Page 1

PERANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 5 2014 BIL/ BUL

J A N

MINGGU / TARIKH 1

01-02

OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN

ISI PELAJARAN

Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Aras 2 • Menjelaskan tanggungjawab Muslim selepas perdamaian. Aras 3 • Menjelaskan kepentingan dan kebaikan memberi layanan baik kepada bukan Islam Aras 1 • Menyatakan hukum-hukum perkahwinan. Aras 2 • Menerangkan galakan berkahwin berdasarkan sunnah. Aras 3 • Menjelaskan implikasi perkahwinan yang tidak mengikut syariat Islam. Murid boleh membaca doa selepas solat dengan betul

2

3

05-09

12-16

14

4

19-23

Aras 1 • Menyatakan ciri-ciri bakal suami dan isteri yang dituntut oleh ajaran Islam. Aras 2 • Menerangkan panduan memilih bakal suami dan isteri yang disarankan oleh Islam. Aras 3 • Menghuraikan tingkahlaku yang betul menurut hukum syarak semasa pertunangan yang telah disempurnakan. Aras 1 • Menyatakan ciri-ciri orang yang bertambah imannya dan cara-cara melakukannya. Aras 2 • Menyatakan sebab-sebab iman bertambah dan berkurangan. Aras 3 • Menerangkan perkara-perkara yang membatalkan iman. Murid boleh membaca doa selepas solat dengan betul Aras 1 • Menyatakan tentang rukun nikah. Aras 2 • Menjelaskan syarat-syarat wali nikah. Aras 3 • Menerangkan tujuan walimatulurus dalam perkahwinan berdasarkan ajaran Islam. Aras 1 • Menyatakan konsep kehidupan di dunia sebagai kehidupan seorang perantau. Aras 2 • Menjelaskan cara-cara pengurusan masa yang betul. Aras 3 • Menghuraikan kelebihan menyegerakan segala urusan. Murid boleh membaca doa selepas solat dengan betul

KEFAHAMAN AL-QURAN: LAYANAN BAIK KEPADA ORANG BUKAN ISLAM ; SURAH AT-TAUBAH AYAT 6 (1W)

IBADAT: PERKAHWINAN DALAM ISLAM (2W)

Amali Solat : Contoh doa selepas solat Subuh. (1W) (lampiran diedarkan kpd murid) IBADAT: KAIFIYAH PERKAHWINAN DALAM ISLAM (PEMILIHAN CALON SUAMI DAN ISTERI & PEMINANGAN DAN BATAS PERGAULAN) (2W)

AKIDAH: IMAN MUTIARA HIDUP (1W)

Amali Solat : Contoh doa selepas solat Zohor. (1W) (lampiran diedarkan kepada murid) IBADAT: KAIFIYAH PERKAHWINAN DALAM ISLAM (RUKUN NIKAH, MAHAR DAN WALIMATULURUS) (2W)

HADITH: KEHIDUPAN DI DUNIA IBARAT SEORANG PERANTAU (1w).

Amali Solat : Contoh doa selepas solat Asar. (1W) (lampiran diedarkan kpd murid) CUTI MAULIDUR RASUL

Aras 1 • Menyatakan faktor-faktor dalam dan luar penyebaran Islam di zaman Abbasiyyah iaitu permintaan daripada penduduk setempat, pembebasan dari penjajahan, hubungan diplomatik dan usaha-usaha pedagang Islam menyebarkan dakwah.

SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PENYEBARAN ISLAM PADA ZAMAN BANI ABBASIYYAH. (2W)


Aras 2 • Menjelaskan khalifah Abbasiyyah yang terkenal iaitu Abu Abbas, Abu Ja’far, Harun Al-Rasyid dan Al-Ma’mun. Aras 3 • Merumuskan kesan-kesan positif penyebaran Islam dari aspek akidah, kebudayaan, pemikiran dan sistem kemasyarakatan. Aras 1 • Menyatakan maksud alam. Aras 2 • Menjelaskan punca-punca berlakunya pencemaran alam sekitar. Aras 3 • Menerangkan akibat jika kita tidak menjaga alam semulajadi kepada haiwan, manusia, masyarakat dan negara. Murid boleh membaca doa selepas solat dengan betul 5

26-30

31/11/2 02

F E B R U A R I

6 7

03-06 09-13

8

16-20

9

23-27

Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Aras 2 • Menjelaskan bukti-bukti kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Aras 3 • Menjelaskan hikmah rasul dipilih dari kalangan manusia. Aras 1 • Menyatakan tanggungjawab suami isteri terhadap rumahtangga. Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab perlunya suami isteri menunaikan tanggungjawab rumahtangga dan keluarga. Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan pengabaian tanggungjawab suami isteri terhadap rumahtangga. Murid boleh membaca doa selepas solat dengan betul

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB MEMELIHARA ALAM (1W)

Amali Solat : Contoh doa selepas solat Maghrib. (lampiran diedarkan kpd murid) (1W) KEFAHAMAN AL-QURAN: NABI MUHAMMAD UTUSAN ALLAH; SURAH AT-TAUBAH AYAT 128 DAN 129 (1W)

IBADAT: TANGGUNGJAWAB SUAMI ISTERI (2W)

Amali Solat : Contoh doa selepas solat Isyak. (1W) (lampiran diedarkan kpd murid)

CUTI TAHUN BARU CINA HARI KELEPASAN AM

Minggu Ulangkaji Pelajaran UJIAN PENGESANAN TOV SPM UJIAN PENGESANAN TOV SPM Aras 1 • Menghuraikan bidang-bidang ilmu dan tokoh-tokoh yang lahir pada zaman Bani Abbasiyyah. Aras 2 • Menjelaskan peranan Darul Hikmah dalam perkembangan Islam. Aras 3 • Menerangkan kesan daripada kemajuan dan perkembangan ilmu terhadap tamadun manusia. Aras 1 • Menyatakan pengertian talak, hukum, rukun dan hikmah talak. Aras 2 • Menerangkan sebab-sebab yang membolehkan talak dilakukan kepada isteri. Aras 3

SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGAN PENDIDIKAN PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH (2W)

IBADAT: MASALAH RUMAHTANGGA DAN PENYELESAIANNYA (TALAK JALAN PENYELESAIAN TERAKHIR) (1W)


• Menghuraikan tentang hikmah-hikmah talak dalam Islam. Murid dapat menghafaz bacaan doa selepas solat.

10

02-06

M A C

11

09-13

12

16-20

-

21-29

Aras 1 • Menyatakan pengertian memberi dan menerima sedekah dan hadiah. Aras 2 • Menjelaskan bersedekah dan memberi hadiah adalah digalakkan oleh Islam. Aras 3 • Menghuraikan perbezaan di antara amalan bersedekah dengan memberi hadiah. Aras 1 • Menyatakan pengertian Ahli Sunnah Wal Jamaah. Aras 2 • Menjelaskan sebab perlu berpegang kepada ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah. Aras 3 • Menerangkan perbezaan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan Syiah dan Khawarij Murid boleh membaca doa selepas solat Aras 1 • Menerangkan sumber-sumber pegangan yang utama menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah. Aras 2 • Menghuraikan prinsip-prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah. Aras 3 • Menerangkan perbandingan prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan Syiah dan Khawarij. Aras 1 • Menyatakan pengertian mengenai muslim, mukmin, kafir, fasik, murtad, munafik, tidak beragama dan musyrik. Aras 2 • Menghuraikan ciri-ciri kumpulan yang tersebut. • beragama (mulhid) dan musyrik. Aras 3 • Merumuskan langkah-langkah menangani keburukan yang dibawa oleh kumpulan tersebut. Murid boleh membaca doa ketika guruh.

Amali Solat : Latihtubi menghafaz doa selepas solat . (1W)

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB MEMBERI DAN MENERIMA HADIAH DAN SEDEKAH. (1W)

AKIDAH: AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH. (PENGENALAN) (2W)

Amali Solat : Tunjukcara bacaan doa selepas solat (1W) AKIDAH: AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH. (PRINSIP-PRINSIP AKIDAH AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH) (1W)

AKIDAH: AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH. (PERBEZAAN ANTARA MUSLIM, MUKMIN, KAFIR, FASIK, MURTAD, MUNAFIK, TIDAK BERAGAMA DAN MUSYRIK) (2W)

Amali Solat : Contoh doa ketika guruh. (1W) (lampiran diedarkan kpd murid)

Aras 1 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGAN • Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong SAINS DAN TEKNOLOGI PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH perkembangan sains dan teknologi pada zaman Bani (2W) Abbasiyyah. Aras 2 • Menjelaskan kepentingan menguasai sains dan teknologi. Aras 3 Menghuraikan kesan-kesan penemuan sains dan teknologi pada zaman Bani Abbasiyyah Aras 1 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: • Menyatakan riwayat hidup, sifat peribadi dan pendidikan IBNU SINA BAPA PERUBATAN DUNIA (1W) Ibnu Sina. Aras 2 • Menjelaskan sumbangan Ibnu Sina dalam ilmu perubatan. Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan sumbangan dan peninggalan Ibnu Sina dalam bidang ilmu perubatan terhadap dunia hari ini. Murid dapat menghafaz bacaan doa ketika guruh Amali Solat : Latihtubi menghafaz doa. (1W) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


13

30/303/04

A P R I L

14

15

16

06-10

13-17

20-24

Aras 1 • Menyatakan rukun-rukun rujuk. Aras 2 • Menerangkan tujuan rujuk dalam perkahwinan. Aras 3 • Menjelaskan hikmah rujuk terhadap anak dan keluarga. Aras 1 • Menyatakan pengertian iddah dan jenis iddah menurut hukum syarak. Aras 2 • Menjelaskan sebab perbezaan tempoh di antara jenis iddah. Aras 3 • Menghuraikan permasalahan dan adab-adab isteri ketika iddah kematian suami dan perbezaan dengan iddah yang lain. Murid boleh membaca doa ketika guruh Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Aras 2 • Menghuraikan batas-batas aurat lelaki sesama lelaki, perempuan sesama perempuan, lelaki sesama perempuan dan muslim dengan orang kafir. Aras 3 • Membandingkan kesan-kesan menutup aurat dan tidak menutup aurat. Aras 1 • Menyatakan pengertian fasakh dan hukumnya. Aras 2 • Menjelaskan proses menuntut fasakh dalam Islam. Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan fasakh dalam perkahwinan. Murid boleh membaca doa ketika menziarahi orang sakit. Aras 1 • Menyatakan sektor-sektor ekonomi utama pada zaman Abbasiyyah. Aras 2 • Menjelaskan sumber-sumber kewangan negara zaman Abbasiyyah. Aras 3 • Menghuraikan kesan pembangunan ekonomi terhadap rakyat dan negara. Aras 1 • Menyatakan pengertian adab berjual beli. Aras 2 • Menghuraikan tatacara jual beli menurut Islam. Aras 3 • Menerangkan perbezaan di antara adab-adab jual beli secara Islam dan bukan Islam. Latihtubi menghafaz doa. Aras 1 • Menyatakan maksud ajaran sesat dan perkara-perkara yang menyeleweng dalam ajaran tersebut. Aras 2 • Menjelaskan akibat mengamalkan ajaran tersebut kepada individu, masyarakat dan negara. Aras 3 • Menjelaskan langkah-langkah untuk menangani fahamanfahaman ajaran sesat daripada mempengaruhi akidah umat Islam.

IBADAT: MASALAH RUMAHTANGGA DAN PENYELESAIANNYA (RUJUK PENAWAR BAGI TALAK) (1W)

IBADAT: MASALAH RUMAHTANGGA DAN PENYELESAIANNYA (IDDAH PENANTIAN BAGI WANITA) (2W)

Amali Solat : Tunjukcara bacaan doa ketika guruh (1W) KEFAHAMAN AL-QURAN: BATAS-BATAS PERGAULAN; SURAH AN-NUR AYAT 30 DAN 31 (1W)

IBADAT: MASALAH RUMAHTANGGA DAN PENYELESAIANNYA (FASAKH MEMBENDUNG KEMUDHARATAN DALAM RUMAHTANGGA) (2W)

Amali Solat : Contoh doa ketika ziarah orang sakit (lampiran diedarkan kpd murid) (1W)

SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGAN EKONOMI PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH. (2W)

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERNIAGA (1W)

Amali Solat : Tunjukcara bacaan doa ketika guruh (1W) AKIDAH: AJARAN SESAT; CIRI-CIRI DAN CONTOH AJARAN SESAT SEPERTI QADIANI, BAHAI DAN TASLIM. (2W)


17

27 28-30

17 18

M E I

01

Aras 1 IBADAT: MASALAH RUMAHTANGGA DAN PENYELESAIANNYA • Menyatakan pengertian khuluk dan hukumnya. (KHULUK BUKTI KEADILAN ISLAM TERHADAP WANITA) (1W) Aras 2 • Menjelaskan hikmah-hikmah khuluk di dalam Islam. Aras 3 • Menyatakan kesan-kesan khuluk di dalam rumahtangga. Murid dapat menghafaz bacaan doa ketika menziarahi orang Amali Solat : Latihtubi menghafaz doa (1W) sakit. HARI KELEPASAN AM Aras 1 • Menyatakan maksud nusyuz dan hukumnya. Aras 2 • Menjelaskan faktor-faktor berlakunya nusyuz di kalangan isteri. Aras 3 • Menganalisis dan mengkaji akibat isteri yang nusyuz terhadap suami, keluarga dan masyarakat. Aras 1 • Menyatakan pengertian hidayah, ilmu dan nur Allah. Aras 2 • Menghuraikan cara-cara mendapat hidayah Allah. Aras 3 • Menjelaskan bukti-bukti Al-Quran sebagai mukjizat. Murid boleh membaca contoh doa memohon Rahmat dari Allah.

IBADAT: MASALAH RUMAHTANGGA DAN PENYELESAIANNYA (NUSYUZ PEMUSNAH KEBAHAGIAAN) (2W)

KEFAHAMAN AL-QURAN: HIDAYAH ALLAH ; SURAH AN-NUR AYAT 35 (1W)

Amali Solat : Contoh doa memohon Rahmat Allah (1W) (lampiran diedarkan kpd murid)

HARI PEKERJA

04-08

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / OTI 1

19

11-15

20

18-19

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN/ OTI 1 SAMBUTAN HARI GURU SEKOLAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / OTI 1

20-22

21

25-26

Aras 1 • Menyatakan pengertian zihar dan hukumnya. • Menyatakan rukun dan syarat zihar. Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab berlakunya zihar. • Menjelaskan langkah-langkah untuk mengatasi masalah berlakunya zihar. Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan zihar kepada seseorang. • Menghuraikan kifarah zihar. Aras 1 • Menyatakan pencapaian ketenteraan pada zaman Abbasiyyah. • Menyatakan struktur organisasi ketenteraan pada zaman Abbasiyyah. • Menyatakan tugas dan fungsi ketenteraan dalam menjaga keselamatan negara. Aras 2 • Menghuraikan faktor-faktor kejayaan tentera Islam zaman Abbasiyyah. Aras 3 • Menghuraikan tugas dan fungsi ketenteraan di zaman Abbasiyyah. • Menghuraikan perkaitan kepentingan keselamatan dan kestabilan ekonomi untuk pembangunan dan kemajuan negara.

IBADAT: MASALAH RUMAHTANGGA DAN PENYELESAIANNYA (ZIHAR AMALAN MASYARAKAT JAHILIAH) (1W)

SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGAN KETENTERAAN PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH. (2W)


Murid dapat menghafaz bacaan doa memohon Rahmat dari Allah. 27/514/06

22

15-19

J U N

23

24

J U L A I

22-26

29/603/07

Amali Solat : Contoh doa memohon Rahmat Allah (1W) (lampiran diedarkan kpd murid)

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

Aras 1 • Menyatakan bidang-bidang jihad dalam kehidupan yang perlu diperjuangkan. Aras 2 • Menghuraikan ciri-ciri pejuang yang sebenar menurut ajaran Islam sebenar. Aras 3 • Menjelaskan kelebihan-kelebihan orang yang berjuang mendaulatkan tamadun dan pembangunan negara. Aras 1 • Menyatakan pengertian li’an dan hukumnya. Aras 2 • Menghuraikan tindakan yang harus diambil apabila berlakunya qazaf. Aras 3 • Menjelaskan implikasi li’an ke atas hubungan suami dan isteri. Murid boleh membaca doa selepas solat dengan betul Aras 1 • Menyatakan pengertian poligami dan hukumnya. Aras 2 • Menjelaskan hikmah berpoligami yang disyariatkan Aras 3 • Menyatakan kesan berpoligami yang tidak menurut syariat Islam. Aras 1 • Menyatakan faktor-faktor kegemilangan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah. Aras 2 • Menjelaskan kegemilangan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah sebagai iktibar dari aspek pentadbiran, ekonomi dan pertahanan negara. Aras 3 • Menghuraikan implikasi keunggulan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah terhadap kemajuan hari ini. Murid boleh membaca doa selepas solat dengan betul

Aras 1 • Menyatakan faktor-faktor keunggulan dan kemerosotan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah. Aras 2 • Menjelaskan kepentingan mempelajari kemerosotan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah. Aras 3 • Menghuraikan faktor-faktor kegemilangan dan kemerosotan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah sebagai iktibar sepanjang zaman.

Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Aras 2 • Menyatakan kelebihan orang beriman kepada Allah dan keburukan orang yang tidak beriman. Aras 3

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERJIHAD (1W)

IBADAT: MASALAH RUMAHTANGGA DAN PENYELESAIANNYA (LI’AN MEMBELA MARUAH SUAMI ISTERI) (2W)

Amali Solat : Contoh doa selepas solat Subuh. (lampiran diedarkan kpd murid) (1W) IBADAT: POLIGAMI (1W)

SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: KEGEMILANGAN KERAJAAN ABBASIYYAH (2W)

Amali Solat : Contoh doa selepas solat Zohor. (1W) (lampiran diedarkan kepada murid)

SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: KEJATUHAN KERAJAAN ABBASIYYAH (2W)

KEFAHAMAN AL-QURAN: PERIBADI MUKMIN ; SURAH ASSAJADAH AYAT 15 DAN 16 (1W)


Membandingkan ciri-ciri dan sikap orang-orang beriman dengan orang-orang fasik dan munafik. Murid boleh membaca doa selepas solat dengan betul

25

26

06-10

13-17

15 27

20-24

Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup, pendidikan dan sifat peribadi Ibnu Khaldun. Aras 2 • Menjelaskan sumbangan Ibnu Khaldun sehingga terkenal sebagai negarawan, sejarawan, budayawan dan cendekiawan. Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan sumbangan dan peninggalan Ibnu Khaldun terhadap tamadun manusia hari ini. Aras 1 • Menyatakan konsep kemahiran ibu bapa dan hukum melaksanakan tanggungjawab keibubapaan. Aras 2 • Menjelaskan tanggungjawab ibu bapa terhadap anak dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan pengabaian tanggungjawab terhadap anak-anak. Murid boleh membaca doa selepas solat dengan betul

Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup, pendidikan dan sifat peribadi yang menyokong kejayaan perjuangannya. Aras 2 • Menjelaskan bentuk-bentuk pembaharuan yang dikemukakan oleh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Aras 3 • Merumuskan kesan pemikiran Sayyid Jamaluddin AlAfghani terhadap masyarakat Islam. Aras 1 • Menyatakan maksud keseluruhan hadith. Aras 2 • Menyenaraikan cara-cara menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Aras 3 • Menjelaskan kelebihan orang yang mengerjakan ibadat nawafil. Murid boleh membaca doa selepas solat dengan betul

Amali Solat : Contoh doa selepas solat Asar. (1W) (lampiran diedarkan kpd murid)

SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: IBNU KHALDUN TOKOH SEJARAWAN ULUNG (1W)

IBADAT: KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN (2W)

Amali Solat : Contoh doa selepas solat Maghrib. (lampiran diedarkan kpd murid) (1W) SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: SAYYID JAMALUDDIN AL-AFGHANI PEJUANG ISLAM YANG GIGIH. (2W)

HADITH: ORANG BERIMAN KEKASIH ALLAH S.W.T. (1W)

Amali Solat : Contoh doa selepas solat Isyak. (1W) (lampiran diedarkan kpd murid) NUZUL QURAN

Aras 1 • Menyatakan maksud perbandingan antara sifat bukit dan sikap keingkaran manusia menerima Al-Quran. Aras 2 • Menyatakan keistimewaan-keistimewaan Al-Quran. Aras 3 • Menyenaraikan langkah-langkah untuk menjadi orang yang menghayati Al-Quran. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup, pendidikan dan sifat peribadi Syeikh Muhammad Abduh. Aras 2 • Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong usaha beliau melakukan gerakan pembaharuan.

KEFAHAMAN AL-QURAN: KEMULIAAN AL-QURAN ; SURAH AL-HASYR AYAT 21 HINGGA 24 (2W)

SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: SYEIKH MUHAMMAD ABDUH TOKOH ISLAH AGUNG (1W)


Aras 3 • Menghuraikan cara pembaharuan yang dibawa oleh Syeikh Muhammad Abduh kepada dunia Islam. Murid dapat menghafaz bacaan doa selepas solat.

28

27

HARI PERISTIWA

28- 29

CUTI HARI RAYA PUASA

30- 31

CUTI BERGANTI

03- 07

O G O S

29

Amali Solat : Latihtubi menghafaz doa selepas solat . (1W)

10-14

Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup, pendidikan dan sifat peribadi Syeikh Tahir Jalaluddin. Aras 2 • Menjelaskan kegigihan dan semangat juang yang tinggi perlu dalam menegakkan syiar Islam. Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan peninggalan beliau terhadap masyarakat Islam dalam mengekalkan tamadun Islam. Aras 1 • Menyatakan secara ringkas mengenai akta kekeluargaan dan penubuhan Mahkamah Syariah di Malaysia. Aras 2 • Menjelaskan bidang-bidang kuasa Mahkamah Syariah secara umum. Aras 3 • Membezakan bidang kuasa Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil. Murid boleh membaca doa selepas solat Aras 1 • Menyatakan pengertian anak angkat menurut Islam. Aras 2 • Menjelaskan hikmah-hikmah diharuskan mengambil anak angkat. Aras 3 • Menghuraikan masalah yang timbul akibat menasabkan anak angkat kepada ayah angkat. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup, pendidikan dan sifat peribadi Hamka. Aras 2 • Menjelaskan usaha-usaha beliau untuk mengembangkan dakwah Islamiah di nusantara. Aras 3 • Menghuraikan cabaran yang dihadapi oleh Hamka dalam perjuangannya. Murid boleh membaca doa selepas solat

S

SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: SYEIKH TAHIR JALALUDDIN TOKOH PEMIKIR TANAH AIR. (1W)

IBADAT: UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (2W)

Amali Solat :Tunjukcara bacaan doa selepas solat (1W) IBADAT: ANAK AMANAH ALLAH S.W.T. (2W)

SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: HAMKA PERMATA NUSANTARA (1W)

Amali Solat :Tunjukcara bacaan doa selepas solat (1W)

30

17- 21

UJIAN OTI 2/ PERCUBAAN SPM

31

24-28

UJIAN OTI 2/ PERCUBAAN SPM

32

01

CUTI HARI KEMERDEKAAN

02-04

UJIAN OTI 2/ PERCUBAAN SPM

07-11

Minggu ulangkaji pelajaran

33


12-20

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

16

CUTI HARI MALAYSIA

34

21-25

Minggu ulangkaji pelajaran

35

28/802/10 05-06

Minggu ulangkaji pelajaran

E P T

O K T

36

07-09

CUTI HARI RAYA HAJI CUTI UMUM Minggu ulangkaji pelajaran

37

12- 16

Minggu ulangkaji pelajaran

38

19- 22

Minggu ulangkaji pelajaran

23

CUTI HARI DEEPAVALI

25

CUTI AWAL MUHARAM

26

HARI KELEPASAN AM

27- 30

Minggu ulangkaji pelajaran

40

02- 06

PEPERIKSAAN SPM

41

09-13

PEPERIKSAAN SPM

42

16-20

PEPERIKSAAN SPM

39

N O V

CUTI AKHIR TAHUN

DIS

-

01-31

CUTI AKHIR TAHUN

Rpt pai ting 5 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you