Page 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAN LEMBAH BIDONG SETIU, TERENGGANU RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 SESI 2014 MINGGU 1/42

HASIL Pada akhir P&P, pelajar dapat : i. Menentukan kedudukan dalam kelas ii. Memahami kedudukan secara koordinat iii. Memahami kedudukan relatif dalam kelas dan lapangan

ISI PELAJARAN BAHAGIAN A KEMAHIRAN TAJUK: KEDUDUKAN

Unsur patriotisme : Prihatin, Berbangga dan Bersyukur 2/42

Pada akhir P&P, pelajar dapat: i. Memahami lapan arah mata angin utama ii. Menjelaskan arah dengan menggunakan kompas iii. Menentukan kedudukan di kawasan sekolah iv. Menentukan kedudukan dalam peta lakar

KEMAHIRAN TAJUK : ARAH i..8 arah mata angin utama ii. Kompas iii. Kedudukan relatif

Unsur patriotisme : Prihatin, Berbangga dan Bersyukur 3/42

Pada akhir P&P, pelajar dapat:

KEMAHIRAN

i. Memahami skala ii. Mengukur panjang dan lebar bilik darjah iii. Memahami jarak – mutlak dan relatif

TAJUK :. SKALA DAN JARAK i.Mengukur ii.Mengira jarak mutlak dan relatif

Unsur patriotisme : Prihatin, Berbangga dan Bersyukur 4/42 5/42

TOV Pada akhir P&P, pelajar dapat:

KEMAHIRAN

i. Mengumpul dan merekod data ii. Membina Graf bar mudah dan graf garisan

TAJUK: GRAF

Unsur patriotisme : Prihatin, Berbangga dan Bersyukur

i. Graf Bar Mudah dan Graf Garisan ii. Peta lakar


MINGGU 6/42

HASIL Pada akhir P&P, pelajar dapat:

ISI PELAJARAN KEMAHIRAN

i. Memahami ciri fizikal dan budaya dalam peta lakar ii. Mengenal pasti ciri fizikal dan budaya melalui simbol dalam peta lakar v. Mentafsir pata lakar

TAJUK: PETA i. Ciri fizikal dan budaya dalam peta lakar ii. Ciri fizikal dan budaya melalui simbol iii. Peta lakar

Unsur patriotisme : Mencintai negara Malaysia- bersyukur terhadap keunikan ciri-ciri fizikal dan budaya di kawasan persekitaran. 7 - 8/42

Pada akhir P&P, pelajar dapat :

BAHAGIAN B

i. Menyatakan pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia ii. Mengenal pasti kepelbagaian bentuk muka bumi negara Malaysia berpandukan peta iii. Menjelaskan rangkaian banjaran gunung di Malaysia iv. Tanah pamah , pinggir laut, pola saliran ,sungai dan tasik.

GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA TEMA 1 : BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA TAJUK 1.1: BENTUK MUKA BUMI i. Tanah tinggi ii. Tanah pamah iii. Pinggir laut iv. Saliran

Unsur patriotisme: Mencintai negara Malaysia – berbangga terhadap keindahan alam semula jadi negara Malaysia. 9 - 10/42

Pada akhir P&P, pelajar dapat : i. Mengetahui taburan tanah pamah dan dataran negara Malaysia ii. Menyenaraikan contoh-contoh tanah pamah dan dataran negara Malaysia. iii. Menamakan tanah pamah dan dataran utama negara Malaysia di atas peta. iv. Menjelaskan dengan contoh kepentingan kawasan tanah pamah dan dataran negara Malaysia dan di Negara lain. Unsur patriotisme: Berusaha membangunkan negara Malaysia bersyukur dengan sumbangan bentuk muka bumi kepada pembangunan negara Malaysia.

TAJUK 1.2 : POTENSI DAN HALANGAN BENTUK MUKA BUMI TERHADAP KEGIATAN MANUSIA


MINGGU 11/42

HASIL Pada akhir P&P, pelajar dapat i. Mengetahui kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar ii. Mengetahui langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar iii. Rumusan tentang kesan–kesan yang dialami apabila alam sekitar tidak dipelihara

ISI PELAJARAN TAJUK 1.3 : KESAN KEGIATAN MANUSIA TERHADAP ALAM SEKITAR i.Kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar ii. Langkah kegiatan manusia terhadap alam sekitar

Unsur patriotisme: Mencintai negara Malaysia – bertanggungjawab memelihara dan memulihara alam sekitar negara Malaysia. 12-13/42

Pada akhir p& pelajar dapat i. Mengetahui tentang putaran bumi serta kesannya ii. Mengetahui tentang peredaran bumi dan kesannya iii. Memahami tentang peredaran bumi dan kejadian 4 musim

TEMA 2 : CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA TAJUK 2.1 : PERGERAKAN BUMI DALAM SISTEM SURIA a. Pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim

Unsur patriotisme: Mencintai negara Malaysia – bersyukur kerana dianugerahi iklim dan cuaca yang tidak melampau. 14-15/42

Pada akhir p& p pelajar dapat : i. ii. iii.

b. Cuaca dan iklim negara Malaysia

Cuaca dan iklim Ciri iklim di Malaysia Faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim di Malaysia

Unsur patriotisme: Mencintai negara Malaysia – bersyukur kerana dianugerahi iklim dan cuaca yang tidak melampau. 16-17/42

Pada akhir p& p pelajar dapat:

i.

Menjelaskan keadaan iklim dan cara hidup manusia di kawasan zon iklim tertentu.

Unsur patriotisme: Mencintai negara Malaysia – bersyukur kerana dianugerahi iklim dan cuaca yang tidak melampau.

TAJUK 2.2: PENGARUH CUACA DAN IKLIM TERHADAP KEGIATAN MANUSIA a. Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup


MINGGU 18/42

HASIL Pada akhir p& p pelajar dapat :

ISI PELAJARAN b. Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi negara Malaysia

i. menjelaskan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi negara Malaysia. Unsur patriotisme: Mencintai negara Malaysia – bersyukur kerana dianugerahi iklim dan cuaca yang tidak melampau. 19/42

Pada akhir p& p pelajar dapat : i. Menjelaskan pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim.

TAJUK 2.3 : PENGARUH MANUSIA TERHADAP CUACA DAN IKLIM

Unsur patriotisme: Mencintai negara Malaysia - peka terhadap kegiatan penduduk yang boleh memberi kesan ke atas cuaca dan iklim negara Malaysia. 20/42 21-22/42

OTI 1 Pada akhir p & p, pelajar dapat : i. Memahami jenis dan taburan tumbuhtumbuhan semula jadi negara Malaysia iaitu Hutan Hujan Tropika, Hutan Paya, Hutan Pantai dan Hutan Gunung Unsur patriotisme: Mencintai negara Malaysia - berbangga Dengan kepelbagaian tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia.

23-25/42

Pada akhir p & p, pelajar dapat : i. Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia iaitu bentuk muka bumi, iklim, tanih dan saliran ii. Menyatakan jenis tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan Gurun panas (Sahara), Tundra (Siberia), Mediterranean (Turki) dan Monsun Tropika (Thailand) Unsur patriotisme: Mencintai negara Malaysia - berbangga Dengan kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia.

TEMA 3: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR TAJUK 3.1 : JENIS DAN TABURAN TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR i.

Jenis dan taburan tumbuhan semulajadi dan hidupan liar

TAJUK 3.2: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELBAGAI JENI TUMBUHAN SEMULAJADI i. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhtumbuhan semula jadi negara Malaysia ii. Jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di negara lain


26/42

Pada akhir p & p, pelajar dapat :

TAJUK 3.3 : KEPENTINGAN TUMBUHAN SEMULAJADI

i. Menyatakan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia. - Ekosistem - flora dan fauna - sumber perhutanan - pembiakan hidupan laut - tempat perlindungan hidupanLiar - kawasan tadahan - pencegahan hakisan - eko-pelancongan - perubatan Unsur patriotisme: Mencintai negara Malaysia - berbangga dengan kepelbagaian tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia. 27/42

Pada akhir p & p, pelajar dapat : i. Menjelaskan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

TAJUK 3.4 : KESAN-KESAN KEGIATAN MANUSIA TERHADAP TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR

Unsur patriotisme: Mencintai negara Malaysia - berbangga dengan kepelbagaian tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia. 28/42

Pada akhir p & p, pelajar dapat : i. Menjelaskan kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Unsur patriotisme: Mencintai negara Malaysia - berbangga dengan kepelbagaian tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia.

TAJUK 3.5 : PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR


MINGGU 29-32/42

HASIL Mencari, mengumpul dan menganalisis data/maklumat melalui kajian

ISI PELAJARAN BAHAGIAN C : KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN Membuat Kerja Khusus – Kajian Geografi Tempatan

32-37/42

Menyata, menerang dan menjawab soalan-soalan dengan jawapan yang tepat.

Ulangkaji dan latih tubi sebagai persediaan untuk peperiksaan akhir tahun.

38-39/42 40/42

Mengenalpasti kelemahan topik/tajuk

OTI 2 (AKHIR TAHUN) Perbincangan Ujian OTI 2

41-42/42

Post-peperiksaan

Post-peperiksaan

Rpt geo ting1 2014  

rancangan pembelajaran geografi tingkatan 1

Advertisement