Page 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAN LEMBAH BIDONG SETIU, TERENGGANU RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 3 SESI 2013 MINGGU 01/42

HASIL Pada akhir P& P, pelajar dapat i. Menerangkan kaedah menentukan kedudukan mengguna rujukan grid ii. Menyatakan BMB tanah tinggi

ISI PELAJARAN KEMAHIRAN a.

Kedudukan i. Rujukan Grid ii. Ketinggian iii. Kontur dan keratan rentas

iii. Melukis dan memahami jenis-jenis kontur dan keratan rentas. 02/42

Pada akhir P& P, pelajar dapat

KEMAHIRAN

i. Menerangkan kaedah menentukan kedudukan mengguna bearing sukuan dan bearing sukuan.

b. Bearing – bearing sudutan dan bering sukuan c. Skala – lurus d. Jarak e. Keluasan

ii. Mengira jarak dan keluasan dengan tepat 03/42

Pada akhir P& P, pelajar dapat i. Menyatakan jenis-jenis graf ii. Mentafsir graf, carta dan rajah iii. Mentafsir peta dengan betul

KEMAHIRAN f. Graf, carta dan rajah g. Peta

04/42 TOV Tingkatan 3 05/42

Pada akhir P& P, pelajar dapat i. Menyatakan sumber-sumber utama yang terdapat di negara kita. ii. Menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber

06 – 08/42

Pada akhir P& P, pelajar dapat i. Menjelaskan kesan-kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar. ii. Menyatakan bagaimana sumber diuruskan bagi melahirkan pembangunan yang mapan/seimbang/lestari

MINGGU

HASIL

TEMA 7: GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA a. Sumber-sumber utama b. Kepentingan pelbagai sumber. TEMA 7: GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA c. Kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar d. Pengurusan sumber

ISI PELAJARAN


09 – 10/42

11 – 12/42

Pada akhir P& P, pelajar dapat

TEMA 8: KEGIATAN EKONOMI

i. Menyatakan kegiatan ekonomi utama negara Malaysia ii. Menerangkan faktor-faktornya

a. Kegiatan ekonomi utama b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama.

Pada akhir P& P, pelajar dapat

TEMA 8: KEGIATAN EKONOMI

i. Menyata dan menerangkan sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara 13/42 14 - 15/42

16 – 17/42

18 /42

c.

Sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara.

Mengukur tahap pencapaian pelajar

OTI 1 (PMR)

Pada akhir P& P, pelajar dapat

TEMA 8: KEGIATAN EKONOMI

i. Menjelaskan kesan-kesan alam sekitar akibat kegiatan ekonomi.

d. Kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar.

Pada akhir P& P, pelajar dapat

TEMA 8: KEGIATAN EKONOMI

i. Menerangkan langkah-langkah bagi mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar.

e. Langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar

ii. Menyatakan langkah-langkah yang telah diambil di negara lain. Pada akhir P& P, pelajar dapat

f. Langkah-langkah di negara lain.

i. Menyatakan kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa.

g. Kepentingan Kerjasama Ekonomi antarabangsa

TEMA 8: KEGIATAN EKONOMI

h. Memahami kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa 19/42

Pada akhir P& P, pelajar dapat

TEMA 8: KEGIATAN EKONOMI

i . Kesan kerjasama ekonomi antarabangsa pada masa hadapan.

i. Kesan kerjasama ekonomi antarabangsa pada masa hadapan.

Menguji tahap pencapaian semasa pelajar Tingkatan 3.

Ujian OTI 2 PMR Peperiksaan ½ Tahun

21- 23/41

Mencari, mengumpul dan menganalisis data/maklumat melalui kajian

Membuat Kerja Khusus – Kajian Geografi Tempatan PMR

24 – 26/42

Menyata, menerang dan menjawab soalan-soalan dengan jawapan yang tepat.

Ulangkaji dan latih tubi sebagai persediaan untuk PMR.

Menguji tahap pencapaian semasa pelajar tingkatan 3.

Ujian OTI 3/ PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR

Menyata, menerang dan menjawab soalan-soalan dengan jawapan yang tepat.

Ulangkaji dan latih tubi sebagai persediaan untuk PMR.

20/42

27/42 28 – 31/42

MINGGU

HASIL

ISI PELAJARAN


32/42

Mengukur tahap pencapaian pelajar

OTI 4 (PMR) – Tambah Nilai

33 – 36/42

Menyata, menerang dan menjawab soalan-soalan dengan jawapan yang tepat.

Ulangkaji dan latih tubi sebagai persediaan untuk PMR.

PEPERIKSAAN PMR Post peperiksaan

PEPERIKSAAN PMR Post Peperiksaan

37/42 38 – 42/42

RPTGEO3  

Rancangan pelajaaran geografi3

RPTGEO3  

Rancangan pelajaaran geografi3

Advertisement