Page 1

PERANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN AL-QURAN & AL- SUNNAH TINGKATAN 4 2013 BIL/ BUL J A N

MINGGU / TARIKH 1

01-03

OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat membaca ayat 70 surah Al-An’am dengan lancar dan mengikut hukum tajwid.

ISI PELAJARAN

Pengajian al-Quran : Gejala Mempersendakan Agama

Murid dapat menjelaskan langkah-langkah menangani gejala mempersendakan agama. Murid dapat menjelaskan takrif ulum al-quran.

Ulum Al-Quran : Ulum Al-Quran dan Kepentingannya

Murid dapat menghuraikan sejarah perkembangan ulum al-quran. 2

06-10

Murid dapat memahami maksud setiap potongan hadis.

Pengajian Hadis : Kelebihan Menuntut Ilmu

Murid dapat menjelaskan kelebihan dan kewajipan menuntut ilmu. Murid dapat memberi pengertian hadis dan penjelasannya.

Ulum Hadis : Ilmu Hadis

Murid boleh menyatakan tujuan mempelajari hadis 3

13-17

Murid dapat menjelaskan adab terhadap Rasulullah semasa dan selepas wafat.

Akhlak : Adab Terhadap Rasulullah

Murid dapat menerangkan akibat tidak beradab terhadap Rasulullah Murid dapat menerangkan struktur organisasi pentadbiran khulafa’ al-Rasyidin.

Tamadun : Tamadun Zaman Khulafa’ Al-Rasyidin (Pentadbiran)

Murid dapat menghuraikan kesan kemajuan pentadbiran kepada dunia Islam kini. 4

20-23

Murid dapat menyenaraikan kepentingan sektor pertanian.

Pengajian Al-Quran : Pertanian Dalam Kehidupan

Murid dapat menjelaskan langkah-langkah untuk meningkatkan hasil pertanian. Murid dapat memberi takrif al-Quran.

24 5

Ulum Al-Quran : Pengenalan al-Quran

Murid dapat membezakan al-quran dengan kitabkitab samawi yang lain. CUTI MAULIDUR RASUL

27-31 Murid dapat faham dengan jelas maksud potongan hadis.

Pengajian al-Hadis : Peranan Ulama’

Murid dapat menerangkan sebab dan kesan ketiadaan ulama’. Murid dapat menjelaskan fungsi-fungsi hadis.

Ulum al-Hadis : Hadis Sumber Kedua Perundangan Islam.


Murid dapat menghuraikan pandangan golongan anti hadis dan orientalis.

F E B

6

03-07

7

10-11

UJIAN PENGESANAN TOV CUTI TAHUN BARU CINA

12-14

UJIAN PENGESANAN TOV

17-21

Murid dapat menyenaraikan adab-adab berfikir.

Akhlak : Adab Berfikir

8 Murid dapat membandingkan bentuk pemikiran positif dengan negatif. Murid dapat menyenaraikan kegiatan ekonomi pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin.

Tamadun : Ekonomi zaman khulafa’ Al-Rasyidin.

Murid dapat menjelaskan cara mengurus ekonomi. 9

24-28

Murid dapat mengeluarkan hukum qalqalah yang terdapat dalam ayat.

Pengajian al-Quran : Konsep Ibadat

Murid dapat menerangkan kepentingan sifat ikhlas dan bahaya syirik. Murid dapat memberi takrif mukjizat.

Ulum al-Quran : Al-Quran sebagai Mukjizat

Murid dapat menerangkan jenis-jenis mukjizat.

10

03-07

M A C

Murid dapat memahami maksud potongan hadis.

Pengajian al-Hadis : Akhlak Mulia

Murid dapat membandingkan antara akhlak yang baik dan buruk. Murid dapat memberi pengertian ilmu hadis riwayah dan dirayah.

Ulum al-Hadis : Ilmu Hadis Riwayah dan Dirayah

Murid dapat menjelaskan pembahagian ilmu hadis dirayah.

11

10-14

Murid dapat menjelaskan konsep amar makruf nahi mungkar.

Akhlak : Adab Amar Ma’ruf Nahi Mungkar

Murid dapat menerangkan teknik amar makruf nahi mungkar. Murid dapat menjelaskan konsep politik pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin. Murid dapat menerangkan peranan pemimpin untuk mewujudkan kestabilan negara.

Tamadun : Politik Zaman Khulafa’ Al-Rasyidin


12

17-21

Murid dapat menjelaskan mad asli dan mad silah.

Pengajian al-Quran : Negara Aman Rakyat Sejahtera

Murid dapat menerangkan persediaan menghadapi musuh. Murid dapat menerangkan peranan pemimpin memajukan bidang sosial.

Tamadun : Sosial Di Zaman Khulafa’ al-Rasyidin

Murid dapat menjelaskan kemajuan sosial dan kesan kepada masyarakat. -

22-30

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

13

31-04

Murid dapat menjelaskan bahaya khurafat.

Pengajian al-Quran : Keteguhan Iman Asas Kekuatan Jati Diri

Murid dapat menerangkan cara-cara menghadapi ujian. Murid dapat memberi takrif wahyu. Ulum al-Quran :Wahyu Murid dapat menjelaskan cara penurunan wahyu. A P R I L

14

07 08-11

CUTI PERISTIWA Murid dapat menjelaskan sejarah perjuangan para nabi dan penentangan terhadapnya.

Pengajian al-Quran : Iktibar Dari Sejarah

Murid dapat menghuraikan akibat menentang dakwah para nabi. Murid dapat memberi takrif nuzul quran.

Ulum al-Quran : Nuzul al-Quran

Murid dapat menghuraikan peringkat-peringkat penurunan al-Quran.

15

14-18

Murid dapat menjelaskan hubung kait antara ibadat dengan sihat.

Pengajian al-Hadis : Mensyukuri Nikmat Allah

Murid dapat membandingkan keadaan ketika sihat dan sakit. Murid dapat memberi pengertian hadis nabawi, qudsi dan al-Quran.

Ulum al-Hadis : Hadis Nabawi, Qudsi dan al-Quran

Murid dapat menghuraikan pendapat ulama’ mengenai hadis qudsi. 16

21-25

Murid dapat menerangkan batas-batas berhias diri.

Akhlak : Adab Berhias Diri

Murid dapat membuat perbandingan berhias diri menurut Islam dan adatnya. Murid dapat menjelaskan kekuatan pengaruh zaman Khulafa’ al-Rasyidin. Murid dapat menghuraikan perluasan wilayah dan faktor-faktor kejayaan.

Tamadun : Peluasan Kuasa Zaman Khulafa’ al-Rasyidin


17

28 Apr02

M E I

Murid dapat menerangkan ciri-ciri mukmin yang berjaya.

Pengajian al-Quran : Kecemerlangan Iman Asas Kejayaan

Murid dapat menyenaraikan cara menjauhi perkara sia-sia. Murid dapat menceritakan latar belakang dan peribadi Imam Abu Hanifah.

Tamadun : Imam Abu Hanifah

Murid dapat menjelaskan sumbangan Imam Abu Hanifah. 18

05-07

ULANGKAJI PELAJARAN

08-09

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / OTI 1

19

12-16

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / OTI 1

20

19-23 24 Mei8 Jun

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / OTI 1

-

J U N

21

09-13

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

Murid dapat menerangkan sifat-sifat yang mesti dijauhi.

Pengajian Hadis : Menjauhi Sifat Buruk

Murid dapat menjelaskan sebab Rasulullah melarang bersifat negatif dancara mengatasinya. Akhlak : Adab Menjaga Orang Sakit Murid dapat menyenaraikan adab menjaga orang sakit. Murid dapat menerangkan perkara yang baik semasa menjaga orang sakit. 22

16-20

Murid dapat menyenaraikan syarat-syarat hadis mutawatir.

Ulum al-Hadis : Hadis Mutawatir dan Ahad

Murid dapat menjelaskan jenis-jenis hadis mutawatir dan ahad. Murid dapat menceritakan riwayat hidup Imam Malik dan peribadinya.

Tamadun : Imam Malik

Murid dapat menjelaskan sumbangan Imam Malik terhadap perkembangan Islam.

23

23-27

Murid dapat menjelaskan tanggungjawab ibu bapa terhadap anak. Murid dapat menyenaraikan sifat-sifat anak yang taat.

Pengajian al-Quran : Wasiat Luqman al-Hakim


Murid dapat menjelaskan peranan iman dan cara menjaganya.

Pengajian al-Hadis : Iman dan Jihad

Murid dapat menerangkan hubungan iman dengan jihad.

24

30-04

J U L A I

Murid dapat menyenaraikan adab-adab menghafaz al-Quran.

Pengajian al-Quran : Tanda-tanda Kekuasaan Allah

Murid dapat menghuraikan proses kejadian manusia. Murid dapat menceritakan riwayat hidup Imam as-Syafei serta peribadinya.

Tamadun : Imam As-Syafei

Murid dapat menerangkan sumbangan beliau terhadap perkembangan Islam.

25

07-11

Murid dapat memberi pengertian hadis sahih, hasan dan dhaif.

Ulum al-Hadis : Hadis Sahih, Hasan dan Dha’if

Murid dapat menerangkan bahagian hadis sahih, hasan dan dhaif. Murid dapat menceritakan riwayat hidup dan peribadi Imam Ahmad.

Tamadun : Imam Ahmad bin Hanbal

Murid dapat menjelaskan sumbangan beliau terhadap perkembangan Islam.

26

14-18

Murid dapat menyenaraikan adab-adab menziarahi jenazah.

Akhlak : Adab Menziarahi Jenazah

Murid dapat menjelaskan tujuan dan kelebihan menziarahi jenazah. Murid dapat menceritakan riwayat hidup dan sifat peribadi Imam Ghazali.

Tamadun : Imam Ghazali

Murid dapat menjelaskan sumbangan beliau dalam perkembangan Islam.

27

21-25

Murid dapat menjelaskan tujuan taaruf dalam Islam.

Pengajian al-Quran : Konsep Taaruf Dalam Islam

Murid dapat menerangkan larangan bermegah dan cara mewujudkan persefahaman. Akhlak : Adab Di Tempat Rekreasi Murid dapat menyenaraikan adab adab di tempat rekreasi. Murid dapat menjelaskan akibat tidak mematuhi adab di tempat rekreasi.


26

O G O S

28

28 Julai- 01

HARI NUZUL AL- QURAN

Murid dapat menerangkan faktor manusia ingkar nikmat.

Pengajian al-Quran : Nikmat Kurniaan Allah

Murid dapat menjelaskan ciri-ciri orang bersyukur dan akibat kufur nikmat. Murid dapat menjelaskan istilah-istilah asas dalam ilmu hadis.

Ulum al-Hadis : Istilah Asas Dalam Ilmu Hadis

Murid dapat menyenaraikan nama-nama perawi yang masyhur. 29

04-05

Murid dapat menceritakan riwayat hidup dan peribadi Imam Ibn Taimiyyah.

Tamadun : Imam Ibn Taimiyyah

Murid dapat menjelaskan sumbangan beliau terhadap perkembangan Islam. Murid dapat menyenaraikan adab menjaga kemudahan awam.

-

06-17

30

18-22

Akhlak : Adab Menjaga Kemudahan Awam

Murid dapat menjelaskan tanggungjawab dan penyalahgunaan kemudahan awam. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL HARI RAYA PUASA Murid dapat menceritakan riwayat hidup dan peribadi Imam Abu A’la al-Maududi

Tamadun : Imam Abu A’la al-Maududi

Murid dapat menjelaskan sumbangan beliau terhadap perkembangan Islam. Murid dapat menceritakan riwayat hidup dan peribadi Imam Muhamad Idris alMarbawi. Murid dapat menjelaskan sumbangan beliau terhadap perkembangan Islam. Murid dapat menyenaraikan adab-adab dan cara menjaga alam. 31

Tamadun : Muhamad Idris al-Marbawi

Akhlak : Adab Menjaga Alam (Kurikulum Padatan : Tajuk Tingkatan 5)

25-29 Murid dapat menjelaskan hubungan manusia dengan alam. Murid dapat menjelaskan hukum dan syarat memberi, menerima sedekah dan hadiah.

Akhlak : Adab Bersedekah dan Memberi Hadiah (Kurikulum Padatan : Tajuk Tingkatan 5)

Murid dapat menerangkan amalan Rasulullah dan sahabat ketika memberi dan menerima sedekah dan hadiah.

S

01

CUTI HARI KELEPASAN AM NEGERI


E P T

33

02-05

Murid dapat menjelaskan konsep berpidato menurut Islam.

Akhlak : Adab Berpidato (Kurikulum Padatan : Tajuk Tingkatan 5)

Murid dapat menerangkan jenis-jenis dan adab-adab berpidato. 34

08-12

MINGGU ULANGKAJI PELAJARAN

15-19

MINGGU ULANGKAJI PELAJARAN

16

CUTI HARI MALAYSIA

22-26

MINGGU ULANGKAJI PELAJARAN

37

29-03

LATIH TUBI

38

06-10

OTI 2 / PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TG 4

13-14

OTI 2 / PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TG 4

15-16

HARI RAYA KORBAN

17

CUTI PERISTIWA

40

20-24

OTI 2 / PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TG 4

40

27-31

MINGGU ULANGKAJI

03

CUTI HARI KELEPASAN AM NEGERI

04

MINGGU ULANGKAJI

05

CUTI AWAL MUHARAM

06-07

MINGGU ULANGKAJI

-

10-14

MINGGU ULANGKAJI

-

15-30

CUTI AKHIR TAHUN

-

01-31

35

O K T

39

N O V

DIS

42

CUTI AKHIR TAHUN

PQS T.4  
PQS T.4  

RPT PQS T.4

Advertisement