za nami so tudi državnozborske volitve. Ob tem je bilo kar nekaj pripomb na sestavo volilnih komisij. Nekateri so sestavljanje in določanje članov volilnih komisij, najbrž iz nevednosti, pripisali kar Krajevni skupnosti. Naj ob tej priložnosti razložimo, da je za vse postopke v povezavi z volitvami ali referendumi edino pristojna okrajna volilna komisija v Šiški, ki imenuje in razporeja člane v volilne odbore. Na vprašanje, po kakšnem ključu imenujejo komisije, so odgovorili, da imajo glavno besedo pri tem politične stranke, ki predlagajo kandidate. Možnost predlaganja imajo tudi vsi ostali, od fizičnih oseb, društev do organov lokalne samouprave, vendar običajno najprej upoštevajo tiste predloge, ki jih podajo stranke. Drži pa, da so se volilne komisije v zadnjem času precej spreminjale, še najbolj prav pri zadnjih volitvah. Včasih so bili večinoma na krajevnem volišču krajani iz vasi, sedaj pa so člani komisij od vsepovsod. Krajevna skupnost bo na okrajno volilno komisijo poslala predlog za imenovanje v volilno komisijo vsakega krajana, ki bi si to želel. Tisti, ki ste torej strankarsko neopredeljeni, ali želite, da vas predlaga Krajevna skupnost in bi želeli sodelovati v volilni komisiji, nam to sporočite.


POKOPALIŠČE Svet Krajevne skupnosti je na zadnji seji sprejel sklep, da se z novim letom zaradi izjemne prostorske stiske grobna mesta ne oddajajo več. Tista maloštevilna še preostala mesta bomo zadržali za nujne primere, ko svojci grobnega mesta še nimajo. Ob tem še enkrat opozarjamo, da bo pokopališče v kratkem polno. Precej vprašanj je tudi glede velikosti grobnih mest, ki se obračunavajo na vsakoletnih položnicah. Sistem izmere je nekoliko specifičen, a je že kar nekaj let nespremenjen. Za grobno mesto se šteje celoten okvir in prostor pred grobom. Prav tako se površini prišteva še polovica prostora med vašim in sosednjim grobnim mestom. S tem se je skušalo slediti pravičnemu odmerjanju tudi za tiste, ki zaradi prostorske stiske okoli groba nimajo veliko prostora in bi sicer plačevali enako vsoto, kot tisti, ki imajo več prostora. Mere se torej ne bodo bistveno spreminjale, saj se sistem izmere ni spremenil (le malce bolj natančno smo jo obrazložili). Svet KS Smlednik je na decembrski seji soglasno sprejel sklep, da se v letu 2012 cene najema grobnega mesta ne bodo povišale. Tako cena ostaja nespremenjena, in sicer 4,3 evra za m2. Prav tako se ne bo povišala cena najemnine mrliške vežice. NOVOLETNA SMREČICA Tako kot lani je bila tudi letos postavljena novoletna smrečica. Tokrat gre zahvala predvsem Marjanu Zoru iz Moš, ki je smrečico poklonil, in Hrašanom, ki so jo posekali, postavili in okrasili. Ponovno nam je na pomoč pri nabavi lučk priskočilo podjetje SM Elektronika iz Moš. Hvala vsem!


UORDNO G OA J D KK UU L TL UT RN A NO J EG

AJANJE

Kulturno dogajanje v letu 2012 bo začela gledališka skupina iz Polhovega Gradca. Skupina je že večkrat gostovala v našem kulturnem domu. Tokrat se predstavlja z detektivko Agathe Christie Mišolovka. Vabljeni, da si predstavo ogledate v soboto, 7. januarja, ob 19.00 v kulturnem domu v Smledniku. Gledališka predstava Geniji v kratkih hlačah je v decembru dvakrat napolnila dvorano kulturnega doma, zato jo mladi gledališčniki še enkrat postavljajo na oder. Tokrat v soboto, 14. januarja, ob 19.00. Brezplačne vstopnice lahko rezervirate na telefonski številki 041 910 140 – Blaž.

SMLEŠKI ODMEVI Smleški odmevi predvidoma izhajajo zadnji teden v mesecu. Urednik: Nejc Smole Jezikovni pregled: Robert Peklaj Grafična priprava in tisk: Grafika Fabjančič Naklada: 600 kom Uredništvo: KS Smlednik, Smlednik 4b, 1216 Smlednik Telefon: 01 3627 008 (v času uradnih ur) Uradne ure KS vsak četrtek od 17.00 do 19.00 E-naslov: krajevna.skupnost@smlednik.si

Smleški odmevi, december 2011  

Smleški odmevi, december 2011

Advertisement