Issuu on Google+

Wegwijzer

9.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

9.1

Studiekostenregeling Smits Vastgoedzorg stelt het op prijs, dat haar medewerk(st)ers door studie proberen hun vakkennis en bekwaamheid te vergroten. Zowel in de schildersbranche als in de bouw bestaat er een scholingsfonds. Deze fondsen organiseren via diverse opleidingsinstituten zeer veel cursussen op het gebied van vakbekwaamheid, arbeidsomstandigheden, management etc. Alle kosten van deze opleidingen worden vergoed, dus zowel de doorbetaling van loon als de cursuskosten. Er is een brochure waarin alle opleidingen en cursussen vermeld staan. Deze brochure ligt ter inzage op kantoor. Wilt u een cursus volgen buiten het scholingsfonds, en is deze cursus eveneens in het belang van het bedrijf, dan geldt er een aantrekkelijke studiekostenvergoeding. Vooraf dient wel toestemming gevraagd te worden. Als de directie akkoord gaat met de opleiding, betaalt Smits Vastgoedzorg bij aanvang van de cursus of opleiding 50% van de kosten, en gedurende de cursus of opleiding de resterende 50%. Voor deze regeling geldt een terugbetalingsverplichting indien: • de studie tussentijds wordt beëindigd; • tijdens de studie het dienstverband vrijwillig wordt beëindigd; • de directie en het scholingsinstituut van mening zijn dat de studie niet met 100% inzet wordt gevolgd. De wijze en hoogte van terugbetaling wordt bepaald door de directie na overleg met betrokken medewerk(st)er. Volgt u een cursus of opleiding waarvoor Smits Vastgoedzorg het initiatief heeft genomen, dan betaalt het bedrijf alle kosten.

9.2

Individuele Budget Rekening – IBR (‘opleidingsfonds’) Sinds 1 januari 2006 kent de schildersbranche een Individuele Budget Rekening. Iedere werknemer bouwt hier een budget op, dat hij/zij kan aanwenden voor het volgen van cursussen, trainingen en opleidingen. De werkgever betaalt voor deze rekening iedere periode een loonafhankelijke bijdrage van 0,4% van het loon. Deze bijdrage wordt niet op het loon ingehouden. De werknemer heeft via internet inzage in het opgebouwde saldo op de IBR. Via www.infodesk.nl kunt u zich aanmelden en zien hoeveel er voor u is opgebouwd. Indien u niet beschikt over een internetverbinding kunt u het saldo telefonisch opvragen bij de klantenservice van A&O Services, echter kost dit € 2.50,-. Dit bedrag zal worden afgeboekt van de IBR. Vanwege de wet op de privacy heeft de werkgever geen inzicht in de gespaarde tegoeden.

9. – Secundaire arbeidsvoorwaarden

versie 5 – oktober 2011

1/3


Wegwijzer

U kunt het besteedbare budget (belastingvrij) aanwenden voor de financiering van cursussen, trainingen en opleidingen. Het budget mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Verlaat u de bedrijfstak en keert u niet binnen 3 jaar terug in de bedrijfstak dan vervalt het hele budget aan het Opleidings- & Ontwikkelingsfonds. Op de website www.infodesk.nl kunt u tevens terecht voor het meest recente pensioenoverzicht, u kunt een pensioenplanner vinden en er staan diverse formulieren die u kunt downloaden. Voor meer informatie over de IBR kunt u zich wenden tot www.aoservices.nl of www.infodesk.nl 9.3 9.3.1

Collectieve personeelsvoorzieningen Verzekeringspakket Centraal Beheer Alle medewerkers met een dienstverband kunnen deelnemen aan de collectieve personeelsvoorzieningen van Centraal Beheer. Dit betekent voor u dat u korting krijgt op het voor Smits Vastgoedzorg samengestelde verzekeringspakket van Centraal Beheer. Het kortingspercentage op een autoverzekering bedraagt bijvoorbeeld 25%. Als u al een verzekering zonder korting bij Centraal Beheer heeft afgesloten, dan kan deze per prolongatiedatum (verlengingsdatum) omgezet worden naar de collectieve condities. Bij bestaande hypotheken gaat de korting in bij verlenging van de rentevaste periode. Voor informatie over de mogelijkheden bij Centraal beheer moet u zelf contact opnemen met Centraal Beheer. U kunt “Even Apeldoorn Bellen” op nummer 055 – 579 91 11. Geeft u dan direct het werkgeversnummer van Smits Vastgoedzorg op. Dit is: 65809.

9.3.2

Zorgverzekering Smits Vastgoedzorg heeft bij DSW en CZ Verzekeringen een collectief afgesloten voor de zorgverzekering. De korting kan oplopen tot 10%. Daarnaast bieden beide maatschappijen een breed pakket aan. Thuis wonende kinderen boven 18 jaar kunnen op de polis van ouders. Per 1 januari van elk kalenderjaar kunt u overstappen naar een andere verzekeraar. Deelname aan de collectieve verzekeringen is mogelijk voor: • Medewerkers van Smits Vastgoedzorg met een dienstverband; • Medewerkers van Smits Vastgoedzorg die een AAW- of AOW-uitkering ontvangen; • Medewerkers die gebruik maken van de pré-pensioenregeling; • Medewerkers die in aansluiting op het dienstverband een ouderdomspensioen ontvangen; • Echtgenoten en duurzaam samenwonende partners van de hiervoor genoemde personen;

9. – Secundaire arbeidsvoorwaarden

versie 5 – oktober 2011

2/3


Wegwijzer

Voor informatie over bovenstaande verzekeringen kunt u terecht bij Suzanne van der Schaaf (personeelsfunctionaris) of bij een van de medewerkers van Van Stigt Thans Assurantiën (telefoon 010 – 204 11 22).

9. – Secundaire arbeidsvoorwaarden

versie 5 – oktober 2011

3/3


9-secundaire-arbeidsvoorwaarden-v-5-aangepast-oktober-2011