Page 1

SMK LEMBAH BIDONG 21010 SETIU, TERENGGANU PERANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2013 MATA PELAJARAN : PJK TINGKATAN : TIGA MINGGU

1

2

3

4

TARIKH

01-03 Januari 2013

06-10 Januari 2013

13-17 Januari 2013

20-24 Januari 2013

HASIL Pada akhir bab ini, murid akan dapat:  Menyatakan sebab berlakunya amalan pengambilan makanan berlebihan  Mengira status berat badan berdasarkan formula BMI  Menghuraikan cara mengatasi amalan pengambilan makanan secara berlebihan dan menilai status berat badan

ISI PELAJARAN Kesihatan Diri • Amalan pengambilan makanan berlebihan • Indeks Jisim Badan (BMI)

Pada akhir bab ini, murid akan dapat:  Melakukan aktiviti memanaskan badan dan menyejukkan badan  Melakukan aktiviti memanas dan menyejukkan aktiviti mengikut keperluan aktiviti / permainan  Mengaplikasikan pronsip latihan dengan permainan

Kecergasan Fizikal • Prinsip latihan

Pada akhir bab ini, murid akan dapat:  Melakukan sekurangkurangnya satu aktiviti untuk daya tahan kardiovaskular  Melakukan sekurangkurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular  Mengaplikasikan kaedah latihan dengan otot-otot terlibat dalam daya tahan kardiovaskular

Kecergasan Fizikal • Daya Tahan Kardiovaskular

Pada akhir bab ini, murid akan dapat:  Menyatakan kronologi pengambilan dadah.  Member contoh implikasi pengambilan dadah  Membuat kesimpulan tentang

Penyalahgunaan Bahan • Kronologi pengambilan dadah


kesan pengambilan dadah yang menjejaskan kesejahteraan Negara. 5

6

7

8

9

27-31 Januari 2013

03-07 Februari 2013

10-14 Februari 2013

17-21 Februari 2013

24-28 Feb 2013

TOV Pada akhir bab ini, murid akan dapat:  Melakukan sekurangkurangnya tiga kemahiran asas bola tampar dengan teeknik yang betul dan selamat  Melakukan lima kemahiran asas bola tampar dengan teknik yang betul dan selamat  Mengaplikasikan kemahiran asas dalam latihan dan situasi permainan

TOV

Permainan Bola tampar • Menyangga • Servis • Mengumpan • Merejam

Pada akhir bab ini, murid akan dapat:  Melakukan sekurangkurangnya tiga kemahiran asas bola tampar dengan teknik yang betul dan selamat  Melakukan lima kemahiran asas bola tampar dengan teknik yang betul dan selamat  Mengaplikasikan kemahiaran asas dalam latihan dan situasi permainan

Permaina Bola Tampar • Mengumpan • Merejam • Mengacah • Menghadang

Pada akhir bab ini, murid akan dapat:  Melakukan sekurangkurangnya tiga kemahiran asas bola tampar dengan teknik yang betul dan selamat  Melakukan lima kemahiran asas bola tampar dengan teknik yang betul dan selamat  Mengaplikasikan kemahiran asas dalam latihan dan situasi permainan mengikut undangundang dan peraturan

Permainan Bola Tampar • Mengacah • Menghadang • Undang-undan dan peraturan

Pada akhir bab ini, murid akan dapat:  Menerangkan tanggungjawab setiap ahli keluarga bagi memupuk sebuah keluarga bahagia  Menjelaskan ciri-ciri keluarga bahagia  Membincangkan isu-isu semasa kekeluargaan

Kekeluargaan • Institusi kekeluargaan


10

11

12

03-07 Mac 2013

10-14 Mac 2013

17-21 Mac 2013

22-30 Mac 2013 13

31 Mac – 4 April 2013

14

07-11 April 2013

15

14-18 April 2013

Pada akhir bab ini, murid akan dapat:  Menamatkan aktiviti tanpa rasa lesu  Melakukan aktiviti SEGAK mengikut urutan dan memperolehi Gred C  Melakukan aktiviti SEGAK mengikut turutan dan mencapai Gred A / B

Ujian SEGAK

Pada akhir bab ini, murid akan dapat:  Melakukan sekurangkurangnya tiga aktiviti daya tahan otot dengan betul dan selamat  Melakukan sekurangkurangnya liam aktiviti daya tahan otot dengan betul dan selamat  Mengaplikasikan aktiviti daya tahan otot dengan ototo terlibat dengan selamat

Kecergasan Fizikal • Daya TAhan Otot

Pada akhir bab ini, murid akan dapat:  Melakukan kemahiran asas jalan kaki dengan teknik betul dan selamat  Melakukan kemahiran asas jalan kaki mengikut fasa dengan teknik betul dan selamat  Mengaplikasikan otot yang telibat dengan fasa pergerakan acara jalan kaki

Olahraga (Balapan) • Kemahiran jalan kaki

CUTI ½ PENGGAL 1 OTI 1 Pada akhir bab ini, murid akan dapat:  Melakukan sekurangkurangnya dua aktivitii kekuatan otot dengan betul dan selamat  Melakukan sekurangkurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan betul dan selamat  Mengaplikasikan aktiviti kekuatan otot dengan otot yang terlibat dengan selamat Pada akhir bab ini, murid akan dapat:  Melakukan sekurangkurangnya dua aktiviti kekuatan otot dengan betul dan selamat

OTI1

Kecergasan Fizikal • Kekuatan Otot

Kecergasan Fizikal • Kekuatan Otot


Melakukan sekurangkurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan betul dan selamat  Mengaplikasikan aktiviti kekuatan otot dengan otot yang terlibat dengan selamat 

16

17

21-25 April 2013

28 April - 02 Mei 2013

18

07-09 Mei 2013

19

12-16 Mei 2013

Pada akhir bab ini, murid akan dapat:  Melakukan sekurangkurangnya tiga kemahiran asas sofbol dengan teknik betul dan selamat  Melakukan enam kemahiran asas sofbol dengan teknik yang betul dan selamat  Mengaplikasikan kemahiran sofbol dengan undang-undang permainan dalam situasi latihan dan permainan

Permainan Sofbol • Membaling • Menyambut • Memukul • Menampan • Pitching • Undang-undang dan peraturan

Pada akhir bab ini, murid akan dapat:  Melakukan sekurangkurangnya tiga kemahiran asas sofbol dengan teknik betul dan selamat  Melakukan enam kemahiran asas sofbol dengan teknik yang betul dan selamat  Mengaplikasikan kemahiran sofbol dengan undang-undang permainan dalam situasi latihan dan permainan

Permainan Sofbol • Membaling • Menyambut • Memukul • Menampan Pitching • Larian anak tapak • Memadang • Undang-undang dan peraturan

Pada akhir bab ini, murid akan dapat:  Melakukan sekurangkurangnya tiga kemahiran asas sofbol dengan teknik betul dan selamat  Melakukan enam kemahiran asas sofbol dengan teknik yang betul dan selamat  Mengaplikasikan kemahiran sofbol dengan undang-undang permainan dalam situasi latihan dan permainan

Permainan Sofbol • Membaling • Menyambut • Memukul • Menampan Pitching • Larian anak tapak • Memadang Undang-undang dan peraturan

Pada akhir bab ini, murid akan dapat:  Mengenalpasti keperluan makanan mengikut umur, jantina, aktiviti dan fisiologi  Menjelaskan kandungan

Pemakanan • Pengambilam makanan harian • Keperluan diet harian (RDA)


20

21

22

23

24

19-23 Mei 2013 24 Mei - 08 Jun 2013

09-13 Jun 2013

16- 20 Jun 2013

23-27 Jun 2013

30 Jun - 04 Julai 2013

kalori makanan mengikut keperluan jantina, aktiviti fizikal dan fisiologi  Menghuraikan keperluan kalori berdasarkan kepada aktiviti harian OTI 2 CUTI PERTENGAHAN TAHUN Pada akhir bab ini, murid akan dapat:  Melakukan kemahiran asas lempar cakera dengan teknik yang betul dan selamat  Melakukan kemahiran lempar cakera mengikut fasa dengan teknik betul dan selamat  Mengaplikasikan otot yang terlibat dalam fasa pergerakan lempar cakera

Olahraga (Padang) Lempar cakera  Teknik memegang  Fasa persediaan  Fasa hayunan  Fasa lemparan  Fasa ikut lajak  Undang-undang dan peraturan  Aspek-aspek keselamatan

Pada akhir bab ini, murid akan dapat:  Melakukan kemahiran asas lempar cakera dengan teknik yang betul dan selamat  Melakukan kemahiran lempar cakera mengikut fasa dengan teknik betul dan selamat  Mengaplikasikan otot yang terlibat dalam fasa pergerakan lempar cakera

Olahraga (Padang) Lempar cakera  Teknik memegang  Fasa persediaan  Fasa hayunan  Fasa lemparan  Fasa ikut lajak  Undang-undang dan peraturan  Aspek-aspek keselamatan

Pada akhir bab ini, murid akan dapat:  Menyatakan jenis-jenis kerjaya dalam sukan  Menjelaskan peluang-peluang kerjaya dalam sukan  Membincangkan mengenai kerjaya yang ada kaitan dengan sukan dan permainan

Kerjaya dalam sukan Industry sukan  Jenis kerjaya  Peluang kerjaya

Pada akhir bab ini, murid akan dapat:  Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kuasa dengan betul dan selamat  Melakukan sekurang-kurangnya lima aktiviti kuasa dengan betul dan selamat  Mengaplikasikan aktiviti kuasa dengan otot yang terlibat dengan selamat

Kuasa Aktiviti     

Lompat atas bangku Bounding Shoulder press Lompat kangaroo Lari lutut tinggi


25

26

07-11 Julai 2013

14-18 Julai 2013

27

21-25 Julai 2013

28

28 Julai - 1 Ogos 2013

29

04-05 Ogos 2013

06-17 Ogos 2013

30

18-22 Ogos 2013

31

25-29 Ogos 2013

OTI 3 Pada akhir bab ini, murid akan dapat:  Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan dengan teknik yang betul dan selamat  Melakukan kemahiran ansur maju asas pergrakan kesedaran beban dalam gimnastik pendidikan  Mengaplikasikan otot penggerak utama yang digunakan dalam aktiviti gimnastik pendidikan Pada akhir bab ini, murid akan dapat:  Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan dengan teknik yang betul dan selamat  Melakukan kemahiran ansur maju asas pergrakan kesedaran beban dalam gimnastik pendidikan  Mengaplikasikan otot penggerak utama yang digunakan dalam aktiviti gimnastik pendidikan

Pendidikan Pergerakan Gimnastik Pendidikan Tema 5  Kesedaran beban

Pendidikan Pergerakan Gimnastik Pendidikan Tema 5  Kesedaran beban

PERCUBAAN PMR Pada akhir bab ini, murid akan dapat:  Menyatakan jenis situasi yang menyebabkan stress  Mengenal pasti car mengatasi stress  Membincangkan cara mengatasi stress

Pengurusan konflik dan stress  Situasi menyebabkan stress  Perhubungan kendiri

CUTI ½ PENGGAL 2 Pada akhir bab ini, murid akan dapat:  Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan dengan teknik yang betul dan selamat  Melakukan kemahiran asas pergerakan dalam pola putaran dalam gimnastik artistic  Mengaplikasikan otot penggerak utama yang digunakan dalam aktiviti gimnastik 6rtistic

Pendidikan pergerakan gimnastik artistic  Pola pergerakan

Pada akhir bab ini, murid akan dapat:  Menamatkan aktiviti tanpa rasa lesu

Ujian SEGAK

Pola 4  Putaran


Melakukan aktiviti SEGAK mengikut urutan dan memperolehi Gred C  Melakukan aktiviti SEGAK mengikut turutan dan mencapai Gred A / B 

32

33

34

35

36

01-05 September 2013

08-12 September 2013

15-19 September 2013

22 - 26 September 2013

29 Sept-04 Oktober 2013

Pada akhir bab ini, murid akan dapat:  Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan dengan teknik yang betul dan selamat  Melakukan kemahiran asas pergerakan dalam pola putaran dalam gimnastik artistic  Mengaplikasikan otot penggerak utama yang digunakan dalam aktiviti gimnastik 7rtistic

Pendidikan pergerakan gimnastik artistic  Pola pergerakan

Pada akhir bab ini, murid akan dapat:  Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat  Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat  Mengaplikasikan aktiviti kelajuan dengan otot yang terlibat dengan selamat

Kecergasan Fizikal Kelajuan Aktiviti - Hantaran dada bola jarring - Menggelecek bola hoki

Pada akhir bab ini, murid akan dapat:  Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat  Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat  Mengaplikasikan aktiviti kelajuan dengan otot yang terlibat dengan selamat

Kecergasan Fizikal Kelajuan Aktiviti - Hantaran dada bola jarring - Menggelecek bola hoki

Pada akhir bab ini, murid akan dapat:  Mengenal pasti punca-punca dan akibat keganasan dalam sukan  Menjelaskan langkah-langkah bagi mengelakkan keganasan sukan  Menghuraikan komersialisme dalam sukan

Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan - Keganasan dalam sukan dan permainan - Komersialisme dalam sukan

Pada akhir bab ini, murid akan dapat:  Melakukan ujian melalui teknik

Komposisi Badan - Teknik ujian caliper - Merekod komposisi

Pola 4  Putaran


ujian caliper  Menyatakan cara mengira indek jisim badan (BMI)  Menghuraikan dengan contoh cara-cara untuk mendapatkan peratusan lemak dalam badan. 37 38 39 40 41 42

06-10 Oktober 2013 13-17 Oktober 2013 20-24 Oktober 2013 27-31 Oktober 2013 03-07 November 2013 10-14 November 2013 15 November – 31 Disember 2013

PEPERIKSAAN PMR - Program Selepas PMR - Program Selepas PMR - Program Selepas PMR - Program Selepas PMR - Program Selepas PMR CUTI AKHIR TAHUN

-

badan Mengira indeks jisim badan (BMI)

RPT PJK T3  
RPT PJK T3  

RANCANGAN TAHUNAN PJK T3 2013

Advertisement