Page 1

Wegwijzer

2.0 2.4

Organisatie Smits Vastgoedzorg: van toen tot nu Chronologisch overzicht 1925

Oprichting Bouw- & aannemingsbedrijf Gebr. Smits

1945

Oprichting Smits Schilders

1980

Opvolging van Reijer Smits door Frits Smits

1994

ISO 9002 Certificering van Smits Schilders

1995

Overname van Gebr. Smits door Frits Smits, resulterend in de samenvoeging van Smits Schilders en Bouw- en aannemingsbedrijf Gebr. Smits

1996

Behalen van de Rotterdamse Ondernemersprijs

1997

ISO 9001 Certificering en VCA** Certificering

1998

Erkenning Beste Ondernemers Visie (BOV trofee)

2000

Naamswijziging in Smits Vastgoedzorg

2005

Hans van der Krogt en Peter Aalberse worden naast Frits Smits directielid en tevens mede-eigenaar

2005

Erkenningcertificaat PKVW®

2006

Erkenningcertificaat Vastgoed Onderhoud “VGO keur”

2008

Erkenningcertificaat FSC

2008

Toekenning Schildersproject van het jaar ss De Rotterdam

2009

Publicatie SBR “Prestatiegericht Samenwerken bij Renovatie”

2011

Erkenningcertificaat EPA (energie prestatie advies)

2012

Publicatie Prestatiegericht samenwerken bij investeren en onderhoud

2012

Erkenning tot Best Managed Company 2012

2013

Erkenning tot Best Managed Company 2013

De geschiedenis In juni 1945 richtte Reijer Smits “Schildersbedrijf R. Smits” op. Aanvankelijk begon hij met een eenmanszaak, achter op het erf van aannemingsbedrijf Gebroeders Smits aan de Tuinlaan 56 te Schiedam. Eind 1945 telde het bedrijf 3 medewerkers. In 1962 werd een tweede vestiging in Delft geopend, het bedrijf groeide uit tot een bedrijf met 100 tot 140 medewerkers. In 1971 deed een nieuwe generatie, in de persoon van Frits Smits, zijn intrede. In 1990 werd het nieuwe hoofdkantoor aan de Thurledeweg 20 in Rotterdam in 2. - Organisatie

versie 7 –mei 2013

1/3


Wegwijzer

gebruik genomen. Sindsdien worden alle activiteiten vanuit deze vestiging gecoördineerd. Omdat niet alleen de kwaliteit van het schilderwerk, maar ook de kwaliteit van de ondergrond de levensduur van een bouwelement bepaalt, is Smits schilders in 1991 een samenwerkingsverband aangegaan met Smits aannemingsbedrijf. Zo konden (en kunnen) ook herstelwerkzaamheden aan de ondergrond worden uitgevoerd, het zogenaamde totaalonderhoud. Smits schilders is daardoor uitgegroeid tot een onderhoudsbedrijf pur sang, dat zich richt op woningbeheerders, zoals woningbouwcorporaties, pensioenfondsen en dergelijke. Om de brede inhoud van de bedrijfsactiviteiten al in de naam tot uitdrukking te laten komen werden de werkzaamheden vanaf het voorjaar van 2000 voortgezet onder de naam “Smits Vastgoedzorg”. Vanaf 1991 is een begin gemaakt met de organisatie zodanig vorm te geven dat een zo kort en goed mogelijk productie- en bedrijfsvoeringproces gewaarborgd kan worden. Hiervoor is samengewerkt met het centrum TNO voor Coatings te Delft. Als leidraad is gekozen voor de organisatievorm zoals beschreven in de zogenaamde ISO-9002 normering. Dit heeft ertoe geleid dat het bedrijf in 1994 is gediplomeerd (gecertificeerd) op de genoemde organisatiegraad ISO-9002. Na een uitgebreid imago-onderzoek onder de opdrachtgevers heeft TNO zich met haar naam verbonden aan het bedrijf. Smits Vastgoedzorg heeft zoals men dit noemt TNO-naamgebruik. In april 1996 heeft Smits schilders, als kroon op haar werk, de ondernemersprijs 1996 regio Rotterdam in de wacht gesleept. Die visie op totaalonderhoud leidde er steeds meer toe, dat opdrachtgevers Smits Vastgoedzorg gingen vragen om een onderhoudsadvies uit te brengen voor hun onroerend goed. Dit werd en wordt nog steeds door de calculatie-afdeling in kaart gebracht door middel van een onderhoudsscenario voor meerdere jaren. Dit resulteert vervolgens in een opdracht op basis van een zogenaamde prestatie-overeenkomst. In 1997 heeft Smits schilders als eerste onderhoudsbedrijf in Nederland het ISO9001 certificaat behaald. De toegevoegde waarde van deze norm boven de oude norm is, dat het ontwerpen, samenstellen en uitvoeren van onderhoudsscenario’s erkend wordt als “product” en als zodanig gewaarborgd is binnen het kwaliteitssysteem van Smits schilders. Tegelijkertijd is het VCA** certificaat behaald. Dit certificaat is aan Smits toegekend omdat in het zorgsysteem de veiligheidseisen uit de “Veiligheids Checklist Aannemers” zijn opgenomen en deze veiligheidseisen ook als zodanig worden nageleefd. Op 12 maart 1998 werd in de Rotterdamse Kuip aan Smits schilders de Beste Ondernemers Visie trofee uitgereikt. Het thema in 1998 was “Mens en Werk”. De jury was unaniem van mening dat Smits deze trofee verdiende door een uniek en

2. - Organisatie

versie 7 –mei 2013

2/3


Wegwijzer

baanbrekend personeels- en werkgelegenheidsbeleid in een seizoensgevoelige bedrijfstak. Sinds 2000 opereert Smits schilders onder de naam Smits Vastgoedzorg. Een naam die de lading dekt en zegt waar Smits Vastgoedzorg voor staat: zorg voor vastgoed, in de breedste zin van het woord In januari 2005 treden Hans van der Krogt en Peter Aalberse vanuit hun actieve betrokkenheid bij de organisatie (respectievelijk als extern bedrijfsadviseur en later Manager Ontwikkeling en Organisatie en als Hoofd Bedrijfsbureau) toe tot de directie. Door een management buy-in zijn zij sindsdien beide naast Frits Smits mede-eigenaar van Smits Vastgoedzorg. In 2008 is een aantal grote stappen in de groei van het bedrijf gemaakt, zowel qua omzet als qua omvang. In dat jaar is een begin gemaakt met een vernieuwde aanpak bij de ontwikkeling en uitvoering van renovatie en grootonderhoudsprojecten het zogenaamde “prestatiegericht samenwerken bij renovatie”. De groei van het bedrijf had automatisch een groei van het aantal medewerkers tot gevolg en het kantoorpand aan de Thurledeweg is uitgebreid met 200 vierkante meter kantoorruimte . Smits Vastgoedzorg behoort dit jaar (2013) tot een van de beste geleide bedrijven van het midden- en grootbedrijf van Nederland. De kwalificatie maakt onderdeel uit van het ‘Best Managed Companies’ programma . Smits Vastgoedzorg werd o.a. geprezen vanwege de goede naam in de markt, de wijze van besturing en gezonde financiële positie. Op dit moment realiseert Smits Vastgoedzorg met circa 120 werknemers een jaaromzet van ca. 35 miljoen euro met haar projecten op het gebied van renovatie, grootonderhoud en planmatig onderhoud. Onze opdrachtgevers zijn: • Woningcorporaties • Verenigingen van Eigenaars • Zorginstellingen • Bedrijven • Overheden en gemeentes • Beleggers De cultuur en ondernemingsgeest die borg voor hebben gestaan voor de dynamische ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar, zullen ook in de toekomst het bedrijf haar toonaangevende status blijven geven.

2. - Organisatie

versie 7 –mei 2013

3/3

2-4-organisatie-van-toen-tot-nu-v-7-aangepast-mei-2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you