Page 1

93

transforming education through the Internet

Mengkaji Kembali Cara Pembelajaran Pelajar Abad ke-21 TUGASAN: Mengkaji kembali cara pembelajaran pelajar abad ke-21

OBJEKTIF: Memberi motivasi dan merangsang tenaga pengajar untuk menerima kaedah pengajaran yang baru.

TEMPOH MASA: 10 minit

BAHAN YANG DIPERLUKAN: • Video (Link): www.youtube.com/watch?v=rvyP-cwpHN8 • Slaid PowerPoint 001

2.0 Mengkaji Kembali Cara Pembelajaran Pelajar Abad ke-21

PANDUAN PENGGUNA Mengkaji Kembali Cara Pembelajaran Pelajar Abad ke-21 • Paparkan petikan di bawah menggunakan slaid PowerPoint.

2.0 Rethinking Learning – The 21st Century Learner

• Bincang tentang perubahan yang telah berlaku dalam dunia pembelajaran dan pengajaran. • Mainkan video “How will you teach me in the 21st century ? ” • Bincang peranan guru dalam merealisasikan perubahan ini.

powered by


95

transforming education through the Internet

Bagaimana Menggunakan Sumber Pembelajaran Sebagai Tugasan TUGASAN: Menggunakan sumber pembelajaran sebagai tugasan.

OBJEKTIF: Memastikan bahawa para peserta memahami cara untuk menambah Text Activity Widget ke sumber pembelajaran mereka.

TEMPOH MASA: 20 minit

BAHAN YANG DIPERLUKAN: • VIDEO 2.1 – Bagaimana Menggunakan Sumber Pembelajaran Sebagai Tugasan • Komputer

2.1 Bagaimana Menggunakan Sumber Pembelajaran Sebagai Tugasan (Pengguna: Guru) 2.1 How to Use Your Classroom Resource as an Assignment (User: Staff)

• Papan putih • Pen penanda • Buku nota • Projektor • Kertas & pen

TATACARA: 1. PENGENALAN • Jurulatih akan menerangkan tujuan sesi ini. • Jurulatih akan menerangkan bagaimana sumber pembelajaran boleh diubah kepada aktiviti menggunakan Text Activity Widget. Para pelajar akan dikehendaki untuk menyerahkan jawapanjawapan mereka dengan menaip di dalam Text Activity Widget. Ini kemudian akan diserahkan kepada guru-guru untuk pemarkahan. 2. VIDEO - Bagaimana Menggunakan Sumber Pembelajaran Sebagai Tugasan Jurulatih akan memainkan klip video dan meminta peserta untuk mengikuti panduan yang diberikan. 3. SESI IMBASAN Jurulatih akan mengimbas semula objektif sesi ini dan membuka ruang untuk pertanyaan.

powered by


96

transforming education through the Internet

Panduan Pengguna

97

transforming education through the Internet

Setelah laman Peta telah dibuka, pilih halaman yang anda ingin paparkan pada aktiviti tersebut. Sebagai contoh, kita akan meletakkannya ke dalam halaman Tugasan. Klik pada tab Tugasan.

Bagaimana Menggunakan Sumber Pembelajaran Sebagai Tugasan Untuk menggunakan sumber pembelajaran yang sedia ada sebagai tugasan, anda hendaklah mulakan dengan menambahkan widget. Dengan penambahan widget, ia akan membolehkan guru-guru membuat pertanyaan soalan kepada pelajar atau kumpulan tertentu. Pada masa yang sama, ia akan membolehkan guru-guru mengumpul dan memberikan markah kepada respon mereka. Terdapat dua aktiviti widget utama iaitu Text Activity dan File Drop widget.

Di widget Text Activity, ia membolehkan para pelajar menaip atau menyalin jawapanjawapan mereka dari dokumen lain ke dalam kotak teks bagi membolehkan guru-guru melihat dan memberikan markah kepada jawapan tersebut.

Pilih widget Text Activity dan tarik ke dalam kotak kandungan di halaman anda. Pastikan bahawa kotak kandungan tersebut berwarna biru sebelum melepaskan widget yang anda pilih.

Di widget File Drop, ia membolehkan para pelajar memuat naik fail untuk dihantar kepada guru-guru mereka. Fail ini kemudian boleh dimuat turun oleh guru-guru untuk disemak dan diberi markah. Fail yang dimuat naik boleh berbentuk dokumen, audio / video atau imej.

Sebagai contoh, kita akan menggunakan widget Text Activity. Untuk menambah widget Text Activity, anda perlu membuka laman sumber pembelajaran Peta yang telah dihasilkan sebelum ini. Ini boleh didapati di bahagian Sites Frog VLE. Klik pada laman Peta untuk membukanya.

Apabila anda klik dua kali di kotak kandungan, ia akan memaparkan penetapan untuk widget Text Activity di panel Settings sebelah kiri. Masukkan maklumat aktiviti ke dalam kotak teks yang tersedia. Teks yang telah ditaipkan akan muncul dengan serta-merta di dalam widget Text Activity pada halaman anda. Contohnya, taip soalan berikut: Terangkan topologi perumahan di sekitar kawasan perumahan anda. (20 markah).

powered by

powered by


transforming education through the Internet

98

Klik pada butang Save Changes untuk menyimpan perubahan yang telah dibuat pada halaman anda.

Tutup laman ini dengan menekan butang X.

Laman anda akan terpapar seperti berikut:

2.2 Bagaimana Menghantar Sumber Pembelajaran Sebagai Tugasan (Pengguna: Guru) 2.2 How to Assign Your Classroom Resource (User: Staff) Kita boleh memberikan tugasan sumber pembelajaran tersebut kepada para pelajar.


100

transforming education through the Internet

Bagaimana Menghantar Sumber Pembelajaran Sebagai Tugasan

• Maklum balas formatif Fungsi mesej dalam Assignments boleh digunakan untuk memberi maklum balas sebelum, semasa dan selepas sesuatu tugasan dihantar kembali. Ini memberikan pelajar bantuan yang berterusan yang dapat memastikan kualiti tugasan yang lebih baik.

TUGASAN:

2. VIDEO- Bagaimana Menghantar Sumber Pembelajaran Sebagai Tugasan.

Menghantar sumber pembelajaran sebagai tugasan.

Jurulatih memainkan klip video dan meminta peserta mengikut arahan pada video itu.

OBJEKTIF:

3. SESI IMBASAN

Memastikan peserta memahami cara mengagihkan tugasan dan menghantar mesej kepada pelajar dan kumpulan.

101

transforming education through the Internet

Jurulatih mengimbas kembali objektif sesi dan membuka sesi soal jawab.

Panduan Pengguna TEMPOH MASA: Bagaimana Menghantar Sumber Pembelajaran Sebagai Tugasan

20 minit

BAHAN YANG DIPERLUKAN: • VIDEO 2.2 – Bagaimana Menghantar Sumber Pembelajaran Sebagai Tugasan • Komputer • Papan putih

Untuk menghantar sumber pembelajaran anda kepada seseorang pelajar, anda perlu menutup Content Tray terlebih dahulu. Anda tidak boleh berkongsi laman atau menghantar tugasan jika anda berada dalam mod Edit. Klik pada Share di Frog Bar. Ini akan membuka tetingkap Share atau Assign.

• Pen penanda • Buku nota • Projektor • Kertas & pen

TATACARA: Sekarang klik pada opsyen Assign. Opsyen ini berada di bahagian bawah sudut sebelah kiri.

1. PENGENALAN Jurulatih menerangkan tujuan sesi ini. Dalam sesi ini, anda akan ditunjukkan cara untuk menghantar sumber pembelajaran sebagai tugasan serta mesej kepada pelajar dengan menggunakan fungsi Assign. Menghantar tugasan dengan cara ini mempunyai kebaikan berikut: • Mesej yang konsisten. Tugasan yang sama boleh dihantar kepada pelajar dan kumpulan yang berbeza. • Aktiviti yang berunsur interaktif. Tugasan boleh melibatkan pelbagai format media termasuk imej, video, forum dan pautan luar. Ini akan menjadikan pembelajaran sesuatu pengalaman yang lebih menyeronokkan untuk pelajar.

powered by

Dalam ruangan New Assignment, berikan nama kepada tugasan anda pada ruangan Assignment Name, klik pada Subject yang dikehendaki, dan taip nama pelajar atau kumpulan yang akan menerima tugasan ini di ruangan Recipients. Untuk sesi ini, kita akan gunakan Student 1. Bila anda sudah menyelesaikan tugasan ini, klik pada butang Next.

powered by


transforming education through the Internet

102

103

transforming education through the Internet

Menghantar mesej kepada semua pelajar Sekarang, tetapan tarikh tugasan ini akan terpapar. Klik pada tarikh dalam ruangan yang bertajuk Assignment Available From. Untuk sesi ini, pilih tarikh hari ini

Setelah menghantar tugasan, anda mungkin mahu mengikuti perkembangan ataupun mengingatkan pelajar tentang sesuatu yang berkaitan dengan tugasan yang diberikan. Mungkin masih terdapat artikel yang boleh digunakan sebagai rujukan atau pelajar akan menambahbaik semula tugasan tersebut. Ini boleh dilakukan dengan cara berikut: Klik pada Message All.

Dalam tetingkap Message, taip mesej berikut: Anda juga perlu menetapkan tarikh hantar kembali tugasan itu. Klik pada tarikh yang dikehendaki pada Assignment Due untuk menetapkan tarikh yang dikehendaki. Untuk sesi ini, pilih tarikh hari ini.

Semua bahan rujukan perlu dicatatkan sebagai lampiran dan disertakan bersama jawapan. Klik pada butang Send. Mesej pemberitahuan akan dipaparkan dalam ruangan Notifications pelajar.

Terdapat dua cara untuk menyemak status tugasan atau mesej yang diterima. Cara pertama adalah untuk melihat status pada ikon Notifications di Frog Bar.

Nota: Setiap aktiviti dalam sesuatu tugasan boleh mempunyai tarikh serahan yang tersendiri. Klik pada Text Activity untuk menetapkan tarikh serahan yang dikehendaki bagi setiap aktiviti. Cara yang kedua adalah dengan mengklik pada Quick Launch di Frog Bar dan memilih Assignments. Anda mungkin perlu memberi arahan kepada pelajar tentang cara tugasan ini perlu dibuat. Atau, anda ingin mencadangkan sumber rujukan ataupun arahan supaya bekerja dalam kumpulan. Semua arahan ini boleh dimasukkan dalam ruangan Instructions. Pelajar akan menerima arahan tersebut. apabila mereka menerima notifikasi tugasan tersebut

Untuk mendapat maklum balas tentang kesukaran tugasan yang telah diberikan, tandakan (/) pada kotak Ask for Self Evaluation. Fungsi ini dapat membantu anda menyesuaikan tahap tugasan yang diberikan kepada pelajar akan datang. Klik pada butang Assign bewarna biru untuk menghantar tugasan anda.

powered by


105

transforming education through the Internet

Bagaimana Pelajar Menyiapkan Tugasan TUGASAN: Menyiapkan tugasan.

OBJEKTIF: Untuk memastikan peserta memahami bagaimana pelajar menerima dan menyiapkan tugasan.

TEMPOH MASA: 20 minit

BAHAN YANG DIPERLUKAN: • VIDEO 2.3 – Bagaimana Pelajar Menyiapkan Tugasan • Komputer • Papan surat • Pen penanda

2.3 Bagaimana Pelajar Menyiapkan Tugasan (Pengguna: Pelajar)

• Buku nota • Projektor • Kertas & pen

TATACARA:

2.3 How Students Complete an Assignment (User: Student)

1. PENGENALAN Jurulatih akan menerangkan tujuan sesi tersebut. Dalam sesi ini, anda akan faham bagaimana pelajar menerima dan menyiapkan tugasan. 2. VIDEO - Bagaimana Pelajar Menyiapkan Tugasan Jurulatih akan memainkan klip video dan meminta para peserta untuk mengikuti arahan-arahan seperti yang ditayangkan di dalam video. 3. SESI IMBASAN Jurulatih mengimbas kembali objektif sesi tersebut dan membuka ruang untuk sesi soal jawab.

powered by


106

transforming education through the Internet

107

transforming education through the Internet

Panduan Pengguna Bagaimana Pelajar Menyiapkan Tugasan

Tugasan yang telah dihantar akan mempunyai tanda semak yang berwarna hijau disebelahnya.

Penting! Bagi menyiapkan sesuatu tugasan, anda harus log masuk ke dalam Frog sebagai pelajar terlebih dahulu. Setelah sesuatu tugasan diberikan oleh guru, pelajar akan melihat terdapat satu mesej pada ikon Notifications mereka.

Klik mesej pada panel Notifications, pelajar akan dibawa ke ruangan Assignments.

Menyiapkan Tugasan

Di dalam ruangan Assignments, pelajar boleh melihat kesemua tugasan yang telah ditugaskan kepada mereka. Mereka juga akan diberi amaran sekiranya terdapat tugasan yang telah tamat tempoh. Tarikh sebarang tugasan yang telah tamat tempoh akan berwarna merah.

Bagi menyiapkan sesuatu tugasan, klik pada nama tugasan di dalam ruang Assignments. Sekarang tugasan telah dibuka. Klik pada tab Tugasan bagi mengakses halaman aktiviti.

powered by

powered by


108

transforming education through the Internet

109

transforming education through the Internet

Bagi menghantar tugasan, klik pada butang Complete Assignment yang terletak di Frog Bar. Anda sekarang boleh melihat tugasan yang telah anda tetapkan. Pelajar boleh memberikan jawapan mereka di tetingkap Text Activity. Taipkan yang berikut dalam tetingkap Text Activity: ‘Topologi di kawasan perumahan saya adalah kawasan perumahan pangsapuri. Kebanyakan kawasan perumahan di kota adalah pangsapuri untuk menampung kepadatan penduduk.’

Bagi menyimpan jawapan anda, klik pada ikon save pada text formatting bar. Jika ikon ini tidak diklik, teks yang telah dimasukkan tidak akan disimpan.

Pelajar perlu menyiapkan Self Evaluation bagi menilai diri mereka sendiri pemahaman tentang tugasan atau soalan yang telah diberikan.

Pelajar juga boleh memilih untuk menulis komen bagi menyokong self- evaluation mereka. Komen-komen akan ditaip ke dalam kotak Your Comments. Contohnya taip ‘Soalan tersebut amat mudah untuk pengetahuan saya. Terima Kasih’ pada kotak Your Comments.

Akhir sekali, klik pada butang Complete untuk menghantar hasil kerja anda.

powered by

powered by


transforming education through the Internet

110

111

transforming education through the Internet

Nota: Pelajar boleh mengesahkan penghantaran mereka dengan mengklik pada Quick Launch dan memilih Assignments. Dalam halaman Assignments, ikon di ruangan Submitted akan berubah kepada tanda semak yang berwarna hijau bagi menandakan penghantaran tersebut telah berjaya.

2.4 Bagaimana Menyemak Tugasan (Pengguna: Guru) 2.4 How to Mark an Assignment (User: Staff)

powered by


112

transforming education through the Internet

Bagaimana Menyemak Tugasan

113

transforming education through the Internet

Panduan Pengguna Bagaimana Menyemak Tugasan

TUGAS: Menyemak tugasan.

Penting! Untuk menanda tugasan anda mesti log masuk sebagai guru. Bagi mendapatkan tugasan yang dihantar kepada pelajar, klik pada Quick Launch pada Frog Bar dan klik pada Assignments.

OBJEKTIF: Untuk memastikan peserta memahami cara tugasan disemak.

TEMPOH MASA: 15 minit

BAHAN YANG DIPERLUKAN : • VIDEO 2.4 – Bagaimana Menyemak Tugasan • Komputer • Papan putih • Pen penanda • Buku nota • Projektor • Kertas & pen Di halaman Assignments klik pada nama tugasan untuk disemak. Gerakkan kursor ke nama tugasan untuk mengingatkan anda tentang arahan yang telah diberi dalam tugasan sebelum ini. Klik pada nama tugasan untuk melihat tugasan yang dihantar.

TATACARA: 1. PENGENALAN Jurulatih menerangkan tujuan sesi. Jurulatih menerangkan cara tugasan disemak dan maklumbalas diberikan.

Di bahagian Assignments, nama pelajar yang menerima tugasan akan dipaparkan. Status penghantaran tugasan juga akan dipaparkan dan menunjukkan sama ada pelajar telah menghantar tugasan atau tidak.

2. VIDEO- Bagaimana Menyemak Tugasan Jurulatih memainkan klip video dan meminta peserta untuk mengikuti arahan dalam video. 3. SESI IMBASAN Jurulatih mengimbas kembali objektif sesi. Sesi soal jawab dibuka kepada peserta.

powered by

powered by


114

transforming education through the Internet

115

transforming education through the Internet

Anda boleh lihat maklumat keseluruhan aktiviti penghantaran tugasan oleh pelajar, Self-Evaluation dan komen yang dihantar. Hijau dengan tanda menunjukkan bahawa tugasan telah dihantar.

Kelabu dengan pangkah menunjukkan tugasan belum dihantar.

Dalam skrin di bawah, anda boleh lihat hanya seorang pelajar telah menghantar tugasan.

Untuk melihat hasil tugasan pelajar yang dihantar, klik pada kotak teks yang terletak di bahagian kanan ikon Text Activity.

Untuk menyemak tugasan, klik pada nama pelajar.

powered by

powered by


116

transforming education through the Internet

Tetingkap baru akan memaparkan soalan dan jawapan pelajar. Klik OK untuk menutup tetingkap.

117

transforming education through the Internet

Untuk menyimpan komen dan markah yang diberikan kepada pelajar ini, sila klik pada butang Save.

Anda boleh memberi komen dan menyemak tugasan. Skrol ke bawah halaman yang sama dan anda boleh melihat Overall Comments dan Overall Mark. Anda boleh memberi komen keseluruhan pada bahagian Overall Comments. Sebagai contoh taipkan komen berikut ‘Anda telah berjaya menjawab soalan dengan bijak. Syabas’.

Nota: Walau bagaimanapun, dengan mengklik butang Save, markah dan komen ini tidak akan diberikan terus kepada pelajar. Markah hanya akan diberikan kepada pelajar apabila guru telah selesai menanda tugasan semua pelajar dan menutup ruangan tugasan pelajar. Untuk menanda tugasan pelajar seterusnya, klik pada butang Close Assignment. Anda akan menutup tugasan pelajar yang telah disemak dan bukannya bahagian Assignment. Anda boleh terus menyemak tugasan lain mengikut tatacara yang sama.

Kemudian, masukkan markah yang anda ingin berikan kepada pelajar tersebut pada bahagian Overall mark. Contohnya, berikan pelajar tersebut 18 markah

Selepas mengklik butang Close Assignment, satu tetingkap akan muncul untuk meminta pengesahan sama ada anda mahu menutup tugasan pelajar tertentu atau tidak. Ini adalah kerana selepas tugasan ditutup, pelajar berkenaan tidak boleh menghantar tugasannya semula. Anda juga boleh memberikan mesej kepada pelajar tersebut, seperti ‘Anda telah lulus.’

powered by

powered by


118

transforming education through the Internet

Nota: Guru juga boleh meminta pelajar menambah baik tugasan sebelum pemarkahan dibuat melalui butang Return Assignment.

119

transforming education through the Internet

Klik pada Release marks and notify all recipients. Langkah ini akan menghantar komen dan markah kepada para pelajar.

Sekarang, klik pada pautan tugasan di bahagian atas tetingkap. Anda akan dibawa semula ke senarai tugasan yang dihantar. Anda juga boleh menambahkan mesej atau komen dengan markah. Masukkan mesej ke dalam kotak Add a Message. Contohnya, ‘SYABAS KERANA ANDA TELAH LULUS DALAM TUGASAN INI. TERIMA KASIH.’

Akhirnya, klik pada butang Close Assignment untuk menghantar markah dan menutup tugasan.

Selepas anda mengklik pada butang Close Assignment anda akan dibawa balik ke ruangan Assignments. Tugasan yang ditutup akan dipindahkan ke bahagian Closed.

Mengedarkan Markah Selepas semua tugasan telah disemak, anda boleh memberi komen dan markah kepada pelajar. Untuk berbuat demikian, anda perlu keluar dari ruangan tugasan pelajar dengan mengklik pada butang Close assignment.

Selepas anda klik butang Close assignment, satu mesej akan muncul untuk mengesahkan penutupan tugasan.

powered by

powered by


transforming education through the Internet

120

Anda juga boleh memadam tugasan yang tidak dikehendaki atau menyimpannya. Ini boleh dilakukan dengan memilihnya serta klik pada butang Archive atau Delete di bahagian bawah halaman ini.

Selain daripada menutup tugasan, terdapat beberapa fungsi lain yang boleh digunakan oleh para guru dalam halaman ini. Contohnya View Assignment, Edit Assignment, Reissue Assignment dan Message All. View Assignment membenarkan guru untuk melihat soalan tugasan yang telah disediakan. Reissue Assignment membenarkan guru untuk memberi semula tugasan kepada pelajar. Message All membolehkan guru untuk menghantar mesej kepda semua pelajar yang telah menerima soalan tugasan ini. Mesej ini boleh berbentuk arahan tambahan ataupun idea untuk menyiapkan tugasan yang diberikan.

Para pelajar akan menerima satu notifikasi. Apabila notifikasi di buka mesej akan memaparkan komen daripada guru, markah dan status tugasan.

2.5 Bagaimana Menggunakan Dashboard Sekolah untuk Komunikasi (Pengguna: Guru) 2.5 How to Use the School Dashboard for Communication (User: Staff)


122

transforming education through the Internet

Bagaimana Menggunakan Dashboard Sekolah untuk Komunikasi

123

transforming education through the Internet

SOALAN: • Bagaimanakah seorang guru atau pelajar mengetahui tentang acara yang diadakan di sekolah? • Apakah cara yang kini digunakan untuk mengingatkan tentang acara yang diadakan di sekolah? • Pernahkah anda tidak mengetahui tentang sesuatu acara sekolah yang diadakan?

TUGASAN:

• Mengapakah ia boleh terjadi?

Menggunakan Dashboard Sekolah untuk Komunikasi.

• Apakah perkara mengenai sekolah yang anda ingin tahu tentang? 2. VIDEO- Bagaimana Menggunakan Dashboard Sekolah untuk Komunikasi

OBJEKTIF: Memahami bagaimana Dashboard Sekolah dapat membantu memudahkan komunikasi antara warga sekolah.

• Jurulatih menerangkan kandungan video.

TEMPOH MASA:

• Minta peserta tonton video dan mencatat nota.

• Mainkan klip video tersebut.

15 minit

3. SESI IMBASAN

BAHAN YANG DIPERLUKAN:

Tunjukkan aplikasi yang berlainan pada Dashboard Sekolah dan adakan sesi soal jawab.

• VIDEO 2.5 – Bagaimana Menggunakan Dashboard Sekolah untuk Komunikasi • Papan Putih • Pen Penanda

Panduan Pengguna Bagaimana Menggunakan Dashboard Sekolah untuk Komunikasi

• Buku Nota

Penting! Untuk menyunting Dashboard Sekolah, anda perlu log masuk sebagai pengguna Pentadbir Frog.

• Projektor • Kertas & Pen

TATACARA:

Untuk mengakses Dashboard Sekolah, sila klik pada anak panah sebelah kanan Dashboard Switch yang ada pada Frog Bar. Anda boleh juga mengakses Dashboard Sekolah melalui Quick Launch pada Frog Bar.

1. PENGENALAN • Komunikasi antara warga sekolah adalah perlu untuk pengurusan dan pentadbiran yang licin dan cekap. Komunikasi yang kurang baik boleh menyebabkan berlakunya kesilapan, kekeliruan, kekecewaan and salah tafsir. Dashboard sekolah boleh membantu mengelakkan perkara-perkara tersebut dari berlaku. Ruangan yang terletak di sebelah Dashboard peribadi pengguna ini,telah direka khas sebagai satu laman yang boleh diakses oleh semua warga sekolah. Maklumat penting seperti acara sekolah, imej, video dan notis boleh dipaparkan di sini. Untuk memudahkan navigasi, lebih dari satu halaman boleh dibina pada Dashboard sekolah untuk memaparkan notis dari unit-unit yang berlainan. Bayangkan Dashboard Sekolah ini sebagai papan kenyataan maya bagi sekolah anda!

Ini akan membawa anda ke Dashboard Sekolah. Dashboard ini memaparkan notis dan maklumat sekolah.

Nota: Hanya pengguna Pentadbir Frog mempunyai akses untuk meyunting isi kandungan pada Dashboard Sekolah. Adalah menjadi tanggungjawab pengguna Pentadbir ini untuk memastikan bahawa paparan pada Dashboard Sekolah ini sentiasa dikemaskinikan. • Mulakan perbincangan mengenai kandungan yang perlu ada pada Dashboard Sekolah dengan menggunakan pengalaman guru yang sedia ada.

powered by

powered by


transforming education through the Internet

124

Notis Sekolah

Antara widget yang boleh digunakan di sini adalah School Notices atau Papan Kenyataan.

Widget ini dibahagikan kepada 4 kategori iaitu Sekolah, Akademik, Kokurikulum dan HEM. Hanya pengguna Pentadbir Frog dibenarkan memasukkan notis dan ia boleh dilakukan mengikut kategori. Contoh notis yang boleh dipaparkan adalah Notis Cuti Ganti serta kejayaan pasukan sekolah di dalam aktiviti kokurikulum.

MOE RSS

Dashboard Sekolah juga mengandungi MOE RSS yang dapat memberi informasi yang terkini dari KPM kepada guru dan pelajar. MOE RSS ini dikemaskini oleh KPM dan mengandungi informasi terkini tentang pendidikan seperti: Pekeliling Tatacara Kewangan dan Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah, Sebut Harga Kerja-Kerja Pembaikan dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah dan Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang. Maklumat pada widget ini akan dikemaskini secara automatik tanpa dikawal oleh pihak sekolah. School Calendar

2.6 Bagaimana Menghasilkan Sebuah Forum Perbincangan (Pengguna: Guru) 2.6 How to Create a Discussion Forum (User: Staff)

Widget ini memaparkan acara / aktiviti sekolah yang sedang dan akan berlangsung. Paparan ini berasaskan School Calendar yang telah dikemaskini dengan tarikh-tarikh penting dan boleh menunjukkan 5, 10 atau 15 acara / aktiviti pada Dashboard Sekolah. Ia mungkin juga memaparkan aktiviti sekolah sepanjang minggu. Contoh: Merentas Desa, Peperiksaan Percubaan SPM.dll


126

transforming education through the Internet

127

transforming education through the Internet

Bagaimana Menghasilkan Sebuah Forum Perbincangan

Jurulatih membuka topik perbincangan soalan forum dan mengesahkan maklum balas yang telah diposkan. Minta peserta mengambil nota mengenai soalan-soalan yang diposkan dalam forum. Bincang tentang jenis soalan yang biasa diajukan dan kenapa forum merupakan tempat yang popular bagi soalan-soalan seperti itu. Maklumkan peserta bahawa mungkin terdapat beratus-ratus maklum balas dan maklumat yang diposkan adalah tidak sahih.

TUGASAN:

2. VIDEO - Bagaimana Menghasilkan Sebuah Forum Perbincangan

Menghasilkan sebuah forum perbincangan.

• Jurulatih memainkan klip video serta menunjukkan cara untuk menghasilkan forum. • Peserta menghasilkan topik forum masing-masing pada akhir tayangan video.

OBJEKTIF: Memahami dengan baik bagaimana forum boleh dihasilkan dan digunakan untuk menyokong komunikasi antara guru / pelajar.

TEMPOH MASA:

Panduan Pengguna Bagaimana Menghasilkan Sebuah Forum Perbincangan Untuk membuka aplikasi Forum, klik pada Quick Launch di Frog Bar. Kemudian, klik pada butang Forum.

15 minit

BAHAN YANG DIPERLUKAN: • Video 2.6 - Bagaimana Menghasilkan Sebuah Forum Perbincangan • Komputer • Papan putih • Pen penanda • Buku nota • Projektor • Kertas & pen

TATACARA: Mulakan perbincangan dengan membuat topik baru di General Forum. Klik pada butang Create Topic. 1. PENGENALAN Jurulatih mengajukan soalan untuk mendapatkan maklum balas tentang topik tersebut. SOALAN: • Pernahkah anda mendengar tentang forum? Berapa ramai antara anda pernah mengambil bahagian dalam forum tersebut? • Bolehkah anda namakan beberapa forum? • Apakah yang anda bincangkan? Adakah anda poskannya atau anda respon kepada topik orang lain? • Mengapakah anda berbuat demikian? • Bagi sesiapa yang belum pernah mengambil bahagian dalam forum di internet, bagaimanakah anda berkongsi pendapat dan membuat perbincangan? • Bagi guru-guru, jika anda memerlukan pendapat daripada rakan sekerja dan para pelajar, apakah yang anda akan lakukan? powered by

powered by


128

transforming education through the Internet

129

transforming education through the Internet

Klik Submit untuk menghasilkan forum anda. Masukkan Title dan Content forum yang hendak anda hasilkan.

Bagi sesi ini, taipkan tajuk forum “Pentaksiran Berasaskan Sekolah� ke dalam kotak Title. Taipkan huraian forum dan cadangan anda di dalam kotak Content. Kami telah menggunakan contoh ‘Adakah guru sekolah dibeban dengan pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah?’ Anda juga boleh menggunakan isi kandungan sendiri.

Perhatikan bahawa topik anda sekarang berada di bahagian atas Topic List.

Kemudian, tandakan kotak Sticky topic untuk menghasilkan satu forum yang berada di bahagian atas senarai forum. Sticky topic adalah berguna untuk topik yang berterusan, penting atau relevan.

Forum anda sekarang telah siap untuk dihantar ke Frog VLE. Untuk menghantar jawapan, sila kembali ke laman utama General Forum. Pilih topik yang anda ingin berikan maklum balas dan ini akan mengaktifkan topik perbincangan tersebut. Klik pada butang Reply untuk menghantarkan maklum balas.

Anda akan mendapati kotak Sticky topic di sebelah kiri di bawah kotak Content.

powered by

powered by


transforming education through the Internet

130

Apabila maklum balas telah dihantarkan, anda tidak boleh memadamkannya. Hanya pengguna Pentadbir Frog boleh memadamkan maklum balas.

2.7 Pengenalan kepada Frog Community Site (Pengguna: Guru) 2.7 Introduction to the Frog Community Site (User: Staff)


132

transforming education through the Internet

Pengenalan kepada Frog Community Site

133

transforming education through the Internet

Sekarang, marilah kita mula meneroka Frog Community Site ini.

TUGASAN: Gambaran Keseluruhan Frog Community Site.

OBJEKTIF: Untuk meningkatkan kesedaran bagaimana Frog Community Site dapat membantu komunikasi antara sekolah.

TEMPOH MASA: 15 minit

BAHAN YANG DIPERLUKAN: • VIDEO 2.7 – Pengenalan kepada Frog Community Site.

TATACARA:

Apabila guru membuka Frog Community Site buat kali pertama, mereka akan menjadi sebahagian daripada Frog Community Site secara automatik.

1. PENGENALAN KEPADA FROG COMMUNITY SITE

Di dalam Frog Community Site, terdapat 3 bahagian; iaitu Get Started, Connect dan Ideas.

Jurulatih menerangkan tujuan sesi Frog Community Site dan kebaikan menyertainya kepada para guru.

1. Get Started

Frog Community Site adalah sebuah laman yang memberi fokus dalam memudahkan pembinaan hubungan sosial di kalangan guru-guru dan sekolah-sekolah. Ia membolehkan penguna untuk berkongsi idea, aktiviti, acara, minat, amalan terbaik dan pengalaman di dalam dan di luar sekolah.

Pertama sekali, mari kita lihat bahagian Get Started. Di sini, anda akan menemui 3 bahagian iaitu Learn, Discover dan Inspire.

Dengan berkongsi pengalaman dan mengumpulkan idea-idea serta cerita-cerita mengenai kejayaan, kami boleh membina salah satu komuniti guru yang terbaik dan berkembang maju di seluruh dunia.

Learn – Anda akan menemui Panduan Pengguna dan Panduan Jurulatih. Dengan Panduan Pengguna, anda boleh memuat turun manual pengguna pada desktop anda serta mencetakkannya jika perlu, atau hanya membaca sahaja. Panduan Jurulatih mengandungi video-video yang boleh dimuat turun atau ditonton.

Dengan menggunakan rangkaian teknologi sosial, guru-guru mempunyai keupayaan untuk berkomunikasi di antara satu sama lain, membina kumpulan baru yang mempunyai minat yang sama dan membincangkan topik-topik terkini. Seperti rangkaian sosial yang lain, pengguna mempunyai pilihan untuk melibatkan diri dalam aktiviti mengikut minat dan kesukaan masing-masing.

Discover – Anda akan menemui 3 lagi bahagian iaitu; Ready, Set dan Go. Pada bahagian ini, anda akan menemui bahan sokongan seperti Templat Pelan Tindakan, Pek Idea Frog Buzz dan banyak lagi. Inspire – Anda akan menemui Lembaran Aktiviti yang akan memudahkan pengurusan aktiviti yang berkaitan dengan Frog VLE di sekolah. 2. Connect Pada Connect, anda boleh menyertai kumpulan dan berkongsi idea, pengalaman serta membina satu koleksi untuk cerita-cerita mengenai kejayaan di antara guru-guru di Malaysia. Berikut adalah ciri-ciri yang boleh digunakan:

powered by

powered by


transforming education through the Internet

134

Wall – membolehkan anda menghantar apa saja mesej kepada ahli-ahli kumpulan. Blog – membenarkan anda menyuarakan pengalaman dan pandangan penggunaan Frog VLE serta membenarkan ahli-ahli kumpulan lain memberikan komen mereka. Forum – merupakan satu platform perbincangan yang membolehkan komunikasi di antara satu sama lain melalui mesej teks. Request/Invite – membolehkan anda menjemput guru-guru lain untuk menyertai kumpulan anda. Settings – membolehkan anda menamakan serta memberikan penerangan ringkas mengenai kumpulan yang dibentuk. 3. Ideas Ideas membolehkan anda boleh melihat kad-kad interaktif Frog Trumps. Setiap Trump Card akan membekalkan anda dengan idea-idea dan pengalaman daripada sekolah-sekolah lain tentang bagaimana mereka mencapai keputusan yang cemerlang. Anda boleh klik butang ‘Like’ dan berikan komen pada setiap kad yang ada. SOALAN: • Pada pandangan anda, bagaimana Frog Community Site dapat membantu sekolah anda? • Apakah kebaikan berkomunikasi dengan sekolah yang lain?

2.8 Bagaimana Menambah Pengguna Baru (Pengguna: Pentadbir) 2.8 How to Add a New User (User: Admin)


136

transforming education through the Internet

Bagaimana Menambah Pengguna Baru

137

transforming education through the Internet

2. VIDEO • Jurulatih menerangkan kandungan video.

TUGASAN:

• Jurulatih memainkan video.

Menambah pengguna baru pada Frog VLE. 3. RUMUSAN

OBJEKTIF:

Jurulatih merumuskan jenis-jenis pengguna, bagaimana pengguna ditambah.

Untuk memastikan kefahaman yang jelas tentang bagaimana pengguna baru ditambah pada Frog VLE.

Panduan Pengguna TEMPOH MASA:

Bagaimana Menambah Pengguna Baru Di Frog

15 minit

Salah satu tanggungjawab anda sebagai pengguna Pentadbir Frog ialah untuk menguruskan pendaftaran pengguna baru.

BAHAN YANG DIPERLUKAN: • VIDEO 2.8 – Bagaimana Menambah Pengguna Baru • Komputer • Papan putih

Ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Users

• Pen penanda • Buku nota • Projektor • Kertas & pen

Untuk akses aplikasi User, anda perlu klik ikon Resource Manager di Frog Bar di bahagian atas skrin anda.

TATACARA: 1. OBJEKTIF Jurulatih menerangkan tentang pengguna yang berbeza dan peringkat akses mereka. • Secara tetapan asal, hampir semua pengguna ditambah secara automatik ke dalam Frog VLE. Walau bagaimanapun, terdapat kemungkinan di mana anda perlu menambah pengguna secara manual. Ini mungkin kerana terdapat guru atau pelajar baru yang tidak mempunyai ID pengguna.

Tetingkap Resource Manager akan terpapar. Klik pada Applications yang terletak di sebelah kiri.

• Menambah pengguna adalah satu proses yang mudah. Namun begitu, anda perlu ingat bahawa terdapat 3 jenis pengguna yang berbeza. Mereka adalah: Pengguna Pentadbir – Pengguna Pentadbir Frog mempunyai akses yang tertinggi di antara semua jenis pengguna. Mereka mempunyai akses untuk mengedit seluruh platform termasuk Dashboard Sekolah dan mengakses seluruh sistem pengurusan pengguna. Guru – Guru mempunyai akses kepada hampir semua fungsi di dalam VLE kecuali fungsi pentadbir dan Dashboard Sekolah.

Klik pada ikon Users di ruangan Application.

Pelajar – Pelajar mempunyai akses yang terhad iaitu hanya pada Dashboard peribadi dan kawasan My Documents.

powered by

powered by


138

transforming education through the Internet

139

transforming education through the Internet

Setelah mengisi butiran ini, klik tab Co-Curriculum yang berada di sebelah tab Student Information.

Bila anda klik pada aplikasi Users, skrin Users akan dipaparkan.

Anda akan dibawa ke skrin Co-Curriculum Involvement. Masukkan butiran pelajar dengan menggunakan menu ke bawah untuk beberapa maklumat.

Sekarang, kita akan menambah pengguna baru. Untuk melakukannya, anda perlu pilih jenis pengguna yang ingin ditambah dengan menggunakan tab-tab di sebelah atas kanan skrin. Setelah memilih jenis pengguna yang hendak ditambah, klik pada butang Create New Student atau Create New Teacher di sebelah kiri atas skrin Users.

Sebagai contoh, kita akan menambah seorang pelajar baru. Pada skrin Student Information masukkan butiran pelajar tersebut. Bahagian terakhir yang anda perlu lengkapkan ialah bahagian Parent atau Guardian. Klik tab Parent atau Guardian yang terletak bersebelahan tab Co-Curriculum.

powered by

powered by


140

transforming education through the Internet

Di skrin Parent or Guardian, masukkan butiran ibu bapa atau penjaga pelajar. Setelah memasukkan butiran pengguna baru, klik butang Save.

141

transforming education through the Internet

Nota: Carian pada Full Name adalah case sensitive.

Setelah anda telah dapat mencari pengguna untuk diedit, klik butang Edit di sebelah kiri nama pengguna tersebut di ruangan Action. Seterusnya, anda akan dipaparkan dengan skrin Edit Student / Edit Teacher bergantung kepada jenis pengguna yang dipilih. Anda boleh mengedit sebagaimana yang dikehendaki. Klik Save setelah perubahan telah dibuat. Nota: Sekiranya pengguna untuk diedit adalah pelajar, butang Save terdapat pada skrin Parent or Guardian. Menukar Kata Laluan Sebagai pengguna Pentadbir Frog, anda mempunyai keupayaan untuk menukar kata laluan bagi semua pengguna. Untuk melakukannya, pilih Users dari panel di sudut kanan atas skrin.

Setelah mengklik butang Save, anda akan diberikan nama pengguna dan kata laluan untuk pengguna yang baru ditambah.

Setelah itu, anda akan dibawa ke skrin Change Password / Enable / Disable User.

Nota: Pastikan butiran yang bertanda (*) diisi.

Pengguna baru telah berjaya ditambah dan akan muncul di dalam senarai pengguna. Pilih User Type dari menu ke bawah.

Mengedit Penguna Sebagai pengguna Pentadbir Frog, anda boleh mengedit butiran pengguna. Pilih jenis pengguna yang anda ingin edit dari panel di sudut kanan atas skrin.

Anda boleh mencari pengguna untuk diedit pada ruangan National ID / Passport Number, Full Name atau Gender.

powered by

powered by


transforming education through the Internet

142

143

transforming education through the Internet

Kemudian, taipkan Username bagi kata laluan pengguna yang ingin diubah.

Anda akan lihat skrin Change Password / Enable / Disable User.

Masukkan kata laluan baru bagi pengguna tersebut. Ia mestilah sekurang-kurangnya 8 aksara dalam bentuk alphanumeric.

Pilih User Type dari menu ke bawah.

Klik Save.

Taipkan nama penuh pengguna yang berkaitan.

Menggunakan Fungsi Enable / Disable

Pilih Yes atau No dari menu ke bawah Enable. Yes bermaksud anda ingin mengaktifkan fungsi Enable bagi penggunaan VLE manakala No bermaksud anda ingin mengaktifkan fungsi Disable bagi penggunaan VLE bagi pengguna tersebut.

Sebagai pengguna Pentadbir Frog, anda dapat mengaktifkan fungsi Enable atau Disable pengguna di Frog VLE. Anda perlu mengaktifkan fungsi Disable penggunaan Frog VLE seseorang pengguna apabila pengguna tersebut berpindah sekolah. Sekiranya seseorang pengguna berpindah ke sekolah anda, anda perlu mengakifkan fungsi Enable penggunaan Frog VLE bagi pengguna tersebut.

Nota: Bagi fungsi Enable, pengguna tersebut mungkin mempunyai Yes ID dari sekolah lama. Masukkan Yes ID pengguna tersebut untuk memudahkan pencarian anda. Sebaik sahaja anda mengisi maklumat pengguna, klik butang Save.

Bagi mengaktifkan fungsi Enable atau Disable, klik pada tab User pada panel di sudut kanan atas skrin.

powered by


145

transforming education through the Internet

Bagaimana Menambah Kumpulan Baru TUGASAN: Menambah kumpulan pada Frog VLE.

OBJEKTIF: Untuk memahami bagaimana kumpulan dapat ditambah pada Frog VLE.

TEMPOH MASA: 15 minit

BAHAN YANG DIPERLUKAN: • VIDEO 2.9 – Bagaimana Menambah Kumpulan Baru • Komputer • Papan putih • Pen penanda

2.9 Bagaimana Menambah Kumpulan Baru (Pengguna: Pentadbir)

• Buku nota • Projektor • Pen

TATACARA: 1. PENGENALAN

2.9 How to Add a New Group (User: Admin)

Jurulatih menjelaskan jenis-jenis kumpulan yang berbeza dan kegunaannya. Kumpulan-kumpulan ini digunakan untuk menyelaraskan tugas-tugas pentadbiran pada Frog VLE. Kumpulan boleh ditambah, diedit dan dipadam oleh pengguna Pentadbir Frog bila perlu. Ini mungkin melibatkan kelab kokurikulum, pasukan sekolah, persatuan dan kakitangan pentadbiran. Mewujudkan kumpulan akan mempercepatkan dan mempermudahkan perkongsian serta pemberian tugasan kerana guru tidak perlu menambah pelajar satu demi satu. Untuk kemudahan semua, kumpulan-kumpulan ini boleh diubah suai dengan menambah atau memadam pelajar atau guru dari kumpulan tersebut. Sebagai tetapan asal, kumpulan mengikut kelas telah dihasilkan pada Frog VLE. 2. VIDEO- Bagaimana Menambah Kumpulan Baru • Jurulatih menerangkan kandungan video • Jurulatih memainkan klip video. 3. RUMUSAN Jurulatih merumuskan jenis kumpulan yang berbeza, bagaimana kumpulan ditambah pada Frog VLE dan sedia untuk digunakan. powered by


146

transforming education through the Internet

147

transforming education through the Internet

Panduan Pengguna Terdapat 2 jenis kumpulan – Class dan Other – Ia terletak pada 2 tab yang berbeza.

Menambah Kumpulan Satu tanggungjawab yang anda perlu pikul sebagai seorang pengguna Pentadbir Frog ialah untuk mengurus pembentukan kumpulan dalam VLE. Perlu diingatkan bahawa anda perlu log masuk sebagai pengguna Pentadbir Frog untuk membuat perubahan.

Kumpulan Class adalah kumpulan-kumpulan mengikut kelas pada tahun persekolahan terkini manakala kumpulan Other adalah untuk kumpulan-kumpulan kokurikulum. Untuk menambah satu kumpulan baru pada Frog VLE, klik pada butang Create New Group.

Untuk menguruskan pembentukan kumpulan, anda perlu menggunakan aplikasi Groups.

Untuk mengakses aplikasi Groups, anda perlu menavigasi ke Resource Manager. Klik pada ikon Resource Manager pada Frog Bar di sebelah atas skrin anda.

Ini akan melancarkan tetingkap Resource Manager. Kemudian, klik pada Applications. Anda akan dibawa ke halaman Group Details di mana anda boleh menamakan kumpulan anda

Ini merupakan aplikasi Groups. Klik pada aplikasi Groups untuk ke skrin Groups.

Anda akan dibawa ke skrin Groups.

Sebagai contoh, nama kumpulan ‘Football ’ akan digunakan di sini. Taipkan nama kumpulan anda di dalam kotak di sebelah Name. Pilih jenis kumpulan yang anda mahu tambah dari menu ke bawah pada Type. Anda kini mempunyai dua pilihan iaitu Class dan Other. Buat masa ini, jenis kumpulan Type merujuk kepada kumpulan akademik dan kumpulan lain seperti kelab / persatuan. Walaupun menu ke bawah Type mengandungi 2 pilihan, pilih Class untuk sesi ini.

powered by

powered by


148

transforming education through the Internet

149

transforming education through the Internet

Setelah memilih pelajar-pelajar yang terlibat, klik pada anak panah biru pada sebelah kanan skrin. Skrin Group Members: Teachers akan dipaparkan.

Setelah memasukkan nama kumpulan dan memilih jenis kumpulan, klik pada anak panah biru pada sebelah kanan skrin. Skrin Group Members akan dipaparkan.

Di halaman Groups Members: Students, anda boleh menambah pelajar yang berkaitan ke dalam kumpulan. Klik pada nama pelajar untuk memindahkannya ke sebelah kanan dan menambahnya ke dalam kumpulan tersebut.

Di halaman Group Members: Teachers, anda perlu memilih guru kelas/tingkatan atau guru-guru yang berkaitan dengan kumpulan. Klik pada nama guru tersebut untuk memindahkannya ke sebelah kanan dan menambahnya ke dalam kumpulan tersebut.

Setelah selesai, klik pada anak panah di sebelah kanan skrin. Anda kini berada di skrin terakhir iaitu skrin Finish. Pada skrin Finish, semak maklumat kumpulan anda dengan memastikan pelajar dan guru yang betul telah ditambah ke dalam kumpulan. Kumpulan baru anda kini telah ditambah pada VLE dan akan dipaparkan di bawah tab kumpulan pada skrin permulaan. Klik pada tanda biru di sebelah kanan skrin.

powered by

powered by


transforming education through the Internet

150

151

transforming education through the Internet

Klik anak panah biru di sebelah kanan untuk ke skrin Group Members: Teachers mengedit senarai guru dalam kumpulan tersebut.

Kemudian, klik pada anak panah biru dan anda akan dibawa ke skrin Finish. Semak butiran kumpulan sebelum anda klik butang bertanda biru di sebelah kanan. Kumpulan anda kini telah diubah. Apabila anda menggerakkan kursor ke tanda tersebut, ia akan bertukar hijau. Laporan berkaitan perubahan yang telah dilakukan akan dipaparkan.

Memadam Kumpulan Untuk memadamkan kumpulan dari Frog VLE, cari kumpulan yang anda ingin padam dari senarai kumpulan dan klik butang Delete Group.

Mengedit Kumpulan Untuk mengedit sesebuah kumpulan, klik butang Edit Group di sudut kanan bawah skrin yang akan membawa anda ke skrin Group Details. Anda boleh mengedit nama dan jenis kumpulan.

Kilk OK untuk pengesahan.

Kumpulan tersebut telah dikeluarkan dari senarai kumpulan pada VLE anda.

Setelah itu, klik pada anak panah biru di sebelah kanan skrin untuk ke skrin Group Members: Students. Anda boleh mengedit senarai pelajar dalam kumpulan tersebut.

powered by


153

transforming education through the Internet

Bagaimana Mengedit Dashboard Sekolah TUGASAN: Mengedit Dashboard Sekolah.

OBJEKTIF: Untuk memahami mengenai cara untuk mengemaskinikan Dashboard Sekolah dengan notis, kalendar dan MOE RSS Feed.

TEMPOH MASA: 30 minit

BAHAN YANG DIPERLUKAN: • VIDEO 2.10 – Bagaimana Mengedit Dashboard Sekolah • Komputer • Papan putih

2.10 Bagaimana Mengedit Dashboard Sekolah (Pengguna: Pentadbir)

• Pen penanda • Buku nota • Projektor • Kertas & pen

TATACARA: 1. PENGENALAN

2.10 How to Edit the School Dashboard (User: Admin)

• Jurulatih menerangkan peringkat akses dan tanggungjawab pengguna Pentadbir Frog VLE dan guru-guru. • Jurulatih menggalakkan peserta-peserta untuk memikirkan kegunaan dan kepentingan Dashboard Sekolah. • Dashboard memaparkan maklumat yang baru atau maklumat yang perlu disampaikan kepada seluruh sekolah. Dashboard ini memaparkan notis dan maklumat yang diurus oleh sekolah anda. Ia juga mengandungi MOE RSS Feed bagi memaklumkan anda mengenai berita pelajaran atau maklumat yang diminati oleh sekolah dan guru-guru. Dashboard Sekolah hanya boleh diubahsuai oleh pengguna pentadbir Frog VLE sekolah. Ia boleh diakses dengan mengklik pada anak panah Dashboard Switch yang terletak di bahagian tengah Frog Bar. 2. VIDEO • Jurulatih menerangkan kandungan klip video. • Video ini akan membawa anda melalui langkah-langkah cara untuk mengubah suai Dashboard sekolah anda. • Jurulatih memainkan klip video. powered by


154

transforming education through the Internet

155

transforming education through the Internet

Nama untuk School Dashboard akan terpapar pada bahagian atas.

3. RUMUSAN Jurulatih merumuskan sesi. Menekankan kepentingan Dashboard Sekolah kepada komuniti sekolah. Mencungkil idea mengenai maklumat yang boleh dipamerkan di Dashboard Sekolah.

Panduan Pengguna Seterusnya, untuk menukar tema pada School Dashboard, pilihkan tema baru daripada menu dengan klik pada anak panah kecil bersebelahan dengan tema. Sebaik tema baru dipilih, tema pada Dashboard secara automatik akan dikemaskini.

Bagaimana Mengedit Dashboard Sekolah Penting! Untuk mengubah suai Dashboard Sekolah, anda perlu log masuk ke dalam Frog VLE sebagai pengguna Pentadbir Frog. Klik pada anak panah kanan Dashboard Switch untuk memaparkan Dashboard Sekolah.

Klik pada butang Edit pada sebelah kiri skrin. Ini akan memaparkan Content Tray.

Content Tray mengandungi tiga tab pilihan iaitu Layout, Widgets dan Settings. Tab Layout menukar bilangan dan kedudukan kotak kandungan pada halaman.

Tab Widgets boleh diseret ke dalam kotak halaman untuk menambah kandungan seperti teks, video dan gambar.

Menukar Susun Atur Dashboard Sekolah Kini, untuk menukar susun atur Dashboard, klik pada tab Layout.

Tab Settings membenarkan anda untuk menukar nama dan tema Dashboard. Pilih bilangan kotak kandungan anda ingin memasukkan dengan menggunakan butang bernombor. Sekiranya anda ingin susun atur ketiga, klik pada kotak nombor 3.

Menukar Tetapan dalam School Dashboard

Setelah anda klik pada susun atur yang sesuai, halaman anda akan dikemaskini secara automatik dengan pilihan susunan kotak.

Dalam Content Tray, klik pada tab Settings. Untuk menukar nama Dashboard Sekolah, masukkan nama baru ke dalam kotak Name of Site. Nama pada halaman akan dikemaskini secara automatik. Anda juga boleh memasukkan mesej aluan ke dalam kotak tersebut; misalnya: Welcome to SMK Frog.

powered by

powered by


156

transforming education through the Internet

Bergantung kepada tema yang dipilih, susun atur Dashboard Sekolah anda akan kelihatan seperti ini:

157

transforming education through the Internet

Menambah Widget School Notices Ke Dalam Dashboard Anda Kini, anda akan menambah widget School Notices. Daripada Content Tray, pilih widget School Notices dan seret widget tersebut ke dalam kotak pada halaman anda. Pastikan kotak kandungan bertukar menjadi warna biru sebelum melepaskan widget.

Menggunakan Widgets untuk Mengubah Suai Dashboard

Di dalam Content Tray, klik pada tab Widgets. Anda akan melihat semua widgets yang tersedia ada sebagai pengguna Pentadbir Frog. Setiap widget boleh dikenalpasti melalui nama dan ikon yang unik.

Klik dua kali pada kotak kandungan. Ini akan memaparkan tetapan untuk widget School Notices di sebelah kiri.

Widget adalah aplikasi kecil yang membenarkan kandungan untuk dipapar kepada pengguna. Ini boleh digunakan dengan menarik setiap widget ke dalam kotak kandungan pada halaman dan menentukan tetapan. Lebih daripada satu widget boleh digunakan dalam satu halaman.

Terdapat banyak widgets yang membantu anda untuk menghasilkan Dashboard sekolah. Antara semua widget, hanya dua widget diberi kebenaran untuk digunakan oleh pengguna Pentadbir Frog sahaja; iaitu MOE RSS dan School Notices.

powered by

School Notices mengandungi 4 tab yang berbeza untuk dipilih. Antaranya ialah Sekolah, Akademik, Kokurikulum dan HEM. Pengguna dinasihati untuk meletakkan notis mengikut kategori notis. Walau bagaimanapun, hanya pengguna Pentadbir Frog mempunyai akses kepadanya. Jadi, sekiranya anda mempunyai maklumat untuk dipaparkan, anda perlu berhubung terus dengan pengguna Pentadbir Frog VLE untuk membantu anda menghantar mesej tersebut.

powered by


158

transforming education through the Internet

Untuk menambah notis, masukkan maklumat untuk dipaparkan pada notis ke dalam panel tetapan. Misalnya, di dalam kategori Sekolah, anda mungkin ingin memaklumkan kepada seluruh warga sekolah bahawa Kempen Go Green telah ditunda. Notis ini akan terpapar sebagai Kempen Go Green telah ditunda.

159

transforming education through the Internet

Kini, kita akan menambah widget Calendar. Daripada Content Tray, pilih widget Calendar dan seret ke dalam kotak kiri di bawah halaman anda. Pastikan kotak kandungan bertukar menjadi biru sebelum melepaskan widget. Klik dua kali pada kotak kandungan. Ini akan memaparkan tetapan untuk widget School Notices pada sebelah kiri.

Berdasarkan tema yang dipilih, susun atur Dashboard Sekolah anda harus kelihatan seperti ini:

Skrol ke bawah dalam tetapan School Notices untuk melihat kategori yang lain. Untuk memasukkan notis ke dalam kategori yang lain, ikuti langkah-langkah yang sama.

Klik pada Save Changes untuk menyimpan halaman anda.

powered by

powered by


transforming education through the Internet

160

161

transforming education through the Internet

Di dalam menu ke bawah Calendar to Display, pilih School Calendar anda. Nota: Ini tidak akan memaparkan kalendar sekolah yang penuh pada Dashboard Sekolah dan hanya acara/ aktiviti yang telah dimasukkan akan terpapar.

Klik butang Save Changes untuk menyimpan halaman anda.

Tetapkan bilangan maksimum acara/aktiviti untuk dipaparkan pada Dashboard Sekolah. Misalnya, pilih 5. Klik pada butang X untuk menutup halaman anda.

Contoh Dashboard Sekolah yang telah siap. Klik pada Save Changes untuk menyimpan halaman anda.

Nota: Acara / Aktiviti School Calendar hanya akan terpapar selepas Content Tray ditutup. Menambah Widget MOE RSS Feed ke Dalam Dashboard Anda Kini, kami akan menambah widget MOE RSS ke dalam Dashboard Sekolah. Widget ini akan memaparkan maklumat terkini daripada Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Pada Content Tray, pilih widget MOE RSS dan seret ke dalam kotak kandungan sebelah kanan halaman anda. Pastikan kotak kandungan bertukar menjadi warna biru sebelum melepaskan widget.

Nota: MOE RSS Feed hanya akan terpapar selepas Content Tray ditutup. powered by


163

transforming education through the Internet

Bagaimana Mengakses Saluran Bantuan TUGASAN: Gambaran keseluruhan saluran bantuan.

OBJEKTIF: Untuk memastikan pemahaman yang baik tentang bagaimana mengakses saluran bantuan.

TEMPOH MASA: 15 minit

BAHAN YANG DIPERLUKAN: • VIDEO 2.11 – Bagaimana untuk Mengakses Saluran Bantuan • Komputer • Papan putih • Pen penanda

2.11 Bagaimana Mengakses Saluran Bantuan (Pengguna: Pentadbir) 2.11 How to Access the Support Channel (User: Admin)

• Buku nota • Projektor • Kertas & Pen

TATACARA: 1. PENGENALAN Jurulatih menerangkan saluran bantuan yang tersedia untuk pengguna Pentadbir Frog. 2. VIDEO- Bagaimana Mengakses Saluran Bantuan • Jurulatih menerangkan tujuan video tentang bagaimana untuk mengakses saluran bantuan. • Jurulatih memainkan video. 3. RUMUSAN Jurulatih merumuskan jenis bantuan yang tersedia untuk pengguna Pentadbir Frog.

Panduan Pengguna Saluran Bantuan Sebagai seorang pengguna Pentadbir Frog, anda juga bertanggungjawab melaporkan isu-isu berkaitan Frog VLE atau sambungan internet sekolah kepada Meja Bantuan KPM. Laporan anda boleh terdiri daripada masalah berkenaan akses di sekolah kepada isu-isu berkaitan dengan aplikasi atau widget dalam Frog VLE anda. powered by

powered by


164

transforming education through the Internet

Guru Besar / Pengetua setiap sekolah adalah pegawai hubungan utama bagi Meja Bantuan, bersama dengan 3 pegawai yang lain. Mereka merupakan individu yang akan melaporkan isu-isu yang anda hadapi berkaitan akses dan Frog VLE.

Anda akan menemui ruangan log masuk dan anda hanya perlu menaipkan ID pengguna dan kata laluan dalam ruangan yang disediakan. ID pengguna adalah kod sekolah anda dan kata laluan akan diberi kemudian. Apabila anda log masuk untuk kali pertama, anda akan diminta menukar kata laluan tersebut.

Terdapat 3 cara untuk menghubungi Meja Bantuan: • Melalui telefon • Melalui e-mel • Melalui Portal Self Care 1BestariNet Halaman-halaman seterusnya akan menerangkan cara untuk menghubungi dan memasukkan tiket aduan dan bantuan serta cara untuk menggunakan Portal Self Care 1BestariNet.

165

transforming education through the Internet

Kata laluan yang baru mesti mengandungi kombinasi satu huruf besar, satu nombor dan satu aksara khas. Ia mesti mempunyai minimum 6 aksara. Contoh kata laluan: Fr0gAsia#

Berhubung Melalui Telefon

ID pengguna dan kata laluan yang sama akan digunakan oleh 4 pegawai perhubungan sekolah.

Anda boleh menelefon Meja Bantuan dan seorang pegawai perhubungan pelanggan kami akan mencatat aduan bagi pihak anda. Anda akan menerima satu salinan aduan tersebut menerusi e-mel.

Sekiranya anda lupa kata laluan anda, klik ‘Forgot Password’ dan kata laluan yang baru akan dihantar ke alamat e-mel sekolah anda.

Mereka akan mendapatkan maklumat lanjut mengenai isu tersebut, seperti ID pengguna dan kata laluan bagi pengguna yang menghadapi isu tersebut.

Sejurus anda log masuk ke portal Self Care 1BestariNet, anda akan ke paparan laman utama. Anda boleh lihat butiran aduan yang telah anda laporkan.

Sentiasa simpan kod sekolah anda kerana ia akan digunakan untuk mengenal pasti sekolah anda. Pegawai perhubungan pelanggan kami akan menjawab panggilan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu. Sekiranya anda ingin melaporkan isu berkaitan Frog VLE atau akses Internet, sila dail: 018 799 8787 Berhubung Melalui E-mel Anda juga boleh menghubungi Meja Bantuan melalui e-mel. Anda perlu sertakan butir-butir isu di dalam e-mel tersebut dan seterusnya satu tiket aduan akan dihasilkan. Sila ingat untuk meletakkan kod sekolah anda dalam e-mel yang dihantar kerana ia akan digunakan untuk menghasilkan tiket aduan di dalam sistem bantuan. Sekiranya pegawai kami mempunyai persoalan mengenai e-mel tersebut, anda akan dihubungi melalui e-mel ataupun telefon untuk pengesahan selanjutnya. Hantarkan e-mel anda ke: moesupport@ytlcomms.my Portal Self Care 1BestariNet Kaedah terakhir untuk menghubungi Meja Bantuan adalah menerusi portal Self Care 1BestariNet. Anda bukan sahaja dapat melaporkan aduan, tetapi juga dapat menyemak aduan lama atau aduan yang tertangguh serta membatalkan aduan yang telah diselesaikan.

Anda juga boleh menavigasi menu yang mempunyai bahagian-bahagian lain.

Untuk log masuk ke dalam portal layan diri, sila layari ke: https://1bnselfcare.yes.my

powered by

powered by


166

transforming education through the Internet

Jika anda menekan tab School Management diikuti dengan School, maklumat-maklumat sekolah anda akan dipaparkan. Setelah mengklik nama sekolah, anda akan diberi maklumat lanjut mengenai sekolah. Maklumat ini akan dimasukkan ke dalam bahagian ini untuk anda.

167

transforming education through the Internet

Skrin Incidents akan muncul dan satu senarai aduan yang anda telah buat akan dipaparkan berserta status aduan tersebut.

Untuk memasukkan aduan baru, klik pada butang Create Incident.

Dan jika anda klik pada nama tertentu, anda akan dipaparkan maklumat yang lebih terperinci mengenai pegawai tersebut. Anda akan dibawa ke skrin di mana anda perlu isikan butiran aduan tersebut.

Bahagian pertama yang perlu diisi adalah ruangan Title.

Menghasilkan Tiket Aduan Untuk menghasilkan tiket aduan anda perlu klik pada tab Support diikuti dengan Incidents dari menu.

Tajuk aduan haruslah pendek dan bukannya huraian penuh mengenai isu tersebut. Sebagai contoh, Pautan ke Fail Widget Tidak Berfungsi. Kemudian, anda perlu pilih satu kategori dari menu ke bawah di ruangan Category. Jika tidak ada kategori yang bersesuaian dengan isu anda, pilih Others (IT atau VLE).

powered by

powered by


168

transforming education through the Internet

Kotak yang seterusnya adalah kotak Description di mana anda perlu memberi huraian penuh mengenai isu yang anda hadapi.

169

transforming education through the Internet

Kemudian, anda akan dibawa ke skrin Create Contact.

Dalam deskripsi ini anda harus memasukkan ID dan kata laluan pengguna yang menghadapi isu tersebut. Lebih banyak informasi yang diberi kepada pasukan bantuan, lebih mudah isu tersebut dapat diselesaikan. Kotak Reported By adalah ruangan untuk anda letakkan nama anda. Taipkan beberapa huruf pertama nama anda, dan pilihan nama akan muncul dan anda hanya perlu memilihnya.

Dalam kotak School Name, taipkan beberapa huruf pertama bagi nama sekolah dan pilih sekolah anda dari senarai.

Ini adalah ruangan di mana anda perlu masukkan maklumat setiap pegawai perhubungan sekolah yang baru. Maklumat-maklumat tersebut termasuklah nama, nombor telefon dan alamat e-mel. Setelah anda masukkan maklumat yang diperlukan, klik Save dan pegawai tersebut akan dipaparkan dalam senarai. Anda juga boleh Edit maklumat pegawai. Oleh itu, sekiranya salah satu pegawai bertukar sekolah, maklumat boleh diubah dengan memasukkan maklumat pegawai yang baru.

Setelah mengisi semua butiran, anda perlu klik butang Save dan aduan tersebut akan disimpan di dalam sistem Meja Bantuan. Menambah Pegawai Perhubungan Sekolah Apabila anda log masuk untuk kali pertama, hanya Guru Besar / Pengetua anda akan dipaparkan sebagai pegawai perhubungan sekolah anda. Guru Besar / Pengetua tersebut perlu menentukan individu-individu yang boleh menghubungi pasukan bantuan dan hanya individu ini akan berurusan dengan pasukan bantuan. Seterusnya, pegawai-pegawai ini perlu didaftarkan ke dalam Portal Self Care 1BestariNet. Untuk menambah pegawai perhubungan sekolah yang baru, anda perlu menavigasi ke tab School Management dan klik pada Contacts. Apabila anda berada di skrin Contacts, anda perlu klik pada butang Create Contact.

powered by

powered by

Manual Frog VLE Part 2  

bahagian dua manual frog VLE