Page 1

TALLER

Mare de DĂŠu de Montserrat


ÍNDEX

Introducció El pati Objectius L’Alumne Jornada de Tallers Organització i direcció Professors convidats Cartell i participants Calendari


INTRODUCCIÓ

La present proposta consisteix en la realització d’un taller per a la urbanització del pati de l’escola Mare de Déu de Montserrat de Castellví de Rosanes. Es proposa que els alumnes de l’Escola Tècnica i Superior d’Arquitectura de La Salle (ETSALS) realitzin, tutoritzats per professors de la mateixa, una proposta executable.


EL PATI

¿Quins llocs ha de tenir el pati? - De trobada - De relació - Per Jugar - Per enfilar-se - Per amagar-se -Punts de reunió - Per fer equilibris - D’ombra - Per seure - Per saltar ¿Com ha de ser el pati? - Elements naturals : pedres, troncs, plantes enfiladisses... -Cost de manteniment mínim -Amb implicació de les famílies (materials, mà d’obra,...) -Amb la possibilitat d’una segona fase


OBJECTIUS

L’objectiu final del Taller és generar : -Proposta gràfica -Projecte executiu -Pressupost -Memòria tècnica Aquesta documentació ha d’estar d’acord a les premises econòmiques i de funcionament de l’escola.


L’ALUMNE

S’oferirà a l’estudiant la possibilitat de treballar en un projecte real, sent partícip de totes les parts del procés d’un projecte i d’una obra. S’exigirà als alumnes una alta intensitat d’esforç i de treball durant el temps que duri el taller .


JORNADA DE TALLERS

Es proposa començar el Taller amb una jornada de tallers amb els nens a l’escola. En aquesta jornada, hi participaran tan nens com pares. L’objectiu d’aquesta jornada és que els participants del taller coneixin el dia a dia de l’escola i les necessitats de nens, pares i professors de l’escola. Què necessiten en aquest pati? Com s’imaginen aquest pati? Constarà d’una sèrie d’activitats relacionades amb el nou projecte i totes orientades a tenir una bona base inicial per començar a projectar.


ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ

Q9 Q9 És revista, àgora digital i física, plataforma i font d’informació útil feta per i per a estudiants d’arquitectura. Q9 preten generar discusió i fòrum de debat entorn questions que afecten a l’arquitectura, especialment en el que afecta a l’àmbit acadèmic. Amb aquesta finalitat, s’organitzen activitats tals com aquest taller. www.q9magazine.com


*PENDENT DE CONFIRMAR

PROFESSORS CONVIDATS

* Arquitecte Superior i Professor de Projectes de 3r, i de Planejament de 5è.

* Arquitecte Tècnic i Professor d’Organització i control d’obres de 3r.


TALLER #1

EL PATIO

Apúntate a la

INTERVENCIÓN URBANÍSTICA [EN CASTELLVÍ DE ROSANES]

Participa en un PROYECTO REAL de la construcción del patio de la escuela Mare de Déu de Montserrat, desde los primeros dibujos hasta la ejecución de la obra.

SESIÓN INFORMATIVA : JUEVES 27 de FEBRERO 13:00 a la Sala de Graus

para alumnos de Grado en Arquitectura y Grado en Ciencias y Tecnologias de Edificación

http://www.q9magazine.com


PARTICIPANTS

Constarà de 10 alumnes de l’escola de La Salle (ETSALS), 6 alumnes de Grau en Arquitectura i 4 alumnes de Grau en Ciències i Tecnologies d’edificació. El taller estarà vinculat a les assignatures de Planejament de 5è i Amidaments. Es determinarà un dia per fer una sessió informativa del taller.


MARÇ 2014

DILL07

DIM08

pràctica sessió teòrica visita checkpoint

Xerrada inaugural. Taller (Idea) Aula XXX Aula XXX

MAÑANA

Conclusions de la jornada de tallers. Entrega de documents. Es comença a projectar amb uns altres dos grups barrejats.

Taller (Pati) Aula XXX Es divideixen els participants en 2 grups de 5. Cada grup estudia el solar i els requeriments del pati.

TARDE

Taller (Idea) Aula XXX Els encarregats de l’estudi del solar de cada grup s’ajunten. Els encarregats de l’estudi de requeriments també.

NOCHE

Objectiu : Generar a partir de les jornades de tallers uns documents i unes conclusions per a començar a projectar.

Objectiu : Generar una proposta amb una pressupost raonable però sense que aquest limiti; aspirant al pati perfecte.

Taller (Idea) Aula XXX

Al final del dia es treuen unes conclusions amb els professors i es dexideix agafar el millor de cada una de les propostes.

DIX09 Taller (Idea) Aula XXX Es divideixen treballs de la proposta i es comença a generar la propsota gràfica

Video Jornada Aula XXX Passada del video de la jornada de tallers per a refrescar l’ambient que es viu a l’escola.

Taller (Idea) Aula XXX


DIJ10

DIV11

DISS12

Taller (Idea) Aula XXX

Taller (Proposta) Aula XXX

Taller (Proposta) Aula XXX

Objectiu : Acabar de generar la proposta gràfica amb plantes, seccions, esquemes i imatges.

Objectiu : Adaptar la proposta a un projecte executable d’acord amb el pressupost de l’escola i generar uns amidaments, un pressupost final i una memòria tècnica

Visita a l’escola Castellví de R.

Taller (Proposta) Aula XXX

Visita a l’escola per a un segon reconeixement de la zona a treballar. Prendre mesures. ETC

Generar plànols d’obra o projecte executiu per a fer possible l’execució de l’obra.

DIU13 Taller (Proposta) Aula XXX

Checkpoint Castellví de R. Penjada al mur de l’escola de tota la feina realitzada i comprovació in-situ de la proposta.

Sopar de grup Sopar de cloenda.


ALTRES

Dijous 27 de Febrer : Sessió informativa del taller a la Sala de Graus Divendres 07 de Març : Jornada de tallers a l’escola Mare de Déu de Montserrat Dilluns 10 de Març : Inici del Taller a l’escola ETSALS

- Contactar amb Ajuntament i Ensenyament - Incloure 3 crèdits optatius - En cas de no incloure crèdits, incloure el taller com a treball d’assignatura -Contactar amb professors -Demanar Aula pel desenvolupament del taller. -Recopilar documentació gràfica del pati (projecte existent)

Dossier propuesta workshop castellvi  
Dossier propuesta workshop castellvi  
Advertisement