Page 1

Grootonderhoud Martin Campslaan officieel van start Op woensdag 19 maart jl. is het project ´Grootonderhoud Martin Campslaan´ officieel van start gegaan door ondertekening van het contract door de directies van Rijswijk Wonen en Smits Vastgoedzorg. Het project betreft twee flats met in totaal 274 woningen in de wijk Steenvoorde Zuid in Rijswijk. Om bij het grootonderhoud ook woningverbeteringen te kunnen uitvoeren, was instemming van de bewoners nodig. Alleen als minstens 70% van de huurders akkoord ging met de woningverbetering, kon het totale plan van onderhoud en woningverbetering worden uitgevoerd. Om bewoners te informeren over de plannen en hen er ook direct bij te betrekken, zijn acht bijzonder goed bezochte informatie avonden georganiseerd waar de bewoners

uitgebreid geïnformeerd zijn. De benodigde 70% akkoord werd uiteindelijk ruimschoots behaald waarna direct gestart werd met de voorbereidende werkzaamheden. Doel van dit grootonderhoudproject is de leefbaarheid, veiligheid, gezondheid, energieprestatie en het wooncomfort van de individuele woningen, het complete flatgebouw en de woonomgeving te verbeteren. Om dit te bereiken, worden onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd. Lagere energiekosten en meer comfort in huis Energie gaat een steeds groter deel van de woonlasten uitmaken. Daarom wil Rijswijk Wonen haar woningbezit energiezuiniger maken en wordt er fors geïnvesteerd in het aanbrengen van energiebesparende maatregelen. De woningen hebben op dit moment gemiddeld energielabel E en dat zal door het uit uitvoeren van uitgebreide maatregelen naar gemiddeld label B gebracht worden. Het dak wordt opnieuw geïsoleerd, evenals de gevels van de woningen en de plafonds van de bergingen op de begane grond. De woningen worden voorzien van HR ++ dubbel glas en verder wordt de collectieve verwarming vervangen door een individueel verwarmingssysteem. Tenslotte worden zonnecellen op het dak van het gebouw

geplaatst voor duurzame opwekking van energie voor de algemene ruimten. Onderhoud Naast de verbeteringen die in het plan zitten, vindt er natuurlijk waar nodig technisch onderhoud plaats. Zo wordt het metselwerk van de gevels hersteld en geschilderd met een speciale dampdoorlatende coating. Na het onderhoud is de gevel waterdicht en constructief veilig. De waterleidingen en riolering worden gedeeltelijk vervangen en de hemelwaterafvoeren worden compleet vervangen. Ook wordt het nodige schilderwerk uitgevoerd. Nieuwe entree en fietsenberging De entree van de flats wordt in een modern jasje gestoken en is voortaan alleen nog toegankelijk voor bewoners met een sleutel en bovendien wordt er een videofoonsysteem geplaatst. Dit alles in het kader van meer veiligheid.


In de nieuwe fietsenberging is plaats voor in totaal 276 fietsen en er komt een aparte ruimte waar plek is voor circa 20 scootmobiels inclusief oplaadpunt. Ook deze ruimtes zullen worden voorzien van videocamera´s. Verbetering van de totale uitstraling Ook de buitenkant van beide flats wordt aangepakt. Het metselwerk van de kopgevels en het trappenhuis krijgt een nieuwe verflaag. De windvangers bij de voordeur worden vervangen door gekleurde glazen windschermen. De gevels van de entree en fietsenberging krijgen dezelfde kleuraccenten. Bewoners konden zelf hun voorkeur kenbaar maken voor een van de twee nieuwe kleurstellingen. Het voorstel voor de blauwe kleuraccenten heeft uiteindelijk gewonnen en zal worden doorgevoerd. Een compleet nieuwe woonomgeving Ook het terrein rondom beide flats gaat op de schop. Zo wordt de begane grond toegankelijker door het opschonen van groen en het aanleggen van nieuwe bestrating en wordt het parkeerterrein opgehoogd, opnieuw ingedeeld en komt er parkeerruimte voor motoren en worden ondergrondse vuilcontainers geplaatst.

Met dit complete pakket aan maatregelen kunnen beide complexen na afronding van de werkzaamheden weer jarenlang vooruit.


project-martin-campslaan-officieel-van-start  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you